A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor Dr Kovács Imre Kókainé Rónyai Irma Tóth Istvánné Echbauerné Kiss Katalin Tálas Sándor képviselőtestület tagjai ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel: - Fürdő és Gyógyászati Központ egészségügyi gyógyászati centrumában reumatológiai szakrendelési idő módosításáról szóló - előterjesztést is tárgyalja meg a testület A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: 1. Előterjesztés kemping főbejárat és a hozzátartozó recepció felújítására. 2. Előterjesztés Új vizesblokk kialakítása. 3. Előterjesztés faházak építése kempingben. 4. Sószoba kialakítása fürdő területén évi fürdő belépőjegyek díjtételeinek módosítása. 6. Előterjesztés- geotermikus hőellátó rendszer pályázat önerő biztosítására. 7. Előterjesztés- Napelemes rendszer pályázat önerő biztosítására. 1

2 8. Megállapodás a Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel. 9. Fürdő és Gyógyászati Központ egészségügyi gyógyászati centrumában reumatológiai szakrendelési idő módosítása Előadó polgármester ============= Interpelláció Illési Sándor képviselő: Varga Attila és társai melegvíz elvezető csatorna áthelyezésével kapcsolatban kérdése, az ügy hol tart. Javaslatom, próbáljunk megegyezni velük, bírósági eljáráson kívül záros határidőn belül. Másik kérdésem, milyen atrocitás történt az iskola igazgató és az önkormányzat dolgozói között az elmúlt időszakban, és ez helyénvaló volt-e. A helyzet tisztázása érdekében a képviselő-testületnek illetve az önkormányzatnak el kellene fogadnia egy álláspontot, hogy ebben a megváltozott helyzetben hogyan viszonyulunk az iskolához és Cserkeszőlő gyermekeihez. Ezt megtehetnénk úgy is, előtte megbeszéljük hogy milyen támogatást adunk a Cserkeszőlői gyerekeknek. Ki alakítanánk egy álláspontot, és utána tennénk egy látogatást az iskolában és a tantestülettel megbeszélnénk a problémákat illetve lehetne közös szülői értekezleten is elmondani a hivatalos álláspontunkat. Erre a megbeszélésre meg kellene hivni a központi oktatás felelős vezetőjét is. Igen sokféle visszhang van a faluban a szülők illetve a lakosság részéről az iskola megváltozott oktatásával kapcsolatban és egyesek már új tantermeket is építetének, - és miért nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mi finanszírozzuk az iskolát- és ehhez hasonló szó-beszédek. Mindenképpen rendezni kellene ezt, és javaslatainkat, hozzáállásunkat eljuttatni a szülőkhöz január l-től elfogadták az uj oktatási törvényt, ami ránk nézve kötelező, nem a képviselő-testület tehet a jelenleg kialakult helyzetről. Azt is rendezni kell, hogy Cserkeszőlő önszerveződő csoportjai hogyan és milyen feltételekkel használhatják az iskola egyes létesitményeit, pl a tornatermet. Érvényes-e a bérleti díjra vonatkozó rendeletünk, ki rendezi ezt a továbbiakban. A pedagógusok munkáltatója a járási oktatási központ és a tantestületnek nem igazán kellene követelőznie különböző juttatásokkal, és miért 560 Ft-ért kapják az ebédet a pedagógusok, mert ha valaki itt dolgozik állományba és mi vagyunk a munkáltatójuk, van rá rendelet, de a pedagógus nem ide tartozik január l- től. Tálas Sándor képviselő: a gyerekek érdekeit kellene nézni, mert a pedagógusok nem jó kedvvel végzik el a munkájukat. Illési Sándor képviselő: a kialakult helyzetért nem vagyunk a felelősek, nem mi okoztuk a törvény adta lehetőségeket kell betartanunk. Az étkezés kérdése is sajnos munkaviszonyhoz fűződő jog. Az iskola alakítson ki olyan kontaktust a járási oktatási hivatallal, hogy megfelelő legyen az együttműködés. Amikor ide tartoztak a pedagógusok, akkor is elégedetlenek voltak, és ez most sincs másként, és ez nem jó a gyerekeknek sem. Azt nem lehet megengedni, hogy egy olyan iskola igazgató bejön ide, akinek semmi köze nincs Cserkeszőlő Önkormányzatához január 1-től, és különböző követelésekkel, tűrhetetlen hangnemben beszél az önkormányzat egyes dolgozóival. Tálas Sándor képviselő:senki nem tudja, hogy, mi lesz szeptember l-től. Jelenleg 2 db járási oktatási központ lesz, az egyik biztos hogy Kunszentmárton, a másik kérdéses. A gyerekeket oda fogják vinni a környékről, ahol ez a központ lesz. Nekünk érdekünk-e, hogy ide jöjjenek a gyerekek, ezt kellene eldönteni. Ha az önkormányzatnak ez pénzbe kerül, ez kb. 50 évre előre egy döntés. A tanterem építés az én felvetésem volt, mert akárhányat tudnánk is megépíteni, a mi tulajdonunkba marad. 2

3 Illési Sándor képviselő: azzal egyetértek, hogy a Cserkeszőlői gyerekek járjanak Cserkeszőlőbe, de m nem mindegy hogy milyen áron. Nincs munkahely, a fiataloknak nincs miért itt maradni. Szokolai Lajos polgármester: egyetlen egy település sem képes arra, hogy 200 gyereket etessen, tehát még esélyünk van arra, hogy mi legyünk a 2. oktatási központ. Karsai Béla gazdaságvezető: az önkormányzat iskolájába járó gyerekeknek az étkeztetése az önkormányzat feladata, tehát ha más községből is ide járnak, nekünk kell őket étkeztetni. Tóth Istvánné képviselő: valóban van egy mulasztásunk az iskolával kapcsolatban, mert ha azt decemberben megtesszük és átmegyünk testületileg és elmondjuk a tantestületnek illetve az összalkalmazotti értekezleten mindezt, akkor valóban szó-beszédnek vettük volna az elejét. Annyiféle információ ömlik a szőlők felé a televízióból, az ellenzéktől, a kormánytól, hogy tényleg nem lehet rajta kiigazodni. Én úgy látom, a pedagógusok rájöttek és tudják azt, hogy valójában nem a képviselőtestület és az önkormányzat felelős azért ami most itt kialakult. Valóban lehetett volna működtetni az iskolát, de nagyon kemény forintokért, illetve a törvényi szabályozás beleszólt. Tény, hogy a Klebersbergi intézmény olyan terheket ró az iskola rendszerre, hogy fél órán belül kell jelentéseket leadni,- de gondolom ez az önkormányzatnál is igaz,- hogy ettől a stressz helyzettől mindenki ideges és ha még valaki rossz hangulatot is csinál, viszi az egészet. A kedélyek úgy látom megnyugodtak, de a szülők abszolút nincsenek tisztában a helyzettel, mindenképpen jó lenne egy tájékoztatás a részükre. Kérdésem még, Kézsmárki Hajnalka beadványával kapcsolatosan hol tartunk. Szokolai Lajos polgármester: tárgyaltam vele és 8 m Ft-ot ajánlottam fel, ahogy a testület felhatalmazott. Ő ezt kevésnek tartotta, mivel a banknak jóval többel tartozik, Kérem a testület felhatalmazását az estleges további tárgyalásokra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal felhatalmazza a polgármestert Kézsmárki Hajnalkával történő további egyeztetésre, melyről a testület tájékoztatást kér, és ennek alapján hozza meg döntését. Dr Héczei Eszter jegyző: iskolával kapcsolatban január elején valóban volt atrocitás, amikor bejött a hivatalba az iskola igazgató nő és olyan hangnemben beszélt a munkaügyes kolléganőkkel illetve a pénzügyi csoporttal, hogy mi nem igy szoktunk beszélni egymással. Veszekedve, tűrhetetlen hangnemben mondta el a sérelmeit. Két dologról volt szó, az egyik az, hogy rendeztük az iskola számláját, le kellett venni róla a pénzt, mert a PS ÁMK társulás megszünt, és ezt a pénzt át tettük az önkormányzat számlájára. A másik Eurós számláról is levettük a pénzt, és ha az iskola fog másik számla számmal rendelkezni, vissza fogjuk tenni a pénzt. Ez az igazgató asszonynak nagyon rosszul esett akkor tisztáztuk, hogy az intézmény megszünt, ezért kellett ezt tennünk. Itt a közös dolgokban, hogy ki fűtsön, ki szedje a térítési díjat, voltak konfliktusok. Az átadott és az itt maradt dolgozók elvégzendő munkájával összefüggésben az egyik konfliktus az volt, hogy a pedagógusok 2013.január 1-től nem önkormányzati dolgozók, és az az étkezési térítési díj ami az önkormányzati dolgozókra vonatkozik, rájuk már nem, és ezt miért az élelmezés vezető közölte velük. Én ezt úgy rendeztem, hogy innentől kezdve, úgy kommunikálunk egymással, ha bármi baja van bárkinek, jöjjön át hozzám és vezetői szinten megbeszéljük, és nem üzengetünk egymásnak. Ez meg is történt. Most a héten megint volt egy kis összetűzés. A gyermek tábort az iskola megpályázta, de közben mi is megpályáztuk, igaz kevesebb önrésszel tudjuk biztosítani. Az igazgatónő azt hitte, mi az ő pályázatukba szóltunk bele és ezt nagyon sérelmezte. Nehezményezte azt is, hogy a testület tönkre teszi az új igazgatóval az ő munkáját,, amit évek alatt létrehozott. Úgy veszem észre, hogy az igazgató nő kicsit túl dramatizálja a helyzetet, és olyan dolgokat mond, ami nem helyén való. Panaszkodtak a kolléganőim is, hogy a pénzügyön minősíthetetlen hangnemben beszélt. 3

4 Trabach Tibor Pénzügyi bizottság tagja: ha az óvoda vezetésére alkalmasnak tartotta a jelenleg megválasztott igazgatót, akkor most miért nem tartja alkalmasnak egy intézmény vezetésére. Ezt korábban miért nem jelezte. Illési Sándor képviselő: Probléma azt, hogy rólunk azt terjeszti az igazgató nő, hogy mi nem látjuk át a helyzetet. Nagy csalódás lehet neki, hogy nem ő az iskola igazgató. Dr Héczei Eszter jegyző: most irjuk alá a vagyon kezelési szerződést, hiába mi vagyunk a tulajdonosok, azzal hogy átadtuk működtetésre, az iskola és a hozzátartozó épületek mind a járás használatában van. Bérleti jogot csak ők adhatnak, illetve ők fogják meghatározni hogy kinek milyen feltételekkel adja majd ki a helyiséget. Magánszerveződésre, valószínű bérleti díjat kérnek a teremért, ezek most vannak kialakulóban, folyamatban. Eddig az étkezési téritési dijat az iskola titkár szedte, de miután a gyerekek étkeztetése önkormányzati feladat, nekünk kellene ezt megtenni, de a Klebelsberg intézmény vezetője felhatalmazása alapján továbbra is az iskola szedi. A későbbiekben megoldjuk, hogy a mi kolléganőnk fogja ezt végezni. Tehát vannak ilyen súrlódások, de most már remélem egyre kevesebb lesz. Szokolai Lajos polgármester: Varga Attila beadványával kapcsolatban ma tárgyaltam a Pusztai András Mezőtúri Vizgazdálkodási Társulat vezetőjével, készítsen egy reális költségvetést a jövő hét elejére. Ennek alapján a következő testületi ülésre készítek egy jelentést, és ez alapján megpróbáljuk helyre tenni ezt az ügyet. Én úgy látom, hogy nem tudunk megegyezni, mert nem állnak el a követelésüktől, de én be fogom mutatni az álláspontomat, és a testület majd meghozza döntését. Kókainé Rónyai Irma képviselő: Temető kerítését meg kell javítani, nyitvatartási idő nincs kiírva, nincs gondnok. A kapu nem zárható. Szokolai Lajos polgármester: kerítés javítása már folyamatban van, nyitvatartási tábla készítése felől is intézkedtünk, addig amig az nincs, nem akarjuk bezárni a kaput. Gondnok már van, nagyon felelősségteljesen végzi munkáját. Erdősi Attila Beruházó Nonpfrofit Kft.vezetője: A kerités javítását már elvégeztük, a nyitvatartási tábla készítése is már folyamatban van. Korlátozni fogjuk a kocsival történő behajtást is, csak mozgáskorlátozottak részére fogjuk engedélyezni. Belvizet is próbáljuk kezelni, és a továbbiakban is azon leszünk, hogy egy rendezett-gondozott temetőnk legyen. Az új gondnok teljesen alkalmas erre a feladatra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette az interpellációs kérdésekre adott válaszokat. =================== Napirendek megtárgyalása 1. Napirend Előterjesztés kemping főbejárat és a hozzátartozó recepció felújítására. /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja a recepció megépítését. 4

5 Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet a recepció felújításával. Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a recepció felújítását támogatja és az alábbi határozatot hozta: 1/2013.(I.29.)sz.határozat - a Thermál Camping recepciójának felújításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermál Camping recepció épületének bővítéséről és átalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 1. Építmény közvetlen költségei Ft 2. Áfa vetítési alap Ft 3. Munka ára Ft A Képviselő-testület fenti beruházáshoz az önerőt biztosítja a 2013.évi költségvetésében a mellékelt árajánlat kidolgozása szerint. - Fürdő és Gyógyászati Központ Helyben - Beruházó Nonprofit Kft. Helyben 2. Napirend Előterjesztés Új vizesblokk kialakítása. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ =============== Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja az új vizesblokk 1.sz.változatát. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet az új vizesblokk 1.sz.változtatával. Képviselő-testület 6 igen szavazattal, és 1 ellenszavazattal az új vizesblokk 1.sz.változatát támogatja és az alábbi határozatot hozta: 2/2013.(I.29.)sz.határozat - a Thermál Camping területén új szociális épület felépítéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermál Camping terüleetén új szociális épület felépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az 1.változat kivitelezési munkáiról készült árajánlat alapján egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 5

6 Anyag Díj 1. Építészeti munkák Ft 2. Épületgépészeti munkák Ft 3. Épületvillamosság Ft Összesen: Ft Áfa vetítési alap Áfa 27 % Munka ára Ft Ft Ft A Képviselő-testület fenti beruházáshoz az önerőt biztosítja a 2013.évi költségvetésében a mellékelt árajánlat kidolgozása szerint. - Fürdő és Gyógyászati Központ Helyben - Beruházó Nonprofit Kft. Helyben ================= 3. Napirend Előterjesztés faházak építése kempingben. /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja a faházak építését. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet az előterjesztéssel. Képviselő-testület 6 igen szavazattal, és 1 ellenszavazattal támogatja a faházak megépítését és az alábbi határozatot hozta: 3/2013.(I.29.)sz.határozat - a Thermál Camping területén faház Szálláshelyek építéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermál Camping területén építendő 12 db faház felépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta: 1 db faház kivitelezése közműkiálásokkal: Anyag Díj 1. Építészeti munkák Ft 2. Épületgépészeti munkák Ft 3. Épületvillamosság Ft 6

7 4. Épületklimatizálás Ft Összesen: Ft Áfa vetítési alap Ft 12 db faház kivitelezési munkái: 12 x Ft Ft Külső közművezetékek, útépítés (még 17 db faházra): Víz és szennyvíz vezeték: Ft Termál hővezeték: Ft Villamos közmű, térvilágitás Ft Útépítés Ft Összesen: Ft Áfa vetítési alap Ft 12 faházra vetítve (közelítőleg) (17x12 = Ft 12 faház + 12 faház külső közműve: Ft Áfa 27 % Ft Munka ára: Ft A Képviselő-testület fenti beruházáshoz az önerőt biztosítja a 2013.évi költségvetésében a mellékelt árajánlat kidolgozása szerint. - Beruházó Nonprofit Kft. Helyben - Fürdő és Gyógyászati Központ Helyben 4. Napirend Sószoba kialakítása fürdő területén. /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ =============== Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja a sószoba építését, viszont az én véleményem, hogy nem fog megtérülni. Lehetne a cserkeszőlői lakosoknak ingyenes is, reklámot kellene csinálni. Szokolai Lajos polgármester: nem volt veszteséges a sószoba, de messze elmaradt a bevétele a 2011.évtől. A vendégeknek igénye van rá, de a jelenlegi körülmények között nem üzemeltethető. Kókainé Rónyai Irma képviselő: reklámozni kell a sószobát, igény van rá. A Touring Hotel falára is lehetne egy táblát kirakni, figyelemfelkeltésből, mert sokan nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség is. Szokolai Lajos polgármester: térjünk vissza a későbbiekben a cserkeszőlői lakosok ingyenes használatára. Szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet az előterjesztéssel. Képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 1 ellenszavazattal egyetért az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 7

8 4/2013.(I.29.)sz.határozat - Sószoba átalakításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő és Gyógyászati Központban a gyógyászati főépületben szószoba átalakításával egyetért. A sószoba bekerülési összegét Ft (nettó) elfogadja. - Fürdő és Gyógyászati Központ Helyben =============== 5. Napirend 2013.évi fürdő belépőjegyek díjtételeinek módosítása. /Tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Kókainé Rónyai Irma képviselő: javasolja, a kedvezményes belépőt délután 16 órától szezonon kívül egységesen 1000 Ft legyen megállapítva, az ide tartozó többi változatot a zárás előtt 1,5 órával stb. nem javasolja, mert nincs rá szükség. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet Kókainé Rónyai Irma javaslatával. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet a javaslattal együtt a rendelet módosítással. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal együtt a rendelet módosításával és megalkotta az 1/2013.(I.29.)rendeletét A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============= 6. Napirend Előterjesztés- geotermikus hőellátó rendszer pályázat önerő biztosítására. /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal, egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 5/2013.(I.29.)sz.határozat - KEOP Napelemes rendszer pályázat önerejének biztosításáról. 8

9 Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/A sz. Napelemes rendszer pályázat önerejének biztosításával egyetért Ft össszegben. A Képviselő-testület fenti beruházáshoz az önerőt biztosítja a költségvetésében. ============ 7. Napirend Előterjesztés- Napelemes rendszer pályázat önerő biztosítására. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal, egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 6/2013.(I.29.)sz.határozat - KEOP Cserkeszőlői geotermikus hőellátó rendszer pályázat önerejének biztositásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/B/09.sz. Cerkeszőlői geotermikus hőellátó rendszer pályázat önerejének biztosításával egyetért Ft össszegben. A Képviselő-testület fenti beruházáshoz az önerőt biztosítja a költségvetésében. ==================== 8. Napirend Megállapodás a Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal, egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 7/2013.(I.29.)sz.határozat - a társadalmi közös szükséglet megállapodás elfogadásáról. 9

10 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás módosítását megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja: (Megállapodás a határozat mellékletét képezi) - A tevékenység fedezetére a e Ft- működési célú pénzeszköz átadás keretében működési támogatást biztosít a Kft-nek. - Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás átutalása havonta történik. - A Beruházó Nonprofit Kft. a pénzeszközök felhasználásáról IV.évente beszámolót készít és az éves pénzeszköz átadásáról záró beszámolót köteles készíteni. Erről értesül: - Beruházó Nonprofit Kft. Helyben - Gazdasági Csoport helyben - Polgármester - Jegyző ===================== 9. Napirend - Fürdő és Gyógyászati Központ egészségügyi gyógyászati centrumában reumatológiai szakrendelési idő módosítása. ( Az előterjesztés szóban történt) Szokolai Lajos polgármester: a képviselő-testület 131/2012.(XI.30.)sz.határozatával döntött arról, hogy főállású reumatológust nevezzünk ki a fürdőbe február 1-től. Az azóta eltelt idő alatt sikerült a jelenlegi két reumatológus orvossal egyeztetnünk, akik bevállalták, hogy napi 8 órában ellátják ők ezt a feladatot. Igy nem láttam értelmét, hogy pályázatot irjunk ki. A két orvos vállalta, hogy 8-16 óráig ellátják a betegeket, 300 e Ft/fő/hó bruttó összegért. Amennyiben ezt a testület elfogadja előző határozatunkat hatályonkivül kell helyeznünk. Határoznunk kell arról a reumatológiai rendelési idő módosulásáról is. Új rendelési idő : Hétfőtől péntekig 8-16 óra. Heti 40 óra, napi 8 óra és az OEP által finanszírozott óraszám továbbra napi 6 óra, heti 30 óra. Dr Kovács Imre képviselő: mivel a működési engedélyünket módosítani kell, március 15-től tudnánk indítani az új felállásban a szakrendelést, addig be tudjuk szerezni a szükséges iratokat. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a polgármester által előterjesztettekkel és az alábbi határozatokat hozta: 8/2013.(I.29.)sz.határozat - Fürdő és Gyógyászati Központ Gyógyászati Centrumában reumatológiai szakrendelés ellátásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fürdő és Gyógyászati Központ Egészségügyi Centrumában a reumatológiai szakrendelés módosításával 2013.március 15-től az alábbiak szerint: 10

11 Új rendelési idő : Hétfőtől péntekig 8-16 óra. Heti 40 óra, napi 8 óra. A szakrendelést 2 orvos látja el: dr Kovács Imre és dr Nemes Katalin. Bérezésük: Ft/fő/hó. Fenti határozattal egyidejűleg a 131/2012.(XI.30.)sz.határozat hatályát veszti. Erről értesül. - dr Kovács Imre reumatológus Helyben - dr Nemes Katalin reumatológus - Bogdán Béla Fürdő és Gyógyászati Központ vezetője Helyben ======================= 9/2013.(I.29.)sz.határozat - Fürdő és Gyógyászati Központ gyógyászati centrumában reumatológiai szakrendelési idő módositásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és engedélyezi a Fürdő és Gyógyászati Központ Egészségügyi Centrumában a reumatológiai rendelési idő módosulását az alábbiak szerint: Új rendelési idő : Hétfőtől péntekig 8-16 óra. Heti 40 óra, napi 8 óra. Tudomásul veszi, hogy az OEP által finanszírozott óraszám továbbra napi 6 óra, heti 30 óra. Erről értesül. - dr Kovács Imre reumatológus Helyben - dr Nemes Katalin reumatológus - Bogdán Béla Fürdő és Gyógyászati Központ vezetője Helyben ===================== Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a megjelenést, mivel további napirend megtárgyalársa nem volt. Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.február 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 220/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. május 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 26/2014. (V. 21.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. január 26. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 48. 1 TARTALOMJEGYZÉK 48/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben