A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 28., kedd. 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, május 28., kedd 2. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 10/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 11/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 13/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 14/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 15/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 16/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 17/2013.(V.3.) közgyűlési határozat Oldal Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 74 A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról 79 A közüzemi díjak tervezett változásának alakulásáról 116 A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába külső bizottsági tag választásáról 116 A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 116 Somogy megye évi nemzetközi tevékenységéről és a évi nemzetközi tervről 132 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 132 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 138 Államreform operatív program keretében meghirdetett területfejlesztési tevékenység támogatására irányuló pályázat benyújtásáról 149 A pénzügyi bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 150

3 74 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési egyenlegét EFt-ban EFt-ban EFt-ban Felhalmozási bevételét 0 EFt-ban Felhalmozási kiadását 0 EFt-ban Felhalmozási egyenlegét 0 EFt-ban - A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül: A működési célú bevételek összegét EFt-ban - A működési célú kiadások összegét EFt-ban kötelező feladatok kiadásait EFt-ban ebből: a személyi juttatások összegét EFt-ban a szociális hozzájárulási adót EFt-ban a dologi kiadások összegét EFt-ban önként vállalt feladatok kiadásait EFt-ban az általános tartalék összegét EFt-ban a működési célú tartalék összegét EFt-ban a költségvetési létszámkeretet 38 főben állapítja meg.

4 75 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteivel. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

5 76 a Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített tervezett bevételei és kiadásai módosításáról 1. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: önkormányzati működési bevételek önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása C. Támogatás államháztartáson belülről 1. Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása Támogatás államháztartáson belülről fejlesztési célra D évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány fejlesztési célra Módosított pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Felhalmozási kiadások D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Elöző évről áthúzódó kiadásokra

6 77 1/A. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi tervezett működési bevételei és kiadásai módosításáról Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok ezer Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően I. BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: A. Működési bevételek: önkormányzati működési bevételek B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Központosított támogatás C. Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államháztartáson belülről működési célra Munkavédelmi Társulás bevétele PÉP ill. GYED TB támogatása D évi nyitó pénzkészlet Pénzmaradvány II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: A. Működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Hivatali működés finanszírozása D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható évközi kiadásokra Előző évről áthúzódó kiadásokra

7 78 1/B. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai módosításáról Megnevezés Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően Bevételek összesen Saját bevételek összesen Működési bevétel Előző évi követelések Támogatás államháztartáson belülről működési célra Kiadások összesen Személyi juttatások összesen Tisztségviselők alapilletménye Tisztségviselők költségtérítése Köztisztviselők, munkavállalók bére Jubileumi,közig. jutalom Végkielégítés,felmentési bér Cafetéria Képviselők juttatásai Egyéb kifizetések (napidíj,szabadság-megváltás,,munkábajárás) Szociális hozzájárulási adó (27%) Dologi kiadások Bevétel-kiadás különbözete Engedélyezett létszám

8 79 A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. A közgyűlés a) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/A., 1/B. mellékleteknek megfelelően ,-EFt összegű teljesített bevétellel ,-EFt összegű teljesített kiadással, d) a december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot a 1. melléklet szerint, e) a megyei önkormányzat a évi kötött felhasználású normatív és központosított támogatások tekintetében fel nem használt, de feladattal terhelt összegét évi szociális feladatokkal kapcsolatosan 714,-EFt költségvetési befizetési kötelezettséget /7. melléklet/ állapítja meg. 2. A közgyűlés az önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként a 4, 4/A. melléklet, a december 31-i kötelezettségeit lejárat szerint a 3, 3/A melléklet szerint állapítja meg. 3. A közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ,- EFt-ban állapítja meg. 4. (1) A Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlése a évi helyesbített pénzmaradványát a Somogy Megyei Önkormányzat tekintetében ,-EFt, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében ,-EFt összegben állapítja meg, amelyből ,-EFt előző évben képzett tartalék 7, 7/A, 7/B mellékletek alapján. (2) A közgyűlés szabadon felhasználható évi pénzmaradványt nem állapít meg. 5. A közgyűlés a ban felsoroltakon kívül további előirányzat maradványokat, mint áthúzódó kötelezettségeket nem állapít meg, évi felhasználásukat nem biztosítja. 6. A közgyűlés az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány levezetés kimutatását a 6, 6/A, 6/B, 2, 7, 7/A, 7/B mellékleteknek megfelelően határozza meg.

9 80 7. A megyei főjegyző az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány levezetés) június 30-ig közzé teszi, és az Állami Számvevőszék részére megküldi. 8. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet mellékletei 1-10-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

10 81 1. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj %-a előirányzat előirányzat 1. Tárgyévi bevételek % 2. Költségvetési bevételek % 3. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök % 4. Működési bevételek összesen % 5. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen % 6. Támogatásértékű működési bevételek összesen % 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 17. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatások összesen % 23. Önkormányzat költségvetési támogatása % 24. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen Maradvány felhasználás % 27. Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások % 31. Költségvetési kiadások % 32. Működési kiadások összesen % 33. Személyi juttatások % 34. Rendszeres személyi juttatás % 35. Nem rendszeres személyi juttatás % 36. Külső személyi juttatások % 37. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen % 38. Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás % 39. Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások mindösszesen % 41. Dologi kiadások % 42. Dologi jellegű kiadások % 43. Egyéb működési célú támogatások összesen % 44. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások összesen %

11 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások összesen % 53. Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) % 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen % 56. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 57. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

12 83 1/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített működési bevételek és kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telj %-a 2. Költségvetési bevételek % 3. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök % 4. Működési bevételek összesen % 5. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen % 6. Támogatásértékű működési bevételek összesen % 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatások összesen % 23. Önkormányzat költségvetési támogatása % 24. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen Költségvetési kiadások % 32. Működési kiadások összesen % 33. Személyi juttatások % 34. Rendszeres személyi juttatás % 35. Nem rendszeres személyi juttatás % 36. Külső személyi juttatások % 37. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen % 38. Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás % 39. Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások mindösszesen % 41. Dologi kiadások % 42. Dologi jellegű kiadások % 43. Egyéb működési célú támogatások összesen % 44. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások összesen % 46. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

13 84 1/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített felhalmozási bevételek és kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj %-a előirányzat előirányzat 10. Felhalmozási bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 17. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások összesen % 53. Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) % 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen %

14 85 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Tervezett maradvány és tartalék előirányzata KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

15 86 3. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi kötelezettségei Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek( ) Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek támogatási program előlege miatt

16 87 3/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi kötelezettségei Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozás működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

17 88 4. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi követelései Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Követelés záró állománya tárgyévi Követelés záró állománya összesen Követelések összesen Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések

18 89 4/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi követelései Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Követelés záró állománya tárgyévi Követelés záró állománya összesen Követelések összesen Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések

19 90 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Megnevezés Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon ségek összesen Törzsvagyon összesen 1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyon Ingatlanok Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 0 0 Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Gép berendezés felszerelés Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Járművek Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Beruházások felújítások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Tartósan adott kölcsönök Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott: Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen:

20 91 Megnevezés 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon ségek összesen Immateriális javak Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Követelések Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Korl. forgalomképes összesen: Forgalomképes vagyon Egyéb tartós részesedés Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen:

21 92 Megnevezés 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon ségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettség Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Egyéb passzív pénzügyyi elszámolások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Forgalomképes összesen Készletek Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Pénzkészlet Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Idegen pénzeszközök Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Értékpapírok Összesen: Önkormányzati vagyon összesen:

22 93 6. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat összesített évi Egyszerűsített mérlege Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

23 94 6/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi Egyszerűsített mérlege adatok Eft-ban Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

24 95 6/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi Egyszerűsített mérlege Megnevezés Előző évi állományi érték Auditálási eltérések (+ - ) * Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi állományi érték Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

25 96 7. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté si beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsít ett beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány ből. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzmaradványa ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány

26 97 7/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat évi pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi Tárgyévi auditált költségvetés egyszerűsít i beszámoló ett adatai beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsít ett beszámoló záró adatai 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

27 98 7/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

28 99 8. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól (adatok ezerft-ban) I. Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek Elmaradó bevétel (Ft/év) Helyrajzi szám Ingatlan jellege Ingatlan címe Használó megnevezése Szerződés időtartama Terület Sorszám (m2) Ft/hó Ft/év 1. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Területi Horvát Önk határozatlan kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Roma Nemzetiségi Önk határozatlan 64, kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Sportszövetség határozatlan 106, Összesen:

29 melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az Államháztartásról szóló törvény 91. -ában előírtak alapján a zárszámadásról készült előterjesztésben szerepeltetni kell a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások szöveges indokolását. A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1. A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Sportszövetség a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt részesültek kedvezményes irodahasználatban. 2. A Somogy Televízió Kht. a Somogy Megyei Önkormányzat saját alapítású gazdasági társasága, melynek működését az önkormányzat támogatja részben ingyenes irodahasználattal. 3. A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését segítve ingyenes irodahasználat, továbbá gazdasági tevékenység szolgáltatása került biztosításra.

30 melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez (a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírt) NYILATKOZAT A/ Alulírott dr. Vörös Tamás, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal rendelkezik a szervezeti struktúrát is meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzattal, érvényes szabályzatokkal, utalványozási renddel és Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel. Kockázatkezelés: Az önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal, az önkormányzat főosztályai évente áttekintik és minősítik a kockázatokat. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek szabályzatokban meghatározottak szerint és főjegyzői utasításokon keresztül érvényesülnek.

31 102 2 Információ és kommunikáció: Az önkormányzati hivatalban heti rendszerességgel tisztségviselői, főosztályvezetői és irodai értekezletek kerülnek megtartásra, amelyről emlékeztető készül, határidő és felelős megjelölésével. Az önkormányzat vezetése havonta számon kéri és beszámoltatja a főosztályokat a feladatok végrehajtásáról. Monitoring: Az önkormányzati hivatalban belső ellenőrzés hatékonyan működik. A gazdálkodási főosztály vezetője az önkormányzat vezetését havonta tájékoztatja az önkormányzat és az intézmények pénzügyi helyzetéről, a várható bevételekről, kiadásokról. A testület döntéseinek végrehajtásáról főjegyzői utasítás készül, a felelősök és határidő megjelölésével. A határozati javaslatban megadott határidőre a testület felé az önkormányzat beszámol a feladat végrehajtásáról. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: információ, kommunikáció és kockázatkezelés folyamatos tevékenységgé tétele Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen nem Kelt: április 15. P.H. aláírás B/ Az A/ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: P.H. aláírás

32 103

33 104

34 105

35 106

36 107

37 108

38 109

39 110

40 111

41 112

42 113

43 114

44 115

45 116 II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 10/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A közüzemi díjak tervezett változásának alakulásáról A Somogy Megyei Közgyűlés támogatja a Kormánynak az általános rezsicsökkentéssel kapcsolatosan eddig megtett és a továbbiakban tervezett intézkedéseit. Felelős: Határidő: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke azonnal 11/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába külső bizottsági tag választásáról 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 56. (1) bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába május 01. napjától kezdődően Lengyel Gábort megválasztja. 2. A közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság összetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: Elnök: Alelnök: Képviselő tagok: Külső tagok: Holovits Huba Dr. Balázs Árpád Csik László Hidvégi József Ander Balázs Horváth István Bertók László Sárdi Árpád Lengyel Gábor Felelős: Határidő: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke értelem szerűen 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány egységes szerkezetű módosított Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Alapító Okirat aláírására. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

46 melléklet a 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozathoz KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány (a Somogy Megyei Bíróság Pk /1994/1-6. számú végzésével 447. sorszám alatt nyilvántartásba vett) alapítói az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 74/E (7) bekezdése folytán alkalmazandó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) rendelkezései alapján: 1. Az alapítók Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Kaposvár Megyei Jogú Város Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos tér 1. HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12 Adószám: (mint a Somogy Megyei Gyógyszertári Központ jogutódja) Csopak Immo Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.: Székhely: 8200 Veszprém, Kórház u. 2. Adószám: (mint a Balaton Fűszért Rt. jogutódja) Pannon Pan Dunántúli Sütő- és Édesipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: Székhely: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 1. Adószám: (korábbi nevén: Somogy Megyei Sütő- és Édesipari Részvénytársaság) 2. Az Alapítvány elnevezése 1

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 9/2010. (IV. 30.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2010.

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2008. év. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységnek rövid ismertetése

Szöveges beszámoló. 2008. év. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységnek rövid ismertetése Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról T á j é k o z t a t ó a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Vízmű Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 27/2012. (XI. 30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete az otthonteremtés helyi támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen felmerülő

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:..... Anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OR-TISZK Nonprofit Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. www.ortiszk.hu Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben