ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága március 19-i együttes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke /2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága március 19-i együttes ülésére Tárgy: Az EKF Pécs2010 program keretében megvalósuló Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalom a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti beruházás geotermikus hűtő-fűtő rendszere kivitelezésére vonatkozó, közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának jóváhagyása (nkközbesz)* Készítette: Pintér-Szekeres Krisztina, Fejlesztési és Projekt Csoport I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2009 (I.29.) Kgy határozatával elrendelte a Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalom a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti beruházás geotermikus hűtő-fűtő rendszere kivitelezésére vonatkozó, közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indítását, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 48 (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint, közös ajánlatkérőként Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal. Az eljárás ajánlati felhívását, valamint az ajánlattételi dokumentációját a Túri és Túri Ügyvédi Iroda, valamint a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. munkatársai készítették a projekt FIDIC mérnöke (Barabás Béla), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal dolgozóinak közreműködésével. Az eljárás Bíráló Bizottságának munkájában a Baranya Megyei Önkormányzat részéről Horváth Zoltán Alelnök Úr, valamint Oszoli Dénes Megyei Főépítész Úr vesz részt. A időszakban az Európai Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet előírásait figyelembe véve a felhívás és a dokumentáció minőségellenőrzését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (mint Közreműködő Szervezet) valamint az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység is el kell, hogy végezze. Az anyagok első körös véleményezése megtörtént, a javasolt módosítások átvezetésre kerültek, a végső jóváhagyás határideje március 18. Amennyiben a fenti szervek további észrevétellel élnek, úgy az előterjesztés készítője szóbeli kiegészítésben ismerteti az esetleges módosításokat.

2 2 A fentiek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Bizottságokat a mellékelt ajánlati felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyására. A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyezési és tender tervdokumentációk, engedélyek, megbízói követelmények a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályán elérhetőek. II. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága az EKF Pécs2010 program keretében megvalósuló Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalom a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti beruházás geotermikus hűtő-fűtő rendszere kivitelezésére vonatkozó közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal, az ajánlati felhívás feladására dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága az EKF Pécs2010 program keretében megvalósuló Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalom a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti beruházás geotermikus hűtő-fűtő rendszere kivitelezésére vonatkozó közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal, az ajánlati felhívás feladására dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, március 13. Pávkovics Gábor s.k. a bizottság elnöke Dr. Csörnyei László s.k. a bizottság elnöke

3 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Postai cím: Széchenyi tér 9. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyarország irányítószám:7621 Telefon: / Címzett: Pintér-Szekeres Krisztina Fax: / Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 1 2. szabvány űrlap - HU

4 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság X Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): igen X nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projekt kivitelezése, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás X b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezés Adásvétel Szolgáltatási kategória Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően X Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye Pécs város közigazgatási területe NUTS-kód HU231 NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 2 2. szabvány űrlap - HU

5 Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek Keretmegállapodás egy ajánlattevővel létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya A Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projekt keretében Pécs, Káptalan u. 3.,4. és 5. sz. alatti, valamint a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti műemléki ingatlanok és a hozzá tartozó zöldfelületek felújítása, továbbá Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének energetikai fejlesztése, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 3 2. szabvány űrlap - HU

6 egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt: Káptalan utca: Káptalan utca felújítása, Múzeumépület, Vasarely Múzeum külső-belső rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 3 szintje összesen 514,6 m 2 ), Bányászati Múzeum rekonstrukciója (meglévő épület 184 m 2 ) Múzeum Galéria rekonstrukciója belsőépítészettel (meglévő épület 200 m 2 ), Képtár rekonstrukciója és átalakítása belsőépítészettel (meglévő épület 4 szintje összesen 705,5 m 2 ), Igazgatási épület rekonstrukciója (meglévő épület 3 szintje 715,3 m 2 ), Múzeumépület, Schaár Erzsébet utca rekonstrukciója (meglévő épület 401 m 2 ). Feladat a Káptalan utca 3., 4. és 5. számú kertjének rekonstrukciója, utcabútorzattal, Aranyos kút rekonstrukciója, Eszperantó park játszótér felújítása parkberendezéssel. A beruházáshoz kapcsolódóan szükséges a belsőépítészeti munkarészek kialakítása, melyekhez tartozik az információs pultok kialakítása, valamint beltéri és kültéri kamerarendszer kiépítése a dokumentációban részletesen meghatározott műszaki és mennyiségi paraméterekkel. Papnövelde utca 5.sz. műemléképület rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 4 szinten 2264,6 m 2, bővítés 3 szinten 833 m 2 alapterülettel), az épületben 1 db. 750 kg teherbírású személyfelvonót és 1 db kg. teherbírású teherfelvonót kell kivitelezni,, telken kialakítandó 35 db. gépjármű parkoló (387 m 2 ), környezetrendezés szükséges (824 m 2 út és járdaburkolat készítése, 38,6 m 3 mészkő támfal építése, 258,5 m 3 talajcsere, 1292 m 2 füvesítés, a dokumentációban részletezett növénytelepítéssel). A Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele tárgyú projekt megvalósítása keretében az érintett ingatlan geotermikus energetikai fejlesztése történik. A győztes ajánlattevő feladata továbbá a fenti munkákhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. A Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt esetén a beruházás kivitelezésére rendelkezésre álló összeg: HUF, Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének energetikai fejlesztése tárgyú projekt esetében a kivitelezés céljára rendelkezésre álló forrás: ,- HUF Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): ,- Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 4 2. szabvány űrlap - HU

7 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés // (nap/hó/év) befejezés // (nap/hó/év) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Kötelező jótállási idő (hibabejelentési időszak): legalább 36 hónap. Teljesítési biztosíték a nettó vállalási összeg 10 %-a, Jóteljesítési biztosíték a nettó vállalási összeg 5 %-a. A Teljesítési és a Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátható a Kbt. 53. (5) bekezdés a) pontja szerint. Késedelmi kötbér a kivitel határidőn túli teljesítés esetén minden naptári nap után HUF/nap. Meghiúsulási kötbér a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén millió HUF. A jótállásra vonatkozóan az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatok tehetők a 3. bírálati részszempontnál. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt érdekében pályázatot nyújtott be a DDOP pályázati kiírásra, az alábbiakban meghatározott feltételek csak és kizárólag a pályázat pozitív elbírálása esetén állnak fenn: Az ajánlatkérő a Nagy Kiállítótér Múzeum utca kivitelezése projektre vonatkozóan ,- HUF értékű előleget fizet előleg visszafizetési bankgarancia ellenében. Az előleg kifizetése a későbbiekben részletezett közvetlen szállítói finanszírozással történik. Az előleg visszafizetése kizárólag a Nagy Kiállítótér Múzeum utca kivitelezésének elszámolási rendjéhez kapcsolódik, a visszafizetés akkor kezdődik, amikor a teljesítés a szerződéses ár 10%-át eléri. A számlákból a fizetési ütemek szerinti összegek 25%-a százaléka kerül levonásra. A vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díj fizetése a Papnövelde u. 5. sz. alatt található épület geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tételéhez kapcsolódó vállalkozási díj kivételével a vállalkozási szerződésben meghatározott több részletben, a műszaki átadás-átvételi eljárás szakaszainak lezárását követően, a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítésigazolás alapján, a Kbt (3) bekezdés szerint 60 napon belül figyelemmel a Kbt (4) bekezdésére - utólagosan, Ajánlattevő által a megvalósítási tervben meghatározott, de legfeljebb havi számlázási ütemek alapján, átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő az ellenérték teljesítésére vonatkozóan a Kbt (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A számlabenyújtás és teljesítésigazolás részletes rendjét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A Vállalkozó köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 142 -át. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a DDOP konstrukció értelmében a közvetlen 5 2. szabvány űrlap - HU

8 szállítói kifizetést választja. A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. A Közreműködő Szervezet a támogatást, tehát, közvetlenül a szállító részére fizeti ki. A szállítói kifizetésre vonatkozó részletes adatokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a Papnövelde u. 5. sz. alatt található épület geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele érdekében pályázatot nyújtott be a KEOP kódszámú kiírásra. Nyertes pályázat esetén Ajánlattevő e beruházási elem esetén is a közvetlen szállítói kifizetést választja, amelynek értelmében a vállalkozói díj kifizetése a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítésigazolás alapján, a Kbt (3) bekezdés szerint 60 napon belül, utólagosan, az Ajánlattevő által a megvalósítási tervben meghatározott, de legfeljebb havi számlázási ütemek alapján, átutalással, forintban (HUF) történik. Amennyiben az épület geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele érdekében megvalósítandó beruházási elem nem nyer támogatást, ez esetben a kapcsolódó vállalkozási díj kifizetése a Kbt (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítésigazolás alapján, a Kbt (3) bekezdés szerint 30 napon belül, utólagosan, az Ajánlattevő által a megvalósítási tervben meghatározott, de legfeljebb havi számlázási ütemek alapján, átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő felhívja a teljesítés során kiállítandó számlák vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint jár el. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem X (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem), vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének és a 61. (2) bekezdésének hatálya alá esik, valamint akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 2. Az eljárásban nem ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem), vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 3. Az eljárásban nem vehet részt olyan, a Kbt. 66. (2) bekezdése és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezet, amely a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak az ajánlatban a Kbt. 63. (1)-(6) 6 2. szabvány űrlap - HU

9 bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (2) bekezdés, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 66. (2) bekezdés és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezetek a Kbt. 63. (7) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek igazolni a kizáró okok alóli mentességüket. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében egyaránt benyújtandó a cégkivonatban szereplő összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat január 1-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, Számláján január 1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig sorban álló tétele volt-e, Pénzforgalmi számlája ellen bírósági végrehajtás van e folyamatban. [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont]. P.2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti valamennyi alvállalkozónak csatolnia kell a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának hiteles másolatát az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedés szerint ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozónak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell becsatolniuk az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (közös ajánlattétel esetén a tagokat), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót, ha: P.1) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, akinek bármely pénzforgalmi számláján január 1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig egyszer is sorban állás volt, vagy pénzforgalmi számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban. P.2) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év során bármelyik évben negatív volt. Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1) és P.2) pontban megjelölt alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük szabvány űrlap - HU

10 A Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti szervezet erőforrásaira támaszkodás esetén, Ajánlattevő ebben az estben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) vagy a Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: M.1.) Az ajánlati felhívás megjelenését megelőző öt év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetéséhez a Kbt. 68 (2) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást eredeti vagy hiteles másolatban (Kbt. 67 (2) bek. a) pont). M.2.) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: - a képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával eredeti példányban, - szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, - előírt szakember felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételét igazoló vagy kamarai felvételét igazoló okirat egyszerű másolata, - a szakemberek által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozatok, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. A szakemberek számára előírt szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz benyújtásával történik. A szakmai gyakorlatok időtartamának kezdete az a)-c) pontokban megjelölt szakemberek esetén a kamarai felvétel, illetőleg a felelős műszaki vezetői Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (közös ajánlattétel esetén a tagokat) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót, ha együttesen: M.1) az ajánlati felhívás megjelenését megelőző öt évben nem rendelkeznek legalább: a) 1 db, nettó 200 millió Ft-ot elérő értékű, műemléki védelem alatt álló épületen megvalósuló épületrekonstrukcióra vonatkozó műszaki átadás-átvétellel zárult építési referenciával, b) 1 db, műemlékvédelem alatt álló ingatlan homlokzat felújítására irányuló, műszaki átadás-átvétellel zárult építési referenciával, Ajánlattevő, Közös Ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az M.1) pontban meghatározott feltételeket egy vagy több referenciával is igazolhatják. M.2.) nem rendelkeznek legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: a) 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. alapján MV-Ép/AM kategóriás felelős műszaki vezető, b) 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és szakmai kamarai tagsággal rendelkező rehabilitációs szakmérnök, c) 1 fő felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és szakmai kamarai tagsággal rendelkező épületszigetelő szakmér szabvány űrlap - HU

11 névjegyzékbe történő felvétel, a d)-h) pontokban megjelöl szakemberek esetén a végzettség megszerzésének időpontjától számítandó. (Kbt. 67 (2) bek. e) pont). A Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet erőforrásaira támaszkodás esetén, Ajánlattevő ebben az estben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett a Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. nök d) 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, restaurátor, e) 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező faanyagvédel-mi szakértő, f), 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező falkutató, g) 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű épületgépész szakember, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és a geotermikus energetikai rendszerek kivitelezése területén szakmai tapasztalattal rendelkezik. h) 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű villamosmérnök szakember, aki legalább 5 éves kivitelezésben szerezett szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó szakembereinek biztosítása során egy szakember csak egy feltételnek történő megfelelés alkalmával vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy adott szakember több kategóriának is megfelelne a végzettsége, képzettsége és gyakorlati tapasztalata alapján. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: igen nem III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 9 2. szabvány űrlap - HU

12 IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt X Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1.) Nettó ajánlati ár (HUF) 2.) Megvalósítási határidő a szerződéskötéstől (naptári nap) ) Jótállás időtartama hónapban megadva (min. 36 hónap) 4.) Megvalósítási terv műszaki szabvány űrlap - HU

13 minősége IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 04/05/2009(nap/hó/év) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 04/05/2009 (nap/hó/év) Időpont:11:00 óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: // (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók szabvány űrlap - HU

14 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) // -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 04/05/2009 (nap/hó/év) Időpont: 11:00 óra Hely (adott esetben): Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht., 7621, Pécs, Mária u. 9., Zsolnay terem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen X nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projekt esetében: DDOP Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása, DDOP /A Nagy Kiállítótér (Múzeum utca), Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele tárgyú projekt esetében: KEOP Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Eljárási információk 1.) Jelen eljárásban közös ajánlatkérőnek minősül: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621, Pécs, Széchenyi tér 1.) és a Baranya Megyei Önkormányzat (7621, Pécs, Széchenyi tér 9.) 2.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás találkozójának helyszíne és időpontja: Pécs, Káptalan u. 3. bejárata, 07/04/ :00 óra. Helyszíni bejárással kapcsolatban részletes információt a dokumentáció tartalmaz. 3.) Az ajánlatkérő teljes körben és több alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4.) Az eredményhirdetés időpontja: 14/05/ : szabvány űrlap - HU

15 5.) A szerződéskötés időpontja: 22/05/ ) Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az Ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció a következő honlapon érhető el regisztráció után: A regisztráció menetét és feltételeit a honlap tartalmazza. 7.) A VI.3. 6.) pontban meghatározott regisztráció az eljárásban való részvétel feltétele. A regisztráció útján megszerzett dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrációról szóló visszaigazolást másolati formában. 8.) Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 9.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. 10.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 9.) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első, második részszempontnál a fordított arányosítás, a harmadik részszempontnál az egyenes arányosítás, a negyedik résszempontnál a sorrendbeállítás módszerét alkalmazza. Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmaz. 11.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor második helyezettet hirdet, úgy a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén vele köt szerződést. 12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhíváson és ajánlati dokumentáción túlmenően a Pécs Európa Kulturális Fővárosa megvalósításáról egyéb információkat a valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapokon talál. Ajánlat 13.) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, amire az évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú IM rendelet az irányadóak. Az ajánlatkérő a fordítások esetén csak hiteles magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért a ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. 14.) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek és a nem magyarországi letelepedésű Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a kizáró okokat a Közbeszerzések Tanácsa kizáró okok igazolása a külföldi letelepedésűek tárgyában kiadott tájékoztatójára (K.É. 2006/ június 16.) tekintettel kell igazolni. 15.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. 16.) Ajánlatkérő ha kifejezetten másként nem rendelkezik a Kbt. 20. (3) bekezdésével összhangban az igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását írja elő. 17.) Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét, hogy a III és a III pontok szerinti feltételek, és előírt igazolási módok a minősített ajánlatevő hivatalos jegyzékébe történő feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Amennyiben az Ajánlati szabvány űrlap - HU

16 Felhívás III.2.3. pontja alapján becsatolt referenciák értéke nem forintban van meghatározva, abban az esetben az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás közzétételének napja szerinti MNB devizapiaci középárfolyamokat tekinti irányadónak. 18.) Közös ajánlattétel esetén a ajánlattevőknek csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza a ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 19.) Az ajánlathoz csatolni kell: a) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója APEH igazolását, VPOP igazolását, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolását,, továbbá csatolni kell a ajánlattevő és Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója az ajánlatkérő székhelye szerint illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolását. Nem lehet ajánlattevő, sem 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 61. (2) bekezdése alapján az, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget. b) az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 naptári napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti, vagy hiteles másolati formában. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példánya eredeti vagy hiteles másolati formában, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény) ügyvéd által hitelesített formában c) az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön nyilatkozatát, az összes pénzintézetnél vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz szükséges, tételes adatait, valamint csatolni kell az ajánlattevő képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát eredeti, vagy hiteles másolati formában. A pénzintézetnél vezetett igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyik banki igazolásból egyértelműen ki kell derülnie a III.2.2. pontban meghatározott követelményeknek. d) a Kbt ában meghatározott Ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 20.) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatában meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben a ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóit. 21.) Az ajánlatot cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, zárt borítékban, illetve csomagolásban, a csomagoláson Nagy Kiállítótér- Múzeum utca projekt kivitelezése és a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület energetikai fejlesztése és "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!" felirat csomagoláson való feltüntetésével, 5 példányban (1 eredeti, 4 az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány) kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít irányadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező (nem üres) oldalát szignálni kell. Az ajánlat benyújtásának formai feltételeire vonatkozó további szabvány űrlap - HU

17 információkat a dokumentáció tartalmazza. További előírások: 22.) Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig (harmincmillió) forint ajánlati biztosítékot teljesítsen az számú számlájára történő átutalással, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Bankgarancia, illetve kezességvállalás esetén annak érvényessége egyezzen meg az ajánlati kötöttség időtartamával. Átutalás útján történő teljesítés esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59. (4) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 23.) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább nettó 150 millió forint/év és 30 millió forint/kár mértékű építési felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény hiteles másolatát vagy arra irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő győztes ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti. 24.) Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. 25.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beruházás finanszírozási feltételeinél a támogatási igényeket még nem bírálták el. Ennek megfelelően a Kbt (3) bekezdését, a Kbt. 82., illetve a 99. (3). bekezdést és a 303. szabályait úgy kell alkalmazni, hogy a Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt támogatásra irányuló igényének el nem fogadása az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül. Amennyiben a Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerül, úgy az Ajánlatkérő a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele tárgyú projekttel összefüggésben nem kívánja a Kbt. 48. (3) bekezdését alkalmazni. 26.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám:1024 Ország: Magyarország Telefon: +36-1/ Internetcím (URL): Fax: +36-1/ A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: szabvány űrlap - HU

18 Postai cím: Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám:1024 Ország: Magyarország Telefon: +36-1/ Internetcím (URL): Fax: +36-1/ VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: // (nap/hó/év) szabvány űrlap - HU

19 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Postai cím: Teréz u Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:7621 Ország: Magyarország Telefon: / Címzett: Moroné Lázár Zsófia Fax: / Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Postai cím: Teréz u Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország Telefon: / Címzett: Moroné Lázár Zsófia Fax: / Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. Postai cím: Mária u. 9. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:7621 Ország: Magyarország Telefon: / Címzett: Egry Dóra Fax: / Internetcím (URL): szabvány űrlap - HU

20 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projekt kivitelezése, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése

21 Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Eljárás nyelve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlati kötöttség Ajánlati biztosíték Kizáró okok, alkalmassági feltételek Ajánlati ár, árazott költségvetés, közvetlen szállítói kifizetés, egyéb fizetési feltételek Ajánlat elkészítésének formai feltételei Részletes szerződési feltételek Ajánlatok leadása, bontása Ajánlatok elbírálása Ajánlatok értékelése Eredményhirdetés További információk...16 II. Kitöltendő mellékletek...17 Kitöltendő mellékletek listája...17 Nyilatkozatminták...18 III. Szerződéstervezet...32 IV. Műszaki dokumentáció 2

22 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, Pécs Megyei Jogú Város és Baranya Megyei Önkormányzat nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), valamint a Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati Felhívás, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat a tárgyi beruházás kivitelezésének megvalósítására. Főbb mennyiségek: Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt: Káptalan utca: Káptalan utca felújítása, Múzeumépület, Vasarely Múzeum külső-belső rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 3 szintje összesen 514,6 m2 ), Bányászati Múzeum rekonstrukciója (meglévő épület 184 m2) Múzeum Galéria rekonstrukciója belsőépítészettel (meglévő épület 200 m2), Képtár rekonstrukciója és átalakítása belsőépítészettel (meglévő épület 4 szintje összesen 705,5 m2), Igazgatási épület rekonstrukciója (meglévő épület 3 szintje 715,3 m2), Múzeumépület, Schaár Erzsébet utca rekonstrukciója (meglévő épület 401 m2). Feladat a Káptalan utca 3., 4. és 5. számú kertjének rekonstrukciója, utcabútorzattal, Aranyos kút rekonstrukciója, Eszperantó park játszótér felújítása parkberendezéssel. A beruházáshoz kapcsolódóan szükséges a belsőépítészeti munkarészek kialakítása, melyekhez tartozik az információs pultok kialakítása, valamint beltéri és kültéri kamerarendszer kiépítése a dokumentációban részletesen meghatározott műszaki és mennyiségi paraméterekkel. Papnövelde utca 5.sz. műemléképület rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 4 szinten 2264,6 m2, bővítés 3 szinten 833 m2 alapterülettel), az épületben 1 db. 750 kg teherbírású személyfelvonót és 1 db kg. teherbírású teherfelvonót kell kivitelezni,, telken kialakítandó 35 db. gépjármű parkoló (387 m2), környezetrendezés szükséges (824 m2 út és járdaburkolat készítése, 38,6 m3 mészkő támfal építése, 258,5 m3 talajcsere, 1292 m2 füvesítés, a dokumentációban részletezett növény telepítéssel). A Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele tárgyú projekt esetében az érintett ingatlan energiaellátása geothermikus energiával történik. A győztes ajánlattevő feladata továbbá a fenti munkákhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. A közbeszerzésben résztvevők köre: Aki(k) az Ajánlati Felhívás, valamint a hozzá tartozó ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlat(uk) alapján a szerződés teljesítésére alkalmas(ak). Alapvető rendelkezések: Jelen közbeszerzési eljárásban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közös ajánlatkérőnek minősül, ennek alapján a két szervezet a közösen elkészített eseti közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja le jelen közbeszerzési eljárást, közösen jogosult Megrendelői oldalon a vállalkozási szerződés megkötésére, és meghatározott arányban köteles a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben az Ajánlati Felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az Ajánlati Felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzés eljárás lebonyolítása során figyelembe veszi, és teljes körben alkalmazza a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 20. meghatározott előírásokat. 3

23 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevő(k) részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ami-re az évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú IM rendelet az irányadóak. Az ajánlatkérő a fordítások esetén csak hiteles magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. 3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig lehetősége van az Ajánlati Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: Turi Ákos egyéni ügyvéd Székhely: 7621, Pécs, Teréz u Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Telefon: / Fax: / Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon, -ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a / faxszámra vagy a címre küldjenek visszajelzést! 3.3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban helyszíni bejárást kíván tartani. A helyszíni bejárás találkozójának helyszíne és időpontja: Pécs, Káptalan u. 3. bejárata, 2009/04/07 14:00 óra. A helyszíni bejárás során a bejáráson résztvevők megvizsgálhatják a Pécs, Káptalan u és a Papnövelde u. 5. sz. alatt található ingatlanok területét. 4

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. * (2) bekezdése alapján indított

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közterületi térfelügyelő-rendszer beszerzési okmányának (I. ütem) jóváhagyására

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben