J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 13-i üléséről, mely órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Vízvári Árpád Gyula alpolgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Tebele Sándor, Vitéz Józsefné képviselők. Meghívottak nevei: Szakmáry Lászlóné jegyző, Michl József országgyűlési képviselő, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Árendásné Bélik Jolán Szociális Bizottsági tag, Szileszki Zoltán Szociális Bizottsági tag. Az ülésen megjelent meghívottak: Szakmáry Lászlóné jegyző, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője. Megjelent érdeklődő: 2 fő. Csabán Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Imre Tamás képviselő előzetesen nem jelezte távolmaradását az ülésről. Az ülést megnyitja. Csabán Béla polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatait: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. 1

2 e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata a napirendről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a február 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. (Az írásbeli beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták). 2

3 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A hat órás takarítói álláshelyen (tornaterem és védőnői szolgálat) február 1. napjától a takarítói álláshely megszűntetésre került, az álláshelyen dolgozó munkaviszonya felmondással megszüntetésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A MÁK-nak a szakfeladat módosítására vonatkozó önkormányzati határozat-kivonatot megküldtük. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A kérelmezőket a határozat-kivonatok megküldésével értesítettük arról, hogy a Tardos, Rákóczi F. u. 12. szám alatti lakás nem kerül bérbeadásra. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A bérleti szerződés módosítás megtörtént. (Csapucha László). Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Kvalitat-Team Kft-nek a Ft. átutalása megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat Schäffer Péter tájékoztatása a tornaterem használat támogatásáról megtörtént. Átmeneti segély: Átruházott hatáskörben hozott döntések január 26. naptól február 11. napig ig 5 fő részére Ft került megállapításra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy két héttel ezelőtt volt képviselő-testületi ülés, sok minden nem történt. Változatlanul esik a hó, most is esik, nem kis gondot okoz a falunak. Bízik benne, hogy meg tudják oldani a problémát. Megkapták Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hozzájárulását egy oklevél formájában a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján a Gerecse Natúrpark név használatához. Annavölgy, Baj, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dunaalmás, Epöl, Gyermely, Héreg, Kocs, Lábatlan, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Sárisáp, Süttő, Szomód Szomor, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, Tát, Tokod, 3

4 Tokodaltáró, Úny, Vértesszőlős, Vértestolna településhatárokban lévő, az említett települések teljes közigazgatási területe által alkotott, hektár kiterjedésű területre vonatkozóan. Jelentős fejlesztések lehetnek, ösvények, turistautak kialakítása, turistaházak építése. Azt gondolja, hogy a falu szempontjából jó, több turista is jöhet, meglévő útvonalakat fejleszteni fogják. Köszöni Vízvári Árpád Gyula alpolgármesternek, hogy elment a címátadó ünnepségre, és képviselte a falut. Bízik benne, hogy az együttműködés a falukkal, Által-ér Szövetséggel rendben fog menni. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy fogorvos ügyben történt-e valami? Csabán Béla polgármester elmondja, hogy Bajon keresztül sikerült a naszályi fogorvosnőt elérni. Fogad tardosiakat, bajiakat is. A visszajelzések alapján korrektül bánik velük. A baji polgármesterrel beszélt, próbálkozik heti szinten. Lesz egy fiatal aki elvállalja Bajt, Vértestolnát, Tardost, ha leteszi az államvizsgáját. A másik vonal a tarjáni fogorvos megkeresése, írt neki egy t, amennyiben érkezik visszajelzés Nagy Imre Tamás képviselővel felkeresik személyesen. A naszályi vonal működik, Nagyigmándon is rendel a doktornő. A februári hírmondóban számot ad róla, tájékoztatja a lakosságot. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy tb. ellátással mehetnek hozzá, úgy fogadja a betegeket? Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy már az előző ülésen is elhangzott, hogy körzetet nem tud átvenni a finanszírozás miatt. Egy-egy embert egyenként tud kezelni, fogadni. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy akkor tb. kártyával egyénileg ellátja, csak a falut nem. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy megnőne a körzete nem finanszírozzák úgy ahogy megfelelő lenne. Amíg így működik, nem nagy a beteg létszám el tudja látni őket, tb. ellátás keretében. Moravcsik Mária képviselő kérdése, Naszály hogy közelíthető meg? Csabán Béla polgármester: Naszályra alapvetően Tatáról a buszvégállomásról a naszályi busszal. Fel kell hívni, be kell jelentkezni. Moravcsik Mária képviselő kérése, hogy a tarjáni vonalat se vessék el. Az első napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. 4

5 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata 2. napirend Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület tagjainak előzetesen írásban megküldték az előterjesztést és a költségvetési rendelet tervezetet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyeztetések megtörténtek. A Szociális és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a költségvetési tervet. Elfogadásra javasolták. ELŐTERJESZTÉS Tardos Község Önkormányzat évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tardos Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A 2013 évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részét az állam veszi át. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: - településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), - óvodai ellátás, - szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 5

6 - egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), - kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.), - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), - lakás- és helyiséggazdálkodás, - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, - helyi közfoglalkoztatás, - helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, - sport, ifjúsági ügyek, - nemzetiségi ügyek, - helyi közösségi közlekedés biztosítása, - hulladékgazdálkodás, - távhőszolgáltatás, - kistermelő, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. - További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: - törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, - törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az álam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, - a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, és a 2013 évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A 108/2012. (XI.29.) számú TKÖKt. határozat a költségvetési koncepcióról a következőket irányozza elő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során az alábbi irányelvek érvényesülését tartja szükségesnek a képviselő-testület: 1. A kötelezően ellátandó feladatok, alapellátás biztosítása, működőképesség megőrzése. 2. A felvett hitel- és kölcsön törlesztésének biztosítása. 3. A végleges költségvetési tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 1. A bevételek elemzése A tervezett bevételek részletezését a rendelet1. sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerültek tervezésre: Önkormányzat működési bevételei: e Ft. 6

7 A közhatalmi bevételek jogcímén e Ft-tal számoltunk. A helyi adók a évihez képest nem változtak, a tervezés során figyelembe vettük a már ismert teljesítést. Igy a helyi adó bevételt e Ft-tal terveztük. Az egyéb sajátos bevételeknél 498 e Ft-tal terveztük a meg a lakbéreket. Az intézményi működési bevételek e Ft-tal kerültek tervezésre. A bérleti díjbevételünket e Ft-tal terveztük, a meglévő és a várható szerződések alapján. Intézményi ellátási díjak e Ft-tal kerültek tervezésre, a jelenleg érvényes térítési díjak alapján. A továbbszámlázott szolgáltatások a bérleményekre vonatkozó közüzemi díjak továbbszámlázását teszik ki e Ft értékben. Átengedett központi adók (gépjármű adó) e Ft évtől a gépjármű adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Támogatások kiegészítések címén e Ft-ot terveztünk. Általános működési támogatás e Ft. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a következők szerint alakul: Jogcím Támogatás öszszege I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 0 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Segítők támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 0 II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása II. 4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

8 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Gyermekek átmeneti intézményei 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja) 0 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADA- TAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3.sz.melléklet 17. pontja) Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen : A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímeken közül a közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, közutak fenntartásának támogatása összegeit meghatározó naturáliák alapját a december 31.-i OSAP adatok adják. Egyéb támogatás e Ft, amelyből az önkormányzati hivatal intézményfinanszírozása: e Ft, az Hétszínvirág Óvoda intézményfinanszírozása: e Ft. Támogatásértékű bevételek e Ft. Működési célú támogatásértékű bevétel: e Ft, mely tartalmazza a TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszközt a védőnői és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására e Ft öszszegben, valamint az EU támogatással megvalósult projektek támogatására e Ft-ot. Az IKSZT működési támogatása, könyvtára a TÁMOP támogatás, könyvkiadásra támogatás. Az elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz címén e Ft került tervezésre, amely a közmunka program keretében foglalkoztatottak költségeit fedezi. Felhalmozási támogatásértékű bevétel e Ft, amely a kazánprogram támogatása, valamint a Vértestolnáról PHARE hitel törlesztése. Felhalmozási célú bevételek e Ft. 2 db iparterület értékesítésének bevétele e Ft, (áfa nélküli összeg), valamint a4.976 e Ft koncessziós bevétel. Kölcsön visszatérülése 986 e Ft a korábbi években nyújtott kölcsönök 2013 évre történő befizetéséből származó bevétel. A fentiek alapján A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: E Ft. Előzetesen számított pénzmaradvány: e Ft, és így a BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft. 8

9 2. A kiadások elemzése A tervezett kiadások részletezését a rendelet 1.sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerültek tervezésre: Működési költségvetés kiadásai e Ft. Személyi juttatások e Ft-tal kerültek tervezésre. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírások alapján történő bérek megállapítását. A minimálbér Ft, a garantált bérminimum Ft, közfoglalkoztatási bér: Ft, a garantált közfoglalkoztatási bér Ft. A tervezésnél figyelembe vételre kerültek a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak. A köztisztviselők cafetéria juttatása 2013 évben bruttó Ft/fő, amely megegyezik az előző évivel. A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére Ft/hó Erzsébet utalvány került tervezésre. A közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány nem került tervezésre. Az önkormányzat évi létszámkerete január hónapban 34,25 fő, február 1.-től 33.5 fő, március 15.-től 32,5 fő. A képviselő-testület előzetes döntése alapján február 1.-től a 6 órás takarítói állás (tornaterem, védőnő) létszámleépítés miatt megszüntetésre került. A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszáma március 15-től 1 fővel csökken, mivel a munkavállaló munkaviszonya áthelyezéssel megszűnik, így a költségvetési törvényben meghatározott elismert hivatali létszám (6 fő) került tervezésre. Megjegyezzük, hogy a köztisztviselők munkaköre változik (igazgatási ügyintézőből pénzügyi ügyintéző, valamint az ellátandó feladatok is nőnek emiatt) A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27 %-kal került tervezésre (ugyan annyi mint a 2012 évi) Dologi kiadások e Ft-tal kerültek tervezésre. Ezen összeg az önkormányzat és intézményei működési költségeit fedezi le. A közüzemi díjak, energia költségek, készletbeszerzések szolgáltatások tervezése a évi teljesítés, valamint az ismert változási figyelembe vételével kerültek megtervezésre. A felhasználási kötöttséggel kapott támogatások a kiadási előirányzatoknál figyelembe vételre kerültek. A szlovák nemzetiségi önkormányzat működésének feltételei a dologi kiadások között tervezett költségekből fedezhetők, figyelembe vételre kerültek. Egyéb működési célú kiadások e Ft. Ebből szociális jellegű ellátások e Ft. Itt került tervezésre a rendszeres szociális segély, FHT, normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási díj (2 hónapra eső rész csak, mivel a járási hivatal hatáskörébe került), temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli átmenetis segély, természetben nyújtott átmeneti segély, köztemetés, bursa, közgyógy ellátás. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 e Ft, amely a háziorvosi szolgálat részére 45 e Ft kerül átadásra az iskolaegészségügyi feladatok ellátására, a Tardos FC támogatása 500 e Ft az önkormányzati rendelet alapján. 9

10 Működési célú támogatásértékű kiadás e Ft. A Tatai Többcélú kistérségi Társuláshoz hozzájárulás e Ft (társulási tagdíj belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, kórházi központi ügyelet, és a munkaszervezeti költségek). Intézményfinanszírozás polgármesteri hivatalnak e Ft, Hétszínvirág Óvodának e Ft. Felhalmozási költségvetés kiadásai e Ft. A 2012 évben megindított kazán programhoz kapcsolódó tároló építés költségét terveztük ezen címen. Kölcsönök nyújtása e Ft. Első lakáshoz jutók támogatására e Ft került tervezésre, a Faluvédő Egyesületnek a benyújtott kérelme alapján e Ft. Tartalékok: e Ft. Általános tartalék 1850 e Ft, céltartalék e Ft, amely a 2012 évben benyújtott LEADER pályázatok elnyerése esetén biztosít fedezetet. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai e Ft, mely teljes egészében felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadása. Hosszú lejáratú hitel törlesztésre PHARE hitel e Ft, kölcsön törlesztésre KEM Önkormányzat e Ft. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft-tal kerültek tervezésre. Az Áht (4) bekezdése szerinti tájékoztatás Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az előirányzat felhasználási tervet az önkormányzatra a 2/a melléklet, az önkormányzati hivatalra 2/b, az Hétszínvirág Óvodára a 2/c melléklet tartalmazza. A tervek összeállításakor figyelembe vételre került, hogy mikor folynak be a bevételek és mely időpontban jelentkeznek a kiadások. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3 melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak 2013 évben várható bevétele a szennyvíz-tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztése címén Vértestonától. Visszatérítendő támogatások címén évig összesen Ft várható évre Ft-ot kell az önkormányzatnak megfizetnie a szennyvíztisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéseként Ft-ot kell a KEM Önkormányzatnak törleszteni az általa biztosított kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetése miatt. A közvetett támogatásokat a 4 melléklet tartalmazza. A művelődési ház volt könyvtár termét a Vörösmárvány Táncegyüttes használja a próbákra, melyért terembérletet nem fizetnek. A háziorvos részére a rendelő bérleti díja elengedésre került. A körzeti megbízott részére biztosított lakás lakbérének 50 %-a elengedésre került. Az önkormányzat tulajdonát képező sportöltöző használatáért fizetendő díjnak megfizetésétől eltekint az önkormányzat. 10

11 Sorszám 1. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéséhez Tardos Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolása Áht. 24 (4) a. pontja BEVÉTELEK Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat /2 oldal Ezer forintban 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) KIADASOK Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

13 2/a. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013.évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24. (4) a. pontja évre Sor - szám Tardos Község Önkormányzata Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A A B C D E F G H I J K L M N 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

14 2/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24 (4) a. pont évre Tardos önkormányzati hivatal Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek - 4. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: Egyenleg

15 2/c. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht 24. (4) a. pont évre Hétszínvirág Óvoda Tardos Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások - 6. Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: Egyenleg

16 3. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Több éves kihatással járó pénzügyi müveletek - Áht 24. (4) b. pont Forint Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése Összesen A B C D E F 1 2 Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéséhez Vértestolna hozzájárulása Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel összesen: Kamat mentes visszatérítendő támogatás törlesztése (IKSZT beruházás saját forrás megelőlegezéséhez) Megyei Önkormányzat Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen

17 4. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások évre - Áht 24. (4) c. pont (kedvezmények) Ezer forintban Kedvezmény nélkül elérhető Kedvezmények öszszege Bevétei jogcim bevétel A B C 1. Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet Tardosi FC tornatermi terembérlet felnőtt, ifi Kmb. Megbiztott lakbér 50 %-a Háziorvosi rendelő 4. bérleti díja Sportöltöző bérleti 5. dija összesen: Csabán Béla polgármester ismerteti a évi költségvetési rendelet tervezetét. 17

18 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.(II..) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét ezer forintban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe. (3) A helyi önkormányzat évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: ezer forintban b) Kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait: a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 1. melléklet tartalmazza. (4) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza. 18

19 (5) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.. (6) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza. (7) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza. (8) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza. (9) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 6. melléklet tartalmazza. (10) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza. 4. (1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Óvoda Tardos bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 5. (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap. 4. Ez a rendelet február 18-án lép hatályba. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyz 19

20 l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A 1/2 oldal Ezer forint évi előirányzat 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Átengedett központi adók (gépjármű adó) Támogatások, kiegészítések Általános működési támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Koncessziós bevétel Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 20

21 l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2/2 oldal Ezer forint évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás ápolási díj temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Közgyógy ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Kistérségi társuláshoz hozzájárulás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Kazán programhoz tároló építés Kölcsönök nyújtása Lakosságnak lakáscélú kölcsönök támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése 10.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 21

22 2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Pénzmaradvány Önkormányzati hivatal bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Pénzmaradvány Önkormányzat saját bevételei Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Önkormányzat közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Átengedett központi adók (gépjármű adó) Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás) Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Koncessziós bevétel Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző 22

23 2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati hivatal bevételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás ápolási díj temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Közgyógy ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Kistérségi társuláshoz hozzájárulás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Kazán programhoz tároló építés Kölcsönök nyújtása Lakosságnak lakáscélú kölcsönök támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése 12.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 23

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége 10askantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 11/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 12. napján (szerda) 16 00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.057-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Helye: Művelődési Ház Jelen

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 05. napján 09.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben