SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2 TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /216. (...) önkormányzati rendelete a 215. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 7 2. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése 54 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 67 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 68 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 215. évi engedélyezett létszáma melléklet 215. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg melléklet 215. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 77 9.a. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv 83 9.b. melléklet 215. évi felhasználási ütemterv alakulása és indokolása melléklet Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 215. év 11. melléklet Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 215. év a. melléklet A költségvetési szervek 215. évi maradványa b. melléklet 13.a. melléklet 13.b. melléklet 14.a. melléklet 14.b.a. melléklet A 215. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása Az Önkormányzat konszolidált mérlege Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek

3 14.b.b. melléklet 14.b.c. melléklet 14.b.d. melléklet 14.c. melléklet Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 14 FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 113 Salgótarján 215. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A 215. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 215. évi felhasználása táblázat Céltartalékok 215. évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok 215. évi felhasználása táblázat Sportfeladatok 215. évi felhasználása táblázat Civil feladatok 215. évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok 215. évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok 215. évi felhasználása táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai

4 14. táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A 215. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 215. évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 18. táblázat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 215. évi tényleges és a 216. évi jóváhagyott adatokkal Vagyonkimutatás 215. évi költségvetés teljesítéséhez 31 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 215. év és indokolása 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 216. év és indokolása 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele tájékoztató A nettó 5. ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény előírására 215. év 333 Előzetes hatástanulmány 343

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /216. ( ) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz tízmilliárd-nyolcvankilencmillióhétszázkilencvenkilencezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tízmilliárd-hétszázharminchárommillióháromszázhuszonnégyezer forint bevétellel, c) ezer forint, azaz hatszáznegyvenhárommillió-ötszázhuszonháromezer forint többlettel hagyja jóvá.

6 (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 215. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz hétmilliárd-ötszázhetvennyolcmilliónyolcszázötvennyolcezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-százhúszezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi ainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, -csoportonként és kiemelt onként tartalmazza. (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti ait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot vettek igénybe. 2

7 6. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 9. A Közgyűlés a 215. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 1. A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 11. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3

8 12. A Közgyűlés az -felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi. 13. (1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak általános támogatása összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot forint visszafizetés terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt forint visszatérítésre kerül sor. (2) A Közgyűlés a kiegészítő támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot forint visszafizetés nem terheli, amelyből a 215. év során történt visszafizetés miatt visszatérítésre nem kerül sor. (3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 215. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási maradványaival a költségvetési szervek a 216. évi karbantartási aikat kötelesek megemelni. Amennyiben az emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az maradvány megállapított összege elvonásra kerül. 4

9 (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett ok módosítása mellett a költségvetési szervnek az érintett költségvetési szerv fizetési számlájára kell befizetniük. A költségvetési szervnek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges -módosításokat a költségvetési rendelet ainak változtatása miatt 216. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás ával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 15. (1) A Közgyűlés a 13.a. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti mérlegét. (2) A Közgyűlés a 13.b. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását. 16. A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint, b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint, c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint. 5

10 17. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 215. évi költségvetési beszámolójának közzétételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ának megfelelően. 18. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. III. Vegyes és záró rendelkezések 19. (1) E rendelet 216. április 29. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 215. évi költségvetéséről szóló 4/215. (II.19.) sz. rendelete hatályát veszti. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 6

11 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,75% 98,8% ,75% 98,8% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,8% 1,% ,8% 1,% 3 Dologi kiadások ,74% 98,32% ,74% 98,32% -ebből: élelmezési kiadás ,62% 1,% ,62% 1,% karbantartási kiadás ,73% 69,89% ,73% 69,89% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,73% 5 Felújítások ,73% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,1% 98,34% ,1% 98,34% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,2% 1,% ,2% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,71% 1,% ,71% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,38% 1,% ,38% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,37% 1,% ,37% 1,% Bevételek mindösszesen ,92% 1,% ,92% 1,% 7

12 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,48% 1,% ,48% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,53% 1,% ,53% 1,% 3 Dologi kiadások ,5% 1,% ,5% 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,% 5 Felújítások ,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,18% 1,% ,18% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,81% 1,% ,81% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,65% 1,% ,65% 1,% 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen ,18% 1,% ,18% 1,% 8

13 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,33% 1,% ,33% 1,% -ebből: élelmezési kiadás ,% ,% karbantartási kiadás ,49% 79,47% ,49% 79,47% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,22% 5 Felújítások ,22% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,43% 99,99% ,43% 99,99% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,6% 1,% ,6% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,83% 1,% ,83% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,25% 1,% ,25% 1,% Bevételek mindösszesen ,46% 1,% ,46% 1,% 9

14 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.3 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,18% ,18% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,92% ,92% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,54% 5 Felújítások ,54% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,65% ,65% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 1

15 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,68% ,68% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,68% ,68% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,9% 5 Felújítások ,9% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,94% ,94% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 11

16 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.5 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,% ,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 4 1,% 4 4 1,% 3 Dologi kiadások ,% ,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 7 7 1,% 7 7 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 4 4 1,% 5 Felújítások 4 4 1,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,% ,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 12

17 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,28% ,28% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% ,% 3 Dologi kiadások ,76% 99,86% ,76% 99,86% -ebből: élelmezési kiadás ,% ,% karbantartási kiadás ,77% 98,5% ,77% 98,5% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,97% 5 Felújítások ,97% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,61% 99,43% ,61% 99,43% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,82% 1,% ,82% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,77% 1,% ,77% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,3% 1,% ,3% 1,% Bevételek mindösszesen ,38% 1,% ,38% 1,% 13

18 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,36% 98,51% ,36% 98,51% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,84% 98,59% ,84% 98,59% 3 Dologi kiadások ,7% 94,16% ,15% 93,96% önként vállalt feladat 4 4 1,% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,53% 5 Felújítások ,53% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,89% 98,25% ,83% 98,25% önként vállalt feladat 4 4 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) ,% ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről ,% ,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,45% 1,% ,38% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% Bevételek mindösszesen ,71% 1,% ,64% 1,% önként vállalt feladat 4 4 1,% 14

19 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,61% ,61% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,84% ,84% 3 Dologi kiadások ,86% ,86% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás ,% ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,55% 5 Felújítások ,55% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,77% ,77% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,3% ,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,12% ,12% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,9% ,9% 15

20 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,98% ,98% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,58% ,58% 3 Dologi kiadások ,39% ,39% -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,68% ,68% 5 Felújítások ,% ,% 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,78% ,78% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,% ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,% ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% ,% Bevételek mindösszesen ,% ,% 16

21 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,39% önként vállalt feladat ,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,% önként vállalt feladat ,% 3 Dologi kiadások ,% önként vállalt feladat ,% -ebből: karbantartási kiadás ,% önként vállalt feladat ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,34% önként vállalt feladat ,34% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,13% önként vállalt feladat ,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,59% önként vállalt feladat ,59% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) ,% önként vállalt feladat ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,% önként vállalt feladat ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat Saját bevételek összesen ,% önként vállalt feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,% önként vállalt feladat ,% Bevételek mindösszesen ,% önként vállalt feladat ,% 17

22 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,52% 97,37% ,78% 97,41% önként vállalt feladat ,39% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,78% 97,89% ,75% 97,81% önként vállalt feladat ,% 3 Dologi kiadások ,43% 95,89% ,52% 95,68% önként vállalt feladat ,% -ebből: élelmezési kiadás ,62% 1,% ,62% 1,% karbantartási kiadás ,14% 74,21% ,28% 73,87% önként vállalt feladat ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47% ,47% 5 Elvonások és befizetések ,% ,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,58% ,7% önként vállalt feladat ,34% 5 Felújítások ,1% ,% önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,68% 96,43% ,84% 96,36% önként vállalt feladat ,13% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 1 1 1,% 1 1 1,% 7 Működési bevételek (intézményi) ,5% 1,6% ,27% 1,8% önként vállalt feladat ,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% ,% 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről ,% ,% 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,65% 1,% ,59% 1,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele ,% ,% Saját bevételek összesen ,31% 1,3% ,49% 1,4% önként vállalt feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,19% 1,% ,6% 1,% önként vállalt feladat ,% Bevételek mindösszesen ,93% 1,1% ,98% 1,1% önként vállalt feladat ,% 18

23 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 19

24 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Dornyay Béla Múzeum 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: élelmezési kiadás -ebből: karbantartási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

25 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,18% 1,% önként vállalt feladat ,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások ,68% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás ,68% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,29% 1,% önként vállalt feladat ,29% 1,% 5 Felújítások 445 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat önként vállalt feladat Saját bevételek összesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Bevételek mindösszesen ,13% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 21

26 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,23% 1,% önként vállalt feladat ,18% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások ,8% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% -ebből: karbantartási kiadás ,89% 1,% önként vállalt feladat ,68% 1,% 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,5% 1,% 43 4 önként vállalt feladat ,29% 1,% 5 Felújítások önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Kiadások összesen ,51% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 7 Működési bevételek (intézményi) ,88% 1,% 1 24 önként vállalt feladat ,13% 1,% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen ,1% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen ,51% 1,% önként vállalt feladat ,13% 1,% 22

27 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,64% 87,47% ,48% 84,11% önként vállalt feladat ,6% 9,% államigazgatási feladat ,28% 95,1% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,21% 88,7% ,12% 84,52% önként vállalt feladat ,2% 91,4% államigazgatási feladat ,% 95,97% 3 Dologi kiadások ,86% 99,47% ,23% 98,68% önként vállalt feladat ,18% 16,54% államigazgatási feladat ,48% 1,85% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Elvonások és befizetések 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások ,64% 97,82% ,86% 96,76% önként vállalt feladat Felújítások ,37% 98,53% ,37% 98,53% Kiadások összesen ,87% 9,31% ,64% 88,26% önként vállalt feladat ,66% 91,38% államigazgatási feladat ,2% 96,4% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,21% ,21% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 4 6 önként vállalt feladat Működési bevételek (intézményi) ,9% 1,% ,14% 99,89% önként vállalt feladat ,3% 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése ,3% 2 22 önként vállalt feladat Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele ,34% ,53% önként vállalt feladat ,% államigazgatási feladat ,% 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 1 1,% 1 1 1,% Saját bevételek összesen ,76% 98,77% ,19% 12,91% önként vállalt feladat ,48% államigazgatási feladat ,% 3 Önkormányzati támogatás ,34% 99,96% ,75% 98,41% önként vállalt feladat ,92% 11,15% államigazgatási feladat ,99% 14,3% Bevételek mindösszesen ,6% 99,77% ,6% 99,17% önként vállalt feladat ,3% 97,79% államigazgatási feladat ,15% 13,55% 23

28 1. melléklet a /216. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 215 évi e Ft 215 évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1 Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat 5 Elvonások és befizetések önként vállalt feladat 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 1 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 5 Felújítások önként vállalt feladat önként vállalt feladat 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Kiadások összesen ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat 7 Működési bevételek (intézményi) 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 18 önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat 19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről önként vállalt feladat 2.3 Finanszírozási bevételek 2 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Saját bevételek összesen önként vállalt feladat önként vállalt feladat 3 Önkormányzati támogatás ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% Bevételek mindösszesen ,67% 1,% önként vállalt feladat ,67% 1,% 24

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 214. ÉV Salgótarján, 215. április 15. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról Kadarkút Város

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV Salgótarján, 2014. április 11. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

módosította: 38/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8/2013 (III.01.) önkormányzati rendelet 12/2015 (V. 04.) önkormányzati rendelet

módosította: 38/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8/2013 (III.01.) önkormányzati rendelet 12/2015 (V. 04.) önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló módosította: 38/2012.

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Szujó Edina Véleményező bizottság: Gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016. Előkészítő: Geiszler Éva Melléklet: Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

2. A R. 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

2. A R. 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V.24.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III.23.) számú rendelet módosításáról Vasad Község

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben