XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 39/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról 40/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsága tagjának jóváhagyásáról 57/2008. (III.28..) sz. határozat A Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács elnökének megbízásáról 58/2008. (III. 28.) sz. határozat Szociális Módszertani Szakértıi Bizottságba tag delegálásáról 59/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójának kinevezésérıl /2008. (III. 28.) sz. határozat Megyei aljegyzı kinevezésérıl /2008. (III. 28.) sz. határozat Vas Megye Szívprogramja programfelelısi tisztségének betöltésérıl 238 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 5/2008. (III.28.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 6/2008. (III.28.) rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX.27.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 35/2008. (III. 28.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról 263

2 MÁRCIUS /2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 37/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat támogatásáról 38/2008. (III. 28.) sz. határozat A Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon, valamint a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kıszeg alapító okiratának módosításáról 41/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról /2008. (III. 28.) sz. határozat A Mesteri Termál Kft. társasági szerzıdésének elfogadásáról /2008. (III. 28.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár két fejlesztési pályázatának támogatásáról, az alapító okirat, valamint az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításáról 44/2008. (III. 28.) sz. határozat A fogyasztóvédelmi intézményrendszer átszervezésérıl és a nyugat-dunántúli régió fogyasztóvédelmi szervezeteinek tevékenységérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 45/2008. (III. 28.) sz. határozat A megye munkaerı-piaci helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 46/2008. (III. 28.) sz. határozat A megyei szlovén oktatás helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 47/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága közötti tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról 48/2008. (III. 28.) sz. határozat A pedagógiai szakszolgálatok megyei feladatellátásának helyzetérıl, különös tekintettel a logopédiai ellátást érintıen címő beszámoló elfogadásáról 49/2008. (III. 28.) sz. határozat A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló vissza nem térítendı támogatás felhasználására vonatkozó szabályzat elfogadásáról 50/2008. (III. 28.) sz. határozat A megyei önkormányzat részére folyószámla-hitel felvételének engedélyezésérıl 51/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 52/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. részére tagi kölcsön nyújtásáról 53/2008. (III. 28.) sz. határozat A Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatoknak a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történı átadás-átvételérıl szóló megállapodás módosításáról /2008. (III. 28.) sz. határozat A évi közbeszerzési terv elfogadásáról 298

3 2008. MÁRCIUS /2008. (III. 28.) sz. határozat A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium két szakmacsoportos képzése beindításának engedélyezésérıl /2008. (III. 28.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2008. (III. 28.) sz. határozat Támogató nyilatkozatról az ikervári sporthorgászfalu építési engedélyeztetési eljárásához /2008. (III. 28.) sz. határozat Állami vagyon térítésmentes átadásának kezdeményezésérıl 298 KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a megye munkaerı-piaci helyzetérıl 299 Tájékoztató a szlovén oktatás helyzetérıl a megyében 309 Beszámoló a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága közötti tevékenységérıl 310 Beszámoló a pedagógiai szakszolgálatok megyei feladatellátásának helyzetérıl, különös tekintettel a logopédiai ellátást érintıen 324 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 32/2008. (II. 15.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Gazdaságáért Díj elismerést: Fekete István Pannunion Csomagolóanyag Zrt. Vitéz Both Béla Emlékdíj elismerést: Joó Imre "Vas Megye Közgyőlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" elismerést: Farkas József Petkovits Sándor Dr. Péntek Kálmán Ph.D Dr. Schermann Vera Woki Zoltán

4 MÁRCIUS 28. "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: Düh Ilona Jakabné Takács Mária Kampel István Kiss Károlyné Dr. Marton Ferenc Székely Zoltán "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: Baloghné Sztana Margit Horváth Gáborné Horváthné Kutasi Mária Jancsó Józsefné Sárváry Lászlóné Soós Istvánné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: Aigner Géza Cservék László Gelencsér Ildikó Hullmann Szilvia Méreiné Horváth Mária Sándor János Söptei Imre Szélesi Attila "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: Csuka Lajosné Dr. Garzuly Ferenc Dr. Giczy Sarolta Dr. Kovács József Dr. Mesterházy Gábor Molnár Erzsébet Molnár Lajosné Szalayné Gaál Jolán "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: Dikoveczné Kiss Mária Rozália Greguss László Majoros Gáborné Vendrı György Kovács László "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerést: Bozzay Kálmánné Dr. Halmai Csaba Kardos József Móritzné Prisznyák Judit Hárominé Orbán Erika

5 2008. MÁRCIUS "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: Bali László Ernst József Gömböcz Endre Tihanyi Tibor Ferenc Vaida Florin "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Csordásné MajerAndrea Farkas János Tóth Zoltán részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: március 15. A megyei közgyőlés 39/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság Felügyelı Bizottságának tagját, Dr. Kiss Bélát tisztségébıl visszahívja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 40/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelı Bizottsága tagjának jóváhagyásáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság Felügyelı Bizottságába Kajdiné Tuba Andreának a kórház dolgozói által történı delegálását jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 57/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács elnökének megbízásáról A közgyőlés a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács elnöki feladatainak ellátásával Fördısné Dr. Kardos Erzsébetet bízza meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 58/2008. (III.28.) sz. határozata Szociális Módszertani Szakértıi Bizottságba tag delegálásáról A közgyőlés a szociális módszertani feladatok ellátásában közremőködı szakértıi bizottság tagjai sorába Bukits Esztert, a megyei önkormányzat szociális munkatársát delegálja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

6 MÁRCIUS 28. A megyei közgyőlés 59/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a lefolytatott pályázati eljárás eredménye és a szakmai bizottság javaslata alapján a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága magasabb vezetınek minısülı igazgatójának május 6-tól kezdıdıen öt éves idıtartamra Dr. Nagy Zoltánt nevezi ki. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: május 1. A megyei közgyőlés 60/2008. (III.28.) sz. határozata megyei aljegyzı kinevezésérıl A közgyőlés április 1. napi hatállyal a Vas megyei Önkormányzat Közgyőlésének aljegyzıjévé Dr. Stankovits György István 9922 Pinkamindszent, Fı u. 14/F. szám alatti lakost nevezi ki. A kinevezés határozatlan idıre szól, 6 hónap próbaidı kikötésével. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke, illetve a megyei fıjegyzı azonnal A megyei közgyőlés 61/2008. (III.28.) sz. határozata Vas Megye Szívprogramja programfelelısi tisztségének betöltésérıl A közgyőlés megbízza a Vas Megyéért Egyesület részérıl Dr. Nagy Lajos megyei kardiológus szakfıorvost, valamint a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának elnökét, Horváthné Stukics Erzsébetet a Vas Megye Szívprogramja programfelelısi tisztségének betöltésére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2008. (III.28.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, b.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. 2. A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás E Ft (területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel E Ft.

7 2008. MÁRCIUS A R. 9. (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata , c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.)vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. 3. Az (1) bekezdésben rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis. önk Személyi juttatások elıirányzata Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejleszt: , Mőködési likvid h Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok Mőködési tartalék: céltartalék , Fejlesztési tartalék: általános Céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, Kiadási elıirányzat mindösszesen 13, A R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ban határozza meg, a területi kisebbségi önkormányzatokét 684 E Ft-ban. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban általános tartalékot 5, E Ft-ban. kisebbségi önkormányzatok mőködési tartalékát 684 E Ft-ban rögzíti. 5. A R. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 9. (2) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R. 11. (1) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R. 12. (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., A R. 2. (2.) bekezdésében hivatkozott 6/A, B, számú, a 14. -ban hivatkozott 14. számú, a 20. (2) bekezdésében hivatkozott 13/A, B, C. sz. mellékletei helyébe a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat adatait nem tartalmazó e rendelet ugyanazon tartalmú mellékletei lépnek. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Szombathely, március Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 MÁRCIUS 28.

9 2008. MÁRCIUS

10 MÁRCIUS 28.

11 2008. MÁRCIUS

12 MÁRCIUS 28.

13 2008. MÁRCIUS

14 MÁRCIUS 28.

15 2008. MÁRCIUS

16 MÁRCIUS 28.

17 2008. MÁRCIUS

18 MÁRCIUS 28.

19 2008. MÁRCIUS

20 MÁRCIUS 28.

21 2008. MÁRCIUS

22 MÁRCIUS 28.

23 2008. MÁRCIUS

24 MÁRCIUS 28.

25 2008. MÁRCIUS

26 MÁRCIUS 28.

27 2008. MÁRCIUS

28 MÁRCIUS 28.

29 2008. MÁRCIUS A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2008. (III.28.) rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX.27.) rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 5. -a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezetı intézkedése alapozza meg. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. (3) Az ellátás iránti kérelmet közvetlenül a kiválasztott intézmény vezetıjéhez lehet benyújtani. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt. Döntésérıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. Ha az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a közgyőlés elnökéhez fordulhat. A beadványról a közgyőlés elnöke határozattal dönt. (5) Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevı: - önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, - a háziorvos, kezelıorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezıtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, - kapcsolata vele együtt élı hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. (6) Az ellátás igénybevételének idıpontjában az intézményvezetı megállapodást köt az ellátást igénybevevıvel, illetve törvényes képviselıjével. (7) Az intézményvezetı a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. 2. A R. 6. (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (3) Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonába, részlegébe történı beutalásnál be kell szerezni az ellátást igénylı, az ellátásra rászoruló személy lakhelye szerint illetékes gyógyintézet pszichiátriai, ha erre külön lehetıség van, szenvedélybeteg esetében az addiktológus fıorvos 3 hónapnál nem régebbi

30 MÁRCIUS 28. szakvéleményét arról, hogy a beteg számára indokolt-e, illetve a beteg alkalmas-e a betegségének megfelelı szakosított szociális intézményi elhelyezésre. Amennyiben a beteg alkalmas más típusú intézményben történı elhelyezésre, a szakvéleménynek ki kell térni arra, hogy a beteg milyen típusú intézményben helyezhetı el. 3. A R a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselıje kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselıje kezdeményezése alapján az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti idıpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szőnik meg. (2) Az intézményvezetı az intézményi jogviszony megszünteti, ha a jogosult: a) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. (3) Az intézmény vezetıje az ellátás megszüntetésérıl, valamint a megszüntetés ellen tehetı panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselıjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. (4) A fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. (5) A felmondási idı bentlakásos intézmény esetén 3 hónap. 4. A R. 14. (7) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (7) A személyi térítési díj csökkentésérıl, illetve elengedésérıl a megyei közgyőlés elnöke mérlegelési jogkörében eljárva határoz, figyelemmel a személyi térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyaira, továbbá egyéb méltánylást érdemlı körülményeire. Méltánylást érdemlı körülménynek tekintendı különösen, ha a közös háztartásban élık személyi térítési díj fizetési kötelezettséggel, továbbá elismert költségekkel csökkentett összjövedelmébıl számított 1 fıre jutó jövedelme nem haladja meg: a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, b) két- vagy többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át. E rendelet alkalmazásában elismert költségek: a lakbér, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete, a lakásfenntartás költségei azaz a víz, villany, főtés költségei, a közös költség, a csatorna és szemétszállítás díja, továbbá a rendszeres gyógyszerköltség, valamint a gyermektartásdíj.

31 2008. MÁRCIUS E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Szombathely, március 28. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 35/2008. (III.28.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A megyei közgyőlés 36/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 37/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat támogatásáról A közgyőlés a évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) rendeletében meghatározott Ft, azaz ötszázezer forint összegő hozzájáruláson felül további hozzájárulást nem biztosít a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat részére. Felelıs: a közgyőlés elnöke az értesítésért Határidı: azonnal A megyei közgyőlés 38/2008. (III.28.) sz. határozata a Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon, valamint a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kıszeg alapító okiratának módosításáról A közgyőlés: 1./ Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kıszeg Alapító Okiratát az elıterjesztéssel egyezıen módosítja azzal, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek esetében a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Gyermekotthona kizárólag abban az esetben biztosíthat ideiglenes elhelyezést, amennyiben a szakellátásba kerülı gyermek már a bekerülést megelızıen az intézmény iskolájában tanult, vagy biztosra vehetı, hogy ott fog tanulni és a TEGYESZ befogadó csoportja férıhely hiányában nem tud számára ellátást nyújtani;

32 MÁRCIUS / a Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Alapító Okiratát az elıterjesztéssel egyezıen módosítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal * Vas Megye Közgyőlésének 21/1994. (II.11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994.(IV.8.), a 126/1996.(XII.6.), a 101/1997.(IX.30.), a 105/1997.(IX.30.), a 117/1998.(VIII.28.), a 44/1999.(III.26.), a 139/2000.(XI.16.) és a 102/2001.(IX.21.), a 81/2003.(VI.27.) és a 110/2003.(IX.19.), 12/2004. (II.13.), a 31/2004.(III.26.), a 135/2004.(IX.23.), a 200/2004.(XII.17.) és a 44/2005. (III. 25.) a 100/2005. (V. 27.), 163/2005. (IX. 23.) a 73/2006 (IV. 28.), 145/2006. (IX.8.), 42/2007. (III.30.), a 163/2007.(VIII.20.), a 207/2007. (XI. 30.) 11/2008. (II.15.) és a 38/2008. (III. 28.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: DR. NAGY LÁSZLÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése: - Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Általános Iskola és Kollégium - Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Beszédjavító Általános Iskola és Kollégium - Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium - Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Fiú Gyermekotthon - Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Leány Gyermekotthon 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9730 Kıszeg, Kiss János u Tagintézménye: nincs 5. Telephelyei: 9730 Őrhajósok u. 19/A. IV/ Mőködési területe: Vas megye 7. Alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 8. Alapítás dátuma: Intézménytörténeti szempontból az intézmény létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy 10. Az intézmény fenntartó és Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése felügyeleti szerve: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki 12. Intézmény típusa: sajátos nevelési igényő gyermekeket, tanulókat ellátó többcélú, közös igazgatású gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény: a) iskolai életmódra történı felkészítés, b) általános iskola, c) speciális szakiskola,

33 2008. MÁRCIUS Tagozatai: nappali 14. Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás d) kollégium, e) gyermekotthoni és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény. 15. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek: sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása évfolyamon sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása felzárkóztató iskolai nevelés oktatás OKJ varrómunkás OKJ zöldség- és főszernövény termelı OKJ szınyegszövı OKJ kımőves OKJ szobafestı, mázoló és tapétázó OKJ asztalos OKJ asztalosipari felületkezelı OKJ parkgondozó OKJ géplakatos OKJ takarító OKJ asztalosipari szerelı napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezet, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves korú gyermekek teljes körő ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett éves korú fiatalok utógondozói ellátását, különleges gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett, különleges ellátást igénylı 3-18 éves korú gyermekek teljes körő ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett, különleges ellátást igénylı18-24 éves korú fiatalok utógondozói ellátását. Mindezen ellátás két 40 fıs gyermekotthonban, valamint külsı férıhelyen történik.

34 MÁRCIUS diáksport fürdı- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 16. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) munkahelyi vendéglátás b.) saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás) c.) növénytermelési, kertészeti szolgáltatás mezıgazdasági (tangazdaság-kertészet) szolgáltatás, termékértékesítés a kötelezı feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására d.) egyéb szálláshely szolgáltatás e.) intézményi étkeztetést kiegészítı tevékenység 17. Évfolyamainak száma: a) iskolai életmódra felkészítés: egy b) általános iskola: nyolc c) speciális szakiskola: kettı+ kettı (vagy három) 18. Felvehetı maximális tanulólétszám: a) általános iskola: - alsó tagozat: 104 fı - felsı tagozat: 120 fı b) beszédjavító általános iskola: - alsó tagozat: 104 fı - felsı tagozat: 120 fı c) speciális szakiskola: 210 fı d) kollégium: - Általános Iskola kollégiuma: 60 fı - Beszédj.Ált.Isk. kollégiuma: 130 fı - Spec.Szakisk. kollégiuma: 80 fı összesen: 270 fı 19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyőlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei közgyőlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza. 20. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 21. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv. 22. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 23. Az intézmény KSH azonosítója: Hatálybalépés ideje: a kihirdetés napja, illetve a 12. a), a 15. pont 1. szakfeladata, valamint a 17.a) pont augusztus 31-jén hatályát veszti. Szombathely, március 28. Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke

35 2008. MÁRCIUS * Vas Megye Közgyőlésének 21/1994. (II. 11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994. (IV. 8.), a 103/1997. (IX. 30.) a 105/1997. (IX. 30.), a 117/1998 (VIII.28.), a 44/1999. (III.26.), a 155/2000. (XII.1.) a 102/2001. (IX. 21.), a 81/2003. (VI. 27.), a 110/2003. (IX.19.), a 12/2004. (II. 13.), a 31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 129/2005. (VI. 17.), a 163/2005. (IX.23.), a 73/2006 (IV.28), a 42/2007. (III.30.), a 207/2007. (XI. 30.), a 11/2008. (II. 15.) és a 38/2008. (III. 28.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: RUMI ÓVODA, FEJLESZTİ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTİ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEK- ÉS DIÁKOTTHON 2. Az intézmény rövid neve: Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény 3. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9766 Rum, Kastély park1. 5. Tagintézménye: nincs 6. Székhelyén kívüli telephelye: nincs 7. Mőködési területe: Vas megye 8. Az alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 9. Alapítás dátuma: Intézménytörténeti szempontból létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy 11. Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki. 13. Az intézmény típusa: sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelését-oktatását ellátó többcélú, közös igazgatású gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény: iskolai életmódra történı felkészítés, általános iskola, készségfejlesztı speciális szakiskola, diákotthon és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény. 14. Tagozata: nappali 15. Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás 16. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása, autista gyermekek integrált oktatása fejlesztı iskolai oktatás

36 MÁRCIUS sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása. Elıkészítı szakiskola évfolyam sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére, felkészítı iskolai oktatása készségfejlesztı speciális szakiskolában évfolyam - - kézi rongyszınyeg-készítı - - papírárú-feldolgozó - -kerti munkás - -intézmény takarító szakmákban napköziotthoni és tanulószobai ellátás (iskolaotthonos nevelés-oktatás ) nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi ellátása óvodai közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés különleges gyermekotthoni ellátás keretében: - teljes körő ellátást nyújt az ideiglenesen elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett, különleges ellátást igénylı 3-18 éves korú gyermekek számára két lakásotthonban, - utógondozói ellátást nyújt az átmeneti és tartós nevelésbe vett éves korú fiatalok számára egy lakásotthonban, diáksport önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 17. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként b.) közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenység tanterem bérbeadása - szolgálati lakás, illetve férıhely bérbeadása - nem üzleti célú szabadidıs szálláshely üzemeltetése 18. Évfolyamainak száma: - iskolai életmódra felkészítés egy - általános iskola nyolc - fejlesztı iskola egy - készségfejlesztı speciális szakiskola kettı + kettı 19. Felvehetı maximális tanulólétszám: óvoda: 10 fı általános iskola: - alsó tagozat: 40 fı - felsı tagozat: 48 fı - ált. isk. összesen: 88 fı speciális szakiskola közismereti (9-10 évf.) 16 fı speciális szakiskola szakképzı ( évf.) 48 fı kollégium: 90 fı gyermekotthon: 8 fı lakásotthonok: (2x8 fı) 16 fı 20. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyőlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei közgyőlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza. 21. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 22. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv.

37 2008. MÁRCIUS Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 24. Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, március 28. Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke A megyei közgyőlés 41/2008. (III.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság Alapító Okiratát az elıterjesztés szerinti tartalommal módosítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Alulírott Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám) alapító (a továbbiakban: Alapító) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) rendelkezéseinek megfelelıen zártkörő alapítás útján egyszemélyes, kiemelkedıen közhasznú, zártkörően mőködı, nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: Társaság) hoz létre. I. Általános adatok 1./ A Társaság cégneve: Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság 2./ Rövidített cégnév: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 3./ A Társaság székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31. szám. 4./ A Társaság fióktelepei: a./ 9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. b./ 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130. c./ 9700 Szombathely, Március 15 tér 3. d./ 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41. e./ 9700 Szombathely, Petıfi Sándor u. 43.

38 MÁRCIUS 28. f./ 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 45. g./ 9700 Szombathely, Paragvári u / Elıtársaság: 5.1. A Társaság tevékenységét az Alapító Okirat ellenjegyzésének napjától elıtársaságként azonnal megkezdi. Az elıtársaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követıen folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet Az Alapító Okiratban kijelölt vezetı tisztségviselık a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az elıtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez főzött bejegyzés alatt ( b. a. ) toldattal kell jelezni Az elıtársaságra a részvénytársaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni a következı eltérésekkel: az elıtársaság tagjainak személyében a Gt. által kötelezıként elıírt eseteket kivéve változás nem következhet be; az Alapító Okirat módosítására a cégbíróság hiánypótlásra történı felhívása teljesítésének kivételével nem kerülhet sor; jogutód nélküli megszőnés vagy más gazdasági társasággá, illetve közhasznú társasággá való átalakulást nem határozhatja el az Alapító, gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt Ha a Társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a Társaság további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles mőködését megszüntetni. A vezetı tisztségviselık kötelezettségvállalásaiból eredı tartozásokért az Alapító a Társaság megszőnése esetére irányadó szabályok szerint köteles helytállni Az Alapító korlátozott helytállása ellenére ki nem elégített követelések fennmaradása esetén, harmadik személyek irányában az elıtársaság nevében eljárt vezetı tisztségviselıi korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni. 6./ A Társaság idıtartama: A Társaság a bejegyzéstıl számított határozatlan idıtartamra jön létre. 7./ A Társaság célja: 7.1. A Társaságot az Alapító Vas megye, továbbá a regionális feladatokra vonatkozóan szakmánként eltérı kiterjedéssel - Gyır-Moson-Sopron, Veszprém, és Zala megye területére kiterjedı hatállyal általános - aktív és krónikus - fekvı- és járóbeteg-ellátásra, nappali kórházi és gyógyfürdı ellátást végzı egészségügyi szolgáltatás ellátására hozza létre, amelynek során feladata az egyén egészségének megırzése, a betegségek megelızése, korai felismerése, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a kialakult állapot javítása, illetve további állapotromlás megakadályozása céljából a beteg vizsgálata, kezelése, gondozása, ápolása, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása, továbbá az ezekhez kapcsolódó és segítı kiegészítı tevékenységek és szolgáltatások biztosítása A Társaság kéri a kiemelkedıen közhasznú szervezetként történı nyilvántartásba vételét figyelemmel arra, hogy olyan, az önkormányzati egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat lát el, amelyekrıl az alább megjelölt törvények alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70. (1) bekezdése b) pontja szerint a megyei önkormányzat kötelezı feladatként gondoskodik különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, b) az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 152. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a tulajdonában, vagy használatában lévı

39 2008. MÁRCIUS járóbeteg-szakellátást és fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézmények mőködtetését biztosítja. 8./ A Társaság tevékenységi körei: 8.1. A Társaság TEÁOR 08 szerinti tevékenységi köre: Fı tevékenység: Fekvıbeteg-ellátás További tevékenységek Orvosi eszköz gyártása, Gyógyszer kiskereskedelem, Gyógyászati termék kiskereskedelem, Egyéb vendéglátás, Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység, Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés, Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység, Egyéb takarítás, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Szakmai középfokú oktatás, Felsı szintő, nem felsı fokú oktatás Felsı fokú oktatás, Máshova nem sorolt egyéb oktatás, Oktatási kiegészítı tevékenység, Általános járóbeteg-ellátás, Szakorvosi járóbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, nem kórházi ápolás, Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás, Egyéb bentlakásos ellátás, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 8.2. A Társaság célja szerinti közhasznú tevékenységek a Kszt. 26. c) pontja alapján: a) egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt. 26. c) 1. pontja) b) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt. 26. c) 3. pontja) c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt. 26. c) 4. pontja) 8.3. A Társaság tevékenységi körei közül kiemelkedıen közhasznú tevékenyégi körök: Fekvıbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás, Szakorvosi járóbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, nem kórházi ápolás, Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 8.4. A Társaság tevékenységi körei közül közhasznú tevékenységi körök: Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés,

40 MÁRCIUS Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység, Szakmai középfokú oktatás, Felsı szintő, nem felsı fokú oktatás Felsı fokú oktatás, Máshova nem sorolt egyéb oktatás, Oktatási kiegészítı tevékenység, Egyéb bentlakásos ellátás, A Társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak kiegészítı jelleggel, közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat, a nyereség a Társaság vagyonát gyarapítja, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 9./ A Társaság vagyona: 9.1. A Társaság saját vagyona ,- Ft, azaz húszmillió forint, amely készpénzbıl áll és az alaptıke 100 %-a. Az alaptıke teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amely az alapításkor teljes egészében rendelkezésre áll és az Alapító Okirat aláírásáig befizetésre került A Társaságnak 200 db, azaz kettıszáz darab, egyenként Ft, azaz egyszázezer forint névértékő, egy részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvénye van, amely kizárólag az Alapító tulajdonában van. A Társaság alaptıkéjének elıállítása dematerializált módon történik. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. II. A Társaság Alapítója 1./ A Társaság Alapítója a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám; adószáma: ; statisztikai számjegye: ; PIR azonosító: ; képviselıje: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke) 2./ Az Alapító a Társaságban minısített többséget biztosító befolyással bír, így felelısségére a Gt ban foglalt szabályozás az irányadó. III. Részvények A részvény kibocsátása és annak formái és kellékei: 1./ A Társaság részvényeit az értékpapírokra vonatkozó elıírások szerint, dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvények elıállítása során a 284/2001. Korm. rendelet, a Tpt. és a Gt. vonatkozó szabályait kell betartani. 2./ A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosító módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza. 3./ Dematerializált részvénynek a részvénykönyv vezetıje számára történı bejelentésére, a részvényesnek az értékpapírszámlán történı jóváírását követı két munkanapon belül az értékpapírszámla-vezetı köteles. Az értékpapírszámla-vezetı nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezik. 4./ A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

41 2008. MÁRCIUS IV. A Társaság szervezete 1./ Közgyőlés a Társaságnál nem mőködik, a közgyőlés jogait az Alapító gyakorolja. 2./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, b./ döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról, c./ a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása, d./ az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság - dolgozók által választott tagok kivételével - tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, e./ az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság, a Könyvvizsgáló, a Vezérigazgató díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek meghatározása, f./ a Vezérigazgató kinevezése, felmentése, g./ a Vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jog gyakorlása, h./ a közhasznúsági jelentés elfogadása a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával együtt, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, i./ döntés a részvények típusának átalakításáról, j./ döntés a dematerializált részvény nyomdai úton elıállított részvénnyé, illetve a nyomdai úton elıállított részvénynek dematerializált részvénnyé alakításáról, k./ döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, l./ döntés az alaptıke felemelésérıl, m./ döntés az alaptıke leszállításáról, n./ Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, o./ a Társaság szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása, p./ hitelfelvétel engedélyezése, r./ gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, s./ tıkebefektetés más gazdasági társaságba, t./ döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, u./ döntés részvényátruházáshoz való hozzájárulásról. v./ az Államháztartásról szóló törvény 95/A. (5) bekezdés szerinti szabályzat megállapítása és módosítása. 3./ Az Alapító jogosult minden, az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntési jogot magához vonni. 4./ Az Alapító a Kszt. 7. (4) bekezdésében foglalt szabályozás alapján döntéshozatalát megelızıen köteles az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az Alapítónak a vélemény megadásához olyan határidıt kell biztosítania, amely elegendı a döntés tárgyát képezı kérdésre vonatkozó vélemény megalapozott kialakításához. Az írásos vélemények nyilvánosak. 5./ Az Alapító által meghozott Alapítói Határozatokról az Alapító a Vezérigazgatót írásban köteles értesíteni. A Vezérigazgató az Alapító döntéseirıl folyamatos nyilvántartást vezet, azokat közlésük után haladéktalanul be kell jegyezni a Határozatok Könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintı döntést hoz az érintettek számától függıen, a döntést a Vezérigazgató vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételérıl.

42 MÁRCIUS 28. V. Igazgatóság 1./ Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetı szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. 2./ Nem lehet az Igazgatóság tagja az a személy, akire vonatkozóan a Gt. 23., 25. (1)-(2) és (4) bekezdésében, továbbá a Kszt. 8. (1) bekezdésében, illetve az Alapító Okiratban rögzített összeférhetetlenségi ok fennáll. 3./ Az Igazgatóság 3, azaz három tagból áll. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság tagjai részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. 4./ Az Igazgatóság szeptember 30. napjáig kijelölt tagjai: 1./ Németh Árpád Anyja neve: Szíjj Rozália Lakcím: Szombathely, Aranypatak u / Dr. Nagy Lajos Anyja neve: Nagy Kornélia Lakcím: Szombathely, Vízöntı u / Horváth Melinda Anyja neve: Guóth Jolán Lakcím: Celldömölk, Kıtörı u / Az Igazgatóság: a./ felelıs a Társaság mőködési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, b./ jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító, a Felügyelı Bizottság, illetve a Könyvvizsgáló hatáskörébe, c./ irányítja a Társaság gazdálkodását, d./ megállapítja az Igazgatóság ügyrendjét, e./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl, f./ a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz beterjeszti, g./ évente legalább egyszer jelentést készít az Alapító részére a Társaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról, valamint legalább háromhavonta a Felügyelı Bizottság számára, h./ ellátja mindazokat az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály elıír, i./ a Vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az Alapító delegált reá, j./ feladata a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, s az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elıterjesztése, k./ feladata az Alapító kérésére a Társaság ügyeire vonatkozó felvilágosítás nyújtása, l./ feladata az alaptıke felemelésével, leszállításával összefüggı feladatok ellátása. m./ feladata az Államháztartásról szóló törvény 95/A. (5) és (8) bekezdés szerinti az Alapító által megállapított iratok cégiratok közötti letétbe helyezése, annak elfogadásától számított 30 napon belül,

43 2008. MÁRCIUS n./ köteles nyolc napon belül - a Felügyelı Bizottság egyidejő értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tıkéje a veszteség következtében az alaptıke kétharmadára csökkent, vagy saját tıkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, illetve a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi, o./ a Társaság dolgozóit cégjegyzésre feljogosítja. 6./ Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább két havonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést annak megkezdése elıtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az idıpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján. Az ülésre a Felügyelı Bizottság elnökét meg kell hívni. 7./ Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelı Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejő megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstıl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. 8./ Az Igazgatóság ülésének elıkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. 9./ Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság összes tagja jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyhangú határozattal hozza. 10./ Az Igazgatóság ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerő volt-e, b./ a résztvevık nevét, c./ a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, d./ a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzıkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelı Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell küldeni az ülést követı 15 napon belül. 11./ A Vezérigazgató az Igazgatóság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, azokat közlésük után haladéktalanul be kell jegyezni az Igazgatósági Határozatok Nyilvántartásába. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. 12./ Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztségeket betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a társaság mőködése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggı mulasztásaikért. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megırizni. 13./ Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma csökkenne, úgy az igazgatósági tag lemondásának hatálya csak akkor áll be, amikor az Alapító az új tagot kijelöli. VI. A Vezérigazgató 1./ A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató irányítja és ellenırzi a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen.

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) a továbbiakban

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Szám: 2-14 /2011. Készült: J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Jelen vannak: továbbá: Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

A SIDINFO Nonprofit Kft alapító okiratának alábbiak szerinti módosításához kérem a Tisztelt Képviselı-testület jóváhagyását.

A SIDINFO Nonprofit Kft alapító okiratának alábbiak szerinti módosításához kérem a Tisztelt Képviselı-testület jóváhagyását. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! A SIDINFO Nonprofit Kft. Sárospatak Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 40/2014. (II.25.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 302/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben