Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF"

Átírás

1 Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: alkalmazásának indokolása: Kbt (4) bekezdés Közzététel dátuma: Iktatószám: 10171/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Magyar Turizmus Zrt. Magyar Turizmus Zrt. székhelye és a Hungexpo Teljesítés helye: Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) A teljesítés helyszínei a dokumentációban részletesen meghatározásra kerül. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Turisztikai marketing 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Turizmus Zrt. Postai cím: Kacsa utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1027 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 1

2 Címzett: Márton-Kemény Kinga Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Turisztikai marketing Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 2

3 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A Magyar Turizmus Zrt. részére a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 27 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Magyar Turizmus Zrt. székhelye és a Hungexpo Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) A teljesítés helyszínei a dokumentációban részletesen meghatározásra kerül. 3

4 NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya A Magyar Turizmus Zrt. részére a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerződés keretében. I. rész: A 77. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése, bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése II. rész: A 77. OMÉK FM központi stand tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. III. rész: A 77. OMÉK Régiós standjainak és színpadának tervezése, építése, üzemelése, bontása. IV. rész: A 77. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. V. rész: A 77. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 4

5 II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) I. rész: A 77. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése, bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése. B pavilonban nm; C pavilonban: nm; szabad terület nm II. rész: A 77. OMÉK FM központi stand tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. Standok mérete összesen: 1250 nm, 8 blokkban, kör alapterületű szigetstandok III. rész: A 77. OMÉK Régiós standjainak és színpadának tervezése, építése, üzemelése, bontása. Standok mérete: nm + 30% beépített terület és 60 nm-es színpad építés IV. rész: A 77. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. Terület: 240 nm - 30%-os eltérés V. rész: A 77. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése, bontása. 500 nm közösségi stand; 20 nm színpad építés; szabadtéri öko játszótér: 100 nm A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges munkaerő, anyag és a szükséges eszközök biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A beszerzés tárgya a részvételi dokumentációban részletesen meghatározásra kerül. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/08/31 (év/hó/nap) Befejezés 2015/10/02 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 5

6 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Valamennyi rész vonatkozásában: Nyertes ajánlattevő a nyertes ajánlattevőnek felróható okból történt hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hiba kijavításának napjáig a hibával érintett nettó vállalkozási díj 5%-a/nap. Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő nyertes ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke - a negyedik rész kivételével, ahol a kötbér mértéke értékelési szempont - a nettó vállalkozási díj 1%-a/óra. Amennyiben a késedelem szeptember 23 nap 10. óráig fennáll a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben:. I. rész esetében: Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a teljesítés tárgyát képező állattartó és bemutatóhelyek nem kerülnek legkésőbb napja 15:00 óráig Megrendelő részére átadásra, illetve az állatok beszállítására legkésőbb a Rendezvény napját megelőző 15:00 óráig nem kerül sor, továbbá amennyiben az állattartó és bemutató helyek lebontására és állatok elszállítására a "C" pavilon tekintetében legkésőbb napján 19:00 óráig, az "A" szabad terület (állatmosó), a "B" pavilon valamint a B és 16-os közötti szabad terület ( Őshonos udvar ) tekintetében legkésőbb napján 19:00 óráig nem kerül sor II. rész esetében: Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a teljesítés tárgyát képező FM központi stand nem kerül legkésőbb a kiállítás napját megelőző nap 14:00 óráig Megrendelő részére átadásra, illetve az nem kerül legkésőbb napján 15:00 óráig elbontásra. III. rész esetében: Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a teljesítés tárgyát képező régiós standok az "A" pavilon tekintetében legkésőbb nap 10:00 óráig, a "G" és "F" pavilon tekintetében legkésőbb nap 18:00 óráig valamint a színpad ("F" pavilon) tekintetében legkésőbb nap 15:00 óráig nem kerül Megrendelő részére átadásra, továbbá amennyiben az "A" pavilon tekintetében legkésőbb napján óráig, a "G" és "F" pavilon tekintetében legkésőbb napján óráig. valamint a színpad tekintetében ("F" pavilon) legkésőbb napján óráig nem kerül elbontásra IV. rész esetében: Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a teljesítés tárgyát képező faházak, installációk nem kerülnek legkésőbb a kiállítás napját megelőző nap óráig Megrendelő részére átadásra, továbbá azok nem kerülnek legkésőbb napja 19:00 óráig elbontásra. V. rész esetében: Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a teljesítés tárgyát képező installációk nem kerülnek legkésőbb a Rendezvény napját megelőző nap óráig Megrendelő részére átadásra, illetve azok nem kerülnek legkésőbb napja 12:00 óráig elbontásra. A szerződés teljesítésének nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 30%-a. Amennyiben a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30%-át, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt (6) bekezdésében foglaltakra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek az ajánlattételi dokumentációban részletesen kifejtésre kerülnek. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) 6

7 A finanszírozás teljes egészében saját forrásból történik. Részszámlák kiállítására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően a Kbt (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik a teljesítésről, és az igazolt teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be. Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott, helyesen kiállított (rész)számlát fogadja be. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően nyertes ajánlattevő által benyújtott (rész)számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre - a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései és a Kbt (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít és előlegszámlát nem fogad el. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás útján történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. -a alkalmazandó. Az ajánlattétel pénzneme az ajánlattételi szakaszban: HUF. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozatalát sem az ajánlattevők, sem a közös ajánlattevők részére. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll. Megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt (1) bekezdése szerint nyilatkozni kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. alapján. A részvételre jelentkező jelentkezésében csak nyilatkozatot köteles benyújtani (Kbt. 58. (3) bekezdése szerint) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 7

8 igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük és a jelen közbeszerzési eljárásra kell vonatkozniuk. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a kizáró okok igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; május 16.) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató megfelelően alkalmazandó. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a kizáró okok igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 61. szám; június 1.) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató megfelelően alkalmazandó. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén bármelyik közös részvételre jelentkező) csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla (számlák) száma; - a számla (számlák) megnyitásának időpontja; - a pénzforgalmi számlán (számlákon) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás. Sorba állítás alatt a évi LXXXV. törvény pontja szerinti fogalmat kell érteni. P/2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén bármelyik közös részvételre jelentkező) csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). A beszámolónak elég a mérleg és az eredmény-kimutatás részét benyújtani, ajánlatkérő a kiegészítő melléklet benyújtását nem kéri. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 8

9 ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésbe nem szükséges. Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Ha a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező működésének ideje alatt (a felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. P/3. A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésébe csatolni kell a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó teljes és a közbeszerzés tárgya (részenként meghatározott tárgy) szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év árbevételi adataival (mert az időszak kezdete után kezdte meg működését), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 14. (3) bekezdésének megfelelően, ha a részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás P/2, illetve a P/3 pontjaiban előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 14. (5) bekezdésében rögzített eset fennállása esetén, az ott rögzített igazolást is elfogadja az alkalmasság igazolásaként. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 9

10 közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés a), illetve c) pontjában előírt esetben támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I. rész vonatkozásában: P/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. P/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételre jelentkezőnek vagy a részvételre jelentkező jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt Korm. rendelet 14. (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt (a felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó (kiállításon állattartó és bemutató hely tervezés és/vagy kivitelezés) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó ,- Forintot. P/3. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft összeget, illetve a közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági és/vagy élelmiszeripari tevékenységgel kapcsolatos kiállítás vagy vásár tervezése és/vagy szervezése és/vagy lebonyolítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft értéket. Újonnan piacra lépő szervezet: Amennyiben részvételre jelentkező tevékenysége megkezdésének időpontja későbbre esik a felhívás feladásától visszafelé számított harmadik üzleti évnél, részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ill. a Forintot. II. rész vonatkozásában: P/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármelyik 10

11 pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. P/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételre jelentkezőnek vagy a részvételre jelentkező jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt Korm. rendelet 14. (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt (a felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó (kiállítási stand tervezés és/vagy kivitelezés és/vagy üzemeltetés ) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó ,- Forintot. P/3. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft összeget, illetve a közbeszerzés tárgyából ( kiállítási stand tervezés és/vagy kivitelezés és/vagy üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,- Ft értéket. Újonnan piacra lépő szervezet: Amennyiben részvételre jelentkező tevékenysége megkezdésének időpontja későbbre esik a felhívás feladásától visszafelé számított harmadik üzleti évnél, részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ill Forintot. III. rész vonatkozásában: P/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. P/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételre jelentkezőnek vagy a részvételre jelentkező jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt Korm. rendelet 14. (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt (a felhívás 11

12 feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó ( kiállítási stand tervezés és/vagy kivitelezés és/vagy üzemeltetés) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó ,- Forintot. P/3. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft összeget, illetve a közbeszerzés tárgyából ( kiállítási stand tervezés és/vagy kivitelezés és/vagy üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft értéket. Újonnan piacra lépő szervezet: Amennyiben részvételre jelentkező tevékenysége megkezdésének időpontja későbbre esik a felhívás feladásától visszafelé számított harmadik üzleti évnél, részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ill Forintot. IV.rész vonatkozásában: P/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. P/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételre jelentkezőnek vagy a részvételre jelentkező jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt Korm. rendelet 14. (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt (a felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó ( kiállításon faház tervezés és/vagy kivitelezés) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó ,- Forintot. P/3. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft összeget, illetve a közbeszerzés tárgyából (kiállításon/rendezvényen faház tervezés és/vagy kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,-Ft értéket. Újonnan piacra lépő szervezet: Amennyiben részvételre jelentkező tevékenysége megkezdésének időpontja későbbre esik a felhívás feladásától visszafelé számított harmadik üzleti évnél, részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ill Forintot. V. rész vonatkozásában: 12

13 P/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. P/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételre jelentkezőnek vagy a részvételre jelentkező jogelődjének mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt Korm. rendelet 14. (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt (az ajánlati felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából származó (kiállításon kertészeti bemutató hely tervezés és/vagy kivitelezés) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó ,- Forintot. P/3. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,- Ft összeget, illetve a közbeszerzés tárgyából (kiállításon kertészeti bemutató hely tervezés és/vagy kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a ,- Ft értéket. Újonnan piacra lépő szervezet: Amennyiben részvételre jelentkező tevékenysége megkezdésének időpontja későbbre esik a felhívás feladásától visszafelé számított harmadik üzleti évnél, részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a teljes és közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ill Forintot. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (III.2.2. P/1, P/2), elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek alkalmassága igazolásához az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: M/1. Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (harminchat hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (adott rész szerinti közbeszerzés tárgya) szolgáltatásainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal a Korm. rendelet 16. (5) szerint igazolva: - a teljesítés ideje (év, hónap szerint), - a szerződést kötő másik fél, - a szolgáltatás tárgya, 13

14 - ellenszolgáltatás összege (HUF-ban, a IV.1.2 pontban részletezett rangsorolás miatt) - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e - az alkalmassági feltétel teljesítését igazoló egyéb információk A csatolt igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös részvételre jelentkezőként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M/2. A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük ismertetése. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó: - A teljesítésbe bevont szakember(ek)nek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni; - a szakember(ek) végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata; - a szakember szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése a), illetve b) pontjában előírt esetben támaszkodhat. 14

15 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a felhívásban foglalt egyéb igazolási módok helyett. Részenként megajánlott szakemberek között részenként van lehetőség átfedésre, mivel a rész ajánlattételi lehetőség külön ajánlatnak minősül. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I. rész vonatkozásában: M/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen a) legalább 2 db kiállításon és/vagy eseményen és/vagy fesztiválon állattartó és bemutató hely tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is. Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő. A referencia maximum két szerződésből teljesíthető. M/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel, - legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal, b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik - műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 5 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal, c) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai végzettséggel, - legalább 4 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal. Egy személy csak egy pozícióra jelölhető. II. rész vonatkozásában: M/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen a) legalább 2 db kiállításon és/vagy fesztiválon kiállítási stand tervezését, építését és üzemeltetését is magába foglaló referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika, üzemeltetés teljes körű megszervezése is, és a megépítetett standok mérete legalább az egyik referencia esetén elérte az 1000 nm-t. Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő. A referencia maximum két szerződésből teljesíthető. M/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 15

16 legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel, - legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal, b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik - műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 5 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal, c) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai végzettséggel, - legalább 4 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal. Egy személy csak egy pozícióra jelölhető. III. rész vonatkozásában: M/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen a) legalább 2 db kiállításon és/vagy eseményen és/vagy fesztiválon kiállításon stand és színpad tervezés és kivitelezés vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is, és a beépített terület elérte a nm-t. Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő. A referencia maximum két szerződésből teljesíthető. M/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel, - legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal, b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik - műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 5 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal, c) 1 fő belsőépítész szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai végzettséggel, - legalább 4 éves kiállításhoz kapcsolódó stand tervezési, vagy kiállításhoz kapcsolódó belsőépítész területén szerzett tapasztalattal. Egy személy csak egy pozícióra jelölhető. IV. rész vonatkozásában: M/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 2 db kiállításon, és/vagy eseményen, és/vagy fesztiválon faház tervezési és kivitelezési referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is, és a faházzal beépítendő terület elérte a 150 nm-t. Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő. A referencia maximum két szerződésből teljesíthető. M/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: a) 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel, 16

17 - legalább 2 éves kiállítások látványtervezése területén szerzett tapasztalattal, b) 1 fő grafikus szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 5 éves grafikai tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal, c) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai végzettséggel, - legalább 4 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal. Egy személy csak egy pozícióra jelölhető. V. rész vonatkozásában: M/1. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen a) legalább 2 db kiállításon, és/vagy eseményen, és/vagy fesztiválon, kiállításon kertészeti bemutató hely tervezés és kivitelezés vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is. Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő. A referencia maximum két szerződésből teljesíthető. M/2. Részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik - egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel, - legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal, b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik - műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 5 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal, Egy személy csak egy pozícióra jelölhető. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 17

18 Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt (4) bekezdés Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 3 VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő kizárólag az érvényes részvételre jelentkezéseket veszi figyelembe a rangsorolásnál. Ajánlatkérő a III.2.3 pont, Műszaki-szakmai alkalmassági, M/1 körben előírt referenciákat veszi alapul. Ajánlatkérő minden egyes, M/1 feltételnek megfelelő referenciára 1 pontot ad. Ajánlatkérő a pontszámok alapján a sorba rendezi a részvételre jelentkezéseket. Amennyiben több részvételre jelentkező azonos pontszámot kapna, és nem lehetséges éppen 3 részvételre jelentkező kiválasztása, Ajánlatkérő az azonos pontszámot elért részvételre jelentkezők közül a referenciák értéke alapján állít fel sorrendet, és a legnagyobb összértékű referenciával rendelkező részvételre jelentkezőt hívja fel ajánlatkérő ajánlattételre. Közös ajánlattevők/ részvételre jelentkezők, kapacitást nyújtó szervezetek és alvállalkozók által igazolt és közösen teljesített referenciát egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő. IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem IV. 2) Értékelési szempontok 18

19 IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám I. rész: Ajánlati ár 60 Szakmai ajánlat minősége (Építészeti és állattenyésztési szakmai elvárások 20 érvényesítése) Szakmai programok száma és tartalma 20 II. rész: Ajánlati ár 60 Szakmai ajánlat minősége (a látványtervek megfelelősége a műszaki 40 követelményeknek) III. rész: Ajánlati ár 60 Szakmai ajánlat minősége (Egy tipikus régió látványterv megfelelése a műszaki 40 leírás követelményeinek) IV. rész: Ajánlati ár (ft/nm) 80 Késedelmi kötbér mértéke (%/óra) 20 V. rész: Ajánlati ár 60 Szakmai ajánlat minősége (Építészeti és kertészeti szakmai elvárások 20 érvényesítése ) Szakmai programok száma és tartalma 20 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 19

20 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető, a részvételi határidő lejártáig rendelkezésre áll. A dokumentáció vételára részenként: I. rész Ft (80.000,- Ft + Áfa) II. rész Ft (50.000,- Ft + Áfa) III. rész Ft (70.000,- Ft + Áfa) IV. rész Ft (10.000,- Ft + Áfa) V. rész Ft (30.000,- Ft + Áfa) A dokumentáció vételára átutalással fizetendő a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Banknál vezetett számú számlájára. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles megfizetni megnyert részenként külön-külön az adott részhez tartozó vételár szerint. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/06/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/07/02 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. meghatározottak szerint. 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27.

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27. Edelényi L'Huiller-Coburg Kastély fejlesztése II. ütem" elnevezésű projekt (ÉMOP-2.1.1/A-12-k-201-0002) keretében a Térkép kiállítás, a Retro kiállítás, és a Holt lelkek" kiállítás installációjának beszerzése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben