J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 20-án megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 20-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház - Kazár Jelen vannak: 1. Molnár Katalin polgármester 2. Nagy Szilárd képviselő 3. Szabó László képviselő 4. Tóth Tiborné képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: Szomszéd Csabáné körjegyző Köszönti a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselőtestületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, egyúttal tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy két képviselő Gecse Ákos és Cziglerné Pántya Mónika jelezte, hogy később csatlakozik. Fekécs Zoltán képviselő pedig betegség miatt igazoltan van távol. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, döntésekről Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Szomszéd Csabáné jegyző 2. Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évben végzett tevékenységéről Előterjesztő: Papp Ferenc Gyula elnök 3. A civil szervezetekkel, egyesületekkel kötött megállapodások értékelése, évre történő megkötése Előterjesztő: civil szervezetek képviselői 4. Kazár Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző 5. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző

2 6. Kazár Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének felülvizsgálata Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző 7. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez kapcsolódó célok, feladatok meghatározása Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző 8. Beszámoló a évi Laskafesztivál és Tócsniparti előkészületeiről Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 9. Az utcanevek megváltoztatására vonatkozó döntés meghozatala Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 10. Tájékoztató a Nógrádszén Kft közötti bányászati tevékenységre vonatkozó terveiről Előterjesztő: Gáspár Gyula ügyvezető 11. Egyebek A polgármester javasolja, hogy a 10. napirendet, a Nógrádszén Kft tájékoztatóját a meghívott vendégek megérkezésétől függően a 6. napirend után tárgyalják. Kéri, aki a módosított napirendi ponttal egyetért, jelezze. A napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó László és Nagy Szilárd képviselőket kéri fel, amelyet a testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, döntésekről Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Szomszéd Csabáné jegyző Az előterjesztés írásban mellékelve. Molnár Katalin polgármester és Szomszéd Csabáné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt ülés óta hozott döntésekről. Kérdés, vélemény nem volt. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal mellőzésével egyhangúlag tudomásul vette. 2. Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évben végzett tevékenységéről Előterjesztő: Papp Ferenc Gyula elnök

3 Megállapítja, hogy az előterjesztő a testületi ülésen nem jelent meg. Tekintettel arra, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő-testületi tag megkapta, és az előterjesztést a tanácsok tárgyalták, a vélemények ismertek, a napirend az előterjesztő távollétében is tárgyalható. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez kapcsolódó képviselői vélemény. Valamennyi tanács tárgyalta a napirendet. Mindenki nagyon hiányosnak értékelte a tájékoztatót és kértük, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke az anyagot egészítse ki az üléseken elhangzott kérdésekre adott válaszokkal. Ez sajnos nem történt meg, ezért javasolja, hogy a következő beszámolót a jegyző által összeállított szempontok alapján állítsa össze az elnök. Szabó László képviselő. Az elnök kért-e valakitől segítséget az anyag elkészítésével kapcsolatban? Mivel magyarázta, hogy a évi munkájukról csak vázlatpontokban adott tájékoztatást? A kisebbségi önkormányzat szinte a kezdetektől nem működik, minden választási ciklusban csak egy-egy bizonyos réteget tudtak megszólítani. Sajnos nincs egy olyan vezéregyéniség közöttük, aki össze tudná fogni őket. Nem kért segítséget senkitől, sem most, sem más alkalommal sem. Azt nyilatkozta, hogy belefáradt a munkába. Egyáltalán nem kérnek segítséget, mint az anyagban is olvashatjuk, Rimóc településről várnak segítséget. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évben végzett tevékenységéről szóló írásbeli előterjesztést tudomásul vegye, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 76/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 3. A civil szervezetekkel, egyesületekkel kötött megállapodások értékelése, évre történő megkötése Előterjesztő: civil szervezetek képviselői Az írásbeli előterjesztésről szóló anyagot minden képviselő megkapta, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4 A civil tanács a napirendet megtárgyalta. Megvitatta a civil szervezetek által tett felajánlást, amely az önkormányzat és a civil szervezetek között létrejövő megállapodás alapját képezi. A beküldött anyag alapján elkészítjük a megállapodást, és ezt követően a témát újból napirendre tűzzük. Aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetekkel, egyesületekkel az önkormányzat a 2013-as évben megállapodást kössön, az általuk és az önkormányzat által megjelölt feladatokra, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 77/2013.(III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a településen működő civil szervezetekkel, egyesületekkel. Felhatalmazza a jegyzőt a évre szóló együttműködési megállapodások elkészítésére, és felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodások elfogadásáról szóló előterjesztést a soron következő képviselő-testületi ülés napirendjére tűzze. 4. Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző Az írásos előterjesztést minden képviselő részére megküldtük, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A napirendet mind a tanácsok, mind a pénzügyi bizottság tárgyalta, egy rendelkezés módosítására tettek javaslatot, az alábbiak szerint: - A tervezetben a 13. -ban szereplő Bányász Dolgozók Szakszervezetének Nyugdíjas alapszervezetének megbízottját szöveg helyébe A településen működő egyesületek, társadalmi szervezetek, civil szervezetek képviselői szöveg kerüljön. - A 13. egészüljön ki a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az Iskolaigazgató szöveggel. Az elhangzott módosítások az eseti jelleggel a képviselő-testületi ülésre meghívottak felsorolásának javítását, illetve kiegészítését célozza, amely indokolt módosítás. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, vagy mondják el véleményüket, javaslataikat.

5 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület Kazár Község Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatát a szóbeli módosításnak megfelelően elfogadja, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 6/2013. (III.21.) sz. rendelet Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 4. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Az írásos előterjesztést minden képviselő részére megküldtük, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Rákóczibánya polgármestere a képviselő-testület ülését megelőző egy órával -en írt levelében arról tájékoztatta, hogy az SZMSZ-t érintően több módosító javaslatuk lenne, amelyet Rákóczibánya képviselő-testülete a soron következő ülésén fog tárgyalni. Javasolja, hogy Kazár képviselő-testülete egy későbbi időpontban fogadja el az SZMSZ-t. Sajnos a módosítási javaslatok előtte sem ismertek, ezért nem tudja azok mire vonatkoznak. Az írásbeli előterjesztést időben eljuttatta Rákóczibánya polgármesterének, lett volna idő az anyagot átdolgozni. Tekintettel arra, hogy a napirendet Kazáron a tanácsok és a pénzügyi bizottság is tárgyalta, és jóváhagyásra javasolta, nem tartja indokoltnak a napirendről való levételét. Nem tartja indokoltnak a napirend tárgyalásának elhalasztását. Amennyiben le akarják veteni a napirendről a témát, időben kellett volna jelezni, az ok pontos meghatározásával. A közös önkormányzati hivatal megalakulása óta lassan eltelt egy negyedév. Összefogásra, és közös gondolkodásra kellene őket kérni, mert csak így lehet eredményt elérni. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működi szabályzatát jóváhagyja, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő

6 78/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésére megérkezett Cziglerné Pántya Mónika és Gecse Ákos képviselő, így a képviselő-testület 6 fővel folytatja a napirendek tárgyalását. 6. Kazár Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének felülvizsgálata A helyi rendelet megalkotására felhatalmazást adó évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 40.. bekezdése szerint (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg: a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját, c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevéte léért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, vagy mondják el véleményüket, javaslataikat. Tóth Tiborné képviselő: Nem javasolja a díjtételek módosítását. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület Kazár Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletében foglalt díjtételeket változtatás nélkül elfogadja, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 79/2013.(III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét felülvizsgálta, a díjtételeket változtatás nélkül fenntartja.

7 A napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy urnahely-urnafal építésére árajánlatot kért a Glória Kegyelet Kft-től, mivel az urnafülke betelt mind a kazári, mind a mizserfai temetőben. (Az árajánlat a jegyzőkönyv melléklete) Molnár Katalin polgármester Közel tízezer forint egy urnafülke, és mi háromezer forintot kérünk érte. A kazári temetőben nagyon rossz helyen van az urnafal, és valami népi jelleggel is el lehetne készíteni, amely a ravatalozó épületével összhangban lenne. Az még drágább lenne. A két urnafal (Kazáron és Mizserfán) Ft-ba kerül, és csak az 1/3-ad része jön vissza az önkormányzathoz. A környékben mennyibe kerül az urnahely ára? Salgótarjánban Ft egy kettes sírhely és a ravatalozó használat ára, nálunk ez Ftba kerül, mivel a ravatalozó használatot nem a hozzátartozó, hanem a temetkezési vállalkozó fizeti. Kérjünk másik árajánlatot is, és ha nem lesz más lehetőség, úgyis el kell készíttetni. Javasolja, hogy több árajánlatot is kérjünk, amelyben azt is vegyék figyelembe, hogy a jelenlegit át kell helyezni másik helyre, és a képviselőtestület utána hozza meg döntését. A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal mellőzésével tudomásul vette, és kérte a polgármestert és a jegyzőt az árajánlat beszerzésére. 7. Tájékoztató a Nógrádszén Kft közötti bányászati tevékenységre vonatkozó terveiről Előterjesztő: Nagy Oszkár és Gáspár Gyula a Nógrádszén Kft képviseletében Részletes tájékoztatást adnak a Székvölgypusztán megnyitott külszíni fejtés jelenlegi helyzetéről. A bányászat jelenleg szünetel, ennek az okát is ismerteti. Szeretnék a külfejtéses bányászatot befejezni, mivel Borsodban brikettgyártás folyik, amelynek alapanyagát nagy részben a székvölgypusztai széntermelés adja. A rekultivációra csak a bányászati tevékenység befejezésével kerülhet sor. Cziglerné Pántya Mónika képviselő: Ez mind szép, de a településnek mi haszna van belőle? Eddig a bányászatnak csak a kárát láttuk. Nem sok kazárit foglalkoztattak, a természetet teljesen tönkretették. A bányászat után a rekultiváció nem történt meg, bár az előadásukban erdőtelepítésről beszéltek. A természetvédelmi területünk, a riolit-tufa veszélybe kerül, mert a bányászat közel van hozzá.

8 Nagy Oszkár: A bányászati tevékenységhez nemzetgazdasági érdek fűződik. A széntermelésből az erőművek annyi energiát termelnek, amely egy Salgótarján nagyságú városnak elegendő, és az energia a háztartásokba is eljut. Ugyanakkor a környék lakosságának munkahelyet biztosított. A szünetelő bányában szeretnénk a művelést befejezni. A riolit tufától ez már távol van, a természetvédelmi területet nem érinti. Javasolja, hogy a képviselő-testület a bánya képviselőivel tartson helyszíni bejárást. Tóth Tiborné képviselő: Hol történt rekultiváció, mert Kazár külterületén egy darab fát sem ültettek, és nekünk az az érdekünk, hogy az erdőtelepítés ott történjen, ahol a természetet teljesen tönkretették. Nagy Oszkár: Amíg a bányászat nem fejeződik be, a helyreállítást sem tudjuk elvégezni. Ötször annyi erdőt telepítettünk, mint amennyit a bányászati tevékenység miatt elpusztítottunk. Az erdőtelepítés helyét mindig az Ipolyerdő Zrt. jelöli ki, és ez valóban nem Kazár területén volt. Mi arra a biztosíték, hogy a legközelebbi erdőtelepítést itt jelölik ki? Nagy Oszkár: Mi is vitáztunk ezen, és örömmel fásítunk ezen a területen, ha ezt kapjuk utasításba. Nem szeretnénk tájsebet hagyni magunk után. Ha megnyugtató helyzetet akarunk, be kell fejezni a bányászatot, mert a helyreállítás, a rekultuváció csak ezután következhet. Az Önök segítségére is szüksége ahhoz, hogy az Ipolyerdő Zrt. itt jelöljön ki fásítást. Ez akár az Önök ellenőrzése mellett is végezhető. A 25 évvel ezelőtt működő bánya helyén a mai napig sem nőtt fű, mert a humuszréteg nincs visszatöltve. A terület még kaszálásra is alkalmatlan. Cziglerné Pántya Mónika: Az erdőtelepítés általában akácost jelent. Ezáltal teljesen megszűnnek a gombázó helyek. Nagy Oszkár: Felajánlja, hogy a képviselő-testület akár havonta is ellenőrzést tarthat a területen. Ígéretet tesz arra, hogy nem hagynak tájsebet maguk után. De ezt csak akkor tudják megvalósítani, ha a bányászati tevékenységet elkezdik, és azt be is tudják fejezni. Egyébként a bányászati tevékenység megkezdése előtt minden esetben elkülönített számlán letétben kell elhelyezni a rekultivációra fordítandó összeget. Mennyi időbe tarthat a bányászati tevékenység, amivel a feltárandó területből rekultuválnak? A képviselők azt érzik, hogy a falu lakossága részéről nagyon nagy az ellenállás, mert a rossz az elmúlt időszak tapasztalata, az emberek már nem bíznak abban, hogy az erdőtelepítés megtörténik, a természet helyreálljon.

9 Nagy Oszkár: Azzal lehet érvelni, hogy a szünetelő bánya után másképp nem szűnik meg a tájseb, csak a bányászati tevékenység befejezésével, a rekultiváció csak a bányászati tevékenység befejezése után kezdhető el. Az erdőtelepítést itt helyben kell megvalósítani. Az önkormányzatnak befizetendő iparűzési adó sem elhanyagolható. Mennyi új erdőt érint még ez a tevékenység? Nagy Oszkár: Kb. 20 hektárt. Ha csak csemetét lehet telepíteni, abból nem biztos, hogy lesz erdő, mert telepítés után a csemete magára van hagyva. A szállítással kapcsolatos problémát meg tudják oldani, mert a lakosság részéről ez jelentette a második legnagyobb ellenállást. Nagy Oszkár: A szállítás a kisebb probléma, azt meg tudjuk oldani, elkerülő úton. Van-e információjuk arról, hogy a másik két érintett önkormányzat milyen szakhatósági állásfoglalást adott? Nagy Oszkár: Nem reagáltak semmit, ki kell kényszeríteni a szakvéleményt. A nyitott kérdés rendezése után további segítséget és támogatást vár az önkormányzatoktól a mélyművelésű bánya megnyitásához. Mindenképp helyszíni szemlét javasol a képviselő-testületnek. Molnár Katalin megköszönte a jelenlévő vendégeknek a részvételt. Aki egyetért azzal, hogy a Nógrádszén Kft ne kezdje meg a bányászati tevékenységet, ugyanakkor a rekultivációs munkákat fejezze be Székvölgypusztán, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 80/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrádszén Kft képviselői részéről elhangzott tájékoztatást tudomásul vette. A képviselő-testület nem támogatja a település közigazgatási területén a külszíni bányaművelést. A lakossági ellenállással egyetértve ragaszkodik a korábbi bányaműveléssel érintett területek rekultuvációs munkáinak befejezéshez.

10 8. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez kapcsolódó célok, feladatok meghatározása Az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyző teljesítményértékelését április 30-ig kell elvégezni, amely a polgármester feladata. Kéri, hogy az anyaggal kapcsolatban mondják el kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítmény követelményeinek alapját képező évi célokat az írásos előterjesztés szerint elfogadja, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 81/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez kapcsolódó célokat, feladatokat a melléklet szerinti tartalommal határozza meg. 9. Beszámoló a évi Laskafesztivál és Tócsniparti előkészületeiről Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester Az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A tanácsok a napirendet megtárgyalták. Az idősek és a fiatalok véleménye eltért a sztárvendéget illetően. Tárgyalások folynak a Bikini együttessel, akik másfél órás élő koncertet adnak, 800 ezer Ft-ért. A költségvetésben a rendezvények költsége nincs megosztva, ezért meg kellene állapítani a Laskafesztivál megvalósítására szánt összeget. Javasolja, hogy 2 milliót Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. Tájékoztatást ad arról is, hogy a médiában a rendezvény reklámja elindult. Érdeklődő csapatok már vannak. A tanácsülésen felvetődött, hogy biztonsági szolgálatot kellene fogadni. A polgárőröknek felajánlotta a segítséget a Karancsaljai polgárőrség, és megkérik a Kisterenyei egyesületet is. A rendezvényre fordított 2 millió Ft-tal egyetért. Tóth Tiborné képviselő: Mennyi lesz a parkolás díja?

11 A tanács javaslata alapján 200 Ft/alkalom/gépkocsi. A versenyre érkező csapatok gépkocsinként egy matricát kapnak, amely ingyenes parkolásra jogosít fel egész nap. Javasolja, hogy a napirendhez kapcsolódóan az Egyebek napirendben tárgyalja a képviselőtestület a kulturális rendezvények alkalmával a közterület használatra vonatkozó szabályokat. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Laskafesztivál és Tócsniparti költségevetését 2 millió forintban állapítsa meg, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 82/2013.(III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 25-én megrendezendő Laskafesztivál és Tócsniparti elnevezésű helyi rendezvény lebonyolítására a évi költségvetésének terhére 2 millió forintot biztosít. 10. Az utcanevek megváltoztatására vonatkozó döntés meghozatala Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester Már több alkalommal is szó esett a Kun Béla és a Lenin út nevének megváltoztatásáról. A lakosság véleményét kikérve, összesítettük a javaslatokat. A Lenin út egyértelműen a Hársfa út nevet kapja, a Kun Béla út lakói közül 38-an a Bányász utat, 19-en pedig a Sport út elnevezést javasolják. Kérdések: A személyi okmányok cseréje megvalósítható-e kollektív módon? A lakcímkártya cseréje díjmentes, a közüzemi számlákat megpróbáljuk hivatalból átíratni, azonban a jogosítvány és a forgalmi engedély cseréjéért fizetni kell. Nagy Imréné Árpád úti lakos felvetette, hogy az Árpád utat is meg lehetne változtatni Kossuth, vagy Diófa útra, mivel a főút folytatása. A lakosság részére az már nagyon költséges lenne.

12 Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület figyelembe véve az utca lakóinak véleményét - a Lenin utat Hársfa útra, a Kun Béla utat pedig Bányász útra változtassa, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 83/A/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Kazár, Lenin út nevének megváltoztatására irányuló indítványt, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ) pontjának felhatalmazása alapján az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi határozatot hozta: Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazár Község Lenin út elnevezésű közterületének nevét január 1. hatállyal Hársfa út névre változtatja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltoztatásról értesítse az érintett személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a címnyilvántartáson vezesse át, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 27. (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. 83/B/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Kazár, Kun Béla út nevének megváltoztatására irányuló indítványt, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ) pontjának felhatalmazása alapján az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi határozatot hozta: Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazár Község Kun Béla út elnevezésű közterületének nevét január 1. hatállyal Bányász út névre változtatja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltoztatásról értesítse az érintett személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a címnyilvántartáson vezesse át, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 27. (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg. 11.) Egyebek A.) Közterület használat A Laskafesztivál és Tócsniparti helyi rendezvény szervezése során merült fel az igény a tanácsok és a szervezők részéről, hogy szükséges lenne a rendezvény helyszínéül szolgáló közterület használatának díját meghatározni. A jelenleg érvényben lévő közterület használatára vonatkozó rendelet ezt nem tartalmazza, ezért a rendezvény időpontjáig a rendeletet módosítani szükséges.

13 A rendelet-tervezetet a következő testületi ülésre a tanácsok, illetve a szervezők javaslatainak figyelembe vételével el kell készíteni. 84/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a közterület használatáról szóló 6/2007 (III.22.) sz. rendelet módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést készítse el, és a soron következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé. B.) Bartha Teréz és Bartha Katalin ingatlan felajánlása Molnár Katalin polgármester Bartha Teréz és Bartha Katalin Mizserfán a Bagolyvár mögötti területet ingyenes felajánlja az önkormányzatnak. Kérdés, hogy mire használható a terület? Problémát jelent az is, hogy a felajánlás beérkezését követően az egyik ingatlantulajdonos időközben elhunyt. A felajánlását nem tudtuk elfogadni, vagy elutasítani. Újabb felajánlással a törvényes örökös élhet. Kéri, mondják el véleményüket az ingatlan felajánlással kapcsolatban. A terület nem használható semmire. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Bartha Teréz és Bartha Katalin által felajánlott területre az önkormányzat nem tart igényt, kézfelnyújtással jelezze: A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 85/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megköszöni Bartha Teréz és Bartha Katalin felajánlását, de a Kazár belterület hrsz-ú ingatlanra nem tart igényt. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekelteket írásban értesítse. C.) évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázata. Salgótarján és Környéke Vízmű Kft a korábbi évekhez hasonlóan, az ivóvíz szolgáltatás magas önköltsége miatt a szolgáltatás díjának csökkentésére, elkészíti a évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatát, amelyet a gesztor önkormányzat fog benyújtani. Kéri az önkormányzatot, hogy támogató határozatukat hozzák meg. Kérdés, vélemény nem volt.

14 Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület az ivóvíz-szolgáltatás magas önköltsége miatt, a szolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtására kerüljön sor, kézfelnyújtással jelezze: A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 86/2013. (III.20.) sz. határozat 1. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ivóvíz-szolgáltatás magas önköltsége miatt támogatási igény bejelentésével a költségvetési törvényben meghatározott jogcímen a lakossági célra igénybevett szolgáltatás díjának csökkentése érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: polgármester 2. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-t, hogy az illetékes Minisztérium évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló rendelete alapján készítse el a évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a tulajdonos önkormányzatok nevében és a kijelölt gesztor önkormányzat közreműködésével, gondoskodjon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságán keresztül az elbíráló illetékes Minisztériumhoz határidőig történő benyújtásáról. Határidő: rendelet szerint Felelős: Barta András Salgótarján és Környéke Vízmű Kft ügyvezető igazgatója. D.) Nagy László kérelme Tájékoztatja a képviselő-testület Nagy László Kazár Liget út 3. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatban. (A kérelem a jegyzőkönyv melléklete) Eladja-e a képviselő-testület a szóban-forgó területet, ha igen, mennyiért? Ha nem tartunk igényt a területre, az eladás mellett döntsünk, de ragaszkodjunk a 200 Ft/m2 árhoz. A 200 Ft/m2-kénti ár nem magas összeg. Javasolja, hogy a településen elfogadott 200 Ft/m2-kénti áron adják el az ingatlant. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Nagy László Kazár Liget út 3. sz. alatti lakosnak a Kazár 748 hrsz. alatt található ingatlant 200 Ft/m2 áron eladja, kézfelnyújtással jelezze:

15 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 87/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kazár, belterület 748 hrsz. alatt felvett 619 m 2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát Nagy László (3127 Kazár, Liget út 3.) részére 200 Ft/m 2 áron értékesíti, és egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. E.) Langáné Hangonyi Szilvia kérelme Szomszéd Csabáné jegyző Tájékoztatja a képviselő-testülete, hogy Langáné Hangonyi Szilvia önkormányzati bérlakás igénylése iránti kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. (A kérelem a jegyzőkönyv melléklete) Az önkormányzatnak jelenleg nincs üresen álló lakása. Tudomása szerint a kérelmező nem a bejelentett lakcímén lakik, hanem albérletben ahová nem jelentkezett be. A lakcíme a Kazár, Május 1. út 78. szám alatt van, ami egy önkormányzati lakás címe. A bejelentett lakcíme is egy önkormányzati bérlakás, még egy lakást egyébként sem állna módunkban bérbe adni részére. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület elutasítsa Langáné Hangonyi Szilvia Kazár Május 1 út 78. sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét, - mivel az önkormányzatnak nincs üres lakása, és jelenleg is önkormányzati bérlakásban lakik -, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 88/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Langáné Hangonyi Szilvia Kazár Május 1 út 78. sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét elutasítja, mivel az önkormányzatnak nincs üresen álló lakása, és a kérelmező bejelentett lakcíme szerint jelenleg is önkormányzati bérlakásban lakik. F.) Nagy Imréné gépjárműadó elengedése iránti kérelme Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző Ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Nagy Imréné Kazár, Árpád út 17. szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben előadta, hogy az Árpád úti buszmegálló az ő tulajdonát képező földterületen áll. A földterület használatáért havi 5000 Ft díj megfizetését, vagy a gépjárműadója elengedését kéri a képviselő-testülettől. Amennyiben

16 ennek nem ad helyt az önkormányzat, kéri, hogy a buszmegállót a földjéről helyezzék át közterületre. (A kérelem a jegyzőkönyv melléklete) A buszmegálló már az 1970-es években is ott állt, ahol most. A földterület akkor még nem is volt magántulajdonban. A buszmegálló felújítása révén az alapterület nagysága nem változott, tehát az nem kerülhetett magánterületre. Ezért nem tartja indokoltnak Nagy Imréné kérelmét, sem a bérleti díjfizetést, sem pedig részére a gépjárműadó elengedését. Nem is érti, hogyan engedélyezhette ez a korábbi jegyző, hiszen erre nem volt jogköre a helyi rendelet értelmében. Telekkönyvi szemlén meg kell nézni, hogy kinek a tulajdonában álló területen van a buszmegálló. Mástól elvárjuk a fizetési kötelezettséget, legyen az gépjárműadó, szemétszállítás, vagy helyi iparűzési adó, most meg nagyvonalúak vagyunk, és gépjárműadót engedünk el. Kérelme benyújtásakor tájékoztatta, hogy a korábbi gyakorlat nem követhető, mert az önkormányzat költségvetési rendelete szerint a képviselőtestület semmilyen adót nem enged el. A tulajdonjog tisztázásával egyszerűen eldönthető a kérdés. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület elutasítsa Nagy Imréné Árpád út 17. szám alatti lakos kérelmét kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő 89/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Imréné Kazár Árpád út 17. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja. A Kazár, Árpád úti buszmegálló használatáért az önkormányzat a kérelmezőnek nem fizet bérleti díjat, és a buszmegállót nem helyezi át, tekintettel arra, hogy az az 1970-es évek óta ugyanazon a helyen áll, és annak áthelyezése magánérdeket képvisel, az áthelyezéssel a közérdek nem érvényesülne. Kazár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a évi Költségvetésről szóló 5/2013. (II.7.) sz. rendeletének 16. -a értelmében Kazár Község Önkormányzata közvetett támogatást, adókedvezményt nem nyújt, adót nem enged el. G.) Gyógyszertár létesítése iránti kérelem Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester A Pharmaria Gyógyszerészeti Kft (Fagyöngy Patika Salgótarján) fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Mint ismeretes a Szent Anna patika bezárt, a működési engedélyét is visszavonták.

17 Nem zárkóznak el a helyiség önerőből történő felújításától sem, majd attól, hogy a helyiséget az önkormányzat újítsa fel és a bérleti díj összegéből a költséget vonjuk le. Amennyiben az előző gyógyszertár nem viszi el a berendezési tárgyakat, a gyógyszertár hamarosan újra nyithat. Az épületbe még nem tudtuk bemenni, le van zárva, nem tudjuk milyen körülmények között hagyták itt, mi van benne. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület bérleti jogviszonyt létesítsen a Pharmaria Gyógyszerészeti Kft-vel fiókgyógyszertár létesítése céljából kézfelnyújtással jelezze: A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 90/2013. (III.20.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pharmaria Gyógyszerészeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg: adószám: , Salgótarján Budapesti út 57. képviseletében: Lackó Ivett Eszter) április 01. napjától bérleti szerződést köt a Kazár, Hunyadi út 6. szám alatt lévő épületben található helyiségre, fiókgyógyszertár üzemeltetése céljából. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse el, a polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására. Felelős: Jegyző Határidő: fentiek szerint H.) Tájékoztatás Szomszéd Csabáné jegyző Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kazár Béla telepen lévő záportározó ingatlannyilvántartáson történő átvezetése csak úgy lehetséges, ha az osztatlan közös tulajdon megszüntetésre kerül. Ehhez szükséges a változási vázrajz elkészítése, amelyre a Szerpentin BT 2012-ben Ft-os árajánlatot adott. A Körzeti Földhivatal azonban az önkormányzat tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmét elutasította, mivel az ügyvéd által készített, és becsatolt megállapodás pótolhatatlan hiányossággal bír. Új megállapodást kell elkészíttetni, érdemes lenne másik ügyvédet keresni. A képviselő-testület kérdés, vélemény, javaslat, vita nélkül a tájékoztatót tudomásul vette. A jegyző arról is tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Városgazdálkodási Üzemeltetési Kft ügyvezetőjének panaszlevelet írt, mivel a lakók részéről több alkalommal is jelzés érkezett, hogy az alkalmazottak a szemétszállítás alkalmával a kukákat teljesen tönkreteszik. Erre válaszként egy listát küldtek, amely szerint a településen 42 db ürítésre alkalmatlan kuka van. A Városgazdálkodás beszerzési áron, Ft-ért tud használt, de jó állapotú szemetes edényeket biztosítani a település lakossága részére. A községben a lomtalanítás május án lesz.

18 I.) Ballai Péter kérelme Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ballai Péter Kazár Vendégház építési engedély ügyével kapcsolatban Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője végzést bocsátott ki. Az építési engedélyezési eljáráshoz az önkormányzat helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét kell módosítani. Az építtetőtől kérelem a rendelet módosítására még nem érkezett. A képviselő-testület a tájékoztatást kérdés, vélemény, vita nélkül tudomásul vette. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Molnár Katalin polgármester Szomszéd Csabáné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szabó László Nagy Szilárd

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90877 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester Bugledich Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 3-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata 147 12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány 2010. november 8-án 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata Napirend: 1.) Kisebbségi Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben