JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés április 29-i üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska Miklós, Rózsa Lajos, Sebestyén Ferenc, Sebestyén László, Szórád Róbert Mihály, Balogh Béla Tibor, Dr. Jernei Zoltán, Rózsa Endre, Tokajiné Demecs Katalin, Molnár Erzsébet, Soós Antal, Szathmári Norbert és Szecsei Attila, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Serfőző István közgyűlési tag. Baráth Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, Dr. Csoór György, a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló, Koszorú Lajos, a Város-Teampannon Kft. ügyvezető igazgatója, Juhászné Zsigri Dóra és Zimmermann Ferencné pályázók, Pántya József, Kerényi Enikő és Kovács Attila, a NIF Zrt. képviseletében, Karancsi Tamás, a Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Kovács Sándor köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Javasolja, hogy a 30. napirendi pont tárgyalását az előadók későbbi elfoglaltsága miatt másodikként, előrehozva tárgyalja a Testület, de ez a napirendi pontok számozását az elektronikus előterjesztések sorrendje miatt nem fogja befolyásolni. Balogh Béla Tibor a napirendi pontok megtárgyalása előtt kérdést tesz fel. Érdeklődik a Szócska Miklós államtitkárral a kórházak, a mentőszolgálat helyzetéről - folytatott megbeszélés eredményéről. Következő kérdése, hogy mi az eljárás abban az esetben, ha egy képviselő munkájával, vagy a testülettel kapcsolatos anyagokat szeretne megkapni? Mi a megkeresés sorrendje? Végül arról szeretne hallani, hogy - az elnöki átruházott hatáskörben hozott döntések között szereplő a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet orvos-igazgatói állása betöltésénél adott, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétel alóli felmentésnek mi az oka. Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlési tagot, hogy kérdéseire a napirendi pontok megtárgyalását követően kerül sor. A Közgyűlés ezt követően a napirendi javaslatot 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

2 2 Az ülés napirendje a következő: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról 3. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat évről szóló ellenőrzési jelentése és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek összefoglaló ellenőrzési jelentése elfogadásáról 4. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására 6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumainak használati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet módosítására 7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosítására Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 8. Előterjesztés az Angolkert Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye igazgatói pályázatának elbírálására 9. Előterjesztés a Tóparti Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye igazgatói pályázatának elbírálására 10. Előterjesztés a megyei és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztására 11. Előterjesztés a megyei aljegyzői pályázat kiírására Előadó: Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 12. Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsba a megyei közgyűlések által javasolt tanácstag jelölésére

3 3 13. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi gazdasági programjára 14. Előterjesztés az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesületben tagként való részvételre 15. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 16. Előterjesztés egészségügyi gép-műszer céltámogatási pályázat benyújtására 17. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet konszolidációs tervéről Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Bene Ildikó főigazgató 18. Előterjesztés az egészségügyi szűrőprogram évi ütemére 19. Előterjesztés a Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Kisújszállás közoktatási feladatainak módosítására 20. Előterjesztés a Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetésére, valamint a mezőtúri a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Idősek Otthona alapító okirata módosítására 21. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Szolnok, Attila u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére 22. Előterjesztés a Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyének a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogára vonatkozó átvételi szándékára 23. Előterjesztés a megyei tehetséggondozó ösztöndíj szabályzatának módosítására. Előadó: Dobos László, az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság elnöke 24. Előterjesztés a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium naperőműve című projektjavaslatról

4 4 25. Előterjesztés a Hetényi Géza Kórház naperőműve című projektjavaslatról 26. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok Beniczky Géza u. 5. sz. alatti telephelyén lévő kollégium-oktatási épület, egészségház, foglalkoztató épület energiaracionalizálására 27. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, Szolnok, Gyermekváros út 1. sz. alatti épületének energiaracionalizálására 28. Előterjesztés alapítványok támogatására 29. Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények évi munkájáról Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke az intézmények vezetői 30. Tájékoztató a megyét érintő gyorsforgalmi főúthálózati és vasúti közlekedést érintő, folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekről Előadók: Orosz Ferenc, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 31. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója 1./ NAPIRENDI PONT: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kovács Sándor elmondja, hogy a beszámoló kiegészítését az ülés előtt kiosztották, kéri, hogy a napirendi pontot az abban foglaltakkal kiegészítve tárgyalja a testület. Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

5 5 42/2011. (IV. 29.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott következő döntéseit: - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a Szolnok, Tószegi út 21. szám alatti ingatlan A jelű épületében lévő 22,6 m 2 nagyságú terület bérbeadásához való hozzájárulását büfé üzemeltetése céljából, valamint az ILW-462 forgalmi rendszámú gépjármű bérbeadásához való hozzájárulását 2 év határozott időtartamra, műszaki feladatok ellátására, /2011. (II. 10.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére autokláv és hőlégsterilizáló gép selejtezéséről, valamint a 411-3/2011. (II. 24.) számú határozatát padló súrológép selejtezéséről és azt követő értékesítéséről, /2011. (II. 15.) számú határozatát a Megyei Múzeumok Igazgatósága részére számítástechnikai eszközök selejtezéséről, /2011. (IV. 08.) számú határozatát a Fehér Akác Idősek Otthona részére számítástechnikai eszközök és programok, valamint egyéb gépek és berendezések selejtezéséről, /2011. (II. 22.) számú határozatát a Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona részére kazánok és boylerek selejtezéséről és azt követő értékesítéséről, /2011. (II. 15.) számú határozatát a Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthona részére a CWJ-050 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséről, /2011. (III. 8.) számú határozatát a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola részére 4 db SCH 250 A típusú kézi ív hegesztőgép és 1 db EE500 típusú egyetemes esztergagép versenytárgyalás útján történő értékesítéséről, - 323/2011. (II. 2.) számú határozatát a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat részére számítástechnikai eszközök könyvjóváírással történő átadásáról a Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon számára, /2011. (II. 10.) számú határozatát a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium részére számlatartozás leírásáról ,- Ft összegben, /2011. (II. 11.) számú határozatát a Megyei Önkormányzati Hivatal részére számlatartozás leírásáról ,- Ft összegben, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium (5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.) 215-4/2011. számon jóváhagyott módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, - a 167 fő esetében megállapított személyi térítési díjat, - a 2 fő esetében jövedelem hiányában ingyenes ellátás biztosításáról szóló döntését,

6 6-898/2011. számon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet által meghirdetett orvosigazgatói állás betöltésére jelentkezett pályázó részére adott felmentést a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétel jelenlegi meglétét igazoló dokumentum bemutatásának kötelezettsége alól, - a 161/2008. (X. 31.) KH. számú határozattal jóváhagyott, a devizapolitika és likvidpénzeszközök kezeléséről szóló szabályzat V. fejezete alapján a kötvénnyel kapcsolatosan az alábbi átruházott hatáskörben hozott tranzakciókat: rövidlejáratú betétlekötések HUF = , február május 16. = , március április 18. = , március június 21. = , március június 30. a Megyei Közgyűlés Bizottságainak átruházott hatáskörben hozott következő döntéseit: - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 47/2011. (IV. 14.) számú határozatát a évben a Települési Környezetért címet és a címmel járó ,- Ft elismerést elnyerő településekről. 2.) A Megyei Közgyűlés a 48/2008. (II. 22.), 81/2008. (IV. 25.), 23/2010. (II. 5.), 79/2010. (VI. 18.), 116/2010. (VI. 18.), 119/2010. (VI. 18.), 148/2010. (IX. 24.), 178/2010. (XII. 10.), 185/2010. (XII. 10.), 7/2011. (II. 11.), 8/2011. (II. 11.), 12/2011. (II. 11.), 14/2011. (II. 11.), 29/2011. (II. 11.), 31/2011. (II. 11.), 34/2011. (II. 11.), 35/2011. (II. 11.), 36/2011. (II. 11.), 37/2011. (II. 11.), 38/2011. (II. 11.), 39/2011. (II. 11.), valamint 40/2011. (II. 11.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 3.) A Megyei Közgyűlés a 79/2010. (VI. 18.) számú határozatot hatályon kívül helyezi. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. Ezt követően a Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 43/2011. (IV. 29.) számú határozata a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona alapító okiratának módosítására 1./ A Megyei Közgyűlés a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

7 7 = A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése oldalrovat helyett A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása megnevezés alatt sorolja fel székhely, telephely és egyéb vagyon bontásban az ingatlanokat, valamint azok megnevezését; = A feladatellátás szolgáló vagyon felsorolásá -ban a Jászapáti, Árvai János utca 5. (hrsz. 6.) telephelyének címe Jászapáti, Hősök tere 6-ra (hrsz. 6.) módosul. 2,/ A Megyei Közgyűlés az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal május 15. hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg a 12/2011. (II. 11.) KH számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Erről 1./ a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző 3./ Kovács József igazgató, MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 4./ az érintett intézmény igazgatója 5./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona neve Székhelye 5130 Jászapáti, Juhász Máté u sz. Rövid név Fehér Akác Idősek Otthona, Jászapáti Létrehozásának éve 1990 Létrehozását 15/1989.(III.31.) sz. tanácshatározat elrendelte Alaptevékenysége Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEÁOR Szakágazat Működési köre Jász-Nagykun-Szolnok megye illetve a működési engedélye szerinti férőhelyszám 10 %-ának mértékéig a Magyar Köztársaság Alapító szerv Felügyeleti szerv Irányító szerv Az intézmény szervezeti és a működési szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító szerv vezetője hagyja jóvá Irányító szerv 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2. székhelye, címe Irányító szerv A elnöke vezetője A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő, - szakmai célú keretei felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír, - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti

8 8 - a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat. Bankszámlarend Költségvetési elszámolási számlával nem rendelkezik, a banki forgalma az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél nyitott alszámlán kerül lebonyolításra A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, megbízás, megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai): TEÁOR Szakfeladat 08 Száma Megnevezése Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. Alaptevékenység leírása: Az intézmény olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végzi, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18. életévet betöltött személyek ápolását és gondozását, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak. Az intézmény demens állapotú idős személyek ápolását-gondozását is végzi. A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása: 1. Székhely Jászapáti, Juhász Máté u megnevezése Idősek ápoló-gondozó otthona - tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata - használója Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti 2. Telephely Jászapáti, Hősök tere 6. hrsz megnevezése Idősek ápoló-gondozó otthona

9 9 - tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata - használója Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti 3. Egyéb vagyon Jászapáti, Hősök tere 7. hrsz megnevezése kazánház - tulajdonosa A földterület tulajdonosa: Jászapáti Város Önkormányzata A felépítmény tulajdonosa: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata - használója Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti Záradék: A Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Jászapáti alapító okiratát a a 43/2011. (IV. 29.) számú határozatával május 15. hatállyal hagyta jóvá. Ezt követően a Megyei Közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 44/2011. (IV. 29.) számú határozata a karcagi Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona alapító okiratának módosítására 1./ A Megyei Közgyűlés a karcagi Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: = a szakfeladatok felsorolását kiegészíti: Különleges gyermekotthoni ellátás sorral; = Az alaptevékenység leírása /feladatai/ rovatot kiegészíti: Az intézmény a szociális törvény 94. (1) bekezdés d) pontja alapján gyámhivatali határozattal beutalt, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátás is végzi. meghatározással; = A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése oldalrovat helyett A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása megnevezés alatt sorolja fel székhely és telephely bontásban az ingatlanokat, valamint azok megnevezését; 2./ A Megyei Közgyűlés az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal május 15. hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg a 14/2011. (II. 11.) KH számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.

10 10 Erről 1./ a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző 3./ Kovács József igazgató, a MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 4./ az érintett intézmény igazgatója 5./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv neve Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona Székhelye 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Rövid név Gólyafészek Otthon, Karcag OM azonosító Létrehozásának éve 1980 Létrehozását elrendelte 33/1980. (X. 30.) sz. tanácshatározat Alaptevékenysége Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEÁOR Szakágazat Működési köre Alapító szerv Felügyeleti szerv Irányító szerve Jász-Nagykun-Szolnok megye illetve a működési engedélye szerinti férőhelyszám 10 %- ának mértékéig a Magyar Köztársaság Az intézmény szervezeti és a működési szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító szerv vezetője hagyja jóvá. Irányító szerv székhelye, címe 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2. Az irányító szerv vezetője A elnöke A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő, - szakmai célú keretei felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír, - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Kisújszállás, - a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat. Bankszámlarend Költségvetési elszámolási számlával nem rendelkezik, a banki forgalma az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél nyitott alszámlán kerül lebonyolításra

11 11 A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a megbízás, a megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról A költségvetési szerv közoktatási törvény szerinti típusa: pedagógiai szakszolgálat: korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés nevelési-oktatási intézményegység: fejlesztő iskola Felvehető maximális létszám: Korai fejlesztés Fejlesztő iskola 10 fő 27 fő A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai): TEÁOR Szakfeladat 08 Száma Megnevezés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Különleges gyermekotthoni ellátás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.

12 12 Alaptevékenység leírása /feladatai/: 0-18 éves értelmi fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékos kiskorúak állandó és folyamatos bentlakásos ápolása és gondozása, a korai fejlesztés, valamint ötéves kortól a fejlesztő felkészítés biztosítása. Fejlesztő iskolai oktatás biztosítása a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezettségének teljesítésére. Szabad kapacitás esetén értelmi fogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos 18. életévet betöltött személyeket is ellátnak, akiknek az ápolására, gondozására, valamint képességeik fejlesztésére, foglalkoztatására csak intézményi keretek között van lehetőség. A kiskorúak és felnőtt korúak arányát a mindenkori elhelyezési igények határozzák meg. Önellátásra legalább részben képes, 16. életévét betöltött ellátottak számára lakóotthoni elhelyezést biztosít. Az intézmény munka-rehabilitációs foglalkoztatást, illetve fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást szervez az arra alkalmas ellátottak számára. Az intézmény a szociális törvény 94. (1) bekezdés d) pontja alapján gyámhivatali határozattal beutalt, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását is végzi. A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása: 1./ Székhely Karcag, Zöldfa u megnevezése Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona - tulajdonosa Karcag Város Önkormányzata - használója: Használatba adási szerződés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési intézménye: Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 2./ Telephely Karcag, Sándor u. 35., hrsz megnevezése Lakóotthon - tulajdonosa Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára (Karcag, Zöldfa u. 48.) - használója: Megállapodás alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési intézménye: Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona Záradék: A Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona alapító okiratát a a 44/2011. (IV. 29.) számú határozatával 2011.május 15. hatállyal hagyta jóvá. Ezt követően a Megyei Közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 45/2011. (IV. 29.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására 1./ A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

13 13 = törli a Közfeladata és a Közhatalmi tevékenység rovatokat; = a Szakágazat rovatban a számot módosítja számra; = törli A közszolgáltató szerv fajtája: közhatalmi költségvetése szerv meghatározást; = A költségvetési szerv típus szerinti besorolása rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési, - önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, - a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik ; = Az önkormányzati hivatal vezetőjének kinevezési rendje rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzati hivatal vezetőjének kinevezési rendje: A megyei főjegyző felett a munkáltatói jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. ; = a szakfeladatok felsorolását a következőkkel kiegészíti: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Településpolitikai támogatások és tevékenységek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Közcélú foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése = a szakfeladatok felsorolásából törli az alábbiakat: Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb befejező építés máshova nem sorolt Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Jogi segítségnyújtás Minőségbiztosítási tevékenység Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

14 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Utazásszervezés Egyéb foglalás Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés

15 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szenvedélybetegek tartós ellátása Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás

16 Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Gyermekek átmeneti otthonába elhelyezettek ellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthonteremtési támogatás Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Önkormányzati ifjúsági kezdemények és programok, valamint támogatásuk Idősügyi önkormányzati kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb máshová nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Közművelődési tevékenységek és támogatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Versenysport-tevékenység támogatása Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

17 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás = a Kisegítő és vállalkozási tevékenység rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. ; = A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése helyett A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása megnevezés alatt sorolja fel székhely és egyéb vagyon bontásban az ingatlanokat; = A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása című fejrovat egyéb vagyon elemeit az alábbiak szerint módosítja: törli: - Jászdózsa, Külterület 033/12 hrsz. tul.hányad 1578/28921, - Jászszentandrás, Külterület Petőfi utca /13 hrsz. kiegészíti: - Szolnok, Attila u. 37. hrsz 6185, - Szolnok, Tóth Ferenc u. 2. hrsz. 4554/1/A/74, - Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 205. hrsz 4878, - Újszász, Külterület hrsz 0136/4, továbbá Szolnok, Tószegi u. 21. hrsz 5872/5 ingatlan esetében kiegészíti 708 m 2, vértranszfúziós állomás megnevezéssel; 2./ A Megyei Közgyűlés az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal május 15. hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg a 29/2011. (II. 11.) KH számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Erről 1./ a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 3./ Kovács József igazgató, MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 4./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Székhelye Szolnok, Kossuth Lajos u.2. Létrehozásának éve 1990 Létrehozását elrendelte évi LXV. törvény Alaptevékenysége Általános közigazgatás TEÁOR Szakágazat Működési illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok megye

18 18 Alapító szerv Felügyeleti szerv Irányító szerv, A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Megyei Közgyűlés hagyja jóvá. Irányító szerv székhelye, címe 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Irányító szerv vezetője A elnöke A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, - önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, - a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Bankszámlarend Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési elszámolási számlával, valamint az önállóan működő költségvetési szervek részére alszámlával rendelkezik Az önkormányzati hivatal vezetőjének kinevezési rendje: A megyei főjegyző felett a munkáltatói jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. Az önkormányzati hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. A költségvetési szerv tevékenységét meghatározó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XCIII. törvény az illetékekről A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai): TEÁOR 08 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

19 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Településpolitikai támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Nemzetközi ifjúsági együttműködés Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex támogatása Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Járóbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

20 20 Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. Alaptevékenység leírása /feladatai/: - A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -ában, valamint a Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. - A közgyűlés és bizottságai, valamint tisztségviselői munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. - A Megyei Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása, továbbá a Közgyűlés rendeleteiben, illetve határozataiban a Hivatal számára előírt feladatok végrehajtása. - A Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyonhoz és az egyéb vagyonhoz sorolt ingatlanok vagyonkezelése. - A Megyei Önkormányzat beruházási feladatainak ellátása, közbeszerzési eljárások bonyolítása. - Ellátja az ágazati (egészségügyi, szociális, közoktatási, közművelődési, sport, területfejlesztés-területrendezés, környezetvédelem, turizmus stb.) szakmai jogszabályokban a Megyei Önkormányzatok számára meghatározott feladatokat. - Az irodaházak épületeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása, felújítása (Szolnok, Kossuth Lajos u. 2., Kossuth Lajos u. 11., Verseghy park, Indóház út). - A II. számú székházban lévő konyha, étterem karbantartása, felújítása, üzemeltetése, hasznosítása. - Az I. számú székházban lévő sokszorosító üzem üzemeltetése. - A II. székház épületében lévő büfé hasznosítása. - A Megyei Önkormányzati Hivatal munkavégzése tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása. - Kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása. Feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása: Székhely: Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. I. székház hrsz 798

21 21 Egyéb vagyon: Abádszalók, Füzes Kemping hrsz 3014/1 Ábrahámhegy, Béke út 2. hrsz 732 Alsóörs, Belterület hrsz 980/1 Alsóörs, Füredi u. 62. hrsz 846 Berekfürdő, Berek tér 13. hrsz 493 Boconád, Külterület 018/6 hrsz. tul.hányad ½ Cserkeszőlő, Sétány u hrsz 56 Jászapáti, István király u. 36. hrsz 119. Jászberény, Serház u.3. hrsz 6369 Jászdózsa, Katalin u. 28. hrsz 158 Jászkisér, Jászladányi u. 1. tul.hányad 4126/6693 hrsz 033/5 Jászszentandrás, Elsősori u. 67. hrsz 099/31 tul.hányad 13/15 Jászszentandrás, Rozmaring u. hrsz. 270 tul.hányad 2160/ Kisköre belterület hrsz 3018 Kisújszállás, Béla király út 54. hrsz Szolnok, Ady E. u. 35. hrsz 3073 Szolnok, Ady Endre u /5. hrsz 1981/15/A/16 Szolnok, Attila u. 37. hrsz Szolnok, Dózsa Gy. u. 8. hrsz m 2 lomkamrák Szolnok, Indóház u. 8. tul.hányad ¾ hrsz 5567/10 Szolnok, Indóház u. 8. tul.hányad ¾ hrsz 5567/9 Szolnok, József Attila u hrsz 4174/A Szolnok, József Attila u. 40. hrsz 4475/1-2/A Szolnok, Kertész u. 35. hrsz Szolnok, Kossuth Lajos u. 11. III. székház hrsz 1626 Szolnok, Külterület hrsz 034/28 Szolnok, Külterület hrsz 034/29 Szolnok, Külterület hrsz 034/30 Szolnok, Szabadság tér 7. hrsz 784 Szolnok, Tófenék út 17. hrsz 1911 Szolnok, Tóth Ferenc u. 2. hrsz. 4554/1/A/74 Szolnok, Tószegi u. 21. hrsz 5872/5, 708 m 2 vértranszfúziós állomás Szolnok, Verseghy part II. székház hrsz 801 Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 205. hrsz 4878 Tiszakürt, Külterület hrsz 0167/2 Tiszakürt, Külterület hrsz. 0167/5 Újszász, Külterület hrsz 0136/4 Újszász, Tápiógyörgye u. 4. hrsz tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata - használója/kezelője Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Hivatala Záradék: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 45/2011. (IV. 29.) számú határozatával május 15. hatállyal hagyta jóvá.

22 22 Ezt követően a Megyei Közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 46/2011. (IV. 29.) számú határozata a TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat alapító okiratának módosítására. 1./ A Megyei Közgyűlés a TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: = a szakfeladatok felsorolásában sort Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése sorra módosítja; = A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése oldalrovat helyett A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása megnevezés alatt sorolja fel székhely és telephely bontásban az ingatlanokat, valamint azok megnevezését. 2./ A Megyei Közgyűlés az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal május 15. hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg a 31/2011. (II. 11.) KH számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Erről 1./ a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző 3./ Kovács József igazgató, MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 4./ az érintett intézmény vezetője 5./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. ALAPÍTÓ OKIRAT Költségvetési szerv neve TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Székhelye 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Létrehozásának éve Szolnok Megyei Idegenforgalmi Hivatal Létrehozását elrendelte 20/1963. (VI.14.) tanácshatározat módosítva 98/1992. (XI. 27.) közgyűlési határozat Alaptevékenysége Egyéb foglalás TEÁOR Szakágazat Működési köre Jász-Nagykun-Szolnok megye Alapító szerv Felügyeleti szerv

23 23 Irányító szerv, Az intézmény szervezeti és a működési szabályzatát átruházott hatásközben az irányító szerv vezetője hagyja jóvá. Irányító szerv székhelye, címe 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Az irányító szerv vezetője A elnöke A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő - szakmai célú keretei felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír, - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal, - a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat. Bankszámlarend Költségvetési elszámolási számlával nem rendelkezik, a banki forgalma az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél nyitott alszámlán kerül lebonyolításra A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a vezetői megbízás, felmentés, a vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai): TEÁOR Szakfeladat 08 Száma Megnevezése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Utazásközvetítés Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.

24 24 Alaptevékenység leírása /feladatai/: Az idegenforgalom területi érdekeinek összehangolása az országos érdekekkel. Az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása. Az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, a terület idegenforgalmának elemzése. Szálláshely közvetítés, értékesítés. Belépő- és menetjegy árusítás. Reklám, propaganda tevékenység. Adatbank tevékenység. Tourinform irodai tevékenység. Falusi turizmus szervezése, közvetítése, propaganda tevékenysége. Idegenvezetés, fordítás, tolmácsolás, ajándéktárgyak árusítása turisztikai szolgáltatások, turisztikai fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok, pályázatok készítése. Kiállítás szervezés. A feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása: Székhely Szolnok, Ságvári krt. 4., (213/1000 tul. hányad, 197 m 2 ), hrsz 2015/1/A/5 - megnevezése Irodaház - tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata - használója TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Záradék: A TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat alapító okiratát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 46/2011. (IV. 29.) számú határozatával május 15. hatállyal hagyta jóvá. Ezt követően a Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 47/2011. (IV. 29.) számú határozata bentlakásos szociális intézmény fenntartói joga átadás-átvételének tudomásul vételéről A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában álló, Tiszaszentimre, Samu kastélyban működő 50 férőhelyes idősek ápoló-gondozó otthona működtetésre történő átadását a Tiszaszentimrei Református Egyházközség számára. Az intézmény egyházi fenntartásban való tovább működtetése összhangban áll a Jász-Nagykun- Szolnok megyei szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt ellátási szükségletekkel. Erről: 1.) A Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 3.) Pintér Erika polgármester, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke 4.) Csipes Anikó lelkész, Tiszaszentimrei Református Egyházközség 5.) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Tiszaszentimre Község Önkormányzata 6.) Dr. Györgyi Lajos, a Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodájának vezetője értesülnek.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XX. évfolyam 12. szám 2010. december 1. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 5. napirendi pont Az Önkormányzat, valamint Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat 74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI 4. Székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. szám 5. Telephelye(i) és címe(i)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapító Okiratot Módosító Okirat

Alapító Okiratot Módosító Okirat 1.sz. melléklet Alapító Okiratot Módosító Okirat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ alapító szerve, a költségvetési szerv 2009. november 26.

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben