1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselőtestületnek negyedévente kell döntenie. A rendeletmódosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, a képviselőtestület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a kapott állami támogatások képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés mellékletében található meg. Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják: Az Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat költségvetési támogatása A központosított előirányzatokon belül - Lakossági közműfejlesztés támogatása címen 38 eft Egyéb központi támogatás előirányzata: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évre vonatkozó kiegészítő támogatás, valamint a évi kompenzációja címén összesen eft támogatás. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft május 25-én megtartott taggyűlésén a 21/2012.(V.25.) Tgy. Sz. határozata értelmében 20 millió forint osztalékot fizetnek ki a 2012-ben. Dombóvárra eső arányos rész eft, ezáltal eft-tal növekedik az előirányzatként tervezett előirányzat. Támogatásértékű működési bevételek: A mozgáskorlátozottak közlekedésit támogatása címen eft összegű támogatást, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra időarányosan 331 eft támogatást igényelt az önkormányzat. Felhalmozási célú bevételek Otthonteremtési támogatás címén további eft-ot utaltak át, mely a kiadások között is hasonló címen jelenik meg. Intézményi bevételek Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1. valamint a 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen. Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze: - A dombóvári intézményeknél elszámolásra került a évi zárszámadási rendeletben kimutatott normatíva korrekciók (a településeket érintő korrekciók a évet lezáró elszámolásokban kerülnek rendezésre), összességében eft elvonás történt, mely részben biztosítja a 110. cím III. Dologi kiadások 31. Állami támogatások visszafizetése sor fedezetét.

3 3 - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjának havi része, valamint a évi december hónapra járó, januárban kifizetett bérekre járó összege került beépítésre. - A költségvetési rendelet 110. cím X. Céltartalékok 10. Intézményi cafetéria soron szereplő 50 millió forint felosztásáról a Képviselő-testület a 155/2012.(IV.26.) Kt. határozatában döntött, melynek intézményeket érintő részét rendelkezésre bocsátottuk. - Azokban az intézményekben, ahol 2012-ben van közfoglalkoztatás, részükre arányosan a támogatásnak megfelelően a költségvetési rendelet 110. cím III. Dologi kiadások Közfoglalkoztatás önerő soron lévő előirányzatból biztosítottuk a bérek és járulékok fedezetét. - A József Attila ÁMK Sportköre a sporttámogatásokra elkülönített keretből a 111/2012.(III.29.)számú Kt. határozat alapján 50 eft támogatásban részesült. Az intézménynek finanszírozásként biztosítjuk a támogatást. - A civil keret felosztásáról szóló a 110/2012.(III.29.)számú Kt. határozat szerint a József Attila ÁMK az Újdombóvári Őszi Fesztivál megrendezésére 500 eft, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Névadó ünnepség megtartására 80 eft támogatást kapott, melyet szintén finanszírozásként biztosítunk. - Az Illyés Gyula Gimnáziumnak a polgármester évi keretéből 100 eft támogatást adott kerítés festésére, melyet szintén finanszírozásként adjuk az intézmény részére. - Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája kérelmet nyújtott be CISCO hálózati akadémia bevezetéséhez, melyhez 300 eft biztosítását kéri a fenntartótól. Az intézményi saját bevételeket érintő jogcímek a következők: A Könyvtár esetében a mozgókönyvtári szolgáltatások esetében 400 eft többletbevételt értek el. Működési célú pénzeszköz átvétel - A Városi Könyvtár a TÁMOP pályázatból 249 eft támogatást kapott. - A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a TÁMOP /2 pályázatból eft támogatást kapott, melyből 416 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az elszámolás során. - A József Attila Általános Művelődési Központ a Reál Hungária 2B pályázatán 23 eft a Magyar Tehetségsegítő Szervezettő 50 eft, a TÁMOP pályázatból eft előleg támogatásban részesült. - Az Illyés Gyula Gimnázium a Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló pályázat címén 345 eft támogatást kapott. - Az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvodai Intézményegysége a TÁMOP pályázatból 750 eft támogatást kapott. - Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola Dombóvári Intézménye a TEMPUS Közalapítvány Leonardó projekt re 545 eft, a Wekerle Sándor Alapkezelő Útravaló pályázatából 104 eft, továbbá a TÁMOP pályázat lebonyolítására eft előleg támogatásban részesült.

4 4 Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a évi bérkompenzáció bér, valamint a járulék része. Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletet (Ávr.) az 56/2012. (III.31.) Korm.rendelet több sarkalatos ponton módosította. A rendelet. 24. (2) bekezdéséből törlésre került azon rendelkezés, mely szerint a képviselők juttatásait a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni, ezért az Önkormányzat költségvetésbe javasoljuk átvezetni a tiszteletdíjat és járulékát. Dologi kiadások Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szétválasztása miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya továbbra is küldi állásfoglalásait, melyek alapján a költségvetésben a kiadások átcsoportosítása is szükséges. A képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket, kiadásokat a továbbiakban az önkormányzatnál kell tervezni. A pénzforgalom szétválasztása miatt az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó kamatbevételeket és banki költségeket az önkormányzati jogalkotás, míg a hivatal számlájához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat az igazgatási tevékenység szakfeladatra kell könyvelni. A költségvetési rendeletben a város- és községgazdálkodás címen biztosított keretet az önkormányzati gazdálkodás során felmerülő, egyéb címre nem elszámolható kiadásokra a képviselő-testület. Új címként javaslunk önkormányzati jogalkotás címet létrehozni 10 millió Ft összegű előirányzattal, melyre a testület működésével kapcsolatos kiadások különíthetőek el, az összeg átcsoportosítását a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére kérjük. A város- és községgazdálkodás jelenlegi kerete már kötelezettségvállalással terhelt, az előző évtől eltérően a banki jutalékok, kezelési költségek, postai jutalékok, önkormányzati reprezentációs költségek, reklám és propaganda költségek is ide kerültek könyvelésre. A dologi kiadások módosításánál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak: - A 107/2012. (III.29.) Kt. határozata a Belvárosi Általános Iskola tornacsarnokának álmennyezet megerősítésére kért újabb szakvélemény készítésére 254 eft, - A 128/2012.(III.29.) Kt. határozat értelmében a 110. cím III. Dologi kiadások 30. Testvérvárosi kiadások soráról 500 eft átcsoportosítása a III. Dologi kiadások 25. Városi rendezvényekre, - A 129/2012.(III.29.) Kt. határozat szerint a 110. cím III. Dologi kiadások 25. Városi rendezvények keretből átcsoportosításra került eft a Dombóvári Művelődési Ház Nkft által 2012-ben szervezendő városi rendezvényekre, - A 165/2012.(V.24.) Kt. határozat alapján 800 eft-ot javaslunk átvezetni a 110. cím III. Dologi kiadások. 22. Jogi tanácsadás sorra a 109. cím III. Dologi kiadások

5 5 terhére. Felújítások A felújítások kiadásainál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok: - A 187/2012.(V.24.) Kt határozat alapján a 110. Cím VI. Felújítások alcím I. Járdafelújítások sorról eft-ot átcsoportosítottunk a 110. Cím VII. Működésre átadott pénzeszköz 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 13. Méhnyakrák elleni védőoltás sorra. Működésre átadott pénzeszköz Az önkormányzat által folyósított ellátások 16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatások új sorral kiegészült a támogatás terhére kifizetett eft-tal. Felhalmozásra átadott pénzeszközök - Az otthonteremtési támogatás kiadási összegét javasoljuk megemelni ezen jogcímen átvett összegben, melynek értéke1.608 eft. - A közműfejlesztési támogatás összegét 38 eft összegben javasoljuk meghatározni. Tartalékok A Céltartalékok közé javasoljuk elkülöníteni a évi keresetkiegészítésre kapott állami támogatás előlegét, eft-ot, mely a december havi nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Javasoljuk céltartalékban tenni a április havi normatíva lemondásból adódó elvonás összegét, melynek összege eft. Az általános tartalék felhasználását érintő Képviselő-testületi határozatok a következők voltak: - 52/2012.(II.23.) Kt. határozat - Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti társasház kiürítési költségeire eft-ot, - 66/2012.(II.23.) Kt. határozat a Dombóvár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi támogatására 750 eft-ot, - 89/2012.(III.23.) Kt. határozat - Mezőgazdasági program üzemeltetési költségek fedezetére 500 eft-ot, - 101/2012.(III.29.) Kt. határozat- Szakképzés támogatása Lakásgazdálkodási Nkft részére eft-ot, - 112/2012.(III.29.) Kt. határozat - élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása kertvárosi és szuhay-i városrészekben 603 eft-ot, - 124/2012.(III.29.) Kt. határozat a Projektmenedzsment Nkft. végelszámolási eljárással kapcsolatos és egyéb költségekre ef-ot biztosít, a vagyonfelosztási javaslatkor dönt a végleges felhasználásáról, - 126/2012.(III.29.) Kt. határozat - Visegrády Zoltán egyéni ügyvéd megbízása Szabó Loránd fegyelmi ügyében munkaügyi perben az alperes jogi képviseletére 252 eft-ot, - 130/2012.(Iv.3.) Kt. határozat - személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítására eft-ot,

6 6-133/2012.(IV.3.)Kt. határozat - Kapaszkodó: Informatika a köz szolgálatában. pályázatra 251 eft-ot, - 114/2012.III.29.) Kt. határozat - Térségi Szennyvízkezelési társulás tagdíjkülönbözetére 380 eft-ot biztosított a Képviselő-testület. A fennmaradó összeget a évi normatív támogatás visszafizetésére javasoljuk felhasználni. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Közgyűlési határozata alapján az osztalék bevételt (a tervezett és a tény közötti különbséget) javasoljuk a tartalékba helyezni, így eft áll rendelkezésre. Polgármesteri Hivatal A Képviselő-testület a 172/2012.(V.24.) Kt. határozatával engedélyezte a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 109. cím III. Dologi kiadások sorról 400 eft átcsoportosítását a felhalmozási kiadásokra. A költségvetési rendelet 3. számú létszámok mellékletében bemutatásra került az egyes intézményeknél alkalmazott közfoglalkoztatottak létszámai a 40/2012.(II.9.)Kt. határozat, valamint az azóta lefolytatott egyeztetések szerint. A Költségvetési rendelet 5. számú mellékletében átvezetésre került a Képviselőtestület 136/2012.(IV.3.) Kt. határozata, melyben a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. 8 millió forint összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz készfizető kezességet vállalt. A képviselő-testület a rendelet 9. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottságra ruházta át. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a költségvetési rendelet a polgármester számára teheti lehetővé a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A fentiek alapján a bizottsági átcsoportosítás jogát törölni kell. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Kerényi Zsolt alpolgármester

7 7 1. sz. melléklet KIADÁS Személyi Járulék Dologi Ellát.jutt. Átad. pénze. Felúj. Felh. Összesen Működ. bevétel Felh. bevét Intézm. finansz. BEVÉTEL átvett pénzeszk. Pénzm Alulfin.. Működ Felhalm. ésre Integrált nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) összesen Összesen Könyvtár nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértám Felügyeleti: Közfoglalkoztatáshoz önrész Intézményi: támogatás Intézményi: Mozgókönyvtár bevétele összesen

8 8 Kapaszkodó Nyitó Int.: TÁMOP /2 pályázati tám Int.: TÁMOP /2 pály. Előleg visszafiz Int.: TM. Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: 133/2012(.IV.3.) határozat Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész ESZI Dombóvár Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértám Intézményi: TM.Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp

9 9 bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhivatal - közfoglalkoztatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshz önrész bizt összesen Szakcs Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp összesen Gyulaj nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp összesen ESZI összesen JÓZSEF ATTILA ÁMK József A. ÁMK Dvár Nyitó

10 10 Intézm: TM.KormányHiv. Közfoglalkoztatás Int: Reál-Hungária 2B pályázati támogatás Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Felügyeleti: ÁMKsportkör tám. (Sport keret) Felügyeleti: Őszi fesztivál (civil keret) Intézményi: Magyar Tehetségsegítő Szerv Intézményi: TÁMOP előleg Intézményi: Kormányhiv. Közfoglalkoztatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész összesen Dalmand nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp összesen

11 Attala Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp összesen József A. ÁMK összesen Illyés Gyula Gimnázium Nyitó Intézményi: TM.KormányHiv. Bértám Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: Polg.m.keret kerítés festés Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhiv. Közfoglalkoztatás Intézményi: Wekerle S.Alapkezelő Útravaló Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész összesen Apáczai Oktatási Központ Központi intézményegység

12 12 Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp Felügyeleti: rehabos foglalk.bér átvezetése bérkomp Központi intézm.összesen Bölcsődei intézményegység Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhiv. Bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész Bölcsődei intézm.összesen Óvódai intézményegység Dombóvár Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány

13 13 igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Intézményi: TÁMOP3.1.7 pályázat Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész Dombóvári Óvódák összesen Döbröközi Óvoda Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Döbröközi Óvoda összesen Kaposszekcsői Óvoda nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Kaposszekcsői Ó. összesen Csikóstöttősi Óvoda nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány

14 14 igénybevétele komp bérkomp Csikóstöttősi Ó.összesen Óvódai intézménye.összesen Belvárosi Ált.Iskola Nyitó Intézményi. Szekszárdi Tszék. Ülnöki díj Intézményi: TM Korm.Hiv. közfoglalkoztatás/bértámogatás Rehabos foglalkoztatott bér átvezetése: főigra Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása /2012.(IV.26.) Felügyeleti: közfoglalkoztatásra önrész Belvárosi Ált.Iskola összesen Kaposszekcsői Ált Iskola Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp

15 15 bérkomp. Intézményi: Kományhivatal közfoglalkoztatás Kapossz. Ált Iskola összesen Csikóstöttősi Ált Iskola nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Csikóstöttősi Ált Isk. összesen Egységes Iskola Dombóvár nyitó Intézményi: TEMPUS Közalapítvány Leonardo projekt Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Intézményi: Wkerle S.Alapkez. Útravaló Intézményi: TÁMOP pályázati előleg Felügyeleti: CISCO hálózati akadémia bevez (pót) Felügyeleti:

16 közfoglalkoztatáshoz önérzs bizt- Egységes Isk. összesen Egységes Isk. Döbrököz Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Döbrököz összesen Egységes Isk. összesen Kollégiumi intézményegység Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Intézményi: TM KormányHiv. Bértám Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Korm.hiv. bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész bizt Kollégiumi intézm. Összesen

17 Alpfokú Művészetoktatás nyitó Felügyeleti: évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Alpfokú Művészetokt.összesen Oktatási Központ összesen Intézmények összesen

18 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium sz. melléklet Személyi Járulék Dologi KIADÁS Ellát. Átad. jutt. pénze. Felúj. Felh. Összesen Működ. bevétel Felh. Intézm. finansz. Alulfinanszírozás BEVÉTEL Pénzm. átvett pénzeszk. Felhalm. Működé sre bevét Nyitó Felügyeleti: évi normatíva elszámolás komp bérkomp Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Felügyeleti:110/2012.(III.29.) Névadó ünnepség Intézményi: Korm.Hiv.közfoglalkoztatás bér Intézményi: Wekerle S.Alapkez. Útravaló öszt Intézményi: Nemzeti Munkaügyi Hiv. hiányszakm Felügyeleti: átcsoportosítás eng.(szivattyú besz.) Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész bizt Összesen Intézmény összesen

19 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Dombóvár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetésének bevételi főösszegét: ezer Ft-ban kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban a működési célú bevételt ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 937,78 főben zárólétszámként 937,28 főben a közfoglalkoztatottak létszámát 19 főben költségvetési hiányát ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú többletet ezer Ft-ban - a működési célú hiányt ezer Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú törlesztést ezer Ft-ban 19

20 20 Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban határozza meg. 2. A Rendelet 12. (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (13) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó Ft/fő összegben állapítja meg. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatások éves kerete azon intézményekben dolgozók részére, ahol biztosított a meleg étkeztetés nettó Ft/fő, egyéb esetben nettó Ft/fő. 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép. (4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép. (5) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép. (6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (8) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 4. Hatályát veszti a Rendelet 9. (2) bekezdése 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző

21 21 1 melléklet a./2012.(..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei eft Cím Alcím Cím neve javasolt előirányzat módosítás 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.Közfoglalkoztatás összesen: cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás TÁMOP Pályázatok 73 összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás Wekerle Sándor Alapkezelő 345 összesen: cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel

22 Bölcsőde Dombóvári Óvodák Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás TÁMOP Wekerle Sándor Alapkezelő Tempus Közalapítvány Leonardo projekt Szekszárdi Törvényszék: ülnökdíj 50 összesen: cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1.Közfoglalkoztatás Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. TÁMOP / Közfoglalkoztatás 229 összesen: cím összesen:

23 Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás 457 összesen: cím összesen: intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás) 802 összesen: cím összesen Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1. Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Fordított Áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók 0 0 összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen:

24 24 II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés összesen: Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás 38 összesen: Egyéb központi támogatások 5.1. Keresetkiegészítés összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja

25 25 3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala Intézményfenntartó társulások költségeire Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kormányhivatal támogatás (közhasznú) 331 összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak II. ütem DDOP támogatás ÚJKOR DDOP Művelődési ház rekonstrukció Szennyvízberuházás önerő Attala Szennyvízberuházás önerő Döbrököz

26 2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz TIOP TAN-TOP tanulói laptop TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap művelődési ház felújítása Otthonteremtési támogatás összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól HPV oltás önrésze Kismamák bérelttámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás Lakosságtól szennyvízhozzájárulás összesen: V. cím összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt Lakásszerzési támogatás Munkáltatói kölcsön összesen:

27 VI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK Integrált. Önk. Szolg. Szervezet Városi Könyvtár 468 Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel Beruházási hitel Összesen:

28 28 Mindösszesen:

29 29 2. melléklet a./2012.(..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai eft Cím Alcím Cím neve javasolt előirányzat módosítás 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP pályázat 943 összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak jutatásai cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) Felhalmozási kiadás összesen cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir

30 30 II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V.I. Felhalmozási kiadások cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Ellátottak juttatása V. Felhalmozási kiadások cím összesen Városi Könyvtár I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen intézmények összesen Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata II. Munkaadót terh. járulék III. Dologi kiadások V. Felahlmozási kiadások 1. Fénymásoló vásárlása 400 összesen: cím összesen: Önkormányzat I. Személyi juttatás előirányzata

31 31 1. Mezőőrök KEOP Konda Képviselők juttatása Közfoglalkoztatás 418 I. cím összesen: II. Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök KEOP Konda Képvselők juttatása Közfoglalkoztatás 56 II. cím összesen: III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatás eü. szolg Intézményi gáz Város- és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Kinizsi u. 37. üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás Utak szennyeződés mentesítése Zöldterület kezelés Temetőfenntartás Közvilágítás Katasztrófa védelem Környezet- és természetvédelmi feladatok Szerződéses szociális ellátások Rehabilitációs foglalkoztatás Közfoglalkoztatás önerő Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény Működési hitel után Központi orvosi ügyelet Iskolabusz dalmandi iskolások Gyermek és ifjúsági önkormányzat TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)

32 21. Buszmegállók javítása, üvegezése Jogi tanácsadás Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) Városi rendezvények Idősek karácsonya Áfa befizetés Állami támogatás visszafizetés DVMSE üzemeltetés Testvérvárosi kapcsolatok Állami támogatás visszafizetése Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége Szakképzés bonyolítására DVMSE vízóraakna létesítése Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény Önkormányzati jogalkotás kiadásai III. cím összesen: V. Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés Ingatlan vétel Településrendezési terv TIOP TAN-TOP tanulói laptop TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Járda felújítások Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem

33 33 6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem Arany János téri parkolók javítása Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása Pál ház felújítása VI. cím összesen: VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére Katasztrófavédelem maradvány Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Nemzetiségek támogatása Összesen: Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft Városi rendezvényekre Sporttámogatások Sporttámogatások sportszervezeteknek Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Kaposvári TISZK működésére Térségi szennyvízkezelési társulás működésére Belvíz elvezetési program évi START program Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkftnek szakképzésre Munkahelyteremtés támogatása Civil szervezetek támogatása Kapos Alapítvány Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére Polgárőrség Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása 603 Összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása

34 Egészségkárosodott személyek részére életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Kismamák utazási támogatása Méhnyakrák elleni védőoltás Óvodáztatási támogatás Iskolatej ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás összesen: VIII. cím összesen: IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra 2. Felhalmozási célra IX. cím összesen: 0 0 X. Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program Gemenc Volán Zrt Kapos ITK Kht. kezességvállalás KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap

35 35 5. Bérlakás építési program felújítás Kölcsönök törlesztése EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat Óvoda TÁMOP pályázat saját erő Intézményi nyugdíjazásokra Intézményi cafetéria Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés évi keresetkiegészítés előleg évi normatíva lemondás X. cím összesen: XI. Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek Folyószámlahitel Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

36 Egyesített Szociális Intézmény évi kiemelt kiadási előirányzata 36 2.a melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 2.a. melléklet a 10/2012.(III.12.)önkormányzati rendelethez eft Szem. juttatás Munkaad.terh.j. Dologi kiadás Átadott pe. Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Ellátottak juttat. Kiadás összesen előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirány zat előirányzat Módosított előirány zat előirány zat Módosított előirány zat előirányzat Módosíott előirány zat előirány zat Módosított előirány zat előirány zat módosított előirányzat Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.Otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Összesen:

37 József Attila ÁMK évi kiemelt kiadási előirányzata Szem. juttatás Munkaad.terh.j. Dologi kiadás Átadott pe. Felújítási kiadás előirányzat előirány zat módosít ott előirányzat Módosított előirány zat előirány zat módosít ott előirány zat előirány zat módosít ott előirány zat előirán yzat Módosított előirány zat 37 2.b melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 2.b. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadás előirán yzat módosít ott előirány zat Ellátottak juttat. előirány zat eft módosít ott előirány zat Kiadás összesen József Attila ÁMK Dombóvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala Összesen: előirány zat módosít ott előirány zat

38 Apáczai Oktatási Központ 38 2.c melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 2.c. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez évi kiemelt kiadási előirányzata eft Szem. juttatás Munkaad.terh.j. Dologi kiadás Átadott pe. Felújítási kiadás előirányzat módosított előirányzat előirányzat módosított előirányzat előirányz at módosított előirányzat előirányz at módosí tott előirán yzat előirányz at módosí tott előirán yzat Felhalmozási kiadás előirányz at módosí tott előirán yzat Ellátottak juttat. előirányz at módosíto tt előirányz at Kiadás összesen előirányz at módosított előirányzat Apáczai Központi Intézm Bölcsődei intézmény Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegység Alapfokú művészetokt Összesen:

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. rendes ülésének könyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tájékoztatóját a helyi menetrendszerinti személyszállításra megkötött

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Amennyiben az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli és a 2011. december 29-i rendes

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 19. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben