Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. Jelen vannak: Márton László Polgármester Kránicz József Tibor Alpolgármester Czár László Képviselő Hamvai Réka Képviselő Igazoltan távol maradt: Reichert Anita Képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Markó Péter Tóth Zoltán Jegyző igazoltan távol maradt Igazgatási Osztályvezető megjelent Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető igazoltan távol maradt Tavaszi József Balaton Agrár Zrt Elnöke igazoltan távol maradt Márton László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőtársaimat, valamint Tóth Zoltánt, a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjét. Megállapítom, hogy a megválasztott 4 képviselő az ülés megnyitásakor jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Hamvai Réka képviselőt. Kérem, kézfeltartással jelezzék az alábbi határozati javaslat elfogadását:

2 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével Hamvai Réka képviselőt bízza meg. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015.(XI.25.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével Hamvai Réka képviselőt bízza meg. Márton László polgármester: A javasolt napirendi pontok a következők: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szóbeli előterjesztés) 2./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető 3./ Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve 4./ Megbízási szerződés kötése belső ellenőri feladatok ellátására 5./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető 6./ Mezőgazdasági földterületek bérbeadása 7./ Egyebek Zárt ülés 1./ Előterjesztés a Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által biztosított tagi kölcsön Ordacsehi Község Önkormányzatára jutó részének megfizetéséről 2./ Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása

3 Márton László polgármester: Van-e a napirendekkel kapcsolatosan valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, javaslom a 2015.november 25-i ülés napirendi pontjainak elfogadását. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015.(XI.25.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.november 25-i ülés napirendi pontjait a következők szerint fogadja el: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szóbeli előterjesztés) 2./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető 3./ Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve 4./ Megbízási szerződés kötése belső ellenőri feladatok ellátására 5./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető 6./ Mezőgazdasági földterületek bérbeadása 7./ Egyebek Zárt ülés 1./ Előterjesztés a Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által biztosított tagi kölcsön Ordacsehi Község Önkormányzatára jutó részének megfizetéséről 2./ Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása

4 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szóbeli előterjesztés) Márton László polgármester: A két ülés közötti fontosabb események: Egy alkalommal került megállapításra rendkívüli eseti települési támogatás 30 ezer forint összegben. A téli hóeltakarítással kapcsolatban értesítettem a Balaton Agrár Zrt. vezetőjét a testület döntését illetően. A megállapodás előkészítését a Zrt. végzi, a napokban kerül aláírásra. Levélben tájékoztattam az Országos Mentőszolgálat vezetőjét arról, hogy Ordacsehi község Képviselő-testülete változatlan feltételek mellett jóváhagyta az ideiglenes mentőállomás elhelyezése tárgyában korábban kötött bérleti szerződés meghosszabbítását. A karácsonyi ünnepkör rendezvényeinek szervezése, egyeztetése megtörtént, a meghívók, szóróanyagok készítése folyamatban van. A 65 év feletti lakosság számára az egyezer forintos utalványokat megrendeltük. Értesítettük Piletics Szabolcsot, hogy az ingatlana előtti járdaszakasz feltöltéséhez az Önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá, hogy amennyiben a későbbiekben az Önkormányzat a Fő utca keleti oldalán járdát építene, akkor köteles a lakó az eredeti állapotot visszaállítani. Október 29-én tartottuk az idősek napja rendezvényt, melyen szép számmal jelentek meg a szépkorúak. A műsor nagy sikert aratott, igazán jó visszajelzéseket kaptunk. Eddig a karácsonyi műsorral összemosva köszöntötte a település a szépkorú lakosságát, idén első alkalommal különválasztottuk a rendezvényeket, de már most is látszott, hogy helyesen döntött ez ügyben a testület. Ez a műfaj az idősebb korosztálynak szól, őket köti le. Sokkal élvezhetőbb volt a műsor, mivel nem kellett a műsor, műfaj iránt közömbös korosztály képviselőit fegyelmezni, csendre inteni. Október án részt vettem Siófokon a polgármesterek, jegyzők konferenciáján. November 3-án részt vettem Tihanyban a Balatoni Szövetség ülésén, ahol új tagok felvétele, a civil szervezetek felé való jelentős nyitás mellett téma volt a Balaton és vonzáskörzetének szúnyoggyérítése, valamint az üzletek vasárnapi nyitva tartása. Balassa Tamás, a Balatoni Szövetség elnöke elmondta, hogy tárgyalt már az illetékes minisztériumban is a jelenlegi törvény módosítása ügyében. Jelenleg az üzletek Advent négy vasárnapján, illetve egy szabadon választott vasárnapon tarthatnak nyitva. A szövetség javaslata az, hogy a négy vasárnapot se kössék az Adventi ünnepkörhöz, mert ez a Balatoni idegenforgalomból élő településeknek sem érdeke. Továbbá javasolták, hogy az 5 helyett 8 vasárnapi nyitvatartási lehetőséget biztosítson a törvény, mert abban ez esetben az idegenforgalmi főszezon le lenne fedve. November 5-én a Fonyódi Rendőrkapitányság vezetője járt az Önkormányzatunknál és egy rövid tájékoztatást adott a település, illetve a kapitányság illetékességi területének közlekedési baleseti, valamint bűnügyi helyzetéről. November 10-én Fonyódon Farkasné Szabó Ildikóval, a KLIK vezetőjével egyeztettem az iskola takarítási költségeinek átszámlázásában, valamint a sportcsarnok téli használata tárgyában. Az egyeztetés alapján a KLIK készíti el a megállapodás tervezetet, melynek alapján

5 a takarításért önkormányzatunk számláz a KLIK-nek, a sportcsarnok fűtésért pedig a KLIK számláz az Önkormányzatnak. Az iskola takarítását napi 3 órában látja el a takarítónő, melyért havi 50 ezer forintot számláz az Önkormányzat a KLIK-nek szeptember 1-től a megállapodás aláírását követően. A sportcsarnok működtetését, üzemeltetését nem vette át a KLIK. Mivel nincs külön gázóra, ezért a sportcsarnok fűtése tárgyában is meg kellett egyezni. A sportcsarnokban gázsugárzók vannak, melyek egy óra üzemelés alatt 5,6 m³ gázt fogyasztanak, ami jelen gázárak mellett 720 forint. Megegyeztünk abban, hogy a havi fogyasztást (működtetési óraszámot) a következő hónap első napján lejelentjük a KLIK felé, majd azt a KLIK leszámlázza az Önkormányzat felé. Fontos volt, hogy mielőbb megegyezés szülessen a sportcsarnok fűtésének kérdésében, mivel a BBSC Balatonboglár Labdarúgó Szakosztálya megkereste Önkormányzatunkat sportcsarnok használat tárgyában, mivel Balatonbogláron a sportcsarnoknál építkezés zajlik és így a labdarúgó utánpótlás edzéseinek ott nem tudnak helyet biztosítani. November 19-től január 31-ig heti két alkalommal keddi és csütörtöki napokon egy-egy órára bérlik a sportcsarnokot. A sportcsarnok használatáért 3750 Ft óradíjat fizetnek, melyet összesítve tárgyhót követően számláz át a BBSC felé az Önkormányzat. Az elmúlt évhez hasonlóan megállapodást kötöttem Czuppon Zitával, az ordacsehi gyerekek heti egy alkalommal, szerdai napon történő csarnokhasználatára. Természetesen a település fiataljai ingyenesen vehetik igénybe a sportcsarnokot. November 11-én részt vettem Tabon a hulladékkonzorciumi ülésen, ahol tájékoztatást kaptunk a pályázat állásáról. Várhatóan decemberben megérkeznek az új hulladékszállító járművek, melyek némi próbaüzemet követően elején veszik át a leharcolt technika szerepét. 30 ezer darab 240 literes sárga szelektív gyűjtő is tartozik a pályázathoz, melyet térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében helyeznek ki a lakossághoz. Ugyanakkor a pályázatban komposztálók igénylésére is lesz lehetőség. Ordacsehi korábban pályázat útján már nyert komposztálókat a település lakossága részére, ennek ellenére érezhető igény van több háztartásban is komposztálóra. November 15-ig kellett megtenni a szükséges regisztrációt a Nemzeti Művelődési Intézet felé annak érdekében, hogy márciusától is tudjon településünk kulturális közfoglalkoztatottat alkalmazni. November 17-én részt vettem a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett tanácskozáson és előadássorozaton Balatonalmádiban. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatást elfogadja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015.(XI.25.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű

6 határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatást elfogadja. Határidő: azonnal 2. napirendi pont: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető: A Somogy Megyei Kormányhivatal évi ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően komplex vizsgálatot és ellenőrzést tartott a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A vizsgálat alapján a Kormányhivatal javasolta, hogy a helyi adórendeletet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A komplex vizsgálat javaslata alapján valamint a környező városok adórendeleteinek megvizsgálásával történt meg a helyi adórendelet felülvizsgálata, illetve aktualizálása, valamint a jogszabályokkal történő harmonizációja, az adórendelet új adónemet nem vezetett be és a meglévő adómértékeket sehol nem emelte, illetve növelte meg, abban a régi adómértékek szerepelnek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló rendeletet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete A helyi adókról A helyi adókról szóló 15/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. napirendi pont: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.évi munkaterve Márton László polgármester: A munkaterv a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tartalmazza egyrészt hónaprólhónapra a kötelező napirendi pontokat, például az Önkormányzat költségvetés tervezetét, a költségvetés elfogadását, a zárszámadást, a beszámolókat. Minden tervezett ülésen szerepel a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámoló, az aktuális rendezvények, ünnepségek előkészítése. Ezen felül az adott hónapban tárgyalandó, esedékes napirendi pontok.

7 A munkarend-tervezettel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi munkatervét elfogadja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015.(XI.25.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi munkatervét elfogadja. Határidő: értelem szerint 4. napirendi pont: Megbízási szerződés kötése belső ellenőrzési feladatok ellátására Márton László polgármester: Ordacsehi Község Önkormányzata ez idáig a kötelezően előírt belső ellenőrzési feladatokat a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulás által megbízott és finanszírozott belső ellenőrrel látta el. A Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása december 31. napjával megszűnik, és a Fonyódi Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települések január 1-től külön megállapodás szerint, saját finanszírozásból oldják meg a belső ellenőrzési feladatok elvégzését. Kahó Ildikó Mária az Önkormányzat belső ellenőrzését a korábbi években is maradéktalanul ellátta, a kistérség valamennyi települése vele köt megállapodást az elkövetkezendő évekre. Javaslom, hogy Ordacsehi Község Önkormányzata a megbízási szerződés tervezetben foglaltak alapján, de annyi változtatással, hogy egyenlőre 1 éves időtartamra Kahó Ildikó Mária belső ellenőrrel kössön megállapodást a belső ellenőrzési tevékenységre. Kérem, hogy aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től december 31- ig 1 éves időtartamban - belső ellenőrzési megbízást köt Kahó Ildikó Mária belső ellenőrrel Ordacsehi Község Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2015.(XI.25.) Kt. számú

8 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-től december 31-ig 1 éves időtartamban - belső ellenőrzési megbízást köt Kahó Ildikó Mária belső ellenőrrel Ordacsehi Község Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására. Dr. Markó Péter jegyző Határidő: november napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása Előadó: Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető Tóth Zoltán Igazgatási Osztályvezető: A Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya SOB/03/1828/2015. ügyiratszámon törvényességi felhívással élt Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez a polgármester 2015.évi szabadságának ütemezésére vonatkozó mulasztása miatt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. Törvény 225/C (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A Somogy Megyei Kormányhivatal a részére felterjesztett képviselő-testületi jegyzőkönyvek törvényességi felülvizsgálata során megállapította, hogy a Képviselő-testület a főállású polgármester szabadságolásának ütemezéséről nem döntött, ezáltal mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett el. A mulasztásos törvénysértés megszüntetése érdekében a Képviselő-testületnek intézkednie kell, és az intézkedésről legkésőbb december 31-ig tájékoztatnia kell a Somogy Megyei Kormányhivatalt. Az előterjesztés mellékletét képezi a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1828/2015. iktatószámú törvényességi felhívása, valamint a polgármester által november 23-tól december 31-ig tartó időszakra összeállított szabadságolási ütemterv. Márton László polgármester: Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy aki az alábbi határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze! 1. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya SOB/03/1828/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásával egyetért, azt elfogadja. 2. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által a november 23-tól december 31-ig tartó időszakra összeállított szabadságolási ütemtervet elfogadja.

9 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015.(XI.25.) Kt. számú 1. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya SOB/03/1828/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásával egyetért, azt elfogadja. 2. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által a november 23-tól december 31-ig tartó időszakra összeállított szabadságolási ütemtervet elfogadja. Felelős: Dr. Markó Péter jegyző 6. napirendi pont: Mezőgazdasági földterületek bérbeadása Márton László polgármester: A 2014.december 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött a Képviselő-testület azon önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földterületek további haszonbérbe adásáról, melyek bérleti szerződése a tavalyi év végén lejárt. Azon az ülésen több mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásával kapcsolatosan olyan döntés született, hogy a Képviselő-testület csak 1 év időtartamra, 2015.január 1-től 2015.december 31. napjáig adja őket bérbe. Ezek a földterületek a következők: Az Ordacsehi 028/4, 044/16, 044/21, 044/27, 044/29, 046/2, 046/21, 046/44, és a 046/52, 067/4, 067/5, 069/6, és a 077-es hrsz-ú földterület. A 046/38-as hrsz-ú külterületi földterület esetében mivel annak bérleti szerződése április 15. napjával járt le, - a márciusi ülésen szintén december 31-ig hosszabbította meg a testület a haszonbérleti szerződést. A 046/44-es és a 046/52-es hrsz-ú földterületek esetében a volt haszonbérlő a mai napig nem fizette be a bérleti díjat, ( Ft-ot) - holott október 31-e volt a befizetési határidő,- és úgy nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem kívánja bérelni a két területet, ezért ezen földeket ismételten meghirdetjük haszonbérletre, és a következő ülésen döntünk arról, hogy ki legyen az új bérlő. A bérbeadás módját, valamint időtartamát a Mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. tv., azaz a Földforgalmi törvény szabályozza. A bérbeadás időpontját a törvény minimum 1 év és maximum 20 év időtartamban határozza meg. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a bérbeadásra meghirdetett földterületeket 5 év időtartamra adja bérbe. Egy esetben javaslok kivételt tenni, a 077-es hrsz-ú területnél, mely a rendezvényterület (színpad) mögött helyezkedik el. Itt csak 2 évben javaslom meghatározni a bérbeadás időpontját, mivel a terület elhelyezkedésénél fogva- alkalmas lehet a közeljövőben a

10 közmunkaprogram keretein belüli konyhakerti növénytermesztésre. A földhaszonbérleti díj meghatározásánál javaslom, hogy egységesen, a tavalyi évben elfogadott, az adott terület után igényelhető földalapú támogatás 50%-ában határozza azt meg a Képviselő-testület, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj összege nem csökkenhet minimum 3,40.-Ft/m² ár alá. A haszonbérlő személyével kapcsolatosan a 2013.évi CXXII. törvény 46. a) pontja kimondja azt, hogy a volt haszonbérlő rendelkezik előhaszonbérleti jogosultsággal, függetlenül attól, hogy ordacsehi lakos, vagy sem. A 046/44-es és a 046/52-es hrsz-ú földterületek kivételével az összes eddigi haszonbérlő jelentkezett a föld újbóli haszonbérletére, tehát egyértelmű, hogy a Képviselő-testület minden esetben a volt bérlőnek adja haszonbérletbe a földterületet. Ezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi, mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületeinek haszonbérleti időtartamát egységesen 5 évben határozza meg. 2. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 077-es hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérleti időtartamát 2 évben határozza meg. 3. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a haszonbérbe adott külterületen lévő mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területeinek évenkénti bérleti díját egységesen az adott terület után igényelhető földalapú támogatás 50 %-ában határozza meg, de minimum 3,40.-Ft/ m² áron. 4. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 046/44-es és a 046/52-es hrsz-ú külterületi földterületek haszonbérbe adását a helyben szokásos módon meghirdeti. A beérkezett kérelmeket a következő ülésen bírálja el. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015.(XI.25.) Kt. számú 1. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi, mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületeinek haszonbérleti időtartamát egységesen 5 évben határozza meg. 2. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 077-es hrsz-ú szántó művelési ágú terület haszonbérleti időtartamát 2 évben határozza meg. 3. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a haszonbérbe adott külterületen lévő mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területeinek évenkénti bérleti díját egységesen az adott terület után igényelhető földalapú támogatás 50 %-ában határozza meg, de minimum 3,40.-Ft/ m² áron. 4. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 046/44-es és a 046/52-es hrsz-ú külterületi földterületek haszonbérbe adását a helyben szokásos módon meghirdeti. A beérkezett kérelmeket a következő ülésen bírálja el.

11 Határidő: azonnal Márton László polgármester: A lejárt bérleti szerződésekkel kapcsolatosan az eddigi haszonbérlők jelentkeztek. Más jelentkező egyik földterület esetében sem volt. Ez alapján kérem, hogy aki az alábbi határozati javaslatok elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! tulajdonában lévő Ordacsehi, 028/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 7,38 AK értékű külterületi földterületet Béres István 8630 Balatonboglár, Csalogány u.35.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.701m² nagyságú, 13,85 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/27 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.339m² nagyságú, 15,40 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/29 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.764m² nagyságú, 16,44 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 40,91 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 067/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.667m² nagyságú, 16,72 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos

12 részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 067/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.671m² nagyságú, 16,73 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 077 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 34,12 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 2 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/16 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.101m² nagyságú, 14,83 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) b) pontja alapján haszonbérbe adja. tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.943m² nagyságú, 14,44 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 069/6 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1.449m² nagyságú, 4,27 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos részére 1 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/38 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 14,44 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig a mindenkori területalapú támogatás 50%-a/év haszonbérleti díjért a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII.törvény 46. (1) c) pontja alapján haszonbérbe adja.

13 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 028/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 7,38 AK értékű külterületi földterületet Béres István 8630 Balatonboglár, Csalogány u.35.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori területalapú támogatás 50%-a/év haszonbérleti díjért a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2015.(XI.25.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ordacsehi Község Önkormányzattulajdonában lévő Ordacsehi, 044/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.701m² nagyságú, 13,85 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáiga mindenkori területalapú támogatás 50%-a/év haszonbérleti díjért a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/27 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.339m² nagyságú, 15,40 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja.

14 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/29 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.764m² nagyságú, 16,44 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 40,91 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori területalapú támogatás 50%-a/év haszonbérleti díjért a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 067/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.667m² nagyságú, 16,72 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori

15 forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 067/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.671m² nagyságú, 16,73 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 077 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú, 34,12 AK értékű külterületi földterületet Bankó István 8635 Ordacsehi, Petőfi u.30.szám alatti lakos részére 2 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 044/16 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.101m² nagyságú, 14,83 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos

16 részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) b) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5.943m² nagyságú, 14,44 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98. szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 069/6 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1.449m² nagyságú, 4,27 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos részére 1 év időtartamra napjától napjáig- a mindenkori forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 46. (1) a) pontja alapján haszonbérbe adja. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015.(XI.25.) Kt. számú tulajdonában lévő Ordacsehi, 046/38 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m² nagyságú,

17 14,44 AK értékű külterületi földterületet Szabó Józsefné 8635 Ordacsehi, Fő u.98.szám alatti lakos részére 5 év időtartamra napjától napjáig a mindenkori területalapú támogatás 50%-a/év haszonbérleti díjért a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII.törvény 46. (1) c) pontja alapján haszonbérbe adja. Más napirendi pont nem lévén, a polgármester az ülést perckor bezárja és zárt ülést rendel el. Kmf. Márton László Polgármester Dr. Markó Péter Jegyző Hamvai Réka képviselő Jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Márton László Polgármester. Kránicz József Tibor Képviselő Reichert Anita Képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Márton László Polgármester. Kránicz József Tibor Képviselő Reichert Anita Képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 24-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi Művelődési Ház nagyterme, 8635 Ordacsehi, Fő u.56. Igazgatási Osztályvezető - megjelent

A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi Művelődési Ház nagyterme, 8635 Ordacsehi, Fő u.56. Igazgatási Osztályvezető - megjelent JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 2-án, 17 órakor kezdődő, a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-19/2015. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. jegyző

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20 én 18.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. november 12-én 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben