A évi költségvetés mellékletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2009. évi költségvetés mellékletei"

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Nagykálló Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet 14/B. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 2.1.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 5.sz. részletező 6.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről év Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról év 7.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról év 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 9.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 11. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2 2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím Eredeti Módosított Összesen Összesen 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok feladatai sz.mell. 2. Körzeti igazgatás sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások sz.mell. 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.sz.mell. 12. Szociális gyermekvéd. bentlakásos és átmeneti elhely. 3.sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz.mell. 9.a Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok sz.mell. Normatív hozzájárulások összesen sz.mell. I. 1. Pedagógus szakvizsga,továbbképz,szakmai szolg.ig.tám sz.mell. I. 3. Pedagógiai szakszolgálat sz.mell. I. 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása sz.mell. II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga 8.sz.mell. II. 1. c) Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása sz.mell. II. 1. Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése sz.mell. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen Normatív támogatás összesen sz.mell. A) Személyi jövedelemadó helyben maradó része sz.mell. B) III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése sz.mell. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Mind összesen sz.mell. Központosított támogatások összesen sz.mell lakossági közműfejlesztés támogatása sz.mell cigány kisebbségi önkormányzat támogatása sz.mell könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 5.sz.mell prémiumévek program sz.mell. 15. a) 5.sz.mell. 15. b) - érettségi vizsgák megszervezésének támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 5.sz.mell. 17. a) - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5.sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása sz.mell. 24. c) - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5.sz.mell óvodáztatási támogatás 5.sz.mell. 24.a) - integrációs rendszerben résztvevő int.-ben pedag. anyagi öszt sz.mell esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások sz.mell sz.mell. 5.sz.mell. - nyári gyermekétkeztetés biztosítása Fejlesztési támogatások összesen 0 0 Költségvetési támogatások összesen

3 2. számú melléklet ata évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Összesen

4 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK évi módosított elóir. Ezer Ft-ban %-a Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási Áfa visszatér., ért. tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja) ,61% Önkormányzat sajátos működési bevételei ,39% Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételei ,75% Működési célú támogatási bevételek ,62% Működési célra átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése ,00% Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,36% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek Működési költségvetési bevételek ,32% Müködési célu hitel Möködési bevételek összesen ,32% Személyi juttatások ,96% Munkaadókat terhelő járulékok ,11% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. t. eszk. és immat. javak utáni Áfa befizetés, és kamatfizetés) ,09% Támogatás értékű működési kiadás ,51% Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,99% Ellátottak pénzbeli juttatása ,64% Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok ,00% Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások 902 Működési költségvetési kiadások ,35% Működési hitel törlesztés Működési kiadások összesen ,35% 3

5 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir évi módosított elóir. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ezer Ft-ban %-a Önkörmányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei ,14% Felhalmozási célú támogatás és átengedett SZJA ,01% Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,33% Felhalmozási Áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, kiszámlázott felhalmozási Áfa ,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ,03% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,00% Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,62% Felhalmozási költségvetési bevételek ,23% Felhalmozás célú hitel felvét Felhalmozási bevételek összesen ,23% Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) ,68% Felújítási kiadások (Áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni Áfa befizetés, kiszámlázott felhalmozási Áfa befizetés ,00% Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,44% Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok ,00% Felhalmozási költségvetési kiadások ,88% Felhalmozás célú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen ,88% Költségvetési bevételek összesen ,41% Költségvetési kiadások összesen ,65% Költségvetési hiány/többlet ,55% Ebből: működési ,21% felhalmozási ,00% 4

6 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir évi módosított elóir. Ezer Ft-ban %-a Finanszírozási hiány/többlet ,55% Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet

7 4. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban Ezer Ft-ban! Sorszám Hitel jellege/hitelező neve Felvétel éve Lejárat éve Hitel állomány junius 30.-án után 1. Működési célú (2+6) Belföldi hitelezők Külföldi hitelezők Felhalmozási célú (10+14) Belföldi hitelezők Külföldi hitelezők Összesen (1+9):

8 5. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Sorszám Kölcsönnyújtás éve Ezer Ft-ban! Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Hitel, kölcsön Lejárat éve után 1. Rövid lejáratú (2+5) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Hosszú lejáratú (7+10) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Összesen (1+6):

9 K I M U T A T Á S 6. számú melléklet Szakfeladat Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Telj. %-a ,09% Egyesített Óvoda ,09% db számítógép ,09% Városi Bölcsőde Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ,38% Általános Iskola ,38% beléptető és kaputelefon rendszer kiépítése ,00% vagyonvédelmi rendszer ,00% hardwer eszközök ,75% db notebook ,00% szakmai és informatikai eszközök ,90% Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,89% Korányi Frigyes Gimnázium ,42% vagyonvédelmi rendszer ,00% db projektor állvánnyal ,00% db számítógép ,17% szakmai és informatikai eszközök ,12% Budai Nagy Antal Szakközépiskola ,00% szakmai és informatikai eszközök 408 0,00% szakképzési támogatás 617 0,00% Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola ,00% db számítógép 214 0,00% szakképzési támogatás ,00% Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal ,99% út csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése ,00% /19 hrsz-ú ingatlan vásárlása ,00% II. Rákóczi Ferenc mellszobor alkotása ,00% Buszvégállomás igazgatási, szolgáltatási díja ,00% rendezési terv módosítása ,00% turisztikai fejlesztési stratégia és program ,00% hrsz-ú, 1837 hrsz-ú ingatlanok vásátlása ,43% Interreg IV.B. Harangod völgyszínpad ,00% Közösségi közlekedés Buszvégállomás (ÉAOP) ,56% Tanyagondnoki busz (EMVA) ,53% Lurkókuckó 2009-ben ,51% Strand többfunkciós sportpálya ,70% Ifjúsági szolgáltatóiroda kialakítása ,19% Szennyvíztisztító telep kialakítása (KEOP) ,30% Városrehabilitáció (funkcióbővítő) ,89% Szociális városrehabilitáció ,33% számítástechnikai eszközök beszerzése ,60% Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése ,80% zártkertben lévő ingatlanok vásárlása ,89% Közösségi közlekedés Buszvégállomás 52 db szgk parkoló ,00% 8

10 Szakfeladat MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Telj. %-a 751 Nagykállói Egyesített 2164 hrsz-ú ingatlan Óvoda vásárlása és Bölcsőde ,00% /2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása ,00% Vektoros digitális térkép CORSO Harangod foglalk. Épület, parkoló Közvilágítás bővítés Birke tanya kerékpárút Városi Piac Hulladéklerakó Sport út Járdák 240 Beruházás összesen : ,61% Pénzügyi befektetések kiadásai ,43% - Inno Invest részvény ,00% - Városfejlesztő Társaság törzstőke ,00% - TESZ Alapítvány törzstőke 100 0,00% Felhalmozási kiadások összesen ,68% 9

11 7. számú melléklet K I M U T A T Á S A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL évben (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Eredeti Módosított Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0

12 7. számú melléklet %- a

13 8. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma M e g n e v e z é s évi engedélyezett nyitó létszám Engedélyezett létszámkeret (álláshely) Átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám június 30.-án Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde közalkalmazott 40,00 39,00 36,00 37,00 - pedagógus 25,00 23,00 23,00 23,00 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. közalkalmazott 72,00 70,00 68,00 65,00 - pedagógus 70,00 69,00 67,00 64,00 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közalkalmazott 84,00 83,00 79,00 77,00 - pedagógus 79,00 79,00 75,00 72,00 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola közalkalmazott 30,00 30,00 29,00 20,00 - pedagógus 28,00 28,00 28,00 19,00 Ratkó József Városi Könyvtár közalkalmazott 5,00 5,00 3,00 4,00 Polgármesteri Hivatal 141,00 137,00 113,00 161,00 - köztisztviselő 63,00 63,00 55, közalkalmazott 2,00 1, tisztségviselő 1,00 1,00 1, Fizikai alkalmazott 10,00 10,00 11, Részmunk.idős köztiszv. 2,00 2,00 1,00 - Részmunk.idős fizikai - KH. + Közcélú foglalkozt. 41,00 60,00 45, Képviselők. 22,00 Önkormányzat összesen : 372,00 364,00 328,00 364,00 - pedagógus : 202,00 199,00 193,00 178,00

14 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a I. Polgármesteri Hivatal működtetése ,55% Személyi juttatás ,13% Munkaadókat terhelő járulékok ,64% Dologi kiadások ,94% II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Fűrdő és strandszolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 317 Tűzvédelem ,65% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,65% Városgazdálkodás ,99% Személyi juttatás ,08% Munkaadókat terhelő járulékok ,76% Dologi kiadások ,15% Települési vízellátás ,33% Dologi kiadások ,33% Temető fenntartása ,49% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,49% Közvilágítás ,72% Dologi kiadások ,72% Állategészségügyi szolgáltatás ,00% Személyi juttatás ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátás ,86% Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok ,38% Társadalom és szoc. pol. juttatás ,13% Háziorvosi szolgálat ,44% Dologi kiadások ,44% Fogorvosi ellátás ,87% Dologi kiadások ,87% Védőnői ellátás ,28% Dologi kiadások ,28% Eseti pénzbeli ellátás ,58% Társadalom és szoc. pol. juttatás ,58% Szennyvízelvezetés és kezelés ,29% Dologi kiadások ,29% Közutak üzemeltetése ,95% Dologi kiadások ,95% Települési hulladékkezelés ,46% Dologi kiadások ,46% 13

15 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a Területi igazgatási tevékenység ,45% Személyi juttatás ,22% Munkaadókat terhelő járulékok ,43% Dologi kiadások ,58% Polgári Védelem ,70% Személyi juttatás ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,63% Dologi kiadások ,80% Mezőőri tevékenység ,37% Személyi juttatás ,38% Munkaadókat terhelő járulékok ,03% Dologi kiadások ,79% Országgyülési képviselőválasztással kapcs. Feladatok Dologi kiadások 505 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközök átadása ,66% Támogatás értékü mük. kiadás ,51% Pénzeszköz átadás ,11% II. Ö s s z e s e n : ,82% Személyi juttatás ,23% Munkaadókat terhelő járulékok ,50% Dologi kiadások ,62% Társadalom és szoc. pol. juttatás ,18% Támogatás értékü mük. kiadás ,51% Pénzeszközök átadása ,11% Előző évi pénzmaradvány átadás III. Helyi kisebbségi önkormányzat ,34% Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,34% Átadott pénzeszköz IV. Hitelek visszafizetése + kamat Működési Fejlesztési V. Felhalmozási kiadások ,83% Beruházások ,99% Pénzügyi befektetések kiadásai ,43% Tám.értékü felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,44% Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja ,00% Felhalmozási célú ÁFA befizetés VI. Felújítási feladatok VII. Tartalékok ,00% Általános ,00% Céltartalék ,00% VIII. Müködési Kölcsön IX. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

16 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban % - a X. Rövidlejáratu értékpapir vásárlás Személyi juttatás ,11% Munkaadókat terhelő járulékok ,72% Dologi kiadások ,39% Társadalom és szoc. pol. juttatások ,18% Tám.értékü mük.kiadás ,51% Működési célú pénzeszközök átadása ,11% Előző évi pénzmaradvány átadás Müködési Hitel + kamat Felhalmozási kiadások ,83% Felújítási kiadások Fellesztési hitel + kamat Tartalékok ,00% Müködési kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Értékpapir vásárlás M I N D Ö S S Z E S E N : ,20% 15

17 10. sz. melléklet T A R T A L É K O K évben Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. CÉLTARTALÉK Müködési célú Önszerveződő közösségek támogatása Taneszköz beszerzés Diáksport Intézmények nyári karbantartási munkáira Intézmények kulturális rendezvényeinek megrendezésére Intézményi pályázati saját forrás Könyvtár érdekeltség növelő pályázat saját forrás Szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) Útak építése, felújítása Járdák építése Úttartozékok Parkok, közterületek fenntartása Házszámrendezés Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) Csapadékvíz elvezető építése Díszkivilágítás bővítése Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás Harangod előzetes hatástanulmány "Határmenti együttműködés a vendéglátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" című pályázat saját forrás "A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje" című pályázat saját forrás "Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás "Nagykálló - József Atilla út burkolatfelújítása pályázat" saját forrás "Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló pályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése pályázat" saját forrás "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálatára pályázat" saját forrás "Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban pályázat" saját forrás "Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítására pályázat" saját forrás - "Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tag utak (4102 sz. út belterületi szakasz) csapadékvíz elvezetésére pályázat" saját forrás "Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért pályázat" saját forrás "Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben pályázat" saját forrás "Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben pályázat" s.forrás II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalék összesen

18 11.számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer Ft-ban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll.éve előtti Kiadás vonzata évenként kifizetés után Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat) Beruházás célonként Integrált Szociális Városrehabilitáció Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Szennyvíztisztító telep létesítése Lurkókuckó és élménypark létesítése Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad Felújítás feladatonként Összesen ( )

19 11/A számú melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés év év év év Megjegyzés 162/2009. A Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése, nyilászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása évben vállalt kötelezettségek évi határozatok összesen: Mindösszesen oldal

20 KIMUTATÁS 11/B számú melléklet A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kt. hat. száma Megnevezés év év Ezer Ft-ban év év után Kezességvállalás összesen: *Nem került eddig érvényesítésére

21 Előirányzat - felhasználási ütemterv évre 12. számú melléklet Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés évi mód. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: 1 Bevételi ok Nyitó egyenleg Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű 4 bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény 0 9 Egyéb bevételek Bevételi összesen: Kiadási ok 12 Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Támogatások, elvonások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok Hitelek kamatai 0 20 Finanszírozási kiadások 0 21 Egyéb kiadások 0 22 Kiadási összesen: Záró egyenleg

22 Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 13. számú melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege Szöveges indoklás ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként: szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója - gépjárműadó - talajterhelési díj - luxusadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege kölségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség rászorultsági alapon a díj 20 %-a jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet - sportlétesítmények fenntartása 3052 víz, villamosenergia, gázdíjak

23 14. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása év Megnevezés Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Telj.%-a BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás ,29% Önkormányzati saját forrás ,77% Egyéb forrás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,05% KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 917 Dologi kiadás ,53% Felhalmozási kiadások ,98% Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,65% M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telj.%-a Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke

24 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/A. sz. melléklet Bevétel [eft] Kiadás [eft] Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Ebből évi támogatás évi kiadás évi tervezett További években ÉAOP 5.1.1/A Nagykálló Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉARFÜ KHT ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉARFÜ KHT KEOP Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése KVVMFI ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum ÉARFÜ KHT létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése ÉARFÜ KHT TÁMOP / "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló ESZA KHT városában ÉAOP Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budani Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegysége Komplex VÁTI KHT Akadálymentesítése Nagykállóban ÉAOP Nagykálló Birke-tanyára vezető kerékpárút építése ÉARFÜ KHT FVM Gépjármü beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátására (EMVA) MVH Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad JTS WIENNA Twon-Twinning - Testvérvárosi rendezvények ÁROP-1.A.2/A , minőség, hatékonyság-a nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése VÁTI KHT Összesen

25 14/B. számú melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Sorszám Program megnevezése Program megvalósításának ideje (-tól -ig) Saját erő Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati támogatás EU támogatás Összesen Saját erő 2009-ben várható megvalósítás Kormányzati támogatás EU támogatás Ft-ban Összesen ÉAOP 5.1.1/A Nagykálló 1. Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító 2. városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP Nagykálló 3. szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi 4. rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B Nagykálló 5. térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP / "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági 6. szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP Nagykálló Birketanyára vezető kerékpárút építése FVM Gépjármü beszerzés 8. tanyagondnoki feladatok ellátására Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad Town Twinning-Testvérvárosi 10. rendezvények ÁROP-1.A.2/A , minőség, hatékonyság-a nagykállói 11. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Összesen: Ft/EURO árfolyamon számolva

26 15. sz melléklet K I M U T A T Á S a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telj.%-a BEVÉTELEK: Központositott támogatás ,45% Önkormányzat támogatása ,93% Előző évi pénzmaradvány Tám.értékű mük. bev ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,34% KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás ,34% Mük. pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,34%

27 16. számú melléklet Nagykálló Váro Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 2009.évi 2009.évi 2009.évi Sorsz. M e g n e v e z é s 209.évi eredeti módosított %-a Sorsz. M e g n e v e z é s eredeti módosított %-a 1. Intézményi működési bevételek ,61% 1. Működési kiadások ,22% - intézmények ,87% 1.1. Önkormányzat intézményei ,53% - polgármesteri hivatal ,45% -személyi juttatások ,19% 2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés ,00% - munkaadót terhelő járulékok ,62% - felhalm. ÁFA visszatérülés - dologi kiadások ,85% - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA ,00% - ellátottak pénzbeli juttatásai ,64% - müködési pénzeszköz átadás 3. Sajátos működési bevételek ,45% 1.2. Önkormányzat hivatala ,55% - egyéb áteng. adójellegű bevételek ,01% - személyi juttatások ,13% - iparűzési adó ,62% - munkaadókat terhelő járulékok ,64% - komm.adó (vállalk.) ,67% - dologi kiadások ,94% - pótlék, bírság ,35% - gépjárműadó ,19% 1.3. Önkorm. központ kez. feladatok ,82% - talajterhelési díj ,45% - személyi juttatások ,23% -személyi jövedelemadó ,60% - munkaadókat terhelő járulékok ,50% 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,50% - dologi kiadások ,62% - bérleti díj ( felhalmozási ) ,04% - pénze. átadás, társ.szoc.pol. jutt ,89% - tárgyi eszk. értékesítése (osztalék) ######### 1.4. Helyi kisebbségi önkormányzat ,34% - üzemeltetésből származó bevétel ,00% - norm.támogatás évi lakáshoz j ,00% - személyi juttatások - komm.adó (magánsz. ) ,06% - munkaadókat terhelő járulékok - önk. lakások értékesítése ,10% - dologi kiadások ,34% 5. Központi költségvetési támogatások ,75% 2. Hitelek visszafizetése és kamata ######### - normatív állami hozzájárulások ,73% - működési célú - kötött felhasználású állami hjár ,81% - fejlesztési célú ######### - központosított ok ,50% 3. Felhalmozási kiadások ,41% - céltámogatás - felújítási feladatok ÁFÁ - val - TEKI támogatás - beruházások ÁFÁ - val ,68% - céljellegű decentralizált tám. - felhalmozási c. pénzeszk.átadás ,44% - müködésképt. önk. támogatása - ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése ,00% - vismajor támogatás - felhalmozási kölcsön törlesztése 6. Átvett pénzeszközök ,11% 4. Tartalékok ,00% - működési átvett Államh.-on belülről ,45% - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól 0 40 ######### 5. Müködési kölcsön - működési átvett Államh.-on kívülről fejlesztési átvett Államh.-on belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsön fejlesztési átvett Államh.-on kívülről ,03% 7. Hitel felvétele/kölcsön visszatér ,98% 7. Értékpapir vásárlás 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési kieg. vissztatérülések Költségvetési bevételek összesen ,75% K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : ,61% kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 902 Bevételek összesen ,41% M I N D Ö S S Z E S E N ,65% Pénzf.nélküli bevételek Pénzforg.nélküli kiadások Hiány (rendezés hitelfelvétellel) Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mind összesen ,72% Mind összesen ,72%

28 17. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi vagyonkimutatása Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Szellemi termék - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 2. Föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 3. Telek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 4. Erdő - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 5. Épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 6. Építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 7. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 8. Gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 9. Járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 10. Üzemeltetésre átadott föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 11. Üzemeltetésre átadott telek 27

29 - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 12. Üzemeltetésre átadott épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 13. Üzemeltetésre átadott építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. 14. Eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, 15. felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 16. Üzemeltetésre átadott járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Összesen: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Mindösszesen: 28

30 18. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa M e g n e v e z é s tárgyévi módosított pénzm. előző évben képzett maradv. befizetési kötelezettség működési célú maradvány Felhalm. célu maradv. Szakképzés maradványa továbbk. szakképz és maradv. száll. tart. ill. túlfiz.visszautalása személyi e g y é b k ö t e l e z e t t s é g e k járulékok dologi, szoc.jutt. felh.kiad. befiz.köt. Ezer Ft-ban kötelezett séggel terhelt pénzmar. Szabad pénzmara dvány 1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde 2. Általános Iskola 3. Középiskolák 4. Kállay Rudolf Szakiskola 5. Városi Könyvtár 6. Polgármesteri Hivatal 7. Kisebbségi Önkormányzat Ö s s z e s e n : Összesenből OEP finanszírozás

31 Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak III. II. Tárgyi Befektetett eszközök pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőke változások E. Tartalékok I.Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék I. F. Hosszúlejáratú Kötelezettségek kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,- ) Auditálási eltérések (+,- ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai

32 20. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktiv és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

33 20. számú melléklet űsített pénzmaradvány - kimutatása Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

34 21. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Sorszám 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Végleges pénzeszköz átadás 5 Ellátottak juttatásai 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadások 8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 9 Hitelek és kölcsönök kiadásai 10 Értékpapírok kiadásai 11 Finanszírozási kiadások 12 Pénzforgalmi kiadások ( 1+ +9) 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 15 Kiadások összesen ( ) 16 Intézményi működési bevételek 17 Önkormányzat sajátos működési bevételei 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű 19 bevételei Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett 20 pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 23 Hitelek és kölcsönök bevételei 24 Értékpapírok bevételei Megnevezés 25 Finanszírozási bevételek (23+24) 26 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 29 Bevételek összesen ( ) 30 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 31 Finanszírozási műveletek eredménye 32 Aktív és passzív műveletek eredménye Eredeti Módosított

35 Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása 1. számú részletező Megnevezés Eredeti Módosított Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Árz- és készletértékesítés ellenértéke 42 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 373 ÁFA bevételek, visszatérülések Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér. Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Hozam és kamatbevételek ÁH-kívüli kamat, árfolyamnyereség Kamatbevétel ÁH-on belülről 12 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Működési célú átvett pée. vállalkozásoktól Működési célú átvett pée. háztartásoktól Működési célú átvett pée. non-profit szerv. 690 Működési célú átvett pée. külföldről Működési célú átvett pée. EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülése Intézményi működési bevételek összesen

36 1. számú részletező kimutatás Ezer Ft-ban %-a 48,61% 50,20% 35,70% 52,12% 55,74% 56,45% 47,68% 26,52% 109,38% 148,78% 19,34% 19,24% 62,36%

37 Nagykálló Város Önkormányzata évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. számú részletező Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Eredeti 0 Módosított Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel Pénzügyi befektetések bevételei 0 Osztalék- és hozambevétel Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pémzeszközátvétel ÁH-on kívülről Felhalmozási célú átvett pée. vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pée. háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pée. non-profit szerv Felhalmozási célú átvett pée. külföldről Felhalmozási célú átvett pée. EU költségvetésből Felhalmozási és tőkejellgű bevételek összesen

38 2. számú részletező kimutatás Ezer Ft-ban %-a 244,03% 78,13% 244,03%

39 2.1. sz. részletező kimutatás K I M U T A T Á S az önkormányzat támogatás értékű müködési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Ezer Ft-ban %-a Támogatás értékű működési bevételek ,62% Egyesített Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat ,00% Középiskolák ,59% Kállay R Szakiskola ,00% Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal ,02% - Balkány alokmányiroda ,00% - Önkormányzatok pv. Támogatása ,67% - Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás ,33% - Földalapú támogatás ,00% - Kállósemjén központi ügyelethez, ped. szakszolg. t ,29% - Biri központi ügyelethez, ped. szakszolg. t ,00% - Sz-Sz-B. Kisebbségi Önk. CKÖ Május 1. rendezvény ,00% - Sz-Sz-B. Önkormányzati hiv. EU parlamenti képviselők választása Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Jegyzők által működtetett szakértői bizottság TB Alapból átvett 40 - Központi kvi szervtől átvett egyéb támogatásértékű bev Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Egyesített Óvoda 570 Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat 120 Középiskolák Kállay R Szakiskola Művelődési Központ Könyvtár Polgármesteri Hivatal =- Commission Of The Europen Comm Ö s s z e s e n : ,25%

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei. ( adatok eft) B E V É T E L E K. Működési célú pénzeszköz átvétel

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei. ( adatok eft) B E V É T E L E K. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Tőke jellegű bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben