Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12- én (csütörtökön) du órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak az ülés kezdetekor a 10 fős testület tagjai közül: Szalay István polgármester, Prohászka Csaba alpolgármester, Hegyiné Kovács Margit képviselő, Jasper Lóránt képviselő, Dr. Kendéné Toma Mária képviselő, Marton Ilona képviselő Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a határozatképes ülésen 6 képviselő jelen van, 4 képviselő, Balla Aranka, Csernák Zoltán, Fajt Mihály és Maczák János jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat, vagy tegyenek módosító javaslatot. A testület tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 1./ Döntés a helyi lakáscélú rendelet módosításáról. Előadó: Szalay István polgármester, Jasper Lóránt, a Falufejlesztési Bizottság elnöke 2./ Döntés a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak és póttagjának megválasztásáról. Előadó: Dr. Fekete Borbála jegyző 3./ Döntés a Bursa Hungarica pályázat évi kiírásáról. Előadó: Szalay István polgármester 4./ Döntés a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület névviselési kérelméről. Előadó: Szalay István polgármester Dr. Kendéné Toma Mária, az Oktatási Bizottság elnöke Jasper Lóránt, a Falufejlesztési Bizottság elnöke 5./ Egyebek

2 2 A jegyzőkönyv vezetésére javaslom elfogadni Farkasné Szabó Mária igazgatási főmunkatársat, hitelesítésére Dr. Kendéné képviselő asszonyt és Jasper Lóránt képviselő urat. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők személyét. 1./ Napirendi pont: Döntés a helyi lakáscélú rendelet módosításáról. A július 26-i testületi ülésen hozott döntés értelmében beillesztette a Hivatal a lakáscélú rendelet egy új, 7. -ába a Falufejlesztési Bizottság javaslatát a telkek részletekben történő megvásárlására vonatkozóan. Mivel a rendelet elfogadásához minősített többség kell, el fogom fogadni a rendeletet a Bizottság javaslatának megfelelően, azonban megjegyzem, hogy nem tartom elegendőnek a javaslatban foglalt kedvezményeket. Dr. Fekete Borbála jegyző: A Bizottság döntését követően, annak kidolgozásakor, a Hivatal részéről észrevételeztük, hogy a javaslat nem tartalmaz semmiféle szankciót arra az esetre, ha valaki részletfizetés mellett vesz telket és a lejárati időn belül meggondolja magát, hogy mégsem kell neki a telek és kéri vissza az addig befizetett pénzt. Ahhoz, hogy megfontoltan vásároljon bárki telket, s az Önkormányzat is készpénznek vehesse az általa befizetett és majdan megfizetendő összeget, javasoljuk, hogy a vételár 25%-a foglalóként szerepeljen. A másik gyakorlati problémánk az volt, hogy hogyan regisztráltassuk a szerződést úgy, hogy a vevő ne szerezzen tulajdonjogot mindaddig, amíg nem fizeti ki a teljes vételárat, illetve az ő érdekeit védve, mi se értékesíthessük másnak az ingatlant addig, amíg fizeti a részleteket. Dr. Kucsera Sebestyén ügyvéd úr mondta, hogy ilyen esetben tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényét kell bejegyeztetni a földhivatalban. Ez nem jogbejegyzés, hanem ténybejegyzés lesz, és a tulajdonlapon széljegyzetként fog szerepelni. E két gyakorlati módosító javaslatról az előterjesztés elkészítését megelőzően kikértük a Falufejlesztési Bizottság hétfői ülésén megjelent Dr. Kendéné Toma Mária és Jasper Lóránt képviselők véleményét, akik azt jó ötletnek tartva, hozzájárultak, hogy dolgozzuk bele a rendeletbe. Nekem ezzel csak az az aggályom, hogy ha bármilyen elnevezéssel is, de bejegyeztetjük a földhivatalban az eladás tényét, akkor lehet, hogy a teljes vételár után rögtön be kell fizetnünk az ÁFÁ-t. Ha 4 millióért vesz valaki telket, részletfizetés esetén annak a felét kell előre egyösszegben befizetnie, ami 2 millió forint, és ha egyösszegben be kell fizetnünk a 4 millió után az ÁFÁ-t, ami 1 millió forint, akkor nekünk csak 1 millió forintunk marad a szerződéskötést követően.

3 3 Jasper Lóránt képviselő: Erre a kérdésre egy állásfoglalást kell majd kérni, de ettől függetlenül elfogadhatjuk a rendeletet, legfeljebb később majd módosítunk rajta. Hegyiné Kovács Margit képviselő: Mi lesz akkor, ha a telkesítés miatt annyira meg fog nőni a gyereklétszám, hogy nem fogjuk tudni őket felvenni az óvodába helyhiány miatt. Dr. Fekete Borbála jegyző: Azt gondolom, hogy a támogatásban részesített gyermekeknek elsőbbséget kell élvezniük a felvétel során. Marton Ilona képviselő: Megfontolásra javaslom, hogy részletfizetés esetén is jogosult lehessen a vevő a gyermekkedvezményre. Ez az összeg 200 ezer forint gyermekenként, és maximum 2 gyermekre lehet igényelni. Mivel egy iskolás gyermek után is közel ,-Ft az állami támogatás, az általunk kifizetett összeg már egy év alatt megtérül. Prohászka Csaba alpolgármester: Egyetértek az igazgató asszonnyal. Szerintem is vonatkozzon minden telekvásárlóra a gyermekkedvezmény igénybevételének lehetősége függetlenül attól, hogy egyösszegben veszi-e a telket, vagy részletekben. Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják el a rendelettervezetet azzal, hogy a tervezet 7. (5) bekezdése törlésre kerül, ami által a tervezet (6) bekezdése lesz a rendeletben az (5) bekezdés. A testület tagjai minősített többséggel, 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkották: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 12. napjával hatályon kívül helyezi a 3/ (II. 16.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13./2010. (VIII. 13.) sz. Önkormányzati Rendelete A lakáscélú önkormányzati vételár-kedvezményekről 1. (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján önkormányzati lakáscélú vételár-kedvezmény vehető igénybe Kakucs község belterületén lévő önkormányzati tulajdonú telek megvásárlásához.

4 4 (2) A vételár-kedvezmény iránti kérelmet az önkormányzati tulajdonú telek megvásárlási szándékának közlésekor kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban. Az adásvételi szerződés megkötését követően ilyen célú vételár-kedvezmény nyújtására nincs lehetőség. 2. (1) Helyi lakáscélú vételár-kedvezményben részesíthetők, akik 40. életévüket még nem töltötték be. 3. (1) Nem adható helyi vételár-kedvezmény annak az igénylőnek: a.) aki a vételár-kedvezményre irányuló eljárás alatt szándékosan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek valódisága esetén előnyhöz jutna, illetve b.) aki lakásépítési/vásárlási ill. telekvásárlási helyi vételár-kedvezményben korábban már részesült. 4. (1) Az önkormányzati tulajdonú telek vásárlásának vételár-kedvezményéről Kakucs Község Polgármestere dönt. 5. Gyermekekre vonatkozó vételárkedvezmény (1) Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén az Önkormányzat vételár-kedvezményt biztosít annak a jogosultnak, aki vállalja, hogy kakucsi háztartásában nevelt - óvodás-, általános iskoláskorú gyermekét, - gyermektelen házaspár/élettársak a születendő gyermekeiket, - egygyermekes házaspár/élettársak további születendő gyermeküket a Kakucs Község Önkormányzata által fenntartott nevelési, oktatási intézményekbe íratják. a.) A vételár-kedvezmény összege: egy gyermeket figyelembe véve ,-Ft, két gyermek esetén ,-Ft. A vételár-kedvezmény maximális összege ,-Ft. (2) A vételárból további ,-Ft, azaz hatszázezer forint vételár-kedvezményre jogosultak, akik 10 évesek elmúltak és 40. életévüket még nem töltötték be, amennyiben a kérelmező, vagy házastársak, élettársak esetén a kérelmezők legalább egyike 10 éve kakucsi lakos, akár időszakos megszakítással, ill. azon volt kakucsi lakosok gyermekei, akik inárcsi közigazgatási területen élnek (3) A vételár-kedvezmény összege, mint hátralék, jelzálogjogként - és annak biztosítására elidegenítési tilalom - bejegyzésre kerül az ingatlanra vonatkozóan a földhivatali ingatlannyilvántartásban a támogató Önkormányzat javára szólóan. Az Önkormányzat a hátralék visszafizetésétől eltekint abban az esetben, ha a vevő 10, azaz tíz évig nem idegeníti el a telket. Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 éven belüli értékesítés esetén a bejegyzett hátralékot a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal együtt kell a vevőnek megfizetnie az elidegenítéstől számított 15 napon belül.

5 5 (4) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidő - a vételár-kedvezményi szerződés megkötésének időpontjától számítva - egy gyermek esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. Az első gyermek 4 éven belül történő meg nem születése esetén a Testület kérelemre méltányosságból időbeli halasztást adhat, legfeljebb a két gyermek megszületésére előírt 8 éves időtartamig. (5) Gyermekvállalás teljesítéseként fogadja el az Önkormányzat a támogatottnak az örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. (6) A gyermekvállalás teljesítését, továbbá a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét az igénylő házaspár az azt igazoló okmány (anyakönyvi kivonat) kiállítását, illetve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat részére bemutatni. (7) Amennyiben a vételár-kedvezményben részesülők gyermek vállalását nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső részét a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben kötelesek a gyermekvállalási határidő leteltét követő hónap utolsó napjáig az Önkormányzat részére visszafizetni. (8) Ha az igénylő házaspár házasságát a megelőlegezés időtartama alatt a bíróság felbontja és a házaspár gyermekvállalását a házasság felbontásának időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a házasság felbontását követő hónap első napjától az előző bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség terheli őket. (9) A vételár-kedvezmény időarányos részét vissza kell fizetnie a kérelmezőnek, amennyiben a gyermeknek a kakucsi nevelési, oktatási intézményben a nevelési, tanulói jogviszonya megszűnik. (10) A vételár-kedvezményben részesülő szülőnek a gyermek - kakucsi óvodába, iskolába történő - beíratása, illetve kiíratása tényét írásban be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalba a beíratástól, elviteltől számított 15 napon belül. (11) A gyermekek után nyújtható vételár-kedvezmény iránti kérelmet az önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási szándékának bejelentésével egyidejűleg kell jelezni a Polgármesteri Hivatalban. 6. (1) Az Önkormányzat a vételár-kedvezményről a támogatottal szerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott személyi adatai, a vételár-kedvezmény mértéke, a támogatott ingatlan megjelölése, valamint a jelzálogjog és az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó szabályok. (2) Az önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén a vételár-kedvezmény összegével csökkentett összeget kell a vásárlónak a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetnie az Önkormányzatnak. 7.

6 6 Részletfizetési kedvezmény (1) Az önkormányzati tulajdonú lakótelek részletekben történő megvásárlása esetén a vevő a vételár 50%-át melynek fele foglalónak minősül - a telekvásárlási szándék bejelentésével egyidejűleg az Önkormányzat javára megfizeti, majd a vételár fennmaradó 50%-át kamatmentes, havi egyenlő részletekben fizeti meg maximum 5 év, vagyis 60 hónap figyelembevételével. (2) Az Önkormányzat a részletfizetéssel értékesített ingatlanra vonatkozóan tulajdonjogfenntartással történt eladás tényét jegyezteti be a földhivatalba. (3) A vevő részletfizetési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az esedékessé vált összeget az Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett sz. számlájára átutalja, vagy az Önkormányzat házipénztárába közvetlenül befizeti minden hónap 10. napjáig. (4) Az Önkormányzat kiköti a szerződéstől való elállás és/vagy a részletfizetési kedvezmény megvonásának jogát arra az esetre, ha a vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg. A szerződéstől való elállásról az Önkormányzat értesíti a vásárlót és - az értesítés átvételétől számított 30 napon belül - visszafizeti a vevőnek kamatok felszámítása nélkül az általa megfizetett vételárelőleget, levonva belőle a foglaló összegét és a felmerült (ügyvédi, banki, földhivatali) költségeket. (5) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonában marad, továbbá a vásárló építési engedélyt a telekre csak abban az esetben kaphat, ha a teljes vételárat megfizette. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik, amelyről a jegyző gondoskodik. (3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3./2010. (II. 16.) számú Önkormányzati rendelet. 8. Szalay István sk. polgármester Dr. Fekete Borbála sk. jegyző A vételár-kedvezmény mértéke összefoglalva: 1. Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén, ha a kérelmezők egyike legalább 10 éve kakucsi lakos (vagy annak minősül): 2. Önkormányzati tulajdonú telek vásárlása esetén, ha a meglévő és vételárkedvezményi szerződésben vállalt gyermeket a kérelmezők a kakucsi óvodába, vagy iskolába íratják, maximum 2 gyermeket figyelembe véve: gyermekenként további ,-Ft: 1. sz. melléklet ,-Ft max: ,-Ft 2. sz. melléklet

7 7 A gyermekekre kapott önkormányzati vételár-kedvezményt nem teljesülés, illetve részleges teljesülés esetén az alábbiak szerint kell visszafizetnie a támogatottnak: Kakucsi intézményt igénybe veszi Visszatérítendő vételár-kedvezmény 0 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 1 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 2 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 3 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 4 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 5 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 6 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 7 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 8 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 9 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 10 nevelési, oktatási évig Ft + jegybanki alapkamat kétszerese 11 nevelési, oktatási évig 0 Ft 2./ Napirendi pont: Döntés a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak és póttagjának megválasztásáról. Dr. Fekete Borbála jegyző: A Magyar Köztársaság Elnöke a július 15-én október 3-ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját. A kisebbségi önkormányzati választások időpontja a helyhatósági választásokkal egy időpontban, szintén október 3-án lesz megtartva. A helyhatósági választásoknál településünkön a Helyi Választási Bizottság, az eddigi három szavazókör Szavazatszámláló Bizottságai, valamint a Helyi Választási Iroda működik közre. A kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének feltétele, hogy minimum 30 választópolgár az adott kisebbséghez tartozónak vallja magát. Kakucs községben a német kisebbségi választásra 40 fő, a cigány kisebbségi választásra 77 fő jelentkezett, a kisebbségi önkormányzati választáson csak ők szavazhatnak. A kisebbségi önkormányzati választásra településenként önálló, az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört kell kialakítani, így községünk esetében a meglévő 3 szavazatszámláló bizottság mellé, további 1 szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. A település egész területére vonatkozóan a kisebbségi választás helyszíne az 1. sz. szavazókör - vagyis az általános iskola egyik tanterme - lesz. A választási eljárásról szóló évi C. törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat - a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára - a helyhatósági választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 51. napon választja meg a képviselő-testület. Ennek megfelelően a Helyi Választási Bizottság választott tagjait és póttagjait a képviselőtestületnek a választást megelőző 42. napon választja meg. Javaslatom a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak névsorára: Csernák Jánosné tag /Kakucs, Kossuth L. u. 10/a./

8 8 sz. alatti lakosok. Kucsera Jánosné tag /Kakucs, Fecske u. 1./ Lovas Istvánné tag /Kakucs, Ibolya u. 2/a./ Berki Eszter Margit póttag /Kakucs, Rónay u. 16../ A HVI részéről tájékoztatjuk a T. Képviselőket, hogy polgármester-jelöltnek, önkormányzati képviselőjelöltnek, valamint kisebbségi képviselő-jelöltnek szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelentkezni a Helyi Választási Bizottságnál. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. Törvény 9. -a alapján képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a, illetve polgármester-jelölt az, akit a vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Községünk választópolgárainak száma július 15-én 2238 fő volt, eszerint egy képviselőjelöltnek legalább 23 jelölőszelvényt, míg polgármesterjelöltnek legalább 68 jelölőszelvényt kell a Bizottsághoz benyújtania. Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a jegyző asszony által javasolt HVB tagok megválasztásáról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 73/2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításánál közreműködő - Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagját az alábbiak szerint választja meg. sz. alatti lakosok. Csernák Jánosné tag /Kakucs, Kossuth L. u. 10/a./ Kucsera Jánosné tag /Kakucs, Fecske u. 1./ Lovas Istvánné tag /Kakucs, Ibolya u. 2/a./ Berki Eszter Margit póttag /Kakucs, Rónay u. 16./ A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Határidő: azonnal Felelős: Szalay István polgármester 3./ Napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica pályázat évi kiírásáról. Dr. Fekete Borbála jegyző: Az önkormányzatoknak az idén is lehetőségük van csatlakozni a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan

9 9 rászoruló fiatalok pályázhatnak. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll. Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1./ A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, melynek összege minimum Ft/fő/hó. 2./ A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: a megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét, mely szintén minimum Ft/fő/hó. 3./ Az intézményi támogatás: az Oktatási és Kulturális Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a évi fordulóban Ft/fő/hó volt. A 2010/11. évi összeg még nem ismeretes. Ha csatlakozni akarunk a programhoz, akkor egy nyilatkozatot kell kitöltenünk, melynek megküldési határideje szeptember 30. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2010-es tanévben 21 felsőoktatásban tanuló kakucsi gyermek részesült az önkormányzati támogatásban. Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 74./2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Határidő: szeptember 30. Felelős: Szalay István polgármester

10 10 4./ Napirendi pont: Döntés a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület névviselési kérelméről. Dr. Fekete Borbála jegyző: augusztus 9-én az Oktatási és a Falufejlesztési Bizottságok megjelent tagjai, név szerint: Csernák Jánosné, Dr. Kendéné Toma Mária és Jasper Lóránt megbeszélést folytattak a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület vezetőségével. A korábban felmerült problémákat, sérelmeket tisztázták és megegyeztek abban, hogy a következőkben mind az Önkormányzat, mind az Egyesület egymás felé tiszta lappal fog indulni és a jövőben együttműködik. Összegzésként: az Önkormányzatot képviselő bizottsági tagok egyöntetűen javasolják a Testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy az Egyesület nevében szerepelhessen a Kakucs név, mindaddig, amíg az Egyesület az Alapszabályában foglaltak megfelelően működik. Nem javaslom, hogy az a feltétel szerepeljen a határozatban, hogy a Testület a hozzájárulást csak addig tartja fenn, amíg az Egyesület az Alapszabályában foglaltak megfelelően működik, mert ha ez a szövegrész benne marad, akkor nem biztos, hogy a Cégbíróság be fogja őket jegyezni. Jasper Lóránt képviselő: A Bizottságok pedig éppen azért gondolták, hogy benne legyen a határozatban ez a kitétel, hogy bármikor visszavonhassuk a hozzájárulásunkat, ha úgy látjuk, hogy az Egyesület nem az Alapszabályának megfelelően működik. Megkérdeztem az ügyben Dr. Lukács György ügyvédet, aki azt mondta, hogy az Önkormányzatnak bármikor joga van hozzá, hogy visszavonja a döntését. Én mindenesetre először is úgy tenném fel szavazásra a kérdést, hogy ez a mondat maradjon ki a határozatból. A Testület 4 igen szavazattal 2 ellenében az alábbi határozatot hozta: 75./2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület névviselési kérelme ügyében hozandó határozati javaslatban ne szerepeljen, hogy ezt a hozzájárulást a Képviselő-testület addig tartja fenn, amíg az Egyesület az Alapszabályában foglaltak megfelelően működik. Határidő: Felelős: azonnal Szalay István polgármester

11 11 Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület névviselési kérelméről azzal, hogy nem szerepel a határozatban a fenti kitétel. A Testület 5 igen szavazattal 1 ellenében az alábbi határozatot hozta: 76./2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület nevében a KAKUCS név szerepeljen. Határidő: Felelős: azonnal Szalay István polgármester 5./ Napirendi pont: Egyebek Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: Az Oktatási Bizottság július 27-én megtartott ülésén a Bizottság tagjai a év folyamán még hátralévő kulturális programokat tárgyalták meg, melynek egyik fontos témája a augusztus ei magyarkakucsi út volt. A Bizottság tagjai összegezték a felmerülő költségeket és megállapították, hogy hiányzik a költségvetésből a korábbi években elkülönített ,-Ft összegű magyarkakucsi támogatás. Forráshelyet keresve megállapították, hogy a csoportok támogatására elkülönített ez évi összegből még ,-Ft rendelkezésre áll. Mivel nem valószínű, hogy a társadalmi szervezetek az idén benyújtanak még támogatási igényt az Önkormányzathoz, a Bizottság tagjai javasolják, hogy a Testület ezt az összeget csoportosítsa át a rendezvényekre, azon belül is ,-Ft-ot a magyarkakucsi útra. Marton Ilona képviselő: Én nem csoportosítanám át a rendezvényekre a csoportok támogatására elkülönített összegből még meglévő ,-Ft-ot, mert lehet, hogy az év hátralévő részében valamely társadalmi szervezet be fog nyújtani igényt támogatásra. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: A Bizottság az összeget azért javasolja átcsoportosítani, mert az idén hátralévő rendezvényekhez szükség van még némi pénzre. Például az augusztus 20-i ünnepséghez meg kell vásárolni a nagykenyeret és a 200 db kis cipót, az október 23-i ünnepséghez a fáklyákat, illetve a melegkakaóhoz valókat, de ott van még a szüreti felvonulás, illetve az adventi koncert és vásár, azoknak is van egy kis költsége.

12 12 Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az Oktatási Bizottság javaslatáról. A Testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 77/2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített összegből átcsoportosít ,-Ft-ot a rendezvények költségeire, illetve ,-Ft-ot az erdélyi Magyarkakucs község támogatására. Határidő: Felelős: azonnal Szalay István polgármester Tegnap tudtuk meg, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez idén tavasszal benyújtott pályázaton nyertünk a hulladéklerakó-telepünk rekultivációjának támogatására 40,5 millió forintot, melyhez 4,5 millió forint saját forrást kell biztosítanunk. Mivel a beruházás meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a közbeszerzési tervünket módosítanunk kell. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a közbeszerzési terv módosításáról. A képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 78/2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakkal egészíti ki évi közbeszerzési tervét: Az ajánlatkérő szervezet megnevezése A szerződéshez rendelt elnevezés A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) Kakucs Község Önkormányzata Vállalkozási szerződés rekultivációs munkálatok elvégzéséhez Építési beruházás (Kivitelező kiválasztása a rekultivációs munkálatok elvégzéséhez (előkészítés és utógondozás és a növénytakaró első két kaszálása is))

13 13 Becsült érték: (nettó Ft) Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással) A közbeszerzési eljárás fajtája A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja Eredményhirdetés tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja Ft. Egyszerű közbeszerzési eljárás Indok: az ajánlatkérő klasszikus ajánlatkérő, a beszerzés annak becsült értéke alapján közbeszerzés köteles, illetve az egyszerű eljárás alá sorolható A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szeptember 15-én hatályba lépő módosításainak megfelelően az eljárást a Kbt (1) bekezdése szerint általános egyszerű eljárás szabályainak megfelelően folytatjuk le, hirdetmény közzétételével szeptember 30. (csütörtök) összességében legelőnyösebb ajánlat október 20. (szerda) október 27. (szerda) november 8. (hétfő) Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester Ugyanehhez a témához kapcsolódik, hogy a költségvetésünket módosítanunk kell. A kiadási oldalon be kell terveznünk ,-Ft-ot a hulladéklerakó-telepünk rekultivációjára, melynek bevételi forrása egyfelől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől nyert ,-Ft támogatás, másfelől ,-Ft önrész, ami azonban a 38/2010.(04. 21) sz. Kt. Határozat nyomán már részét képezi a költségvetésünknek, s mint önerőt, a pályázat benyújtásakor biztosítottuk. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. A képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 79/2010. ( ) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a község évi költségvetését. A Testület a felhalmozási kiadások között a hulladéklerakó-telep rekultivációjára elkülönített ,-Ft önrésznyi kiadást megnöveli ,-Ft-tal, és egyidejűleg a bevételi oldalt megnöveli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pályázaton nyert ,-Ft támogatással.

14 14 Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester Más hozzászólás nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. Kmf. Szalay István polgármester Dr. Fekete Borbála jegyző Dr. Kendéné Toma Mária képviselő, hitelesítő Jasper Lóránt képviselő, hitelesítő

Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné Szabó Mária jegyzô

Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné Szabó Mária jegyzô kakucs_2015-husvet 3/30/15 23:37 Page 1 XXV. évfolyam 1. szám 2015 HÚSVÉTJÁN Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Szalay István polgármester:

Szalay István polgármester: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2366 Kakucs, Fı utca 20. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 7-én (szerdán) du. 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető 1. új lakás felépítése, (a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével), 2. az

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 12-én (csütörtökön) du.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

/Egységes szerkezetben /

/Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 6/1994. Ö.R. számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról /Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról.

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról. Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én (szerdán) du. 14.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) önkormáyzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló 7/1994. (XI. 28.) KT. számú önkormányzati rendeletével

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003.(V.30) KT. rendelete A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, (egységes szerkezetben a módosító 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X.28.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben