Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése"

Átírás

1 Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 14153/2014 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem 1. rész Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a. Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium 1125 Budapest, Kútvölgyi út Teljesítés helye: rész Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a. Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy Oktatás Felsőoktatás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06765 Postai cím: Üllői út 26. Város: Budapest Postai irányítószám: 1085 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. Címzett: Vincze Gabriella, főosztályvezető Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Központi szintű I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatás 2

3 I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szerződés klinikai kémiai automaták bérletére és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzésére II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel x Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1. rész Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a. Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium 1125 Budapest, Kútvölgyi út rész Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a. Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 3

4 x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 1. rész Bérleti szerződés klinikai kémiai automaták bérletére és adásvételi keretszerződés ISE vizsgálatokhoz szükséges reagensek és egyéb anyagok beszerzésére 2. rész Adásvételi keretszerződés klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzésére II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 4

5 1. rész A Semmelweis Egyetem a következő klinikai kémiai automatákat kívánja bérelni a szerződés megkötésétől számított 60 hónapos időtartamra. A Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium (1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a.) részére továbbiakban Pesti Labor - két db azonos klinikai kémiai automata (A és B automata), amelyek együttesen évente (+ 50%) db rutin klinikai kémiai vizsgálat + egyes immunturbidimetriás vizsgálatok, illetve (+50%) elektrolitmeghatározás végzésére alkalmasak. Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.) továbbiakban Budai Labor - részére két db azonos klinikai kémiai automata (C és D automata), amelyek együttesen évente (+50%) db rutin klinikai kémiai vizsgálat + egyes immunturbidimetriás vizsgálatok, illetve (+50%) elektrolit-meghatározás végzésére alkalmasak. A Semmelweis Egyetem a fenti laboratóriumi automatákhoz az alábbi fogyóanyagokat és ISE reagenseket kívánja megvásárolni: A nyertes ajánlattevőnek a bérleti időszak alatt biztosítania kell jelen pont 2. részében meghatározott számú klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges fogyóanyagokat (fogyóanyag alatt ajánlatkérő a következőket érti, nem kizárva az ajánlattevő által nevesített további tételeket: mosóoldat, rendszeroldat, lámpák, küvetták, pipetták, inkubációs közeg, fecskendő, keverőlapát, pumpacső, tű, lámpa, elektródák). A nyertes ajánlattevőnek a bérleti időszak alatt biztosítania kell az alábbi ISE vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagenseket az általa szállított készülékekre, az alábbi mennyiségek szerint. A beépített ISE (Na, K és Cl) mérésekkel szemben támasztott feltételek (A, B, C és D automata): Beavatkozás kódja / Beavatkozás megnevezése / Pesti labor (vizsgálatszám/év) / Budai labor (vizsgálatszám/év) / Összesen (vizsgálat-szám/év): / Nátrium meghatározása (szérumban és vizeletben) / / / / Kálium meghatározása (szérumban és vizeletben) / / / / Klorid meghatározása (szérumban és vizeletben) / / 1800 / Az ISE vizsgálatok vonatkozásában megadott mennyiség 1 évre vonatkozik. Ajánlattevőknek az ajánlattétel során 60 hónapra vonatkozó teljes mennyiségre kell ajánlatot tenniük. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése során az ISE vizsgálatok vonatkozásában a vizsgálatfajták előző táblázatban meghatározott összmennyiségétől + 50 %-os tartományban eltérhet, az összvizsgálatszámon belül az egyes vizsgálatfajták tekintetében megadott mennyiségek változhatnak. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a készülékeket üzembe helyezi (a mérések végzésére alkalmas állapotba hozza). Az üzembe helyezés során az ajánlattevő feladata az eszközök csatlakoztatása a víz- és elektromos hálózatra (ennek részeként az esetleg szükséges víztisztító berendezések, adapterek stb. telepítésével és alkalmazásával), valamint az egyetemi laboratóriumi informatikai rendszer hálózatához. Az ezzel kapcsolatos licenszdíjak, számítástechnikai beruházások is az ajánlattevőt terhelik. A nyertes ajánlattevő további kötelezettségei a bérleti időszak alatt: - dokumentált értesítés ( , fax, telefonhívás) esetén köteles a szerviz a hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre állni, hétköznap 7 és 20 óra közötti bejelentést követően 4 órán belül, ezen kívüli időszakban a bejelentést követően 8 órán belül a hiba elhárítását soron kívül 5

6 megkezdeni; - a hiba elhárítását 48 órán belül el kell végeznie; - egy készülék legalább 5 munkanap hosszan történő kiesése esetén köteles azonos paraméterekkel rendelkező cserekészüléket biztosítani. 2. rész A Semmelweis Egyetem a következő klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagenseket kívánja beszerezni a szerződés megkötésétől számított 24 hónapos időtartamra. Beavatkozás kódja / Beavatkozás megnevezése / Vizsgálatszám (db/év): 2107C / C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása / A / HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel / / Összfehérje meghatározása szérumban / / Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel / Karbamid meghatározása szérumban / / Húgysav meghatározása / / Összes bilirubin meghatározása szérumban / / Konjugált bilirubin meghatározása szérumban / / Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel / / Trigliceridek meghatározása / / Összkoleszterin meghatározása / / LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel / / Összes kalcium meghatározása / / Magnézium meghatározása / / Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben / / Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben / / Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása / / Aszpartátaminotranszferáz (ASAT, GOT) meghatározása / / Alaninaminotranszferáz (ALAT, SGPT) meghatározása / / Kreatinkináz (CK) meghatározása / / Gammaglutamiltranszferáz meghatározása / / Lipáz meghatározása / / Alkalikus foszfatáz meghatározása / / Pszeudokolineszteráz meghatározása / / Antistreptolizin O titer kvantitatív meghatározása / / Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel / / IgG meghatározása / / IgM meghatározása / / IgA meghatározása / / Vas meghatározása / / Totál transzferrin meghatározása / / Ferritin meghatározása / / Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban vagy vizeletben / / Foszfát meghatározása szérumban vagy vizeletben / / Alfaamiláz meghatározása szérumban és vizeletben / ÖSSZESEN (vizsgálatszám/év): A 2. rész vonatkozásában megadott mennyiségek 1 évre vonatkoznak. Ajánlattevőknek az ajánlattétel során 24 hónapra vonatkozó teljes mennyiségre kell ajánlatot 6

7 tenniük. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése során az 2. rész vonatkozásában megadott teljes mennyiségtől + 50 %-os tartományban eltérhet, az összvizsgálatszámon belül az egyes vizsgálatfajták tekintetében megadott mennyiségek változhatnak). (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: 1 és 3 között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. rész 1. A Bérbeadó a Bérleti Szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Bérlőnek: - A késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett automata nettó éves bérleti díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1 %, de legfeljebb 20 %. - A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett automata nettó éves bérleti díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1 %, de legfeljebb 20 %. - A meghiúsulási kötbér alapja a Bérleti szerződés nettó ellenértéke, mértéke 30 %. 2. Az Eladó az Adásvételi Keretszerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek: - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett Megrendelés nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20%; - hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés teljes, nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a; 7

8 - a teljesítés elmulasztása esetén a mulasztással érintett Megrendelés nettó ellenértékének 30 %-a. - az Adásvételi keretszerződés meghiúsulása esetén az Adásvételi Keretszerződés nettó ellenértékének 30 %-a. 3. Teljesítési (jólteljesítési) biztosíték: Bérbeadónak (Eladónak) a szerződés hatálya alatt a szerződés 60 hónapra terjedő nettó ellenértéke 5 (öt) %-ának megfelelő mértékű a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére (jólteljesítési) biztosítékot kell nyújtania a Bérlőnek (Vevőnek) a Kbt (6) bekezdés a) pontja, vagy (7) bekezdés alapján. 4. Jótállás: Eladó az Adásvételi keretszerződés alapján az egyes Megrendelések során leszállításra kerülő termékekre a termékeken feltüntetett lejárati időig, vagy azok leszállítását követő szállítólevél aláírásától számítva 6 (hat) hónap időtartamra jótállást vállal a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint, minden esetben azt figyelembevéve, amelyik a kettő időtartam közül a Vevő részére kedvezőbb. 2. rész 1. Az Eladó a Szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek: - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett Megrendelés nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20%; - hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés teljes, nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a; - a teljesítés elmulasztása esetén a mulasztással érintett Megrendelés nettó ellenértékének 30 %-a; - a Szerződés meghiúsulása esetén a Szerződés nettó ellenértékének 30 %-a 2. Teljesítési (jólteljesítési) biztosíték: Eladónak a szerződés hatálya alatt a szerződés 24 hónapra terjedő nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő mértékű a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére (jólteljesítési) biztosítékot kell nyújtania a Vevőnek a Kbt (6) bekezdés a) pontja, vagy (7) bekezdés alapján. 3. Jótállás: Eladó a Szerződés alapján az egyes Megrendelések során leszállításra kerülő termékekre a termékeken feltüntetett lejárati időig, vagy azok leszállítását követő szállítólevél aláírásától számítva 6 (hat) hónap időtartamra jótállást vállal a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint, minden esetben azt figyelembe véve, amelyik a kettő időtartam közül a Vevő részére kedvezőbb. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az 1. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a bérleti díjról havonta, automatánként 1-1 db számlát nyújthat be, míg az egyes megrendeléseknek megfelelő ISE vizsgálatokhoz szükséges reagensek és fogyóanyagok átadás-átvételét követően megrendelésenként nyújthat be számlát ajánlatkérő által aláírt szállítólevél, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A 2. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő az egyes megrendeléseknek megfelelő termékek átadás-átvételét követően megrendelésenként nyújthat be számlát ajánlatkérő által aláírt szállítólevél, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján Kifizetésekre a teljesítés igazolását követően kerül sor, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal kiállított számlák alapján. A számlák kifizetésének határideje a Kbt (1) bekezdésére, a évi LXXXIII. törvény 9/A. -ra és a Ptk. 6:130 (1) bekezdésére figyelemmel 60 (hatvan) nap. A számlák kiegyenlítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 36/A 8

9 -ra figyelemmel történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében vagy a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltaknak megfelelően az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó a Közbeszerzési Hatóság napján kelt útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám) 9

10 A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó még a Közbeszerzési Hatóság napján kelt útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működési ideje alatti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a felhívásban meghatározott értéket. P/2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az előző három üzleti év, teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése). Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. A Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 10

11 P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül, egynél több lezárt üzleti évben negatív volt, amennyiben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából - 1. rész szerinti klinikai kémiai automaták, ISE vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, fogyóanyagok beszerzése (bérlet, adásvétel, szállítás), 2. rész szerinti klinikai kémiai reagensek beszerzése (adásvétel, szállítás)- származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el évente 1. rész esetében az HUF-ot, 2. rész esetében a HUF-ot. P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az előző három üzleti év teljes - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el évente - az 1. rész esetében az HUF-ot, - a 2. rész esetében a HUF-ot III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, azt megelőző három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya - 1. rész szerinti klinikai kémiai automaták, ISE vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, fogyóanyagok beszerzése (bérlet, adásvétel, szállítás), 2. rész szerinti klinikai kémiai reagensek beszerzése (adásvétel, szállítás)- szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve, címe - a referenciát adó neve, elérhetősége - teljesítés ideje (kezdési és befejezési határidő, év/hó) - a szerződés tárgya - az ellenszolgáltatás nettó összege - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott áruk leírását. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55 (4) bekezdése is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1: Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlatát képező rész/részek vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, azt megelőző három évben teljesített szerződésre vonatkozó referenciaigazolással (nyilatkozattal), amely(ek) referencia értéke mindösszesen eléri, vagy meghaladja az ajánlattevő ajánlatát képező rész/részekben tett ajánlatának értékét. továbbá - az 1. rész vonatkozásában további feltétel, hogy a benyújtott igazolás igazolja a jelen eljárást megindító felhívás VI.3) 20. pontjában az 1. rész vonatkozásában meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő tulajdonságú és mennyiségű klinikai kémiai automata beszerzésének (bérlet, adásvétel, szállítás) szerződésszerű teljesítését. - A 2. rész vonatkozásában további feltétel, hogy a benyújtott igazolás igazolja valamennyi, a jelen 11

12 eljárást megindító felhívás VI.3) 20. pontjában a 2. rész vonatkozásában meghatározott vizsgálathoz szükséges klinikai kémiai reagens beszerzésének (adásvétel, szállítás) szerződésszerű teljesítését. Az előírt referencia több szerződés teljesítésével is igazolható. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a megajánlott áru a leírása alapján nem felel meg jelen eljárást megindító felhívás VI pontjában meghatározott minimum szakmai követelményeknek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 12

13 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/09/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/09/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók 13

14 Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/09/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: JURATIO Zrt Budapest, Városligeti fasor 23. II/6. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (2)-(5) bekezdései szerint VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. (2) szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltakra. 2) A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. (6) bekezdésének megfelelően. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentáció átvehető az A/1 pontban megjelölt címen személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9-10 óra között. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az Ajánlatkérő az ajánlattevő megkeresése esetén a dokumentációt a Kbt. 50. (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. 3) Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően írásban és zárt csomagolásban egy db papír alapú példányban és egy darab, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (CD-n vagy DVD-n szkennelt) alapú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az Eredeti- megjelölést. A papír alapú és az elektronikus példány közötti eltérés esetén az Eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: az ajánlattevő nevét, székhelyét, a Szerződés klinikai kémiai automaták bérletére és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzésére és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel! feliratot. Az elektronikus másolati 14

15 példánnyal kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható szkennelt állomány) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának címén, az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 4. Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként ajánlati biztosíték nyújtását köti ki. Az ajánlati biztosíték összege Ft/rész. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek a Kbt a alapján az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstár számú számlájára történő átutalással, vagy azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A biztosíték teljesítését az ajánlattevő az átutalási bizonylat, a garancialevél, vagy a kötelezvény eredeti dokumentumának becsatolásával köteles igazolni. További részletes információkat az ajánlatkérési dokumentációban ad meg Ajánlatkérő. 5. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. (Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma az eredeti irat tartalmával egyező.) 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a felolvasólapot, (Kbt. 60. (6) bekezdés) - a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. - a kizáró okokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot és igazolást, - az alkalmassággal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot és igazolást, - amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van, folyamatban úgy a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ) - az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatot aláírta, - amennyiben az ajánlat részeként benyújtott iratot az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást - az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés vonatkozásában [a nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók]. 7. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek), személy(ek) részéről a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint történik. 8. Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be ajánlatot akkor az ajánlathoz csatolnia kell a konzorciumi szerződést. A konzorciális szerződésnek a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 15

16 A konzorcium vezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra. A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére. A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása. A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a megbízási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 9. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen felhívás III.2.2) P/1, P/2 pontjai és a III.2.3) M/1, M/2 pontja szerinti feltételek mindegyike és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 10. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű eszközök, berendezések ajánlhatók meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Ajánlattevőnek ezen feltételek elfogadásáról cégszerűen szükséges nyilatkoznia az ajánlatban. 11. Abban az esetben, ha ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóját, valamint köteles a gyártó nyilatkozatát ajánlatához csatolni, amely igazolja, hogy ajánlattevő rendelkezik a megajánlott termékek forgalmazási jogosultságával. 12. A 1. rész szerinti klinikai kémiai automaták bérbe adásának és üzemkész állapotba helyezésének határideje: Nyertes ajánlattevő vállalja, Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleti Szerződés aláírásától számítva: - az A) automatát 30 (harminc) napon belül, - a B) automatát 40 (negyven) napon belül, - a C) automatát 50 (ötven) napon belül, - a D) automatát 60 (hatvan) napon belül leszállítja és azokat külön-külön üzemkész állapotba hozza, amelyről Bérbeadó és Bérlő képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. Az üzemkész állapotra jelentést követően a Bérbeadó köteles együttműködni a közbeszerzési eljárás 2. részében nyertes ajánlattevővel a szükséges beállítások elvégzésében, a készülék mérésre kész állapotának beállításában és az automaták átadásában. Ennek az üzemkész állapotjelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül meg kell történnie. Az ISE vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek és fogyóanyagok szállításának határideje nem lehet hosszabb az adott megrendelést követő 5 munkanapnál. A 2. rész vonatkozásában a klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek szállításának határideje nem lehet hosszabb az adott megrendelést követő 5 munkanapnál. 13. Az 1. rész vonatkozásában ajánlattevő által megajánlandó nettó ajánlati ár az eszközök 5 éves (60 hónapos) nettó bérleti díját, valamint jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában az 1. részben meghatározott ISE vizsgálatszám (+ 50 %) eléréséhez szükséges reagensek 5 éves (hatvan hónapos) nettó ellenértékét és jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában a 2. részben meghatározott vizsgálatszám (+50 %) eléréséhez szükséges fogyóanyagok (fenntartási költségek) 5 éves (hatvan hónapos) nettó ellenértékét foglalja magába. 14. A 2. rész vonatkozásában ajánlattevő által megajánlandó nettó ajánlati ár jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában a 2. részben meghatározott vizsgálatszám (+ 50 %) eléréséhez szükséges reagensek 2 éves (24 hónapos) nettó ellenértékét foglalja magába. 15. Az 1. rész vonatkozásában az ajánlat részeként mellékelni kell az ajánlattevő szakmai ajánlata szerinti tételes költségvetést, melyből tételesen megállapítható a beszerzés adott része 16

17 tekintetében a teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár. Az ajánlattevőnek az 1. rész árait az alábbi bontásban kell megadnia: a.) Az automaták éves és havi bérleti díja készülékenként. b.) Az ISE vizsgálatokhoz szükséges reagensek éves ára és egységára. c.) A 2. részben meghatározott vizsgálatszám elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok éves ára és egységára. A bérleti díj összege a következő költségtételeket is magába foglalja: a) Szállítás díja b) Üzembe helyezés díja c) Betanítás, oktatás díja d) GLIMS laborinformatikai rendszerhez csatlakozás licensz díja és a számítógépes installálás költségei e) Karbantartás, szervizelés díja A szakmai ajánlata szerinti tételes költségvetésben az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában meghatározott ISE vizsgálatszám (+ 50 %) eléréséhez hány rendelési egység szükséges, valamint rendelési egységek nettó árát. A teljesített reagensek vonatkozásában a számlázás a valós teljesítésnek megfelelően, a teljesített mennyiség és a rendelési egységár alapján történik. Fogyóanyagok (fenntartási költségek) alatt ajánlatkérő a következőket érti, nem kizárva az ajánlattevő által nevesített további tételeket: mosóoldat, rendszeroldat, lámpák, küvetták, pipetták, inkubációs közeg, fecskendő, keverőlapát, pumpacső, tű, lámpa, elektródák stb. A szakmai ajánlata szerinti tételes költségvetésben az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában a 2. részben meghatározott vizsgálatszám (+ 50 %) eléréséhez a fogyóanyagokból hány rendelési egység szükséges, valamint a rendelési egységek nettó árát. Az ajánlattevő által fel nem sorolt fogyóanyag-tételek (fenntartási költségek) automatikusan 0 Ft értékben kerülnek meghatározásra. Fogyóanyagok vonatkozásában a számlázás a valós teljesítésnek megfelelően, a teljesített mennyiség és a rendelési egységár alapján történik. 16. A 2. rész klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagens beszerzése vonatkozásában az ajánlat részeként mellékelni kell az ajánlattevő szakmai ajánlata szerinti tételes költségvetést, melyből tételesen megállapítható a beszerzés adott része tekintetében a teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár. Az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy jelen eljárást megindító felhívás II.2.1. pontja 2. részében meghatározott vizsgálatszám (+ 50 %) eléréséhez hány rendelési egység szükséges, valamint a rendelési egységek nettó árát. Az ajánlattevő a reagensekhez külön összeg felszámítása nélkül biztosítja a méréshez szükséges kalibrátor(ok)at és belső kontrollokat. Reagensek vonatkozásában a számlázás a valós teljesítésnek megfelelően, a teljesített mennyiség és az egységár alapján történik.) 17. A szerződések időtartama alatt nyertes ajánlattevő ajánlatkérő hátrányára kizárólag a második, teljes naptári évtől módosíthatja a KSH által megadott előző évi, éves, hivatalos fogyasztói árindex mértékével, amely módosítás azonban nem jelenti a Kbt szerinti szerződésmódosítást. Nem módosítható a szerződésekben rögzített ár a magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására és az árfolyamok változására tekintettel sem. 18. A szerződések teljesítése során ajánlatkérő a mindenkor a hatályos adójogszabály szerint fizeti az ellenérték ÁFA tartalmát. 19. A Kbt. 76. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen közbeszerzési eljárás bármely részének eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek indoka, hogy a 17

18 közbeszerzési eljárás mindkét részében meghatározott automaták és reagensek felhasználása egymással szorosan összefügg, bármely rész eredménytelensége a másik rész keretében beszerzésre kerülő eszköz (automata vagy reagens) rendeltetésszerű használatát erősen korlátozza, illetve kizárja. 20. Az 1. rész vonatkozásában a megajánlott klinikai kémiai automatákkal és reagensekkel szemben támasztott minimum feltételek 1. rész A Semmelweis Egyetem, Központi Laboratórium (1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a.) részére két db azonos típusú klinikai kémiai automata (A és B automata), amelyek együttesen évente ( + 50%) db rutin klinikai kémiai vizsgálat + egyes immunturbidimetriás vizsgálatok, illetve (+50%) elektrolitmeghatározás végzésére alkalmasak (a vizsgálatok felsorolását ld. 24. pont szerinti táblázatban). Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb Központi Laboratórium (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.) részére két db azonos típusú klinikai kémiai automata (C és D automata), amelyek együttesen évente (+50%) db rutin klinikai kémiai vizsgálat + egyes immunturbidimetriás vizsgálatok, illetve (+50%) elektrolitmeghatározás végzésére alkalmasak (a vizsgálatok felsorolását ld. 24. pont szerinti táblázatban). Az azonos készüléktípushoz tartozó, de a két telephelyre megengedetten eltérő kapacitású A, B; C, D automatákkal szemben támasztott minimum feltételek: 1. A készülékek azonos gyártótól származnak. 2. Az automaták gyári, új, első forgalomba helyezésű készülékek. 3. Mérési hullámhosszak száma 340 nm és 800 nm között: minimum 12 db 4. Reagens gyártótól független ( nyílt ) mérési csatornák száma: minimum Készülék (gyártó)-specifikus ISE csatornák száma (minimum a Na, K, Cl vizsgálatokra): minimum 3 6. Reakció térfogat: maximum: 250 mikroliter 7. Reagens térfogat: maximum: 200 mikroliter 8. Reagens térfogat minimális állíthatósága: 2 mikroliteres lépésekben 9. Mintatérfogat (max): 15 mikroliter 10. Mintatérfogat minimális állíthatósága: 1 mikroliter 11. Inkubációs közeg: amennyiben fogyóanyag (pl. oldat, olaj), a feltüntetett vizsgálatszámra kalkulált éves költségét a fogyóanyagoknál kell feltüntetni 12. Lipémia -Icterus-Hemolyzis detektálás lehetősége: igen 13. Az eszközök rendelkeznek a következő engedélyekkel (certifikátumokkal): IVD (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Főosztály IVD eszköz regisztráció), CE 14. Hűtött reagenstér (minimum, maximum hőmérséklet): igen, 2-8 Celsius fok között 15. Automata mintaadagoló: minimum 100 cső behelyezésére legyen alkalmas 16. Minta vonalkód leolvasó lehetősége adott legyen 17. Reagens vonalkód leolvasás lehetősége adott legyen 18. Sürgősségi mintakezelés lehetősége: a rutin mérési üzemmód mellett, ill. a készülék standby üzemmódjában sürgős kérésként behelyezett minta esetében az első vizsgálat eredménye 20 percen belül álljon rendelkezésre. 19. A laboratórium számítógépes rendszerével kapcsolat kialakítás: igen (GLIMS-illesztés) 20. Elektromos hálózatról működtethető legyen 21. A készülék megfeleljen az aktuálisan érvényes munkavédelmi előírásoknak 22. Az A, B, C és D jelű automatáknak alkalmasnak kell lenniük (vagy alkalmassá tehetőnek kell 18

19 lenniük) arra, hogy jelen műszaki leírás 2. részében meghatározott táblázatokban felsorolt klinikai kémiai vizsgálatokat nyílt rendszerben, bármely gyártótól származó, specifikált minőségű reagensek használatával elvégezzék. 23. A készülékek vizsgálati szám kapacitása: A, és B automata: Vizsgálati szám (minimum, kivétel ISE mérések): 1600 vizsgálat/óra/készülék Vizsgálati szám (minimum, ISE mérés): 600 vizsgálat/óra/készülék C és D automata: Vizsgálati szám (minimum, kivétel ISE mérések): 800 vizsgálat/óra/készülék Vizsgálati szám (minimum, ISE mérés): 200 vizsgálat/óra/készülék 24. ISE vizsgálatokhoz szükséges reagensek minimumkövetelményei CV%*(maximum érték, a referencia tartományon belüli minta esetén)/ Méréstartomány (min-max) / Beavatkozás kódja / Beavatkozás megnevezése: 1 / mmol/l / / Nátrium meghatározása 1 / 1 10 mmol/l / / Kálium meghatározása s 1 / mmol/l / / Klorid meghatározása szérumban és vizeletben A 2. rész vonatkozásában a megajánlott klinikai kémiai reagensekkel szemben támasztott minimum feltételek: 1. Bármely, az 1. részben megadott, a Klinikai kémiai eszközök (automaták) specifikációjának megfelelő automatán a reagensekkel szemben támasztott minimumkövetelményeket teljesítik. 2. A reagens semmiféle szempontból nem károsíthatja az 1. részben megadott, a Klinikai kémiai eszközök (automaták) specifikációjának megfelelő automata működését. 3. Minden megajánlott reagensnek CE és IVD minősítéssel kell rendelkeznie, melyekről a tanúsítványt az ajánlattételhez csatolni kell. Amennyiben az IVD minősítés a szerződött időszakban megszűnik, a szállító ezt a tényt azonnal jelezni köteles az ajánlatkérő számára, egyszersmind azonos minőségű IVD reagenst kell azonos áron biztosítani a szerződött időszak alatt. Ennek mulasztása szerződésszegésnek minősül. 4. Reagensek minőségi követelményei CV%* / mérés-tartomány / onboard stabilitás (nap) ** / kalibrációs stabilitás (nap) / Beavatkozás kódja / Beavatkozás megnevezése: 6,5 / mg/l / 90 / lot szám változás / 2107C / C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása 3 / 0,1-4,0 mmol/l / 28 / 7 / 2142A / HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 3 / g/l / 28 / lot szám változás / / Összfehérje meghatározása szérumban 3 / g/l / 90 / lot szám változás / / Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel 4 / 1-30 mmol/l / 28 / lot szám változás / / Karbamid meghatározása szérumban 3 / umol/l / 28 / lot szám változás / / Húgysav meghatározása 3 / umol/l / 90 / lot szám változás / / Összes bilirubin meghatározása szérumban 4 / umol/l / 14 / 7 / / Konjugált bilirubin meghatározása szérumban 2 / 0,6-40 mmol/l / 28 / 7 / / Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel 2 / 0,5-10 mmol/l / 28 / 7 / / Trigliceridek meghatározása 3 / 0,5-15 mmol/l / 90 / lot szám változás / / Összkoleszterin meghatározása 3 / 0,5-10 mmol/l / 28 / 7 / / LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 3 / 0-4,5 mmol/l / 28 / 1 / / Összes kalcium meghatározása 19

20 3 / 0,5-3 mmol/l / 14 / 7 / / Magnézium meghatározása 3 / g/l / 28 / lot szám változás / / Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben 5 / mg/l / 90 / lot szám változás / / Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben 6 / U/l / 28 / lot szám változás / / Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása 5 / U/l / 28 / lot szám változás / / Aszpartátaminotranszferáz (ASAT, GOT) meghatározása 5 / U/l / 28 / lot szám változás / / Alaninaminotranszferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 5 / U/l / 28 / lot szám változás / / Kreatinkináz (CK) meghatározása 3 / U/L / 28 / lot szám változás / / Gammaglutamiltranszferáz meghatározása 3 / U/l / 14 / 7 / / Lipáz meghatározása 2,5 / U/l / 14 / lot szám változás / / Alkalikus foszfatáz meghatározása 3 / U/l / 28 / lot szám változás / / Pszeudokolineszteráz meghatározása 2,5 / NE/ml / 60 / lot szám változás / / Antistreptolizin O titer kvantitatív meghatározása 5 / U/ml / 90 / lot szám változás / / Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel 3 / g/l / 90 / lot szám változás / / IgG meghatározása 3 / g/l / 90 / lot szám változás / / IgM meghatározása 3 / 0,1-7 g/l / 90 / lot szám változás / / IgA meghatározása 3 / umol/l / 60 / lot szám változás / / Vas meghatározása 3 / 1-7 g/l / 90 / lot szám változás / / Totál transzferrin meghatározása 5 / ug/l / 7 / 30 / / Ferritin meghatározása 5 / umol/l / 7 / lot szám változás / / Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban vagy vizeletben 3 / 0,5-5 mmol/l / 28 / 7 / / Foszfát meghatározása szérumban vagy vizeletben 2,5 / U/l / 90 / lot szám változás / / Alfaamiláz meghatározása szérumban és vizeletben Megjegyzések * CV%: variációs koefficiens a reagens gyártói specifikációjában szereplő érték ** Onboard stabilitás időtartama. Az az időtartam, amíg használatra kész reagens a készülék hűtött terébe helyezve megőrzi minőségét. Kalibrációs stabilitás időtartama. Az az időtartam, amíg adott gyártási (lot) számú reagenssel egy alkalommal végzett kalibrálás után a laboratóriumban használt kontroll minták lemérésekor kapott érték az előre megadott +/- 2 szórás tartományon belül van. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 20

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016.

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Szolgálai gépjárművek javítása, karbantartása, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

Szolgálai gépjárművek javítása, karbantartása, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Szolgálai gépjárművek javítása, karbantartása, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben