EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL."

Átírás

1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint NAPIREND: 1) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 9/2014.(III.13.) sz. rendelet 2) Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 10/2014.(III.13.) sz. rendelet 55/2014.(III.13.) sz. határozat 3) Környezetvédelmi alap felhasználásáról döntés 56/2014.(III.13.) sz. határozat 4) Tájékoztató a temető üzemeltetéséről Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető 57/2014.(III.13.) sz. határozattól - 59/2014.(III.13.) sz. határozatig 5) Polgármesteri jelentés 60/2014.(III.13.) sz. határozat 6) Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke 61/2014.(III.13.) sz. határozat 7) Egyeki Polgárőrség kérelme 62/2014.(III.13.) sz. határozattól - 65/2014.(III.13.) sz. határozatig 1/94

2 8) Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 66/2014.(III.13.) sz. határozattól - 67/2014.(III.13.) sz. határozatig 11/2014.(III.13.) sz. rendelet 9) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 68/2014.(III.13.) sz. határozat 10) 3. sz. háziorvosi praxis betöltéséről döntés 69/2014.(III.13.) sz. határozat 11) Talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 12/2014.(III.13.) sz. rendelet 12) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 13/2014.(III.13.) sz. rendelet 13) Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 14/2014.(III.13.) sz. rendelet 14) Kérdések, interpellációk 15) Egyebek 1) Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásának elfogadása 70/2014.(III.13.) sz. határozattól - 75/2014.(III.13.) sz. határozatig 2) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 76/2014.(III.13.) sz. határozat 3) Asszisztensek támogatási kérelme vérvételi feladatok finanszírozására 77/2014.(III.13.) sz. határozat 4) Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem 5) Major Jánosné kérelme továbbfoglalkoztatás biztosítására 78/2014.(III.13.) sz. határozat 6) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház hozzájárulási kérelme a Magyarországi Tájházak Szövetségébe történő belépéshez 79/2014.(III.13.) sz. határozat 7) Kérelem a könyvtár zárva tartásának engedélyezésére leltározás céljából 80/2014.(III.13.) sz. határozat 8) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása 81/2014.(III.13.) sz. határozattól - 87/2014.(III.13.) sz. határozatig 9) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra meghívandó kivitelezőkről döntés 88/2014.(III.13.) sz. határozattól - 91/2014.(III.13.) sz. határozatig 2/94

3 10) Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása" c. pályázathoz Bíráló Bizottság megválasztása (Szóbeli előterjesztés) 92/2014.(III.13.) sz. határozat 11) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 93/2014.(III.13.) sz. határozat 12) Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosításának jóváhagyása 94/2014.(III.13.) sz. határozat 13) Műfüves pályával kapcsolatos döntések 95/2014.(III.13.) sz. határozattól - 99/2014.(III.13.) sz. határozatig 14) Egyek, Petőfi u. 66. szám alatti ingatlan felajánlása 100/2014.(III.13.) sz. határozat 15) Egyek, Vörösmarty u. 50. szám alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 101/2014.(III.13.) sz. határozat 16) Egyek, Széchenyi u. 19. sz. és az Egyek Eötvös u. 5. sz. alatti ingatlanok felajánlása 102/2014.(III.13.) sz. határozattól - 103/2014.(III.13.) sz. határozatig 17) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 104/2014.(III.13.) sz. határozat 18) Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi terve 105/2014.(III.13.) sz. határozat 19) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 106/2014.(III.13.) sz. határozat 20) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme 107/2014.(III.13.) sz. határozat 21) Javaslat a szovjet katonai emlékmű eltávolítására 108/2014.(III.13.) sz. határozat Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő jelen van. Elmondja, hogy Holló János alpolgármester nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vigh József és Vitéz Zsolt képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja az Egyebek 12. napirendjét az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázathoz kapcsolódó Bíráló Bizottság megválasztását levenni, most elég az ajánlattételi felhívást elfogadni, és ha azt megjelentették ráérnek utána is Bíráló bizottságot választani. 3/94

4 Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület: 1) Szöghatár Kft. tájékoztatója pályázati projektekkel kapcsolatban 2) Szöghatár Kft. módosított évi pénzügyi terve 3) Számítógép térítésmentes felajánlása az Egyeki Rendőrőrs részére 4) Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme Kiosztásra került az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezet Elnökének egy beadványa. A múltkori testületi ülésen szintén ki lett osztva minden képviselő részére egy anyag. Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy Kemény úr szeretné, ha tárgyalnák ezt a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta, mivel nem kapta meg minden bizottsági tag ezt az anyagot, és ebben a kérdésben a Képviselő-testületre bízzák a döntést. Megkérdezi, hogy napirendi pontokra egyéb javaslat van-e? Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Kb. 3 héttel ezelőtt kaptak egy tájékoztatót Murvai Ferenc bizottsági tagtól a Fő tér környéki beruházás feltételezett problémáiról. Erre vonatkozóan nem látott kezdeményezést, hogy tárgyalja a Képviselő-testület sem akkor, sem most. Ezt miért nem tárgyalják, vizsgálja valaki ezt a dolgot, mert az szerepelt a tájékoztatóban hogy forintokért vásároltak 20 cm-es cserjéket. Olyan felvetések voltak benne, hogy a vannak olyan bokrok, aminek mérgező bogyói vannak, közben az iskolás gyerekek arra járnak el. Megkérdezi, hogy nem akarja-e ezt a Képviselő-testület tárgyalni, ha nem akkor miért? Ha igen, akkor pedig mikor? Magyar Éva ügyvezető: Murvai Ferenc bizottsági tag tájékoztatóját megbeszélték a legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén, és ott elhangzott az is, hogy ezek a ezres ajánlatok ezeknél a növényeknél a közbeszerzési eljárás I. fordulójában szerepeltek. Ezek a nagy összegek az előzőleg beadott ajánlatban szerepeltek. Majd amikor tárgyalásra került a sor a Morotva-Víz-Energia Kft. az ajánlatát csökkentette, és ezek az összegek lényegesen alacsonyabbak lettek. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Megköszönte Magyar Éva ügyvezető tájékoztatását. Magyar Éva ügyvezető: Annyi volt még, hogy Murvai Ferenc bizottsági tag szerint 4-5 db. nem ilyen nagy összegű fa hiányzik, de abban maradtak, hogy ha jobb idő lesz, a Morotva-Víz-Energia Kft. képviselője, Murvai Ferenc bizottsági tag és ő körbejárja a Fő teret és szám szerint felmérik pontosan mennyi fa és cserje van, és ígéretet kaptak arra, hogy amennyiben valóban hiányzik belőle, akkor azt pótolni fogják. Külön szavaztatja meg a napirendi pontokat. Kéri, hogy aki az általa ismertetett 1) - 4) napirendi pont felvételével, és az egyebek 12) napirendjének levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet. 4/94

5 Az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezet kérelme azért van itt, hogy a Képviselő-testület tárgyalja. Annak idején a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott egy kérést, hogy készüljön el egy pénzügyi terv azzal kapcsolatosan, hogy milyen elképzelések vannak, mit és hogy szeretne a szociális szövetkezet. Kemény István leveleiből nem tudta kiolvasni a választ arra a kérésre, amit a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott. Azt gondolja, hogy szerencsésebb lenne ezt a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalni, akkora ő is jobban fel tud belőle készülni, mert a legutolsó anyagot nem tudta teljes alapossággal elolvasni. Dr. Antal László képviselő: Javasolja a legközelebbi ülésen tárgyalni, addig a Pénzügyi Bizottság próbál javaslatot tenni az ügyben. Kéri Dr. Antal László képviselőt, hogy ha további információra van szüksége, azt fogalmazza meg Kemény úr részére, hogy közvetlen legyen a kommunikáció. Dr. Antal László képviselő: Kéri, hogy az eddigi levelezés kerüljön megküldésre a Pénzügyi Bizottság minden tagja részére, és Kemény István kapjon meghívót a Pénzügyi Bizottság ülésére, ahol személyesen megválaszolhatja a felmerülő kérdéseket. Kemény István szót kér. Kéri, hogy aki megadja részére a szót, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Kemény István részére. Kemény István: A Pénzügyi Bizottság kérésére, hogy pénzügyi tervezet készítsenek el, azt válaszolja, hogy a Szövetkezeti törvény 17. -a mondja ki, hogy az illetékes cégbíróságnak felelnek a tevékenységükkel. A szövetkezet nem kér az önkormányzattól semmilyen pénzügyi támogatást. A kormány támogatja, hogy a közmunkát átvigyék szövetkezeti formára, és ennek az lenne a végső célja, hogy minél kevesebb ember legyen közmunkán, az emberek értékteremtő munkát végezzenek. Mivel az önkormányzatnak van földje, amiért bérleti díjat is fizetnének, és többet, mint amit az eddigi bérlő fizetett. A roma kisebbség és Orbán Viktor miniszterelnök között van egy megállapodás, és most már oda fognak fordulni, hogy segítsenek akár önkormányzati földdel, vagy a Nemzeti Parknak is van területe, és már világosan kimondták, hogy az ember előrébb való, mint a béka. Eltökélt szándéka, hogy amit csak lehet, azt a mély szegénységbe süllyedt emberekért minden meg tesz. Aki egyetért azzal, hogy ezt a következő soros testületi ülésen tárgyalják, és addig a Pénzügyi Bizottság próbáljon egyeztetni az ügy előre vitele érdekében, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot. A napirendi pontok tárgyalásánál azt a gyakorlatot folytatják, hogy a távolabbról érkező vendégeket érintő napirendeket tárgyalják először. 5/94

6 Napirendek tárgyalása: évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet módosítását. Dr. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet módosítását. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok álláspontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyek Nagyközség Önkormányzatának 9/2014. (III.13.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) sz. rendeletének módosításának és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 1.. A költségvetési rendelet 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése az alábbi: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: eft eft eft 6/94

7 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek: Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele - működési célra: eft - felhalmozási célra: eft Központi, irányítószervi támogatás működési célra: eft Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről: - Felhalmozási célú hitel felvétele: eft 2. A költségvetési rendelet 4. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv bevételeit szakfeladatonként a 2/1. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként szakfeladat szerinti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/4. számú melléklet mutatja. A költségvetési rendelet 5. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft q Személyi jellegű kiadások e Ft q Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft q Dologi jellegű kiadások e Ft q Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 387 e Ft q Központi, irányító szervi támogatás folyósítása e Ft q Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft q Speciális célú támogatások e Ft 7/94

8 q Működési célú hiteltörlesztés e Ft (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen: e Ft q Beruházások e Ft q Felújítások e Ft q Befektetési célú részesedések vásárlása 140 e Ft q Egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft (3) Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti kiadásait a rendelet 3/1számú melléklete tartalmazza, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 3/1)a., 3/1)b,. számú melléklet tartalmazza. (4) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési rendelet 6. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint: Felhalmozási tartalék eft, eft Béke utca útburkolat felújítás (önerő) eft Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (önerő) A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b.,4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei lépnek. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 8/94

9 2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A napirendet minden bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését. Vigh József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel Ft összegre módosítsa a működési hiányt. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen Ft összegben. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Ft összegben kerüljön tervezésre. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot Ft összeggel fogadja el. Kovács Sándorné képviselő: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságnak 4 igen szavazattal ugyanez volt a javaslata. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel Ft összegre módosítsa a működési hiányt. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kóbor kutyák befogására plusz Ft, összesen Ft kerüljön tervezésre a évi költségvetésbe. 9/94

10 A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen Ft összegben. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ft közösségi rendezvények dologi kiadásainak előirányzatából plusz Ft, összesen Ft kerüljön zárolásra. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot Ft összeggel fogadja el. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. Dr. Antal László képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41 millió forint felhalmozási célú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-7 pontjában szereplő tételekkel Ft összegre módosítsa a működési hiányt. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tételek kerüljenek zárolásra összesen Ft összegben. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Ft összegben kerüljön tervezésre. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet 14. sz. mellékletének módosítását. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az azt követő 10 évre várható összege kerüljön bele. A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és az azt követő 3 év saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot Ft összeggel fogadja el. Javasolja, hogy először tegyék fel a kérdéseket, tegyék meg a hozzászólásokat, szóbeli kiegészítéseket, majd Jegyző Asszony ismerteti a szavazás menetét. Biztos benne, hogy valaki rákérdez Nagy Csaba könyvvizsgáló állásfoglalására, hogy a költségvetésben működési hiány 10/94

11 is van. Ennek van egy sajátos megnevezése, a működés megőrzését szolgáló Belügyminisztériumi támogatás. Ezen a soron tavaly is tervezett az önkormányzat, ahogy más önkormányzatoknál is. Tavaly amit ezen a soron terveztek azt teljes mértékben zárolták, az idén nem teljes mértékben zárolták ezt az összeget. A Pénzügyi Bizottság ülésén arról döntöttek, hogy így fogadják el ezt a költségvetést, viszont június végén mindenképpen tárgyalják újra, mert ez a költségvetés egy fokozott figyelmet és fegyelmet fog kívánni a Képviselő-testület részéről. Minden évben vannak év közben megérkező források, amit nem tudnak pontosan tervezni, mint a kistérségi pénzmaradvány, ami minden évben 8-10 millió forint. De minden évben megkapják az ÖNHIKI utódpályázatán is azt az összeget, amire mindenképpen szüksége van az önkormányzatnak. Az idén annyi változik ebben a vonatkozásban, hogy ezeket a támogatási igényeket év közben folyamatosan be lehet adni. A beadvány félig kész állapotban van, és a jövő héten biztosan beadásra is fog kerülni. Amennyiben az Állami Számvevőszék nagyon vizsgálódik, akkor megállapítják, hogy reorganizációs tervet kell készíteni. Ezt akkor elkészítik, és haladnak tovább. Úgy tudja, hogy pénzbüntetésre vagy olyan anyagi retorzióra, ami a településnek hátrányt okozna, nem lehet számítani. Megkéri Nagy Csaba könyvvizsgálót, hogy erősítse meg őt ebben, tud-e olyanról, hogy e miatt a gyakorlat miatt, - amit nagyon sok önkormányzat alkalmaz - számíthat-e az önkormányzat pénzügyi retorzióra, mert ha igen, akkor újragondolják a helyzetet. Nagy Csaba könyvvizsgáló: A tavalyi költségvetés tárgyalásához képest a megítélése nem magától változott meg. A praxisába tartozó önkormányzatnál tavaly ÁSZ vizsgálat került lefolytatásra, ahol a számvevőszék megállapította azt, amit a jelentése végén közölt a testülettel. Ennek lett az adott önkormányzatnál az eredménye, hogy megállapította, hogy nem tervezhető ez a költségvetésben, és előírta azt, hogy az önkormányzatnak kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket kell meghozni, amiben biztosítja a költségvetés egyensúlyát. A Kormányzat részéről nem hivatalosan van egyfajta bíztatás, hogy az önkormányzatok így oldják meg ezt a problémát, ha nem tudnak egyensúlyban lévő költségvetést beterjeszteni. Ennek ellenére, hogy ez a bíztatás megtörtént a Kormányzat hivatalosan nem állt ki e mellett, hiszen ennek az önkormányzatnak a polgármestere is megkereste a Belügyminisztériumot ezzel kapcsolatban, ahonnan nem kapott erre vonatkozóan megerősítést. A Számvevőszék ellenőrzésénél ezzel szemben észrevétellel éltek, de a számvevőszék nem fogadta el ezt az észrevételét, mivel az Államháztartási törvényben nem szerepelnek ezek a bevételek. Ezért került bele ez a könyvvizsgálói jelentésben. Ezen túl, hogy ezt előírta a Számvevőszék az önkormányzatnak, más jogi anyagi konzekvenciája nem volt ennek a történetnek. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Annyi problémája van ezzel, hogy eleve egy rossz törvény és egy teljesíthetetlen irreális elvárás a Kormány vagy a Parlament részéről. A gond az, hogy ha egy önkormányzati képviselő vagy polgármester felteszi a kezét tudatosan jogszabály ellenes döntésre, akkor azzal formailag hivatalai visszaélést követ el. Ha nem teszik fel, akkor nincs költségvetés. Valóban van ilyen dilemma, de a kiadott költségvetési nyomtatványokon és táblázatban február 4-én még nem lehetett ezen a soron tervezni. Az Államkincstár, tavaly is és az idén is megengedte, hogy tervezzenek ezen a soron, azt gondolja, hogy ezt a vitát játssza le egymással az Államkincstár és a Számvevőszék. Nekik a település érdekeit kell szem előtt tartani. Szerinte arra kell törekedniük, hogy ha megszorítanak is, akkor legyen meg az értelme. A maga részéről teljesen biztos benne, hogy ez a gazdasági év így teljesíthető lesz a nélkül, hogy a működést veszélyeztető megszorításokat kellene hozniuk, de fegyelmezetten kell 11/94

12 gazdálkodni, ha jönnek a kérvények, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy melyik indokolt és melyik nem, és június utolsó testületi ülésén újra kell tárgyalni a költségvetést. Tavaly ugyanezzel a metodikával tárgyalták a költségvetést, és terveztek is ezen a soron, zároltak is összegeket és év végén olyan mértékű pénzmaradvánnyal zártak, mint korábban soha. Nem az a cél, hogy óriási pénzmaradványok keletkezzenek, hanem a település fejlesztésének vonatkozásában azt a maximumot érjék el, ami elérhető távlatokban van. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta az aggályát ezzel kapcsolatban, illetve a véleményét, ami arra vonatkozik, hogy költségvetési hiány összegének felét zárolták, a másik felét nem kívánják a jelen állapot szerint. Ha nem szankcionálják, meg van a lehetősége, hogy tervezzenek ezen a soron, akkor miért szükséges az egyik felének a zárolására, mert valakinek az a rész is hiányzik, vagy miért nem zárolják a teljes összeget. Amennyiben a hiánynak megfelelő összeget zárolnák, és akkor jogszabályt sem sértenének, még mindig számíthatnak a támogatásra, és ráérnek akkor feloldani a zárolt tételeket, amikor plusz bevételekhez, illetve támogatáshoz jut az önkormányzat. Mindenképpen takarékosan kell gazdálkodniuk, ha zárolna, ha nem. Akkor miért vállalják be a jogszabálysértő döntést? A realitások talaján kell maradni. Amennyiben itt egyszer is előfordulna, hogy a fizetéseket, vagy a segélyeket nem időben fizetik, nem a Képviselő-testület tagjaihoz szaladnának első körben, hanem hozzá. Éppen ezért a felelősség rajta van. Az önkormányzat gazdálkodása, likviditása nem kerülhet veszélybe, ezért fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre is. Szerinte ennek nincs esélye, de a minimális esély ott van. Elgondolása szerint, ha benne marad több mint 50 millió forintos hiány a költségvetésben, ami nincs zárolva, akkor nem tudja garantálni ennek a helyzetnek a kezelhetőségét, de azt, hogy 22 millió forint hiány benne marad, és nagyon reálisan számíthatnak rá, hogy megtakarításuk van a fűtésen, már nem kell kamatokat, banki törlesztéseket fizetni, a kiadásaik csökkennek. Reálisan számíthatnak rá, hogy a kistérségtől visszakapnak 7-8 millió forintot. Az a várakozás is reális, hogy az ÖNHIKI utódtámogatásán ismét támogatást kap az önkormányzat, és a Magyar Állam költségvetésében ezen a soron több tízmilliárd forintot terveztek, tehát biztos, hogy az önkormányzatok az idén is fognak támogatást kapni, de ott van a pakliban, hogy Egyek valamilyen oknál fogva kimarad. Ezt egy kezelhető helyzetnek gondolja, ha fokozottan odafigyelnek, júniusban újratárgyalják, akkor megnyugodhatnak, mert addig már nagyon sok mindent látnak. Javasolja, hogy így fogadják el, viszont itt van a lehetőség a Képviselőtestület részéről arra, ha valaki bizonytalannak érzi a helyzetet, lehet tenni javaslatokat, hogy mely költségvetési kiadásokat zárolják összesen 22 millió Ft értékben, de az valakinek nagyon fájni fog, mert azok a tételek, melyeket zároltak, senkinek a működését nem veszélyezteti, viszont, ha e fölött zárolnak, az teljesen más helyzetet eredményez. Dr. Hegyesi Kálmán képviselő: Két-három hét múlva van országgyűlési választás. Mi van akkor, ha nem nyer a FIDESZ. A legtöbb polgármester FIDESZ-es. Ha a baloldali összefogás pártjai fognak nyerni, és meg akarja büntetni az önkormányzatokat, akkor mi van. Ebből a szempontból egyetért a polgármesterrel, hogy a rosszra is lehet készülni, mert ha nem a FIDESZ lesz a befutó, vagy a FIDESZ megnyeri a választást, de az ellenzék koalícióra kerül és többséget szerez a parlamentben, és kisebbségben kell a FIDESZ-nek kormányoznia, akkor nagyon kemény helyzet van, és ameddig ki nem egyenlítődnek az erőviszonyok és nem alakul ki a status quo, addig teljes bizonytalanságban vannak az önkormányzatok. Most óvatos lenne inkább. Tartózkodni fog az összes lényegi szavazásnál, ami a költségvetést érinti, mivel teljesen bizonytalan ebben az ügyben. 12/94

13 Megkéri Nagy Csaba könyvvizsgálót, ismertesse, milyen következményei lesznek, ha március 15-ig nincs elfogadott költségvetése az önkormányzatnak. Nagy Csaba könyvvizsgáló: Március 17-ig kell az Államkincstárhoz benyújtani az önkormányzat költségvetését. Aki ennek nem tesz eleget annak az állami támogatás folyósítását, a havi finanszírozást felfüggesztik. Az a megállapítás, hogy az előterjesztett rendelet jelen formájában nem alkalmas rendeletalkotásra, az arra vonatkozik, hogy a költségvetési rendelet tervezetben, működési hiány van megjelölve. Ehhez kapcsolódóan készültek javaslatok, módosító indítványok a bizottságok részéről a beterjesztett rendelet tervezethez képest. A módosító indítványok elfogadása után megszűnik a működési hiány rendeleti szinten, így az önkormányzati törvény vonatkozásában akadálya nincs a rendeletalkotásnak. Ezek után az, az egy dolog, ami maradt a költségvetésben, ami már nem önkormányzati törvény, hanem közgazdasági szabályozás a bevétel szerepeltetése. Tehát olyan jellegű bevétel szerepeltetése, amit pályázat útját kíván az önkormányzat elérni, és ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak nincs ráhatása. Itt csak a korábbi évek tapasztalata és a bizakodás, ami alapján gondolhatják, hogy az idén is számíthat az önkormányzat ilyen jellegű bevételre. Amennyiben ezt a költségvetést elfogadják, akkor ne képzeljék el, hogy holnaptól kezdve dőlni fog a pénz. A működés szinte ugyanabban a mederben, ugyanabban a gazdálkodási körültekintéssel halad tovább, ahogy eddig volt. Ez a költségvetés arról szól, hogy legalább azt a szintet tartsák fenn, ahogy most működik az önkormányzat. Ha bekövetkezik bármi olyan, amit Dr. Hegyesi Kálmán képviselő előrevetített, hogy fel kell készülni mindendre, itt adott a lehetőség, most ezt a költségvetést elfogadják, de tudják módosítani a költségvetést már április végén is, de akár egy rendkívüli testületi ülésen is megfelelő körültekintéssel. Tehát a lehetőség adott. Ez az előterjesztés a lehetőségeket mérlegelve kb. optimum irányba tereli az önkormányzatot. Az a cél, hogy a település részére a lehető legtöbbet hozzák ki. Ahogy eddig is módosították a költségvetést, most is módosíthatják bármikor. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A 2014-től hatályos Áhsz. szerint a reprezentációs kiadásokat nem a dologi jellegű kiadások között kell megtervezni, hanem a személyi jellegű kiadások között. Ennek alapján a kiküldött költségvetési rendelet tervezet kiemelt előirányzatai változni fognak. A személyi jellegű kiadások között Ft előirányzat lett megjelölve, ez megnövekszik Ft-al és ugyanennyi összeggel a dologi jellegű kiadások fognak csökkenni. Ez a költségvetési rendelet főösszegét, irányát nem fogja változtatni, ez egy technikai jellegű módosítás, hogy az Áhsznek megfeleljen a rendelet tervezet. Javasolja, hogy a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett technikai átvezetésről szavazzanak, a többire pedig Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszonynak van egy előkészített menetrendje. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett technikai átvezetéssel, kézfelemeléssel jelezze. 13/94

14 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a személyi jellegű kiadások előirányzatának Ft-al történő emelésére és a dologi jellegű kiadások ugyanilyen összeggel történő csökkentésére vonatkozó javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Az előterjesztésben, két témában határozati javaslat ment ki, de nem határozat formájában fognak megjelenni, hanem mint rendeletmódosító indítványok. Nagyon jó, hogy Nagy Csaba könyvvizsgáló, hogy ezt a végén rendbe tette ugyanis a könyvvizsgálói jelentős utolsó bekezdése hívja fel a figyelmet arra, hogy rendeletalkotásra nem alkalmas így. De megerősítette, hogy ha azokat a lépéseket a Képviselő-testület megszavazza, amit a bizottságok is tárgyaltak, abban az esetben a rendelet elfogadásra alkalmas lesz. Itt a gondot az okozza, hogy Ft lett abból a bizonyos pályázatból betervezve, és ez egy bizonytalan tétel, amit Nagy Csaba könyvvizsgáló kiemelt és ismertetett, és ebből az összegből 27 millió forint körüli összeg került zárolásra. Megnyugodott, hogy a rendelet így elfogadható lesz, ugyanakkor ezt a rendeletet is vizsgálni fogja a Kormányhivatal, és onnan is jelzés fog érkezni, amennyiben ezzel a rendelettel, előterjesztéssel, költségvetéssel kapcsolatban bármilyen dolog kifogásolható. Természetesen nem kőbevésett dolgok, amik itt le vannak írva az előterjesztésben, ha bárkinek, bármilyen indítványa van, azt megteheti, és a Képviselő-testület szavaz róla. A javaslatok elfogadásához, mivel rendeletmódosításról van szó, 5 igen szavazat szükséges minden egyes esetben. Technikailag próbáltak egyszerűsíteni, de vannak tételek, ahol nem lehet. Az első tétel, ahol szerinte megengedhető a hitel felvétel kérdése 41 millió értékben. Megkérdezi, van-e arra nézve indítvány a képviselők részéről, hogy tételesen szavazzanak minden egyes hitelfelvételről, vagy szavazhatnak együtt? Javasolja, hogy egyben szavazzanak, mert minden egyes hitelfelvételről egyenként konkrétan fognak szavazni év közben. A Képviselő-testület részéről nem volt indítvány arra nézve, hogy tételesen szavazzanak a 41 millió forint értékű hitel felvételéről. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 41 millió forintos felhalmozási kiadás fedezetére fejlesztési hitelfelvételt tervezzenek be, annak tudatában, hogy ezt soronként újra tárgyalják, amikor aktuálissá válik, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A következő javaslatokról pontonként szükséges a Képviselő-testületnek szavaznia. A következő előterjesztés szerint az 1-től 7 pontban foglaltaknak megfelelően az Ftos hiány Ft-ra változik. Első pont: a Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében kialakított hűtőkamra előlegeként pénzügyileg a évben - teljesített ezer forint összeg visszaigénylése a évben történik meg. A támogatási összeg előirányzatának tervezése során a működési hiány csökken ezer forint előirányzattal. 14/94

15 Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Második pont: a képviselő-testület 45/2014. (II.5.) számú határozata alapján meghirdetett környezetvédelmi pályázati alap a működési hiányt növeli 500 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Harmadik pont: A képviselő-testület 148/2013. (IV.25.) számú határozata alapján 7 db gólyafészek tartó kosár karbantartására tervezett dologi kiadás előirányzata a működési hiányt növeli 85 ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Negyedik pont: A Környezetvédelmi alap elkülönített számla ezer forint összegű egyenlegének felhasználásával a működési hiány csökken ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ötödik pont: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatának a évi szinten történő tervezése a működési hiányt csökkenti ezer forint előirányzattal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Hatodik pont: Szükségessé válik a temetési kölcsönre tervezett 400 ezer forint előirányzatát megemelni 400 ezer forint előirányzati összeggel, ennek hatására a működési hiány növekszik 400 ezer forinttal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 15/94

16 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Hetedik pont: A tanyagondnoki feladatok kormányzati funkcióra betervezésre kerül 130 ezer forint a személyi jellegű kiadások előirányzatára, Erzsébet-utalvány kifizetésének fedezetére (havi 8 ezer forint) Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Tegnap a Településfejlesztési Bizottság ülésén született javaslat, hogy az Egyeki Polgárőrség költségvetését emeljék meg Ft-al, és azt zárolják. Amennyiben jó lesz az év vége, akkor odaadják nekik. Kéri, hogy aki egyetért a plusz Ft tervezésével működési célú támogatásként a polgárőrség részére, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Ugyanakkor ennek az összegnek a zárolásáról is dönteni kell. Kéri, hogy aki egyetért ennek az összegnek a zárolásával, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A zárolandó tételre volt módosító javaslat a bizottságok részéről. Az előterjesztésben az szerepel, hogy Ft kerüljön zárolásra a rendezvények Ft-os tételéből. Itt van egy módosító javaslat a Településfejlesztési Bizottság részéről, aki még plusz Ftot kíván zárolni, tehát összességében a bizottság javaslatának megfelelően első körben arról kellene szavazni, hogy a rendezvények forintjából összesen Ft kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ft kerüljön zárolásra, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Itt az eredeti javaslat az, hogy Ft kerüljön zárolásra. Kéri, hogy aki egyetért az Ft-ot zároljanak a rendezvényekre elkülönített Ft-ból, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción tervezett ezer 16/94

17 forint összegű munkahelyteremtő vállalkozások támogatásából ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción tervezett dologi kiadások előirányzatából, a műfüves pálya karbantartására tervezett 350 ezer forint előirányzat zárolásra kerül. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül ezer forint összegű előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Így új javaslatokat kell tenni. Kovács Sándorné képviselő: Javasolja, hogy erről a pontról szavazzanak újra. Kéri, hogy aki Kovács Sándorné képviselő javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az újra szavazása vonatkozó javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A működési célú pénzeszközátadások előirányzatából az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek átadandó előirányzatból zárolásra kerül ezer forint összegű előirányzat. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Szerinte 3-4 millió forinttal jobb pozícióban van a Kft. mint a tavalyi évben, a gazdálkodásnak biztosítottnak kell lenni, de Magyar Éva ügyvezetőt kéri, hogy ha probléma lépne fel, azt jelezze a Képviselő-testületnek, tavaly is segített az önkormányzat, amikor szükség volt rá. 17/94

18 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Zárolásra kerül a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál tervezett személyi jellegű kiadásokból 944 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 255 ezer forint előirányzat, mindösszesen zárolásra kerül ezer forint előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Zárolásra kerül az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción tervezett személyi jellegű kiadásokból ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 539 ezer forint előirányzat, mindösszesen zárolásra kerül ezer forint előirányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A bevételi előirányzatok között tervezésre kerül ezer forint összegben Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai. A támogatás igénylése a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) számú BM rendelet szerint történik. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A Településfejlesztési Bizottság javaslatának megfelelően kérnének a kóbor kutyákra vonatkozóan plusz előirányzatot. Ez az előző összeget módosítani fogja. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető asszony elmondása szerint erről külön szavazni nem szükséges, mivel ezt egy másik kiadásból fedezni tudják. A módosításról nem kell szavazni, de az átvezetésről szavazni kell. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Mind kettő dologi kiadás, a kiemelt előirányzaton belül lesz. Megállapítja, hogy a módosítás nem kíván döntést. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A bizottsági javaslatoknak és Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető asszony tájékoztatásának megfelelően a 14. sz. melléklet átdolgozására vonatkozó javaslat 18/94

19 elfogadásáról kellene még egy szavazás. Kéri, hogy aki a 14. sz. melléklet átdolgozásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A rendelet tervezetet tekintve a javaslatokon végig ment a Képviselő-testület. Van-e esetleg még módosító indítvány a rendelethez? Mivel módosító indítvány nincs, kéri, hogy összességében szavazzanak a évi költségvetési rendeletről ezekkel a módosításokkal. Kéri, hogy aki a évi költségvetési rendeletet elfogadja az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 10/2014.(III.13.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) b.) önkormányzat hivatala költségvetésére, költségvetésének módosítására. A költségvetés címrendje 2.. (1) A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét. (2) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény külön-külön címet alkot. (3) A (2) bekezdéshez nem tartozó önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek szintén külön-külön címet alkotnak. 19/94

20 A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése az alábbi: Költségvetési bevételek összesen: eft Költségvetési kiadások összesen: eft Tárgyévi költségvetési hiány: eft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele - működési célra: eft - felhalmozási célra: eft Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Hitelek: - Felhalmozási célú hitel felvétele: eft - Működési célú hiteltörlesztés: eft - Felhalmozási célú hiteltörlesztés: eft I. Költségvetési bevételek 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet mutatja. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 20/94

21 Működési kiadások előirányzata összesen: e Ft q Személyi jellegű kiadások e Ft q Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft q Dologi jellegű kiadások e Ft q Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft q Egyéb működési célú kiadások e Ft q Finanszírozási kiadások: e Ft (3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen: e Ft q Beruházások e Ft q Felújítások e Ft q Egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra. (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja. (9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3., 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete tartalmazza. (10) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza. 21/94

22 (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza Tartalékok 6. (2) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint: Általános tartalék 700 eft, előre nem látható működési kiadások. Felhalmozási tartalék eft, eft KEOP pályázat: szennyvíztisztító-telep áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő) eft Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút (önerő) eft Műfüves pálya kialakítása (önerő) Létszám 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, az alábbiak szerint állapítja meg: - Polgármester 1 fő - Polgármesteri Hivatal: 21 fő - Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 3 fő - Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 465 fő - Tanyagondok: 1 fő - Mezőőrség: 2 fő - Háziorvosi asszisztens 1 fő Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő testület a 3. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések 8. A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza: a) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. b) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet. c) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet 22/94

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. DECEMBER 17. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. december 17-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben