XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 149/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára ideiglenes bizottság létrehozásáról 181/2011. (IX. 23.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról és a pályázatokat véleményezı elıkészítı bizottságba tag delegálásáról 182/2011. (IX. 23.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának megbízásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2011. (IX. 27.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról 13/2011. (IX. 27.) ö. rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 150/2011. (IX. 23.) sz. határozat A között megvalósuló Vas megyei közútfejelsztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató napirendi levételérıl /2011. (IX. 23.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2011. (IX. 23.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 153/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

2 SZEPTEMBER /2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 155/2011. (IX. 23.) sz. határozat Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény alapító okiratának módosításáról 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Szombathelyi Képtár Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságába beolvasztással történı átalakításáról, valamint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról telephely megszőnése miatt 157/2011. (IX. 23.) sz. határozat A munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében címő tájékoztató elfogadásáról 158/2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 159/2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 160/2011. (IX. 23.) sz. határozat A megyei önkormányzat intézményfenntartói feladatainak január 1-tıl várható megszőnésével kapcsolatos kormányhivatali kezdeményezésérıl 161/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelı megállapodás módosításáról 162/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönrıl 163/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. régi CT berendezésének értékesítésérıl és tagi kölcsön nyújtásáról gép-mőszer beszerzéséhez 164/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tökéjébıl a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola részére biztosított kölcsön törlésérıl 165/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbításáról 166/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vasi TISZK TIOP pályázatához kapcsolódó elıirányzat módosításáról 167/2011. (IX. 23.) sz. határozat A kıszegi Dr. Nagy László EGYMI-hez tartozó gyógyuszoda megyei feladat-ellátási kötelezettségének Kıszeg Város Önkormányzata részére történı átadásáról, továbbá a feladatellátást szolgáló ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 168/2011. (IX. 23.) sz. határozat Az Iseum Romkert mőködési engedélye visszavonásának kezdeményezésérıl és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Iseum Savariense Régészeti Mőhely és Tárház közötti kölcsönszerzıdés jóváhagyásáról

3 2011. SZEPTEMBER /2011. (IX. 23.) sz. határozat Az İrségi Nemzeti Park Igazgatósággal és a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendı Konzorciumi Együttmőködési megállapodás elfogadásáról 170/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány vagyoni maradványának felhasználásáról 171/2011. (IX. 23.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról 172/2011. (IX. 23.) sz. határozat Az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló pályázat benyújtásáról 173/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház pályázataival és mőködésével kapcsolatos fejlesztési igényekrıl 174/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat TIOP /1 pályázati projektjének megvalósításáról szóló beszámoló tudomásulvételérıl 175/2011. (IX. 23.) sz. határozat Vas Megye Közoktatás-fejlesztési Tervének felülvizsgálatáról, adatok aktualizálása az elmúlt két év átszervezéseinek függvényében 176/2011. (IX. 23.) sz. határozat Körmend Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás kiegészítésérıl 177/2011. (IX. 23.) sz. határozat A kıszegi horvát kiegészítı kisebbségi oktatásról szóló közoktatási megállapodás finanszírozási megállapodásának elfogadásáról 178/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben a Vas Megyei Közgyőlés 141/2011. (VI. 25.) számú határozatában adott felhatalmazása alapján hozott határozatainak közgyőlési jóváhagyásáról 179/2011. (IX. 23.) sz. határozat A balatonlellei Tiffany Hotel és a balatonberényi ifjúsági tábor felújításáról 180/2011. (IX. 23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat villamos áram és földgázbeszerzésérıl 183/2011. (IX. 23.) sz. határozat Vas Megyei Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete részére 184/2011. (IX. 23.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület részére 185/2011. (IX. 23.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Káldi Tőzoltó Egyesület és az Alsószölnöki Tőzoltó Egyesület részére KÖZLEMÉNYEK A munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai 788

4 SZEPTEMBER 23. SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Dénes Károly Mákos Imre részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: április 21. A megyei közgyőlés 149/2011. (IX. 23.) számú határozata a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára ideiglenes bizottság létrehozásáról A közgyőlés a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára ideiglenes bizottságot hoz létre. Tagjainak megválasztja Rába Kálmán, Sıre Zoltán, Patyi Elemér és Szabó József képviselıket. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 181/2011. (IX. 23.) számú határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyásáról és a pályázatokat véleményezı elıkészítı bizottságba tag delegálásáról A közgyőlés a) jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást. b) az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói álláshelyének betöltésére beérkezı pályázatokat véleményezı elıkészítı bizottságba Pajor Andrást delegálja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 182/2011. (IX. 23.) számú határozata a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának megbízásáról A közgyőlés a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, az igazgatói beosztás betöltésével október 1-jei hatállyal július 31-ig Laczó Tamást bízza meg, javadalmazását bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

5 2011. SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról A Vas Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény elıírásainak figyelembe vételével a következıket rendeli el: 1. A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdés a) e) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata 359 E Ft 5. Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (1) A R. 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím szá ma N e v e 1. Igazgatás 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. Vas Megyei Német Önkormányzat 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas M. Idısek Otthona Hegyfalu 3. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 4. Vas M. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Vas M. Idısek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas Megyei Idısek Otthona és Gondozóháza Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vas M. Területi Gyermekvéd.Szaksz., Gyermekotthon és Ált.Iskola Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság

6 SZEPTEMBER Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr. Nagy L. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kıszeg 2. Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Int.. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola Vasvár 8. Oktatás igazgatási feladatok 1. Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás 9. Mővészeti és mővelıdési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Savaria Szimfonikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi Dániel Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas Megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztısége 2. Vasi Szemle Szerkesztısége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas Megyei Sportigazgatóság (1) A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat és a Vas Megyei Szakképzés - Szervezési Társulást elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 6, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál 62 E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) (2) A R. 1. számú melléklete A/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete A/ pontja lép. 5. A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési célokat, E Ft felhalmozási célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen E Ft kerül biztosításra. (1) A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12, E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül:

7 2011. SZEPTEMBER Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 11, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft. e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. (2) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. TISZK Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 11, Kiadási elıirányzat mindösszesen 12, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, (2) A R. 1. számú melléklete B/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete B/ pontja lép. (3) A R. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (1) A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. számú melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 450 E Ft-ot tesz ki. (2) A R.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (1) A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal

8 SZEPTEMBER mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft-ban, mőködési tartalék (V. M. Horvát Kisebbségi Önk.) 983 E Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. 10. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 11. Szombathely, szeptember 23 Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

9 2011. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 23.

11 2011. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 23.

13 2011. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 23.

15 2011. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 23.

17 2011. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 23.

19 2011. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 23.

21 2011. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 23.

23 2011. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 23.

25 2011. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 23.

27 2011. SZEPTEMBER

28 SZEPTEMBER 23. A Vas Megyei önkormányzat Közgyőlésének 13/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A R. 1. sz. mellékletének pontjában jelzett Ikervár, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 1/15 hrsz-ú és a R. 2. sz. mellékletének 1. pontjában jelzett Ikervár, Ifjúság u. 12. szám alatti 190/16 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelıje a Batthyány Lajos Általános Iskola és Diákotthon helyett a Vas Megyei TEGYESZ. 2.. (1) A R. 1. sz. mellékletének pontjában jelzett Szombathely, Zrínyi Ilona u. 9. szám alatti 6349/13 hrsz-ú (Képtár) és a R. 1. sz. mellékletének pontjában jelzett Budapest I. ker. Várkert rakpart 17. szám alatti 6244/A/5 hrsz-ú (Szántó Piroska Emlékház) ingatlanok vagyonkezelıje január 1-tıl a Szombathelyi Képtár helyett a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. 3.. (1) A R. 2. sz. mellékletének 16. pontjában jelzett Szombathely 11323/2 hrsz-ú és a R. 2. sz. mellékletének 17. pontjában jelzett Szombathely, Szılıs u. 9. szám alatti 11323/6 hrsz-ú ingatlanok a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságától visszakerülnek a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal kezelésébe. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, szeptember 23. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. közgyőlés elnöke KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 150/2011. (IX. 23.) számú határozata a között megvalósuló Vas megyei közútfejelsztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató napirendi levételérıl A közgyőlés leveszi napirendjei közül a között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztatót azzal, hogy a Területfejlesztési és Külkapcsolati Bizottság tárgyalja meg a napirendet és terjessze a következı közgyőlés elé. A megyei közgyőlés 151/2011. (IX. 23.) számú határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról

29 2011. SZEPTEMBER a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Kiegészítés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításához c.) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelet módosítása 4. A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 5. Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény alapító okiratának módosítása 6. A Szombathelyi Képtár Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságába beolvasztással történı átalakítása, valamint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása telephely megszőnése miatt 7. A munkaerı-piaci folyamatok alakulása Vas megyében a.) A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a évi gazdálkodás I. félévi tapasztalatairól 9. Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményfenntartói feladatainak január 1-tıl várható megszőnésével kapcsolatos kormányhivatali kezdeményezésérıl 10. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelı megállapodás módosítása 11. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön szerzıdése 12. A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. régi CT berendezésének értékesítésérıl és tagi kölcsön nyújtásáról gép-mőszer beszerzéséhez 13. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tökéjébıl a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola részére biztosított kölcsön törlése 14. A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbítása 15. A Vasi TISZK TIOP pályázatához kapcsolódó elıirányzat módosítása 16. A kıszegi Dr. Nagy László EGYMI-hez tartozó gyógyuszoda megyei feladat-ellátási kötelezettségének Kıszeg Város Önkormányzata részére történı átadásáról, továbbá a feladatellátást szolgáló ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 17. Az Iseum Romkert mőködési engedélye visszavonásának kezdeményezésére és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Iseum Savariense Régészeti Mőhely és Tárház közötti kölcsönszerzıdés jóváhagyására 18. Az İrségi Nemzeti Park Igazgatósággal és a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendı Konzorciumi Együttmőködési megállapodás 19. A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány vagyoni maradványának felhasználása 20. Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás 21. Az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló pályázat benyújtása 22. A Vas Megyei Markusovszky Kórház pályázataival és mőködésével kapcsolatos fejlesztési igényekrıl 23. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat TIOP /1 pályázati projektjének megvalósításáról 24. Vas Megye Közoktatás-fejlesztési Tervének felülvizsgálata, adatok aktualizálása az elmúlt két év átszervezéseinek függvényében 25. Körmend Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás kiegészítése 26. A kıszegi horvát kiegészítı kisebbségi oktatásról szóló közoktatási megállapodás finanszírozási megállapodása 27. A Vas Megyei Közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben a Vas Megyei Közgyőlés 141/2011. (VI. 25.) számú határozatában adott felhatalmazása alapján hozott határozatainak közgyőlési jóváhagyása 28. A balatonlellei Tiffany Hotel és a balatonberényi ifjúsági tábor felújítása 29. A Vas Megyei Önkormányzat villamos áram és földgázbeszerzése 30. a. ) Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása b.) Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói munkakörének betöltésére beérkezı pályázatokat véleményezı, elıkészítı bizottságba tag delegálására 31. A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának megbízása 32. Vas Megyei Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete részére 33. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület részére 34. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Káldi Tőzoltó Egyesület és az Alsószölnöki Tőzoltó Egyesület részére 35. Javaslat a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozására

30 SZEPTEMBER 23. A megyei közgyőlés 152/2011. (IX. 23.) számú határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. A megyei közgyőlés 153/2011. (IX. 23.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 154/2011. (IX. 23.) számú határozata a megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról A közgyőlés az alábbiakban felsorolt intézmények alapító okiratát a Módosító okiratokban szereplı változásoknak megfelelıen egységes szerkezetbe foglalja: - Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, - Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, - Kölcsey Ferenc Gimnázium, - Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, - Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, - Rumi Óvoda, Fejlesztı és Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon, - Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal Módosító okirat (Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 154/2011. (IX. 23.) számú határozatához) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat Alaptevékenysége, ellátandó feladatai szövegrésze kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Üdülıi szálláshely-szolgáltatás -nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység -iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás módosul az alábbiak szerint: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása ( 9-12/13. évfolyam) (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása ( 9-12/13. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

31 2011. SZEPTEMBER a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon. (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon. az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül.

32 SZEPTEMBER ) Az alapító okirat Kiegészítı tevékenysége, Kisegítı tevékenysége illetve Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban megnevezéső szövegrészek jogszabályi változások miatt törlésre kerülnek. 3.) Az alapító okiratban Az intézmény alapítói jogokkal felruházott- és fenntartó szerve szövegrészben a július 1-tıl július 1-ig szövegrész július 1-tıl június 30-ig szövegre változik. 4.) Az intézmény besorolására vonatkozó pont helyébe a következı rendelkezés lép: Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 5.) Az alapító okiratnak a vezetıi kinevezésre vonatkozó szövegrészben a nevezi ki szövegrész helyére a bízza meg szöveg kerül. Szombathely, szeptember 23. Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Kun László sk. Megyei fıjegyzı Módosító okirat (Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 154/2011. (IX. 23.) számú határozatához) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 5.) Az alapító okirat Alaptevékenysége, ellátandó feladatai szövegrésze kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Éttermi, mozgó vendéglátás Üdülıi szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Textil, szırme mosása, tisztítása módosul az alábbiak szerint: Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) óvodai nevelése - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók óvodai nevelése - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos gyermekek, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nevelését

33 2011. SZEPTEMBER szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása(1-4. évfolyam) - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása(1-4. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) szakiskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók szak- iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

34 SZEPTEMBER az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók szakiskolai nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) szakiskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók szak- iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók szakiskola nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) szakiskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók szak- iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása - felzárkóztató iskolai nevelés oktatás Mőszaki szakterület: Építészet szakmacsoport Könnyőipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Agrár szakterület: Mezıgazdasági szakmacsoport Vendéglátás, idegenforgalom szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók szakiskolai nevelését-oktatását. - felzárkóztató iskolai nevelés oktatás Mőszaki szakterület: Építészet szakmacsoport

35 2011. SZEPTEMBER Könnyőipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Agrár szakterület: Mezıgazdasági szakmacsoport Vendéglátás, idegenforgalom szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók napköziotthoni nevelését. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók tanulószobai nevelését. szövegrész kerül Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szövegrész helyére a Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

36 SZEPTEMBER az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók kollégiumi, externátusi nevelését. szövegrész kerül. 6.) Az alapító okirat Kiegészítı tevékenysége, Kisegítı tevékenysége illetve Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban megnevezéső szövegrészek jogszabályi változások miatt törlésre kerülnek. 7.) Az intézmény besorolására vonatkozó pont helyébe a következı rendelkezés lép: Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 5.) Az alapító okiratnak a vezetıi kinevezésre vonatkozó szövegrészben a nevezi ki szövegrész helyére a bízza meg szöveg kerül. Szombathely, szeptember 23. Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Kun László sk. Megyei fıjegyzı Módosító okirat (Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 154/2011. (IX. 23.) számú határozatához) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kölcsey Ferenc Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 8.) Az alapító okirat Alaptevékenysége, ellátandó feladatai szövegrésze kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység módosul az alábbiak szerint: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók gimnáziumi nevelését-oktatását. szövegrész kerül. 9.) Az alapító okiratban Az intézmény alapítói jogokkal felruházott- és fenntartó szerve szövegrészben a július 1-tıl július 1-ig szövegrész július 1-tıl június 30-ig szövegre változik. 10.) Az intézmény besorolására vonatkozó pont helyébe a következı rendelkezés lép:

37 2011. SZEPTEMBER Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 5.) Az alapító okiratnak a vezetıi kinevezésre vonatkozó szövegrészben a nevezi ki szövegrész helyére a bízza meg szöveg kerül. Szombathely, szeptember 23. Módosító okirat Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Kun László sk. Megyei fıjegyzı (Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 154/2011. (IX. 23.) számú határozatához) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 11.) Az alapító okirat Alaptevékenysége, ellátandó feladatai szövegrésze kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon. az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás módosul az alábbiak szerint: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül.

38 SZEPTEMBER Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon(érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül. 12.) Az alapító okirat Kiegészítı tevékenysége, Kisegítı tevékenysége illetve Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban megnevezéső szövegrészek jogszabályi változások miatt törlésre kerülnek. 13.) Az intézmény besorolására vonatkozó pont helyébe a következı rendelkezés lép: Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 4.) Az alapító okiratnak a vezetıi kinevezésre vonatkozó szövegrészben a nevezi ki szövegrész helyére a bízza meg szöveg kerül. Szombathely, szeptember 23. Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Kun László sk. Megyei fıjegyzı Módosító okirat (Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 154/2011. (IX. 23.) számú határozatához) A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 14.) Az alapító okirat Alaptevékenysége, ellátandó feladatai szövegrésze kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Iskolai intézményi étkeztetés Mezıgazdasági támogatások Szakképzési és felnıttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés módosul az alábbiak szerint:

39 2011. SZEPTEMBER Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - az érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon az intézmény ellátja a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - a testi, érzékszervi, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelését-oktatását. szövegrész kerül Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) szövegrész helyére a Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

I. SPORTTALÁLKOZÓ. a Vasi TISZK partneriskolái részére. 2010. november 30. Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

I. SPORTTALÁLKOZÓ. a Vasi TISZK partneriskolái részére. 2010. november 30. Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola I. SPORTTALÁLKOZÓ a Vasi TISZK partneriskolái részére 2010. november 30. Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Labdarúgás A csoport 1. III. BÉLA X 1-2 3-1 3-1 6 7-4 2 2. Barabás 2-1 X 5-3 6-2

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 188/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megálasztásáról 1027

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 299/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 11. szám 2011. december 15. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2012. JÚLIUS 02. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2012. július 02-án

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 14. pontjából törlésre

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

Ellenőrzési nyilvántartás 2010

Ellenőrzési nyilvántartás 2010 Ellenőrzési nyilvántartás 2010 Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg Az ellenőrzés iktatószáma 801/2010. i normatív

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE A 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben