JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

2 április 13-án megtartott - üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó meghívott: Meghívott: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme (Mátraterenye, Kossuth út 178.) Gecse László polgármester, Almádi Balázs József alpolgármester, Almádi István, Gyurcsák Tamás, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselő Balogh Maja körjegyző Csikós Árpád CKÖ Elnök Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. Vezető Mészáros Attila könyvvizsgáló (1-2. napirendi ponthoz) Gecse László polgármester:: Köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van a képviselő-testület határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szereplőek szerint azzal, hogy az 1-2 napirendi pontokat javasolja együtt tárgyalni. NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4.)Időszerű feladatok 4/1.) ÖNHIKI-s pályázat 4/2.) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előterjesztő: Balogh Maja körjegyző 4/3.) Ingatlan elidegenítések 2

3 4/4.) MegállapodásMajális szervezésére, rendezésére jóváhagyása 4/5.) Szavazókörök módosítása Előterjesztő: Balogh Maja körjegyző 4/6.) Közútfenntartói megállapodás megszüntetése 4/7.) Létszámleépítési pályázat és egyéb döntések 4/8.) Vis Maior támogatási ügye (Zárt ülés) 4/9.) Bejelentések, tájékoztatások A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megállapítja ülése napirendjét. 1.)Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2.)Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása ( Előterjesztés és rendelet-tervezetek a jegyzőkönyv melléklete. ) Gecse László polgármester: Köszönti az új könyvvizsgálónkat, aki részt vesz a napirendek tárgyalásánál, illetve megküldte az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, hiszen a költségvetésünk meghaladja a 300 mft-ot, ezért könyvvizsgálatra kötelezett az önkormányzat. Megkéri a Gazdasági bizottság elnökét, mivel tárgyalták valamennyi pénzügyi előterjesztést, röviden foglalja össze az ott elhangzottakat. Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke, képviselő: A bizottság is csak azt tudta megállapítani, hogy ez az év minden eddigitől eltérően nehezebben indul. Többször került módosításra a évi költségvetés úgy, hogy a negyedik negyedéves teljesítés az éveshez lett igazítva. A zárszámadásnál a évet eft hiánnyal fogadta el a testület, 27 mft-ot meghaladta a kifizetetlen számlák összege. Ebből döntően a Többcélú Kistérségi Társulás felé 16 mft a tartozásunk, de magas 64 mft a hitelállomány összege is, amiben likvid hitel 3

4 éppúgy benne szerepel, mint a pályázatokhoz felvett és még vissza nem fizetett hitel is. Az előterjesztésekben szereplő adatokkal javasolják jóváhagyni a évi költségvetés módosítást, a évi zárszámadást, illetve az ezévi költségvetés módosítását is. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Részletes írásos előterjesztést adtunk ki a képviselőknek. A bevételek csökkenésénél figyelembe kell venni a felhalmozási bevételek csökkenését, hiszen a KMB-s lakás sem lett eladva, az adóbevételek csökkentek. A közcélú munka miatt az állami támogatás csökken. A dologi kiadásoknál jelentős a növekedés (rezsi költségek, szociális ellátásoknál a RÁT-hoz már közel 10 mft-ot kell tennie az önkormányzatnak.) A segélyezettek száma ebben az évben már elérheti a 300 főt, támogatásuk 20%-át az önkormányzatnak kell állni. A zárszámadás kapcsán elmondja, hogy a hitelállomány igaz ugyan, hogy megnövekedett, de annak 85%-át meg fogjuk kapni. A pályázati hiteleket a kamatok emelkedése miatt is jobban át kell gondolni. A szállítói tartozásaink igen magasak még most is, havonta felváltva sakkozunk a számlákkal, azt fizetjük, amit a legsürgősebb rendezni. A takarékossági intézkedéseket szigorúan be kell tartani. Mészáros Attila könyvvizsgáló: Felülvizsgálta a beszámolót, mérleget, pénzforgalmi kimutatást. Amit megállapított azt leírta, a költségvetésért, zárszámadásért felelős kolléganő példaértékű munkát végez. Végig revidiálta a jelentéseket, minden pénzügyi anyagot. A beszámoló valós, reális képet mutat, azt hitelesíti. Gecse László polgármester: Az már korábban kiderült, hogy nem tudunk minden tervezett takarékossági intézkedést végrehajtani, ilyen pl. a falubusz, amit nem tudunk 1 évre leállítani. Egyes dolgozókat 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatunk, de nem tudjuk, hogy meddig tudjuk tartani a létszámot. Hitelt már nem is akarunk felvenni, más megoldást kell találni. A polgármester a vitát lezárva szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 6/ 2011.( IV. 18.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4

5 (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) A polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat évi zárszámadási rendeletét. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 3.)Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) A polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal vita mellőzésével elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/ 2011.(IV. 18.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 4.)Időszerű feladatok 4/1.) ÖNHIKI-s pályázat 5

6 (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A régi ÖNHIKI és a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok elegye a mostani pályázat, első ütemben április 30-i beadási határidővel. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Még nincs meg minden feltétel, ami szükséges a pályázat benyújtásához. Nem lehet mínuszos a hitelfelvételi mutató, ellenkező esetben kizárjuk magunkat a pályázatból. A bevétel növelése és a hitelek csökkentése a cél, erre ösztönöz a pályázati kiírás is. Csikós Árpád CKÖ Elnök: Halljuk a médiában, hogy elszálltak az önkormányzati hitelek, várható a következő lépésben, hogy szigorítják a hitelfelvételt és csak a MÁK-on keresztül lesz lehetséges. Sajnálatos, hogy a feladatok nem csökkennek, csak az arra adott támogatások. Nagy számban várható az önkormányzatok bedőlése. Ez a testület eddig sem felélte, hanem beruházásokba, fejlesztésekbe és a működésbe fektette a kapott támogatást és a bevételeit. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 28/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat 1) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: a) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1941 fő. 6

7 b) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. c) Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d) Az önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladta meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. e) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. Határidő: Felelős: azonnal és a pályázat szerint Gecse László polgármester 4/2.) Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előterjesztő: Balogh Maja körjegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja körjegyző: Az éves belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással együtt kell tárgyalni. A kiadott előterjesztést belső ellenőr-szakemberek készítették. Mátraterenyén az elmúlt évben a közbeszerzési eljárásokat ellenőrizték és jónak értékelték a tapasztalatokat. Mivel közbeszerzési szakértő, tanácsadó végzi ezeket a feladatokat közel egy éve az önkormányzatnál, lehet azt mondani, hogy erre számítottunk. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 29/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Csoportja által készített éves ellenőrzési jelentést, a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyta. 4/3.) Ingatlan elidegenítések 7

8 Tavak ügye (Előterjesztés: határozati javaslat, rendelet-tervezet, árverési hirdetmény tervezete jegyzőkönyv melléklete.) a Gecse László polgármester: A nagy tó értékbecslése elkészült, de azért nem tudjuk most tárgyalni az elidegenítési ügyét, mert időben nem jutott el a TBHE-nek. Csak a vízfelület eladásáról van szó, ami 2,5 ha és Ft-ra lett felbecsülve, ez az elővásárlási érték. Javasolja, hogy kínáljuk fel az egyesületnek, mint elővásárlásra jogosultnak. 30 napon belül reagálnak az ajánlatra, utána lehet visszatérni a nagy tó kérdésére. Balogh Maja körjegyző: Most külön elkészült a vízfelületre az értékbecslés. A jelenlegi szabályozásnak megfelelően, ha nem él a TBHE elővásárlási jogával 30 napon belül, árverés útján lehet elidegeníteni az ingatlant. Visszajelzés egyenlőre nem érkezett a horgászegyesülettől. A kis-tónál a testület felajánlotta az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségét a TBHE-nek, de nem nyilatkoztak erről. Április 31-án járt le a határidő. A tó a Földhivatali nyilvántartásban, mint bányató, kivett földterületként van nyilvántartva. Ez azért fontos, mert felmerült, hogy halastó vagy a Termőföldről szóló tv. hatálya alá tartozó területről van szó. Felmerült, az a kérdés is, hogy ha eladásra kerül ki jogosult ott majd horgászni, kinek lesz halászati joga. Itt beléphet a Magyar Állam, ha az önkormányzat nem kíván ezzel a jogával élni. Az árverési hirdetményen ennek, azaz a terheknek szerepelni kell. Ha bérleti jogviszony van az ingatlanon, el kell számolni a bérlővel, vagy teherrel együtt adjuk el az ingatlant..a következő lépésben a z árverési hirdetményt kell jóváhagyni. Szükséges a vagyonrendelet további módosítása, mivel az érintett ingatlan esetében a területfejlesztés előzetes hozzájárulása szükséges az eladáshoz, mivel ott korábban pályázati pénzből valósult meg a sport (kézilabda) pálya. Módosítani kell az árverési szabályzatot amiatt is, hogy 8 napon belül ne legyen ajánlati kötöttsége a második ajánlattevőnek ilyen esetben, ha az adásvételi szerződés harmadik személy jóváhagyásával lép hatályba. Almádi István képviselő: A horgászegyesület nem fog addig beleegyezni a kis tó eladásba, amíg nem lesz benne biztos, hogy megkapja a nagyot. Utána pedig ahogyan a vadásztársaság esetében is kisakkozhatják belőle a tagságot és így kerülhet magánkézbe, minden igyekezetünk ellenére. Azt mondtuk, hogy a nagy tó maradjon a falué, hagy pihenjenek az itt élők, hagy horgásszanak az egyesületi tagok. 8

9 Serfőző Péter képviselő: Május 4-én licit, adjuk el a kistavat, amihez hétfőre ígérte az egyesület, hogy nyilatkozik a benne lévő hal értékéről, az szerepeljen a kiírásban, és utána rátérhetünk a nagy tó ügyére. Gecse László polgármester: A liciten nyilatkozik az új tulajdonos, hogy kifizeti-e a hal értékét vagy engedi tovább a bérletet a szerződés lejártáig. A nagy tó eladásának ügye lekerül a napirendről. Balogh Maja körjegyző: A Halászati törvény szerint el kell számolni, mert különben birtokban marad a bérlő. Ha a hirdetményben az ingatlanértékbe bevesszük a hal értékét is, bizonyító erejű szakvélemény kell a megjelölt érték alátámasztására. Anélkül nem lehet komolyan feltüntetni. Részletesen ismerteti az árverési hirdetmény-tervezetet és a vagyon rendelethez kapcsolódó módosítás indokait. A polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonrendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet, azt a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 / (IV.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelete módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 30/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2011.(III.2.) Kt. számú határozattal a mátraterenyei 262/8/a és a 262/8/b hrsz-ú tó eladásáról határozott. Az ingatlan bérlője a Tóaljai Bányász Horgász Egyesület a megadott határidőn belül az elővásárlási 9

10 jogával nem élt, ezért az önkormányzat a 10/2000.(VI. 1.) számú vagyonrendelete alapján (és a Horgászegyesület által közölt telepített hal értékének figyelembe vételével) a határozat melléklete szerinti árverési hirdetményt hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 30 / (IV. 13.) Kt. számú Határozat melléklete ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 1.) Az árverés kiírója: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.) Az árverező személye, illetve megbízója: Mátraterenye Község polgármestere bízza meg. 3.) Az árverezés helye, időpontja: Községháza Mátraterenye, Kossuth út május 4. napja óra 4.) Az árverezésre kerülő vagyontárgy, kikiáltási ára: Mátraterenyei 262/8/a. hrsz-ú kivett parkként nyilvántartott 3 ha 3968 m 2 területű ingatlan, és Mátraterenyei 262/8/b. hrsz-ú, kivett tóként nyilvántartott 1 ha 4574 m 2 területű, összesen 4 ha 8542 m 2 területű ingatlan. Kikiáltási ára: Ft, valamint ,-Ft a telepített hal értéke. Az ingatlan terhei: - A Mátra-Gáz Kft. (5000. Szolnok, Ady Endre út 26.) javára bejegyzett szolgalmi jog. - A Tóaljai Bányász Horgász Egyesület december 31-ig tartó bérleti joga. - Az ingatlanon november 5-ig tartó kötelezettségvállalási időszakkal sportpálya működik. Az elidegenítéshez az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács előzetes jóváhagyása szükséges. A szerződés csak a hozzájárulás megadásával léphet hatályba. 5.) Az árverési előleg a kikiáltási ár 5%-ához mért, százezres nagyságrendre felkerekített összeg, azaz ,- Ft, amelyet Mátraterenye Község Önkormányzatának házipénztárába kell befizetni legkésőbb április 26-án óráig. 6.) Az árverésre április 26-án óráig lehet jelentkezni Mátraterenye, Kossuth út 178. szám alatt az önkormányzat hivatalában, a gazdasági ügyintézőnél (Marsinszkiné Pádár Andrea vagy Kertész Mónika). 7.) Az árverésre kerülő vagyontárgyat kísérővel április 26-ig a helyszínen lehet megtekinteni munkanapokon 8.00 órától óráig előzetes telefonos egyeztetés alapján (32/ , Marsinszkiné Pádár Andrea vagy Kürti Jánosné) 8.) Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, aki az árverési előleget határidőben befizette, továbbá, aki határidőben jelentkezik az árverésre és 10

11 nyilatkozott, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral. Győztessé nyilvánítása esetén kizárólag e személlyel köthető meg az adásvételi szerződés. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Az ajánlattevő az adategyeztetésnél köteles bemutatni az árverezés vezetőjének: - személyi igazolványát, vagy gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve meghatalmazását, - az árverési előleg befizetésének igazolását. Az árverésen az ajánlattevő az igazoló okiratok bemutatása után azonosító számot kap, és személye nem kap nyilvánosságot. 9.) Az árverésen a licitlépcső ,- forintonként emelkedik. 10.) A szerződés megkötésére és a vételár teljes kiegyenlítésére az adásvétel jóváhagyásától számított maximum 8 nap áll rendelkezésre. Ha az árverés nyertese ennek nem tesz eleget, az előleget elveszíti. Az árverési vevő letétje a vételárba beszámít, míg a többi letevő az előleget az árverés befejezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül visszakapja. Az árverés kiírója fenntartja magának az árverés visszavonására vonatkozó jogot. 11.) Az árverési közleményt a Népszabadság országos napilapban kell közzétenni. Mátraterenye, április 13. Gecse László sk. polgármester Balogh Maja sk. körjegyző ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY közzététele Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árverésre bocsátja együtt a Mátraterenye 262/8/a hrsz-ú 3 ha 3968 m2 területű kivett park és Mátraterenye 262/8/b. hrsz-ú 1 ha 4574 m2 területű tó ingatlanát Az ingatlan kikiáltási ára: ,- Ft. Az árverés helye, ideje: Mátraterenye, Kossuth út 178. Községháza tanácsterme május 4. napja óra A részletes árverési hirdetmény elérhető a honlapon vagy megtekinthető az önkormányzat hivatalában Mátraterenye, Kossuth út 178. szám alatt, illetve érdeklődni a 32/ telefonszámon lehet. 11

12 Kiss Jánosné földterület vásárlási ügye Gecse László polgármester: Kiss Jánosné, Mátraterenye 1127 hrsz-ú önkormányzati területet szeretné megvásárolni, erre nyújtott be kérelmet. Ez a terület kertvég, főútról nem megközelíthető, rézsűs, valaha építési telek volt, mára nem reális ez a minősítés. Másnak nem igen eladható, csak annak, aki ott lakik. Korábban már felvetette ezt a lehetőséget, akkor a képviselők75 Ft/m2 árat tartottak megfelelőnek. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 31/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Jánosné Mátraterenye, Gárdonyi út 33. szám alatti lakos önkormányzati terület vásárlására irányuló kérelmét, s azt az alábbiak szerint elfogadja: A képviselő-testület eladja Kiss Jánosnénak a következő ingatlanát: Mátraterenye 1127 hrsz-ú, 3281 m2 kivett beépítetlen terület Az ingatlan vételára 75 Ft/m2, összesen ,- Ft, azaz Kétszáznegyvenhatezer-hetvenöt forint, melyet a szerződéskötéskor egy összegben kell megfizetni. A szerződés elkészíttetéséről az önkormányzat gondoskodik, az adás-vétel egyéb költségei a vevőt terhelik. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 4/4.) Megállapodás Majális szervezésére, rendezésére jóváhagyása (Határozati javaslat, megállapodás-tervezetek a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A tervezetbe a 10. ponthoz kerüljön még be, hogy az önkormányzat milyen feladatokat vállal magára, javasolja a lehetőségekhez mérten területgondozás kerüljön be. 12

13 A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 32/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyta az Önkormányzat és a Nádújfaluért Baráti Egyesület között a Majális megrendezése tárgyában született megállapodást. Határidő: Értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester MEGÁLLAPODÁS Amely készült Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Mátraterenye, Kossuth út 178. képviseletében: Gecse László polgármester), továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos, és Nádújfaluért Baráti Egyesület (Mátraterenye, Kossuth út 318. képviseletében Nádasdi János elnök), továbbiakban: Egyesület, mint szervező között Majális megrendezése tárgyában. 1.) Az Önkormányzat díjmentesen rendelkezésre bocsátja, használatba adja az Egyesület számára a Mátraterenye, Kossuth út 325. szám alatti Vendégházat és hozzátartozó parkot, valamint a Mátraterenye, Kossuth út 318. szám alatti Tekéző épületrészt és hozzátartozó udvarrészt. 2.) A használatba adás időpontja április 30-tól május 3-ig (3 nap). 3.) Az Egyesület a használatba adott ingatlanon Disznójó Majális és Nádújfalu Története Képekben programokat szervez. 4.) Az ingatlanok használatának költségeit, a rendezvény költségeit az alábbiak szerint viselik: 4/1.) Villanyáram költsége: Az Egyesület a tényleges fogyasztás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 3 napon belül készpénzben fizeti meg az önkormányzat házipénztárába. Fűtésköltség: Nem merül fel. Víz-csatornadíj-szemétszállítás költsége: Az önkormányzat viseli 5.) Az Egyesület köteles betartani és betartatni a rendezvény szervezéséhez kapcsolódó jogszabályokat, köteles beszerezni a szükséges engedélyeket (közbiztonság, tűzvédelem, vagyonvédelem, testi épség, rendezvényszervezés, pénzügyi- és számviteli szabályok, kereskedelem és vendéglátás, élelmiszerelőállítás és forgalmazás, jövedéki termékek forgalmazása, közegészségügyi szabályok, szerzői-és jogvédelem, stb ) 6.) Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester, távolléte esetén az alpolgármester jogosult az ingatlan használatát ellenőrizni és a megállapodással 13

14 ellentétes használat esetén a megállapodást azonnal felmondani. (Ez az ellenőrzési jogkör nem érinti az egyes hatóságok ellenőrzési jogköreit.) 7.) A használat során okozott esetleges károkért az Egyesület anyagi felelősséggel tartozik. 8.) Az ingatlanok átadására jegyzőkönyv felvétele mellett április 29-én, átvételére jegyzőkönyv felvétele mellett május 3-án kerül sor. 9.) Az önkormányzat meghatalmazottja: Gyurcsák Tamás képviselő. Az Egyesület meghatalmazottja: Nádasdi János elnök. 10.)Az önkormányzat a használatba adás előtt az alábbi munkálatok elvégzését biztosítja: - Lehetőségekhez mérten területgondozás. A használatba adást követően gondoskodik a hulladék eltakarításáról, összegyűjtéséről és elszállíttatásáról. 11.) A megállapodásban nem rendezett kérdéseket megállapodó felek elsősorban egyeztetés útján rendezik a Ptk-ban foglalt szabályok alapján. Mátraterenye, április Önkormányzat képviseletében Gecse László polgármester sk. Egyesület képviseletében Nádasdi János elnök sk. 4/5.) Szavazókörök módosítása Előterjesztő: Balogh Maja körjegyző Balogh Maja körjegyző: Ismerteti a szavazókörök módosításának jogszabályi okait, melynek következtében a szavazókörökhöz tartozó bizottságot összetételét is módosítani szükséges. (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal vita mellőzésével - elfogad a következő határozattal: 33/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye 1. számú szavazókör (Mátraterenye, Vasvári út 5. Orvosi rendelő) és a Mátraterenye 2. számú szavazókör (Mátraterenye, Kossuth út 178. Művelődési ház) szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak megbízatását az évi C. törvény (továbbiakban: tv.) 26. (4) bek. d.) pontja alapján visszavonja, 14

15 tekintettel arra, hogy a korábbi 1. és 2. számú szavazókör a tv ában foglalt körzetesítés eredményeként megszűnt. 2.) Az új 1. számú szavazókör (Mátraterenye, Kossuth út 178. Művelődési ház) szavazatszámláló bizottságába a képviselő-testület tagnak megválasztja: Kovács Viktória Mátraterenye, Mikszáth út 1. Tóth Zoltánné Mátraterenye, Kinizsi út 6. Szalai Pálné Mátraterenye, Kossuth út 30. póttagjának megválasztja: Bohács Ferenc Miklósné Mátraterenye, Kossuth út 196. Deákné Kovács Éva Mátraterenye, Kossuth út 200. Fodor Tünde Mátraterenye, Mikszáth út 33. Tóthné Torják Erzsébet Mátraterenye, Mikszáth út 9. Pádár Eszter Mátraterenye, Május 1. út 14. Telekdi Gyuláné Mátraterenye, Kossuth út 108. szám alatti lakosokat. 3.) A korábbi 3. számú szavazókör (Mátraterenye, Kossuth út 325. Vendégház) szavazatszámláló bizottsága 2. számú szavazatszámláló bizottságra módosul, melynek tagjai: Bohács Imréné Mátraterenye, Rákóczi út 36. Czene Veronika Mátraterenye, Gárdonyi út 14. Gyurcsák Imréné Mátraterenye, Gárdonyi út 92. póttagjai: Nádasdi Ferencné Mátraterenye, Egri út 26. Czene Józsefné Mátraterenye, Rákóczi út 32. 4/6.) Közútfenntartói megállapodás megszüntetése Gecse László polgármester: Javasolja a közútfenntartói megállapodás megszüntetését. A megállapodásban szereplő féléves díj Ft, amit már a múlt évben sem és idén sem tudtunk fizetni, ezért javasolja, hogy bontsuk fel a megállapodást május 1-i határidővel. Balogh Maja körjegyző: Kötelezően ellátandó feladata az önkormányzat a közútkezelés, ehhez megfelelő szakemberünk nincs. Hiányozni fog tehát a megállapodás alapján biztosított szakértelem, de a díjtartozás miatt egyetért a szerződés felbontásával, mivel nincs jobb megoldás. 15

16 A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal vita mellőzésével - elfogad a következő határozattal: 34/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társasággal (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) február 5-én helyi közutak fenntartására kötött szolgáltatási szerződést április 30. napjával felbontja. 4/7.) Létszámleépítési pályázat és egyéb döntések (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Az érintettek előzetesen írásban nyilatkoztak, hogy beleegyeznek a nyilvános ülés megtartásába, nem kérnek zárt ülést. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Ebben az évben még maradt a létszámleépítési pályázat, de a feltételek már módosultak. A felmentési időből 1 hónapot, a végkielégítésnél a bér+ járulékainak a felét lehet visszaigényelni. Szerencsére nem egy időpontra esnek a kifizetési időpontok, ezért talán könnyebben ki tudjuk fizetni a kötelezettségeinket a dolgozók felé. Kovácsné Kis Teodóra 1,5 éve van az önkormányzatnál, ezért nem jár végkielégítés neki. Herczegné Vincze Mónika december 1-én jogosult Ft bruttó végkielégítésre és Bakos Gyulánénak 8 hónap jár, ebből 4 hónap a felmentési idő, 4 hónapot dolgozik le úgy, hogy közben a szabadságát is kiveszi. Július 12-e előtt már nem tudjuk benyújtani a pályázatot, ezenkívül még szeptemberben lesz egy lehetőség a következő körben pályázni. Krajnyik Vilmosné nyugdíj előtt áll 5 évvel. Jelenleg az önkormányzat alkalmazza az iskolai konyhán 6 órában + 2 órában a vállalkozó foglalkoztatja. Baranyi Gáborné - Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó takarító - helyére kerülhetne be Karjnyikné, ha elvállalja, mivel hasonló konyhai munkakört nem tud az önkormányzat felajánlani neki. 16

17 Dócziné Nagy Anikó már átkerült közös megegyezéssel egyéb kisegítői tevékenység munkakörbe. A költségvetési rendelet módosításában már megjelenik a létszámcsökkentés. Balogh Maja körjegyző: Most Bakos Gyuláné, Herczegné Vincze Mónika és Kovácsné Kiss Teodóra felmentése ügyében dönt a testület, mint munkáltató. Serfőző Péter képviselő: Már januárban tudtuk, hogy eljön ez a döntés, ami számára azért sem egyszerű, mert saját dolgozóiról van szó, akik hosszú ideje dolgoznak az intézményben. Sajnos nincs igazából választási lehetősége a testületnek, mert nincs jobb megoldás. Azt meg kell vizsgálni, esetleg ügyvéddel is egyeztetni, hogy mi van akkor, ha a dolgozó nem fogadja el a kinevezés módosítását és nem vállal más munkakört. Gyurcsák Tamás képviselő: Ha nincs önkormányzati fenntartású konyha, nem lehet ott önkormányzati dolgozó, ilyen egyszerű. A polgármester szavazásra teszi fel a létszámcsökkentési pályázati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 35/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő-testülete az 8/2011. (IV.18.) rendelettel módosított 1/2011. (II.14.) költségvetési rendeletének 7. számú mellékletében foglalt létszámcsökkentés végrehajtására az alábbi határozatot hozza: 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Megnevezés évi kv. szerint Csökkenés létszámleépítés miatt Egyéb csökkenés Egyéb növekedés Létszámleépítés után Körjegyzőség Önkormányzat Igazgatási tevékenység Közcélú foglalkoztatás Háziorvosi ellátás Védőnői szolgálat Általános épület takarítás fő 17

18 M.n.s. egyéb szolg Étkeztetés Közhasznú foglalkoztatás Szabadidő központ Önkormányzat összesen: ) A létszámcsökkentéssel érintett munkakör: 1 fő élelmezésvezető, 2 fő konyhai kisegítő. Mindhárom fő az Egyéb étkeztetés ( ) szakfeladaton foglalkoztatott. (Tekintettel arra, hogy augusztus 1-jével megszűnik a költségvetési szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a közalkalmazottat foglalkoztatják, évi XXXIII. tv (1) bekezdés a.) pont 3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat fenntartói körén belül a megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester A létszámcsökkentési pályázat elfogadása után a polgármester egyenként teszi fel szavazásra a dolgozók felmentésére vonatkozó határozati javaslatokat. Elsőként Kovácsné Kis Teodóra személyében, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad a következő határozattal: 36/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25. -ának (2) bekezdés e) pontja alapján Kovácsné Kis Teodóra közalkalmazotti jogviszonyát január 1. napjával felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje 23 év 2 hónap 22 nap közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe véve 7 hónap. A felmentés kezdő napja: június 1. Időarányos szabadsága: 27 nap. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napja: szeptember 15., időtartama 3,5 hónap. A munka Törvénykönyve a alapján a jelen intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Indoklás: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2011. (IV.13.) számú Kt. határozatával a évi költségvetés I. számú módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről döntött. A határozat 2 pontja 3 fő létszámkeret csökkentést tartalmaz. A létszámcsökkentéssel megszűnik 2 fő konyhai kisegítő munkakör, így a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. -ának (1) bekezdés a) 18

19 pontja szerint megszűnik az a tevékenység, amelyben Ön volt foglalkoztatva, ezért a Kjt ának (2) bekezdés e) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik. A Képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat fenntartói körén belül a megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség A Kjt ának (12) bekezdése szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, köteles ezt Mátraterenye Község Önkormányzatának címzetten haladéktalanul írásban bejelenteni, ekkor végkielégítésre, illetve a felmentési időből hátralevő időre átlagkeresetre nem lesz jogosult. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot Bakos Gyuláné személyére, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében elfogad a következő határozattal: 37/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25. -ának (2) bekezdés e) pontja alapján Bakos Gyuláné közalkalmazotti jogviszonyát február 1. napjával felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje 32 év 6 hónap 8 nap közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe véve 8 hónap. A felmentés kezdő napja: június 1. Időarányos szabadsága: 35 nap. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napja: október 1., időtartama 4 hónap. A Kjt. 37 -ban foglaltak alapján 6 havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítés illeti meg. Összege bruttó Ft, kifizetésének időpontja február 1. A munka Törvénykönyve a alapján a jelen intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Indoklás: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2011. (IV.13.) számú Kt. határozatával a évi költségvetés I. számú módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről döntött. A határozat 2 pontja 3 fő létszámkeret csökkentést tartalmaz. A létszámcsökkentéssel megszűnik 2 fő konyhai kisegítő munkakör, így a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. -ának (1) bekezdés a) pontja szerint megszűnik az a tevékenység, amelyben Ön volt foglalkoztatva, ezért a Kjt ának (2) bekezdés e) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik. A Képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat fenntartói körén belül a megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség A Kjt ának (12) bekezdése szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt 19

20 álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, köteles ezt Mátraterenye Község Önkormányzatának címzetten haladéktalanul írásban bejelenteni, ekkor végkielégítésre, illetve a felmentési időből hátralevő időre átlagkeresetre nem lesz jogosult. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot Herczegné Vincze Mónika személyére, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogad a következő határozattal: 38/2011. (IV.13.) Kt. számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25. -ának (2) bekezdés e) pontja alapján Herczegné Vincze Mónika közalkalmazotti jogviszonyát december 1. napjával felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje 21 év 10 hónap 11 nap közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe véve 6 hónap. A felmentés kezdő napja: június 1. Időarányos szabadsága: 28 nap. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napja: szeptember 1., időtartama 3 hónap. A Kjt. 37 -ban foglaltak alapján 4 havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítés illeti meg. Összege bruttó Ft, kifizetésének időpontja december 1. A munka Törvénykönyve a alapján a jelen intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Indoklás: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2011. (IV.13.) számú Kt. határozatával a évi költségvetés I. számú módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről döntött. A határozat 2 pontja 3 fő létszámkeret csökkentést tartalmaz. A létszámcsökkentéssel megszűnik 1 fő élelmezésvezető munkakör, így a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. -ának (1) bekezdés a) pontja szerint megszűnik az a tevékenység, amelyben Ön volt foglalkoztatva, ezért a Kjt ának (2) bekezdés e) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik. A Képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat fenntartói körén belül a megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség A Kjt ának (12) bekezdése szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, köteles ezt Mátraterenye Község Önkormányzatának címzetten haladéktalanul írásban bejelenteni, ekkor végkielégítésre, illetve a felmentési időből hátralevő időre átlagkeresetre nem lesz jogosult. 4/8.) Vis Maior támogatási ügy (A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a napirendet. ) 20

21 4/9.) Bejelentések, tájékoztatások Gecse László polgármester: A szennyvízberuházásnál a könyvvizsgáló annak idején javasolta, hogy minél több pénzt kellene betenni az LTP szerződések lejártakor, hogy minél kevesebb tartozás maradjon a bank felé, mert nagyon magas a kamatköltség. Mátranovák 51%, míg Mátraterenye 49%- ban köteles a fennálló tartozásokat, mint készfizető kezes rendezni. Sajnos jelenleg nem áll úgy az önkormányzat, hogy sok pénzt tudna betenni. Különösen, ha az ingatlan eladások sem úgy haladnak, ahogy azt szeretnénk. Mai nappal írásban jelezte felénk a Bohács és Társa Kft. hogy május 2-től nem tudja biztosítani az gyermek- és a szociális étkeztetést a felhalmozott tartozások miatt. Lejárt számlájuk a Kistérség felé eft, ami pedig a közeljövőben lejár eft, összesen eft. Más napirend nem lévén a polgármester a testület ülését órakor lezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 21

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 május 26-án megtartott - üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i üléséről 10/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. május 21-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-i üléséről 12/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. június 4-én megtartott

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben