Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96"

Átírás

1 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 16605/2014 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Páty Község Önkormányzata Bocskai István Általános Iskola: 2071 Páty, Bocskai Teljesítés helye: u. 9. Pátyolgató Óvoda: Páty, Rákóczi u Páty, Rákóczi u Páty, Rákóczi u Páty, Iskola u.18. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Páty Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth Lajos u utca 83 Város/Község: Páty Postai irányítószám:

2 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kárász Edina Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások 2

3 Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 17 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 3

4 Bocskai István Általános Iskola: 2071 Páty, Bocskai u. 9. Pátyolgató Óvoda: Páty, Rákóczi u Páty, Rákóczi u Páty, Rákóczi u Páty, Iskola u.18. NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés: Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása tárgyban. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre 4

5 II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása az alábbiak szerint: Készételek szállítása: Óvodák (3-7 éves korosztály) 290 fő tízórai, ebéd és uzsonna 30 fő tízórai, ebéd és uzsonna Általános iskola ( 6-15 éves korosztály) 88 fő ebéd 38 fő tízórai, ebéd 51 fő ebéd, uzsonna 125 fő tízórai, ebéd, uzsonna 4 fő tízórai Diétás étkeztetést igénylő gyerekek (tájékoztatásul, az előzőekben meghatározott létszámon belül, az előző tanévben): óvoda: cukor mentes: 1 fő glutén mentes: 1 fő laktóz mentes: 3 fő iskola: glutén mentes: 2 fő laktóz mentes: 2 fő Megrendelő a fentiekben, készételek szállítása pontban ismertetett létszámtól +25 %-al eltérhet. Megrendelő minden tanévet megelőző maximum 15 nappal a Vállalkozónak lejelenti az az évre vonatkozó alap létszámot, melytől 25 %-al eltérhet. Ételhulladék, és veszélyes hulladék naponkénti elszállítása Bocskai István Általános iskola esetében a kiszállított készétel tálalása, kiosztása az ajánlatkérő melegítő konyhájának használatával. A Bocskai István Általános Iskola esetében szükséges konyhai és kiszolgáló személyzet biztosítása. A Bocskai István Általános Iskola esetében a tálalókonyha és étterem takarítása, mosogatás, Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tálalókonyhák üzemeltetésével összefüggő működtetési és üzemeltetési engedélyek beszerzése. Az iskola étkezési napjainak száma a normatív támogatás napjaihoz igazodóan 185 nap, az óvodai élelmezési napok száma 220 nap, amely a szerződés időtartama alatt változhat. A szolgáltatást a szorgalmi /nyitva tartási időket figyelembe véve kell ellátni, azonban az ajánlatkérő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján köteles lehet nyári gyermekétkeztetést biztosítani. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 5

6 II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/11/03 (év/hó/nap) Befejezés 2019/08/30 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: Vállalkozó a felróható késedelmes szállítás esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A késedelmi kötbér mértéke a szerződésben rögzített legkésőbbi szállítási időpontoktól számított késedelem esetén helyszínenként minden megkezdett órai késés esetén Ft, azaz húszezer forint fizetendő. Amennyiben a késedelem meghaladja a 90 percet, a Megrendelő jogosult a szükséges ételmennyiséget Vállalkozó költségére máshonnan beszerezni. Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó az élelmiszerek mennyiségi- és/vagy minőségi hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 50 %, alapja az adott hibás teljesítéssel érintett részteljesítés nettó vállalkozási díja. Hibás teljesítés: amennyiben a Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a szerződésben vállalt kötelezettségének nem megfelelő minőségben szolgáltat, valamint ha a 62/2011. (VI.30.) VM rendeletben meghatározottaktól jogellenesen eltér. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó az időben leadott megrendelés ellenére a megrendelt ételmennyiséget nem, vagy hiányosan szállítja le, illetve az iskola esetében nem, vagy hiányosan osztja ki, úgy köteles a hiányzó ételadagok nettó vállalkozási díjának 40 %-a mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. Amennyiben a szerződés a Megrendelő rendkívüli felmondása miatt szűnik meg, a Vállalkozó 5 (öt) millió forint meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) 6

7 A számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Kbt (1), (5) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A., a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. egyéb rendelkezéseire. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a Vállalkozó havi számlázása alapján teljesíti, tételes elszámolással, a ténylegesen megrendelt és leszállított adagok száma és az adagok egységárai alapján. Az adagok egységárait a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A vállalkozó a számlát a teljesítést követő hónap első hetében állítja ki és nyújtja be, melyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki. A fizetési határidő a évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvben, a 6:130. (1) (2) bekezdésében foglaltak foglalt szabályok szerint történik (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén). A számlák kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése. A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:48 szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. A Vállalkozó minden tanítási év elsejétől kezdődően egy alkalommal jogosult emelni a szolgáltatási díjat maximum a KSH által közzétett előző évi inflációs ráta mértéke szerint. Az adagok egységárainak változásáról a Vállalkozó az áremelést 60 nappal megelőzően, írásban értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a számítással kapcsolatosan kifogással él, azt írásban közli a Vállalkozóval. Az áremelés első időpontja: 2015.szeptember 1. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőknek, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől a gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról MAGYAR KÖZLÖNY 2014./61. szám (2014. április 30.) Az országos tisztifőorvos ajánlása A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára Az országos tisztifőorvos 1/2011. utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenőrzési szempontokról (Egészségügyi Közlöny 2011./17. szám, szeptember 6.) évi CLIV. törvény az egészségügyről (50. (3) bek.) évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről (4. (5) bek. b) pont ba), bb), bc) alpont és 4. (5) bek. d) pont, da), db) alpont) évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (41. (1) bek. és 151. (2) bek.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (46. (3) bek. b) pont) 7

8 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról (1. melléklet, 3. pont, 3.3. alpont) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (bölcsődei étkeztetés: 40. (1) bek. b) pont; étkeztetés és az erre fordított költség összege otthont nyújtó ellátás keretében: 76. (1) (2) bek.) 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (étkeztetés: és 45. -ok) 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről (a népegészségügyi szakigazgatási hatóság táplálkozás-egészségügyi és dietetikai szempontból történő ellenőrzésre kijelölt a működés megkezdésének bejelentését követően: 6. (3) bek. és 7. (4) bek. a) pont) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesítésének ellenőrzése) 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és, (2) bekezdésének hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. alapján. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlattételi felhívásban csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az eljárást megindító felhívás megküldésének dátumától korábbi keltezésűek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a május 16-án közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 211. évi CVIII törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 8

9 leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatójára (2014. évi 57. szám) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A biztosító által az eljárást megindító felhívás feladását követően kiállított igazolás, miszerint az ajánlattevő rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással a P1 alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bek. d) pont). P2. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladását követően kiállított nyilatkozata (attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak): - Mióta vezeti a pénzforgalmi számláját, - Volt-e a pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő éven belül 15 napot meghaladó sorban állás. Ajánlatkérő sorbanállás alatt a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14. (1) bek. a) pont). P3 Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő üzleti év teljes, valamint a közbeszerzés tárgyának megfelelő (közétkeztetés szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlagáról szóló nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14. (1) bek. c) pont). A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. (4)-(5)-(6) bek. a) és c) pontjai szerint is megfelelhet. A P1-P2 minimumkövetelmények a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint egyenként vonatkoztathatóak közös ajánlattevőkre, a P3. minimumkövetelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha az ajánlattevő P3 pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14. (3) bek.). Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által P3 pontban előírt teljes időszakban teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 80 millió forintot. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14. (2) bek.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő: P1. Ha nem rendelkezik. min. 20 millió HUF/év, és min. 5 millió HUF/káresemény értékű érvényes 9

10 felelősségbiztosítással (közétkeztetés tevékenységre vonatkozóan). P2. Ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata(ok) szerint a pénzforgalmi számlá(ko)n az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő éven belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. P3. Ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlaga nem éri el a min. nettó 40 millió HUF-ot, melyből a közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetés szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlaga nem éri el a min. nettó 25 millió Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható: M.1. Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év közétkeztetési szolgáltatás referenciájának ismertetésével, és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint meghatározott igazolással, vagy nyilatkozattal, amely tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, és az M1 alkalmassági minimumkövetelményekben előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű ellenőrzéséhez szükséges adatokat. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. (3) a) pont). M.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek, megnevezésével, csatolva a szakember által aláírt szakmai önéletrajzokat, illetve a végzettségét igazoló okirato(ka)t. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. (3) d) pont ) M.3. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiállított tanúsítvány csatolása, mely szerint MSZ EN ISO 22000:2005 minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy minőségbiztosítás érdekében tett MSZ EN ISO 22000:2005 által előírt élelmiszerbiztonság előírásaival egyenértékű intézkedés leírása. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. (3) f) pont, és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés) M4 A (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. (3) e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség leírása. Épület és építmény esetében igazolható, hiteles tulajdoni lappal, bérleti szerződéssel, valamint az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott főzőonyha az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Csatolni kell a szakhatósági engedélyt. M5 A (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. (3) e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszereltség leírása. Csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát. A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó bérleti, vagy lízing szerződést, valamint az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Csatolni kell a szakhatósági engedélyt. A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. (4)-(5) bekezdések és Kbt. 55. (6) bek. a) és b) pontja szerint is megfelelhet. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt 10

11 követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Egy szakembert csak egy szakág/szakterület vonatkozásában lehet megfeleltetni, és ajánlani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő: M1. Ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik legalább egy darab, egy szerződés keretében 12 hónapon keresztül folyamatosan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, minimum nettó 30 millió forint/év értékű közétkeztetés szolgáltatási referenciával, melyet óvoda és/vagy iskola részére, minimum napi 350 adagban teljesített. M.2. Ha nem rendelkezik: - legalább egy vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettségű, min.5 év közétkeztetés terén szerzett élelmezésvezetői szakirányú gyakorlatot igazoló élelmezésvezető szakemberrel; - legalább egy, felsőfokú végzettségű, min. 3 év dietetikus szakmai gyakorlatot igazoló dietetikus szakemberrel; - legalább egy középfokú végzettségű, min. 3 év diétás szakács szakirányt igazoló diétás szakács szakemberrel; M.3. Ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 22000:2005 minőségirányítási rendszerrel, vagy minőségbiztosítás intézkedésére nem tett MSZ EN ISO 22000:2005 által előírt élelmiszerbiztonság előírásaival egyenértékű intézkedést. M4. Ha nem rendelkezik az Ajánlatkérő székhelyétől közúton mért távolságban maximum 50 km-en belül szakhatósági engedéllyel rendelkező főzőkonyhával, mely minimum 500 fő szabad kapacitással rendelkezik. M5. Ha nem rendelkezik az étel szállítására az illetékes adott szakhatóság által engedélyezett legalább 1 db szállító gépjárművel. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők 11

12 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó forint) Iskolai tízórai (nettó Ft/adag) Iskolai ebéd (nettó Ft/adag) Iskolai uzsonna (nettó Ft/adag) Óvodai tízórai (nettó Ft/adag) Óvodai ebéd (nettó Ft/adag) 14 12

13 1.6 Óvodai uzsonna (nettó Ft/adag) 8 2. Szakmai ajánlat értékelése (V pontban meghatározottak szerint) 3. Ajánlattevő vállalja, hogy a Bocskai István Általános Iskolában Páty Község közigazgatási határán belül állandó 10 bejelentett munkavállalót alkalmaz (igen/nem) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/09/04 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a Syntron Kft. CIB Bank Rt pénzforgalmi számlájára. A dokumentáció ára 27% ÁFA-t tartalmaz IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/09/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: 13

14 x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2014/09/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Hely: Syntron Kft Budapest, Bécsi út 67. I. em Tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2)-(3)-(4) (6)-(7) bekezdésében foglaltak. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) - V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció átvétele (személyes, vagy elektronikus) az eljárásban való részvétel feltétele (Kbt. 49. (6) bek). A dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet személyesen átvenni. Az ajánlattételi határidő napján a dokumentáció személyesen átvehető 10:00- az ajánlattételi határidőig. Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő írásos kérésre ( vagy fax) elektronikusan is megküldi ajánlattevők részére a Kbt. 50. (3) bekezdésében előírt határidőn belül. A dokumentáció átvételét átvételi elismervénnyel igazolni kell, mely az ajánlattétel feltétele! V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

15 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli. Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemeire maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított (1. értékelési szempont és alszempontjai), illetve, az értékelési szempont teljesítése esetén 10 pontot, nem teljesítése esetén 1 pontot ad (3. értékelési szempont) (KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint). A 2. értékelési szempont esetében: Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként az alábbi normál konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani: Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a dokumentáció 1. táblázatában feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével az alábbiak szerint naponta biztosítandó. Az ajánlattevő köteles: - napi ötszöri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 100 %-át három fő- és két kisétkeztetéssel, - napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy fő- és két kisétkeztetéssel, - napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy ebéddel biztosítani. 20 napos mintaétlap nyár, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap ősz, tél időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap nyári, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára, A mintaétlapokhoz tartozó minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, cukorés sótartalmát csatolni kell. A számítások alapját a csatolt nyersanyag-kiszabások képezik. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat étkezésenkénti bontásban, és a teljes időszakra összesítve. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatásokat. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 10 napra számított összesített sótartalmat grammban kifejezve, valamint energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő Ajánlattevő által elkészített és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, mely szerint vállalja minden, szakorvos és háziorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő speciális étkezést, 15

16 az általa igényelt diétás étrend biztosítását a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki előírások betartása mellett. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak és minőség mellett kerül megvalósításra a szerződés időtartama alatt. A MINTAÉTRENDEK ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTRENDSZER SZERINT TÖRTÉNIK: Az étrend jellege megfeleljen az étkeztetett korcsoportoknak. Az étrend az idénynek megfelelő legyen. (pl. nyáron ne tartalmazzon olyan zöldség vagy gyümölcsfélét az étrend, melyet befőtt vagy konzerv felhasználásával biztosít.) Komplett legyen az elkészített és az ajánlatba becsatolt étlap minden főétkezés, az óvodás és az iskolás korosztály számára a főétkezésen kívül komplettált tízórait is, Az italként kínált tej cukrozása nem megengedett. Az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett. A 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tej biztosítandó. A mintaétrenden belül ugyanaz az étel csak egyszer szerepelhet. Zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál, felnőtteknél és időseknél ötnaponta minimum 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként valamennyi korosztály étlapjában. Baromfihús ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Hal ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Az étrend tükrözze az egészséges táplálkozás irányelveit és a korszerű konyhatechnológia alkalmazását. A fenti szempontrendszer alapján az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt mintaétlapokat, nyersanyag-kiszabatokat 1. Az Ajánlatkérő minden egyes dokumentumot dietetikus közreműködésével megvizsgál. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő nyersanyag-kiszabások képezik. Amennyiben a nyersanyag-kiszabás és az egyéb becsatolt kimutatások között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyersanyag-kiszabást tekinti Ajánlatkérő az irányadónak. 2. Az Ajánlatkérő minden egyes mintaétlap, nyersanyag-kiszabat és 10 napra számított összesített sótartalom, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltűntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében leírja az esetleges nem megfeleléseket, azaz, amikor az nem teljesíti valamely kritériumot. A nem megfeleléseket az ajánlatkérő összesíti valamennyi, az étlapok megfelelősségét hivatott dokumentum (mintaétlapok, nyersanyag-kiszabatok és 10 napra számított összesített sótartalmat, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltűntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében 3. A hibapontok az ajánlati dokumentáció pontban meghatározott szempontrendszer előírásaitól való eltérés alapján kerülnek megállapításra, minden egyes eltérés egy hibapontot eredményez. 4. Érvénytelen az az ajánlat, amely eltér a mintaétrendek energia- és tápanyagtartalmára, valamint a felhasználásra kerülő élelmiszerek, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásaitól, tehát: a) Eltér a dokumentáció pont 1. sz. Melléklet 2. táblázat (Nyersanyag-kiszabati előírás egy 16

17 adagra/fő) értékektől, vagyis az abban meghatározott minimum és maximum tartományon kívül esik; b) Eltér a dokumentáció pont 1. sz. Melléklet 3. táblázat (Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy főre számítva) értékeitől, c) A dokumentáció pont 1. sz. Melléklet 1. táblázatban foglaltaknak (A korcsoportonkénti energiatartalomra vonatkozó előírás) nem felel meg; d) Eltér a dokumentáció pont 1. sz. Melléklet 4. táblázat (Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel (g/fő) értékeitől, e) Nem tartalmazza az Ajánlattételi Dokumentációban kiadott szerződés mellékletében meghatározott követelményeket. A 2. értékelési szempont esetében a legjobb, azaz a legkevesebb hibát tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma a hibapontok számainak fordított arányosításával kerülnek meghatározásra V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: Az eljárást megindító hirdetmény III.2.2 pont (P1-P3) és III.2.3 pont (M1-M5) szerinti alkalmassági minimumfeltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az eljárásban való részvétel feltétele: HUF összegű ajánlati biztosíték teljesítése, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: - átutalással ajánlatkérő OTP Bank pénzforgalmi számlájára, vagy a Kbt. 59. (2) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, igazolásának módja: - átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás másolatban való benyújtásával, - bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynél eredeti dokumentummal. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 25 (adott esetben), a Kbt. 40. (1) bek., 54. (1) bek, Kbt. 58. (3) bek. Kbt. 60. (3) és (5) bek. és a Kbt (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 40. (1) bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatot nemleges válasz esetén is meg kell tenni. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő év valamennyi pénzforgalmi számlaszámáról a P1 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nyilatkoznia kell. 2. Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmassági igazolására igénybe venni kívánt szervezet képviseletében az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. (1) bek szerint). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el 17

18 kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. és Kbt. 36. (3) bekezdése szerint 3. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedi meg a projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért a Kbt. 25. szabályai szerint. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, és az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a megállapodást csatolni kell. 4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy: - az eljárást megindító hirdetmény megküldését megelőző 18 hónapban tevékenysége során nem került sor semmilyen korlátozásra ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggően, - az eljárást megindító hirdetmény megküldését megelőző 18 hónapban az általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatással kapcsolatban minőségi kifogás nem merült fel, - vállalja, hogy minden, szakorvos és háziorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő speciális étkezést, az általa igényelt diétás étrend biztosítását a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki előírások betartása mellett, - az ajánlat tárgyát képező általa nyújtandó szolgáltatás megfelel a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet előírásainak. 5. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívással és dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt (5) bekezdésben foglaltak alapján kérhet és kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik. Hiánypótlásra és tisztázásra vonatkozóan a Kbt rendelkezései irányadók. 6. Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. (Kbt. 83. (7) bek.) Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldése napját követő 11. nap. A Kbt (4) bekezdése esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezte. 7. Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 papír alapú +1 elektronikus példányban (1 eredeti papír alapú, és 1 db eredeti példányról készült pdf formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlati dokumentáció részletes rendelkezései alapján. 8. Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A közbeszerzési eljárás során benyújtott további dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint másolatban is benyújthatók. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő felelősségteljes fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] 9. A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, míg a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes MNB közép árfolyamon váltja át ajánlatkérő forintra. Az átszámítás esetében kérjük 18

19 nyilatkozni az alkalmazott árfolyamról. 10. Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a évi CVIII. törvény előírásai szerint jár el Ajánlatkérő. 11. Ajánlatkérő a kirívóan alacsony árnál az OÉTI által évre vonatkozó nettó átlag árat veszi figyelembe becsült érték számításánál. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/15 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Syntron Kft. Postai cím: Bécsi út 67. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Varga Tímea Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Syntron Kft. Postai cím: Bécsi út 67. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Varga Tímea Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Syntron Kft. Postai cím: Bécsi út 67. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1036 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 19

20 Címzett: Varga Tímea Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27.

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27. Edelényi L'Huiller-Coburg Kastély fejlesztése II. ütem" elnevezésű projekt (ÉMOP-2.1.1/A-12-k-201-0002) keretében a Térkép kiállítás, a Retro kiállítás, és a Holt lelkek" kiállítás installációjának beszerzése

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása - módosítás

Részletesebben

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben