J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén."

Átírás

1 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Szikora Pál Ferenc Oláh Lajos Sándorné Csikós Gábor Véróné Erzsiák Beáta polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz jegyző aljegyző Tervezett napirend: 1./Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. működéséről Előadó: Kesjár Jánosné igazgató és Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes 2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző 3./ Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző 4./ Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 5./ Rendeletalkotás az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről 6./ Csanádapáca Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. módosítása

2 7./ Csanádapáca Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása 8./ Döntéshozatal a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése 2015 megnevezésű közbeszerzési eljárás tekintetében 9./ Művelődésszervezői álláshely betöltésére pályázati felhívás közzététele Előadó: Oláh Kálmán polgármester 10./ Döntés a KIS-Csanád Kft. működésének gazdaságosabbá tételéről Előadó: Oláh Kálmán polgármester 11./ Egyebek (bejelentések) Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Szünet után folytatjuk az ülést. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt. Köszöntöm továbbá Csanádapáca település lakosságát. A meghívókat és az előterjesztéseket mindenki megkapta. Mórocz Ildikó képviselő asszony és Kesjár Jánosné képviselő asszony igazoltan tartózkodik távol. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendet és kérem, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a augusztus 26-i soros ülés napirendjét. 1. Napirendi pont: Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. működéséről Előadó: Kesjár Jánosné igazgató és Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes Oláh Kálmán polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Igazgatóasszony jelezte távollétét, ezért megkérdezem Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes asszonyt, hogy a beszámolót kívánja-e kiegészíteni. Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni, de ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Úgy gondolom az iskola és az önkormányzat kapcsolata jónak mondható. Ami segítséget az önkormányzat tud adni az iskolának, azt a jövőben is meg fogja adni.

3 Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Köszönjük szépen és mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt. Oláh Kálmán polgármester: Köszönetet szeretnék mondani a gyerekeknek, akik szép tartalmas műsorokat adtak. Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Mi pedig az autókat szeretnénk megköszönni. Számunkra nagyon nagy segítség volt. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e még? Amennyiben nincs, aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 jelen lévő tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 96/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskola és Óvoda beszámolóját a 2014/2015-es tanév tekintetében tudomásul veszi. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint 2. napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyival kívánom kiegészíteni, hogy a közös hivatal költségvetési főösszege 403 E Ft-tal emelkedik meg a kapott bérkompenzáció támogatás miatt. Így a módosított költségvetési főösszeg E Ft. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban, állok rendelkezésre. Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megismerte és megtárgyalta a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

4 97/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal, E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi módosított költségvetési előirányzatait. 2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: augusztus Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előirányzatok E Ft-tal emelkedtek, így a költségvetési főösszeg E Ft-ra emelkedik. Ezáltal E Ft költségvetési bevétellel és E Ft költségvetési kiadással, E Ft költségvetési hiánnyal, E Ft ebből működési és E Ft felhalmozási hiánnyal módosul. Kérdés, ha van ezzel kapcsolatban, állok rendelkezésre. Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megismerte és megtárgyalta Csanádapácai Község Önkormányzatának évi költségvetési módosítását, azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Itt ez a 3 millió forint az, amit az iskola kapott? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Igen, csak az igazolást várjuk még.

5 Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 15/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 4. Napirendi pont: Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A díjak a korábbiak maradtak. Volt egy kis módosítás, de ezt is mindenki megkapta. A negyedik alpontban van változás, a térítési díjat, a tárgyhót követő 15-éig kell befizetni. A rendelet szeptember elsejétől lép hatályba. Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása valakinek van-e? Ha nincs, aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjairól A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 5. Napirendi pont: Rendeletalkotás az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, ebben fel vannak sorolva, hogy milyen kitüntetéseket lehet adományozni. A korábbi rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, ezért készítettünk egy újabb tervezetet. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki.

6 dr. Lipták Péter jegyző: A rendelet-tervezet előterjesztésének az alapját az szolgáltatta, hogy a meglévő tárgybéli rendeletünket áttekintettük és célszerűnek tartanánk a meglévő kitüntető címen túlmenően díszpolgári cím és év embere díj odaítélését. A jogszabály tervezet ennek a jogi lehetőségét teremti meg, szabályozván az odaítélés az anyagi és eljárási jogi szabályait egyaránt. Oláh Kálmán polgármester: Más javaslat, elképzelés van-e? A díszpolgár címnél megkérdezem, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti-e vagy sem? Díszhelyet biztosít-e neki az önkormányzat? dr. Lipták Péter jegyző: A rendelet-tervezet szerint lenne rá lehetőség. Nem jellemző, hogy egyszerre 3-4 díszpolgárnál több van egy községben. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Akkor a temetőben kijelölnénk ilyen parcellát? dr. Lipták Péter jegyző: Igen, de nem biztos, hogy szükséges. Ez csak egy lehetőség. Oláh Kálmán polgármester: A negyedik fejezet a visszavonást írja le részletesen. Kérdés, hozzászólás van-e még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 17/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről A rendelet a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete 6. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. módosítása Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki. dr. Lipták Péter jegyző: A KEOP-os önkormányzati felújítással kapcsolatban közbeszerzés eljárást kellett lefolytatni, tekintettel a beszerzés becsült értékére. A közbeszerzésekről szóló törvény lehetővé teszi olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetőségét is, amely előre nem volt

7 látható a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadásakor, de a közbeszerzési tervet módosítani kell. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 98/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező Csanádapáca Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 7. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki. dr. Lipták Péter jegyző: Két technikai módosítás átvezetése szükséges Csanádapáca Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatán. Az egyikre azért szükség, mert Ficza Bernadett Angliába költözött és a szabályzat értelmében jár el pénzügyi szakértőként a bíráló bizottságban. A másik módosításra pedig azért van szükség, mert az éves statisztikai összegzést nem elég elküldeni a közbeszerzési hatóság részére, hanem a honlapjára is fel kell tölteni. A szabályzatban célszerű rögzíteni a kötelezettség felelősét. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 99/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./Csanádapáca Község Önkormányzatának módosított Közbeszerzési Szabályzatát a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jóváhagyólag elfogadja, 2./ felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert, valamint dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a közbeszerzési szabályzatot írják alá.

8 Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: azonnal 8. Napirendi pont: Döntéshozatal a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése 2015 megnevezésű közbeszerzési eljárás tekintetében Oláh Kálmán polgármester: A közös hivatal székhelyének felújítása támogatott lett, ezért a közbeszerzést a nyolcadik hónap utolsó napjáig le kell bonyolítani. Mivel eddig nem volt mód a Képviselő-testület összehívására, ezért a közbeszerzést a Képviselő-testületnek utólag kell jóváhagynia. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 100/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (3) bekezdésében foglaltakra utólagosan, jóváhagyólag elfogadja Oláh Kálmán polgármester a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása érdekében foganatosított intézkedéseit. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse a közbeszerzési eljárást. dr. Lipták Péter jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Projektfelügyelet Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, a DETA-ÉP Kft. Budapest részéről. Az eljárás érvényes és eredményes volt. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Feltételes közbeszerzési eljárás volt. Kiemelt projektként kezelik. Még van egy kormányzati döntés, utána lesz szerződés és kivitelezés, ami előreláthatólag szeptember-október hónapban kezdődik meg. Oláh Kálmán polgármester: A pályázat benyújtásra került, reméljük, hogy pozitív irányban haladunk ebben a kérdésben. Név szerinti szavazást szeretnék, ezért most megkérdezem a Képviselő-testület tagjait.

9 Szikora Pál alpolgármester: igen Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Igen Oláh Lajos Sándorné képviselő: Igen Csikós Gábor képviselő: Igen Oláh Kálmán polgármester: Igen 101/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kihirdetésére vonatkozóan készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a DETA-ÉP Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 2. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertesének a DETA-ÉP Kft-t hirdeti ki, figyelemmel arra, hogy ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (nettó ,- Forint), tartalmazza, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel ajánlatkérő számára megfelelő. 3. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a DETA-ÉP Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester 9. Napirendi ponr: Művelődésszervezői álláshely betöltésére pályázati felhívás közzététele Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Mindenki tudja, hogy Ficza Bernadett távozott a pénzügyről, ezért a megüresedett állásra pályázat lett kiírva. Ezt az állást

10 Mórocz Erzsébet Ágnes nyerte el, akinek megüresedett helyére pályázatot kellett kiírni. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? dr. Lipták Péter jegyző: A pályázati kiírás köti a pályázat kiíróját és a potenciális pályázókat egyaránt, ezért célszerű átgondolni, hogy mi kerül a pályázati kiírásba. Oláh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy módosítsunk a kiíráson, vagy ebben a formában kerüljön kiírásra a pályázat? dr. Lipták Péter jegyző: Szeptember 30-án lesz döntés a pályázattal kapcsolatban. Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Nekem az a meglátásom, hogy a fiatalokat kellene valami programmal ösztönözni, hogy vegyék igénybe a megújult Művelődési Házat. Bár tudom, hogy ez nem könnyű feladat, én próbáltam. Oláh Kálmán polgármester: A Művelődési Házat a nyáron igénybe vették a civil szervezetek is. A vidékiek is megcsodálták, azt gondolom, hogy Mórocz Erzsébet Ágnes példásan látta el feladatát. Az épület megújult külsőleg és belsőleg is. A bútorok ügyesen vannak kialakítva. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 102/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete művelődésszervezői állást hirdet az alábbiak szerint: Csanádapáca Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: az Arany János Művelődési Ház (nem intézmény) határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő művelődésszervező munkakör betöltésére.

11 A munkavégzés helye: Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetése; ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése; közművelődési programok szervezése; a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése; könyvtár működtetése; közösségi internet hozzáférés biztosítása pályázatírás és pályázatírás során közreműködés, pályázati monitoring tevékenység elvégzése, helyi időszaki újság szerkesztése, Kakasfesztivál teljes körű megszervezése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség, Középiskola, gimnáziumi érettségi, 4 hónap próbaidő vállalása A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Könyvtárosi tapasztalat, Helyismeret Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű Kommunikációs és szervezőkészség, Kiváló szintű stressz tűrő képesség. Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló okiratok másolata, Motivációs levél, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

12 Nyilatkozat a próbaidő vállalásáról, Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagban foglaltakat megismerhetik, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának megtárgyalását nyílt vagy zárt képviselőtestületi ülésen kéri. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipták Péter jegyző nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Csanádapáca Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. Személyesen: Oláh Kálmán polgármester, Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a szeptember 30. napi soros ülésén, 16 órai kezdettel. A pályázatot benyújtók külön értesítést nem kapnak a képviselő-testületi ülés időpontjáról, amelyen szükség szerint a pályázatukat szóban kiegészíthetik. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: augusztus 31. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: augusztus 31. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: folyamatosan és értelemszerűen 10. Napirendi pont: Döntés a KIS-Csanád Kft. működésének gazdaságosabbá tételéről Előadó: Oláh Kálmán polgármester

13 Oláh Kálmán polgármester: Amikor a konyhát kiszerveztük, és később a TÜZÉP-et működtettük, akkor az volt a cél, hogy a lakosság ne menjen messzebbre. Bunzel Róbert a településen hasonló üzletet nyitott. A TÜZÉP-et ezért már nem célszerű fenntartani. Kérdés az, hogy szeptember elsejétől zárjuk-e be, vagy adjunk még egy hónapot, vagy vegye át az önkormányzat? Erre várok javaslatokat. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Nem ismerjük a TÜZÉP áru-készletét. Csikós Gábor képviselő: A vas-árut vegye át az önkormányzat, és október elsejétől zárjuk be. dr. Lipták Péter jegyző: Én a szeptember elsejét javaslom, nincs értelme a további működtetésnek. Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Én az október egynél maradnék, mert addigra jelenik meg az önkormányzat hivatalos lapja az Új Szó, ahol közzé is tehetnénk a lakosság számára. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az a kérdés, hogy a pénztárgépet mikor lehet lezárni. A Zárva táblát ki lehet tenni persze. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még, ha nincs, aki egyetért azzal, hogy október elseje legyen a bezárás időpontja, kézfeltartással jelezze. 103/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utasítja a KIS-Csanád Kft. ügyvezetőit, hogy az 5662 Csanádapáca, Zrínyi utca 2. szám alatti telephelyen működő KIS-TÜZÉP tevékenységét nappal szüntessék meg. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Radics Zénó ügyvezető Medovarszki Mátyás ügyvezető Határidő: Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) Előadó: Oláh Kálmán polgármester 1. pont: Oláh Kálmán polgármester: Szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlegi kakasfesztiválon való részvételt. A rendezvény jól sikerült, igaz

14 vasárnap már nem volt jelen olyan nagy létszám. A főzőcsapat kevesebb volt, de családiasabb volt a hangulat. Itt szeretném még Mórocz Erzsébet Ágnes önzetlen munkáját megköszönni. Idén a IX. alkalommal került a fesztivál megrendezésre, de jövőre jubilálunk a X.-kel. Pár szót mondanék erről még. Lehet azon is gondolkodni, hogy a vasárnapot kivesszük. Én azonban úgy gondolom, hogy folytassuk, különösen a jubileum miatt. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? dr. Lipták Péter jegyző: Az a kérdés, hogy hol legyen, és mennyiért? A zenekarokat most kell leszervezni. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Miért kérdéses a helyszín? dr. Lipták Péter jegyző: Elképzelhető, hogy ott nem látnak szívesen bennünket Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Én nem így mondanám ezt. Mondjuk úgy, hogy féltettük a műfüves pályát. Oláh Kálmán polgármester: A biztonsági szolgálat jól végezte a dolgát a rendezvényen, nem volt probléma. A helyszín kapcsán gondolkodtunk a Művelődési Ház mögötti területen is, de ott komoly munkálatokat kell még végezni. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ott a fák még megvannak? Oláh Kálmán polgármester: Igen. Most pedig döntsünk arról, hogy megtartjuk-e vagy sem a X. Kakasfesztivált? Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Nekem az a véleményem, hogy akkor döntsünk ebben a kérdésben, ha mindenki itt van. Oláh Kálmán polgármester: Rendben, elfogadom. Akkor a következő ülésen fogjuk tárgyalni ezt. 2. pont: Oláh Kálmán polgármester: A focipályára nyert támogatás 10 millió forint volt. A kivitelező a költségvetést elkészítette, de nem fér bele az E Ft, ami szükséges még ahhoz, hogy az öltöző elkészüljön. Az önkormányzatnak ezt az összeget pótolnia kell. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Pontosítok egy picit, 11,5 millió forint volt az eredeti összeg. Mi azokat a munkálatokat kiváltottuk, amelyeket meg tudtunk oldani. De vannak olyan előírások például, hogy mozgáskorlátozott WC-vel kell rendelkeznünk.

15 Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a költségvetési tartalék keretből E Ftot az önkormányzat fizessen ki, kézfeltartással jelezze. 104/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete Forint többletforrást nyújt a Csanádapácai Előre FC. részére, az MLSZ TAO pályázat útján megvalósuló sportöltöző felújításhoz, az Önkormányzat évi költségvetésének költségvetési tartaléka terhére. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: pont: Oláh Kálmán polgármester: Még korábban döntöttünk arról, hogy részt veszünk a Pilot programban. A konzorcium egy nonprofit Kft-t kíván alapítani. Le van írva a tevékenység, mi ebben résztulajdonosok lennénk. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Mi ez? 16 óra 15 perc: Szikra Pál Ferenc alpolgármester távozott az ülésről dr. Lipták Péter jegyző: A nonprofit Kft létrehozása a közös értékesítés szempontjából jönne létre. Ezzel kapcsolatban egy érkezett, ami arról szólt, hogy kívánunk-e tagja lenni vagy sem. Döntsünk most ebben a kérdésben vagy legközelebb? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Van értelme, hogy belépjünk? Oláh Kálmán polgármester: Ezek a dolgok utólag derülnek ki. Átgondoljuk akkor ezt, és a legközelebbi ülésen döntünk. Nekem az egyebekben más mondanivalóm nincsen. Ha valakinek kérdése van vagy bejelenteni valója, itt most megteheti. Ha nincs kérdés, bejelentés, mindenkinek köszönöm a részvételt és további hasznos időtöltést kívánok. Az ülést lezártnak tekintem. K.m.f.

16 Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-1/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/43/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 23. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/34/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 9-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben