J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés január 25-i üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: a január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska Miklós, Rózsa Lajos, Sebestyén Ferenc, Sebestyén László, Szórád Róbert Mihály, Tokajiné Demecs Katalin, Balogh Béla Tibor, Dr. Jernei Zoltán, Rózsa Endre, Serfőző István, Soós Antalné Molnár Erzsébet, Soós Antal, Szathmári Norbert és Szecsei Attila a Közgyűlés tagjai. Dr. Csoór György, a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, Dr. Mező Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője, Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft., a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Kovács Sándor köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Indítványozza, hogy a Közgyűlés vegye fel napirendjére 3. napirendi pontként a Ferencz Sped Kft. Vegyeskereskedés és Tüzép létesítése tárgyú TTFC/EA/ /2003 sz. szerződésére előterjesztést, továbbá 10. napirendi pontként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, amelyeket a közgyűlési tagok elektronikusan megkaptak. A Közgyűlés a módosított napirendi javaslatot 19 igen és 1 nem szavazattal elfogadja. Az ülés napirendje a következő: 1. Tájékoztató az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program évi előrehaladásáról Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Debrecen 3. Előterjesztés a Ferencz Sped Kft. Vegyeskereskedés és Tüzép létesítése tárgyú TTFC/EA/ /2003 sz. szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 2 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012. (II. 20.) ÖR. számú rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata című dokumentum véleményezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 7. Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 8. Előterjesztés a településrendezési tervek véleményezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi Kommunikációs Tervére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 10. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti évi közszolgáltatási szerződés megkötésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kovács Sándor: tájékoztatja a közgyűlést, hogy Szecsei Attila képviselő kérdésére adott írásos tájékoztató kiosztásra került. Napirend előtti felszólalások: Rózsa Endre: az elnöki tájékoztatóhoz kapcsolódóan utal arra a találkozóra, melyen a megyei közgyűlési elnökök egyeztettek a miniszterelnökkel, a megyék jövőbeni sorsáról. Az egy évvel ezelőtti ígéret az volt, hogy a megyei önkormányzat az intézmények átadását követően - komoly területfejlesztési feladatokat fog ellátni. Véleménye szerint a találkozóról szóló híradások nem ebbe az irányba mutatnak, bár tudja, hogy ez még egy egyeztetési folyamat és bízik benne, hogy nem feltétlenül az lesz a vége, amit most hallani lehet. Úgy gondolja, hogy értelmet adhatna a közgyűlés munkájának az, ha érdemi feladatokat kapnának a megyék. Ismeretei szerint a fejlesztési források 10%-át a megyék fogják majd elosztani. Érdeklődik a Közgyűlés elnökétől, hogy kielégítőnek tartja-e a 10%-ot, várható-e ennek az aránynak a növekedése, ezáltal elmondható-e, hogy komoly területfejlesztési feladat fog jutni a megyéknek a következő Európai Uniós fejlesztési ciklusban. Kérdést tesz fel, arra vonatkozóan, hogy ki fogja kezelni, elosztani a fennmaradó 90%-ot. Két évvel ezelőtt még

3 3 arról lehetett hallani, hogy vármegyéknek fogják hívni a megyéket és érdemi feladatokat fognak ellátni. Azt gondolja, ha nem is vármegyéknek hívják a jövőben, de érdemi feladatokkal, forrásokkal, hatáskörrel kell felruházni őket. Kéri a Megyei Közgyűlés elnökét arra, hogy közvetítse az egyeztetési folyamatok alkalmával ezt az igényt. Kovács Sándor úgy látja, hogy pozitív elmozdulás történt a megbeszélésen. Az idei évben is várhatóak már tervezéssel, pályázatokkal kapcsolatban komolyabb feladatok. Köszöni képviselőtársának a megye megerősítésére irányuló támogató gondolatait. A vármegyékkel kapcsolatosan javasolja képviselőtársának, hogy ne az elképzeléseknek, a hallomásoknak higgyen, mert csak a leírt dolgok fognak konkrétan megvalósulni. Szecsei Attila megköszöni a hivatal közbenjárását, tájékoztatását a kétpói hulladéklerakó tárgyában feltett kérdésére. A JOBBIK frakció további vizsgálatokat kér az ügyben szakhatóságok megkeresésével, mivel a környezetszennyezés egy hulladéklerakó esetében nem tekinthető lokálisnak. Kovács Sándor kéri a hivatalt a szakhatóságok megkeresésére, majd a vizsgálati eredmények továbbítására a közgyűlés tagjai felé. Balogh Béla Tibor elmondja, hogy az előző ülés alkalmával több kérdést tett fel a közúthálózathoz kapcsolódóan, melyre még nem kapott írásban választ, kéri ennek pótlását. Kérdést tesz fel a közgyűlés bizottságai szerepvállalásának fontosságáról. Véleménye szerint a bizottságok szerepének ledegradálása az, ha azon a héten vannak a bizottsági ülések is, melyen a közgyűlés. Érdeklődik, hogy a jövőben is így marad-e. Lakatos István válaszában elmondja, hogy a feltett kérdések továbbításra kerültek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez, melyre még nem érkezett válasz. Rövid tájékoztatást ad a kerékpárút tervezésének ügyével kapcsolatosan. Kovács Sándor szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válasza elektronikus formában továbbításra fog kerülni a közgyűlési tagok részére. Jogosnak tartja a bizottsági ülések időpontjához tett hozzászólást, de úgy látja, hogy ez a helyzet a közeljövőben nem fog javulni. Valószínűleg bizottsági hatáskörbe kerülnek pályázattal kapcsolatos döntések és bizonyos esetekben a pályázati határidők miatt rendkívüli ülések is várhatóak. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés tagjai munkahellyel rendelkeznek, javasolja olyan munkarend kialakítását, amely a nagy többségnek megfelel. A frakcióvezetőkkel fog egyeztetni ez ügyben. Napirendi pontok következnek 1./ NAPIRENDI PONT: Tájékoztató az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program évi előrehaladásáról Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kovács Sándor köszönti Dr. Mező Ferenc urat, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét.

4 4 Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a január 23-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mező Ferenc az ÉAOP előrehaladását bemutató előadásában elmondja, hogy az ügynökség 321 milliárd Ft-ot kezelt a es EU-s időszakban, melyből 141 milliárd került eddig kifizetésre. Az ügynökség kiemelt feladata 2013-ban, hogy egy EU-s jogszabály, az un. N+2-es szabály miatt - év végéig leszerződjenek a es időszak forrásaira, illetve év végéig ki is fizessék azokat. Az összes ÉAOP forrásnak eddig mintegy 25%-a érkezett Jász-Nagykun-Szolnok megyébe. Ismerteti, hogy az ÉAOP 5 prioritása, gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, közlekedésfejlesztés, humán erőforrás fejlesztés, valamint város és térségfejlesztés keretében Jász-Nagykun-Szolnok megyében 33,717 milliárd forint került eddig kifizetésre, a gazdaságfejlesztésre megítélt összeg arányaiban jelentősebb a többihez viszonyítva. A as ciklusban az európai uniós források 60%-a gazdaságfejlesztésre megy, amelynek kihelyezése az elmúlt évek tapasztalatai alapján, komoly feladatot jelent majd. Sebestyén Ferenc érdeklődik, hogy a mindennapi kifizetéseket milyen módon lehetne meggyorsítani. Dr. Mező Ferenc javaslatot tett már rá, hogy az engedélyezési rendszerven külön kellene választani a hazai illetve az EU-s pályázatokat. Ez is gyorsítaná a folyamatot. A másik pedig a kifizetési kérelmek kitöltése. Jelentős részük hiányosan érkezik hozzájuk, melynek pótlása is több hetet vesz igénybe. Szecsei Attila jelzi, hogy a mellékletek nehezen olvashatóak. A Közgyűlés az írásos tájékoztató alapján 20 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozza: 1/2013. (I.25.) számú határozata az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program évi előrehaladásáról 1. A Megyei Közgyűlés az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program évi előrehaladásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. A Megyei Közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek. 4. Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

5 5 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a január 23-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dobos László elmondja, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Kovács Sándor ügyrendi javaslatként indítványozza, hogy a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról szóló 21 határozatról ne külön-külön, hanem egy szavazással döntsön a Közgyűlés. A Közgyűlés az ügyrendi indítványt 20 igen szavazattal elfogadja, ennek megfelelően a határozatok elfogadásáról egy szavazással dönt. Ezt követően a Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 2/2013. (I.25.) számú határozata Tiszafüred Város Önkormányzata "A község PB gázról földgázra történő átállása" tárgyú, TTFC/EA/ /2003 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) keretéből támogatott "A község PB gázról földgázra történő átállása" tárgyban Tiszafüred Város Önkormányzattal kötött TTFC/EA/ /2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

6 6 3/2013. (I.25.) számú határozata Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata "Iskola épület tetőtér beépítése" tárgyú, TTFC/EA/ /2003 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) keretéből támogatott "Iskola épület tetőtér beépítése" tárgyban Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzattal kötött TTFC/EA/ /2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 4/2013. (I. 25.) számú határozata Tiszaderzs Község Önkormányzata "Széchenyi u. szilárd burkolatú építése" tárgyú, TTFC/EA/ /2003 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) keretéből támogatott "Széchenyi u. szilárd burkolatú építése" tárgyban Tiszaderzs Község Önkormányzattal kötött TTFC/EA/ /2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

7 7 5/2013. (I.25.) számú határozata Törökszentmiklós Város Önkormányzata "Törökszentmiklós szennyvízcsatorna hálózat építése és a meglévő szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése" tárgyú, TTFC/EA/ /2003 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) keretéből támogatott "Törökszentmiklós szennyvízcsatorna hálózat építése és a meglévő szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése" tárgyban Törökszentmiklós Város Önkormányzattal kötött TTFC/EA/ /2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 6/2013. (I.25.) számú határozata Nagykörű Község Önkormányzata "A község PB gázról földgázra történő átállása" tárgyú, TTFC/EA/ /2003 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) keretéből támogatott "A község PB gázról földgázra történő átállása" tárgyban Nagykörű Község Önkormányzattal kötött TTFC/EA/ /2003 számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

8 8 7/2013. (I.25.) számú határozata Mezőtúr Város Önkormányzata "Mezőtúr város szelektív hulladékgyűjtő rendszerének kiépítése és Települési folyékony hulladékszippantó, -szállító jármű beszerzése" tárgyú, H támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés előirányzat (TEHU) keretéből támogatott "Folyékony hulladékszállító jármű beszerzése a "Mezőtúr város szelektív hulladékgyűjtő rendszerének kiépítése és Települési folyékony hulladékszippantó, - szállító jármű beszerzése" tárgyban Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött H számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 8/2013. (I.25.) számú határozata Tiszafüred Város Önkormányzata "Belterületi termelő infrastruktúra fejlesztés a lakosság életminőségének javítása céljából - Külsőkertsor, Móricz Zsigmond, Nefelejcs utak felújítása" tárgyú, L támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Közgyűlés hozzájárul a évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Belterületi termelő infrastruktúra fejlesztés a lakosság életminőségének javítása céljából - Külsőkertsor, Móricz Zsigmond, Nefelejcs utak felújítása" tárgyban Tiszafüred Város Önkormányzatával kötött L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

9 9 9/2013. (I.25.) számú határozata Tiszaszőlős Község Önkormányzata "Madách utca szilárd burkolatú kiépítése" tárgyú, L támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Madách utca szilárd burkolatú kiépítése" tárgyban Tiszaszőlős Község Önkormányzatával kötött L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 10/2013. (I.25.) számú határozata Tiszaderzs Község Önkormányzata "Béke utca (I. szakasz) szilárd burkolattal történő lefedése" tárgyú, L támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Béke utca (I. szakasz) szilárd burkolattal történő lefedése" tárgyban Tiszaderzs Község Önkormányzatával kötött L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

10 10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 11/2013. (I.25.) számú határozata Cserkeszőlő Község Önkormányzata "Cserkeszőlő, Rákóczi utcában szilárd burkolatú út építése" tárgyú, L támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Cserkeszőlő, Rákóczi utcában szilárd burkolatú út építése" tárgyban Cserkeszőlő Község Önkormányzatával kötött L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 12/2013. (I.25.) számú határozata Tiszaszőlős Község Önkormányzata "Könyvtár és Szabadidőközpont felújítása" tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Közgyűlés hozzájárul a évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Könyvtár és Szabadidőközpont felújítása" tárgyban Tiszaszőlős Község Önkormányzatával kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

11 11 13/2013. (I.25.) számú határozata Községi Önkormányzat Jászboldogháza "Fogorvosi szék beszerzése" tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Fogorvosi szék beszerzése" tárgyban Jászboldogháza Község Önkormányzatával kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 14/2013. (I. 25.) számú határozata Tiszapüspöki Községi Önkormányzat "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" tárgyban Tiszapüspöki Község Önkormányzatával kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

12 12 15/2013. (I. 25.) számú határozata Cserkeszőlő Község Önkormányzata "A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati központjába egészségügyi gép-műszer beszerzése" tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati központjába egészségügyi gép-műszer beszerzése" tárgyban Cserkeszőlő Község Önkormányzatával kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 16/2013. (I.25.) számú határozata Jászboldogháza Község Önkormányzata "Egészségház funkcionális átalakítása" tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Egészségház funkcionális átalakítása" tárgyban Jászboldogháza Község Önkormányzatával kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

13 13 17/2013. (I.25.) számú határozata Tiszapüspöki Község Önkormányzata "Belterületi út építése - Munkácsy utca" tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Belterületi út építése - Munkácsy utca" tárgyban Tiszapüspöki Község Önkormányzatával kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 18/2013. (I.25.) számú határozata Újszász Város Önkormányzata "Béke krt. burkolaterősítése és kapcsolódó munkái" tárgyú, U támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (TEUT) keretéből támogatott "Béke krt. burkolaterősítése és kapcsolódó munkái" tárgyban Újszász Város Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

14 14 19/2013. (I.25.) számú határozata Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata "A jászalsószentgyörgyi Tavaszmező utca burkolatmegerősítése 170 m hosszúságban" tárgyú, U támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Közgyűlés hozzájárul a évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (TEUT) keretéből támogatott "A jászalsószentgyörgyi Tavaszmező utca burkolatmegerősítése 170 m hosszúságban" tárgyban Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 20/2013. (I.25.) számú határozata Tiszaszőlős Község Önkormányzata "Szarvas Sándor utca burkolatfelújítása" tárgyú, U támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Közgyűlés hozzájárul a évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (TEUT) keretéből támogatott " Szarvas Sándor utca burkolatfelújítása " tárgyban Tiszaszőlős Község Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

15 15 21/2013. (I.25.) számú határozata Törökszentmiklós Város Önkormányzata "Vécsey utca felújítása" tárgyú, U támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (TEUT) keretéből támogatott "Vécsey utca felújítása" tárgyban Törökszentmiklós Város Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett 22/2013. (I.25.) számú határozata Törökszentmiklós Város Önkormányzata "Jókai utca felújítása" tárgyú, U támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (TEUT) keretéből támogatott "Jókai utca felújítása" tárgyban Törökszentmiklós Város Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a hatályos 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet 34. (4) bekezdése 10 évről 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Kedvezményezett

16 16 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Ferencz Sped Kft. Vegyeskereskedés és Tüzép létesítése tárgyú TTFC/EA/ /2003 sz. szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Dobos László elmondja, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Molnár Imre: ismerteti, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadását támogatja. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 20 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlés 23/2013. (I.25.) sz. határozata a Ferencz Sped Kft. Vegyeskereskedés és Tüzép létesítése tárgyú TTFC/EA/ /2003 sz. támogatási szerződéséről A (a továbbiakban: Közgyűlés) - mint az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) jogutódja - a Tanács által, a Ferencz Sped Kft-vel (a továbbiakban: Támogatott) a Térség- és településfelzárkóztatási (TTFC) célelőirányzat évi keretéből, a Vegyeskereskedés és Tüzép létesítése tárgyú fejlesztés megvalósítására, TTFC/EA/ /2003 számon megkötött támogatási szerződés ügyében hozott 276/2012. (XI.23.) számú határozatát hatályában fenntartja, az abban a Támogatottnak a végrehajtó felé fennálló tartozás megtérítésére biztosított határidőt március 31-ig meghosszabbítja. Felelős: Határidő: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, ÉARFÜ Nonprofit Kft. folyamatos 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4. Ferencz Sped Kft, székhelyén 5. Magyar Államkincstár 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012. (II. 20.) ÖR. számú rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

17 17 Dobos László tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta azt. Molnár Imre: elmondja, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. A Közgyűlés minősített többséggel 12 igen és 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 1/2013. (I. 30.) ÖR sz. önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2012. (II. 20.) ÖR számú rendelet módosításáról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -a és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 20.) ÖR sz. rendeletét továbbiakban: rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A megyei közgyűlés a rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított a) bevételi főösszegét eft-ra b) kiadási főösszegét eft-ra módosítja az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdésben megállapított ezer Ft kiadási főösszeg feladatonkénti módosított előirányzatait az 1/a., 2/b., 3/d. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások ezer Ft munkáltatókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft támogatásértékű működési kiadás ezer Ft működési célú pénzeszköz-átadás ezer Ft előző évi pénzmaradvány átadás ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 8 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ezer Ft beruházási kiadás ezer Ft felújítási kiadás ezer Ft támogatási kölcsönök nyújtása ezer Ft létszámkeret 21,5 fő

18 18

19 19 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a módosított előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Véleménye szerint minden észrevétel, javaslat megtétele fontos az egyeztető fórumokon. Molnár Imre javasolja, hogy a koncepcióba az egészségügyi centrumok körébe kerüljön be a közel két milliárd forint értékű beruházással Kisújszálláson létesített strandfürdő is. Lakatos István: nem látja akadályát a kiegészítésnek, mivel amíg a közgyűlés nem szavazza meg csak tervezetnek minősül az anyag. Tokajiné Demecs Katalin támogatja képviselőtársa kérését, emlékszik rá, hogy korábban is jelezte már ezt az igényét. Kovács Sándor javasolja, hogy Kisújszállás felsorolásával kiegészítve kerüljön szavazásra az anyag. A Közgyűlés - a módosítás figyelembevételével az írásos előterjesztés alapján 20 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozza: 24/2013. (I.25.) számú határozata a Nemzeti Fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata című dokumentum véleményezéséről 1) A Megyei Közgyűlés a Nemzeti Fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata című dokumentumot megismerte. 2) A Megyei Közgyűlés a tervdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejezetét az 1. számú melléklet szerinti elfogadja. 3) A Megyei Közgyűlés a tervdokumentumhoz a 2. számú mellékletben részletezett észrevételeket teszi. 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Megyei főjegyző 3) Irodavezetők 4) Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság

20 20 6./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kovács Sándor: az előterjesztés módosított változata elektronikusan megküldésre került a közgyűlési tagok részére. Továbbá tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a január 23-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Sebestyén László: örömmel fogadta, hogy a Tiszazug térségével is ki lett egészítve a koncepció. Koszorú Lajos előadásában elmondja, hogy fel kell készülni a megye erősségeinek, gyengeségeinek kiegyensúlyozására. Hangsúlyozza a megyék közötti együttműködés fontosságát. A célrendszer 2030-ig fogalmaz meg jövőképet, illetve a as időszak fejlesztéseinek célhierarchiáját határozza meg, 5 területi és 4 ágazati cél megjelöléssel. Az elkövetkező 7 év fejlesztéseinek irányát meghatározó megyei dokumentum kialakítása széles körű társadalmi egyeztetéssel zajlik, a települési önkormányzatok, szakmai szervek, vállalkozások javaslatainak, észrevételeinek figyelembevételével. A Közgyűlés - a módosítás figyelembevételével az írásos előterjesztés alapján 20 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozza: 25/2013. (I.25.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerét a melléklet szerint megismerte és az abban foglaltakat első változatként elfogadja, az alábbi módosítással: A T.3. A megtorpant tiszántúli mezővárosi hálózat változatosságának erősítése értékeik mobilizálásával és innovatív város-vidék együttműködési formák kialakításával területi cél kettébontása szükséges az érintett együttkezelendő térségek alapján: A megye észak-keleti fele, a Nagykunság és a Tisza-tavi térség felzárkózásának megalapozása helyi értékek mobilizálásával. A Tiszazug és Mezőtúr térsége fejlődésének előmozdítása a térségi együttműködések kiterjesztésével. 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Megyei főjegyző 3) Irodavezetők

21 21 7./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy az előterjesztés mellékletében 11-es, valamint a 14-es sorszámú pályázatok további egyeztetéseket igényelnek, ezért az előterjesztésből törlendők, ezekről később dönt a közgyűlés. Továbbá elmondja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a január 23-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dobos László elmondja, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Kovács Sándor ügyrendi javaslatként indítványozza, hogy a támogatási szerződések lezárásáról szóló 47 határozatról ne külön-külön, hanem egy szavazással döntsön a Közgyűlés. A Közgyűlés az ügyrendi indítványt 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, ennek megfelelően a határozatok elfogadásáról egy szavazással dönt. Ezt követően a Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 12 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 26/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Idősek Otthona fejlesztése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Idősek Otthona felújítása tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette.

22 22 27/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Komp és komplejáró felújítása tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Komp és komplejáró felújítása tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. 28/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Önkormányzati szolgálati bérlakás felújítása tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról: A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Önkormányzati szolgálati bérlakás felújítása tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette.

23 23 29/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Idősek nappali klubhelyiség kialakítása tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi céljellegű decentralizált felhalmozást szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (CÉDE) keretéből támogatott Idősek nappali klubhelyiség kialakítása tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. 30/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Községi konyha HACCP eszközök beszerzése tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi céljellegű decentralizált felhalmozást szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (CÉDE) keretéből támogatott Községi konyha HACCP eszközök beszerzése tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette.

24 24 31/2013. (I.25.) számú határozata Tiszainoka Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi céljellegű decentralizált felhalmozást szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (CÉDE) keretéből támogatott Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyban Tiszainoka Községi Önkormányzattal kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. 32/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Tiszasas, Csépa, Szelevény szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul az évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Tiszasas, Csépa, Szelevény szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32., új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: , új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét.

25 25 33/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Településrendezési terv készítése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Településrendezési terv készítése tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32., új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 34/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32., új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét.

26 26 35/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Idősek Otthona berendezésének beszerzése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Idősek Otthona berendezésének beszerzése tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32., új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: , új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 36/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Klubkönyvtár villamoshálózat korszerűsítése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Klubkönyvtár villamoshálózat korszerűsítése tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7.

27 27 pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32. új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: , új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 37/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Belterületi utak felújítása tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Belterületi utak felújítása tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat; Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32., új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: ; KSH statisztikai számjel: régi: új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét.

28 28 38/2013. (I.25.) számú határozata Tiszasas Községi Önkormányzat Általános Iskola épület felújítása tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi céljellegű decentralizált felhalmozást szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (CÉDE) keretéből támogatott Általános Iskola épület felújítása tárgyban Tiszasas Községi Önkormányzattal kötött D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Név: régi: Tiszasas Község Önkormányzata, új: Tiszasas Községi Önkormányzat, Cím: régi: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32. új: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.; Adószám: régi: , új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: , új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 39/2013. (I.25.) számú határozata Szelevény Községi Önkormányzat Településrendezési terv készítése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrás (TEKI) keretéből támogatott Településrendezési terv készítése tárgyban Szelevény Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 7. pontjában vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget maradéktalanul teljesítette. A Közgyűlés hozzájárul a támogatási szerződés adatváltozás miatti módosításához (Adószám: régi: új: ; Számlavezető hitelintézet: régi: OTP Fiók Kunszentmárton, új: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; Bankszámlaszám: régi: , új: , KSH statisztikai számjel: régi: , új: ). A Támogatási Szerződés adatváltozásból adódó módosításának aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 7/2015. (XII.18.) ÖR rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 9-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 Tartalomjegyzék SZÁM TÁRGY A MEGYEI KÖGYŰLÉS HATÁROZATAI száma 133/2012. (IX. 14.) 134/2012. (IX. 14.) 135/2012. (IX. 14.) 136/2012. (IX. 14.) 137/2012. (IX. 14.) 138/2012. (IX. 14.) 139/2012.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. június 4-én, a JNSZM TCKÖ soron következő testületi ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. június 4-én, a JNSZM TCKÖ soron következő testületi ülésén. Jegyzőkönyv Készült: 2008. június 4-én, a JNSZM TCKÖ soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Bejelentéssel távol van: Meghívottak: Lukács Mihály elnök Rácz Tamás elnökhelyettes Jónás Zoltán, Csóka

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 22-én a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága üléséről. Jelen vannak:molnár Imre, a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v JK.271.016-27/2015. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET TISZTÚJÍTÓ Időpont: 2014. március 28. 10-13 óráig. Helyszín: a DAB tanácskozó terme. Jelen van: 57 fő, a jelenléti ív szerint KÖZGYŰLÉSÉRŐL Az egyesületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. június 24-i üléséről Határozat: 77 90/2010.(VI.24.) számú 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Körmend város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4195-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XII. Iktatószám: 317-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben