K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 K I V O N A T február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 29/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 2 26/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a február 26-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-54-2/2014. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg, az alábbiak szerint: N A P I R E N D : Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 2. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ősz Tibor intézményi referens 3. Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001./VII.01. / önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ősz Tibor intézményi referens Meghívott: Séráné Kovács Gizella Csillagsziget Bölcsőde vezetője 4. Rendelet-tervezet a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 5. Rendelet tervezet a háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló

3 29/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető Tatai Városgazda Nonprofit Kft 3 Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések: 6. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Előadó: Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 7. Pötörke Népművészeti Egyesület kérelme Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések: 8. Beszámoló a Tatai Városgazda Nonprofit Kft évi ingatlankezelési tevékenységéről Előterjesztő: Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 9. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálása Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 10. a.) A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt évi üzleti terve I.olvasat Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató Előadó: Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető b.) A Tatai Városkapu Zrt évi közművelődési terve Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztés:

4 11. A Gyermekbarát város évi intézkedési tervének meghatározása Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester Előadó: Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 4 Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 12. A Tata, 461/22 hrsz.-ú ingatlannal (Fellner Jakab úti buszforduló) kapcsolatos döntés meghozatala. Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 13. A Bonéráb Kft. kérelme Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője Egyebek: 14. Tatai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosítása Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző Dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 15. Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása Előadó: Kiss Zsolt főépítész 16. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 17. Várpalota Város Önkormányzatának társulás megszűnésével kapcsolatos kérelme és kiválási szándéka Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Beszámoló, tájékoztató

5 18. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 19. Interpellációk, kérdések Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása (Z á r t ülés keretében) Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző, a Helyi Választási Iroda Vezetője 21. A.) Intézményvezetői lemondás a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb-vezetői beosztásáról ( Z á r t ülés keretében) B.) Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb-vezetői pályázat kiírása Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a polgármester felhatalmazása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás aláírásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KEM Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban elhelyezett tanulók számára tanítási napokon biztosított étkeztetés január-február havi elszámolására vonatkozó, az étkeztetési feladatot december 31-éig ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötésre kerülő megállapodás előkészítésére és aláírására. Határidő: április 30. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata az intézményi étkezésért fizetendő díj megállapításáról

6 6 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményeiben az étkezésért fizetendő díjat április 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Saját dolgozók ebédtérítése bruttó 440 Ft/adag 2. Külső elvitelre bruttó 690 Ft/ adag Határidő: március 31. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 29/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata A Szociális Alapellátó Intézmény ellátottjainak étkeztetéséért fizetendő díj megállapításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők étkeztetéséért a Tatai Kertvárosi Óvoda részére fizetendő díjat 293 Ft + Áfa összegben állapítja meg. Határidő: március /2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződésről Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződést az I.1-20/2014. számú előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft-vel a 2. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést aláírja. Határidő: március 5. Felelős : Michl József polgármester

7 7 31/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevétele a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet pályázatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 1. támogatja a pályázat benyújtását a Tatai Szivárvány Óvoda felújítására. 2. A benyújtáshoz szükséges pályázati 20%-os önerőt e Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 3. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen. Határidő: 1-2. pont: február a költségvetési rendelet soron következő módosításakor dr. Kórósi Emőke jegyző Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 32/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Pötörke Népművészeti Egyesület kérelméről Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. óvadékot biztosít a Pötörke Népművészeti Egyesület részére ,-Ft összegben, a működéséhez szükséges ingatlanrész megvásárlásához, a évi költségvetés működési tartalék terhére. 2. felhatalmazza a polgármestert az óvadék biztosítással kapcsolatos megállapodások aláírására és nyilatkozatok megtételére. 3. felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen. Határidő: 1., 2. pont: március pont: a évi költségvetés módosítása dr. Kórósi Emőke jegyző

8 8 33/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Ingatlankezelő Csoportjának beszámolójáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városgazda Nonprofit Kft évben végzett ingatlankezelésről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: március 5. dr. Kórósi Emőke jegyző 34/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az I/1-26/2014. számú előterjesztéshez csatolt, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel évre kötendő közhasznúsági megállapodást és annak 1. és 2. számú mellékletét. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás és mellékletei aláírására. Határidő: március 31. dr. Kórósi Emőke jegyző 35/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt évi közművelődési tervéről Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt évi közművelődési tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Határidő: február 28. Felelős: Berczelly Attila vezérigazgató

9 9 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a Gyermekbarát Város évi programtervének elfogadásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az UNICEF Gyermekbarát város programjának megvalósítása érdekében évre az 1/1-15/2014 sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, határidőkkel és felelősökkel intézkedési tervet fogad el, a költségvetési rendeletben ezekre a célokra biztosított előirányzat erejéig. Határidő: Felelős: a programtervben foglaltak szerint, a képviselő-testület tájékoztatására a január 31. Michl József polgármester a koordinálásra, továbbá a programtervben megjelölt szervezetek és személyek Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Szabadtéri Ifjúsági Találkozóhely létesítéséről Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1-15/2014 sz. előterjesztés 2. számú mellékletében az Építők parkjában a Szabadtéri Ifjúsági Találkozóhely létesítésének koncepciójával és tartalmi elemeivel egyetért. Felkéri a polgármestert a műszaki megvalósítás előtt a terület komplex fejlesztésével kapcsolatos egyeztetésre. Határidő: június 30. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 38/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata A Tata, 461/22 hrsz.-ú ingatlannal (Fellner Jakab úti buszforduló) kapcsolatos döntés meghozataláról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabályozási tervvel összhangban tekintettel arra, hogy a korábbi, közcélú funkció megszűnt - kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből és kivett beépített területként üzleti vagyonná minősíti a Tata, 461/22 hrsz.-ú ingatlanból 421 m2 nagyságú területet. Határidő: értesítésre: március 5. dr. Kórósi Emőke jegyző

10 10 Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 39/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata A Bonéráb Kft. kérelméről Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a tatai 1635 hrsz.-ú ingatlanból további 283 m2 nagyságú területrészt értékesít a Bonéráb Kft. részére Ft-os vételáron. 2. Felhatalmazza a polgármestert az I.1-29/2014. sz. előterjesztés 4. számú mellékletét képező adásvételi szerződés módosításának aláírására. Határidő: értesítésre: március pont esetén: március 15. dr. Kórósi Emőke jegyző 40/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2. módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja: "Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 2. módosítása Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseletében Michl József polgármester, Tata, Kossuth tér 1., KSH számjel: ), Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., képviseletében Czeglédi Zoltán polgármester), Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52., képviseletében Pogrányi Pál polgármester), Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2544 Neszmély, Fő út 129., képviseletében Janovics István polgármester) a február 27-én aláírt, a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 1. A megállapodás 3.3. címe és pontja helyébe az alábbi cím és pont lép: 3.3. A közös hivatal létszáma: 86 fő

11 A közös hivatal létszáma március 1-jén: - Jegyző: 1 fő - Aljegyző: 1 fő - Köztisztviselők: 83 fő melyből: tatai székhely: 69 fő Dunaalmási kirendeltség 5 fő Dunaszentmiklósi kirendeltség 3 fő Neszmélyi kirendeltség 6 fő - Munkavállaló 1 fő melyből: tatai székhely: 1 fő Dunaalmási kirendeltség 0 fő Dunaszentmiklósi kirendeltség 0 fő Neszmélyi kirendeltség 0 fő Összesen: 86 fő 2. A megállapodás pontja helyébe az alábbi pont lép: " A pontban foglaltak alapján a január 1-től folyósított állami támogatás összegéből Tata Város Önkormányzata - Dunaalmás község részére Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a dunaalmási kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaalmás Község Önkormányzata fedezi, - Dunaszentmiklós község Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a dunaszentmiklósi kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaszentmiklós Község Önkormányzata fedezi, - Neszmély község részére Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a neszmélyi kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Neszmély Község Önkormányzata fedezi." 3. A megállapodás 6.5. pontja helyébe az alábbi pont lép: "6.5. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, március 1. napján lépett hatályba. Az 1. és 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás március 1-én lép hatályba." 4. Jelen módosítás március 1-én lép hatályba. Záradék

12 12 A megállapodást Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Neszmély Község Képviselő-testülete 40/2014. (II.27.) Tata Kt. határozatával, /2014. (..) számú, /2014. (..) számú, /2014. (..) számú határozatával hagyta jóvá. Michl József Czeglédi Zoltán Pogrányi Pál Janovics István polgármester polgármester polgármester polgármester Tata Város Dunaalmás Község Dunaszentmiklós Község Neszmély Község Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata" Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületénél, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületénél és Neszmély Község Képviselőtestületénél kezdeményezze a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását. Határidő: március 1. 41/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az 1. és 2. módosítással az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalja: "Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására a módosításokkal egységes szerkezetben Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseletében Michl József polgármester, Tata, Kossuth tér 1., KSH számjel: ), Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., képviseletében Czeglédi Zoltán polgármester), Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52., képviseletében Pogrányi Pál polgármester), Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2544 Neszmély, Fő út 129., képviseletében Janovics István polgármester)

13 13 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. (1) bekezdése alapján március 1-jével határozatlan időre - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A közös önkormányzati hivatal elnevezése Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) A Közös Hivatal székhelye 2890 Tata, Kossuth tér A Közös Hivatal telephelyei: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége, 2545 Dunaalmás, Almási u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége, 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége, 2544 Neszmély, Fő út A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 2. A Közös Hivatal megalakítása: 2.1. A Közös Hivatalt az érintett képviselő-testületek külön tartott testületi ülésen, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást A megállapodás módosítását a képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselőtestületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő harminc napon belül meg kell, hogy tárgyalják. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1. pontban meghatározott szabályok irányadók. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell pénzügyi és vagyoni elszámolásról.

14 14 3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. -a alapján megillető jogok és kötelezettségek Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel A megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáráról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt testületi ülésen döntenek A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Tata Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, melyet a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül A megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt testületi ülésen döntenek A közös hivatal ügyfélfogadása A Közös Hivatal Tata, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén az alábbi az ügyfélfogadás: hétfő 8 12 és ig szerda ig péntek 8 12 óráig A Dunaalmási Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő ig szerda ig péntek 8 12 óráig A Dunaszentmiklósi Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő ig szerda ig péntek óráig A Neszmélyi Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő 8 12 és ig szerda ig péntek 8 12 óráig A közös hivatal létszáma: 86 fő

15 A közös hivatal létszáma március 1-jén: - Jegyző: 1 fő - Aljegyző: 1 fő - Köztisztviselők: 83 fő Melyből: Tatai székhely: 69 fő Dunaalmási kirendeltség 5 fő Dunaszentmiklósi kirendeltség3 fő Neszmélyi kirendeltség 6 fő - Munkavállaló 1 fő Melyből: Tatai székhely: 1 fő Dunaalmási kirendeltség 0 fő Dunaszentmiklósi kirendeltség0 fő Neszmélyi kirendeltség 0 fő Összesen: 86 fő Az alapítást követően a Közös Hivatal szervezeti felépítését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. Ha módosítás érinti a kirendeltséget a község önkormányzatának egyetértési joga van. Egyetértés esetén Tata Város képviselő-testülete kezdeményezi a megállapodás módosítását A Közös Hivatal felépítése A Közös Hivatal az ellátandó feladatok fajtái és jellege alapján a következő irodákra mint belső munkaszervezeti egységekre tagolódik: Humánszolgáltatási Iroda Pénzügyi és Városfejlesztési Iroda irodai szervezeten kívüli szervezeti egységek: Polgármesteri Kabinet Jegyzői kabinet Építési Csoport Dunaalmási Kirendeltség Dunaszentmiklósi Kirendeltség Neszmélyi Kirendeltség A Közös Hivatal az pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket működtet A kirendeltségen biztosítani szükséges Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítését, a döntések végrehajtását Jegyző, aljegyző, kirendeltségvezető

16 Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a megszűnő tatai polgármesteri hivatal jegyzőjét annak egyetértésével - a Közös Hivatal jegyzőként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a megszűnő tatai polgármesteri hivatal aljegyzőjét annak egyetértésével és a tatai jegyző javaslatára a Közös Hivatal aljegyzőként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja A megszűnő községi polgármesteri hivatalok volt jegyzője - egyetértése esetén - kirendeltségvezetőként kerül továbbfoglalkoztatásra a Közös Hivatalban. Ha az érintett településen nem volt jegyző, vagy a volt jegyző nem ért egyet továbbfoglalkoztatásával a kirendeltség vezetéséről a közös hivatal jegyzője a Közös Hivatal útján gondoskodik. 4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás A Közös Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek a testületi ülésen határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselőtestületek az alábbiak szerint járulnak hozzá A Közös Hivatal kiadásai tekintetében a költségek fedezetét elsősorban az állami támogatás biztosítja. Az állami támogatás feletti költségek azon megállapodó önkormányzatot terheli, ahol a költség felmerült A pontban foglaltak alapján a január 1-től folyósított állami támogatás összegéből Tata Város Önkormányzata - Dunaalmás község részére Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a dunaalmási kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaalmás Község Önkormányzata fedezi, - Dunaszentmiklós község Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a dunaszentmiklósi kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaszentmiklós Község Önkormányzata fedezi, - Neszmély község részére Ft támogatási összeget utal át, illetve a közös hivatal a neszmélyi kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Neszmély Község Önkormányzata fedezi.

17 A Közös Hivatal kirendeltségének kiadásait az állami támogatáson felüli összegben a Közös Hivatal nem finanszírozza A Közös Hivatal székhelyén feladatot ellátó köztisztviselők, munkavállalók állami támogatás feletti személyi juttatásainak fedezetét teljes egészében Tata Város Önkormányzata viseli a saját költségvetése terhére A Közös Hivatal kirendeltségén feladatot ellátó köztisztviselők, munkavállalók állami támogatás feletti személyi juttatásainak fedezetét teljes egészében a kirendeltség helye szerinti község önkormányzata viseli a saját költségvetése terhére A Közös Hivatal kirendeltségeinek tisztviselőit, munkavállalóit a béren felüli további személyi juttatás akkor illeti meg, ha a kirendeltség helye szerinti önkormányzat a juttatás fedezetét biztosítja a Közös Hivatal részére A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai Ingatlanok használatba adása A székhelyen és telephelyen a közös hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok tulajdonában maradnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik, az így keletkező vagyonnövekmény kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg Az ingatlanok esetében a Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok viselik az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket - különösen a közüzemi szolgáltatások díjait - az állami finanszírozás erejéig. Az állami támogatáson felüli üzemeltetési és egyéb felmerülő költségek megtérítését az ingatlan helye szerinti települések vállalják A Közös Hivatal székhelyén március 1-jétől az igazgatási munka feltételeinek folyamatos biztosítása (pld. számítógépek, egyéb irodai eszközök, fénymásoló, nyomtatók, bútorok.) Tata Város Önkormányzatának a feladata. A kirendeltségeken március 1-jétől az igazgatási munka feltételeinek folyamatos biztosítása (pld. számítógépek, egyéb irodai eszközök, fénymásoló, nyomtatók, bútorok.) kirendeltség helye szerinti község Önkormányzatának a feladata A Közös Hivatal (székhely és kirendeltség) működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az alapító önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a

18 18 polgármesteri hivatalának (2890 Tata, Kossuth tér 1., hrsz: Tata, belterület, 1635.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2544 Neszmély, Fő út 129.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal) A Közös Hivatal működéséhez használatba adott ingóságok fenntartásához, üzemszerű használatához, karbantartásához, javításához, pótlásához szükséges kiadások fedezetét az önkormányzatok a saját önkormányzati költségvetésükben biztosítják. 5. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 5.1. A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását. Ennek érdekében a Közös Hivatal működésével kapcsolatosan a települések összehangolják honlapjuk tartalmát A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok külön rendelkeznek. 6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

19 Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, bármely jelen megállapodást jóváhagyó önkormányzat székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének megküldeni Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen megállapodás módosítása szükséges, úgy Tata Város Polgármestere a jegyzőkönyv általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás módosításáról készült előterjesztést Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő harminc napon belül kötelesek azt saját képviselő-testületük elé jóváhagyásra beterjeszteni. 6.3 Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek egyeztetni, a pontokban foglaltak szerint. Amennyiben az egyeztetés összehívására vonatkozó jogával egyik önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés felmerülésétől számított harminc napon belül, úgy Tata Város Polgármestere köteles az egyeztető tárgyalást Tata Város Önkormányzata székhelyére összehívni Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Tatai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, március 1. napján lépett hatályba. Az 1. és 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás március 1-én lép hatályba. 6.6 A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a Közös Hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

20 20 Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014. (II.27.) Tata Kt. határozatával fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014. (...) Kt. határozatával fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014. (...) Kt. határozatával fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2014. (...) Kt. határozatával fogadta el. Tata, Michl József Czeglédi Zoltán Pogrányi Pál Janovics István polgármester polgármester polgármester polgármester Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületénél, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületénél és Neszmély Község Képviselőtestületénél kezdeményezze a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadását. Határidő: március 1. Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/ 1 21 /2014. számú előterjesztés mellékletét képző Pályázati felhívást teszi közzé a városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása érdekében. Határidő: Felelős: március 5. - a pályázat közzétételére júniusi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendes ülése - a pályázat elbírálására Michl József polgármester 43/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

21 21 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.1-32/2014. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező, a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás megjelentetésére azzal, hogy a pályázat beadási határideje április 4. Határidő: április 30. dr. Kórósi Emőke jegyző 44/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Várpalota Város Önkormányzatának társulás megszűnésével kapcsolatos kérelméről és kiválási szándékáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja 1./ kijelenti, hogy a Várpalota Város Polgármestere által megküldött, január 14-én kelt - nyilatkozat a Társulás megszűnésével kapcsolatban tárgyú - levelében foglaltakat elutasítja. 2./ kijelenti, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése a Társulás által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg. 3./ egyetért a Társulási Tanács 57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.". Határidő : értesítésre március 3. dr. Kórósi Emőke jegyző

22 22 45/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Beszámoló elfogadásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-1-37/2014. sz. előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 46/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata végrehajtási határidő módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 361/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozat (Újhegyi városrész tervezett lakóútjai) végrehajtási határidejét 2014 szeptember 30-ra módosítja. Határidő: szeptember /2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a tatai iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjairól Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a következő iskolák intézményi tanácsába történő delegálását: Eötvös József Gimnázium és Kollégium Tatai Református Gimnázium Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Határidő: értesítésre: március 5. 48/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a tatai iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjairól

23 23 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 465/2013. (IX.26.) Tata Kt határozatát és a következő újabb személyeket javasolja a Kőkúti Általános Iskolában, a Vaszary János Általános Iskolában és a KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak: Kőkúti Általános Iskola: 1. Dinga László önkormányzati képviselőt 2. Horváth Józsefet a Humán és Ügyrendi Bizottság tagját Vaszary János Általános Iskola: Horváthy Lóránt alpolgármestert KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon: Szabó Katalint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagját Határidő: értesítésre: március 5. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 49/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a tatai nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A nemzetiségek jogairól szóló jogszabályban foglaltak alapján február 1-től az I.1-37/2014. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal együttműködési megállapodást köt a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal működésük személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételeinek biztosítására. Határidő: február 28. dr. Kórósi Emőke jegyző

24 24 50/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Egészségkártya bevezetésével kapcsolatos képviselő-testületi határozatok visszavonásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a következő határozatait: - 262/2013.(V.30.) Tata Kt. határozat, - 446/2013.(IX.26) Tata Kt. határozat Határidő: február 28. Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző 51/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Tata Város Önkormányzata évi adósságkonszolidációjáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata évi adósságkonszolidációjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 52/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata a Csillagsziget Bölcsőde vezetőjének illetmény megállapításáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Séráné Kovács Gizella Csillagsziget Bölcsőde vezetőjének ágazati pótlékát a 19/2014. (II.3) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály 1. -ában meghatározottak szerint január 1. napjától a pótlékalap 58,50%-ában ( Ft összegben) állapítja meg. A kinevezése egyéb feltételei változatlanok maradnak. Határidő: március 14. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 53/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata

25 25 a Bercsényi u. 1. sz. alatti ingatlan felújításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bercsényi u. 1. sz. alatti ingatlan közbeszerzés útján nyertes Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.) kötendő szerződés önerejéhez bruttó Ft- ot biztosít a évi pénzmaradvány terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradvány felosztását követő költségvetés módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről. Határidő: pénzmaradvány felosztását követő költségvetési rendelet módosítása dr. Kórósi Emőke jegyző 54/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő 24 szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak az országgyűlési képviselők következő általános választására létrehozott bizottság alakuló üléséig az alábbi személyeket választja meg: A.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak: 1. Bacsárdi Józsefné Kocsi u Balaskó Katalin Május l. út 49. 3/l. 3. Barna Júlia Somogyi B. u Bátky Jenőné Szent I. u Berényi Éva Május l.u.24. l.lh.2/2. 6. Czirákiné Lantai Krisztina Fazekas u Csatári Emőke Keszthelyi u. 12/7 2/5 8. Csatári Józsefné Május 1. út 6. B.lh.3/1. 9. Cserjési Józsefné Frankel L. u Csipak Ferencné Bartók B. u. 13/A 4/2 11. Dr. Szabóné Kóthay Ildikó Kazinczy u Fábri Mária Koltói A. u Fejjel Lászlóné Gesztenye fasor Feketéné Ország Judit Eötvös u Fógel Gyuláné Madách u Galbicska Péterné Alkotmány u Garamvölgyiné Csuport Ilona Új út 36. 4/3 18. Géczi János József A. u Giber Lászlóné Toldi u. 2/c. 20. Gira Tamásné Egység u / Goldschmidt Tamásné Tata-Agostyán Kossuth L. u Gubiczáné Körmendi Márta Veres P. utca 32.

26 23. Gulyás Tünde Új út 6. 1/1 24. Háklár Imréné Budai N.A.u.l Halupka Ágota Fenyő tér Harcsa Péterné Esze T. u Havasi Árpádné Fazekas u Hudecz Tiborné Zsigmond u Illés Gergely Fellner J. u Illés Márta Fazekas u. 57/c 31. Izsáki Andrásné Nagykert u.9/a. 32. Kalász Csilla Eötvös u. 25/D 1. Kelemen Zoltánné Bartók B.u. 13/A. ¼. 33. Klam Erzsébet Gesztenye fasor 37/c. 1/ Korencsi Ferencné Nagy Lajos u Kovács Judit Rákóczi u Kristófné Szabó Szerafina Új út 18. 3/2 37. Kubóné Erdőszéli Ilona Nyírfa u. 2l. 1. Lengyel Miklós Új út 34. 2/ Lentulai Mária Egység u / Lepcsényi Józsefné Bartók B. u lh. ¾. 40. Létay Noémi Május 1. u / Magó Ottóné Arany J. u Majorosi Mónika Thúry Gy. u. 3. ½. 43. Mátrainé Kovács Éva Tulipán u Mester Dóra Pálóczi H. Á. u /2. (Pf. 96.) 45. Molnárné Szűcs Valéria Erdei F. u Müller Szilárd Róbert Komáromi u Nagy Éva Keszthelyi u. 5. 2/ Nagy Éva Bacsó B. u /fsz. 49. Nedermann Józsefné Dadi u Nedermann Lászlóné Esze T. u Niglás Edit Ady E. u /2 52. Obermayer Lászlóné Új út 34. 3/ Ötvös Ildikó Keszthelyi u. 3. 1/ Pap Ágnes Új út 36. 3/ Papp Lászlóné Tata-Agostyán, Török I. u Prónik István Csabáné Szilágyi E. út Purgel Károlyné Keszthelyi u.2. 3 lh.2/ Rózsa Miklós Dobozi u Savanyú Katalin Szőgyéni u Sárköziné Moravcsik Erika Pálffy u Szalai Éva Erdei F. utca Sziklai Tiborné Szegfű u Szilágyi Ottó Székely B. u Szücs Elvira Kazincbarcikai u. 2/1. 4/ Tóthné Ollé Rozália Keszthelyi u. 8/a. 3/ Török Gábor Budai N.A.u Varga Dezsőné Váci M.u.7. 26

27 68. Varga Istvánné Pálffy u Vas Judit Kosztolányi u. 2/2. 3/ Wágner Józsefné Kosztolányi u lh. ½ B.)A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak: 1. Balogh Katalin Május 1. út 23. fszt Csodányi Andrea Május 1 út 55. fszt Eiplné Németh Ildikó Eötvös u Erzse Alíz Kazincbarcikai u. 13/B 5. Fodor Csilla Május 1. út 30. II. lph. 3/2. 6. Fodorné Újvári Márta Budai N. A. u Fórizs Sándorné Május 1 út 49. 4/2. 8. Géczi Jánosné József A. u Giesz Józsefné Május 1. út lh. 2/ Harmath Katalin Budai Nagy A. u Herceg Zsuzsanna Görgey A. u. 2. fsz Juhász Istvánné Új út Kovács Szilvia Szilágyi E. u Kukoricza Sándorné Kazincbarcikai u. 4/D 2/1 15. Kun Zsolt Gesztenyefasor 33/b. fszt Lengyel Attiláné Kiss E. u Márton Istvánné Jázmin u Mecs Józsefné Keszthelyi u. 8. C. lph. 1/ Merschner Mónika Tata-Agostyán, Kossuth L. u Molnár Józsefné Erdei F. u Mürklné Kurmay Mária Tata-Agostyán, Kossuth L. u Nagy Éva Ady E. u / Németh Valéria Pálóczi H. Á. u.18. 2/1 24. Pintér Erzsébet Május 1 út 10/2 2/ Sahinné Herczeg Edina Szőgyéni u. 32/A. 26. Simon Sándorné Hamary D. u. 5/a. 27. Szabó Istvánné Dózsa György u Szabó Rozália Katalin Május 1. út 17. 1/ Tarnai Tímea Gesztenye fasor 28. fszt Telepi Éva Pálóczi H. Á. u /3 31. Vadász Ferencné Malom u Varga Attila Váci M.u Varga Zsuzsanna Ady E. u Viringer Józsefné Kocsi u Viringer Tímea Kocsi u Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Dr.Kórósi Emőke jegyző, HVI vezető

28 28 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Intézményvezetői lemondás a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb-vezetői beosztásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Kicska Zsuzsanna a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetőjének április 30. napjával történő lemondását az Intézmény magasabb-vezetői beosztásáról. Kinevezésében megállapított Ft vezetői pótlékát, valamint Ft garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét április 30. napjával megszünteti. Dr. Kicska Zsuzsanna lemondását követően kinevezése szerinti munkakörében kerül továbbfoglalkoztatásra. Határidő: április 30. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb-vezetői pályázata kiírásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb vezetői beosztás ellátására az I.1-37/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás szerint. Határidő: közzétételre, március 10. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2014. (II.27.) Tata Kt. határozata Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság megválasztásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról az egészségügyi intézményekben rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- intézménye magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat véleményezésére a beosztás feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: A benyújtott pályázatok véleményezésére a Képviselő-testület felkéri: - az Önkormányzat részéről Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármestert, Kaszál Józsefet a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét

29 29 - a közalkalmazotti tanács tagját, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőt, és - a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjét, hogy a bizottság munkájában vegyen részt. Határidő: április 30. T a t a, február 27. Dr. K ó r ó s i Emőke jegyző

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 1 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI MUNKATERVE (A képviselő-testület a 244/2015. (V.28.) Tata Kt. határozatával fogadta el a II. félévi munkatervét) 2 N A P I R E N D E K

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: I. 54-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. január 29-én 9.00 órakor a Városháza dísztermében (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott üléséről.

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE (a Képviselő-testület a 452/2015.(XI.26.)Tata Kt. határozatával fogadta el) N a p i r e n d e k : 1. Rendelet-tervezet Tata Város

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az önkormányzati döntés-előkészítés, végrehajtás szervezés, a hivatali működés, a hivatali szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület!

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! 1. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 25-én tartandó ülésére Tárgy: Új konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére Tárgy:Háziorvosi feladatok

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2015. február 26 - i ülésére 200/2014.(XII.11)Kt. sz. Kiss E. u. 53. sz. alatti ingatlan önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2013.(VI.27.) számú határozata

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben