JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Nyikes Tibor képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint a fele az ülésen megjelent (7 fő). Az ülésről hiányzó képviselők Dr. Kovács Pál és Pócsi Zoltán. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Czikora János és Nyikes Tibor képviselők személyében, mely javaslatot a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalják. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Megszabott terembérleti díjak 2.) Civil szervezetek önkormányzati támogatása 1.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a mai testületi ülés képviselők kezdeményezésére lett összehívva. A megkeresés az alábbiakat tartalmazza: Alulírott képviselők tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjék egy rendkívüli testületi ülést összehívni, melyen a következő két napirendi pontot szeretnénk újratárgyalni: 1. Megszabott terembérleti díjak, 2. Civil szervezetek önkormányzati támogatása. Felkéri az előterjesztőket, hogy a napirenddel kapcsolatosan mondják el véleményüket. Czikora János képviselő elmondta, hogy a mai rendkívüli ülés összehívásának egyik kezdeményezője volt. Melynek oka, hogy az ÁMK igazgatója az egyesületek és a civilek részére küldött egy levelet, a terembérleti díjak megállapítására, használatára vonatkozóan. Ez a levél nagy felháborodást keltett. Sok érintettel beszélt ez ügyben aki szintén fel vannak háborodva. Elmondta, hogy a levéllel kapcsolatosan az a megjegyzése, hogy ha egy hivatalos levelet küldenek, akkor próbálják betartani a 1

2 játékszabályokat. A levél március 24-én kelt, melyet március 25.-én kapott meg melyben az állt, hogy, a terembérleti díjat március 16-tól kell fizetni. Ez nevetséges és etikátlan is. Ha valaki azt mondja 15- én, hogy 16-tól kell fizetni, akkor az rendben van, mert mondhatnak rá nemet, de senkit nem lehet kötelezni arra, hogy visszamenőleg fizessen terembérleti díjat. A másik, hogy miért kell előre fizetni, nem bíznak meg a civil szervezetek, egyesületek vezetőiben? Sokszor változik a program, nem lehet tudni előre, hogy mikor lesz próba, edzés, miért fizessen előre azért, ami lehet hogy nem valósul meg. Ami felháborító, hogy az van hangoztatva, hogy a társadalomban milyen szükség van a kultúrára, a oktatásra a sportra, erről szól mindig a történet. Az érintett egyesületeket, szervezeteket a munkája a sportról, az egészséges életmódról, a művészetekről szól. Nem segíteni ezeket az egyesületeken az bűn. Korábban lehetőség volt a támogatásukra, amit ebben az évben a Képviselő- testület frakciója megvont. Az egyesületek működését veszélyeztetve ezzel. Az állampolgárok pénztárcája nagyon feszített. A szülőknek hozzájárulást kell fizetni. Van olyan szülő aki a minimális hozzájárulást sem tudja kifizetni a gyermekének és kénytelen haladékokat kérni. Az emberek pénztárcája nem terhelhető tovább. Érthetetlen ez akkor, amikor olyan tevékenységért kérünk pénzt, ami plusz kiadást nem jelent az intézményeknek. Meg akarjuk szüntetni pl: az öreg fiúk tornáját, olyan emberek használják a tornatermet, akik éves szinten az intézményrendszernek a tízszeresét adják vissza. Azok a szervezetek, akiknek a működésük veszélyben van, bizonytalanná vált. Egy-két hónapig még tartható aztán befejezik a tevékenységüket. A mazsorett csoportban is szépen tanulnak, rendezvényeken vesznek részt, visszaadják a támogatást. A község kulturális életének a részesei. Érthetetlen számára ez a döntés, mivel a saját gyermekinkről, felnövekvő ifjúságunkról van szó, támogatni, segíteni kellene őket. Nem egy mércén mérjük a különböző csoportokat. Azt mondják, hogy Czikora János mindenbe beleköt, ez sem, az sem tetszik neki. A sportkör miért elsőrangú, miért fontosabb, azokban is Tiszalúci gyerekek sportolnak, bár nagy számú nem Tiszalúci is focizik a csapatban. Mindenki mondja, csak nem merik felvállalni. Fel lehet tenni a kérdést, hogy Tiszalúcnak semmilyen más közösségi szervezet nincs csak a sportkör? Soha nem volt egyház ellenes de nem tudja elviselni, amikor érdemtelenül támogatunk dolgokat. Nem fogják tudni megmagyarázni, hogy miért csak a két egyház kapott támogatást. Nem csinál az egyház semmit ami a széles körű lakosságot érintené. Egyesek semmit nem kapnak, mások többet mint amennyit kérnek. Kéréssel fordul a Képviselő- testülethez, hogy ezt a rossz döntést változtassa meg a testület és ne nehezítse meg anyagilag a civil szervezetek működését még jobban. A karate, a színjátszó csoport és a mazsorett csoport is dicsőséget hozott a falunak. Tiszalúc hírnevét öregbítik. Millió más dolgot lehetne megfogalmazni, hogy próbáljuk ezeket a pénzeket átcsoportosítani. Két évvel ezelőtt azzal döngették a képviselők a mellüket, hogy nem vesszük fel a tiszteletdíjat, még az ünnepi szónokok is ezt mondták, most miért vesszük fel, miért nem mondunk le és miért nem adjuk oda a szervezetek működéséhez. Miért nem szabunk olyan bevételeket, ami behajtható és lenne egy kis pénzünk. Milyen pénzekből oldjuk meg ezeket a dolgokat, honnan tegyünk oda pénzeket, ezt kérdezte volna a Pénzügyi Bizottság elnökétől? Elhangzott bizottsági ülésen, hogy a sportot támogatni kell, mert ez a kormány döntése. Ezek nem sportok? A támogatásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy vagy ne kapjon senki vagy kapjon mindenki, ne diszkrimináljunk. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy hoztunk-e rendeletet vagy határozatot arra, hogy forint lesz egy órára a terembérleti díj? Véleménye szerint többre menne az önkormányzat, ha támogatásra kérné fel azokat akik használják a tornatermet. Támogatást lehetne kérni tőlük pl: cement, járda építés, festék, világítás. Ez nem egy demokratikus megoldás. A focicsapatnak is fizetni kellene. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a focicsapat is fizetni fog terembérletet. A focipályát mindenkinek ingyen lehet használni. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy mennyi bevételre lehet számítani a terembérletből? Majdanics László polgármester elmondta, hogy majd az igazgató úr megmondja, ő számolta ki. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy itt van az Önkormányzatnál az intézmények gazdálkodása, az iskola igazgatónak nincs köze hozzá ilyen értelemben. 2

3 Majdanics László polgármester elmondta, hogy akkor fogjuk tudni mennyi lesz a bevétel, amikor majd igénybe fogják venni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ez azért van, hogy ne járjon be senki a terembe. Czikora János képviselő elmondta, hogy illetékesek készítsenek egy árkalkulációt, hogy mennyi lenne ez az összeg éves szinten? Mi az az összeg amit x személyek nem fognak támogatásként adni az intézményeknek A kérdés, ha nem fognak ezek az egyesületek támogatni, akkor nem fog-e a mérleg nyelve elbillenni. Ha egy kedvezőtlen döntés születik, aláírást fognak az érintettek gyűjteni és a nyilvánossághoz fognak fordulni. Meg fog szűnni minden Tiszalúcon. Megéri ez az Önkormányzatnak, nem fogjuk magunkat szégyellni? A karate saját maga után takarítja a termet. Megköszönni kell nekik, büszkének kell lenni rájuk. Hány száz gyereket, családot érint ez a dolog? Fel lehet tenni a kérdést sokszor, hogy, ez és ez miért nem fizet? Azért megy ez az egész, hogy Czikora Jánost lehetetlenné tegyék, 1991-ban lehetetlenné akartak tenni, de csak megköszönni tudja ami akkor történt. Ezek a gyerekek ebben a nevelésben nőnek fel. Büszkének kellene lenni az eredményeikre, jutalmazni kellene őket. Miskolcon nincsenek ilyen díjak. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy ez a kérdés nagy bázist érint, akik a településünk lakói, akik megválasztottak minket, és mint képviselők felelősséggel tartozunk nekik. Helytelen döntést utólag helyesre változtathatunk. Nyikes Tibor képviselő kérdése, hogy kik döntöttek erről a határozatról? Az iskola nem dönthetett róla mert nem önálló egység. Ki számolta ezt ki? Nem határoztunk róla. Majdanics László polgármester elmondta, hogy akkor még önálló intézmény volt. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy január 1-től nem önálló a levél pedig márciusban kelt. Tudomásul kell venni, hogy nem kell semmi Tiszalúcon. Elmondta, hogy ő is megnézi, hogy mik a focicsapat eredményei. Büszke rá, de büszke a karatésokra, a kaméleonosokra, Perduk Alexandrára, aki a Hálózat tévé műsorán szerepel. Véleménye szerint közelíteni kellene ezt a dolgot. Csurkóné Görcsös Ágnes tiszalúci lakos elmondta, hogy furának tartja, hogy a focinál nincs terembérlet a sportegyesületnél nincs költség pedig mosnak, öltöznek, fűtenek a focistákra. Ozsváth Ferencné tiszalúci lakos elmondta, hogy nem fizet a focipályáért a focicsapat. Majdanics László polgármester elmondta, hogy lehet mindenkinek jönni a focipályára ingyen. Nem érti ennek az összefüggését, ha terembe fog menni a foci csapat akkor fog terembérletet fizetni. Koczka Lászlóné tiszalúci lakos elmondta, hogy ha 3 millió támogatás kapna a karate akkor fizetne terembérleti díjat. Majdanics László polgármester elmondta, hogy őszintén kijelenti, hogy nem ő tőle indult ez, ő is meglepődött, hogy az iskola terembérleti díjat akar szedni, az igazgató úrban már korábban megfogalmazódott ez, erre most nyílt lehetősége, ezzel a kéréssel fordult a Képviselő- testület felé. Határozat nem született erről, itt egy megbízás volt, amire a Képviselő- testület többsége rábólintott. Nem akarja a felelősséget levenni magáról, de a jelen gazdasági helyzetben oda kell figyelni ezekre a dolgokra is. Az, hogy helyes e az igazgató úr döntése egyértelműen nem akar nyilatkozni róla. Esténként végigmegy a falun, este fél 9-kor ég mindenhol a tornateremben a villany. Az öregfiúk 6 órától 9-ig is fociznak, ha úgy van kedvük. Ez sérti legjobban. Fűtünk, világítunk. Heti két három alkalommal is bejárnak az öregfiúk. Az igazgató urat ez indítványozta, hogy szankciókat vezessen be. Ennyit tud ezzel kapcsolatosan mondani. Határozat nem született ezzel kapcsolatban, ez egy indítvány volt, amire a testület rábólintott. 3

4 Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy ügyrendi kérdésben szólna hozzá, Nyikes Tibor képviselő tette fel a kérdést. Ez a Képviselő- testület az első napirendi pontot nem tárgyalta meg és határozatot sem hozott. Úgy gondolta, hogy a kezdeményezők többet tudnak, mert a megfogalmazásban úgy szerepelt, hogy az újratárgyalását kérik. Ez a testület nem hozott határozatot, egyszer az egyebekben Siri Norbert képviselő felvetette a témát. Ozsváth Ferencné tiszalúci lakos elmondta, hogy a levél amit az egyesületek megkaptak abban az állt, hogy a. számú határozat alapján állapították meg a terembérletet. Herczeg Lajos azt mondta, hogy ő nem hozott határozatot, azt mondta, hogy a fenntartó hozta a határozatot. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy ezt egyszerű kideríteni, az ő emlékei szerint nem hoztak ilyen határozatot. Az egyik megkeresésében ő is olvasta ezt. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy az egyebekben tárgyalta a testület. Elmondta, hogy 2000-ben a világítást az öregfiúk cseréltették ki a tornateremben ami több mint forint volt, ez az új igazgatónak semmi, neki biztos vannak új támogatói. Majd el fogunk járni más településre. Ha nincs rendezvény, gond sincs. Vitatkozhatunk róla, de Majdanics László polgármester rábólintott erre, a mostani vezetés ezt akarta. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az adakozást nem kellene felemlegetni. Addig adomány amíg nem emlegetik fel. Ő elfelejtette a katolikus temető kerítése, a kandellábereket, ő soha nem emlegeti fel. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy már korábban is említette, hogy a Szociális Irodában még 11- kor is ég a villany. A Tiszafa Kulturális Egyesület fizet terembérletet a Tájházért a Szociális Irodáért? Az óvodában óvodai időben is kell fizetni. Majdanics László polgármester elmondta, hogy idegen tartja az óvodában a tornát, miért nem az óvónő? Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy egy testnevelő tanárunk tartja. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy ilyet még nem is hallott, hogy idegen tartja. Nyikes Tibor képviselő elmondta, Koczka Sándor tartja, saját emberünk. Innen el kell menni Tiszalúcról. Tálasné Tóth Julianna tiszalúci lakos elmondta, hogy ő itt édesanyaként érintett több oldalról. Elmondta, hogy az a véleménye, hogy minden olyan kezdeményezést és lehetőséget, ami a falu polgárainak ezen belül a gyermekek előmenetelét, egészsége életmódját szolgálja, azt a falu vezetésének kötelessége lenne támogatni. A civil szervezetek működése nagyon fontos, akikre büszkék lehetünk, fontos, hogy segítsük őket. Ha nem tudjuk támogatni, akkor legalább a helyet biztosítsuk számukra. Áldoznak a szülők erre amennyit bírnak áldozni rá, akkor segítse meg a testület legalább ezzel a civil szervezeteket. Meg fognak szűnni és nem lesz kitől kérni terembérletet. Több alkalommal akart csoportokat összehozni, ami nagyon nehéz dolog. Szükség van erre, sokkal több kellene, sajnálja, hogy már nincs úszásoktatás. Ha már nem tudunk uszodát fenntartani, akkor legalább kiscsoportos foglalkozások keretében kellene megoldani ezt. Véleménye szerint meg kellene keresni azokat a forrásokat, hogy tovább folytathassák működésüket ezek a csoportok. Nem tudja miért nincs itt az igazgató úr, mert ezt egyesével kellene megbeszélni a civil szervezeti vezetőkkel, hogy hogyan tudnának úgy működni, hogy mindenkinek jó legyen. A jóga ember érint, de ez egy óriási dolog, amikor középkorú nők elhatározzák, hogy hetente egyszer egy órát mozognak. Senkire nem kellene kiszabni a bérleti díjat, azt kellene kitalálni, hogy úgy tudják működtetni ezeket a csoportokat, hogy nem okozzon gondot se az iskolának, se az önkormányzatnak. Tiszteletreméltó dolog, vigyék Tiszalúc hírnevét. 4

5 Majdanics László polgármester elmondta, hogy el tudja fogadni addig, amíg esetleg augusztusban béreket nem fogunk tudni fizetni. Akkor itt lesznek- e ismét és fognak-e segíteni, hogy hogyan tovább. Félelemérzet van benne. Mi lesz ha nem lesz pénzünk, nem tudunk számlákat fizetni? Itt fog összeborulni minden. Minden sportot szeret. Rajta nem múlik az, hogy egyetlen egy sport megszűnjön, mert a polgármester azt mondta egy személyben hogy nem lehet. Meg kell találni a megoldást. Tóth Albert alpolgármester kérdése az előterjesztőkhöz, hogy a készítettek-e előterjesztést, koncepciót? Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy eddig is ingyen odaadták a termeket, ez maradjon meg most is. A polgármester úr mondta, hogy milyen rossz a helyzet akkor miért adtunk a sportegyesületnek 4 millió forintot az egyházaknak ezer forintot és a polgárőröknek forintot ha ennyire rossz a helyzet, miért engedtük el a jegyzőt, az osztályvezetőt. A jegyző úr azt mondta, hogy 9 millió forintba került mindennel együtt az önkormányzatnak, az osztályvezető mennyibe került? Majdanics László polgármester elmondta, hogy 2 millió forintba került a falunak. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, az osztályvezető 2 hónap felmentést +3 hónap végkielégítést kapott. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy ezen kár vitatkozni. Czikora János képviselő elmondta, hogy volt egy szimpatikus megjegyzés, hogy mindenki kapjon vagy senki ne kapjon. A támogatásokban miért van, hogy az egyik kap a másik nem kap. Nem kapott rá választ, hogy ki és miért annyit kap? Nem érinti a költségvetést. A jelenlegi költségvetést nem érinti. Nem érti, ha valaki forintot kér, miért kap forintot. El tud-e számolni vele? Az első javaslata, hogy mindenki mondjon le a tiszteletdíjáról és osszák el az egyesületek működéséhez, fenntartásához. A második javaslata, hogy aki közterületeket használ az fizessen is. Majdanics László polgármester kérdése, hogy kik használnak közterületet? Czikora János képviselő elmondta, hogy nem akar neveket mondani, illetlen dolog. Majdanics László polgármester elmondta, hogy mondjon neveket. Czikora János képviselő elmondta, hogy Pócsi Zoltán képviselő évek óta közterületet használ a tüzépen kívüli részen. Ő tőle elfér, őt nem zavarja. Meg kell nézni, hogy hány m2-t használ, és ki kell számolni, hogy mennyit fizessen. A másik minek a piac, ha közterületen árulnak virágot, kérdése, hogy mennyit fizet a közterület használatért. Árulhat ott egyáltalán? Tudomása szerint nem. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az COOP területe, nem fizet semmit. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy az önkormányzati terület, de ezt a vitát most el kell napolni, mert a közterület használati díjakról a következő testületi ülésen lesz döntés, ekkor lesz napirenre tűzve a közterület használati rendelet, és amennyiben a testület elfogadja a rendeletet, akkor már majd lehet büntetni is. Czikora János képviselő elmondta, hogy a tiszteletdíj, a közterület használatból szedett pénz, továbbá megbüntetné az olyan telkeket amik nagyon elhanyagoltak, életveszélyesek. Bevételt lehet szedni, helyi bírságokból. Mozgóárusok fizetnek-e az önkormányzatnak? Ezekből lehetne plusz bevételeket szedni. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy nem túlzott az a kérés, hogy próbáljunk a napirendi pontnál maradni. Méltatlanná vált a kezdeményezéshez. Nem szereti a személyeskedést, főleg ha nem 5

6 a napirendhez tartozik. Pócsi Zoltán képviselő úr nincs is itt, bármikor alkalom lenne, hogy a szemébe mondjuk a kifogásokat. Az április rendes ülésen napirenden lesz a mozgóárusok ügye (megpróbáljuk úgy elkészíteni a rendeletet, hogy az alkotmány és a törvényes előírások kereteinek betartása mellett legyen szabályozva), ugyanígy a szociális segélyek vonatkozásában lesz rendelet módosítás. Az első napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy nem rosszhiszeműen kérdezte, hogy készület e előterjesztés, mert előterjesztést nem kapott. Kéri, hogy az első és a második napirendi pontot válasszák külön. Az első napirenddel kapcsolatban nem tartja lehetetlennek, hogy normális kereteken belül, koncepciók mentén meg tudjanak egyezni a civil szervezetekkel. A második napirend a költségvetési rendelet módosítását érinti. Kéri, hogy a hozzászólás ne a másik támadása legyen. Kéri, hogy bizottsági ülésen üljenek össze, előterjesztés készüljön és azon el tudnak gondolkozni, vitatkozni normális hangnemben és nem 20 éves sérelmeket hallgathatni meg többször. Nem tud részt venni úgy ebben, ha képviselő társait érik személyes támadások. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy mulasztás történt amit pótolunk, hivatalos formába kell önteni és a Képviselő- testület elé fogják terjeszteni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy az iskola rendeletét vonja vissza a Képviselő- testület, mint fenntartó, és addig amíg nincs Képviselő testületi döntés, addig ne kelljen fizetni. Nem tudja, hogy mit beszél meg a frakció a frakcióülésen ezért mi nem tudjuk, hogy mi lesz az áprilisi testületi ülésen. Tóth Albert alpolgármester kérdése, hogy történt-e már olyan, hogy nem kapott időben meghívót testületi vagy bizottsági ülésre? A frakció nem egy ördögtől való dolog, a demokrácia így működik, mindenhol így működik. Elhangzott egy javaslat, ez egy összetett dolog, nem tudja egy kalap alá venni azt, hogy valakik összeállnak és fociznak és kérünk e a civil szervezetektől terembérleti díjat.végig kell ezt a két dolgot gondolni. Tudni kell, hogy a költségvetés helyzete olyan hogy nem tudja, hány önkormányzat engedheti meg magának, hogy bárki bármikor mehet ingyen a tornaterembe? Ezt rendszerezni kell és át kell gondolni. Ozsváth Ferencné tiszalúci lakos elmondta, hogy az nem úgy van, hogy csak bemegyünk a terembe, a karate egyesületnek ehhez engedélye van, akinek nincs engedélye annak kell megtiltani (sokszor van hogy két ember focizik a terembe). 11 éve járnak a tornaterembe a karatésok, ott vannak figyelnek a rendre, ha valami gondot találnak szólnak az érintetteknek, (ablak nyitva, kapu tetején ugrálnak illetéktelenek azt is jelzik). Majdanics László polgármester elmondta, hogy a legnagyobb sérelme ugyanez, ebből indult ki talán az egész. Az öreg fiúk gondolnak egyet és mentek, ebből indult el minden. Elgondolkozunk ezen e nyomás után, ami ránk nehezedik. Úgy gondolja, hogy pozitív döntés fog születni amit el fognak a civilek fogadni. Április 26-án lesz Képviselő- testületi ülés addigra lesz egy előterjesztés, és arról majd fog dönteni a testület. Javasolja, hogy addig ne kelljen fizetni. Elmondta, hogy az öregfiúk még jobban fel vannak háborodva, mint az itt megjelentek. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy fel lett ez osztva, hogy ki és mikor jár, de sokan átadták a kulcsokat azoknak is akiknek nem kellett volna átadni. Turóczi Hajnalka jegyző összegezve az elhangzottakat az alábbi a határozati javaslata a Képviselő testületnek: A Képviselő- testület úgy döntött, hogy a április 26-i Képviselő- testületi ülésen napirendre tűzi és megtárgyalja az Önkormányzat épületeinek használatának díjára vonatkozó előterjesztést április 26-napjáig a korábban megállapított forint/óra terembérleti díjat a Képviselőtestület felfüggeszti. Majdanics László polgármester elmondta, hogy azt szeretné, hogy rend és fegyelem legyen és csak azok legyenek ott, akiknek helye van ott és nem olyanok akiknek nincs keresni valójuk a termekben. 6

7 Majdanics László polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát: 17-20/ /2011/IV.7./ sz. öth. határozat Tárgy: Terembérleti díjak felfüggesztése Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a április 26-i Képviselő- testületi ülésen napirendre tűzi és megtárgyalja az Önkormányzat épületeinek használatának díjára vonatkozó előterjesztést április 26-napjáig a korábban megállapított forint/óra terembérleti díjat a Képviselő- testület felfüggeszti. Felelős: Majdanics László polgármester Turóczi Hajnalka jegyző Határidő: azonnali és Ezzel a napirend tárgyalását lezárták. 2. Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a támogatásokról már született határozat, döntés. Nem tud a sérelmekről. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem határozat, hanem rendelet született. A költségvetési rendelet 4. számú melléklete, a rendelet módosításához minősített többség szükséges. A támogatások első negyedévre eső részének kifizetése megtörtént. Czikora János képviselő elmondta, hogy a érintett civil szervezetek képviselői nem értik azt, hogy egyesek kapnak, mások meg nem. Azért nem szembetűnő, mert éveken keresztül nem ez volt a gyakorlat. Felháborodás van-e tekintetben is 6-8 egyesület nem kap 3 egyesület kap. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják újra a támogatásokat, hogy hogyan tudnák igazságossá tenni ezt az elosztást. Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem teszi nevetségessé magát, ezt a javaslatot nem támogatja, mert már korábban döntés született ebben a témában. Czikora János képviselő elmondta, hogy jó lenne megoldást találni, mert igazságtalan az elosztás. Majdanics László polgármester elmondta, hogy biztos abban, hogy az elmúlt 20 évben kellőképpen élvezte a kultúra a testület támogatását. Hogy most egy kicsit ez megváltozott ez így van, a labdarúgás is volt, hogy csak egy-kétszáz ezret kapott támogatásként. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy szeretné tudni 20 évre visszamenőleg, hogy ki mennyit kapott. Kéri ennek a kigyűjtését, hogy ki mennyi támogatást kapott. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy azt is ki kell gyűjteni, hogy természetben is és anyagilag is mennyi támogatást kapott. Jobb az anyagi helyzete az Önkormányzatnak ebben az évben, mert tavaly nem kapott senki, most meg kapott. 7

8 Siri Norbert képviselő az üléstermet elhagyta, jelenlévő képviselők száma 6 fő. Majdanics László polgármester elmondta, hogy soha nem volt tisztességesen elosztva. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint az április 26-i testületi ülésen tárgyalják újra a évi költségvetés támogatások című fejezetét, melyet szavazásra bocsátott, melyet a Képviselő testület 2 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem szavazott meg. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Kmf. Turóczi Hajnalka jegyző Majdanics László polgármester Czikora János képviselő jkv. hitelesítő Nyikes Tibor képviselő jkv. hitelesítő 8

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Czikora

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester Nagy Jánosné alpolgármester Kmecz Andrásné képviselő Szomor Gábor képviselő Pálcza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

V. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.

V. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. V. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 9/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 10. 24-én 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság Nyilvános ülésén. Jelen vannak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. november 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. július 4-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. november 22 - én 17 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 5/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 8-10.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-19/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben