Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének február 12.-én (kedd) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: 1, 2. napirendi pont tárgyalásánál együttes ülés Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Tabdi, Kossuth L. u napirendi pont tárgyalásától Önkormányzati Hivatal, Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16. Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István képviselők. Filus Jánosné jegyző, Bané Kukucska Ágnes pénzügyi munkatárs Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 1, 2. napirend tárgyalásánál Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, Földházi Ferenc, Krauczi József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők Hiányzik: Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött nepirendi potnokat. Filus Jánosné jegyző: Kérném a napirendi pontokhoz felvenni az Önkormányzat évi költségvetési reneletének módosítását. Ujházi Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Hermanné Németh Andrea és Kelemen István képviselőket A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint. NAPIREND 1

2 Együttes ülés Tabdi Község Önkormányzat Képviselő testületével 1.) Tabdi Kaskantyú Községek Körjegyzőség évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Polgármester 2.) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Előterjesztő: Polgármester Kaskantyú Község Önkormányzata képviselő testületének ülése 3.) Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: Polgármester 4.) Az Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének megalkotása. Előterjesztő: Polgármester 5.) Horváth Józsefné földvásárlás iránti kérelme. Előterjesztő: Polgármester 6.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés csatolva) Ujházi Zsolt polgármestere: Az írásos anyagot minden képviselő megkapta, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 6/2013. (II. 12.) sz. határozat Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége évi költségvetés módosítása HATÁROZAT 1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 25. -a alapján Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége december 20-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget Ft-ban, a bevételi főösszeget Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a körjegyzőség engedélyezett létszáma: 2

3 Forintban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú kiadás Összesen Engedélyezett létszám (fő) 10,25 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti Eredeti Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen A Képviselő-testület Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége alapításáról szóló megállapodás 9. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a körjegyzőség 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a körjegyzőség működtetésének finanszírozásához az állami támogatás beszámításával Ft működési célú pénzeszköz átadását, valamint Ft természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) feladatra történő átadását kell tervezni. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását február 12. napjáig terjessze elő. Felelős: polgármester Határidő: február 12. (Írásos előterjesztés csatolva) 2.) napirend Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Ujházi Zsolt Kaskantyú polgármestere: Az önkormányzat költségvetési rendeletét március 15- ig kell elfogadni. Kaskantyú község önkormányzatánál a költségvetés mínuszos. Működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni, ezért mi több csatornán keresztül informálódunk, hogy mit lehet tenni ilyen esetben. Ez már nem olyan mértékű hiány, amit egyszerű lefaragással meg lehet oldani. A bevételi oldalon a helyi adókat már nem lehet emelni, nem 3

4 lehet tovább terhelni a lakosságot ezzel, egyéb bevételi lehetőség nincs. Úgy gondoljuk mivel az önkormányzat állami feladatot lát el, az államnak erre a problémára lépnie kell. Nagyon sok település van hasonló helyzetben. Megpróbálunk összefogni, és állásfoglalást kérni, hogy valamilyen megoldás szülessen, akár pénzügyi akár jogi. Reméljük ez a költségvetési rendelet elfogadásának határidejéig meg fog történi. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Települések érdekszervezetei mind próbálják a döntésre jogosult felelős személyeket megkeresni. Sok kérdés van, ami megválaszolatlan. Pl. az, hogy a két település hivatala ugyanannyi fővel van jóváhagyva, mint akinek egy települést kell kiszolgálni, minden intézményből és az önkormányzatból is dupla van. Működésképtelenné vállnak az önkormányzatok, ha ez így marad. A tervezettek szerint alakultak az önkormányzati támogatások, de úgy látom, hogy a kistelepülések hátrányba kerültek. Ujházi Zsolt Kaskantyú polgármestere: Jelen pillanatban a falvak 5 ezer fő alatt magukra hagyatkoztak, a városok konszolidációja most kezdődött, megoldás fog születni. Ez most zárul le, napokon belül napvilágot lát, ha ez a városokban megtörténik, akkor a városokban is hiány keletkezik. A költségvetési törvényben kell, hogy változás legyen, remélem, hogy 30 napon belül ez rendeződik. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: Kérdés van-e az előterjesztett anyaggal kapcsolatban, a hivatal létszámával, vagy egyéb dologban? A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 0 igen 4 nem szavazattal, egyhangúlag elutasították a határozati javaslatot. Ujházi Zsolt polgármester az együttes ülést bezárja, Kaskantyú Község képviselő-testülete a további napirendi pontok tárgyalására az ülését Kaskantyú polgármesteri hivatalban folytatja tovább. 3.) napirend Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Filus Jánosné jegyző: A lakásfenntartási támogatásoknál Ft összeggel több lett leigényelve. Bané Kukcuska Ágnes: Havonta változhat, ebből adódik az év végi eltérés. Hermanné Németh Andrea képviselő: Nem maradhat? Bané Kukucska Ágnes: Határozat alapján kerül kifizetésre. Nem, ezzel el kell számolni. 4

5 Filus Jánosné jegyző: Havonta van leigényelve, előleget is kapunk, utólag kerül elszámolásra. Bané Kukucska Ágnes: A Körjegyzőséghez fizetett hozzájárulásban bérmaradvány keletkezett, az került még átvezetésre. A napirendi ponthoz újabb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 4.) napirend Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása. Írásos előterjesztés kiküldve. Várom a kiküldött anyaggal akpcsolatos észrevételeket. Filus Jánosné jegyző: Részletes, tételes, minden le van írva a szöveges részben. Erről beszélgetnünk kell. Március 15-ig kell elfogadott költségvetésnek lenni ahhoz, hogy a törvény szerint a feladatalapú finanszírozásból részesüljünk. Ha nem sikerül, nem kapunk finanszírozást, addig, amíg nem teljesítjük a kötelezettségeket. Jelenleg ott tartunk, hogy a kiküldött anyag alapján 17 m. Ft a rés (hiány). Így áll sok más telelpülés is ebben az új rendszerben. Úgy kapjuk a finanszírozást (Közös Hivatal) mint a fős települések, ugyanakkor nem veszik figyelembe, hogy településenként külön külön van pl. az óvoda, hivatal, stb. Nem mindegy. Szűkre fogták, és ennek jelen pillanatban lehetetlenség megfelelni. Kiemelnék pár dolgot, zöldterület karbantartásra van 2,7 m. Ft éves keret (nem átjárható a rendszer) ugyanakkor, másik feladatra éves szinten adnak 200 e. Ft-ot. Gyermekétkeztetésnél több, mint 3,5 m. Ft a hiányunk. Óriási rés keletkezik. Két nyugdíjba vonuló munkavállalónk van, a felmentési idő alatt bért kapnak. Ketten kapnak jubileumi jutalmat. Ez mind több millió forint terhet jelent. Nem tervezhetünk hiánnyal. A bevételi oldalunk viszont véges. Nem 5

6 tervezhetünk olyan bevételt, ami nem realizálódik. Vannak kötelezettségeink. A kiadási oldal az, ami fix, ez alá már nem tudunk menni. Minimális szinten van számolva. A bevételi oldal nem biztos, hogy így fog alakulni. Bané Kukucska Ágnes: Az iparűzési adóban biztos elmaradás lesz, hiszen javarészt az őstermelők fizetnek, és a tavalyi károk miatt biztosan kevesebb lesz a bevétel. A gépjárműadó 40 %-a marad, 60 %-át elviszik. Az iparűzési adó alapján is levonnak, így 2,6 m. Ft-tal kevesebbet terveztünk. Úgy gondolom, hogy a háztartásokat tovább terhelni nem lehet. Nem rendelkeznek olyan jövedelmi forrásokkal, ami ezt lehetővé tehetné. Múlt héten kértünk állásfoglallást a Belügyminisztériumtól. A rendszer kidologzás alatt van. Kistérségi ülésen szintéz ez téma lesz, az érintett kistelepülések közösen próbálnak segítséget kérni. ÖNHIKI pályázatot betervezni nem lehet. Hitelfelvételt működésre nem lehet tervezni. Nem látjuk a megoldást. Bízom benne, hogy fogunk használható válaszokat kapni a kérdéseinkre, és az segít majd. Nagyon sok kistelepülés jár ebben a cipőben. Itt tartunk jelen pillanatban. Az óvoda már most 5 m. Ft hiánnyal tervezett. Külső forrás igénybevétele nélkül nem tudjuk megoldani. Abban bízok, hogy ez nem csak Kaskantyú esete, hanem más telelpüléseké is. Kelemen István képviselő: Pár éve még 131 m. Ft volt a költségvetésünk, most a felénél vagyunk. Akkor volt óvoda és iskola is. Óvoda esetében, ha több gyermek lenne, akkor is ennyibe kerülne, de a mutatók mások lennének. Így nehéz, bezárás nem lesz. Sok munka van ebben az anyagban. Kiadási oldal kőbe vésett, lentebb már nem lehet tervezni. Menekülni csak előre szabad %-ban állami feladatot látunk el, bízom benne, hogy meg tudunk egyezni. Sokat kell még erről beszélnünk. Véleményem szerint ebben a formában nem elfogadható a költségvetés. Kelemen István képviselő: Hiány nélkül nem lehet, de akkor mondják meg hogyan? Filus Jánosné jegyző: Nem tudjuk a megoldást mi sem. Nem tudom, hogy addig megoldódik-e? Bané Kukucska Ágnes: Ha nem, akkor a problémáinkat növeljük. SZJA-t is elviszik. Kukucska Sándor alpolgármester: Nem tudjuk elfogadni, ezen most ne is töprengjünk. Lehet, hogy nem is lesz elfogadott költségvetésünk mostanában. Bané Kukucska Ágnes: 6

7 Akkor hogyan fogunk bért vagy bármit is kifizetni? Nem csak nekünk, több településnek is probléma. Kiadási oldalon nincs tovább lentebb. A napirendi ponthoz újabb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2013. (II. 12.) sz. határozat Költségvetési hiány finanszírozása HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletét forráshiány miatt nem tudja elfogadni. Megbízza a polgármestert, hogy a hiány külső finanszírozására tárja fel a lehetőségeket, és ennek ismeretében nyújtsa be újra a költségvetési rendelet tervezetet. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: március 15. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2013. (II. 12.) sz. határozat Költségvetési hiány finanszírozása HATÁROZAT Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletét forráshiány miatt nem tudja elfogadni. Megbízza a polgármestert, hogy a hiány külső finanszírozására tárja fel a lehetőségeket, és ennek ismeretében nyújtsa be újra a költségvetési rendelet tervezetet. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: március 15. Filus Jánosné jegyző: Itt kellene beszélnünk, a Kiss Jánosné áthelyezéséről. Felmerült annak a lehetősége, hogy a zöldterület fenntartáshoz áthelyezésre kerülne. Úgy gondolom, hogy ezzel még várjunk, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz. Álláspontom az, hogy várjunk egy kicsit, márciusban térjünk vissza erre. 7

8 Bané Kukucska Ágnes: Ha húzzuk az időt, kevesebbet tudunk lehívni. Filus Jánosné jegyző: Nem elküldésről van szó. Az ő bére azt a feladatot terhelné. Az a pénz nem fog elveszni. Nem herdálunk ezzel. Kelemen István képviselő: Ha ez a pénz biztos, miért nem tesszük át? Éves feladatellátásra van. Bané Kukucska Ágnes: 2.7 m. Ft-ot nehét összeszedni erre a feladatra. Fejlesztésre nem költhetjük el. Parkok, rendezvényterület, sportpálya, egyebek, temető mind ide tartoznak. Gondnok visszavétele, van hova költenünk. Jó lenne egy stratégiát képviselnünk, ráérünk 2 hét múlva átcsoportosítani ha megoldást jelent. Folyamatosan kérem, hogy egy álláspontot képviseljünk, ehhez segítséget kérek. Bané Kukucska Ágnes: De az óvodánál a 0,5 fő plusz. Hagyjunk magunknak szabad játszóteret. Most ne hozzunk ebben döntést az előbbi okok miatt. Mennyi pénzt tudunk beletolni a rendeletbe lássuk meg, majd akkor megoldjuk! Hermanné Németh Andrea képviselő: Pénz elköltése miatt? Bané Kukucska Ágnes: Idővel van gond. Az első pár hónapra nem tudunk könyvelni. Mekkora tételről beszélnünk? 1-2 hónap, e. Ft bér, van 2,7 m. Ft. Ha nem tudjuk lehívni, elnézést fogok kérni. Sokszor volt, hogy miből vegyünk üzemanyagot, miből legyen rend, faluközpont kialakítás. Magunknak hagyjunk helyet. Ez kb. 150 e. Ft, nem akkora tétel, hogy utána azt a pénzt feléljük. Kértem 3 hét nyugalmat ebben a témában. Jól felfogott érdekünk. Bané Kukucska Ágnes: Ha hozzánk dobják a pénzt akkor valóban jó lesz, de ha nem? 8

9 Nekem az a dolgom, hogy legyen pénz a működésre. Három hétig még egy kis türelmet kérek, hogy jobban lássunk. 3 hét, Ft, ezt az utat javasolnám, működésre hagyjunk pénzt. Kelemen István képviselő: 3 hét alatt ha nyerünk Ft-ot, megéri a kockáztatást. Hermanné Németh Andrea képviselő: A más állásponttal is tisztában kell lenni a helyes döntéshozatalhoz. Óvoda: A Molnár Dóra fel lett véve (még KTKT fenntartása alatt), mivel nyugdíjba vonul az egyik óvónő, és az a jó nekünk is, ha helyi munkaerőt alkalmazunk. Én akkor ebbe nem szóltam bele, hisz nem mi voltunk a munkáltatók. Sajnos január óta felém nem történt megfelelő tájékoztatás. Nem közvetlen információk alapján tudom, hogy a diplomát még nem szerezte meg. Filus Jánosné jegyző: Akkor még a KTKT-nak volt munkáltatói jogköre, most pedig szerettük volna elkészíteni a szerződést, és akkor derült ki, hogy még tanulói jogviszonya van. Nyelvvizsga nélkül nem kaphat diplomát. Tömeges átvétel volt (MÁK rendszerében), úgy volt, hogy január 1-től alkalmazva lesz. Most már átment levelező tagozatra. Jelenleg a munkaügyi központon keresztül támogatott munkavállalóként szeretnénk foglalkoztatni, de a közmunkaprogram kiírása is késik. Az óvónő, nem óvónő. Januárban az átfordítás után derült ki, gyakorlaton volt. Munkáltatóként még nem lettem tájékoztatva. Óvodai asszisztensként közfoglalkoztatásban májusig meg lehet oldani, addig bízunk abban, hogy meg lesz az államvizsgája és a nyelvvizsga is. Az állást viszont meg kell pályáztatni. A nyugdíjba vonuló óvónő májusig állományban van. Nem kaptunk megfelelő információt. Közmunka programban 85% finanszírozott, 15 % önkormányzat. Köztes megoldás lehet. Jogilag helyre kell tenni. Nem tudtuk, hogy ebből ilyen probléma lesz. Nem szeretném, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön. 6 hónapja van, hogy diplomája legyen. Az óvodavezetőnek pedig nincs még meg a vezetői végzettsége. Elkezdte az iskolát, csak addig nem fog végezni. Kukucska Sándor alpolgármester: Nem így megyünk munkát vállalni. Írásos előterjesztés kiküldve. 5.) napirend Horváth Józsefné földvásárlás iránti kérelme. Horváth Józsefné vételi szándékot jelentett be az előterjesztésben részletezett önkormányzati földterületekre. Filus Jánosné jegyző: 4 helyrajzi számra vonatkoznak az értékbecslő által felértékelt területek. 9

10 0136/21 hrsz. erdő Ft (5/6 rész) 0129/6 hrsz. legelő Ft 0124/2 hrsz. legelő Ft 0129/5 hrsz szőlő Ft Összesen: Ft ami a Gréder pályázat önrészét részben fedezné. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2013.(II. 12.)sz. határozat Horváth Józsefné kaskantyúi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése. H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Józsefné Kaskantyú, III. körzet 2. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község Önkormányzata 5/6 tulajdonában lévő Kaskantyú 0136/21 hrsz-ú, 5747 m 2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlan 5/6 részének megfelelő 4789 m 2 nagyságú; 3/12 tulajdonában lévő Kaskantyú 0129/9 hrsz-ú, m 2 nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan 3/12 részének megfelelő 4193 m 2 nagyságú; 1/1 tulajdonában lévő Kaskantyú 0124/2 hrsz-ú, 5755 m 2 nagyságú, legelő művelési ágú; 1/1 tulajdonában lévő Kaskantyú 0129/5 hrsz-ú, 5196 m 2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlanokat. 2.) A Képviselő-testület az ingatlanok értékbecslő által megállapított bruttó becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg: 0136/21 hrsz Ft. 0129/9 hrsz Ft. 0124/2 hrsz Ft. 0129/5 hrsz Ft. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6.)napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné jegyző: Ma érkezett ben, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kéri az általános iskolai felvételi körzethatárok jóváhagyásához a testület határozatát. 10

11 Levél felolvasása. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2013.(II. 12.)sz. határozat Vélemény általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához H A T Á R O Z A T TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az alábbiak szerint határozza meg: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2013.(II. 12.)sz. határozat Vélemény általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az alábbiak szerint határozza meg: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 11

12 Leader pályázathoz érkezett hiánypótlási felhívás. A hiánypótlási felhívás ismertetése. Filus Jánosné jegyző: Pályázati szándékot teremt, kötelezettségvállalás, amire nincs fedezet. A költségvetésbe bele kell építeni, nem tettük bele, nincs felhalmozási oldala. Az önerő az 57/2012. határozatban volt. Ezzel nem vállal kötelezettséget a testület. Nem nyert még a pályázat. Akkor válik kötelezettségvállalássá, ha a támogatási szerződés aláírásra kerül. Csak a lehetőséget biztosítjuk. Nem akarok senkit sem törvénytelen dologra rávenni. Mérlegelni kell, másként nem lesz lehetőségünk a fejlesztésre. Az adatszolgáltatás semminemű törvénytelen dolgot nem jelent. Számtalan olyan dolog van, amit előre nem látunk. Számtalan lehetőség van. Nincs még elfogadott költségvetésünk. A testület semmi olyan dolgot nem követ el, ami szabálytalan. Filus Jánosné jegyző: Amennyiben kiegészíti a határozatát fenntartja a pályázati szándékát. Határozat kiegészítése. Nem lett megjelölve a helyrajzi szám, mert a telekegyesítés miatt most jött meg a jó helyrajzi szám. Hermanné Németh Andrea képviselő: Ha most meghozzuk a döntést, és a későbbiekben látjuk csak, hogy nem lesz rá pénz? Nem írjuk alá a szerződést. Törvénytelen dolgot nem kérek, nem lenne jó, ha eldobnánk a lehetőséget. Ennél sokkal komolyabb problémáink is lesznek. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2013.(II. 12.)sz. határozat 57/2012. (XI. 29.)sz. Képv.test. határozat kiegészítése H A T Á R O Z A T TERVEZET Kaskantyú Község Képviselő-testülete a LEADER pályázat benyújtásáról szóló 57/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozatának 1. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki: A ravatalozó megépítésének a helye a Kaskantyú 018/75. hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 12

13 Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(II. 12.)sz. határozat 57/2012. (XI. 29.)sz. Képv.test. határozat kiegészítése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a LEADER pályázat benyújtásáról szóló 57/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozatának 1. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki: A ravatalozó megépítésének a helye a Kaskantyú 018/75. hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Hermanné Németh Andrea:) jkv. hitelesítő (:Kelemen István:) jkv. hitelesítő 13

14 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) működési céltartalékát Ft-ban, d) egyenleg: többlet Ft-ban e) finanszírozási kiadások Ft-ban f) finanszírozási bevételek Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: február 22. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 14

15 1. melléklet az 1/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt megnevezése Eredeti Működési költségvetés Teljesítés Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás 6461 Átengedett személyi jövedelemadó Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI) Egyéb központi támogatás 590 Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, Gyermekvédelmi kedvezmény) 507 Felhalmozási költségvetés Eredeti Teljesítés Összesen eredeti Összesen módosított Központi költségvetési támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 111 Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hegyközségtől 500 Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás 0 Helyi adó és gépjárműadó bevétel Kommunális adó Közhatalmi bevétel Iparűzési adó Közhatalmi bevétel Gépjárműadó Közhatalmi bevétel Bírságok, díjak

16 Közhatalmi bevétel Egyéb sajátos bevétel Közhatalmi bevétel Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele Üdülői szálláshely szolgáltatás Intézményi bevétel Lakásfenntartás 0 0 Intézményi bevétel 0 0 Nem lakóingatlanok fenntartása Intézményi bevétel Sportintézmények működtetése és fejlesztése 20 0 Intézményi bevétel 20 0 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése átvett pénzeszköz 100 Intézményi bevétel Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 0 0 Intézményi bevétel Bankszámlák utáni kamat Intézményi bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bev Közszolgáltatások bevétele Könyvtári szolgáltatások Intézményi bevétel Szociális étkeztetés Intézményi bevétel Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi bevétel Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi bevétel Gyermekétkezetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz Temetőfenntartás

17 Intézményi bevétel Mezőőri járulék 0 Intézményi bevétel 0 Egyéb saját bevétel Munkahelyi étkeztetés Intézményi bevétel Éttermi mozgó vendéglátás Intézményi bevétel Ivóvízminőség-javító program átvett pénzeszköz Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda) Intézményi bevétel Költségvetési bevételek összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Eredeti Működési költségvetés Teljesítés Felhalmozási költségvetés Eredeti Teljesítés Eredeti összesen ezer Ft-ban összesen Polgármesteri Hivatal Intézményi támogatás önkormányzattól Közhatalmi bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 238 Intézményi bevétel 1550 Intézményi költségvetési bevétel összesen

18 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet az 1/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Eredeti Teljesít Eredeti eredeti Teljesítés és Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) ezer Ft-ban előirányza t összesen 1. Háziorvosi alapellátás Dologi kiadás Háziorvosi ügyelet ellátás Egyéb működési kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 5.Ifjúság- egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 Szociális feladatok (88) 1. Rendszeres szociális segély Egyéb működési kiadás Időskorúak járadéka Egyéb működési kiadás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

19 Egyéb működési kiadás Ápolási díj alanyi jogon M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Egyéb működési kiadás Átmeneti segély Egyéb működési kiadás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb működési kiadás Közgyógyellátás Egyéb működési kiadás Köztemetés Egyéb működési kiadás Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Házi segítségnyújtás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás 67 6 Egyéb működési kiadás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Egyéb működési kiadás Közművelődési feladatok 1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 2. Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó

20 Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 Közoktatási feladatok 1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés Egyéb működési kiadás 241 Egyéb működési kiadás Étkeztetés ellátása 1. Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 2. Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 3. Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 4. Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 5. Éttermi mozgó vendéglátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 20

21 Közigazgatás (841) 1. Közvilágítás Dologi kiadás Finanszírozási műveletek Dologi kiadás Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Dologi kiadás Mezei őrszolgálat Személyi juttatás 120 M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás 0 5. Önkormányzati jogalkotás 5477 Személyi juttatás 3433 M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 833 Dologi kiadás 1211 Egyéb működési kiadás 6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 448 Dologi kiadás 448 Társadalmi közszolgáltatás (842) 1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi kiadás Polgári védelem működése, támogatása 32 0 Dologi kiadás 32 0 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Létszám (fő)

22 Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Köztemető- fenntartása és működtetése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Beruházás Sportintézmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadás Üdülői szálláshely szolgáltatás Dologi kiadás Felújítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadás Építményüzemeltetés Beruházás 1860 Dologi kiadás Zöldterület kezelés Dologi kiadás Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadás Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása Dologi kiadás Víztermelés, kezelés ellátás Dologi kiadás Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj) Egyéb működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep

23 működtetése) Egyéb működési kiadás Ivóvízminőség-javító Társulás Egyéb működési kiadás ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 158 Egyéb működési kiadás Körjegyzőség 8151 Egyéb működési kiadás 8151 Önkormányzati költségvetési kiadások Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Céltartalék Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal Támogatás Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen Engedélyezett létszám 4fő 4fő Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitel visszafizetése

24 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Eredeti Önkormányzati hivatal Telj esít és Felhalmozási költségvetés Eredeti előirányza t Teljesíté s (ezer Ft-ban) Módosítot Összesen t eredeti előirányza t összesen 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás Adó, illeték, kiszabása, beszedése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Konyha üzemeltetése 1605 Dologi kiadás 1605 Engedélyezett létszám (fő) 7 Intézményi költségvetési kiadások

25 3. melléklet az 1/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA (ezer Ft-ban) Megnevezés Működési Költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Önkormányzati feladatok Eredeti Teljesítés Működési céltartalék Eredeti Teljesítés Eredeti összesen összesen Teljesítés összesen Költségvetési szervek költségvetése Eredeti Teljesítés Önkormányzat, eredeti összesen Önkormányzat, módosított összesen Önkormányzat, teljesítés összesen KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) Működési költségvetés többlet (módosított ) 3553 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 103 Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított ) Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése Eredeti Teljesítés Hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése) 3553 Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése) Hiány külső finanszírozása Értékpapír értékesítés (eredeti ) Értékpapír értékesítés (módosított ) Értékpapír értékesítés (teljesítés) Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Eredeti Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen Teljesítés Önkormányzat mindösszesen

26 26

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége 10askantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 11/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 12. napján (szerda) 16 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2013. december

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben