Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: ; Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ"

Átírás

1 Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP B-13/ azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye (1125 Budapest, Diós árok 3). Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15794 Postai cím: Diós árok - 3. Város: Budapest Postai irányítószám: 1125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Projektirányítási Igazgatóság Címzett: dr. Kurunczi Judit Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem 2

3 (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP B-13/ azonosító számú, Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása c. kiemelt projekt keretében II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 7 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye (1125 Budapest, Diós árok 3). NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma 3

4 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP B-13/ azonosító számú, Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása c. kiemelt projekt keretében / Vállalkozási szerződés II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Ajánlatkérőnek egészségügyi intézmény fenntartójaként, illetve állami tulajdonosi jogok gyakorlójaként - alapvető célkitűzése a vagyonkezeléshez kapcsolódó jogszabályi elvárásokhoz és a tulajdonosi jogok gyakorlásának magas színvonalú ellátásához kapcsolódva egy egységes informatikai rendszer fejlesztése és működtetése az Ajánlatkérő és az egészségügyi intézmények között, amely lehetővé teszi 1) a végrehajtási (műszaki és üzemeltetési) funkciók ellenőrzését, a belső működés és a koordináció hatékony kialakítását, az intézményrendszer kívánt szintű működtetését, az adatok pontosítását, tisztulását; 2) a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési stratégia megfogalmazásának támogatását. Ajánlatkérő elvárása egy olyan informatikai rendszer kialakítása a nyertes ajánlattevő részéről, mely lehetővé teszi az egészségügyi intézmények létesítményműködtetésének központosított formában történő ellátását. Nyolc létesítményüzemeltetési feladatkör (tevékenység) kerül lefedésre a rendszeren belül: Műszaki üzemeltetés, Épülettakarítás, Zöldfelületek kezelése, 4

5 Külterület-karbantartás, Őrzés-védelem, Hatósági ellenőrzés, Tűz- és munkavédelem, Közmű- és energiagazdálkodás. A rendszer tervezése során kialakításra, illetve lefedésre kell kerülnie a következő - Ajánlatkérő által megfogalmazott - funkciócsoportoknak: Nyilvántartás, adatbázis: a jelenleg megvalósítandó feladatkörökhöz, tevékenységekhez szükséges eszközadatok nyilvántartása (ingatlan és ingatlanokhoz közvetlenül kapcsolódó eszközök), illetve a kapcsolódó feladatok megjeleníthetősége Térinformatika: egy későbbi fejlesztési ütem részeként kerül megvalósításra, nem része Szállító feladatainak Vagyonkontrolling: a kapcsolódó tevékenységek kontrolling adatainak biztosítása a működési bevételek és kiadások számbavételével (szolgáltatói szerződések és költségek, költséghelyek, illetve definiált költségkeretek) Vagyontervezés: a vagyonhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Létesítménygazdálkodás: a meghatározott létesítménygazdálkodási tevékenységek, folyamatok támogatása Nyertes ajánlattevő feladata a következő főbb feladatok elvégzése az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően: A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, a rendszer megtervezése A megalkotott rendszerterv alapján történő komponensek fejlesztésének elvégzése Integráció megtervezése, implementálása Az Ajánlatkérő által biztosított adatok felhasználásával adatmigráció végrehajtása; Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, felhasználói tájékoztatási, pilot) létrehozása, konfigurálása Rendszer illesztése a meglévő IT környezetbe Tesztelések végrehajtása, tesztelési támogatás nyújtása Megrendelőnek Dokumentációs anyagok elkészítése Felhasználói tájékoztatás lebonyolítása Telepítésben történő támogatásnyújtás A rendszer átadás-átvételének befejezése napjától számított 12 hónap szoftverkarbantartás és support biztosítása Nyertes ajánlattevőnek a rendszert és a hozzá kapcsolódó szoftver licenszeket biztosítania kell, míg a hardver és az operációs rendszer beszerzése az Ajánlatkérő feladata. Felhasználók száma: a nevesített felhasználók tervezett száma: 300, az egyidejű (konkurens) hozzáférést igénylők tervezett száma pedig 120 felhasználó. Elvárt eredmények: A létrejövő rendszer támogatást tud nyújtani Ajánlatkérő számára az intézményi vagyonelemek nyilvántartására, együttes kezelésére, mely alapján egységes képet kap a benne tárolt ingatlanok, eszközök, berendezések adatairól, tulajdonságairól. A rendszerben elláthatóvá válnak a létesítménygazdálkodási feladatok, a nyilvántartott adatok a kapcsolódó folyamatokhoz illeszthetőek, életútjuk a munkafolyamatok egyes fázisain keresztül nyomon követhetővé válik. A kinyert információkból hatékonyan végezhető el a vagyonhoz és a tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és kiadások számbavétele, a pénzügyi folyamatok követése, illetve a kapcsolódó adatfeldolgozás, adatelemzés. Ezáltal vizsgálhatóvá, tervezhetővé válik az egyes fejlesztési elképzelések pénzügyi kihatása, maximalizálhatóvá válik a források optimális beszerzése, felhasználása. 5

6 Nyertes ajánlattevőnek 104 egészségügyi intézményben kell biztosítani az üzemszerű működés indulásának feltételeit. Az Ajánlatkérő elvárásait, illetve a nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/07/31 (nap/hónap/év) Befejezés 2016/11/15 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részszámla szerinti nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a/ késedelemmel érintett naptári nap; a kötbér maximális mértéke: a késedelemmel érintett részszámla szerinti nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. 2. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részszámla szerinti nettó szerződéses ellenérték 5%-a. Nyertes ajánlattevő részszámlánként egyszeri, 5%-os mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti az adott részszámla szerinti munkarészt. 3. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. Ajánlatkérő a késedelmi, hibás teljesítési, illetve a meghiúsulási kötbérre abban az esetben jogosult, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (Ptk. 6:186. alapján). Ha a nyertes ajánlattevőt terhelő kötbér mértéke eléri a kötbérmaximumot, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 4. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben az igényelt előleg összege a közbeszerzési eljárás 6

7 alapján megkötött szerződés európai uniós forrásból elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti biztosítékot nyújt a Kormánynak az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése, 548/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet). Az ajánlatkérő a szállítói előleg visszafizetési biztosítékaként a Kbt (6) bekezdés b) pontja alapján, a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezességet jelöli meg, ugyanakkor a biztosítékot az ajánlattevő - választása szerint - teljesítheti az ajánlatkérő által megjelölt formában, vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előleg visszafizetési biztosíték tekintetében az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 547/2013 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmaznia kell. Az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevő - a Kbt (5) bekezdése alapján - az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előírt határidőre az ajánlatkérő rendelkezésére fogja bocsátani. A biztosíték nyújtására a Kbt (1), (4), (5), (6) és (8) bek. vonatkozik. Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének keretében megvalósított rendszerre a rendszer átadás-átvételének befejezése napjától november 30. napjáig kiterjesztett jótállási kötelezettséget szükséges vállalnia. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása részben a TÁMOP B-13/ azonosító számú Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című projektje keretében az Európai Unió forrásaiból (rendszerfejlesztés), részben saját forrásból (szoftverkarbantartás és support) történik. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott részfeladatok: A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, a rendszer megtervezése A megalkotott rendszerterv alapján történő komponensek fejlesztésének elvégzése Integráció megtervezése, implementálása Az Ajánlatkérő által biztosított adatok felhasználásával adatmigráció végrehajtása; Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, felhasználói tájékoztatási, pilot) létrehozása, konfigurálása 7

8 Rendszer illesztése a meglévő IT környezetbe Tesztelések végrehajtása, tesztelési támogatás nyújtása Megrendelőnek Dokumentációs anyagok elkészítése Felhasználói tájékoztatás lebonyolítása Telepítésben történő támogatásnyújtás A fenti, Európai Uniós forrásból (Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatott projekt keretében) finanszírozott feladatok támogatási intenzitása: 100, %. Az Ajánlatkérő saját forrásából finanszírozott részfeladatok: A rendszer átadás-átvételének befejezése napjától számított 12 hónap szoftverkarbantartás és support biztosítása Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szoftverkarbantartás és support szolgáltatást nyertes ajánlattevőnek a rendszer eredményes átadás-átvételének befejezésétől számított 12 hónapra szükséges biztosítania. A számlát a nyertes ajánlattevő a szakmai és pénzügyi teljesítésigazoló által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. A kifizetés ütemezése: A nyertes ajánlattevő 2 (kettő) részszámla és 1 (egy) végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: 1. részszámla: A rendszertervezés, specifikáció munkarész teljesítése, illetve az alábbi dokumentumok Ajánlatkérő részére történő átadása: 1) Részletes követelményspecifikáció 2) Rendszerterv, fejlesztői dokumentációk Összege: a rendszerfejlesztés nettó szerződéses ellenértékének 30%-a 2. részszámla A rendszer eredményes megvalósítását (a fejlesztés, fejlesztői tesztelés és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítését; a tesztüzem, illetve a felhasználói tájékoztatás, telepítés elvégzését), továbbá az alábbi dokumentumok Ajánlatkérő részére történő átadását követően: 1) Felhasználói dokumentáció 2) Üzemeltetői dokumentáció 3) Részletes architektúra terv 4) Felhasználói tájékoztatási dokumentáció 5) Tesztelési dokumentációk A számla kiállításának feltétele: a 104 egészségügyi intézményben a létesítménygazdálkodási (FM) rendszer üzemszerű működésének indulásához szükséges feltételek biztosítása, illetve a rendszer eredményes (üzemképes állapotban történő) átadás-átvétele. Összege: a rendszerfejlesztés nettó szerződéses ellenértékének 70 %-a Teljesítési határidő: november 15. Végszámla: A szoftverkarbantartás és support 12 hónap időtartamra történő biztosítását követően. Összege: a szoftverkarbantartás és support biztosításának díja Teljesítési határidő: a rendszer eredményes átadás-átvételének befejezésétől számított 12 hónap. Ajánlattevő a fentiek, illetve a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban és szerződéstervezetben meghatározott mérföldkövekhez kapcsolódóan jogosult a részszámla és végszámla kiállítására. A számlák kifizetése az Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján történik. 8

9 Tekintve, hogy költségelszámolás részben az Európai Unió által támogatott projekt terhére történik, az alábbi kritériumok teljesítése is szükséges a részszámlák kiállításakor: -A részszámlákon kérjük feltüntetni a projekt számát és elnevezését: TÁMOP B-13/ , Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása. -A számlán az ajánlatkérő nevének szerepelnie kell: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1125 Budapest, Diós árok 3. -A részszámla postázási címe: ÁEEK, TÁMOP B-13/ Projektmenedzsment részére, 1123 Budapest, Alkotás út A végszámla postázási címe: ÁEEK, 1125 Budapest, Diós árok 3. A számlák kifizetése: Az ellenszolgáltatás kifizetése utólag, a Kbt (1), (4), valamint (5)-(6) bekezdéseivel, továbbá a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésével összhangban átutalással, a rendszerfejlesztés ellenértéke tekintetében szállítói finanszírozási formában kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. -a. A szoftverkarbantartás és support biztosításának ellenértéke a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését követően, az ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére, kérelemre szállítói előleget biztosít a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1)-(6) bekezdése alapján. A szállítói előleg mértéke legfeljebb a szerződés európai uniós forrásból elszámolható összege (rendszerfejlesztés) 30%-ának megfelelő mértékű összeg. A nyertes ajánlattevő az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) közvetlenül a támogatótól igényelheti az Ajánlatkérő egyidejű írásbeli értesítése mellett. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolja és a támogató részére megküldi. Az esetlegesen igénybe vett szállítói előleg elszámolására a második részszámlában kerül sor. Ajánlatkérő a saját forrás terhére előleget nem biztosít. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé továbbá azt sem, hogy a nyertes, nem közös ajánlattevőként eljáró ajánlattevő hozzon létre projekttársaságot. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 9

10 Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 3) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki a 2) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a 2) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai és ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pont, illetve a 4. g) pont szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ) - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság Elnökének május 16-án a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről tárgyú útmutatójában nem szereplő, de a gazdasági szereplő által felhasznált (felhasználni kívánt) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartások megjelölésére, amelyekből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 10

11 annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.) Ajánlattevő csatolja valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az eljárást megindító feladásától visszaszámított kettő évben (24 hónapban) a évi LXXXV. törvény pontja szerinti, 30 napot meghaladó sorban állás; [Kbt. 55. (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) a)] Az ajánlattevő számlái tekintetében az eljárást megindító felhívás VI alpontja szerinti nyilatkozat is csatolandó. P/2.) Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont). Ha az ajánlattevő P/2.) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés). Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a P/1. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek (a P/1. pont szerinti alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető). Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Az ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdés alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre 11

12 bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a megjelölt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdés) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P/1.) bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó, a évi LXXXV. törvény pontja szerinti sorban állás fordult elő; P/2.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele nem érte el összesen a 75 millió forint összeget. Az Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételnek fogadja el a létesítménygazdálkodási (FM) rendszer tervezéséből és/vagy fejlesztéséből és/vagy teszteléséből és/vagy felhasználói támogatásából, illetve a felsoroltakhoz kapcsolódó adatmigráció végrehajtása tárgyú szolgáltatásnyújtásra irányuló tevékenységekből származó nettó árbevételt is. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bek. c) pontja alapján, összhangban az NFM NFÜ (Miniszterelnökség) KH EUTAF február 6. napján kelt közös álláspontjának IX. pontjával, amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezet, alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt - a rendelkezésre álló üzleti évek tekintetében - a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a 75 millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1.) Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme) - a szerződést kötö másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg , fax) - a referencia tárgyának ismertetése, - a teljesítés ideje (befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal), - az ellenszolgáltatás nettó összege, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságot igazolni kívánó a szolgáltatást közös ajánlattevőként 12

13 teljesítette, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (5) bekezdés, valamint (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. M/2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. -ának (3) bek. d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja ajánlatához: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségének, képzettségének az ismertetését, - az ismertetett szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumo(ka)t egyszerű másolatban, - a szakember által aláírt, szakmai gyakorlatát, illetve végzettségét, képzettségét ismertető szakmai önéletrajzát, - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben szerződésszerűen teljesített (befejezett) legalább 1 db, legalább 20 millió forint nettó ellenértékű vagy legalább 2 db, egyenként legalább 10 millió forint nettó ellenértékű létesítménygazdálkodási (Facility Management) rendszer megvalósítására irányuló referenciával, amely (2 db egyenként legalább 10 millió forint ellenértékű referencia esetén legalább azok egyike) megfelel az alábbiaknak: - a referencia tárgyát képező rendszer legalább 20 felhasználó kiszolgálására alkalmas, továbbá - a referencia tárgyát képező rendszer legalább 20 ingatlan kezelésére alkalmas. Ajánlatkérő a rendszer megvalósítás alatt az alábbiakat érti: a referencia tartalmaz rendszertervezést, rendszerfejlesztést, adatmigrációt és tesztelést együttesen. Ajánlatkérő az ellenérték alatt az alábbiakat érti: a szolgáltatásra vonatkozó ellenérték szoftverlicenc ellenértéket is tartalmazhat. M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M/2/a.) - legalább 1 fő felsőfokú informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki informatikai projektmenedzsment szakterületen összesen legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, M/2/b.) - legalább 1 fő felsőfokú informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki létesítménygazdálkodási rendszer fejlesztésében és/vagy bevezetésében, és/vagy létesítménygazdálkodási rendszer üzemeltetésében együttesen és összesen legalább 36 hónapos informatikai szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá M/2/c.) - legalább 1 fő felsőfokú informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, 13

14 aki létesítménygazdálkodási szoftverfejlesztés szakterületen összesen legalább 36 hónapos informatikai szakmai tapasztalattal rendelkezik. Felsőfokú informatikai végzettség alatt Ajánlatkérő az informatikus, villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnök-informatikus, programozó/programtervező informatikus, programozó/programtervező matematikus, rendszertervező, rendszerszervező egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti. Ajánlattevő egy szakembert több műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában is bemutathat. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 14

15 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/03 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/03 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve 15

16 Az EU következő hivatalos nyelve(i): x Egyéb : HU IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/07/03 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 (adott esetben) Hely: 1123 Budapest, Alkotás u V. emelet 510. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jogosultak: A Kbt. 62. (2) bek. alapján meghatározott személyek. A bontási eljárás a Kbt. 62. (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdéseinek megfelelően kerül lefolytatásra. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TÁMOP B-13/ azonosító számú Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása c. kiemelt projekt. VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.3. pontja szerinti P/1.,P/2., M/1. és M/2. alkalmassági minimumkövetelményt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. VI.3.2. Formai és tartalmi kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap megtekinthető. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 60. (3) bek.) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 16

17 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. (5) bek.). Az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint papír alapon benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati nyilatkozat) eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. (Kbt. 36. (3) bekezdés). VI.3.3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt, és sértetlen, bontatlan csomagolásban, 1 eredeti papír alapú példányban, az ajánlatkérő (ÁEEK) 1123 Budapest, Alkotás út V. emelet 510-es ajtó címére közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban is be kell nyújtania elektronikus adathordozó eszközön. Eltérés esetén az eredeti, papír alapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlattevőnek a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés) A papír alapon benyújtott ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények: - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. VI.3.4. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3.5. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A referenciák (ajánlati felhívás III.2.3. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (ajánlati felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam. Az ajánlatban szereplő, nem Magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kérjük csatolni. VI.3.6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36. (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 17

18 ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 36. (3) bekezdés) VI.3.7. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található. VI.3.8. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő költségek mértékére tekintettel, figyelembe véve a Kbt. 59. (3) bekezdését, Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 59. (2) bekezdésében meghatározott bármely formában teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám: ) történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bank vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. A készpénz-átutalási igazolás vagy átutalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: TAMOP B Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése - ajánlati biztosíték. A bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni, hogy TAMOP B Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése - ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti bankgarancia-levél, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvény az ajánlattól elkülönítetten, zárt borítékban becsatolásra kerül. Mindezek mellett az átutalási igazolás, vagy befizetési igazolás, a bankgarancia levél illetőleg a biztosítási kötvény egyszerű másolatát kérjük az ajánlatba becsatolni szíveskedjenek. A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59. (4) bekezdés) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 25. (5) bekezdés). A Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. VI.3.9. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell. Csatolni kell továbbá egyszerű másolatban mindazon személyek aláírási címpéldányát (vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját), akik az ajánlattevő (közös ajánlattevők), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, valamint az alkalmasság 18

19 igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyítható erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely tartalmazza a Meghatalmazó és a Meghatalmazott aláírását. VI Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. VI Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. ): a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése tekintetében azt is meg kell jelölnie az ajánlatában, ha alvállalkozót nem kíván igénybe venni. VI Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak. VI Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Felhívásban, valamint a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a Dokumentáció B. 2. pontjában meghatározott címen. A kiegészítő tájékoztatásra Kbt. 45. (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak. Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a Kbt. 45. (2) bekezdése szerinti határidő (válaszadási határidő) lejárta előtt legkésőbb 4 (négy) nappal a Felhívás A. mellékeltében feltüntetett elérhetőségére. Az ezt követően beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. A válaszokat kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal küldi meg ajánlatkérő. VI Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás 19

20 helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, és az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. VI Ajánlattevőnek, illetve - adott esetben - az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában fennálló pénzforgalmi számlákon kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát, továbbá, hogy valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot. VI A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására. Az ajánlatkérő köteles a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogot üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. VI A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Személyes átvétel esetén: az A/II. melléklet szerinti helyen, munkanapokon (hétfőtől péntekig) és óra között (ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és óra között), vagy előzetes időpont-egyeztetés alapján. Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 50. (3) bekezdése szerinti 2 munkanapos határidőben kerül megküldésre az ajánlattevő részére. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. VI Szakmai ajánlat: Ajánlattevő a Dokumentáció részét képező Műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles műszaki ajánlatot (Szakmai ajánlatot) készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. A Szakmai ajánlatot az Ajánlattevő köteles az egyes tartalmi elemek tekintetében elkülönült módon összeállítani. A Szakmai ajánlat tekintetében az Ajánlattevő köteles tartalomjegyzék készítésére, továbbá a struktúra alábbi felsorolás szerinti megosztására (formai követelmény). A Szakmai ajánlat minimális, Ajánlatkérő által elvárt tartalma: 1) Az ajánlattevő által alkalmazott rendszerfejlesztés módszertanának, metodikájának bemutatása. 2) Az ajánlattevő oldali minőségbiztosítási szolgáltatások vázlatos bemutatása. 3) A rendszerfejlesztés időszakára vonatkozó ütemterv, amely tartalmazza a fejlesztés fő, releváns mérföldköveit (az ütemterv a szerződéskötéskor a felek által pontosításra kerül.) Az ütemtervben a következő főbb szakaszoknak kell szerepelniük: rendszertervezés, specifikáció fejlesztés, fejlesztői tesztelés dokumentációk elkészítése tesztüzem felhasználói tájékoztatás átadás/átvétel 4) Az ajánlattevő termékkövetés és support gyakorlatának bemutatása. 5) A tételes követelményeknek való megfelelés bemutatása (A tételes követelményeknek való megfelelés bemutatása során ajánlattevő a Műszaki leírás 4. pontjában foglalt, az 20

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása

01/OVSZ/2013. TIOP kivitelezés - Ajánlati felhívás módosítása 01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 A regionális vérellátó központok fejlesztése tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú programban

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

2015.06.22. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.06.22. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ajánlati felhívás - 39/OVSZ/2015. Adásvételi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás különféle készülékek beszerzése vonatkozásában a TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú program keretében

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben