Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről"

Átírás

1 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről

2 Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének augusztus 6-án, az Önkormányzat tanácskozó termében (3675. Berzék, Petőfi u. 42.) du. 15 órától megtartott NYÍLT üléséről Jelen vannak: Csuka Miklósné képviselő Jávorszki Imréné képviselő Juhász Ferencné képviselő Spirnyák Jánosné képviselő Igazoltan távol: Kovács Sándorné alpolgármester-asszony Igazolatlanul távol: Hentes László képviselő Meghívott: dr. Bakk Richárd r. alezredes Bukszár Zsolt r. őrnagy Dr. Bakk Richárd r. alezredes és Bukszár Zsolt r. őrnagy a képviselő-testület ülésén megjelent. Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző. köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül elfogásra javasolta. A képviselők 5 igen szavazattal a javasolt napirendeket az alábbiak szerint elfogadták: N a p i r e n d: 1. Rendőrkapitányság beszámolója Előadó: Bukszár Zsolt r. őrnagy 2. Berzék Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása Előterjesztő: polgármester Írásbeli előterjesztés 3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Előterjesztő: polgármester Írásbeli előterjesztés 4. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok Előterjesztő: polgármester Szóbeli előterjesztés 5. Segély Iráni Kérelmek elbírálása Előterjesztő: polgármester Szóbeli előterjesztés 2

3 1. Napirend tárgyalása Rendőrkapitányság beszámolója Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi A Rendőrkapitányság beszámolóját a képviselők írásban megkapták. Felkérte dr. Bakk Richárd r. alezredest, hogy az írásban megküldött előterjesztéshez tegye meg szóbeli kiegészítését, ezt követően arra kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, észrevételüket a beszámolóval kapcsolatban. Dr. Bakk Richárd r. alezredes - Elmondta, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi területén a évi adatokhoz képest, évben bűncselekmény vált ismertté, mely 38,3 %-os emelkedést mutat. Az eltérés négy bűncselekmény kategóriának (magánokirat-hamisítás, csalás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és visszaélés okirattal) számottevő emelkedését jelenti. A lakosságot kevésbé irritáló előzőekben említett cselekmények figyelmen kívül hagyása mellett jelentős növekedés nem tér el kirívóan az országos átlagtól. - A bűncselekmények döntő hányadát továbbra is Miskolcon követték el. A vagyon elleni bűncselekmények száma összességében 23 %-kal nőtt, mely gyakorisága miatt az állampolgárok biztonságérzetére rombolóan hat. Vidéken, többek között Berzék községben is csökkent a bűncselekmények száma. Talán betudható ez annak, hogy a készenléti rendőrség gyakrabban fordult meg a településen és a járőrök száma is növekedett. A kapitányság jól tudja, hogy még több rendőri jelenlétre volna szükség, de a rendelkezésre álló kerettel kell gazdálkodni. - Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy amennyiben a lakosok valamilyen jogellenes cselekményt észlelnek a településen (pl. uzsora), de nem akarják közvetlenül megtenni a feljelentést, akkor jelezhetik azt az önkormányzat felé, aki az illető anonimitását megőrizve továbbítani fogja a rendőrség felé. - Amennyiben az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy bűnmegelőzési előadást szeretne megszervezni a településen, jelezze a kapitányság felé. Örömmel tesznek eleget az ilyen jellegű felkérésnek. Bukszár Zsolt r. őrnagy - Elmondta, hogy elmúlt évben tartott képviselő-testületi ülésen vállaltak teljesítése sikerült; nem emelkedett a bűncselekmények száma Berzék községben. Sajnos azonban nem történt előbbre lépés a mezőgazdasági lopások, falopások ügyében. Ezeknek az elkövetőknek a kézre kerítésében a lakosság segítségét várja a rendőrség. - Kapitányságvezető úr elvárása; előállítás azokkal a személyekkel szemben, akikkel kapcsolatban intézkedést foganatosítottak. - Még mindig gyakran megjelennek a településeken házalók. Arra kérte a képviselőkön keresztül a lakosokat, hogy jelezzék ezt a rendőrség felé. Ha szükséges szívesen tartanak idősek napján, vagy különböző fórumokon, rendezvényeken felvilágosító előadást az időskorúak számára. - Végezetül megköszönte az önkormányzat segítő munkáját. Ígérte, a rendőrség mindent elkövet annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a bűncselekmények száma a településen. Csuka Miklósné képviselő 3

4 A statisztikai adatok valóban azt mutatják, hogy kevesebb a bűncselekmények száma a községben, de a lakosok erről nincsenek tájékoztatva. A településen élők ezekről az adatokról csak a képviselők, vagy az önkormányzati hivatal útján értesülnek. Elmondta, hogy lakossági passzivitás tapasztalható a bűnelkövetőkkel szemben. A kisebb súlyú cselekményeket nem jelentik a hatóságnak, inkább hallgatnak. Ha házaló kopogtat az ajtón, az lenne a legjobb, ha ki sem mennének, de az időseket nehéz erről meggyőzni. Több fórumon is felvetette már, hogy a helyszíni bírságolással kapcsolatos szankcionálást ki kellene terjeszteni a családi pótlékra is. Így nemcsak a munkabérből élőktől lehetne behajtani a büntetést. A pénzbírság elzárásra történő átváltoztatása esetén egy napi elzárásnak 5 ezer forint felel meg, mely szabályozás nagyon kedvező az elkövetőkre nézve, mivel nincs arányban még egy közfoglalkoztatott napi bérével sem. Elmondta továbbá, hogy Berzék községben évben történt gyilkosságot a politika nem jól reagálta le. Az elhunyt özvegyét csak a berzéki lakosok, a Gojmotorosok és a Jobbik támogatta. A többi támogatás az ígéret szintjén maradt. Spirnyák Jánosné képviselő Kérdése volt; mit lehet tenni akkor, amikor a különféle árusok az utcákat járva dudaszóval hívják fel a figyelmet az eladásra? Nagyon sok embert zavar, esetleg megriaszt a hangos dudaszó. Bukszár Zsolt r. őrnagy A KRESZ szabálya tiltja az indokolatlan duda használatot. Ebben az esetben fel kell jegyezni a gépkocsi rendszámát és csendháborítás miatt meg kell tenni a feljelentést. Csuka Miklósné képviselő Megkérdezte, hogy szoktak-e sebességet mérni Berzék községben? Az a véleménye, hogy erre gyakrabban volna szükség, különösen a Sajóhídvég irányában lévő kanyarban. Bukszár Zsolt r. őrnagy Elmondta, hogy minden településen, így Berzék községben is meghatározott időszakonként jelen van traffipax. Bakk Richárd r. alezredes Traffipaxos mérés esetén mindenkit ellenőriznek. Előfordulhat, hogy az ellenőrzésbe nem azok a személyek fognak belefutni, akikkel szemben szeretnék az intézkedést. Juhász Ferencné képviselő Kérdése volt, hogy a jól láthatósági mellényt elektromos kerékpár használata közben kell-e viselni? Bukszár Zsolt r. őrnagy 4

5 Igen, lakott területen kívül kell viselni a mellényt. Éjszaka, lakott területen belül is kötelező a mellény viselése. Örömmel nyugtázta, hogy Cesare Beccaria márki gondolatainak kapitány úr érvényt akar szerezni, és prioritást élveznek a gyorsított eljárások. Személy szerint nagyon elégedett a rendőrség, különösen Bukszár Zsolt r. őrnagy, és az általa vezetett rendőrőrs munkájával. Megköszönte a rendőrség Berzék községben végzett hatékony munkáját, hiszen a településen minden területen csökkenést mutat a bűncselekmények száma. Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, az alábbiak szerint elfogadásra javasolta a rendőrség Berzék község évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót: Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, a beszámolót elfogadja. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan elvárásként fogalmazza meg, hogy a rendőrség tovább növelje a nyomozati eredményességet, illetve a magántulajdon védelmére fokozott figyelmet fordítson. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 38/2013.(VIII.6.) határozata a Miskolci Rendőrkapitányság Berzék községben évben végzett bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, a beszámolót elfogadja. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan elvárásként fogalmazza meg, hogy a rendőrség tovább növelje a nyomozati eredményességet, illetve a magántulajdon védelmére fokozott figyelmet fordítson. Határidő: azonnal A határozathozatalt követően a rendőrség részéről meghívott Dr. Bakk Richár r. alezredes és Bukszár Zsolt r. őrnagy egyéb elfoglaltságukra hivatkozással az üléstermet elhagyták 2. Napirend tárgyalása Berzék Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 5

6 Az előterjesztést a képviselők írásban, valamint a HEP-et elektronikusan megkapták. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a személyesen vett részt a TKKI szervezésében indult képzésen, melynek elvégzését tanúsítvány bizonyítja. Nagyon érdekes és jó képzést tartott Kovács Zoltán szociológus, esélyegyenlőségi szakember, akinek instrukciói alapján, és egy un. TEIR program segítségével készítette el Berzék község helyi esélyegyenlőségi programját. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, az írásban megküldött döntési javaslatnak megfelelően elfogadásra terjesztette a képviselők elé Berzék Község Helyi Esélyegyenlőségi programját. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (VIII.6.) határozata Berzék Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Berzék település Helyi Esélyegyenlőségi Programja tárgyú előterjesztést, az abban foglalt megállapításokkal, javaslatokkal egyetért. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berzék Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerint közötti időtartamra elfogadja. Határidő: azonnal, illetve folyamatos 3. Napirend tárgyalása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi Az előterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a képviselők írásban megkapták. Tájékoztatásul elmondta, hogy a hulladékkezelési önkormányzati társulás egy nonprofit kft. létrehozását tervezi, amely januárjától látná el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos teendőket. Sajnos nem könnyű feladat a kft. létrehozása, hiszen a törvény végrehajtására megalkotandó rendeletek közül még csak néhány jelent meg. 6

7 Kérdés, hogy mi lesz a sorsa a jelenlegi szolgáltatónál felhalmozódott kintlévőségeknek, melynek összege év végére akár 300 millió forintra is emelkedhet. További problémát jelent a géppark beszerzése vagy bérlése, a személyi állomány sorsa, az első negyedévi bérek kifizetése. Jelenleg nem tudható, mi lesz a CIRKONT Kft. által vállalt pályázati önrész összegével. Csuka Miklósné képviselő A hulladékkezelési önkormányzati társulásban eddig is a polgármester képviselte a települést. Javasolta, hogy tagként a jövőben is a polgármestert delegálja a képviselő-testület a társulási tanácsba. A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, javaslat nem volt. az írásban megküldött döntési javaslatnak megfelelően elfogadásra terjesztette a képviselők elé a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (VIII.6.) határozata Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásáról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja a határozat melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. A Képviselő-testület a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tagként t delegálja. Határidő: azonnal 4. Napirend tárgyalása Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok Szóbeli előterjesztés a) Támogatást megelőlegező hitel felvétele 7

8 Az április 9-i ülésen a képviselők már tájékoztatást kaptak a LEADER pályázat keretében megvalósuló művelődési ház felújításával kapcsolatos problémákról. Mivel az elnyert támogatási összeg nem nyújtott fedezetet a felújításra, (a beérkezett árajánlatok alapján) közbeszerzési eljárást kellett kiírni. Sajnos a közbeszerzés eredménytelen volt, mert egyetlen ajánlat sem érkezett a felhívásra. Időközben a látókörbe került egy olyan vállalkozás, aki az eredeti (közbeszerzés hatálya alá nem tartozó) támogatási összegért elvállalná a felújítást. Berzék Község Önkormányzat az előfinanszírozáshoz szükséges pénzeszközzel nem rendelkezik, ezért a felújítás megvalósításához külső forrás bevonására van szükség. A számlavezető Erste Bank a hitel elől elzárkózott, ezért más pénzintézetekkel kell felvenni a kapcsolatot. A kormány engedélye nem szükséges a hitel felvételéhez, mert a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10 (2) bekezdésének a) pontja szerint a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetőség van a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra. Javasolta a felújítás megvalósításához szükséges e Ft támogatást megelőlegező hitel felvételét, és az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette a képviselők elé: Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy e Ft támogatást megelőlegező hitelt vesz fel. A hitel célja a azonosító számú, falumegújításra és fejlesztésre benyújtott pályázathoz kapcsolódó támogatás (Művelődési ház felújítása) megelőlegezése. A hitel futamidejét a támogatási összeg megérkezéséig, éven belüli hitelként határozza meg. A képviselő-testület a hitel visszafizetésének fedezetéül a 384/3 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, valamint a 02/1 helyrajzi számú, fóliasátor elnevezésű területeket ajánlja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti hitelre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetnél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (VIII.6.) határozata támogatást megelőlegező hitel felvételéről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy e Ft támogatást megelőlegező hitelt vesz fel. A hitel célja a azonosító számú, falumegújításra és fejlesztésre benyújtott pályázathoz kapcsolódó támogatás (Művelődési ház felújítása) megelőlegezése. A hitel futamidejét a támogatási összeg megérkezéséig, éven belüli hitelként határozza meg. A Képviselő-testület a hitel visszafizetésének fedezetéül a 384/3 helyrajzi számú, erdőművelési ágú, valamint a 02/1 helyrajzi számú, fóliasátor elnevezésű területeket ajánlja fel. 8

9 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti hitelre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetnél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: azonnal b) Tájékoztatás Berzék Község Önkormányzat perbe vonásáról, fellebbezés benyújtása a 11.P /2012/9. számú végzés ellen Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Miskolci Járásbíróság a 11.P /2012/9. számú végzésével a Borsodvíz Zrt-t, mint alperest környezetveszélyeztetés megszüntetése iránt folyamatban lévő eljárásában a perből elbocsátotta, és a szennyvíz-beruházásban részt vevő 10 önkormányzatot közöttük Berzék községet perbe vonta. Ismert a képviselők előtt, hogy a GW-Borsodvíz Kft-vel, mint üzemeltetési feladatokat ellátóval szemben évben a környezetvédelmi hatóság keresetet terjesztett elő, mert megállapították, hogy a környezetvédelmi hatóság által előírt egyedi határértéket meghaladó szennyezőanyag-kibocsátás történt a körömi szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatban. A Borsodvíz Zrt ig összesen Ft bírságot fizetett meg. A Járásbíróság azzal indokolta a Borsodvíz Zrt. perből történő elbocsátását, hogy időközben a szennyvíztisztító telep tulajdonjoga tekintetében jogszabályváltozás okán törvényi jogutódlás történt. A Borsodvíz Zrt. feletti tulajdonosi részesedés a nemzeti vagyonba tartozik, ezáltal a körömi szennyvíztisztító telep, mint víziközmű a Vksztv. 79. (1) bekezdése alapján január 1. napjával az önkormányzatok, mint ellátásért felelős tulajdonába került. A végzés szerint a Vksztv. és a kapcsolódó jogszabályok értelmében a víziközműn elvégzendő fejlesztések, beruházások megvalósítása az ellátásért felelős feladata, nem pedig a közművet üzemeltető gazdálkodó szervezeté, ezért a törvényi jogutódlás folytán a kibocsátási határértékek betartását szolgáló beruházás megvalósítása nem a Borsodvíz Zrt-t terheli, hanem a szennyvíztelep új tulajdonosait. Az érintett polgármesterekkel tanácskozva arra az álláspontra jutottak, hogy a Miskolci Járásbíróság végzése ellen fellebbezést nyújtanak be az önkormányzatok. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot dr. Fodor Tibor Imre ügyvéddel, aki a fellebbezést elkészítené, melyért díjat nem kell fizetni. Javasolta, hogy a fellebbezés benyújtására adjon felhatalmazást a képviselő-testület, és az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette a képviselők elé: Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Miskolci Járásbíróság 11.P /2012/9. számú végzése ellen fellebbezést nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellebbezés elkészítésére adjon ügyvédi meghatalmazást dr. Fodor Tibor Imre ügyvéd (Miskolc, Botond u. 10.) részére. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (VIII.6.) határozata fellebbezés benyújtásáról 9

10 Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Miskolci Járásbíróság 11.P /2012/9. számú végzése ellen fellebbezést nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellebbezés elkészítésére adjon ügyvédi meghatalmazást dr. Fodor Tibor Imre ügyvéd (Miskolc, Botond u. 10.) részére. Határidő: azonnal c) Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok Tájékoztatta a képviselőket, hogy tartaléklistáról a támogatott pályázatok közé került a TÁMOP / számú Egészséges életmód Berzéken elnevezésű program. A támogatói okirathoz szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az ESZA, mint irányító hatóság részére. Javasolta, hogy a projekt lebonyolításával a pályázatíró Aventis Consult Kft-t bízza meg a képviselőtestület az alábbi szóbeli döntési javaslatban foglaltak szerint: Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TÁMOP / számú Egészséges életmód Berzéken elnevezésű projekt lebonyolításával az Aventis Consult Kft-t (3530. Miskolc, Széchenyi u. 68.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a megbízási szerződést aláírja. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (VIII.6.) határozata Aventis Consult Kft. megbízásáról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TÁMOP / számú Egészséges életmód Berzéken elnevezésű projekt lebonyolításával az Aventis Consult Kft-t (3530. Miskolc, Széchenyi u. 68.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a megbízási szerződést aláírja. Határidő: augusztus 15. Az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: - A Nemecsek Ernő Ifjúságsegítő Grund Klub vezetője augusztus 10-én az önkormányzat kertjében fiatalok részére egész napos programot szeretne szervezni. A rendezvény megtartását engedélyezte, melyhez székeket, elektromos áramot ingyenesen biztosít az önkormányzat. 10

11 - Az augusztus 20-i ünnepség megtartására augusztus 17-én, délután 15 órakor kerül sor a Művelődési Házban, ahol a már hagyományos polgármesteri köszöntő és ökumenikus istentisztelet után fellép a Tiszta Fény Kórus, valamint a berzéki fiatalok szórakoztatják a közönséget. - Elmondta, hogy június 30-al a könyvtáros munkaviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt. A könyvtár leltár szerinti átadás-átvétele, és a működésképtelen, rossz eszközök selejtezése megtörtént. - Tájékoztatta képviselőket, hogy a Start közfoglalkoztatási program keretében a fóliasátorban és a szabadföldön folyamatos a növénytermesztés, illetve a konyhára történő beszállítás. - A évi CCIX. törvény 55. -a szerint az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint, ha az ingatlan tulajdonosa az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. Fentiek alapján a Járási Hivatalnál kezdeményezte azoknak az ingatlanoknak a beköttetését, akik nem rendelkeznek vezetékes ivóvízzel. Az eljárás során a Járási Hivatal hiánypótlásra hívta fel, melynek a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező lakosok körében végzett felmérés után eleget tett. A felmérés alapja lehet egyes közkutak megszüntetésének, csökkentve ezzel az önkormányzat kiadásait. A nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az utolsó napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Farkas László polgármester Sinai Bertalanné jegyző 11

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-én 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 28.-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 9/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben