KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/ , Fax: 96/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23- án 18 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: megválasztott 6 fő képviselő közül: Ásványi Tibor, Dániel Erika, Grundtner Gábor, Liszkai Adrienn, dr. Pilt Richárd, Sterkovits Lívia Jelen vannak : Balsay Zsuzsanna polgármester, Dr. Minkó Nikoletta körjegyző, Frank Szilvia jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a.) Könyvvizsgálói jelentés b.) évi zárszámadási rendelet elfogadása 3. Belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása 4. Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat beszámolója 5. Védőnői Szolgálat évi beszámolója 6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése évről 7. Körjegyzőség beszámolója a évi munkájáról 8. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása 10. Egyebek a.) Főépítész tájékoztatása b.) AQUA Kft. üzleti jelentése Balsay Zsuzsanna polgármester köszönti a képviselőket, vendégeket, televíziónézőket. Megállapítja a Képviselőtestület határozatképességét. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Frank Szilviát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Ásványi Tibor és Grundtner Gábor képviselőket. A képviselők egyhangúlag fogadták el a napirendi pontokat, és a hitelesítő képviselők személyét.

2 2 1. NAPIRENDI PONT Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja a képviselőknek, hogy most is, mint minden évben az előző évi beszámoló elfogadásához, a évi előirányzatokat módosítani kell. Felkéri Grundtner Gábort, a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy tájékoztassa képviselőtársait a bizottság véleményéről és döntéséről. Grundtner Gábor, a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és azokat, akik az interneten követik az ülést. Elmondja, hogy a bizottság a részletes anyagot átnézte, megtárgyalta. Elmondja továbbá, hogy az előirányzat módosításakor a beszámoló tényadataihoz igazítják a számokat. Ezek alapján e Ft a bevételi és a kiadási főösszeg is. Ennek elfogadásával az a cél, hogy minden pénzeszköz fel van címkézve, nincs olyan bevételi illetve kiadási tétel, aminek ne lenne meg a helye. A bizottság tehát megtárgyalta és elfogadásra javasolja a módosítást a képviselőtestületnek. Balsay Zsuzsanna polgármester kéri a testületet, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseiket tegyék fel. Mivel észrevétel, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Balsay Zsuzsanna polgármester kéri a képviselők döntését a rendelet módosításáról. Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalás után 7 igen szavazattal egyhangúlag - fogadta el Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. NAPIRENDI PONT évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy a évi beszámoló 2 pontból áll. Az egyik maga a beszámoló, a másik a vele szorosan összekapcsolódó könyvvizsgálói jelentés. A bizottság ezeket is megtárgyalta, és az ülésükön jelen volt a könyvvizsgáló is, akinek a kérdéseiket feltették. Grundtner Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Mindenki megkapta a könyvvizsgálói jelentés másolatát, aminek a lényege a végén olvasható: az önkormányzat gazdálkodásáról készített évi egyszerűsített éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Látható, hogy a bevételek összesen: e Ft, a kiadások összesen e Ft, a költségvetési tartalék e Ft, és a módosított pénzmaradvány e Ft. Ez utóbbi nem csak 2011-ben keletkezett, hanem az előző években is. Az önkormányzatnak vagyonnövekedése is volt 2011-ben, ami egyrészt a pénzeszköz növekedéséből, a beruházásokból és egy jelentős összeg a Szig-víz vagyon átvételéből is keletkezett. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentést egyaránt.

3 3 Balsay Zsuzsanna polgármester kéri a kérdéseket. Liszkai Adrienn képviselő véleménye, hogy ennél jobb könyvvizsgálói jelentés nem kell. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a testület döntését a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról. 25/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Kimle Község Önkormányzatának évi beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi és elfogadja., folyamatos Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy a következő téma a évi beszámoló elfogadása, mellyel kapcsolatban kéri az esetlegesen felmerült kérdéseket a képviselők részéről. Grundtner Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a megtárgyalása után elfogadásra javasolja a beszámolót. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a testület döntését a évi beszámolóról. 26/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, Kimle Község Önkormányzatának évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja, folyamatos Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy a zárszámadást rendeletbe kell foglalni, ezért kéri a képviselők döntését a rendelet tervezetről.

4 4 Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalás után 7 igen szavazattal egyhangúlag - fogadta el Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 3. NAPIRENDI PONT Belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy ez is egy évenként napirendre kerülő téma évben az informatikai rendszerek szabályozottságát ellenőrizték a körjegyzőségben és a közoktatási intézményben is. Az iskolában mindent rendben találtak, a körjegyzőségben a gyakorlatban vannak elmaradások, amelyek pótlásáról a körjegyző rövid időn belül gondoskodik. Grundtner Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az ellenőri jelentést. Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Balsay Zsuzsanna polgármester szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentés elfogadását. 27/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a évi belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és elfogadja. 4. NAPIRENDI PONT Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat beszámolója Balsay Zsuzsanna polgármester köszönti Sándorfi Andrea családgondozót és Duskievits Szandrát a gyermekjóléti szolgálat munkatársát. Kérdezi őket, hogy kívánnak-e hozzátenni valamit az előterjesztéshez? Sándorfi Andrea családgondozó elmondja, hogy októbere óta végzi Kimlén a munkáját. 10 családdal van napi kapcsolatban, velük bizalmi viszonyt sikerült kialakítani. Hetente egy alkalommal van itt és találkozik a családokkal. Leggyakrabban nyomtatványok kitöltése miatt, segítő beszélgetés miatt keresik fel. Sokszor már az is segítség, ha információval szolgál számukra.

5 5 Balsay Zsuzsanna polgármester kérdezi, hogy a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat által gondozottak fedik egymást? Sándorfi Andrea családgondozó válasza, hogy nem törvényszerű, hogy mindketten ugyanazokat gondozzák, de persze előfordul. Grundtner Gábor képviselő arra kérdez rá, hogy más településsel összehasonlítva Kimle milyen helyzetben van? Sándorfi Andrea családgondozó válasza, hogy nagyon jó helyen van. Azt is el tudja mondani, hogy az utóbbi években a gondozott családok száma stagnál. Nem csökkentek a problémás családok, de nem is emelkedett a számuk. Elmondja még, hogy minden segítséget megkap az önkormányzattól is és a többi együttműködőtől is. Balsay Zsuzsanna polgármester megköszöni Sándorfi Andreának a munkáját, és további sok sikert kíván. Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Balsay Zsuzsanna polgármester szavazásra teszi fel a családsegítő szolgálat beszámolójának elfogadását. 28/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Mosonmagyaróvári Kistérségi Családsegítő Szolgálat évi munkájáról készült beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. Balsay Zsuzsanna polgármester felkéri Duskievits Szandrát, aki Varga Imre munkáját vette át, hogy tegye meg a kiegészítéseit a beszámolóval kapcsolatban. Duskievits Szandra gyerekjóléti szolgálat munkatársa elmondja, hogy március 1-től dogozik a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 20 gyerek gondozását vette át, ezek a gyerekek 12 családban élnek. 12 gyermeket alapellátásban gondoz, 4 gyerek pedig védelem alatt áll. Folyamatos kapcsolatot tart a családokkal, az intézményekkel egyaránt. Balsay Zsuzsanna polgármester hozzáteszi a napirendhez, hogy az évenkénti Települési tanácskozás során Speizer Mónika a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ munkatársa elmondta, hogy itt a gondozásban közreműködők felvállalják a problémákat, nem akarják a szőnyeg alá söpörni, és a megoldásban is aktívan részt vesznek, ami nem jellemző minden településre.

6 6 Grundtner Gábor képviselő a gyermekjóléti szolgálat munkatársától is azt kérdezi, hogy más településsel összehasonlítva Kimle milyen helyzetben van? Duskievits Szandra gyerekjóléti szolgálat munkatársa elmondja, hogy 5 község tartozik hozzá, és itt a legtöbb a gyerek, aki gondozásban van. Grundtner Gábor képviselő kérdezi még, hogy előfordulhat-e az, hogy egy gyerekgondozásra szorul, de nem kerül a rendszerbe? Duskievits Szandra gyerekjóléti szolgálat munkatársa válasza, hogy folyamatos a kapcsolattarás az intézményekkel, nem tartja valószínűnek, hogy ilyen előfordul. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadását. 29/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról készült beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 5. NAPIRENDI PONT Védőnői Szolgálat évi beszámolója Balsay Zsuzsanna polgármester felkéri Rostáné Kuller Éva védőnőt a beszámoló kiegészítésére, amennyiben van hozzáfűznivalója. Rostáné Kuller Éva védőnő elmondja, hogy 30. éve dolgozik itt. A gyermekjóléti szolgálat beszámolójához fűzné hozzá, hogy az a 12 gondozott család nem olyan sok, hiszen van olyan család, ahol 4 gyermek él. Kéri a testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy eljutott hozzá egy visszajelzés a HPV oltás miatt, miszerint itt nincs lehetőség a lányok oltására. Kéri, hogy a védőnő mondja el a HPV oltásának lehetőségét. Rostáné Kuller Éva védőnő elmondja, hogy az elmúlt évben 3 és 4 kislány kapott. Minden 8. osztályos kislány szülője, név szerink kapott egy értesítőt, arról a lehetőségről, hogy amennyiben az első két oltás költségét a szülő vállalja, úgy a harmadik oltást az önkormányzat kifizeti.

7 7 Balsay Zsuzsanna polgármester kérdése, hogy ténylegesen most mennyibe kerül az oltás? Rostáné Kuller Éva védőnő válasza, hogy 1 oltás Ft-ba kerül, és három oltás szükséges a teljes védettséghez. Balsay Zsuzsanna polgármester megemlíti még a védőnő állhatatos munkáját az egészségnapi rendezvény, és a természetes napi rendezvényekkel kapcsolatban. Még mindig nincs akkora érdeklődés, mint amekkora kellene, hogy legyen. Éva is mindent megtesz ennek érdekében, de nagyon nehéz megmozdítani az embereket a prevenció felé. Rostáné Kuller Éva védőnő véleménye is az, hogy az emberek, amíg nincs gond, addig nem foglalkoznak a megelőzéssel. Ennek elősegítésére próbálják most már minden évben, azonos időben, márciusban és novemberben tartani az előadásokat, hogy egyfajta hagyománya legyen. Plusz feladatként folyik a nők méhnyakrák szűrése, a bababölcsi, a baba-mama klub stb. Ásványi Tibor alpolgármester a beszámolóból megállapítja, hogy 2007-ben volt, és idén várható a legalacsonyabb a gondozott várandós anyák száma. Ennek az óvodai és iskolai létszámok tervezésénél van jelentősége. Balsay Zsuzsanna polgármester kérdezi a jelenlévő intézményvezetőktől, hogy mi várható a csoportlétszámoknál? Almásiné Tomasits Judit óvoda tagintézmény-vezető elmondja, hogy már végeztek számításokat, és jelentős változást a létszámokban nem fog eredményezni. Nagyné Andirkó Julianna intézményvezető szerint az iskolai csoportszám éppen a határon van, 30 körül mozog. Azt nem lehet tervezni, hogy hány gyereket iratnak más iskolába. Dr Pilt Richárd képviselő véleménye, hogy ha egy gyereket elvisznek innen, annak, oka van, és ezen el kell gondolkodni. Nagyné Andirkó Julianna intézményvezető elmondja, hogy szerinte annak, hogy elviszik a gyerekeket más intézményekbe, nem feltétlenül az itteni oktatás minősége az oka. Most megint divat városba járatni a gyereket, adott a lehetőség, vannak új iskolák, amik sokat ígérnek, de az is lehet, hogy azért, mert a nagyobb gyerek már máshova jár. Grundtner Gábor képviselő véleménye szerint nem biztos, hogy a városi iskola jobb, mint a falusi iskola. Nagy teher egy kisgyereknek bejárni. Egyéb észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a védőnői beszámoló elfogadását.

8 8 30/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Védőnői Szolgálat évi munkájáról készült beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 6. NAPIRENDI PONT A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése évről Dr. Pilt Richárd képviselő kiment az ülésteremből. Dr. Minkó Nikoletta körjegyző elmondja, a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. A jegyzői gyámhatóság hatáskörébe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok közül kiemelésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények iránti kérelmek elbírálása. Kimlén 2011-ben 50 gyermek esetében ítéltek meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amely jogszabályban meghatározott kedvezményekre jogosít, ingyenes étkezés, tankönyv és évente két alkalommal pénzbeli ellátás. Grundtner Gábor képviselő kérdése, hogy a 8-as pont miért van kihúzva? Ebbe nem tartoznak bele az óvodák alapítványai, egyéb helyi civil szervezetek? Dr. Minkó Nikoletta körjegyző válasza, hogy ebben a pontban azokat a civil szervezetek kell feltűntetni, akikkel megállapodás született. Ilyen Kimlén nincs. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Balsay Zsuzsanna kéri a képviselőtestületet, hogy fogadja el a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót. A határozat hozatalon Dr. Pilt Richárd nem vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag hozta meg határozatát: 31/2012. (IV.23.) ÖK. határozat Kimle Község Képviselőtestülete a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja. Határidő: május 31.

9 9 7. NAPIRENDI PONT Körjegyzőség beszámolója a évi munkájáról Balsay Zsuzsanna polgármester felkéri Dr. Minkó Nikoletta körjegyzőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolóval kapcsolatban. Dr. Minkó Nikoletta körjegyző elmondja, hogy a 2011-es évben jelentős változás történt a körjegyzőség szervezetében, mely szerint Ásványráró Község Önkormányzatának képviselőtestülete kinyilvánította csatlakozási szándékát a körjegyzőséghez január 1. nappal ez a csatlakozás meg is valósult. Az érintett önkormányzatok beleegyezésüket adták, hogy a körjegyzői feladatokat helyettesítés formájában lássa el. Ez a beszámoló nem tartalmazza azt a munkát, hanem Kimle, Károlyháza Községek Körjegyzőségének munkájára terjed ki. A beszámoló kitér az egyes igazgatási területeken elvégzett feladatokra. Dr. Pilt Richárd képviselő visszatért az ülésterembe. Ásványi Tibor alpolgármester elmondja, hogy az adókkal kapcsolatos bevételek és kintlévőségek kimutatásának vizsgálata során vetődött fel benne annak a lehetősége, hogy az adóhátralékosok listáját ki kellene függeszteni. A törvény lehetőséget ad arra, hogy bizonyos adójogcímeket, bizonyos összeg felett az adósok nevét ki lehessen függeszteni, moráljavító szándékkal. Úgy halotta, ahol eddig megtették, ott sikeres volt. Dr. Minkó Nikoletta körjegyző elmondja, hogy törvény módot ad erre a helyi adók tekintetében. A lehetőség adott, de még nem élt vele. Korábban szó volt róla, hogy nem csak a hirdetőtábla történjen a kifüggesztés, hanem az önkormányzatok honlapjaira is fel lehessen tenni. Egy ombudsmani állásfoglalás azonban azt mondja, hogy csak a hirdetőkön engedélyezett. Ásványi Tibor alpolgármester javasolja, hogy itt is legyen a kifüggesztés az iparűzési adónál. A magánszemélyek esetében nem ragaszkodik hozzá, csak a vállalkozókat, mindenféleképpen Ft felett, ha ne is 10 nap után, hanem 60 nap esetében. Grundtner Gábor képviselő véleménye is az, hogy el kellene kezdeni az iparűzési adóval és majd a többi adónemmel folytatni. Balsay Zsuzsanna polgármester kéri a körjegyzőségi beszámoló elfogadását. 32/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Kimle, Károlyháza Községek Körjegyzősége évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és tudomásul veszi.

10 10 Felelős: Dr. Minkó Nikoletta körjegyző 8. NAPIRENDI PONT Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása Balsay Zsuzsanna polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy talajterhelési díjról már volt szó az elmúlt időszakban, mert a talajterhelési díj idéntől tízszeresére emelkedett. 360 Ft/m 3 -ről felemelték 3600 Ft/m 3 -re. Ezt az évet 2013-ban kell majd kifizetni. Február környékén küld a szolgáltató listát azokról, akik nincsenek rákötve a csatornára, azoknak kell talajterhelési díjat fizetni. A rendelet módosítására azért lenne szükség, hogy azoknak, akik még nem kötöttek rá, legyen idejük ezt megtenni. Ha június 30-ig rákötnek, akkor 2012-ben a tényleges rákötésig továbbra is megkapja a 90%-os támogatást, tehát annyit fizet, mint eddig. Értelemszerűen a rákötés után pedig a víz és csatornadíjat. Ásványi Tibor alpolgármester kérdezi, hogy ez a kimutatott 21 fogyasztó, aki a vízre rákötött és a csatornára nem, ebbe benne van az is, aki sem a csatornára, sem vízre nem kötött rá? Balsay Zsuzsanna polgármester válaszolja, hogy erről nincsenek információjuk. Ásványi Tibor alpolgármester kérdése, hogy ez önkormányzati bevétel? Balsay Zsuzsanna polgármester válasza az, hogy igen, ez teljes egészében önkormányzati bevétel. A könyvvizsgálói jelentés szerint ez közel 1 M Ft körüli bevétel, de ebből közel Ft kintlévőség van, ezt nem is tudja az önkormányzat behajtani. Ásványi Tibor alpolgármester támogatja az ötletet, azzal, hogy a június 30-át ki kellene tolni, mert nem lehet ennyi idő alatt kivitelezni. Szerinte jobb lenne augusztus 31. Dániel Erika képviselő véleménye, hogy minden érintettet ki kell értesíteni a döntésről, mindenki tudjon róla, aláírással igazolva az átvételt. Grundtner Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, nem látták szükségesnek a határidőt kitolni óta volt rá ideje mindenkinek, hogy megtegye. Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, Balsay Zsuzsanna polgármester felkéri a testület tagjait, hogy döntsenek a rendelet tervezet Ásványi Tibor által javasolt módosításával együtt elfogadásáról. Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalás után 7 igen szavazattal egyhangúlag - fogadta el Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról.

11 11 9. NAPIRENDI PONT évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy már decemberben döntött a testület az 5,6 %-os díjemelésről. A szolgáltatótól azt a tájékoztatást kapta, hogy a törvényi háttér lehetővé teszi az emelt díjak alkalmazását. Most arról kell dönteni, hogy a decemberben elfogadott rendeletet április 24. napjával léptetjük hatályba, a Rekultív Kft. kérése ez. Január 1-je és április 23-a közötti időszakban a tavalyi díjak maradnak érvényesek. Ásványi Tibor alpolgármester kérdése, hogy miért nem május 1-vel? Balsay Zsuzsanna polgármester válasza, hogy a szolgáltató ragaszkodott volna az április 15-hez, de ez lehetetlen, ezért maradt az április 24-e. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet. Kimle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalás után 6 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett - fogadta el Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (XI.22.) ÖK. rendelet módosításáról. 10. NAPIRENDI PONT Egyebek a.)főépítész tájékoztatása Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy a főépítésztől érkezett egy levél. A levélben azt írja le, hogy a településrendezési terv módosítása során vagy egy települési főépítészt kellene alkalmazni, vagy a megyei főépítész felkérésre vállal ilyen feladatot. A feladat az, hogy a tervmódosításban érdekelt két felet képviselni kell, ugyanis előfordulhat, hogy a kezdeményező érdeke ellentétes a település érdekével, és ezt szakmai szemmel kell vizsgálni, a megalapozott döntés érdekében. Egyenlőre, a kistérségben nem volt róla szó, hogy települési főépítészt alkalmaznának, de lehet, hogy a jövőben lesz rá mód. Addig is fel kell kérni a megyei főépítészt erre a feladatra. A másik téma egy korábbi döntéshez kapcsolódik, ahhoz, mikor szét lett választva a Híd utcai és a Káposztáskerti tervezési terület. Ennek a döntésnek az alátámasztására szükséges egy új határozatot hozni, amiben indokolni kell a Híd utcai telkek kialakításának létjogosultságát, és ez a település érdekeit szolgálja. A terület magán tulajdonban van. A fejlesztési cél - a védő erdő egy részéből - egy a mai viszonylatban eladható teleknagyságokkal rendelkező lakóterület kialakítása. Az erdő tulajdonosok igényeit az önkormányzat támogatja a helyi lakosságot kiszolgáló családi házas telkek kialakítása céljából. A kimlei családok helyben maradásának fő eszköze a meglévő családi tulajdonú ingatlanokon történő építés, mely a helyi alapellátás színvonalát is javíthatja. Mivel kérdés nem hangzott el, Balsay Zsuzsanna polgármester kéri a képviselők döntését.

12 12 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag hozta meg határozatát: b.)aqua Kft. üzleti jelentése 33/2012. (IV.23.) ÖK. határozat Kimle Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy Kimle településrendezési tervében 1. számú tervezési területként szerepelő - 114/2 hrsz -, horvátkimlei településrészen a Híd utcáról nyílóan új építési lakótelek kialakításának érdekében a területet a településszerkezeti tervmódosítás során a védő erdő övezetből, beépítésre szánt falusias lakóterületbe sorolja át. A terület magán tulajdonban van. A fejlesztési cél - a védő erdő egy részéből - egy a mai viszonylatban eladható teleknagyságokkal rendelkező lakóterület kialakítása. Az erdő tulajdonosok igényeit az önkormányzat támogatja, a helyi lakosságot kiszolgáló családi házas telkek kialakítása céljából. A kimlei családok helyben maradásának fő eszköze a meglévő családi tulajdonú ingatlanokon történő építés, mely a helyi alapellátás színvonalát is javíthatja. A szabályozási terv tekintetében az utca kiszélesítésével és ezzel együtt a kialakítandó telkek miatt a teljes tervezési terület igényli a szabályozási terv módosítását, és a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítását. A településfejlesztési koncepcióhoz képest a tervezett szabályozási terv módosítás nem tartalmazz eltérő elemet, ezért a településfejlesztési koncepció kiegészítése, módosítása nem szükséges. Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta ban az üzleti jelentést, melyben július 1-től szerepel Kimle. Kéri a kérdéseket. Egyéb észrevétel nem volt, a polgármester kéri az AQUA Kft. üzleti tervének elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát: 34/2012. (IV. 23.) ÖK. határozat Kimle Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az AQUA Szolgáltató Kft évről szóló üzleti jelentését elfogadja és tudomásul veszi.

13 13 Balsay Zsuzsanna polgármester napirenden kívül elmondja, hogy a horvát közösségi ház felújítása azért váratott magára, mert 2,5 M forint támogatást kapott a horvát önkormányzat a belső felújításra, az eredetileg nyert pénz a külsőre megy. Mivel a beruházás költsége 15 M alatt van, nem igényel közbeszerzést. Helyi vállalkozókat és nem helyieket is meg kell keresni, hogy tegyenek ajánlatot. A Gyermekétkeztetési Alapítványtól kapott az önkormányzat lehetőséget, hogy élelmiszerre pályázzon, melyet meg is nyert. Előzetes felmérés alapján közel 220 főre kérték a pályázatot. Budapestre kell majd érte elmenni, és a rászorulók kiválasztásánál mindenki véleményét meghallgatják, aki segíteni tud. A művelődési ház előtt 7 virágláda és padok lesznek elhelyezve. Ezek még a horvát klub pályázatához tartoznak, de nem az építési beruházáshoz. Az útfelújítás is folyamatosan téma. A legutolsó információ szerint várhatóan májusban tud a pályázó a kivitelezővel szerződést kötni, ezért a munka júniusban kezdődik el. Április 15-én lezajlott az Együtt a Cseregléért program keretében a fásítás. Megkéri Krankovitsné Dávid Henriettát, hogy számoljon be az eseményről. Krankovitsné Dávid Henrietta elmondja, hogy nagyon sikeres volt a program. 15 fát, 50 cserjét ültetett majdnem 70 ember, és közel 1000 gyertyánból labirintus készült. Egy héttel később pedig 70 fűszernövényt ültettek. Balsay Zsuzsanna polgármester elmondja, hogy a tereprendezés megvan, padok és asztalok festésre várnak, várjuk mindenki segítségét, és a növények utógondozásában is kérik az önkéntesek segítségét. Ásványi Tibor alpolgármester elmondja, hogy május 1-én ovifoci lesz, azt követően pedig apukák és anyukák örök rangadó. Mindenkit szeretettel várnak Grundtner Gábor képviselő felhívja a helyi civil szervezetek figyelmét, hogy a szervezetek beszámolójával kapcsolatos jogértelmezésre hív mindenkit, akit érint, megbeszélni a teendőket. Mivel egyéb napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a képviselő és a közreműködők munkáját és az ülést bezárta. k.m.f. Balsay Zsuzsanna polgármester Dr. Minkó Nikoletta körjegyző Hitelesítő képviselőtestületi tagok:....

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-13/2015. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2015. október 28-án 18.00 órakor az önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2012. május 15-én Kengyel Község Művelődési Házban megtartott Falugyűlésen.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2012. május 15-én Kengyel Község Művelődési Házban megtartott Falugyűlésen. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. május 15-én Kengyel Község Művelődési Házban megtartott Falugyűlésen. Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben