KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba."

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület április 21-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. A évi költségvetés zárszámadása; Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására Előadó: Szegi Emma polgármester évről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályozásra Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Könyvtárvezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Kaba város Településrendezési tervének évi módosítására fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. Szándéknyilatkozat Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján előirányzat átcsoportosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 8. Vételi szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő területekre Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Termálfürdő termálhálózat fejlesztése című beruházás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Szegi Emma polgármester

2 2 10. KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt konstrukciójára pályázat benyújtása Előadó: Szegi Emma polgármester 11. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz önerő biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 12. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz kiviteli terv megrendelése Előadó: Szegi Emma polgármester 13. A kabai Hétszínvirág óvoda felújítása és korszerűsítése című elnyert pályázathoz közbeszerzési bonyolító megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 14. Szakorvosokkal kötött feladatellátási szerződés módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 15. Aditus Tanácsadó Zrt. sikerdíjának kifizetésére fedezet biztosításáról Előadó: Szegi Emma polgármester 16. TÁMOP / Tudásdepó-Express elnyert pályázathoz tartozó rendezvényszervezéshez árajánlat elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, április 15. Szegi Emma Polgármester

3 3 T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről I. 61/2011. (III.11.) Kvt.h. fürdő meglévő központi épületrész külső felújítási munkáira és a kabinsor cseréjére kiírt közbeszerzési eljárásban kivitelező megbízásáról Az Elforg Marketing Bt-vel a megbízási szerződés megkötése megtörtént. 65/2011. (III.17.) Kvt.h. az iskolai és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról A határozat az Általános Művelődési Központ valamint a Kabai Óvoda vezetőjének meg lett küldve. 66/2011. (III.17.) Kvt.h. fedezet biztosításáról útcseréhez kapcsolódó megosztási vázrajzra Bökönyi Lajos földmérővel a megbízási szerződés megkötése megtörtént, a megosztási vázrajzot elkészítette. 67/2011. (III.17.) Kvt.h. Kaba város Helyi Építési Szabályzata és településrendezési terve módosításának elhatározásáról Kaba város Helyi Építési Szabályzata és településrendezési terve módosítása folyamatban van. 68/2011. (III.17.) Kvt.h. helyi műsorkészítésre kiírt pályázat elbírálásáról A nyertes Forrás TV Kft-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 69/2011. (III.17.) Kvt.h. 72/2011. (III.17.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintett személyek értesítése a döntésről megtörtént. II. A segélyhívó eszközök lakóházakhoz történő kihelyezése csúszik, emiatt a projekt zárási határidejének a módosítását kértük a VÁTI Nonprofit Kft. től kértük július végéig. Reményeink szerint július végéig valamennyi háztartáshoz kihelyezésre kerülnek a segélyhívó eszközök és a projektet le tudjuk zárni. A Vízrendezési pályázat kivitelezési munkái határidőre befejezésre kerültek, jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése van folyamatban, az engedély kiadását követően június elejéig lezárjuk a pályázatot.

4 4 A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás tárgyában elnyert pályázat közbeszerzés előkészületei folyamatban vannak, valamint a közbeszerzéshez szükséges tervek készülnek. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Fürdőfejlesztés tárgyában az építési munkák kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelező elkezdte a munkálatokat. A vízgépészeti részre vonatkozóan újra ki kell írni a közbeszerzést, mert első körben eredménytelen lett az eljárás. A Kabai Hétszínvirág óvoda felújítására benyújtott pályázatot az irányító hatóság a pályázatban szereplő támogatási igényünkkel (csökkentés nélkül) jóváhagyta. Jelenleg a projekt megvalósításához szükséges előkészítő munkarészek folynak (kiviteli terv készítése, közbeszerzés előkészítése). Orvosi Rendelő felújítása c. pályázatunk pénzügyi-műszaki lezárása megtörtént. Kaba belváros felvirágoztatása II. ütem című projektek záró elszámolását elfogadták, a projekt pénzügyi-műszaki lezárása folyamatban van. Hazai forrású pályázatot nyújtottunk be az Általános Művelődési Központ Sári Gusztáv tagiskola területén (Kossuth u. 2.) kondi park kialakítására. A pályázat elbírálása folyamatban van. Kaba, április 14. Szegi Emma polgármester

5 5 /2011. Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) Tárgy: 2010.évi költségvetés zárszámadása. Előterjesztés A képviselő-testület április 21-ei ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatról szóló 1990.évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ának megfelelően az önkormányzat évi gazdálkodásáról a következők szerint számolok be. A költségvetési gazdálkodás jogi kereteit az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló évi C törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2009.évi CXXX. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei határozzák meg. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 4/2010.(II.19.) rendeletével állapította meg, melyet a 13/2010.(V.21.), 16/2010.(IX.17.), 27/2010.(XII.10.), és az 5/2011.(II.18.) rendeletekkel módosított. A módosítások tartalmazzák az előző évi pénzmaradványt, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a központi költségvetés pótelőirányzatait, pályázaton elnyert támogatásokat, valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat változtatásokat. Az önkormányzat évi gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult. Az intézmények feladatukat ellátták, likviditási gond nem volt. Az átmenetileg szabad pénz pénzintézeti lekötése megtörtént a, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság döntésének megfelelően. A évi költségvetés elfogadásakor fennálló 120,6 millió forint hiány megszüntetésre került. Az iparűzési adóból, gépjárműadóból, pótlékokból, bírságból 15 millió forint, gázközmű értékpapír értékesítésből 7 millió forint, bérleti díjakból, egyéb bevételből, áfá-ból 9,1 millió forint, évi pénzmaradványból 1,5 millió forint, kiadás megtakarításból, pályázatokból 17 millió forint, értékpapír eladásból 71 millió forint lett felhasználva a évi hiány megszüntetésére. Összességében a bevétel 110%-os, a kiadás 87%-os teljesítést mutat. A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások 96%-os, a munkaadót terhelő járulékok kiadása 93 %-os teljesítést mutatnak. A dologi jellegű kiadások 81 %-a, fejlesztési kiadások 83 %-a valósult meg. A Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően a létszámváltozások a költségvetési rendeletben átvezetésre kerültek, amelynek bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat december 31.-én, ezer Ft részvénnyel, ezer Ft értékpapírral és ezer Ft pénzeszközzel rendelkezik. Az értékpapír és pénzeszköz

6 6 fedezetet nyújt a folyamatban lévő szennyvízberuházás és egyéb kötelezettséggel terhelt beruházások rendezésére. Az önkormányzat gazdálkodását függetlenített belső ellenőr ellenőrizte a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján. Az erről készült összefoglaló jelentés külön napirendként kerül megtárgyalásra. Az Állami Számvevőszék Hajdú-Bihar Megyei Ellenőrzési Irodája az önkormányzatnál 2010 év végén átfogó ellenőrzést tartott I- III. negyedév közötti időszakra vonatkozóan. A képviselő-testület 2011.február 17-ei ülésén tárgyalta és fogadta el a számvevői jelentést. A bevételek és kiadások alakulása A költségvetés bevételét a 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet a részletes bemutatását a 4. számú tájékoztató melléklet tartalmazza. A beruházásokat és felújításokat a 4. számú melléklet mutatja be. Bevételek alakulása: A évben tervezett bevétel 110%-a, ezer forint realizálódott a következő bontásban: A működési bevétel ezer forint (100 %). Ezen belül: - Az intézményi működési bevétel ezer forint (99 %), mely tartalmazza az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat, szolgáltatás bevételeit, ÁFA visszatérüléseket, beruházások fordított ÁFA-ját, kamat bevételeket. - Az önkormányzat sajátos működési bevétele ezer forint (100%) ezer forint helyi adót, ezer forint átengedett központi adót és ezer forint egyéb bevételt tartalmaz. Az önkormányzat helyi adórendeletében biztosított kedvezményekkel 296 vállalkozásnak nyújtott közvetett támogatást 2010.évben, összesen eft összegben. Az önkormányzat rendeletében a talajterhelési díjnál 10 fő esetében összesen 62 eft kedvezményt biztosított. A gépjárműadónál 492 db gépjárműnél eft kedvezményt biztosított. Az önkormányzat költségvetési támogatása ezer forint (100 %) - A normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat havi egyenlő részben a normatív felmérések alapján kapjuk a központi költségvetésből. - Központosított támogatásnál a közszféra kereset-kiegészítése, prémiumévek program és pályázatok támogatása szerepelnek - Leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatása keretében a Kazinczy utca építése fejeződött be. Támogatás értékű működési bevétel ezer forint (102 %). Tartalmazza az utólagosan igényelhető támogatásokat, közhasznú foglalkoztatást, mozgáskorlátozottak támogatását, megelőlegezett gyerektartást, intézmények pályázati támogatását, és társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulását.

7 7 Támogatás értékű felhalmozási bevételnél szerepel a Városközpont rekonstrukció, az Orvosi rendelő és a Kultúriskola felújítás támogatása, belvíz pályázat valamint Sáp, Báránd óvoda építés. A pénzmaradvány tartalmazza a évre áthúzódó feladatok fedezetét, továbbá a testületi döntés alapján szabadon felhasználható részt. Kiegyenlítő függő, átfutó bevételeknél az előző évben megkapott állami előleg rendezése és a tárgyévi rendezetlen tételek szerepelnek. Kiadások alakulása: A költségvetésben előirányzott kiadások 87 %-a valósult meg ezer forint összegben. A személyi jellegű kiadások felhasználása 96 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 93 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Dologi jellegű kiadásokra ezer forintot (81%) fordított az önkormányzat. A dologi kiadások teljesítése részletezettségében % között mozog. Az intézmények feladata és kötelezettsége az elfogadott költségvetés keretén belüli gazdálkodás. Pénzeszköz átadás a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nek az elvégzett feladatok arányában történt. Beruházási, felújítási kiadásokra ezer forint (83%) került felhasználásra. A évi pénzmaradvány elszámolásakor ezer forint beruházási, felújítási kiadás volt kötelezettséggel terhelt, ebből nem valósult meg a Thököly utca villanyoszlop áthelyezése, fürdő oldalajtó létesítése. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások a december havi bér kifizetésekhez, szociális ellátásokhoz és intézményfinanszírozáshoz kapcsolódnak, és új szabályként az európai uniós pályázatok utófinanszírozott részéhez. Ilyen pályázat a Városközpont rekonstrukció, az Orvosi rendelő felújítása és a Támasz pályázat. Az erre kifizetett összeg 63 millió forint. Összességében: Az önkormányzat gazdálkodása eredményes volt, likviditási gond nem merült fel. A pénz és vagyongazdálkodás az erre vonatkozó szabályok szerint rendben történt, késedelem vagy mulasztás miatt kár nem keletkezett, a célszerű, takarékos gazdálkodás elvei - részbeni szűkös források ellenére is érvényesültek. Az önkormányzat pénzmaradványa ezer forint, ebből a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványa ezer forint, a ÁMK és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványa ezer forint, Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a évi költségvetésről szóló zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolását. Kaba,2011.március 29. Szegi Emma polgármester

8 8 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testület../ (IV.) Ör.sz. r e n d e l e t t e r v e z e t e az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv.82. -ban kapott felhatalmazás alapján, a Városi önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2010. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi tényleges bevételének összegét eft-ban, az intézmények önkormányzati támogatásának tényleges összegét eft-ban fogadja el. 2.. Az 1.. szerinti bevételek címenkénti részletezését és az önkormányzati támogatás intézményenkénti részletezését az 1., és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A képviselő-testület az önkormányzat évi zárszámadását eft. kiadással a főösszegen belül: - személyi jellegű kiadás eft - munkaadót terhelő járulék felhasználását eft - dologi jellegű kiadás eft - speciális célú tám eft szociális ellátások mük.célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú pénz átad ellátottak pénzbeli juttatása értékpapír vásárlás eft - a beruházási és felújítási kiadásokat eft - létszámkeret 241,25 fő összegben jóváhagyja. 4.. A 3.. szerinti kiadási előirányzatok teljesítését címenként a 3. sz. melléklet, a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A testület az önkormányzat pénzmaradványát eft-ban állapítja meg. Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradványon belül az ÁMK Iskola és önállóan működő költségvetési szervei pénzmaradványát eft-tal fogadja el. 6.. Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg alátámasztó leltár megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Több éves kihatással járó és Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat a 9 és 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatás 2010-ben eft: ebből iparűzési adóból eft 296 vállalkozás esetében, gépjárműadóból eft 492 db járműnél, talajterhelési díjból 62 eft 10 fő esetében. 7.. Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. K a b a, március 29. Szegi Emma sk. polgármester Dr Csabai Zsolt sk jegyző

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) : Tárgy: Előterjesztés K/.. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány felosztására. Tisztelt Képviselő-testület! A testület a mai ülésen elfogadta az elmúlt évi költségvetés zárszámadását, és egyúttal jóváhagyta a eft pénzmaradványt. A pénzmaradvány felosztására az intézményvezetők és a hivatal vezetői a következőket javasolják: Megnevezés Pénzmaradvány Áthúzódó feladatokra Szabad pénzmaradvány összesen Polgármesteri Hivatal Támasz Sz.Alapsz.Közp. Kaba Báránd Sáp Tetétlen Általános Iskola Kaba Báránd Sáp Tetétlen Óvoda Kaba Báránd Sáp Tetétlen Művelődési Ház Könyvtár Helyi Cigány Kisebbségi Önkorm. Mindösszesen: Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : eft Dologi kiadásokra Belvízvédekezés Szelektív hulladék szállítás évi Karácsonyi utalványok 312 Minolta karbantartás 143 Munka alkalmassági vizsgálat 125 Beruházási, felújítási kiadásokra Fürdő oldalajtó terv 2008/ Fürdő oldalajtó eng.terv 2008/ Fürdő diverzifikációs pályázat Belváros II. ütem 587

38 38 Belváros III. ütem Könyvtár ügyviteli eszköz beszerzés 920 Támasz épület felújítás Kaba belterületi vízrendezés Sósvíz tározó engedélyes terv Területvásárlás 10 Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K eft Dologi kiadásokra Kaba Támasz szoftvercsomag 41 Báránd vásárolt élelmezés (szoc.étkeztetés) Szemét szállítás Sáp 2, Báránd 4 6 Áthúzódó feladatokra Általános Iskolánál eft Kaba 0 Novemberi túlóra bér 533, jár Prémiumévekben fogl 12 hó bér 428 jár Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 354 jár 95, dol Művészeti isk. bev. 8/12 dologi 506 Rezsi költség elmaradás, karbantartás dologi 270 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 39 TÁMOP előleg maradvány bér 1591,jár.462,dol TÁMOP Ktg keretből felhaszn. ön. bér 1766,jár.474,dol Báránd Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 82 jár 22,dol Novemberi túlórabér 94 jár Prémiumévekben fogl 12. hó bér 146 jár Kistérs társ norm visszafizetése dologi 55 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 112 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés Sáp Novemberi túlóra bér 88, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 346 jár 93,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 36 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés 490 Tetétlen November túlóra bér 94 jár Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 241 jár 66,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 42 Dec. havi gyermekétkeztetési díj 397 Rezsi költség elmaradás nov.,dec. dologi 763 Áthúzódó feladatokra Óvodánál eft Kaba 881 TÁMOP kifizetés bér 257, jár Novemberi túlóra bér 5, jár.1 6 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 61 Rezsi költség elmaradás dologi 466 Báránd 357 Novemberi étkezési hozzájárulás bér 58, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec. hó bér 46 jár Prémiumévesek dec..havi béri járulékkal bér 208, jár Sáp 394 Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 169 jár

39 39 Szállítói tartozás dologi 179 Tetétlen Böőr Fné jutalom bér 1543, jár Novemberi túlóra bér23, jár.7 30 Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 56 jár November, december havi telefon, vízdíj, étkeztetés 152 Könyvtár Megbízási díj bér 25,jár.7 32 Dec. havi telefon díj 7 Könyvvásárlás 14 Művelődési ház Prémiumévek progr fogl dec havi bér 223 jár Jubileumi jutalom bér 388, jár Megbízási díj bér 64, jár Megbízási díj szerződés szerint dologi 100 Közüzemi díj elmaradás 25 Számítógép vásárlás fejlesztés eFt 1.182eFt Áthúzódó feladatok mindösszesen: eft Az önkormányzat szabad pénzmaradványa eFt. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa terhére biztosít fedezetet: /2004.(II.12.)test.hat.Lekötött betét, vagy értékpapír (Tetétlen, Báránd, Kaba szennyvíz fejl.) /2006.(V.18.)test.hat. Támasz Szoc.A.Központ 2000 eft adomány visszahelyezése /2007.(II.16.) test hat. Napközi konyha felújítása /2009.(IV.16) Polgármesteri hivatal udvar kialakítása elektromos hálózat, iroda felújítás /2009.(III.2.) Iskola nyílászárók /2010(VIII.19) Hétszínvirág óvoda felújítás /2010(I.21) Fürdő diverzifikációs pályázat /2010(I.21) Belváros III. ütem diverzifikációs pályázat /2009.(II.9) Fürdő szivattyú /2009.(II.18) Belterületi térkép /2010(V.20), 215/2010(IX.16) Sósvíztározó építés /2008.(VI.26) Fürdő kútterv /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(V.20) Rendelő helyiség kialakítása /2010(X.28) Bárándi iskola pályázat 348 Támasz beruházás fordított áfa Bárándi iskola beruházás fordított áfa Idősbarát Önkormányzati díj /2010(XII.22) Polgárőrség támogatása 100 Röntgen készülék üzembe helyezése /2010(X.28) Iparűzési adó visszautalása Cukorgyár /2010(I.28) ÁMK szakértői díj 550 Rezsi költség elmaradás 787 EU Önerő Alap támogatás Értékpapírba visszahelyezés évi költségvetési hiány megszűntetésére A szabad pénzmaradvány felosztására az intézmények az alábbi javaslatokat tették: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából

40 40 Kaba Pályázat közhasznú foglalkoztatás bérjellegű 227 OFA pályázat dologi 226 Telefonközpont kiépítése jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 193 Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Épület biztosítás áthúzódó 40 Bölcsőde élelmiszer ki nem egyenlített számla 17 Gázdíj 2010-ben ki nem egyenlített számla 570 Parkoló, udvari járda kialakítás anyag költsége 350 Szalonnasütő hely, udvari pihenő kialakítása 200 Épület klimatizálása 900 Bölcsőde szúnyogháló, tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Báránd Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Sáp Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás térítési díja 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Tetétlen Munkába járás költségtérítése 81 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 169 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni felhasználás 792 Szabad pénzmaradvány Iskolánál Iskola Kaba Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt Kultur iskola rezsi költség többlete Dec. havi kiszámlázott tanulói étkezési tér.díj Számítógép vásárlás könyveléshez 220 Tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Sáp Iskola Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt Szabad pénzmaradvány Óvodánál Sáp Óvoda : Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 233 Új intézmény átadás miatt rezsi ktg növekedés Önkormányzati kiegészítés csökkentése Szabad pénzmaradvány Művelődési Ház 920 Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 680 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére 240 Tisztelt Képviselő-testület! Kaba Város Önkormányzat költségvetése évben 132,4 millió forint költségvetési hiányt tartalmaz. Javaslom, hogy eft szabad pénzmaradványból a felhasználás a korábbi testületi döntésnek, és az intézmények igényeiből indokoltnak tartottaknak megfelelően történjen, a megmaradó eft a évi.költségvetési hiányt csökkentse. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

41 41 Határozati javaslat A képviselő-testületet a évi eft pénzmaradványból az áthúzódó feladatokra a következő összegű fedezetet biztosít: Polgármesteri Hivatal és önálló működő költségvetési szerv részére ÁMK és önállóan működő költségvetési szervek részére Összesen: eFt Áthúzódó feladatokra Polgármesteri Hivatalnál : eft Dologi kiadásokra Belvízvédekezés Szelektív hulladék szállítás évi Karácsonyi utalványok 312 Minolta karbantartás 143 Munka alkalmassági vizsgálat 125 Beruházási, felújítási kiadásokra Fürdő oldalajtó terv 2008/ Fürdő oldalajtó eng.terv 2008/ Fürdő diverzifikációs pályázat Belváros II. ütem 587 Belváros III. ütem Könyvtár ügyviteli eszköz beszerzés 920 Támasz épület felújítás Kaba belterületi vízrendezés Sósvíz tározó engedélyes terv Területvásárlás 10 Áthúzódó feladatokra Támasz Szociális A.K eft Dologi kiadásokra Kaba Támasz szoftvercsomag 41 Báránd vásárolt élelmezés (szoc.étkeztetés) Szemét szállítás Sáp 2, Báránd 4 6 Áthúzódó feladatokra Általános Iskolánál eft Kaba 0 Novemberi túlóra bér 533, jár Prémiumévekben fogl 12 hó bér 428 jár Pedagógusösztönző tám 12.hó bér 354 jár 95, dol Művészeti isk. bev. 8/12 dologi 506 Rezsi költség elmaradás, karbantartás dologi 270 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 39 TÁMOP előleg maradvány bér 1591,jár.462,dol TÁMOP Ktg keretből felhaszn. ön. bér 1766,jár.474,dol Báránd Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 82 jár 22,dol Novemberi túlórabér 94 jár Prémiumévekben fogl 12. hó bér 146 jár Kistérs társ norm visszafizetése dologi 55 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 112 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés Sáp Novemberi túlóra bér 88, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 346 jár 93,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 36 Dec.havi közüzemi díj, gyermekétkeztetés 490

42 42 Tetétlen November túlóra bér 94 jár Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 241 jár 66,dol Kistérségi társ normatíva visszafizetése dologi 22 Művészeti iskola bev 8/12 dologi 42 Dec. havi gyermekétkeztetési díj 397 Rezsi költség elmaradás nov.,dec. dologi 763 Áthúzódó feladatokra Óvodánál eft Kaba 881 TÁMOP kifizetés bér 257, jár Novemberi túlóra bér 5, jár.1 6 Étkezési térítési díj túlfizetés dologi 61 Rezsi költség elmaradás dologi 466 Báránd 357 Novemberi étkezési hozzájárulás bér 58, jár Pedagógus ösztönző támogatás dec. hó bér 46 jár Prémiumévesek dec..havi béri járulékkal bér 208, jár Sáp 394 Pedagógus ösztönző támogatás dec hó bér 169 jár Szállítói tartozás dologi 179 Tetétlen Böőr Fné jutalom bér 1543, jár Novemberi túlóra bér23, jár.7 30 Pedagógus ösztönző tám dec hó bér 56 jár November, december havi telefon, vízdíj, étkeztetés 152 Könyvtár 53eFt Megbízási díj bér 25,jár.7 32 Dec. havi telefon díj 7 Könyvvásárlás 14 Művelődési ház 1.182eFt Prémiumévek progr fogl dec havi bér 223 jár Jubileumi jutalom bér 388, jár Megbízási díj bér 64, jár Megbízási díj szerződés szerint dologi 100 Közüzemi díj elmaradás 25 Számítógép vásárlás fejlesztés 200 Áthúzódó feladatok mindösszesen: eft Az önkormányzat szabad pénzmaradványa eFt. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa terhére biztosít fedezetet: /2004.(II.12.)test.hat.Lekötött betét, vagy értékpapír (Tetétlen, Báránd, Kaba szennyvíz fejl.) /2006.(V.18.)test.hat. Támasz Szoc.A.Központ 2000 eft adomány visszahelyezése /2007.(II.16.) test hat. Napközi konyha felújítása /2009.(IV.16) Polgármesteri hivatal udvar kialakítása elektromos hálózat, iroda felújítás /2009.(III.2.) Iskola nyílászárók /2010(VIII.19) Hétszínvirág óvoda felújítás /2010(I.21) Fürdő diverzifikációs pályázat /2010(I.21) Belváros III. ütem diverzifikációs pályázat /2009.(II.9) Fürdő szivattyú /2009.(II.18) Belterületi térkép /2010(V.20), 215/2010(IX.16) Sósvíztározó építés 2.970

43 43 138/2008.(VI.26) Fürdő kútterv /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(XI.18) Orvosi rendelő ktgi-nek beszámítása /2010.(V.20) Rendelő helyiség kialakítása /2010(X.28) Bárándi iskola pályázat 348 Támasz beruházás fordított áfa Bárándi iskola beruházás fordított áfa Idősbarát Önkormányzati díj /2010(XII.22) Polgárőrség támogatása 100 Röntgen készülék üzembe helyezése /2010(X.28) Iparűzési adó visszautalása Cukorgyár /2010(I.28) ÁMK szakértői díj 550 Rezsi költség elmaradás 787 EU Önerő Alap támogatás Értékpapírba visszahelyezés évi költségvetési hiány megszűntetésére Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványából Kaba Pályázat közhasznú foglalkoztatás bérjellegű 227 OFA pályázat dologi 226 Telefonközpont kiépítése jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 193 Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Épület biztosítás áthúzódó 40 Bölcsőde élelmiszer ki nem egyenlített számla 17 Gázdíj 2010-ben ki nem egyenlített számla 570 Parkoló, udvari járda kialakítás anyag költsége 350 Szalonnasütő hely, udvari pihenő kialakítása 200 Épület klimatizálása 900 Bölcsőde szúnyogháló, tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Báránd Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás tér díj 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Sáp Támasz Alapítvány támogatása nappali ellátás térítési díja 38 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére Tetétlen Munkába járás költségtérítése 81 Önkormányzati kiegészítés csökkentésére 169 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni felhasználás 792 Szabad pénzmaradvány Iskolánál Iskola Kaba Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt Kultur iskola rezsi költség többlete Dec. havi kiszámlázott tanulói étkezési tér.díj Számítógép vásárlás könyveléshez 220 Tisztasági festés 100 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére Sáp Iskola Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 1.314

44 44 Szabad pénzmaradvány Óvodánál Sáp Óvoda : Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 233 Új intézmény átadás miatt rezsi ktg növekedés Önkormányzati kiegészítés csökkentése Szabad pénzmaradvány Művelődési Ház 920 Rezsi ktg elmaradás szolgáltató váltás miatt 680 Helyi önkormányzattal történő egyeztetés utáni 2011 évi költségvetési hiánycsökkentésére 240 Határidő: április 8. Felelős: Szegi Emma polgármester K ab a, április 8. Szegi Emma polgármester

45 45 Kaba Város Polgármestere

46 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2011. Különfélék 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület április 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10.. (1) bekezdés b.) pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben dönt szervezetének kialakításáról és határozza meg működését. A képviselő-testület március 22-ei ülésén fogadta el az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (SzMSz.), mely több alkalommal módosításra került. A Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya által készített, és december 15-én lezárt módszertani ajánlás figyelembe vételével készült el a mellékelt, önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata. A tervezet a módszertani ajánlásban vázolt szerkezeti felépítést követi és főbb tartalmi elemeit is átveszi. Előzőek alapján összességében a jelenleg hatályos SzMSz. azon rendelkezései kerültek átvételre melyek a gyakorlat során is beváltak. Az Állami Számvevőszék által az elmúlt évben végzett ellenőrzés alkalmával kifogásolták, hogy a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik önálló Szervezeti és Működési Szabályzattal, mely helyett a szabályozási tárgykörök átfedésére tekintettel elfogadták az önkormányzat SzMSz-ének mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm Rendelet 20.. (1) bekezdése alapján A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait e rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét a képviselő-testület határozattal fogadja el, mely az önkormányzat SzMSz-ének függeléke. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot és mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

47 47 Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (IV.21.) Kvt.h. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére és a függelékekben szükséges változások átvezetésére. Határidő: április 22-től folyamatos Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző K a b a, április 6. Szegi Emma polgármester Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

48 48 Szervezeti és Működési Szabályzata Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 38. -a alapján létrehozta egységes hivatalát, elfogadta alapító okiratát. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a hivatal belső szervezeti tagolódását, feladatelosztását, munkarendjét a képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az alábbiak szerint: I. Általános rész 1. A hivatal megnevezése, címe: Polgármesteri Hivatal 4183 Kaba, Szabadság tér A hivatal törzskönyvi azonosító száma: A hivatal Kaba város közigazgatási területén ellátja: a.) a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, közreműködik a polgármester államigazgatási feladatai ellátásában; b.) a képviselő-testület és bizottságai, valamint a polgármester működési feltételeinek biztosításával, döntései előkészítésével és végrehajtásával; c.)az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati érdekű szervezetek működésével kapcsolatos, jogszabályokban előírt, továbbá a képviselő-testület által vállalt és reá szabott feladatokat. 4. A hivatal jogi személy. A képviselő-testület által költségvetési rendeletben megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 5. A hivatal vezetője: A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, vezetője a képviselő-testület által kinevezett jegyző. 6. A feladatellátást szolgáló vagyona: 1677/1 hrsz. 7. Vagyon felett rendelkező: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8. Felügyeleti szerve: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9. Számlavezetője: OTP Bank Nyrt. Püspökladányi Fiókja 10. Alapító okiratának száma, kelte: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 302/2010. (XII.22.) Kvt. határozatával fogadta el, kelte: december A hivatal számlaszámai: Költségvetési elszámolási számla Állami hozzájárulás számla Birság számla Késedelmi pótlék számla Idegen bevételek számla Termőföld bérbead. szárm. bev.számla Egyéb bevételek számla

49 Gépjárműadó számla Iparűzési adó számla Állig.eljárási illeték beszedési számla Talajterhelési díj számla Önk. által értékesített lakások árbevétele szla Bárándi Napsugár Óvoda bővítése számla Orvosi Rendelő felújítása Kabán számla S.G.Á.I. és AMI Raffay Tagiskola számla Kabai Óvoda Sápi Tagint.bővítése számla Hajdúsági Könyvtári kapuk számla Tudásdepó Express számla Kabai lehetőségek és versenyképesség szla Kaba belváros felvirágoztatása II. számla ÉAOP-4.1.3/C-2F számla Kaba város bel- és külter.vízrendezés számla TÁMOP6.1.2 számla CKÖ. Számla Környezetvédelmi Alap számla 12.Tevékenységi besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13. Szakfeladatai: Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési, kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetése Finanszírozási műveletek Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Fizioterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka

50 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok,valamint támogatások Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat Köztemető-fenntartás és működtetés 14. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 15. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önállóan működő költségvetési szerv: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ. 16. Munkáltató jogok gyakorlása, képviselet: Munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, ügykezelői valamint munkavállalói tekintetében Kaba Város Jegyzője gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző képviseli, aki jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az általa megbízott dolgozóra ruházhatja át. II. A hivatal szervezeti felépítése 1. Az egységes hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi osztályokra tagozódik:

51 51 - pénzügyi, - igazgatási, - titkársági A jegyző közvetlen irányítása alatt működik a Városi Gyámhivatal. 2. Az egyes osztályok feladatköre: Valamennyi osztály folyamatosan korszerűsíti működését, ügyvitelét, javítja közigazgatási szolgáltatásai minőségét. Osztály Adóügyi önkormányzati hatósági, valamint az adóügyi államigazgatási feladatok, továbbá költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli illetve az önkormányzati költségvetési szervek segítésével kapcsolatos feladatok., személyügyi, munkaügyi, hivatali jóléti feladatok. Az osztály létszáma: 9 fő ( 1 fő osztályvezető, 8 fő ügyintéző) Igazgatási Osztály Az anyakönyvi, gyámügyi, szabálysértési, igazgatásrendészeti, személyi adat- és lakcím-nyilvántartási, vállalkozási, illetve mezőgazdasági igazgatási, továbbá a hatósági bizonyítványokkal, igazolványokkal, talált tárgyak kezelésével, ügyfélszolgálattal, ügyiratkezeléssel kapcsolatos államigazgatási feladatok. Területfelhasználási, telekalakítási, építési és használatbavételi engedélyezési, építésrendészeti és építésfelügyeleti, környezetvédelmi és útügyi államigazgatási hatósági feladatok. Pályázatok figyelése, projektek előkészítése, pályázatok benyújtása és a sikeres pályázatok lebonyolítása. A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a közellátással, foglalkoztatással, a kommunális közszolgáltatások szervezésével, a környezet- és természetvédelemmel, a mezőgazdasági feladatokkal, a városi mérnöki szolgálattal ( közműnyilvántartás, térinformatika), az oktatási, a közművelődési önkormányzati és államigazgatási feladatok, a szociális önkormányzati és államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos feladatok, népszavazással, népi kezdeményezéssel, helyi és országgyűlési, illetve egyéb választási feladatok, a polgármester honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási, tűzvédelmi közbiztonsági feladatai ellátásában közreműködés. Az osztály létszáma: 8 fő ( 1 fő osztályvezető, 7 fő ügyintéző) Titkársági Osztály A képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésével, szervezésével és a végrehajtás szervezésével kapcsolatos feladatok. Az osztály létszáma: 6 fő ( 1 fő osztályvezető, 1 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő, 2 fő hivatalsegéd, 1 fő gépkocsivezető. Az osztály vezetője a gépkocsivezető kivételével az aljegyző. A gépkocsivezető irányítója a polgármester. Gyámhivatal A Gyvt-ben és külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, különösen a gyermek

52 52 - védelme - családi jogállásának rendezése érdekében - örökbefogadással - a szülői felügyeleti joggal, gyermektartásdíjjal, - gyámsággal és gondnoksággal - vagyonkezeléssel kapcsolatban feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Gyámhivatal létszáma: 1 fő. A belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján független, külső szolgáltató látja el. 3. a.) A bizottságok munkáját a hivatal részéről az alábbi referensek segítik: - stratégiai bizottság: - jegyző - pénzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság: - pénzügyi osztályvezető - települési és mezőgazdasági bizottság: - aljegyző - szociális és egészségügyi bizottság: - igazgatási osztályvezető - közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság: - aljegyző b.) A bizottsági referensek feladatai: - kapcsolattartás és egyeztetés a bizottság elnökével, - az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendők elvégeztetése, - a döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás szervezése, - bizottsági elnöki megbízás esetén tájékoztatás a bizottság munkájáról, illetve egyes döntéseiről. 1.) A polgármester III. A hivatal irányítása, a vezetők, a dolgozók jogállása, feladatai a. a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt; b. a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatát az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; c. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagolódásának, munka- és ügyfélfogadási rendjének, a hivatali köztisztviselők jóléti és szociális juttatásainak meghatározására; d. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; e. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; g. egyetértési jogot gyakorol a hivatali dolgozók esetében a jegyzői munkáltatói jogokkal kapcsolatban; h. önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el;

53 53 i. évenként legalább egyszer hivatali munkaértekezletet, hetente hétfői napon az alpolgármester, jegyző és osztályvezetők részére munkamegbeszélést tart; j. rendszeresen beszámoltatja a jegyzőt és osztályvezetőket a hivatal munkájáról, felügyeli és ellenőrzi a hivatal tevékenységét; k. felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerűségéért, a költségvetés végrehajtásáért; l. közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főépítész tevékenységét 2.) Alpolgármester a. közreműködik a testületi előterjesztések elkészítésében, segíti a bizottságokat feladataik ellátásában, b.) közreműködik a fejlesztési feladatok előkészítésében és lebonyolításában, c.) kapcsolatot tart az intézményekkel és a KHT-val, segíti feladataik ellátását, d.) a testvérvárosi kapcsolatok alakításában és ápolásában, az események és rendezvények előkészítésében közreműködik, e.) segíti a környezetvédelem helyi feladatainak ellátását, f.) figyelemmel kíséri a vállalkozóknak kiadott önkormányzati feladatok ellátását. 3.) A jegyző a. vezeti és képviseli a polgármesteri hivatalt, felelős a hivatal munkájáért, a polgárok ügyeinek kulturált intézéséért; b. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; c. végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, pályázati projektek, a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, az ülések előkészítését; d. tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, bizottságok ülésén, köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak illetve a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel; e. meghatározza a jogszabályok és az önkormányzati döntések végrehajtásának tennivalóit, a célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a szervezeti egységek részére, irányítja, szervezi és koordinálja valamint ellenőrzi a feladatok végrehajtását, folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket; f. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; g. dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, ezekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; h. biztosítja a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeit, a belső információellátást és áramlást a számítógépes hálózatot is felhasználva, a korszerű követelmények alapján megszervezi a hivatal munkáját; i. gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről, szervezi az igazgatási munka korszerűsítését; j. felelős az önkormányzati testületek és a polgármester működési feltételeinek biztosításáért, a költségvetési keretek célszerű, takarékos felhasználásáért; k. irányítja, szervezi és összehangolja a lakossági kapcsolatot, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést; l. megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági tájékoztatást a hivatali munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről és az ügyintézésről; m. vezeti a hivatali titkárságot, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati gazdálkodást, vagyonhasznosítást, működtetést, valamint a közszolgáltatások szervezését;

54 54 n. biztosítja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek jogszerű, méltányos intézését; o. megküldi a képviselő-testület által vagy átruházott hatáskörben hozott döntéseket a közigazgatási hivatalnak; p. szerdai napokon fogadónapot tart; q. irányítja, felügyeli és ellenőrzi a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodását, kötelezettséget vállal a polgármesteri hivatal bér- és dologi költségvetése körében; r. felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért; s. kinevezi illetve megbízza az osztályvezetőket, egyetértésükkel kinevezi a hivatal ügyintézőit, ügyviteli és fizikai dolgozóit, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat; t. figyelemmel kíséri és összehangolja a bizottsági referensek tevékenységét; u. feladatai ellátása érdekében az osztályvezetőkkel munkamegbeszélést tart; v. saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselő-testületnek, bizottságainak valamint a polgármesternek; z. szervezi, összehangolja és ellenőrzi a hivatal önkormányzati költségvetési és egyéb szervek munkáját segítő tevékenységét; x. gondoskodik az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról. 4.) Aljegyző a. vezeti a titkársági osztályt b. irányítja, felügyeli és ellenőrzi a hivatal államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági tevékenységét c. a jegyző megbízásából belső törvényességi vizsgálatokat végez, d. jogi véleményadással biztosítja a megfelelő, egységes jogszabály-értelmezést, segíti a bonyolultabb jogesetek megoldását, e. ellátja a jegyző által rábízott egyéb feladat- és hatásköröket, segíti a jegyzői hivatalvezetői teendők elvégzését, illetve közreműködik abban; f. helyettesíti a jegyzőt 5.) k A belső szervezeti egységek élén állnak, határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat a jegyzőtől kapják. Egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és a feladatok ellátásában kötelesek együttműködni. a. vezetik az osztályt, felelősek annak egész munkájáért, közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az ügyintézők tevékenységét; b. felelősek a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőbeni végrehajtásáért; c. gyakorolják az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve döntenek azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról ( mindezeket a munkaköri leírások rögzítik); d. biztosítják az osztály összehangolt működését, elvégzik az osztályon belüli, valamint egymással együttműködve az osztályok közötti szükséges koordinációt, indokolt esetben a jegyző segítségét kérve; e. képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztály tevékenységéről, kapcsolatot tartanak a szervezeti egység munkáját érintő, segítő szervekkel;

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben