Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére"

Átírás

1 Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 1493/2016 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespuszta (székhely); Alap, Aranypuszta 1. (telephely); Bicske, Szent László u. 48. (telephely); Teljesítés helye: Gánt-Bányatelep (telephely); Mezőszilas, Fő u. 55. (telephely); Polgárdi, Somlyói u. 2/a. (telephely); Sárosd, Szabadság tér 1. (telephely) Csókakő, Tölgyfa u.2. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: szociális intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19771 Postai cím: Tekerespuszta - - Város: Polgárdi Postai irányítószám: 8154 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Cséplőné Gönczi Veronika Telefon:

2 Fax: +36 (22) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): szociális intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció x Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Polgárdi-Tekerespuszta (székhely); Alap, Aranypuszta 1. (telephely); Bicske, Szent László u. 48. (telephely); Gánt-Bányatelep (telephely); Mezőszilas, Fő u. 55. (telephely); Polgárdi, Somlyói u. 2/a. (telephely); Sárosd, Szabadság tér 1. (telephely) Csókakő, Tölgyfa u.2. NUTS-kód HU211 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 3

4 A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szerződés(ek) típusa: Szállítási szerződés Szerződés meghatározása: Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére az alábbi részek tekintetében: 1. rész: Hús, húskészítmények szállítása 2. rész: Mirelitek szállítása 3. rész: Pékáruk szállítása 4. rész: Szárazáruk szállítása 5. rész: Tej, tejtermékek szállítása 6. rész: Zöldség, gyümölcs és tojás szállítása Rendeltetési helyek: Székhely: Polgárdi-Tekerespuszta Telephelyek: Alap, Aranypuszta Bicske, Szent László u Gánt-Bányatelep Mezőszilas, Fő u Polgárdi, Somlyói u. 2/a Sárosd, Szabadság tér Csókakő, Tölgyfa u.2. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) 4

5 A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1. rész: Hús, húskészítmények szállítása: 81 tétel, ME, becsült érték: HUF Teljesítési feltételek: - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül többlet díj felszámítása nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Valamennyi fent megadott rendeltetési helyre hétfőn, szerdán és pénteken (kivéve ünnepnapokon) kell a fentiek szerint megrendelt árut leszállítani 06:00-10:00 óra között. - Szállító a kiszállított termékekhez göngyöleget biztosítani köteles, azzal, hogy Ajánlatkérő rögzíti, hogy göngyöleg konyhákon történő tárolására lehetőség nincs. Az alkalmazott göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését, illetve nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszárúzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Beszállító köteles a nem megfelelő minőségű termék cseréjére 3 órán belül. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. Frissen vágott előhűtött termékeket állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva kell teljesíteni. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani (ügyelve a hűtésekre, illetve a hűtési lánc folytonosságára). - A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak megfelelő kell, hogy legyen. - Húsok esetén a maximális zsírtartalom 30% alatt kell, legyen. - Húskészítmények esetén a maximális zsírtartalom 20% alatt kell, legyen. 2. rész: Mirelitek szállítása 85 tétel, ME, becsült érték: HUF Teljesítési feltételek: - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig 5

6 jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül többlet díjazás nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Valamennyi fent megadott rendeltetési helyre hétfőn, szerdán és pénteken (kivéve ünnepnapokon) kell a fentiek szerint megrendelt árut leszállítani 06:00-10:00 óra között. - Szállító a kiszállított termékekhez szükséges göngyöleget biztosítani köteles. - Ajánlatkérő rögzíti, hogy göngyöleg konyhákon történő tárolására lehetőség nincs. - A göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését. - A göngyöleg nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. A termékek gyártmánylapját a teljesítéskor be kell nyújtani. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani (ügyelve a hűtésekre, illetve a hűtési lánc folytonosságára). - A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak megfelelő kell, hogy legyen. 3. rész: Pékáruk szállítása 70 tétel, ME, becsült érték: HUF Teljesítési feltételek: - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül többlet díjazás nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Alap, Mezőszilas, Bicske és Sárosd településeken található telephelyek esetén a szállítási napok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat (kivéve ünnepnapokon), mely napokon a fentiek szerint megrendelt árut legkésőbb reggel 06:00 óráig kell leszállítani Polgárdi-Tekerespuszta (székhely), valamint a Polgárdi és Gánt településeken található telephelyek esetén a szállítási napok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap (kivéve ünnepnapokon), mely napokon a fentiek szerint megrendelt árut legkésőbb reggel 06:00 óráig kell leszállítani - A pékárúk súlyától eltérni nem lehet. - Szállító a kiszállított termékekhez szükséges göngyöleget biztosítani köteles. - A göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését. - A göngyöleg nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül 6

7 a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani. - A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak megfelelő kell, hogy legyen. 4. rész: Szárazáruk szállítása 239 tétel, ME, becsült érték: HUF Teljesítési feltételek: - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül többlet díjazás nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Valamennyi fent megadott rendeltetési helyre szerdán vagy csütörtökön (kivéve ünnepnapokon) kell a fentiek szerint megrendelt árut leszállítani 06:00-10:00 óra között - Szállító a kiszállított termékekhez szükséges göngyöleget biztosítani köteles. - Ajánlatkérő rögzíti, hogy göngyöleg konyhákon történő tárolására lehetőség nincs. - A göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését. - A göngyöleg nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani - A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak megfelelő kell, hogy legyen. 5. rész: Tej, tejtermékek szállítása 80 tétel, ME, becsült érték: HUF Teljesítési feltételek: - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül 7

8 többlet díjazás nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Valamennyi fent megadott rendeltetési helyre hétfőn, szerdán és pénteken (kivéve ünnepnapokon) kell a fentiek szerint megrendelt árut leszállítani 06:00-10:00 óra között - Szállító a kiszállított termékekhez szükséges göngyöleget biztosítani köteles. - Ajánlatkérő rögzíti, hogy göngyöleg konyhákon történő tárolására lehetőség nincs. - A göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését. - A göngyöleg nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani (ügyelve a hűtésekre, illetve a hűtési lánc folytonosságára). A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak 6. rész: Zöldség, gyümölcs és tojás szállítása 67 tétel, ME, becsült érték: HUF - Meghatározott mennyiségen belül, az egyes szállítási napokon szállítandó termékek és azok mennyiségének megrendelése az esedékes szállítási napot megelőző 2. munkanapon 12:00 óráig történik, azzal, hogy megrendelő a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 12:00 óráig jogosult a leadott rendelésen módosítani. Szállító egyebekben vállalni köteles, hogy rendkívül sürgős esetben Megrendelő igényeit a megrendelés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül többlet díjazás nélkül teljesíti. - Szállítási napok és időpontok: Valamennyi fent megadott rendeltetési helyre hétfőn, szerdán és pénteken (kivéve ünnepnapokon) kell a fentiek szerint megrendelt árut leszállítani 06:00-10:00 óra között - Szállító a kiszállított termékekhez szükséges göngyöleget biztosítani köteles. - Ajánlatkérő rögzíti, hogy göngyöleg konyhákon történő tárolására lehetőség nincs. - A göngyöleg nem lehet törött, repedt és nem okozhatja a termék sérülését. - A göngyöleg nem lehet szennyezett és higiéniailag kifogásolható. - A sérült és/vagy töredezett és/vagy szennyezett és/vagy higiéniailag kifogásolható göngyöleg okozta terméksérülés, rongálódás esetén a szállító csereterméket köteles biztosítani (függetlenül a közvetlen vagy az alvállalkozóval végeztetett szállítástól) vagy köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - A fenti eseteken túl, a szállító által okozott bármi más terméksérülés esetén szállító köteles biztosítani, hogy a sérült termék visszáruzható legyen. - Minden termék I. osztályú, kifogástalan minőségű kell, hogy legyen. - Minden terméket a megjelölt hőmérsékleten, az erre alkalmas, szükséges engedélyekkel rendelkező gépjárműben kell szállítani (ügyelve a szükség szerinti hűtésekre, illetve a hűtési lánc folytonosságára). - A szállító személy érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell, hogy rendelkezzen, és viselnie kell a szállításhoz szükséges munkaruhát/védőruhát, személyi higiéniája az előírásoknak megfelelő kell, 8

9 hogy legyen. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1.) Késedelmi kötbér: A Szállító késedelmesen teljesít, ha a Megrendelő által meghatározott [dátumban (napban) és órában megadott] időponthoz képest legalább egy órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 20% kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott rész kapcsán létrejött szállítási szerződés nettó értékének 20%-a. 2.) Hibás teljesítési kötbér: A Szállító hibás teljesítés esetén a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 20% kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke az adott rész kapcsán létrejött szállítási szerződés nettó értékének 20%-a. 3.) Meghiúsulási kötbér: A szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő az adott rész kapcsán létrejött szállítási szerződés nettó értékének 20%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni. A szerződés meghiúsul, különösen, ha a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, illetve a késedelmes, hibás teljesítés miatti elállás, vagy rendkívüli felmondás esetén. Minden szerződést biztosító mellékkötelezettség számítási alapja az adott rész kapcsán létrejött szállítási szerződés nettó értéke (nettó vállalási ár), kivéve a szerződés Szállítónak felróható okból 9

10 történő felmondását, amikor a meghiúsulási kötbér alapja a szerződésből még nem teljesített szolgáltatások ellenértéke. A kötbér esedékessé válik: a) késedelmes teljesítés esetén akkor, amikor a késedelem az egy órát eléri; b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével; c) egyéb esetben, amikor az ajánlatkérő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő havonta, a tárgyhónapot követő naptári hónap 10. napjáig, a tárgyhóban teljesített szállítások ellenértékéről enged számlát benyújtani. A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás megrendelő általi aláírása, figyelemmel a Kbt ának rendelkezéseire is. A teljesítésigazolást Szállító köteles előkészíteni úgy, hogy abban az adott tárgyhóban történő szállítások rendeltetési hely szerinti bontásban, valamint összesítetten egyaránt szerepelnek. A teljesítésigazolás mellékletét kell, képezzék a Megrendelő által igazolt szállítólevelek. A teljesítésigazolást Szállító a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig Megrendelő részére ellenőrzésre benyújtani köteles. A Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan mellékletét kell, képezze. - Megrendelő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. (1) bekezdésében foglaltak szerint, átutalással fizeti meg. - Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. -a. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 41. (6) bek. figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nincs lehetőség a Kbt. 35. szerinti szervezet létrehozására. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 4. -a alapján előzetesen az ajánlatában köteles 10

11 igazolni, az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikusan rendelkezésre bocsátott jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a Kbt ában említett kizáró okok hiányát. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozója vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. -ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja ajánlatkérő. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.. (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, e rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti, az ajánlattételi felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatának csatolásával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a fenti szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 11

12 (P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból (Kbt. 64 (1) bekezdés), ha a közbeszerzés tárgya szerinti (részek szerinti) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összességében nem érte el az 1.és 5. rész vonatkozásában a ,- Ft-ot, 2. rész vonatkozásában a ,- Ft-ot, 3. rész vonatkozásában: a ,- Ft-ot, a 4. és 6. rész vonatkozásában a ,- Ft-ot, azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie - részenként- legalább a ,- Ft-ot. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt. Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 65. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (M1) A 321/2015. Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdés alapján a szállítások ismertetése során valamennyi rész esetében legalább az alábbi adatokat kell megadni: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az alkalmassági követelményt az általa kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni. Az igazolás módja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.. (1) bekezdése is A kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a Kbt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 28. (5) bekezdése szerint történik, azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is ismertetni kell, hogy a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás - adott esetben a Kbt. 65. (9) bekezdésének megfelelő - tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A Kbt. 65. (8) bekezdése a hatósági hivatalos jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az ajánlattevő teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták. 12

13 (M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés c) pontja szerint HACCP tanúsítvány másolatának csatolása, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő az adott részajánlat tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évből (36 hónap) összesen a jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott részek értékének 75%-os mértékében teljesített referenciával. (M2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 13

14 vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2016/03/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/03/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) 14

15 IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : HU IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/03/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta, Igazgatói tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt (3) bekezdése szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elérhető az alábbi linken: Ajánlatkérő a dokumentáció megküldéséről elektronikus úton gondoskodik. 2. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő adatokat: dokumentációt igénylő neve, székhelye címe, adószáma, telefon- és faxszáma valamint címe, kapcsolattartó személy neve, elérhetőségei. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. (4) bekezdése szerinti információkat. 6. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 15

16 7. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. 8. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 9. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 10. az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlat 1 db.pdf formátumban rögzített elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n benyújtani, azzal, hogy a kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formában kéri az adathordozón rögzíteni. 11. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon H-Cs-ig óráig, P óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján óra között adhatók le. 12. A minősített ajánlattevőnek külön a 315/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a 315/2015 (X.30) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az(p1) és M1-M2 feltételek tekintetében. 13. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 14. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása elfogadható. 15. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján érvényes, az árbevétel esetén az üzleti év mérlegforduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. 16.Ajánlatkérő a Kbt. 71. szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 17. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők k nevében eljárni jogosult képviselőt az ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 18. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosítékok nyújtását nem írja elő. 16

17 19. Nyertes ajánlattevő a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a környezetközpontú követelményeket. 20. Ajánlatkérő részteljesítést, előteljesítést elfogad. 21. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 41. (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, amelyre vonatkozó nyilatkozat az ajánlatban be kell nyújtani. 22. Jelen felhívásban, és a dokumentáció részét képező műszaki leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható.a megajánlott árúk, termékek vonatkozásában csatolni kell a termék leírását, vagy gyártmánylapjának másolatát.a termék leírásnak és/vagy adatlapnak tartalmaznia kell a gyártó/előállító megnevezésén, és a termék megnevezésén túl valamennyi olyan adatot, amelyből a termék az ajánlatkérő által a dokumentáció mellékleteként átadott táblázatban meghatározott követelményeknek való megfelelősége megállapítható, (több alapanyagból álló termékek tekintetében gyártmánylapok, 2. 3., 5., rész esetében gyártmánylapok) és a termékazonosításához szükséges adatok. 23. Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 24. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép. 25. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 26. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. -a alapján az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 27. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás 17

18 nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 28. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár. 29.A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riaidó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/02/15 (nap/hónap/év) 18

19 A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Dr Vágner Elza Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság út 16. Város: Gárdony Postai irányítószám: 2483 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr Vágner Elza ügyvéd Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Dr Vágner Elza Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság út 16. Város: Gárdony Postai irányítószám: 2483 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr Vágner Elza ügyvéd Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: 19

20 Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Szállítási szerződés 1) Rövid meghatározás: Hús, húskészítmények szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: Megnevezés Mennyiségi egység Felhasznált mennyiség / 12 hónap Csirke egészcomb kg 700 Csirke felsőcomb kg Csirke felsőcombfilé bőr nélkül kg 300 Csirkemell filé,felezett, kg Csirkemáj, szív nélkül kg Csirkezúza kg 582 Pulykamellfilé kg 700 Pulyka felsőcombfilé, vcs kg 750 Pecsenye kacsacomb kg 330 Szarvas apróhús kg 280 Szarvas comb csont és lábszár nélkül kg 850 Őz apróhús kg 140 Vaddisznó apróhús kg 450 Tőkehalfilé Saithe kg Pangasius filé kg Szürkeharcsafilé bőr nélkül kg Ponty halászlé halszelet nélkül vödrös kg 70 Tőkehal nuggets palacsintatésztában kg 447 Zöldborsó (zsenge) kg Sárgahüvelyű bab, vágott kg Fejtettbab kg Kukorica morzsolt kg 700 Kukorica morzsolt kg 230 Brokkoli rózsa kg Kelbimbó kg 450 Karfiol kg Sárgarépa kocka kg Kiegészítő szójegyzék 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016.

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben