Szám: 338/6/ JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/6/ JEGYZŐKÖNYV Készült e én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ifj. Cseprekál István képviselő Kókai Dávid képviselő Szabó József képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívottak: Ercsi Rendőrőrs részéről: Szabó Zoltán rendőr őrnagy Vásári Dénes körzeti megbízott Méri István körzeti megbízott Ráckeresztúri Polgárőrség részéről: Ferincz Vivien Novozánszki Csaba Szent László Víz Kft részéről: Zólyominé Margitai Zita Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Dr. Zamody János és Ónody Miklós képviselőtársaim távollétüket jelezték, az ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat valamint Kókai Dávid képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. 1

2 Kókai Dávid képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 47/2013.(IV.29) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról e a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid képviselő. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A napirendeket a következőkkel javaslom kiegészíteni: 13.) Vízkorlátozási kérelem 14.) Óvodapályázat benyújtásáról 15.) Védőnő közös foglalkoztatására kötött társulás megállapodás megszűntetéséről 16.) Magyarország Kormányának rezsicsökkentés intézkedéseiről 17.) Tiszta udvar rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról 18.) Település rendezési terv felülvizsgálatáról 19.) Tartozások behajtásáról (Tordas, Gyúró) 20.) Családi nap 21.) Majális 22.) Oláh Sándorné kérelméről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 2

3 nélkül, a rendkívüli ülés napirendjeit elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 48/2013.(IV.29) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról e úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Rendőrség beszámolója 2.) évi zárszámadás 3.) évi koncepció megtárgyalása 4.) Beszámoló, a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről 5.) Belső ellenőrzési jelentés 6.) Hozzájáruló nyilatkozat névhasználathoz 7.) Vételi ajánlat 8.) Szent László Víz Kft kérelme 9.) Támogatási kérelem (Darázsderék, Népkör, Néptánc) 10.) Döntés, rajzpályázat kiírásáról 11.) Döntés, útjavításról 12.) Döntés, a Ráckeresztúrért Közalapítvány személyi kérdéseiben 13.) Vízkorlátozási kérelem 14.) Óvodapályázat benyújtásáról 15.) Védőnő közös foglalkoztatására kötött társulás megállapodás megszűntetéséről 16.) Magyarország Kormányának rezsicsökkentés intézkedéseiről 17.) Tiszta udvar rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról 18.) Település rendezési terv felülvizsgálatáról 19.) Tartozások behajtásáról (Tordas, Gyúró) 20.) Családi nap 21.) Majális 22.) Oláh Sándorné kérelméről 1.) Rendőrség beszámolója 3

4 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim a beszámolót megkapták. Felkérem a rendőrség tisztelt képviselőit, hogy amit a beszámolóval kapcsolatban el szeretnének mondani, azt a testületnek legyenek szívesek rendelkezésükre bocsátani. Szabó Zoltán rendőr őrnagy: Immár másodszor ülünk ebben a körben. Elkészült a évi beszámolónk, amelyet polgármester asszonynak megküldtem. A beszámoló nagyrészt statisztikai adatokat tartalmaz. Hozzáfűzésekre, ill. kérdésekre külön válaszolok. Tavalyi évben a település két körzeti megbízottja közül Richter Béla távozott a testület kötelékéből, elég sokáig tartott, mire őt pótolni tudtuk. Augusztus végén érkezett Méri kollégánk, aki azóta beilleszkedett a falu életébe. Úgy hallom vissza, hogy megbecsült tagja lett a falu életének, és a polgárok bizalommal fordulnak hozzá. Látszik, hogy már nem egy, hanem két körzeti megbízott dolgozik a településén. Járőreink is rendszeresen átjönnek Önökhöz szolgálatot teljesíteni, amikor a feladatszabás úgy adja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Véleményem szerint is nagyon jól alakul az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között. Nagyon szeretnénk még a Kossuth u. 19. szám alatti épületet rendbe kapni, de örülünk annak, hogy most már a közös elhelyezésük a polgárőrséggel sikerült. Tábla, és zászló is jelzi, tehát a polgárok könnyen megtalálják. Képviselőtársaimat tájékoztatnám, hogy Méri úr, ill. Vásári úr legalább havi szinten megkeresnek engem. Különböző dolgokat próbálunk meg egyeztetni, pl., hogy az utcára kirakott sitt kupacokat leltározni fogjuk, ill. felszólítjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy vigyék el onnan. Egyéb dolgokat próbálunk meg elintézni úgy, hogy a lakosság minél jobban érezze a jelenlétet, valamint segítséget kapnak. Rendszeres most már a járőrözés a polgárőrökkel együtt, remélem, hogy ez a továbbiakban még inkább felfejlődik. Amennyiben az épületet sikerül fejleszteni, akkor még 24 órás szolgálat is be tud ide állni egy jelzőrendszerrel, és akkor még flottabb lesz ez a dolog. Nekem az előző rendszerre nem volt rálátásom, de azt hiszem, hogy egy év alatti viszont ahhoz képest ahonnan indultunk, nagyot fejlődött a településen ez a történet. Szabó Zoltán rendőr őrnagy: Először is szeretném megköszönni az önkormányzatnak, ill. a polgármesteri hivatalnak azt a segítséget, amit a tavalyi és idei évben eddig nyújtottak. Gondolok itt az irodára, annak a rendbetételére, ill. a polgárőrségnek is szeretném megköszönni mind a tavalyi, mind az idei évben teljesített munkáját. Hétvégén már beszéltünk a Csabával arról, hogyan nézne ki ez a jelző szolgálat, amit nagyon jó ötletnek tartok. Minden segítséget meg fogunk adni, amit tőlünk telik, hogy ez jól működjön. Egy szórólapozást tervezünk, amelyben tájékoztatjuk a falu, mert ahhoz, hogy ez a rendszer jól működhessen, a lakosoknak is tudniuk kell róla. Azt szeretném kérni Önöktől, hogy továbbra is, ha lehetőség van rá, még jobban támogassák a helyi polgárőrséget és minket, mivel nálunk is elég szűk a költségvetés. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez természetesen nem az akaráson múlik. Ha van rá lehetőség, akkor próbálunk még fejleszteni. 4

5 Méri István körzeti megbízott: Nagyon jól érzem magam Ráckeresztúron, mindenféle támogatást megkapok, mind a hivataltól, mint a polgárőrségtől. Ezelőtt Érden voltam körzeti megbízott, de mivel Baracskán lakom, így átkérettem magam Gárdonyba, ahol nem igazán tudott a körzeti megbízotti munka működni. Martonvásári rendőr parancsnok javasolta, hogy miért nem jövök át Ercsibe, keressem fel őrnagy urat. Ez tavaly nyáron meg is történt. Ekkor kaptam a lehetőséget, hogy Ráckeresztúron körzeti megbízott lehessek, amit szívesen el is vállaltam. Bízom benne, hogy megfelelek az adott munkához. Lakosokat, valamint az utcaneveket már kezdem ismerni. Polgárőrségtől nagyon sok támogatást kapok, olyan téren, hogy segítenek megismerni az embereket, a lakosságot, ki milyen ember, hol lakik, bűnöző életmódot. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönjük szépen. Én is azt tapasztalom, hogy most már látható és érezhető, hogy vannak körzeti megbízottjaink. Ha további kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk a beszámolóról. Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a rendőrség beszámolóját elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 49/2013.(IV.29) számú határozata a rendőrség évi beszámolójáról e a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrsének évi munkájáról készült beszámolóját megismerte és elfogadta. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A polgárőrség beszámolója a következő testületi ülésre marad, mivel szeretném, hogy mindenki előtte el tudja olvasni, hogy megfogalmazhatná a kérdéseit, észrevételeit. 2.) évi zárszámadás Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. 5

6 Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A évi zárszámadást a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki egyetért a évi zárszámadással, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a rendeletet elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. ének 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 3.) évi koncepció megtárgyalása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A évi koncepciót a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki egyetért a évi koncepcióval, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a évi koncepciót elfogadta. 6

7 A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 50/2013.(IV.29) számú határozata évi koncepcióról e az önkormányzat 2014 évi koncepcióját megismerte és elfogadta. 4.) Beszámoló, a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim a beszámolót előzetesen en megkapták. Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 51/2013.(IV.29) számú határozata a polgármesteri hivatal évi beszámolójáról e, a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 5.) Belső ellenőrzési jelentés 7

8 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim a belső ellenőrzési jelentést en előzetesen megkapták. Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a belső ellenőrzési jelentést elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 52/2013.(IV.29) számú határozata a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról e a évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 6.) Hozzájáruló nyilatkozat névhasználathoz Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A névhasználatról szóló előterjesztést képviselőtársaim előzetesen megkapták. Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 8

9 53/2013.(IV.29.) számú határozata névhasználatról e hozzájárul, hogy a Ráckeresztúri Mákvirág Tánccsoport Egyesület nevében és megnevezésében szerepeljen a Ráckeresztúr elnevezés. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 7.) Vételi ajánlat Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A vételi ajánlatot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdés, észrevétel, van-e a napirenddel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki azzal a határozati javaslattal egyetért, amit kiküldtünk, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a vételi ajánlatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 54/2013.(IV.29.) számú határozata vételi ajánlatról 1.) e úgy határoz, hogy Somné Bretka Zita kérésének helyt ad, és Ráckeresztúr belterület 1144/27 hrsz-hez is kapcsolódó a saját tulajdonát képező 414/3 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanból a későbbiekben földmérő által elkészítendő vázrajz alapján forint m2 áron- a határozat mellékletét képező térkép szerinti módon a földrészletet értékesíti kérelmező részére. A földméréssel járó költségeket kérelmező viseli. 9

10 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 8.) Szent László Víz Kft kérelme Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a Szent László Víz Kft kérelmét megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: kézfelemeléssel jelezze. Kérem, aki a javaslatot, nélkül, a Szent László Víz Nkft. támogatási kérelmét elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta 55/2013.(IV.29.) számú határozata az Önkormányzat és a Szent László Víz Nkft közötti visszatérítendő kamatmentes támogatási szerződésről 1.) e úgy határoz, hogy az önkormányzat 1,5 millió ( ) forint visszatérítendő kamatmentes támogatást ad, a Szent László Víz NKFT részére. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt visszatérítendő kamatmentes támogatási szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, Németh Zoltán ügyvezető 9.) Támogatási kérelem (Darázsderék, Népkör, Néptánc) 10

11 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a kérelmeket megtárgyalta és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Darázsderék Egyesület Ft, a Népkör Egyesület Ft, és a néptáncosok Ft támogatást kapjanak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, külön szavazzunk a támogatásokról. Aki egyetért azzal, hogy a Darázsderék Egyesületet Ft-al támogassuk, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 56/2013.(IV.29.) sz. határozata Darázsderék Egyesület támogatásáról 1.) e a Darázsderék Egyesület kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Darázsderék Egyesületet Ft-tal támogatja, a Harkányban rendezett Országos KI-MIT-TUD? versenyen való részvételének alkalmából. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja úgy, hogy az elszámolási kötelezettség mellett, a számlákat május 30. napjáig az egyesület vezetőjének be kell mutatnia. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Népkör Egyesületet Ft-al támogassuk, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 11

12 57/2013.(IV.29.) sz. határozata Népkör Egyesület támogatásáról 1.) e a Népkör Egyesület kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Népkör Egyesület által szervezett Anyák napi ünnepségét, Ft-tal támogatja. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja úgy, hogy az elszámolási kötelezettség mellett, a számlákat május 30. napjáig az egyesület vezetőjének be kell mutatnia. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a ráckeresztúri néptáncos gyerekeket Ft-al támogassuk, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 58/2013.(IV.29.) sz. határozata ráckeresztúri néptáncos gyermekek támogatásáról 1.) e úgy határoz, hogy a ráckeresztúri néptáncos gyermekek szerepléseit Ft-al támogatja. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 10.) Döntés, rajzpályázat kiírásáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A pályázati kiírás elkészült, amelyben 5 kategóriát neveztünk meg. Az első helyezett 5000 Ft-os, a második helyezett 4000 Ft-os, a harmadik helyezett 3000 Ft-os kupont kapna. Malomsoki Tibor úr azt mondta, hogy mindegyik összeget 25%-al megtoldja. Szerintem ez egy nagyon nagylelkű felajánlás 12

13 részéről. Az eredményhirdetés a családi napon, május 25.-én lenne, amelyet az iskola szervez. Aki egyetért a rajpályázat kiírásával, valamint a díjazással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a rajzpályázat kiírását elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 59/2013.(IV.29.) sz. határozata rajzpályázat kiírásáról 1.) e a mellékelt rajzpályázatot megismerte és elfogadja. 2.) A Képviselő-testület az els ő három helyezettet díjazásban részesíti. Az első helyezett 5000 Ft érték ű, a második helyezett 4000 Ft-os érték ű, a harmadik helyezett 3000 Ft-os érték ű kupont kap, amelyet a Malomsoki úr üzletében lehet beváltani rajzeszközökre, egyéb hasznos kreatíveszközökre. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 11.) Döntés, útjavításról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a a Korniss István utca javítását megtárgyalta és azzal javasolja elfogadásra, hogy az útjavításra jutó keret nettó 5 MFt legyen, amelynek a tartalmában legyen két fekvőrendőr, áteresz, valamint a szerződéskötő a Szent László Víz Kft legyen. Ha van rá mód, akkor részletfizetést kellene kérni. Kiegészíteném, hogy valószínűleg az áteresz kiásását a kisgép nem fogja tudni megcsinálni, mivel elég mélyen kell ásni, ezért az Intervallum Kft nevében felajánlom, hogy megcsinálja. Ezekkel a kiegészítésekkel javasoljuk elfogadásra. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönjük szépen! Kérem, aki a javaslatot, az elmondott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot elfogadta. 13

14 A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 60/2013.(IV.29.) sz. határozata Korniss István utca javításáról 1.) e úgy határoz, hogy a Korniss István utca javítására 5 MFT-ot különít el, amelyet a évi falufenntartás terhére biztosít. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja., Németh Zoltán ügyvezető 12.) Döntés, a Ráckeresztúrért Közalapítvány személyi kérdéseiben Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Radócz Józsefné aláírt egy lemondó nyilatkozatot a kuratóriumi tagságról, viszont a Felügyelő Bizottsági tagságot szívesen elvállalná. Ezt tudomásul véve, Vargáné Nagy Adriennt javasolnám a Ráckeresztúrért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, aki felkérése esetén a megbízást elvállalja. Másik javaslatom, hogy Radócz Józsefné a Felügyelő Bizottságba kerüljön be. Észrevétel, indítvány van-e ezzel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk Vargáné Nagy Adrienn személyéről. Aki egyetért azzal, hogy a Ráckeresztúrért Közalapítvány tagja legyen, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 61/2013.(IV.29.) számú határozata a Ráckeresztúrért Közalapítvány tagjának személyéről Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testület a Ráckeresztúrért Közalapítvány tagjának Vargáné Nagy Adriennt választotta meg. 14

15 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki Radócz Józsefné személyével egyetért, hogy a Ráckeresztúrért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 62/2013.(IV.29.) számú határozata a Ráckeresztúrért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának személyéről Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testület a Ráckeresztúrért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának Radócz Józsefnét választotta meg. 13.) Vízkorlátozási kérelem Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Szent László Víz Nkft. vízkorlátozási kérelme, a képviselőtársaimnak a helyszínen került kiosztásra. Elmondom mindenkinek, hogy addig örülhetnek a nem fizető lakosok, amíg mi korlátozunk, mert ha a jogszabályváltozás miatt egy új cég átveszi, az sokkal keményebb lesz. Velünk lehetett egyezkedni. Mindenki számtalanszor fel lett már szólítva, mindenféle részletfizetési konstrukciót aláírt, aztán senki nem fizet semmit. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a vízkorlátozással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 15

16 63/2013.(IV.29.) számú határozata Vízkorlátozás engedélyezéséről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent László Víz Nkft kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a mellékletben felsorolt fogyasztóknál, akik többszöri felszólítás ellenére sem rendezték a tartozásukat, tudomásul veszi a vízkorlátozást. A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Zolán ügyvezető Dienes Gábor alpolgármester az üléstermet elhagyta, így a képviselő-testületi ülés 4 fővel folytatódik. 14.) Óvodapályázat benyújtásáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét, a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a kérelmeket megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az óvodapályázat benyújtását elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 64/2013.(IV.29.) számú határozata pályázati önerő biztosításáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr Korniss u. 25.) bővítésére és felújítására az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján. 2.) A képviselő-testület hivatkozott BM rendelet 4 (1) bekezdés d.) pontjában meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a költségvetésében a pályázathoz szükséges saját forrást biztosítja, illetőleg igazolja, hogy BM rendelet 1 (4) bekezdés c.) pontja sze 16

17 rinti saját forrás 2013 évben rendelkezésre áll. A pályázat nyertessége esetén a 2013 évi költségvetésében a saját forrás összegét szerepeltetni fogja. 3.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a pályázaton kedvezményezetté válik, az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-nak mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 15.) Védőnő közös foglalkoztatására kötött társulás megállapodás megszűntetéséről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Martonvásárral volt egy megállapodásunk, hogy az iskolai védőnői feladatokat közösen látjuk el. Létrehozhatunk megint egy jogi személyiséggel rendelkező gittegyletet Martonvásárral, külön számlaszámmal, de erre ők azt mondták, hogy csinálnak magukból három körzetet, mi meg csináljunk az egy helyett kettőt, mivel elég a gyerek hozzá. Ekkor szépen üzemelünk két védőnői körzettel, amelyhez már csak egy védőnőt kellene találnunk Ildikó mellé. Vancsura Ildivel egyébként beszéltem erről, támogatja a két saját körzet létrehozását. Azt tudjuk mondani, hogy ezt a szerződésbontást jóváhagyjuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 65/2013.(IV.29.) számú határozata védőn őközös foglalkoztatására kötött társulás felmondásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő -testülete iskola-egészségügyi védőn ő közös foglalkoztatására Martonvásár Város és Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő -testületei között létrejött társulási megállapodást - a megállapodás ) pontjában foglaltak alapján tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában és IV. fejezetében foglaltakra is június 30. napi hatállyal felmondja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képez ő, a társulás megszűnésérő l szóló megállapodás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: június

18 Dienes Gábor alpolgármester az ülésterembe visszatért, így a képviselő-testületi ülés 5 fővel folytatódik. 16.) Magyarország Kormányának rezsicsökkentés intézkedéseiről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tessely Zoltántól, Országgyűlési képviselőnktől kaptunk megkeresést, hogy a lakosság érdekében hozott, rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati törekvéseket nyilatkozattal támogassuk. Ez ügyben határozati javaslatot is készítettek, ill. segítségül megfogalmazták nekünk az előterjesztést is, melyet képviselőtársaim megkaptak. Dienes Gábor alpolgármester: Szeretnék titkos szavazást kérni, mivel ez a döntés érintheti a képviselőtársak egyéni meggyőződését. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Vallási, ill. politikai meggyőződésre vonatkozó kérdésben ez lehetséges. Hogyha úgy gondoljuk, akkor a döntés titkos szavazással is történhet. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta. 66/2013.(IV.29.) számú határozata Titkos szavazás elrendeléséről e úgy határoz, hogy a Kormány rezsicsökkentési intézkedés támogatásának kérdésében titkos szavazást rendel el. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ad Hoc Bizottságot kell felállítani, a szavazatok számlálására. A Bizottság elnökének Kókai Dávid képviselőt, ill. tagoknak Cseprekál István, valamint Szabó József képviselőtársaimat javaslom. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Kókai Dávid képviselő: Igen. Ifj. Cseprekál István képviselő: Igen. Szabó József képviselő: Igen. 18

19 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki az Ad Hoc Bizottság felállításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 67/2013.(IV.29.) számú határozata Ad Hoc Bizottság létrehozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy határoz, hogy egy 3 tagú Ad Hoc Bizottságot hoz létre a Kormány rezsicsökkentési intézkedési támogatás kérdésének döntésében a szavazatok megszámlálására. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A titkos szavazás úgy történik, hogy a szavazólapokat aláírás ellenében átvesszük a jegyzőkönyvvezetőtől, szavazunk, majd az urnába dobjuk a szavazólapot. A bizottság megszámolja a szavazatokat, az eredményről jegyzőkönyvet állít ki. A szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti, a testülettel, és a jelenlévőkkel. Kérem a szavazólapok kiosztását. A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazóurnát megvizsgálta, a titkos szavazáshoz szükséges 5 szavazólap a képviselőknek átadásra került, annak átvételét aláírásukkal elismerték. Szünet után Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. Kókai Dávid Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy 5 szavazólap került a képviselőknek kiosztásra, a szavazóurnában is 5 szavazólapot talált a bizottság, melyből 4 volt érvényes. A szavazás eredménye 4 igen szavazat, tehát Ráckeresztúr támogatja a Kormány rezsicsökkentésre vonatkozó intézkedéseit. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv mellékletét képezi. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta. 19

20 68/2013.(IV.29.) számú határozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedéseinek támogatásáról 1.) e jelen határozatában kiáll Magyarország Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedései mellett. 2.)e támogatja a Kormány rezsicsökkentését. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 17.) Tiszta udvar rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Dienes Gáborral elkezdtük a rendeletet javítgatni. Az egyik módosítás, hogy évente egy nyertes legyen. Lehet második és harmadik helyezett is, akik kisebb értékű nyereményt kapnak. A javaslattevő bizottságban az óvoda, iskola, Szent László Víz Kft részéről 1-1 személy lesz tagja. A pályázatot minden év március 31.-ig ki kellene írni, a pályázatokat június 15.-ig kell benyújtani, a bíráló bizottság július 1-14 között járja körbe a pályázókat, az eredményt pedig augusztus 20.-ig kell kihirdetni. Mindenki pályázhat. Aki az elmondott kiegészítésekkel a rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a rendeletet elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. ének 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tiszta udvar rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 18.) Település rendezési terv felülvizsgálatáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre egy határozatot kellene hozni, hogy a teleülés rendezési terv felülvizsgálatát elindíthassuk. Németh László kollégám elkezdene ajánlatokat begyűjteni, hogy a terv elkészüljön. 20

21 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 69/2013.(IV.29.) sz. határozata Település rendezési terv módosításáról e úgy határoz, hogy a település rendezési terv felülvizsgálatát elindítja. 19.) Tartozások behajtásáról (Tordas, Gyúró, Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltető Nkft ) Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselő-testület felhatalmazását szeretném kérni, hogy írásban felszólíthassam a tartozásának rendezésére Tordast, Gyúrót, ill. a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltető Nkft-ét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a felhatalmazást megadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 70/2013.(IV.29.) sz. határozata polgármester felhatalmazásáról e felhatalmazza a polgármestert, hogy Tordast, Gyúrót ill. a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltető Nkft-ét írásban felszólíthassa a tartozások rendezésére, és annak megfizetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 20.) Családi nap 21

22 Ifj. Cseprekál István képviselő: Beszéltünk a hőlégballonról, amiről árajánlatot is kértem. Egy teljes napra Ft lenne. Dienes Gábor alpolgármester: Ez már csak jövőre. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A kérdésben a döntést addig elnapoljuk. 21.) Majális Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaimtól kérem, hogy Ft-ot szavazzon meg a május 1-én megrendezésre kerülő Majálisra. Ebből az öszszegből fizetnénk ki a zenészt, az ugráló várat, az érmeket és okleveleket. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 71/2013.(IV.29.) sz. határozata a Majálisról 1.) e a május 1.-én megrendezésre kerülő Majálisra Ft-ot biztosít. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. Oláh Sándorné kérelméről (Oláh Sándorné kérelmét a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta meg, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 22

23 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a rendkívüli ülést berekesztem. Képviselőtársaimnak köszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Dienes Gábor jkv. hitelesítő Kókai Dávid jkv. hitelesítő Elkészült: án Készítette: Varga Krisztina 23

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/9/2015. 9. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 10/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu községben

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu községben ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 371/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2012. február 29-én, 18 órai kezdettel tartott munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2013. á p r i l i s 29.

2013. á p r i l i s 29. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. á p r i l i s 29. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.04.29-én

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014 Ikt. Szám: /2014 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2014. április 24.-én 19 órai kezdettel tartott, munkaterv szerinti tanácsülés alkalmával került

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (100-103/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Tájékoztató a Bököny településközpont

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben