2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai"

Átírás

1 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: Tóth Mihály polgármester ZÁRT ülés: Napirend-tervezet 1. pontja: (1. számú előterjesztés) Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester NYÍLT ülés: Napirend-tervezet 2. pontja: (2. számú előterjesztés) Javaslat az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízására Napirend-tervezet 3. pontja: (8. számú előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Napirend-tervezet 4. pontja: (7. számú előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Napirend-tervezet 5. pontja: (17. számú előterjesztés) Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról Napirend-tervezet 6. pontja: (14. számú előterjesztés + kiegészítés) Javaslat a távhőszolgáltatási díjhátralék megvásárlására a DHK Zrt-től Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Napirend-tervezet 7. pontja: (11/1. számú előterjesztés) Javaslat a CSEVAK Zrt. által fenntartott közterületi lámpaoszlopokon lévő pelargónium, valamint virágágyi egynyári növények beszerzésére forrás biztosítása a évi költségvetés terhére Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Napirend-tervezet 8. pontja: (12. számú előterjesztés) Javaslat a évi költségvetésben szereplő park és játszótér felújítás előirányzat maradványának felhasználására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Napirend-tervezet 9. pontja: (16. számú előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. Ker. Csőgyár utca 48. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Napirend-tervezet 10. pontja: (15. számú előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. Ker. Bajáki Ferenc utca 58. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Napirend-tervezet 11. pontja: (6/1. számú előterjesztés) Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály ÜJKRB elnök

2 Napirend-tervezet 12. pontja: (3. számú előterjesztés + kiegészítés) Javaslat gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés és szolgáltatásbiztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 13. pontja: (18. számú előterjesztés) Javaslat önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó szervezetek közötti megállapodásra Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 14. pontja: (4. számú előterjesztés) Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek évi biztosításáról szóló Együttműködési megállapodás -ok megkötésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 15. pontja: (9. számú előterjesztés) Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 16. pontja: (10. számú előterjesztés) Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 17. pontja: (23. számú előterjesztés) Javaslat a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására Előterjesztő: Németh Szilárd Sporttanácsnok Napirend-tervezet 18. pontja: (20. számú előterjesztés) Javaslat a komplex városrehabilitáció megindításához szükséges döntésekre Előterjesztő: Gergely István VKB elnök Napirend-tervezet 19. pontja: (19. számú előterjesztés) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a csepeli gerincút első ütemének megépítéséhez (a 733/2007.(XII.18.)Kt. határozat végrehajtására, és a 732/2007.(XII.18.)Kt. sz. határozat kiegészítésére) Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Napirend-tervezet 20. pontja: (24. számú előterjesztés) Javaslat Az öt muskétás Dél-pesti Foglalkoztatási Paktumban való részvételre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend-tervezet 21. pontja: (25. számú előterjesztés) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének a évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetének elfogadásáról Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Napirend-tervezet 22. pontja: (21. számú előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Napirend-tervezet 23. pontja: (22/1. számú előterjesztés) Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez Elképzelhetőnek tartja-e, hogy azt a több tízmillió forint közpénzt, amit Közösen Csepelért programra szántak, inkább királyerdei utakra, az ott élők életminőségének javítására fordítsák? Előadó: Németh Szilárd képviselő, frakcióvezető Napirend-tervezet 24. pontja: Egyebek Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata parkolási koncepciójára (munkaanyag). Előadó: dr. Borsány György képviselő 2

3 Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 25 igen (Zárt ülés: Napirend 1. pontja: Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában Határozatok: 2-3) Napirend 2. pontja (2. sz. előterjesztés) Javaslat az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízatására 4/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Bölcsődék (Budapest, XXI. Rákóczi tér 32.) vezetésével február 1-től a pályázati eljárás eredményes lezárásáig Turzó Mariannát bízza meg. Alapilletményét ,- Ft-ban, vezetői pótlékát ,- Ft-ban határozza meg. végrehajtásra: január 31. végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 26 igen Napirend 3. pontja: (8. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 5/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, készíttesse el a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata évtől érvényes Lakáskoncepcióját és azt terjessze be a Képviselő-testület elé II. félévében. végrehajtásra: december 31. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Lombos Antal ágazatvezető 17 igen 1 nem 7 tartózkodás e l f o g a d v a 1/2008.(I.24.)Kt RENDELET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 3

4 17 igen 1 nem 8 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 4. pontja: (7. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/2006.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 6/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját január 1-jei hatállyal 5 % - kal megemeli. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csevak Zrt. vezérigazgatóját, hogy az önkormányzat díjemelési döntését a bérlőkkel közölje. végrehajtásra: január 31. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 17 igen 1 nem 8 tartózkodás e l f o g a d v a 7/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, készíttesse el a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata évtől érvényes Helyiséggazdálkodási koncepcióját és azt terjessze be a Képviselő-testület elé II. félévében. végrehajtásra: december 31. végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 18 igen 8 tartózkodás e l f o g a d v a 2/2008.(I.24.)Kt RENDELET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. Határidő: elfogadásra. azonnal 17 igen 9 tartózkodás m e g a l k o t v a 4

5 Napirend 5. pontja: (17. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról 3/2008.(I.24.)Kt RENDELET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 17 igen 9 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 6. pontja: (14. sz. előterjesztés + Kiegészítés) Javaslat a távhőszolgáltatási díjhátralék megvásárlására a DHK Zrt.-től Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 8/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a - 18/2008.(I.14.)SZLEB és a 12/2008.(I.15.)PEKB határozattal elfogadott - módosító indítványok figyelembe vételével úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú határozata helyett az alábbi szövegű határozatot fogadja el: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 3. számú határozati javaslatban meghatározott tárgyalás eredményes lefolytatása és megegyezés után vizsgáltassa meg a CSEVAK Zrt. vezetésével, hogy a kialakított behajtási tevékenység eredményességének további fokozása és nyereséges tevékenységgé változtatása milyen intézkedések árán érhető el - ehhez indokoltság esetén egy fő behajtási előadói státuszt engedélyez, és a költségeit a költségvetésben biztosítja. végrehajtásra: június 30. végrehajtásért. Szenteczky János vezérigazgató 18 igen 8 nem 9/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - dr. Kiss B. Mihály módosító javaslatára - úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú határozati javaslata helyett az alábbi szövegű határozatot fogadja el: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kötendő megállapodást úgy fogadja el, hogy a megállapodásban szereplő pénzösszeget ,- Ft összegben hagyja jóvá és ezt a pénzösszeget a évi költségvetés terhére biztosítja. végrehajtásra: évi költségvetés tervezésekor 5

6 végrehajtásért. Szenteczky János vezérigazgató Halmos Istvánné ágazatvezető 18 igen 8 tartózkodás e l f o g a d v a 10/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő megállapodás aláírására. végrehajtásra: (2008. január 31.) június 30. a 399/2008.(V.15.)Kt határozattal módosítva végrehajtásért. Szenteczky János vezérigazgató 18 igen 8 nem 11/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a CSEVAK Zrt.-n keresztül kezdeményezzen tárgyalást a FŐTÁV Zrt.-vel, aminek eredményeként a CSEVAK Zrt. havi rendszerességgel és naprakész információkat kaphasson az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek a FŐTÁV Zrt. felé kialakuló hátralékairól. A tárgyalás kimeneteléről készüljön tájékoztatás a Képviselő-testület részére. végrehajtásra: június 30. végrehajtásért. Szenteczky János vezérigazgató 18 igen 8 nem 12/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 3. számú határozati javaslatban meghatározott tárgyalás eredményes lefolytatása és megegyezés után vizsgáltassa meg a CSEVAK Zrt. vezetésével, hogy a kialakított behajtási tevékenység eredményességének további fokozása és nyereséges tevékenységgé változtatása milyen intézkedések árán érhető el - ehhez indokoltság esetén egy fő behajtási előadói státuszt engedélyez, é a költségeit a költségvetésben biztosítja. végrehajtásra: június 30. végrehajtásért. Szenteczky János vezérigazgató 18 igen 8 nem 13/2008.(I.24.)Kt 6

7 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - a 10/2008.(I.17.)ÜJKRB számú határozattal elfogadott kiegészítő javaslatára - úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy előterjesztési jogával élve a jogalkotásban résztvevők felé kezdeményezze a távhőszolgáltatásról szóló törvény megváltoztatását, más szolgáltatási törvényekkel szinkronba hozását. A felülvizsgálat indoka: miért élvez privilegizált jogkört a távhőszolgáltató a többi szolgáltatóval szemben. végrehajtásra: december igen Napirend 7. pontja: (11/1. sz. előterjesztés) Javaslat a CSEVAK Zrt. által fenntartott közterületi lámpaoszlopokon lévő pelargónium, valamint virágágyi egynyári növények beszerzésére forrás biztosítása a évi költségvetés terhére Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 14/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő, a CSEVAK Zrt. által fenntartott közterületi lámpaoszlopokon, illetve közterületi virágágyásokban lévő virágok beszerzésére a évi költségvetésben bruttó 15 millió forint összegű előirányzatot biztosít. végrehajtásra: évi költségvetés tervezésekor végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató Halmos Istvánné ágazatvezető 16 igen 8 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 8. pontja: (12. sz. előterjesztés) Javaslat a évi költségvetésben szereplő park és játszótér felújítás előirányzat maradványának felhasználására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 15/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés közterület fejlesztési feladatai között a felhalmozás céltartalék északi bevételéből céltartalékból finanszírozott park- és játszótér felújítás esetében az előirányzat maradványából bruttó 20 millió forint felhasználását engedélyezi a 6 játszótérnél műfű- és lapkő-burkolat kiépítése céljából, az alábbi részletezéssel: Megnevezés e Ft Csikó sétány játszótér Tihanyi utcai játszótér Bordás utcai játszótér Jupiter utcai 6. játszótér Ady E. utcai 5-7. játszótér Szent László- Tárház utcai játszótér Összesen

8 végrehajtásra: évi költségvetés tervezésekor végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató Halmos Istvánné ágazatvezető 26 igen Napirend 9. pontja (16. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 16/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prokob Tibor, özv. Prokob Tiborné, valamint Magyar Lászlóné kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XXI. Kerület hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXI. Kerület Csőgyár u. 48. szám alatt található, kivett lakóház udvar megjelölésű ingatlant nem kívánja megvásárolni. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elutasító döntésről az érintetteket levélben értesítse. végrehajtásra: február 15. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 16 igen 4 nem 6 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 10. pontja: (15. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 17/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, hrsz-ú ingatlan a lakásépítési céltartalék terhére, ,- Ft + ÁFA, azaz kerekítve bruttó ,- Ft vételáron történő megvételéről szóló adásvételi szerződés megkötésére. végrehajtásra: évi költségvetés tervezésekor végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 16 igen 2 nem 8 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 11. pontja: (6/1. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály önkormányzati képviselő 18/2008.(I.24.)Kt 8

9 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Gergely István módosító indítványára - úgy dönt, hogy a rendelet 2. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: A vendéglátó, illetve a kereskedelmi üzletek (december 31. és január 1. kivételével) 23 óra és 5 óra között nem tarthatnak nyitva a kerület. végrehajtásra: január igen 2 nem 9 tartózkodás e l f o g a d v a 4/2008.(I.24.)Kt. Rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Iroda irodavezető 15 igen 3 nem 8 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 12. pontja: (3. sz. előterjesztés + kiegészítés) Javaslat gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés és szolgáltatás biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 19/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés és szolgáltatás biztosítására a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal (1212 Budapest, Táncsics Mihály u ) 2008 január 1. napjától december 31. napjáig szóló ellátási szerződés 1. számú melléklet szerinti szövegét jóváhagyja, egyben felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert a szerződés aláírására. végrehajtásra: február 15. végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető 25 igen 20/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal (1212 Budapest, Táncsics Mihály u ) január 1. napjától gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés és szolgáltatás biztosítására megkötött ellátási szerződés teljesítésének évi pénzügyi fedezetét a évi költségvetési rendeletében biztosítja. 9

10 végrehajtásra: évi költségvetési rendelet megalkotásakor végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető Halmos Istvánné ágazatvezető 27 igen Napirend 13. pontja: (18. sz. előterjesztés) Javaslat önállóan gazdálkodó ás részben önállóan gazdálkodó szervezetek közötti megállapodásra Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 21/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat között megkötésre kerülő együttműködési megállapodást. végrehajtásért: Viszkievicz Ferenc menedzserigazgató Gáborné Aczél Ágnes intézményvezető 25 igen Napirend 14. pontja: (4. sz. előterjesztés) Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek évi biztosításáról szóló Együttműködési megállapodás -ok megkötésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 22/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Bolgár Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 25 igen 23/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Cigány Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 10

11 25 igen 24/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Görög Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 25 igen 25/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Német Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 25 igen 26/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Örmény Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 25 igen 27/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Román Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 11

12 25 igen 28/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Ruszin Önkormányzat között megkötendő évre vonatkozó Együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 25 igen 29/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2008.(I.17.)ÜJKRB határozatban tett kiegészítő indítvány figyelembevételével - úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, keresse meg az illetékes szervet annak érdekében, hogy az önkormányzatok jelenlegi névhasználata megfelel-e a jogszabályoknak abban a tekintetben, hogy nem tüntetik fel benne a kisebbségre való utalást. Határidő: azonnal 25 igen Napirend 15. pontja: (9. sz. előterjesztés) Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 30/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy dr. Nagy Péter háziorvos által gyakorolt működtetési jogot február 1-től dr. Ráthonyi Emese háziorvos folytassa. Egyúttal kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a praxis működtetésére vonatkozóan dr. Ráthonyi Emese háziorvossal megállapodást kíván kötni. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére a lakossági ellátásnak és az önkormányzati érdekeknek figyelembe vételével, különös tekintettel az alábbi szempontokra: sorszámú háziorvosi praxis működtetési jogának átadása területi kötelezettséggel, - a háziorvos önállóan köt a feladatra szerződést a finanszírozóval, - a helyettesítésről önmaga gondoskodik, - a rendelőt kizárólag háziorvosi tevékenységre használhatja, - az eszközöket használatba kapja, pótlásuk, karbantartásuk a háziorvos feladata, - felelősségbiztosítást köteles kötni, - közüzemi díj költségeket területarányosan viseli. 12

13 végrehajtásra: február 1. végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető 27 igen 31/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki dr. Nagy Péternek több évtizeden keresztül a kerület lakosságának egészsége érdekében végzett színvonalas munkájáért. 27 igen Napirend 16. pontja: (10. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 32/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Szakorvosi Rendelő heti szakorvosi és nem szakorvosi óraszámait (a fel nem sorolt ellátási területek jelenlegi struktúrájának megőrzése mellett) a következők szerint csoportosítja át: Szakorvosi órák Szakorvosi tevékenység megnevezése Jelenlegi Változás jellege és Módosult óraszám mértéke (+/-) óraszám Általános belgyógyászat Általános sebészet Proctológia Diabetológia Klinikai immunológia Csecsemő gyermek fül- orr- gégészet Általános neurológia Gasztroenterológia Ortopédia Általános szülész-nőgyógyászat Terhesgondozás EKG és Holterdiagnosztika ÖSSZESÍTÉS Nem szakorvosi órák Nem szakorvosi tevékenység Jelenlegi Változás jellege és Módosult megnevezése óraszám mértéke (+/-) óraszám Diabetológia Fizioterápia Hydroterápia

14 Gyógytorna Gyógymasszőr ÖSSZESÍTÉS végrehajtás előkészítéséért: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető 17 igen 1 Napirend 17. pontja: (23. sz. előterjesztés) Javaslat a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok 33/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete -Borka-Szász Tamás ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a beterjesztett Javaslat a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására című előterjesztést nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy hozzon létre egy képviselőkből álló munkabizottságot a sporttanácsnok részvételével, és az érintettek dolgozzák ki a kerület évre vonatkozó sportkoncepciót. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az elkészült sportkoncepciót terjessze be a májusi képviselő-testületi ülésre. végrehajtásra: (2008. májusi Kt. ülés) szeptemberi Kt. ülés a 400/2008.(V.15.)Kt határozattal módosítva 15 igen 11 nem A szeptemberi Kt. ülés napirendje. Napirend 18. pontja: (20. sz. előterjesztés) Javaslat a komplex városrehabilitáció megindításához szükséges döntésekre Előterjesztő: Gergely István VKB elnök 34/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2008.(I.16.)VKB határozatát figyelembe véve úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú határozati javaslatban szereplő határidőt áprilisra módosítja. 1 igen 15 nem 10 tartózkodás e l u t a s í t v a 35/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2008.(I.16.)VKB határozatát figyelembe véve úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú határozati javaslatban szereplő határidőt március 30-ra módosítja. 14

15 0 igen 14 nem 12 tartózkodás e l u t a s í t v a 36/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a 27/2008.(I.17.)ÜJKRB módosító határozatának figyelembevételével úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú határozati javaslatban szereplő felelős Halmos Istvánné ágazatvezetővel egészül ki. 15 igen 2 nem 9 tartózkodás e l f o g a d v a 37/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete - Tóth János módosító javaslatára - úgy dönt, az önkormányzat vizsgálja meg (az Integrált Városfejlesztési Stratégiában), hogy a városközpont akcióterületét ki lehet-e egészíteni a pályázatoknak megfelelő feltételek mellett a Völgy utcáig. végrehajtásra: az IVS elfogadása végrehajtásért: dr. Polinszky Tibor főépítész 26 igen 38/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városrehabilitációt megalapozó dokumentumait kiegészíti az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) és ezek alapján pontosítja az akcióterületek lehatárolását. Felkéri a polgármestert, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel város rehabilitációhoz és annak megvalósíthatósága érdekében az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készíttesse el. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete e feladat végrehajtásához EFt forrást biztosít a évi költségvetésében. végrehajtásra: év márciusi Képviselő-testületi ülés megtárgyalásra: év márciusi Képviselő-testületi ülés Végrehajtásért felelős: Polinszky Tibor dr. főépítész Halmos Istvánné ágazatvezető 19 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 15

16 39/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében részt vesz az alábbi pályázatokon: Parkolók és csomópontok fejlesztése c. (kódszám: KMOP /C) Integrált Szociális Városrehabilitáció c. (kódszám: KMOP /A vagy./c) Funkcióbővítő rehabilitáció Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP /B) A pályázatok elkészítésével a CSEVAK Zrt.-t bízza meg. végrehajtásra: folyamatos május 16-ig Végrehajtásért felelős: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 18 igen 8 nem 40/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csepel városközpont rehabilitációjának végrehajtása érdekében kifejezi szándékát menedzsment szervezet felállítására. Felkéri a polgármestert, a szükséges előkészítéseket kezdje meg úgy, hogy a szervezet felállítására vonatkozó dokumentumok március 30-ai határidőre kidolgozásra kerüljenek. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete e feladat végrehajtásához EFt forrást biztosít a évi költségvetésében. alapdokumentumok elkészítésére: (2008. március 31.) december 31. végrehajtásra: (2008. március 31.) december 31. a 493/2008.(VI.12.)Kt határozattal módosítva Végrehajtásért felelős: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezető 18 igen 8 nem 41/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Urbact II. Európai Uniós pályázatában részt kíván venni, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék kifejezésére, a projekt előkészítésében való részvételre. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete e feladat végrehajtásához EFt forrást biztosít, mely költség fedezi a bevonandó külső szakértő megbízásának, a dokumentumok fordításának költségét, további EFt-ot különít el az Urbact ( ) I. és a Support For Cities (2007) programok idegen-nyelvű anyagainak magyar nyelvre fordítására és 16

17 kiadására. Összesen bruttó EFt forrást biztosít az URBACT tevékenységekre a évi költségvetésben. végrehajtásra: június 30. Felelős: Orosz Ferenc alpolgármester Végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezető 18 igen 8 nem Napirend 19. pontja: (19. sz. előterjesztés) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a csepeli gerincút első ütemének megépítéséhez (a 733/2007.(XII.18.)Kt. határozat végrehajtására és a 732/2007.(XII.18.)Kt sz. határozat kiegészítésére) Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 42/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között, a Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei megvalósításában való érdekeltségük alapján, július 3-án aláírt Megállapodás 3.3. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 68/D. -a, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogos gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI. 27.)Kt számú rendelet 31. (1) bek. alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban meghatározott önkormányzati tulajdonú, beépítésre nem szánt, közlekedési célra szolgáló ingatlanokat, térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzata részére átadja. tul. lap szerinti Hrsz. Cím Terület Tulajdonos Megnevezés terület (m 2 ) Csőgyár u ,51624 (XXI. ker. Önk. széljegyen.) üres Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. üres Magyar u XXI. ker. Önk. üres Magyar u XXI. ker. Önk. üres Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. üres 519 Magyar u B. XXI. ker. Önk. üres 664 Magyar u A. XXI. ker. Önk. üres 652 Pöltenberg u XXI. ker. Önk. ép. ing Corvin u XXI. ker. Önk. ép. ing

18 Pöltenberg u XXI. ker. Önk. üres Corvin u XXI. ker. Önk. üres Corvin u XXI. ker. Önk. üres 583 Corvin u XXI. ker. Önk. ép. ing Petőfi u. 57A. 404 XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Magyar u XXI. ker. Önk. ép. ing Gyepsor u XXI. ker. Önk. közterület 976 Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: január 31. Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 18 igen 2 nem 6 tartózkodás e l f o g a d v a 43/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy a 42/2008.(I.24.)Kt számú határozatban meghatározott önkormányzati tulajdonú (beépítésre nem szánt, közlekedési célra szolgáló) ingatlanok Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásához szükséges egyeztetések lefolytatásáról, intézkedések megtételéről gondoskodjon, a meghatározott feltételeket tartalmazó okmányokat írja alá. Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: január 31. Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 18 igen 1 nem 7 tartózkodás e l f o g a d v a 44/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a 732/2007.(XII.18.)Kt számú határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: Budapest XXI. Kerület Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között, a Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei megvalósításában való érdekeltségük alapján, július 3-án aláírt Megállapodás 3.3 pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 68/D. -a, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogos gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogos gyakorlásáról szóló rendelet 31. (1) bek. d.) pontja alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban meghatározott önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen (beépítésre nem szánt) ingatlanokat, amelyek a csepeli gerincút megépítéséhez szükségesek, ingyenesen ellenszolgáltatás nélkül Budapest Főváros Önkormányzata részére átadja. 18

19 Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal Tóth Mihály polgármester 18 igen 8 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 20. pontja: (24. sz. előterjesztés) Javaslat Az öt muskétás Dél-pesti Foglalkoztatási Paktumban való részvételre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 45/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerület foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati támogatások lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében csatlakozni kíván Az öt muskétás - Dél-pesti Térség Foglakoztatási Paktumhoz, felhatalmazza a polgármestert a paktum aláírására. végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető, Kovács Attila Eu koordinátor 26 igen 46/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Az öt muskétás - Dél-pesti Térség Foglakoztatási Paktum működtetési költségeihez 2008-ban 1400 eft erejéig hozzájárul, és az ehhez szükséges fedezetet a költségvetési rendeletében biztosítja a pályázati céltartalék terhére. végrehajtás előkészítésért: Halmos Istvánné ágazatvezető 26 igen Napirend 21. pontja: (25. sz. előterjesztés) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének a évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetének elfogadásáról Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 47/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008 évi forrásmegosztásról szóló fővárosi közgyűlési előterjesztést tudomásul veszi. 19

20 24 igen 1 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 48/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg dr. Demszky Gábor főpolgármesternek. végrehajtásra: január igen 1 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 22. pontja: (21. sz. előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 49/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 369/2006.(IX.19.)Kt. határozat végrehajtásának határidejét június 30-ra módosítja. 17 igen 9 tartózkodás e l f o g a d v a 50/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 465/2007.(VI.26.)Kt. határozat végrehajtásának határidejét június 30-ra módosítja. 17 igen 9 tartózkodás e l f o g a d v a 51/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 569/2007.(IX.25.)Kt. határozat végrehajtásának határidejét június 30-ra módosítja. 17 igen 9 tartózkodás e l f o g a d v a 20

21 52/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett, de még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a felelősök figyelmét felhívja. 17 igen 9 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 23. pontja: (22/1. sz. előterjesztés) Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez Elképzelhetőnek tartja-e, hogy azt a több tízmillió forint közpénzt, amit Közösen Csepelért programra szántak, inkább királyerdei utakra, az ott élők életminőségének javítására fordítsák? Előadó: Németh Szilárd képviselő, frakcióvezető 53/2008.(I.24.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az interpellációra adott választ elfogadja. 15 igen 8 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a február 21-ei Kt. ülés határozatai 54/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth János ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a Javaslat a TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK Rt. által fizetett adomány összegének átvezetésére az Önkormányzat Infrastruktúra Keretéhez tartozó számlára című 37. sz. előterjesztést a 7. napirendi pontban tárgyalják. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 12 igen 7 nem 9 tartózkodás e l u t a s í t v a 55/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borka-Szász Tamás ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről című 40. sz. előterjesztést a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalják. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 21

22 1 igen 19 nem 8 tartózkodás e l u t a s í t v a 56/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borka-Szász Tamás ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a Képviselői indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termoform kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására című 55. sz. előterjesztést ne tárgyalják. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 16 igen 12 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 57/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Kál Károly és dr. Borsány György ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a Javaslat a Budapest XXI. Kerület Szállító utcai /25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására című 46. sz. előterjesztést leveszi napirendről. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 20 igen 58/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borka-Szász Tamás ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy az Önálló képviselő indítvány a március 9-i szociális népszavazás eredményessége érdekében, a közpénzen fenntartott csepeli médiában megjelentetendő, képviselőtestületi felhívásra című 50. sz. előterjesztést ne tárgyalják. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 17 igen 1 2 tartózkodás e l f o g a d v a 59/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 56, 57, 58/2008.(II.21.)Kt. számú határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról Előadó: Tóth Mihály polgármester Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről (T ) Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző 22

23 Tájékoztató a 219/2007.(III.26.)Kt. számú határozat végrehajtásával összefüggő Kt. előterjesztés előkészítéséről Készítő: Orosz Ferenc alpolgármester ZÁRT ülés: Napirend 1. pontja: (52. sz. előterjesztés) Javaslat a évi CSEPELÉRT díj odaítélésére Napirend 2. pontja: (49. sz. előterjesztés) Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására, áthelyezésére Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző Napirend 3. pontja: (36. sz. előterjesztés) Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester NYÍLT ülés: Napirend 4. pontja: (35. sz. előterjesztés) Javaslat tag delegálására a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 5. pontja: (45. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. rendelettel, 28/2007.((IX.25.)Kt. rendelettel valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról Napirend 6. pontja: (40. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről Napirend 7. pontja: (41. sz. előterjesztés) Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására Napirend 8. pontja: (27. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Napirend 9. pontja: (43. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.28.)Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Napirend 10. pontja: (31. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 11. pontja: (30. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület II. Rákóczi F. út 9/A. című, /0/A61 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató Napirend 12. pontja: (48.sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. sz. alatti hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 17/2008.(I.24.)Kt. számú határozat módosítására 23

24 Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató Napirend 13. pontja: (32/2. sz. előterjesztés) Javaslat évi költségvetésben szereplő Park és játszótér rekonstrukción belül a kutyafuttatók listájának módosítására Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató Napirend 14. pontja: (34. sz. előterjesztés) Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 15. pontja: (33. sz. előterjesztés) Javaslat diagnosztikai eszközök beszerzésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 16. pontja: (28. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítására Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnöke Napirend 17. pontja: (29. sz. előterjesztés) Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport évi feladattervére, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek részére a évre szóló pályázati kiírásokra Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 18. pontja: (42. sz. előterjesztés) Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok évi elhelyezésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 19. pontja: (38. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepeli Román Önkormányzat kérelmének elbírálására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 20. pontja: (47. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata parkolási koncepciójára Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok Napirend 21. pontja: (37. sz. előterjesztés) Javaslat a TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK Rt. által fizetett adomány összegének átvezetésére; az Önkormányzat Infrastruktúra Keretéhez tartozó számlára Előterjesztő: Tóth János képviselő Napirend 22. pontja: (26. sz. előterjesztés) Beszámoló Csepel nemzetközi kapcsolatairól Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester Napirend 23. pontja: (44. sz. előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Napirend 24. pontja: (51. sz. előterjesztés) Önálló képviselői indítvány emlékmű (kopjafa) állítás kezdeményezése céljából Készítette: Németh Szilárd képviselő Napirend 25. pontja: (54. sz. előterjesztés) Javaslat helyi népszavazás kezdeményezésére Napirend 26. pontja: (53. sz. előterjesztés) 24

25 Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez Rendben van-e minden a Csepeli Szociális Szolgálat háza táján? Készítette: Németh Szilárd képviselő Napirend 27. pontja: Egyebek Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 19 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a 60/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Kál Károly ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a Képviselői indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termoform kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására című 55. sz. előterjesztést a márciusi testületi ülésen veszik napirendre a PEKB és a TB véleményezésével. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 23 igen 2 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 61/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth János ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy a képviselő-testület minden tagja kapja meg az előterjesztéseket. Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 19 igen 3 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a (Zárt ülés: Napirend 1. pontja: Javaslat a évi CSEPELÉRT díj odaítélésére Határozatok: Napirend 2. pontja: Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztá-sára, áthelyezésére Határozatok: Napirend 3. pontja: Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában Határozatok: 107) Napirend 4. pontja: (35. sz. előterjesztés) Javaslat tag delegálására a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 108/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Ábel Attila ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy Kalapács Józsefet a Jahn Ferenc Kórház Felügyelő Bizottság delegált tagságából visszahívja. 25

26 Határidő: Felelős: azonnal Tóth Mihály polgármester 11 igen 14 nem 2 tartózkodás e l u t a s í t v a 109/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 35/2008.(II.11.)SZLEB sz. módosító javaslata alapján - úgy dönt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába dr. Siklósy Ferencet delegálja március 1-től. Felkéri a Polgármestert, hogy erről értesítse Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságát. Határidő: azonnal végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető 11 igen 1 6 tartózkodás e l u t a s í t v a 110/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába Soós Attilát delegálja március 1-től. Felkéri a Polgármestert, hogy erről értesítse Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságát. végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető 18 igen 11 nem 111/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerület által a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába delegált tag tiszteletdíját havonként a közalkalmazotti pótlékalap 400 %-nak megfelelő összegben állapítja meg. végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné ágazatvezető 20 igen 9 nem Napirend 5. pontja: (45. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. rendelettel, 28/2007.((IX.25.)Kt. rendelettel valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról 26

27 5/2008.(II.21.)Kt. RENDELET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 20 igen 8 nem 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 6. pontja: (40. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről 112/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - Bartha Károly ügyrendi javaslatát elfogadva - úgy dönt, hogy az SZMSZ-től eltérően a költségvetés elfogadásakor megduplázza a képviselők hozzászólási idejét. 13 igen 12 nem 3 tartózkodás e l u t a s í t v a 113/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - Borbély Lénárd javaslatát elfogadva - úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetésének rendelettervezetét a 2. -át az alábbi 10. bekezdéssel egészíti ki: A 3 milliárd Ft meghatározott hiányon túlmenően a évi költségvetési évben további hiány terhére nem lehet javaslatot tenni. végrehajtásra: december igen 14 nem 4 tartózkodás e l u t a s í t v a 114/2008.(II.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - dr. Kiss B. Mihály módosító javaslatát elfogadva - úgy dönt, hogy az előterjesztés 29. oldalán lévő Kerületi beruházások címszó utolsó előtti bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése (önrész) eft. 29 igen 27

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT)elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat ( KMOP 5.2.2.B)

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló

Részletesebben

Alpolgármester JAVASLAT

Alpolgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Alpolgármester JAVASLAT az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítéséről szóló KMOP-2007-4.5.3

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedden) 9,00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november 27-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására. Készítette:

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 18-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb.

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. intézményvezető

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 22-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés 2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés Napirend előtt: 1/2014. (I.14.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli ülésének napirendjét

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

Fidesz KDNP Képviselő csoport

Fidesz KDNP Képviselő csoport BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Fidesz KDNP Képviselő csoport RENDELET-TERVEZET a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról Készítette: Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő Németh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J AVASLAT A CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 1., 2. ÉS 3. SZEKTOR KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEKKEL

J AVASLAT A CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 1., 2. ÉS 3. SZEKTOR KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEKKEL BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J AVASLAT A CSEPEL-HÁROS 1., 2. ÉS 3. SZEKTOR KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE Készítette: Előterjesztő: dr. Polinszky Tibor főépítész Al -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére 32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Képviselő-testület 365/2008. (V.15.) Kt számú határozatával módosított 251/2008. (IV.17) Kt számú határozatának programjára Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére 200/2014.(XII.11)Kt. sz. Kiss E. u. 53. sz. alatti ingatlan önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! S o / j L O l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi egészségügyi alapellátás finanszírozásáról szóló 34/2004. (IX. 28.) rendelet hatályon kívül helyezésére

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 185/2014.(XI.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben