Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás"

Átírás

1 Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 23894/2013 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Teljesítés helye: Bicske - Dorog térségi 132 kv-os távvezeték Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Postai cím: Kandó Kálmán utca Város/Község: Győr Postai irányítószám: 9027 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kalla Sándor Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások x Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Bicske - Dorog 132 kv-os egyrendszerű távvezeték átépítése 2 rendszerűre a 128 as oszloptól Dorog alállomás portál-ig II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Bicske - Dorog térségi 132 kv-os távvezeték NUTS-kód: HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés Bicske - Dorog 132 kv-os egyrendszerű távvezeték átépítése 2 rendszerűre a 128 as oszloptól Dorog alállomás portál-ig tárgyban II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) - I. RÉSZ: 512 m3 alapozás, 28 x 4db betonalap elkészítése oszlopcsonkokkal - II. RÉSZ: 28 db nagyfeszültségű oszlop összeszerelése, felállítása - III. RÉSZ: az oszlopok felszerelvényezése (256 db szigetelőlánc a 28 db oszlopra), vezetékbehúzás ( 6,9 km), készreszerelés - IV. RÉSZ: a meglévő Bicske - Dorog 132 kv-os egyrendszerű távvezeték 32 db oszlopának, 4

5 valamint 5,9 km hosszú vezetékének bontása (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/03/31 (év/hó/nap) Befejezés 2014/10/30 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A nyertes ajánlattevő az ajánlattételi dokumentációban meghatározott késedelmi, hibás teljesítési illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. Előleg előleg-visszafizetési biztosíték ellenében igényelhető. A kötbérek mértéke a következő: a kötbér alapjának napi 0,5 %-a, max. 20 %; Hibás teljesítési kötbér: a kötbér alapjának 10%-a, vagy a kijavítás idejének alapul vételével számított késedelemre megállapított mérték, feltéve, hogy az így kiszámított kötbér a 10%-ot meghaladja. Meghiúsulási kötbér a kötbér alapjának 20%-a. A kötbér alapja, valamennyi kötbérfajta esetében a nettó egyösszegű ajánlati ár. Jótállás: a nyertes ajánlattevő az az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 120 hónap jótállást köteles vállalni az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. A nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 (öt) százalékos mértékében jóteljesítési biztosítékot kell nyújtson az ajánlatkérő (Megrendelő) részére a jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására. - Jóteljesítési biztosíték: nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-a. - Előleg-visszafizetési biztosíték : nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-a, de legfeljebb 68 millió Ft. A jóteljesítési-, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető 5

6 kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján, a Vállalkozó választása szerint. Ajánlattevőnek a jóteljesítési biztosíték valamint az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 68 millió Ft előleget biztosít, melynek kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. (1) bekezdése szerint történik (egy részletben), ennek 100%-ával megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása ellenében. Ajánlatkérő 3 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Nyertes Ajánlattevő a nettó Egyösszegű Ajánlati ár 25%, 50% és 70% százalékát elérő teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés esetén jogosult részszámlákat kiállítani. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet , Kbt (3), (5). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. Az ÁFA kifizetés, a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a Megrendelő vonatkozó nyilatkozata alapján történik. Az ajánlatkérő a szerződéses ellenérték 10%-a mértékéig tartalékkeretet biztosít. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Több részvételre jelentkező közös részvételi jelentkezése esetén az ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes ajánlattevőktől, és azt nem is teszi lehetővé. A közös részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezők közös nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Ajánlatkérővel szemben a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők képviseletére és a nevükben aláírásra jogosult személy meghatalmazását. A képviseletre történő meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltnak kell lennie és tartalmaznia kell a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott cégszerű aláírását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 6

7 igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) a)-d) valamint f) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 3) Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, aki nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja). (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján) 4) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban, valamint azt a részvételre jelentkezőt, akivel szemben a 2.) pontban meghatározott kizáró okok és azt az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőt, akivel a 3.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Kizáró okok igazolásának módjai: 5) A részvételre jelentkezőnek a Kbt (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt, jelen részvételi felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozattal kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib), valamint a 4. f) pont fc) alpontja szerint kell dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania. A részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. szerint kell eljárnia. 6) A részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételre jelentkezésében arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt.58. (3)). 7) A Kbt. 57. (1) a)-d) illetve f) pontjában foglalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkező választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) a)-d) illetve f) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) a)-d) illetve f) szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) a)-d) illetve f) szerinti kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: G.1. A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a Korm. rendelet 14. (1) a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi 7

8 tartalommal: mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját, a számlán a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e sorban állás, ha igen hány alkalommal, hány napos volt a sorban állás. G.2. A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a Korm. rendelet 14. (1) c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évre (2010, 2011, 2012) vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, azzal, hogy a Korm. Rendelet 14. (3) bekezdése is alkalmazható. A részvételre jelentkezők az alkalmasság igazolása során bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodhatnak, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésének megfelelően. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni, úgy meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező valamennyi rész esetében, ha G.1. A számlavezető pénzügyi intézménye(i) nyilatkozata alapján a részvételre jelentkező egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő kétszer vagy annál több alkalommal 30 napot meghaladó sorbanállás a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. G.2. A részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben (2010, 2011, 2012) teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen a 100 millió Ft-ot, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (1 szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen I. rész esetében az 40 millió Ft-ot II. rész esetében a 20 millió Ft-ot III. rész esetében a 20 millió Ft-ot IV. rész esetében a 20 millió Ft-ot. A fenti G.1., G.2. pontokban foglalt a követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, ezért közös jelentkezés esetén elegendő, ha ezen követelményeknek a közös jelentkezők egyike megfelel. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek az alábbiakat kell benyújtania: M.1. A Korm. rendelet 15. (2) a) pontja alapján a megrendelőként szerződő fél által aláírt referencia igazolást a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben (60 8

9 hónapban) teljesített legjelentősebb, a VET szerinti Elosztó, Szállító, Erőmű legalább 132 kv-os hálózatán és/vagy ipari vállalat részére végzett, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáiról. A referenciaigazolásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a munka rövid megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, elvégzett munka mennyisége, teljesítés ideje, helye, szerződő fél megnevezése, a szerződő fél egy felelős személyének megnevezése, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a feladat teljesítése során nem fordul elő a részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítés). Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. M2. A Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai bemutatását különös tekintettel a munkavezetők, szerelésvezetők személyére, képzettségére - megjelölve az ezt tanúsító okiratot - és gyakorlatára; emellett szükséges a munkavégzők képzettségének, gyakorlati idejének megadása, valamint a bemutatott személyek képesítését, végzettségét és jogosultságát igazoló bizonyítványok, dokumentumok csatolása (és a megjelölt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza is). M.3. Nyilatkozatot a Korm. rendelet 15. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség meglétéről. M.4. Nyilatkozatot, hogy a III.2.3/M2. pontban előírt munkaterületen dolgozó- szakemberek az MSZ 1585:2001 szabvány szerint villamosan kioktatottak. M.5. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (4) bekezdés alapján érvényes ISO 14001:2004 tanúsítványt, valamint a légvezetéki vonal építésére, kivitelezésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszert (ISO 9001 vagy ISO 9002) vagy azzal egyenértékű rendszerének leírását, valamint annak az ISO szabvánnyal való egyenértékűségét alátámasztó, tanúsító szervezet által kiadott szakvéleményt. M.6. Nyilatkozatot a Korm. rendelet 15. (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy rendelkezik a munkavégzéshez szükséges, az alkalmassági feltételnek megfelelő tárolóterülettel. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésének megfelelően támaszkodhat, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül az alábbiak szerint: Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni, úgy meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik M.1. A VET szerinti Elosztó, Szállító, Erőmű és/vagy ipari vállalat számára a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített I. rész tekintetében: összesen legalább 200 m3 alapozásra vonatkozó referenciával, amely összességében tartalmaz legalább 60 m3 132 kv-os távvezetéki oszlop, rácsos szerkezetű antennatorony, térvilágító torony, ipari létesítmény, felüljáró, vagy híd alapozást és összességében 9

10 legalább nettó Ft értékben valósult meg. Út és lakóépület alapozás nem fogadható el. a II. RÉSZ tekintetében: összesen legalább 30 db 132 kv-os oszlopszerelésre, oszlopállításra vonatkozó referenciával amely összességében legalább nettó Ft értékben valósult meg. a III. RÉSZ tekintetében: összesen legalább 10 km nyomvonalon 132 kv-os vezetékezést és ebből legalább 1 db szerződésszerű teljesítés keretében, összefüggő, minimum 3 km nyomvonal hosszúságú vezetékrendszer szerelést amely összességében legalább nettó Ft értékben valósult meg. a IV. RÉSZ tekintetében: összesen legalább 50 m3 beton, továbbá 10 db rácsos szerkezetű vasoszlop bontásra vonatkozó referenciával, amely összességében legalább nettó Ft értékben valósult meg. A referencia igazolásból ki kell, derüljön, hogy a feladat teljesítése során nem fordult elő a Részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítése. M.2. A 244/2006. ((XII.5.) Kormány rendelet értelmében 1 fő, a sajátos építményfajták építési-szerelési munkáihoz alkalmas felelős műszaki vezetővel. Alkalmassági kategória: a rendelet 1. számú Mellékletében meghatározott, 8. Villamosság 8.1 A kategória: erősáramú föld feletti és földalatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló berendezések területén, jelölése MV-VI/A. A felelős műszaki vezető rendelkezzen leg-alább 5 éves szakmai gyakorlattal a 132 kv-os távvezetékek építése, felújítása, szerelése területén.. A felelős műszaki vezető mind szóban, mind írásban tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezzen. Mind a 4 rész tekintetében a 2 fő teljesítésbe bevonni kívánt munkavezető(k) és helyszíni munkavezető(k), rendelkeznek villamos vagy gépész szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3 év villamos hálózat szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel. Rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: az I. RÉSZ tekintetében: legalább két kivitelezői munkacsoporttal. Munkacsoportonként az elvárt létszám: 10 fő, amelyből 2 fő zsaluszerelő 1 fő kőműves végzettségű, 1 fő gépkezelő alapásához, szádveréshez 1 fő vibrátor- és kompresszorkezelő 2 fő vasháló szerelő végzettségű, 1 fő lakatos végzettségű, 2 fő segédmunkás valamint összesen a minimum két munkacsoporthoz 1 fő felelős műszaki vezető, Személyenként legalább 5 év szakmai gyakorlattal ( a felelős műszaki vezető esetében alapozás építési gyakorlattal) társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezzenek. A felelős műszaki vezetőnek rendelkeznie kell felsőfokú szakmai végzettséggel és szerepelnie kell a felelős műszaki vezetői névjegyzékben. Az ezeket igazoló iratok másolatának bemutatása szükséges. a II. RÉSZ tekintetében: legalább két kivitelezői munkacsoporttal. Munkacsoportonként az elvárt létszám: 10 fő, akik lakatos, vagy villamos hálózat szerelő vagy villamos gép- és berendezés szerelő vagy villanyszerelő 10

11 végzettségűek és legalább 5 év hálózat építési és/vagy oszlopszerelési és -állítási szakmai gyakorlattal és magyar nyelvismerettel rendelkeznek. Továbbá 1 fő A kategóriájú, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetővel, aki, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, II. Sajátos építményfajták 8. pontja szerinti (Villamossági) névjegyzékbe felvéve (az ezeket igazoló iratok másolatának bemutatása szükséges), társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik valamint csoportonként 1 fő irányítási munkát végző munkavezetővel (művezető). A munkavezető villamos vagy gépész szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3 év villamos hálózat szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik. a III. RÉSZ tekintetében: legalább két kivitelezői munkacsoporttal. Munkacsoportonként az elvárt létszám: 10 fő, akik villamos hálózat szerelő vagy villamos gép- és berendezés szerelő vagy villanyszerelő végzettségűek és legalább 5 év hálózat építési szakmai gyakorlattal és magyar nyelvismerettel rendelkeznek. Továbbá 1 fő A kategóriájú, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetővel, aki, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, II. Sajátos építményfajták 8. pontja szerinti (Villamossági) névjegyzékbe felvéve (az ezeket igazoló iratok másolatának bemutatása szükséges), társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik valamint csoportonként 1 fő irányítási munkát végző munkavezetővel (művezető). A munkavezető villamos vagy gépész szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3 év villamos hálózat szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik. a IV. RÉSZ tekintetében: a Munkacsoport elvárt létszáma: 15 fő, amelyből 3 fő kőműves végzettségű, 3 fő lakatos végzettségű, 1 fő kötözési szakvizsgával rendelkező valamint összesen a munkacsoporthoz 1 fő felelős műszaki vezető, Személyenként legalább 5 év szakmai gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezzenek. M.3. Rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel: az I. RÉSZ tekintetében: 1 db önrakodós terepes csörlős tehergépkocsi, 1 db terepes csoportszállító gépjármű, amely alkalmas a munkacsoportok munkaterületre szállítására, 2db kotrógép, tolólappal és a következő szerelékekkel: - hidraulikus szád verőfej, - Hidraulikus bontófej, 1 db zagyszivattyú, amely megfelelő teljesítményű az alapgödörben felhalmozódó csapadék- és talajvíz eltávolítására acél zsalukészlet 3 tartó és 2 feszítő oszlophoz, beállító keret 3 tartó és 2 feszítő oszlophoz, szád pallókészlet a betonalap gödrökhöz, 2 db pneumatikus betontömörítő tűvibrátor és ennek működtetéséhez szükséges kompresszor 11

12 1 db legalább 5kW-os 1 és 3 fázisú aggregátor a II. RÉSZ tekintetében: 2 db önrakodós terepes csörlős tehergépkocsi, 1 db, legalább 20 tonnás autódaru /36 m magasságig szerelőkosarazás lehetőségével/, 4 db terepes csoportszállító gépjármű, amely alkalmas a munkacsoportok munkaterületre szállítására, 5 db munkakötél csigákkal, 6 db 132 kv-os függesztő és feszítő létra, 10 db 132 kv-os mentőöv zuhanó kötéllel, 5 db kézi URH rádió, 1 db kotrógép, tolólappal. a III. RÉSZ tekintetében: 2 db önrakodós terepes csörlős tehergépkocsi, 1 db, legalább 20 tonnás autódaru /36 m magasságig szerelőkosarazás lehetőségével/, 4 db terepes csoportszállító gépjármű, amely alkalmas a munkacsoportok munkaterületre szállítására, 2 db vezetékhúzó gépcsoport automatikus hidraulikusan meghajtott csörlővel és hidraulikusan meghajtott és fékezhető dobállvánnyal, húzó és fékerő ( kg) Húzódiagram készítéssel, 48 db terítő kerék 600 mm-es átmérővel, Forgásmentes előkötelek min m /forgó összekötőkkel - toldásoknál/ 4 db vezetékhúzó harisnya 250/40 mm2-es keresztmetszetig, 4 db vezetékmegfogó szerszám 250/40 mm2-es keresztmetszetig / feszítő békák /, 4 db kézi láncos feszítő szerszám /1,5 és 3 tonna teherbírással/, 2 db motoros hidraulikus prés szerszám, 2 db kézi hidraulikus vágó szerszám /vezeték vágásához/, 5 db munkakötél csigákkal, 6 db 132 kv-os függesztő és feszítő létra, 2 db 132 kv-os feszültségkémlelő, 4 db 132 kv-os földelő rövidrezáró készlet, 10 db 132 kv-os mentőöv zuhanó kötéllel, 5 db kézi URH rádió, 1 db kotrógép, tolólappal. a IV. RÉSZ tekintetében: 2 db kotrógép 2 db hidroalikus bontófej kotrógéphez 3 db billenős terepes autó 1 db 20 t daru M.4. A III.2.3/M2. pontban előírt munkaterületen dolgozó- szakemberek az MSZ 1585:2001 szabvány szerint villamosan kioktatottak. M.5. Rendelkezik a részvételi jelentkezés időpontjában érvényes ISO 14001:2004, és ISO 9001 és/vagy ISO 9002 tanúsítvánnyal vagy tanúsító szervezet által azzal egyenértékűnek értékelt rendszerrel. M.6. Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges, a megrendelő által biztosított anyagok tárolására szolgáló tárolóterülettel, amely őrzött és alkalmas a különböző felhasználási célú anyagok elkülönített tárolására. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 12

13 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 13

14 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 1. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete 1.1. Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és -en az árlejtési felhívásban adja meg Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: Electool Hungary Kft. Iroda: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. Cégjegyzékszám: Telefonszám (Helpdesk): Faxszám: Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja: Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely bármely résznél (tételnél) a pályázók sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama az összes tétel esetén 5 perccel meghosszabbodik Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet A részenként lévő mindösszesen nettó ár lesz az értékelés alapja A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan utoljára 14

15 adott licit alapján értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az adott részteljesítésre vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti Az árlejtés során holtverseny kialakítása tiltott. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott részteljesítésre nézve holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt tételenként az alábbiakban határozza meg Ft. Az ennél kisebb különbséggel benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 17. (2) bekezdésének a) pontja szerinti ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb, ajánlatot tehet A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról. Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a 1.4. pontban megjelölt elérhetőségeken. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 15

16 A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/01/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/01/23 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2014/02/11 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2014/01/23 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Hely: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) Főépület fsz. 10-es iroda Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, illetve az általuk meghívott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 16

17 Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni./ Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetét az alábbiak szerint határozza meg: Az ajánlat benyújtását követően az ajánlatkérő 1 fordulóban kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A tárgyalás menete a következő: A tárgyalás témája: műszaki és szerződéses feltételek tisztázása. A tárgyalás első szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal a műszaki és a szerződéses feltételek elfogadásáról. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyaláson résztvevő ajánlattevők sorrendjének megállapítására. A szerződéshez észrevételt, módosítási javaslatot kizárólag az ajánlat részeként lehet beadni. A végleges szerződéstervezet és műszaki tartalom elfogadásáról az ajánlattevőknek a tárgyalás során nyilatkozniuk kell, ez az elektronikus árlejtésen való részvétel feltétele. A tárgyalás második szakasza az elektronikus árlejtés. Az elektronikus árlejtés során az 1-4 részekben szereplő munkákra vonatkozóan egységárat (vállalkozási díjat) kell megadni.. Az első tárgyalás időpontja: Győr, március 05. Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén részenként - az elektronikus aukció lezárását követően ismerteti. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2 G1-G2 és III.2.3 M1 M6 pontok V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: A részvételi jelentkezést a Kbt. 60. alapján kell megtenni. Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt ában foglaltak szerint. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez részvételi dokumentációt készít. A dokumentációt a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő 17

18 térítésmentesen átveheti. A hirdetmény A. mellékletében meghatározott címen lehet kérni a részvételi dokumentációt, a részvételre jelentkező nevének, székhelyének, elérhetőségének ( , telefon) megadásával. A részvételi dokumentáció személyesen átvehető az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Beszerzési osztály, 9027 Győr, Kandó K. u Főépület fsz. 5. iroda alatti címen, munkanapokon (H-P óráig) a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján ( óráig), kérés esetén legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikusan is megküldésre kerül. A részvételi jelentkezések benyújtásának feltétele a részvételi dokumentáció átvétele. A részvételi dokumentáció továbbadása vagy közzététele a részvételre jelentkezők részéről nem megengedett! A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a cégszerű aláírással bíró személy(ek) aláírási címpéldányát (részvételre jelentkező és igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában is). Amennyiben meghatalmazott ír alá, az erre feljogosító meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amely tartalmazza a cégszerű aláírásra jogosult meghatalmazó, a meghatalmazott és két tanú aláírását is. A meghatalmazó személy aláírási címpéldányát ez esetben is csatolni kell. A dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát. A részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők a megfelelő részvételre jelentkezés érdekében kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, melyre az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadnia. A részvételi jelentkezések bontásának helye: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Beszerzési osztály 9027 Győr, Kandó K. u Főépület fsz.10. iroda. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: órától. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, illetve az általuk meghívott személyek. A részvételi határidő betartásánál kérjük figyelembe venni, hogy az őrző-védő szolgálat a látogatók beléptetését adminisztrálja. Ez a művelet hosszabb időt vesz igénybe, kérjük ezt a jelentkezés benyújtásánál figyelembe venni. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A részvételre jelentkező jelentkezéséhez köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 60. (5) bekezdés szerint (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A részvételre jelentkezők a Kbt. 60. (4) bekezdés szerint az eljárás jelen (részvételi) szakaszában nem tehetnek ajánlatot, mert az a jelentkezésük érvénytelenségét vonja maga után. A Közbeszerzési Hatóság által vezetett Minősített Ajánlattevők jegyzékében szereplőknek a Korm. rendelet 6. -ában, valamint aiban foglaltak figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolniuk. Az ajánlatkérő felhívja a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Minősített Ajánlattevők jegyzékében szereplőknek a figyelmét a pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában arra, hogy jelen felhívás a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a Korm rendelet. 18 (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - tekintettel a projekt komplexitására, bonyolultságára - szigorúbban határozza meg a G.1., G.2., M.1., M.2, M.3., M.4., M.5. és M.6. alkalmassági szempontok tekintetében. 18

19 V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/28 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Postai cím: Kandó K. u. 13. Város/Község: Győr Postai irányítószám: 9027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kalla Sándor Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Postai cím: Kandó K. u. 13. Város/Község: Győr Postai irányítószám: 9027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kalla Sándor Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Postai cím: Kandó K. u. 13. Város/Község: Győr Postai irányítószám: 9027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kalla Sándor Telefon: Fax: Internetcím (URL): 19

20 IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: : Oszlop alapozás (Bicske - Dorog 132 kv-os egyrendszerű távvezeték átépítése 2 rendszerűre a 128 as oszloptól Dorog alállomás portál-ig) 1) Rövid meghatározás: 512 m3 alapozás, 28 x4db betonalap elkészítése oszlopcsonkokkal 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség 512 m3 alapozás, 28 x4db betonalap elkészítése oszlopcsonkokkal (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/03/31 (év/hó/nap) Befejezés 2014/10/30 (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk 20

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben