2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása"

Átírás

1 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV. évi 1.1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 10 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai 14 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN

2 KIMUTATÁS a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól. 2. sz. mellékklet MEGNEVEZÉS BEVÉTEL évi eredeti előir. módosított előir. MŰKÖDÉS I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Személyi juttatások eredeti előir. módosított előir. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásérétkű működési kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok IV. Nyújtott kölcsönök KIADÁS évi évi évi MEGNEVEZÉS III. Támogatásértékű bevételek IV. Átvett pénzeszközök V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen V. Pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási kiadások VI: Finanszírozási bevétel átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás 0 Intézményfinanszírozás 0 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

3 KIMUTATÁS a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól. 2. sz. melléklet MEGNEVEZÉS BEVÉTEL évi eredeti előir. módosított előir. FELHALMOZÁS KIADÁS évi évi évi MEGNEVEZÉS I. Intézményi működési bevételek 0 I. Működési kiadások 0 eredeti előir. módosított előir. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Támogatásérétkű működési kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok IV. Nyújtott kölcsönök III. Támogatásértékű bevételek V. Hitelek kamatai IV. Átvett pénzeszközök 0 VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 VII. Finanszírozási kiadások 0 VI: Finanszírozási bevétel 0 átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 0 átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás 0 Intézményfinanszírozás 0 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

4 KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban. 3. sz. melléklet Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. évében fiz. Köt.váll. évében fiz. Köt.váll.éve előtti kifiz. Kiadás vonzata adatok ezer forintban 1 Beruházás célonként KEOP-2.3.0/2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék Rekultivációs projekt 2. forduló KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP / Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Jármű beszerzése Egyéb feladat Lízing, hitel, kölcsön Összesen

5 2013. évi pénzforgalom egyeztetése 4. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 1 Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege 3 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4 Valutapénztárak egyenlege 5 Pénzkészlet összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén 8 Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege 10 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen

6 Követelések állományának alakulása év 5. sz. melléklet Sorszám 1 Tartósan adott kölcsön Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyóévi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi előző évi követelésre Pénzügyi tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgy évi Követelés összesen 2 Egyéb hosszú lejárató követelések 3 Inzményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 5 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 6 helyi adókkal kapcsolatos követelések 7 Befektett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök 9 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen

7 Kötelezettségek állományának alakulása év 6. sz. melléklet Sorszám 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi kötelezettség helyesbítése Folyóévi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi előző évi kötelezettségre Pénzügyi tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség előző évek Kötelezettség tárgy évi Kötelezettség összesen 2 hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5 beruházási és fejlesztési hitelek 6 működési célú hosszú lejáratú hitelek 7 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8 Rövid lejárató kötelezettségek Rövid lejáratra kapott kölcsönök 10 Ebből hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete 11 Rövid lejárat hitelek 12 Ebből likvidhitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törtlesztő részlete működési célú kötvénykibocásátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete 15 beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 16 működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete 17 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsoaltos szállítók 20 termékvásárlással kapcsolatos szállítók 21 szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejárató kötelezettségek 23 Ebből: váltótartozások miatt 24 munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 25 költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 26 helyi adó túlfizetés miatt 27 támogatási program előlege miatt 28 előfinanszírozás miatti kötelezettségek 29 szabálytalan kifizetések miatt 30 nemzetközi támogatási programok miatt 31 garancia és kezességvállalás miatt 32 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete 33 tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 34 tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35 egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

8 K I M U T A T Á S Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi bevételeiről. 7.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I-IV. n.évi Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Koncessziós díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Támogatásérétkű működési bevétel helyi önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Állami támogatások, hozzájárulások Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 K I M U T A T Á S Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi kiadásairól. 8.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban KIADÁSOK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I-IV. n.évi Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások * Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Államháztartási céltartalék Hitelek Kamatai Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön Egyéb kiadás Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi és külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Függő, átfutó kiadások -338 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 Előirányzat felhasználás év 9. sz. melléklet Megnevezés Február Március Április Január Május Június Július Szeptember Október November Augusztus December Összesen Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti Teljesítés BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Költségvetési támogatás 4. Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevétel 9. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Pénzkészlet 11. Átfutó-függő bevételek Bevételek összesen Intézményfinanszírozás 14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 15. Személyi juttatások 16. Munkáltatót terhelő befizetés Dologi kiadás Támogatásértékű kiadás Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét 21. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 22. Ellátottak juttatásai 23. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Tartalék Hitelek kamata 26. Finanszírozási kiadások 27. Egyéb kiadások 28. Átfutó-függő kiadások Kiadások összesen: Intézményfinanszírozás 31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Egyenleg

11 10.sz. melléklet SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (- ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) A 12. sorból 13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 0

12 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K I M U T A T Á S A évi beruházási feladatokról 11.sz. melléklet Sorszám Megnevezés KEOP-2.3.0/2F/ számú Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt 2. forduló Projekt neve: azonosítója: KEOP / Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Projekt neve: azonosítója: KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Mazda gépjármű beszerzés Szellemi termék (szoftver) Beruházások ÁFA-ja Mindösszesen

13 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K I M U T A T Á S A évi felújítási feladatokról 12.sz. melléklet Sorszám Megnevezés 1. Építmény, épület Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés 2. Gépek, berendezések 3. Járművek 4. Felújítás áfája Mindösszesen 0 0 0

14 13. sz. melléklet SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS évi egyszerűsített mérleg Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Tárgyévi költségvetési beszámoló A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke 2. Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 13. sz. melléklet

16 14/a. sz. melléklet Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS ÉHG Zrt. Épületek: Sajókaza 082/15. hrsz. Sajókazai Hulladékcentrum Bruttó Écs Nettó Szociális épület (Sajókazai lerakó) Mérőépület (Sajókazai lerakó) Géptároló 1. (Sajókazai lerakó) Géptároló 2. (Sajókazai lerakó) Gép és alapanyagtároló (Komposztáló telep) Válogató csarnok (Hulladékválogató mű) Másodnyersanyag tároló (Hulladékválogató mű) Épületek összesen Építmények: Sajókaza 082/15 hrsz. Sajókazai Hulladékcentrum Bruttó Écs Nettó Lerakó (Sajókazai lerakó) Aszfalt út (Sajókazai lerakó) Murvás út (Sajókazai lerakó) Parkoló (Sajókazai lerakó) Hídmérleg (Sajókazai lerakó) Kerékmosó (Sajókazai lerakó) Üzemanyagtartály (Sajókazai lerakó) Kapuőr konténer (Sajókazai lerakó) Csurgalékvíz gyűjtő medence (Sajókazai lerakó) Szennyvízgyűjtő akna (Sajókazai lerakó) Közmű (Sajókazai lerakó) Csurgalékvíz tisztító mű Komposztáló fedett (Komposztáló telep) Komposztáló nyitott (Komposztáló telep) Konténer szoc. C. (Komposztáló telep) Közmű (Komposztáló telep) Térburkolat (Komposztáló telep) Közmű (Hulladékválogató mű) Térburkolat (Hulladékválogató mű) Technológiai és nyersanyag össz (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Konténer szoc. C. (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Közmű (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Szintbéli vasúti kereszteződés (Szuhakálló- Múcsony elkerülő út) Elkerülő Út (Szuhakálló-Múcsony) Kazincbarcika I. hulladékudvar Kazincbarcika I. portakonténer Putnok hulladékudvar Putnok portakonténer Kazincbarcika II. hulladékudvar Kazincbarcika II. portakonténer Edelény hulladékudvar Edelény portakonténer Szendrő hulladékudvar Szendrő portakonténer Építmények összesen Gépek, berendezések, felszerelések

17 14/a. sz. melléklet Megnevezés Bruttó Écs Nettó Meteorológiai állomás (Lerakó) Aprító és keverőmű (Komposztáló telep) Prizmaforgató (Komposztáló telep) Mobil szita (Komposztáló telep) Homlokrakodó (Komposztáló telep) Hőmérséklet mérő szonda (Komposztáló telep) Gázelemző szonda (Komposztáló telep) Zsákfeltépő (Hulladékválogató mű) db felhordószalag, 2 átadó szalag, kihordószalag (Hulladékválogató mű) Dobszita (Hulladékválogató mű) Válogató szalag (Hulladékválogató mű) Mágneses szeparátor (Hulladékválogató mű) Bálázógép feladószalaggal (Hulladékválogató mű) Homlokrakodógép (Hulladékválogató mű) Targonca (Hulladékválogató mű) Törőgép (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Homlokrakodó (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Gépek berendezések ( 7 hulladékudvar konténterei) Megnevezés Bruttó Écs Nettó Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Kazincbarcika I Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Kazincbarcika II Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Putnok Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Szendrő Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m

18 14/a. sz. melléklet Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Edelény MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK ra leírt gép-berendezés Megnevezés Bruttó Écs Nettó 550 db 1100 l-es hulladékgyűjtő Tolósúlyos raktári mérleg 5 db db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt Összesen ra leírt Járművek Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Kerax MUTMeiller RK Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Mercedes-Benz-Unimog 400-city TANA G Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Összesen:

19 14/b. sz. melléklet ÓHG Kft. Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS ÉPÍTMÉNY- ÓZD Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Hulladékgyűjtő udvar Ózd Hulladékátrakó állomás Ózd Csurgalékvíz gyűjtő akna (Ózd) Szennyvízgyűjtő akna (Ózd) Portakonténer (Ózd) Hídmérleg (Ózd) Közmű (Ózd) Térburkolat, parkosítás (Ózd) Kerítés, kapu (Ózd) Közúti csatlakozás (Ózd) Ózd összesen Gépek, berendezések, felszerelések Megnevezés Bruttó érték Écs Nettó érték Hulladékgyűjtő edények (Ózd) Tömörítő gép (Ózd) Tolósúlyos raktári mérleg (Ózd) Összesen ra leírt gép-berendezés Megnevezés Bruttó érték Écs Nettó érték 1000 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt ra leírt Járművek Járművek Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Kerax MUTMeiller RK Schwartzmüller 2/ZJ-AR Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Összesen:

20 14/c sz. melléklet Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS CIRKONT Zrt. Építmények Bruttó Écs Nettó Szikszó hulladékudvar Szikszó portakonténer Nyékládháza hulladékuvar Nyékládháza portakonténer Építmények összesen Gépek, berendezések, felszerelések Nyitó Écs Nettó Megnevezés Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt) Szikszó Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt) Nyékládháza MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK Megnevezés 0-ra leírt gép-berendezés Bruttó Écs Nettó 180 db 1100 l-es hulladékgyűjtő Tolósúlyos raktári mérleg db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt ra leírt jármű Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Kerax MUTMeiller RK Schwartzmüller 2/ZJ-AR Összesen:

21 14/c sz. melléklet

22 KIMUTATÁS A Konzorciumi tagok által fizetett bérleti díj felhasználásáról. 15. sz. melléklet év Értékcsökkenés év ISPA beruházás kapcsán aktivált befektett eszközökre elszámova Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Épület Építmény Járművek Gép-berendezés Összesen BEVÉTEL Bérleti díj évben FELHASZNÁLÁS Bérleti díj felhasználásáról kimutatás Konzorciumi tag Nettó érték Megnevezés Nettó érték ISPA projet kapcsán létesített ÉHG Zrt befektett eszközök felújítása, egyéb beruházás Cirkont Zrt KEOP /2F/ szelektív projekt* ÓHG Kft Összesen Vevői követelésben Összesen nyilvántartott Mindösszesen Mindösszesen *Áfa finanszírozás, 2014-ben vissza is térül!

23 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 16. sz. melléklet # Megnevezés Kötelezettségvállalások állományának alakulása Kötelezettség Tárgyévi Kötelezettsé vállalás előirányzat gvállalás következő terhére (n+1) évre évre (n) Kötelezettség vállalás (n+2) évre adatok ezer Ft-ban Kötelezettségv állalás (n+m) évre Kötelezettség vállalás összesen Felújítások Beruházások Befektetési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 04 kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú garancia- és 05 kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és 07 kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások 08 államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális 12 hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, 14 kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú garancia- és kezességvállalásból 15 származó kifizetések államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból 17 származó kifizetések államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások 18 államháztartáson kívülre Egyéb működési kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, 22 kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai 23 (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24 vásárlása 25 Központi irányító szervi támogatás folyósítása 26 Finanszírozási műveletek kiadásai ( ) Kiadások összesen ( )

24 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi e 17. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Saját erő - saját erőből központi támogatás KEOP-2.3.0/2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt 2. forduló Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen adatok eft-ban Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) EU-s forrás ,34% Társfinanszírozás (hazai) ,34% Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Összes bevétel, kiadás előtt évi után Teljesítés Források összesen: ,34% Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,34% Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,34% KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási EU-s projekt neve, azonosítója: rendszer fejlesztése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, Teljesítés %-a előtt évi után előtt évi Összesen kiadás dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,83% Társfinanszírozás (hazai) ,19% Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,19% Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,27% Szolgáltatások igénybe vétele ,00% Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,19%

25 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénz KEOP / Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási EU-s projekt neve, azonosítója: rendszer fejlesztése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után előtt évi kiadás Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás (hazai) Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. által fizetendő bérleti díjról szóló megállapodás módosítására

Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. által fizetendő bérleti díjról szóló megállapodás módosítására Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: dr. Kovács László jogi és ügyfélszolgálati igazgató Hadi Andrea gazdasági igazgató ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit K. Tárgy:

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája

ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája Megnevezés (ÉHG Zrt.-nek korábban Épületek Szociális épület (Sajókazai lerakó) Mérőépület (Sajókazai lerakó)

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

projektmenedzser Stefán Gergely projektmenedzser

projektmenedzser Stefán Gergely projektmenedzser Előterjesztő: Szitka Péter elnök Készítette: Novák Péter projektmenedzser Stefán Gergely projektmenedzser Tárgy: Javaslat a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekthez kapcsolódóan többlet támogatási

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET:

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és Költség Tervének jóváhagyására Tisztelt

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 27/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 27/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/13.(XII.2.)önkormányzati rendelete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes adatai Hitelkeret

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE XIX. ker. Kispest Önkormányzat I. Általános rész KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Az intézmény székhelye: 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. Telephelye: Tanuszoda,

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Kővágótöttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1991 (X. 8) rendelete. A község környezeti tisztaságának megóvásáról, az állattartásról és a közterületek hasznosításának rendjéről. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben