Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás évi elszámolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról"

Átírás

1 Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/ Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet határozati javaslat, 2. melléklet közötti bérleti díj felosztás, 3. melléklet től az önkormányzatok által befizetett VTKÖT tagdíj felosztás, 4. melléklet Internet eladásából származó vagyon felosztás, 5. melléklet - VTKÖT pénzmaradványának felosztás 6. melléklet VTKÖT évi tervezett és teljesített bevételei 7. melléklet - VTKÖT évi tervezett és teljesített kiadásai 8. melléklet - VTKÖT évi tervezett és teljesített előirányzatai 9. melléklet Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 27/2015. (XI.30.) határozata 10. melléklet - VTKÖT i bankszámla egyenleg végleges felosztása 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás án alakult meg, a térségi célok meghatározása és megvalósítása érdekében. A Társulás vezető szerepet vállalt az életminőség javításában, kooperáló és forrásszervező funkciót betöltő térségi politika kialakításában. A társulás tagjai voltak: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa és Vértesboglár. A Bicskei kistérség 2013-ban a fent nevezett 16 tagtelepülést ölelte fel, évvégére hat település Etyek, Mány, Szár, Újbarok, Vál, Vértesboglár- jelezte szándéknyilatkozatát, hogy a 2014-es évben nem lesz tagja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak. 1

2 Ez alapján a Bicskei kistérséghez 2014-ben 10 tagtelepülés tartozott: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Felcsút, Gánt, Óbarok, Tabajd és Vértesacsa, mely települések 2014 június 30-ig voltak tagjai a Társulásnak. A 2014 második felében két település Tabajd és Vértesacsa - jelezte szándékát, hogy Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból kilép. Ez alapján a VTKÖT tagja 8 önkormányzat maradt. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Bicskei Polgármesteri Hivatal január 1-től látja el. A december 6-án született háromoldalú Megállapodás alapján, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és Bicske Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal valamint Bicske Város Önkormányzata között jött létre, melyben a szerződő felek rögzítették, a 17. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás IV/15. pontja alapján, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait január 1-től a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el. A 13/2015. (VI.18.) határozatával fogadta el a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa azt a döntését, hogy december 31-én a Társulás jogutód nélkül megszűnjön. A Társulás tulajdonát képezte a GVOP / /4.0. számú támogatási szerződéssel finanszírozott szélessávú internet hálózat (továbbiakban: GVOP-hálózat). A támogatási szerződés megkötésekor a Társulásnak mind a 16 önkormányzat: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa és Vértesboglár Önkormányzatai tagjai voltak. A GVOP-hálózat értékesítésére a Társulás több alkalommal pályázatot írt ki, melyre egyedül a haszonbérlő, a Magyar Telecom Nyrt. nyújtott be árajánlatot. A pályázat eredményeként a GVOP-hálózat, értékbecsléssel alátámasztott Ft + ÁFA áron a Magyar Telekom Nyrt. részére decemberében eladásra került. A Társulás tagjai a vételárból levonandó költségekről és a költségek levonását követően fennmaradt vagyon felosztásáról a 27/2015. (XII.17.) VTKÖT Társulási Tanács határozatában az alábbiak szerint állapodtak meg: Internethálózat vételára Internethálózat vételára után befizetendő áfa kibocsátott számlák utáni áfa befizetés áfa korrekció HHT'98 Kft. Megbízási díja (8/2015.(III.30.) határozat a korábbi munkaszervezet közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának megszűnésével összefüggő-bicske Város Önkormányzata által megelőlegezett-terhek től tagdíj befizetés önkormányzat között felosztandó A Ft felosztásáról a 16 önkormányzat között a Társulás jelenlegi tagjai december 17-i ülésen a i lakosságszám arányában az alábbiak szerint állapodtak meg: Alcsútdoboz: Ft 2

3 Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Etyek: Felcsút: Gánt: Mány: Óbarok: Szár: Tabajd: Újbarok: Vál: Vértesacsa: Vértesboglár: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Továbbá a fent nevezett Társulási Tanács határozatában a tagönkormányzatok megállapodtak a között az internethálózat bérleti díjából befolyt bevétel lakosságarányos felosztásában is. A Társulás december 31-i megszűnésekor a bankszámla egyenlege, átvezetésre került Bicske Város Önkormányzatának alszámlájára. A 27/2015. (XII.17.) VTKÖT Társulási Tanács határozatában meghatározott pénzösszeg felosztáson felül a bankszámla egyenlegének további felosztását a határozati javaslat tartalmazza. Felosztásra kerül a től befizetett tagdíj összege Ft összegben, továbbá a pénzmaradvány összege Ft értékben. A nyolc település között a től befizetett társulási tagdíjak szétosztásra kerülnek a i lakosságszám arányában az alábbiak szerint: Alcsútdoboz: Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Felcsút: Gánt: Óbarok: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A évi pénzmaradvány felosztása a nyolc település között lakosságszám arányában az alábbiak szerint alakul: Alcsútdoboz: Bicske: Bodmér: Csabdi: Csákvár: Felcsút: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3

4 Gánt: Óbarok: Összesen: Ft Ft Ft A 16 önkormányzat között a GVOP hálózat eladásából származó bevétel felosztás összege Ft. A tagdíj bevétel felosztásának összege a 8 önkormányzat között Ft, továbbá a pénzmaradvány felosztása a 8 önkormányzat között Ft (10. melléklet). A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntető bankszámla összege Ft, mely Bicske Város Önkormányzatának alszámlája. Ez az Ft összeg teljes mértékben az önkormányzatok között felosztódik, és ezzel egyidejűleg a bankszámla megszüntetésre kerül. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás december 31-napján jogutód nélkül megszűnt. Bicske Város Önkormányzata a megszűnt költségvetési szerv éves beszámolóját elkészítette és a tagdíjból befolyt, a GVOP hálózat eladásából, valamint a pénzmaradványból származó bevételt a fentiek alapján levezetett pénzösszegeket az önkormányzatok számára átutalja az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül. A Társulás bevételeit a tagönkormányzatok tagdíj befizetései, a évi pénzmaradvány (6 683 eft), valamint a továbbszámlázásából származó bevételek biztosították. Továbbszámlázásra került a Magyar Telekom részére: oszlop bérleti díja, hidroglóbusz bérleti díja, mikrohullámú frekvenciadíj, továbbá a Bicskei Polgármesteri Hivatal részére a Polisz könyvelői program bérleti díja és a Kossuth tér 14/b épület áramdíja. A Társulás kiadásainak teljesítését a Társulás megszüntetésének végrehajtásához szükséges ügyvédi költség, továbbá a dologi kiadások összege mely a bankköltségből és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásból tevődik össze (4 741 eft). A működési célú támogatások jogcímen szerepel a VTKÖT december 31-i megszüntetés során a bankszámla egyenlegének átvezetése a megszüntető számlára ( Ft), mely összegből kiegyenlítésre került Bicske Város Önkormányzatának részére a korábbi munkaszervezet közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos megelőlegezett terhek, és a falugondnoki szolgáltatás ellátásának illetmény és járulékainak megtérítése Csákvár város részére Ft összegben. A kiadások teljesítése összesen: eft. (Bevételek és kiadások teljesítését a 5-7 mellékletek tartalmazzák). 4

5 1. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. tudomásul veszi a 27/2015. (XII.17.) Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács határozatában foglalt jelen határozat 1. melléklet szerinti közötti bérleti díj felosztását, jelen határozat 2. melléklete szerinti Internet eladásából származó vagyon felosztását tudomásul veszi. 2. elfogadja jelen határozat 3. melléklete szerint a től Alcsútdoboz község, Bicske város, Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt község, Óbarok község által befizetett VTKÖT tagdíj felosztását, 3. elfogadja jelen határozat 4. melléklete szerint Alcsútdoboz község, Bicske város, Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt község, Óbarok község tekintetében a VTKÖT pénzmaradványának felosztását. 4. felkéri a Polgármester, hogy az elszámolás részét képező összegek önkormányzatonként egy összegben történő átutalásáról amennyiben a vagyonfelosztás őket érintő részét az érintett önkormányzatok elfogadják - az 1., 2., 3. pontban foglaltak alapján gondoskodjon az önkormányzatok részére az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül. 5. elfogadja a határozat 5-7. mellékletei szerint a VTKÖT 2015-ös elszámolását. Határidő: április 30. Felelős: Polgármester 2. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló.. /2016. (III..) határozat 1. melléklete Települések i lakosságszám közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan (Ft) Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló.. /2016. (III..) határozat 2. melléklete 5

6 Települések i lakosságszám GVOP-hálózat eladásából szárma bevétel felosztása lakosságszám arányosan (Ft) Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Óbarok Szár Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Összesen melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló.. /2016. (III..) határozat 3. melléklete Települések i lakosságszám közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan (Ft) Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló.. /2016. (III..) határozat 4. melléklete Települések i lakosságszám A VTKÖT pénzmaradványának felosztása lakosságszám arányosan (Ft) Alcsútdoboz

7 Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen

8 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás évi tervezett és teljesítés bevételei Bevételek 2015 éves eredeti előirányzat éves módosított előirányzat. adatok E Ft-ban 2015 éves teljesítés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN évi táblarend , 10:05 Bevételek

9 7. melléklet a 76/2016 számú előterjesztéshez - Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló.. /2016. (III..) határozat 6. melléklete Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás évi tervezett és teljesítés kiadásai adatok E Ft-ban Kiadások 2015 éves eredeti előirányzat éves módosított előirányzat éves teljesítés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül Tartalékok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN évi táblarend , 10:06 Kiadások

10 Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás évi tervezet előirányzatai és teljesítés összegei Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Eredeti előirányzat módosított előirányzat K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék teljesítés Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) 0 11 Beruházási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 17 Finanszírozási kiadások 0 22 Tartalékképzés - általános tartalék 0 - céltartalék 0 23 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 4 Beruházási bevételek Működési célú támogatás Áht.-on belülről Fehalmozási célú támogatás Áht.on belülről 0 7 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 0 8 Pénzmaradvány Felvett hitelek 0 10 Adott kölcsönök visszatérülése 0 11 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 12 Véglegesen átvett működési bevételek áht-n kivülről 0 13 Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kiv Önkormányzati költségvetési támogatás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 15 jóváírása BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) évi engedélyezett létszám évi táblarend , 10:07 VTKÖT

11 Kivonat mely készült a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának december 17-én megtartott rendkívüli, nyílt ülési jegyzőkönyvéből A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 27/2015. (XII.17.) határozata Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Megállapodást a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésére. Felelős: Pálffy Károly Határidő: december 17. K.m.f. Pálffy Károly s.k. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke Dr. Révész Zoltán s.k. Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzője Tóth Erika s.k. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács alelnöke Alcsútdoboz polgármestere

12 A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó kérdésekről szóló 27/2015. (XII.17.) társulási határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésére amely létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám PIR száma: , KSH statisztikai számjele: , - tagi Önkormányzatai: Bicske Város Önkormányzata székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Pálffy Károly polgármester Alcsútdoboz Település Önkormányzat székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Tóth Erika polgármester Bodmér Község Önkormányzata székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Balogh István László polgármester Csabdi Község Önkormányzat székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Huszárovics Antal polgármester Csákvár Város Önkormányzat székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Illés Szabolcs polgármester Felcsút Községi Önkormányzat székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 75., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester Gánt Község Önkormányzata székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester Óbarok Község Önkormányzat székhelye: 2063 Óbarok, Iskola utca 3., törzskönyvi azonosító száma (PIR): , KSH statisztikai számjel: , adószáma: , képviseli: Borbíró Mihály polgármester - a továbbiakban együtt: tagi önkormányzatok között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás továbbiakban: Társulás tagi Önkormányzatai, mint a Társulás megszüntető szervei az alábbi határozataikkal döntöttek arról, hogy a Bicskén június 28-napján kelt 19 ízben módosított s a módosításokkal 1

13 egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Mötv. 88. (2) bekezdése s a Társulási Megállapodás X./4.1. pontja alapján közös megegyezéssel december 31- napjával megszüntetik: 1.1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete 206/2015. (VI.24.) számú határozata, 1.2. Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete 62/2015. (VI.29.) számú határozata, 1.3. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2015. (VI.22.) számú határozata, 1.4. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 238/2015. (VI.30.) számú határozata, 1.5. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 76/2015. (VI.29.) számú határozata, 1.6. Felcsút Község Önkormányzata Képviselőtestülete 65/2015. (VI.22.) számú határozata, 1.7. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 83/2015. (VI.24.) számú határozata, 1.8. Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 89/2015. (VI.25.) számú határozata. 2. A Társulás tagi Önkormányzatai Képviselőtestületei az 1. pontban nevesített határozataikban rendelkeztek arról, hogy a Társulás december 31-napján jogutód nélkül szűnik meg azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi Önkormányzatok. A Képviselőtestületek felhatalmazták a polgármestereket a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 3. Jelen Megállapodás az 1. pontban nevesített határozatban foglaltaknak megfelelően a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a Társulás megszüntetésével és a tagi Önkormányzatok közötti elszámolásával kapcsolatos elvi megállapodásokat tartalmazza. 4. A Társulás megszüntetése oka: A Társulás tagi Önkormányzatai Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. továbbiakban: Mötv. 88. (2) bekezdése alapján meghozott: a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntései. 5. A Társulás megszüntetés módja, időpontja: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (3) bekezdése alapján december 31-napjával jogutód nélküli megszüntetés. 6. A Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A tagi önkormányzatok kölcsönösen 2

14 rögzítik, hogy a Társulás keretében már közös közszolgáltatási feladatellátás nem történt. 7. Állami támogatással és egyéb követelésekkel kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolás: A Társulás tagi Önkormányzatai az Áht (16a) bekezdésében foglaltak alapján rögzítik, hogy a Társulás közvetlenül állami támogatást nem igényelt. A Társulásnak a Magyar Államkincstár felé állami támogatás igénybevétele hiányában elszámolási kötelezettsége nem áll fenn. 8. A tulajdonjog s vagyoni kötelezettségek körében a tagi Önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás működése alatt a tagi Önkormányzatok között a GVOP szélessávú internet hálózattekintetében keletkezett közös tulajdon, mely hálózat értékesítésre került, a Társulás tulajdonában állt további vagyontárgyak tulajdonjoga rendezése is már megtörtént. Megállapodó felek tényként rögzítik, hogy: 8.1. A GVOP / /4.0. támogatási szerződés megkötése, a beruházás megvalósítása időtartamában a Társulásnak Vál, Vértesboglár, Újbarok, Szár, Mány, Tabajd, Vértesacsa Községek Önkormányzatai és Etyek Nagyközség Önkormányzata is tagjai voltak, 8.2. mely beruházáshoz a Társulás az önerőt a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján a 7 évre előre megfizetett haszonbérleti díjból biztosította, 8.3. a távközlési oszlopok és idegen infrastruktúra igénybevételeihez kapcsolódó bérleti szerződésekben szereplő bérleti díjakat a Társulás fizeti és fizette meg, melynek fedezetét a haszonbérlő biztosította. 9. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV/1. pontja szerint a Társulás vagyonát képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy tevékenysége révén keletkezett vagyon, mely a VI/2.2. pont szerint a Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk annak hiányában lakosságszám arányában illeti meg A Társulási Megállapodás VI/2.5. pontja értelében a Társulás tagjainak vagyoni igénye a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert társulási közös vagyon terhére keletkezhet, amely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető A kiváló tag az őt megillető vagyonrész kiadására addig nem tarthat igényt amíg a Társulási Tanács által megkötött szerződési kapcsolat időtartama le nem jár A Társulás tagi önkormányzatai Képviselőtestületei kölcsönösen rögzítik, hogy a 8. pontban részletezett GVOP szélessávú internet infrastruktúra a volt tagi és a jelenlegi tagi Önkormányzatok közös tulajdonát képezte, az eladásából származó vételár is ezen Önkormányzatokat illeti meg. 3

15 9.4. Az Önkormányzatok a Társulási Megállapodás VI/2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a lakosságarányuk szerint számított megosztás alapján járnak el, melynek során a január 1-jei állapot szerinti állandó népességszámot veszik alapul. Amennyiben a szélessávú internet hálózat értékesítéséből származó vételárral kapcsolatban a jövőben bármely jogerősen megállapított kötelezettség keletkezne, úgy ezen kötelezettség(ek)et a tagi Önkormányzatok szintén a január 1-jei állapot szerinti lakosságszámuk arányában történő megosztás alapján viselni kötelesek A GVOP internethálózat eladásából származó bevételt az alábbi elvek szerint kívánják megosztani Társulás tagi önkormányzatai: a. levonásra kerülnek a bruttó Ft vételárból (bevételből) a Megállapodás 2. melléklete szerinti költségek, kiadások, b. a levonásra került költségek, kiadások után fennmaradó Ft vagyont a tárulás jelenlegi tagjai (Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Felcsút, Gánt, Óbarok) és a társulásból korábban kilépett tagok (Etyek, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár) között január 1. napján fennálló lakosságszáma alapján a Megállapodás 3. melléklete szerint kell megosztani A Társulás tagi önkormányzatai július 11. óta a Magyar Telekom Nyrt. által a Társulás tulajdonában álló GVOP internethálózat bérletéért fizetendő bérleti díjat ( Ft) a Társulás tagtelepüléseinek a január 1. napján fennálló lakosságszáma alapján a határozat 1. melléklete szerint osztják meg. 10. A Társulás tagi önkormányzatai a 8. és 9. pontban foglalt tartalommal kívánnak a 8.1. pontban nevesített volt tagi önkormányzatokkal megállapodni, melynek időpontját követően fizethető ki a 12. pontban foglalt elkülönített számláról az egyes önkormányzatokat megillető vételárrész. 11. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig december 31-napjáig vállalhat a Társulás 2015 évi költségvetése terhére kötelezettséget, legfeljebb január 15-i fizetési határidővel. 12. A Társulás pénzintézeti számlája december 31-napjával megszüntetést nyer, a számlán lévő pénzösszeg s a Társulást megillető már lejárt esedékességű, továbbá a még le nem járt esedékességű bevételeket Bicske Város Önkormányzata Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése elnevezésű elkülönített alszámlán kezeli s teljesíti a 11. pont szerinti kifizetéseket. A tagi Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulást megillető valamennyi bevétel érvényesítése, behajtása s a Társulást terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében a Társulás megszűnését követően a 13. szerinti elszámolási eljárás befejezése időpontjáig Bicske Város Önkormányzata eljárni jogosult, egyben köteles. 4

16 Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy a Társulás december 31-napjáig terjedő elszámolását elkészíti, s az Önkormányzatok Képviselőtestületei részére január 30.-napjáig megküldi A tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei az elszámolást soron követő ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak. Amennyiben határidőn belül a Képviselőtestület döntést nem hoz a részéről elfogadottnak tekintendő Az elszámolás a és pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül a tagi Önkormányzatok Bicske Város Önkormányzata felé esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított tartozásukat 12. pont szerinti elkülönített alszámlára átutalással teljesítik, avagy Bicske Város Önkormányzata a tagi Önkormányzatok túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás útján visszafizeti. 14. A Társulásnak foglalkoztatottja nincs, a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó Bicskei Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás a Társulás megszűnési időpontjával megszűnik, azzal, hogy a Társulás megszűnését követően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el. 15. A Társulás megszűntetésével s az elszámolással kapcsolatban költségek nem merülnek fel. 16. Pályázati kötelezettségek: A Társulásnak folyamatban lévő projektje nincs, támogatási szerződésből származó kötelezettség nem terheli A megszűnő Társulás magánjogi jogait és kötelezettségeit a tagi Önkormányzatok, mint vagyoni jogutódok gyakorolják, és teljesítik, továbbá a nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés időpontjában fennálló kötelezettségek teljesítéséért és a követelések beszedéséért szintén a tagi Önkormányzatok közösen felelnek. 17. Irattári anyag megőrzésére irányuló kötelezettség: A Társulás működése időpontjáig keletkezett irattári anyag a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal irattárában van elhelyezve, mely a jövőben is gondoskodik azon iratok megőrzéséről, avagy levéltár részére történő átadásáról, melyek 5

17 nem selejtezhetőek. 18. Egyéb rendelkezések: A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásból eredő jogi vitájukat elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre a polgári peres eljárást igénylő jogvita esetén a Bicskei Járásbíróság, avagy a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Törvényszék jogosult az ügyben eljárni. A Társulás tagi Önkormányzatai képviseletében eljáró polgármesterek jelen Megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és az Önkormányzatokra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. Kelt, Bicske, december 17. Bicske Város Önkormányzata képviseletében: Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviseletében: /: Pálffy Károly:/ /: Tóth Erika:/ polgármester polgármester Bodmér Község Önkormányzata képviseletében: Gánt Község Önkormányzata képviseletében: /: Balogh István László :/ /: Spergelné Rádl Ibolya :/ polgármester polgármester 6

18 Csabdi Község Önkormányzat képviseletében: Felcsút Községi Önkormányzat képviseletében: /: Huszárovics Antal:/ /: Mészáros Lőrinc :/ polgármester polgármester Óbarok Község Önkormányzat képviseletében: Csákvár Város Önkormányzata képviseletében: /: Borbíró Mihály :/ /: Illés Szabolcs:/ polgármester polgármester Záradék: A Megállapodás 1. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a Társulás megszüntetésére vonatkozó döntést s a Megállapodás polgármesterek általi megkötésére vonatkozó felhatalmazást tartalmazzák. Kelt: Bicske, december 17. /: Dr. Révész Zoltán :/ /: Dr. Sisa András :/ Bicskei Polgármesteri Hivatal Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jegyzője /: Dr. Majoros Ildikó :/ /: Tóth Jánosné :/ Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jegyzője 7

19 1. A Megállapodás 1. melléklete Települése k i lakosságszám közötti bérleti díj felosztása lakosságszám arányosan Alcsútdobo z Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen A Megállapodás 2. melléklete GVOP internethálózat értékesítéséből befolyó vételár vonatkozásában levonásra kerülő kiadások, költségek, felosztandó vagyon kiszámítása Internethálózat vételára befizetendő áfa kibocsátott számlák utáni áfa befizetés áfa korrekció HHT'98 Kft. megbízási díja A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának megszűnésével összefüggő költségek, amelyen belül: december havi fizetési jegyzék szerinti nettó illetmények: Ft december havi fizetési jegyzék szerinti illetmények közterhe: Ft december hónapban kifizetett egyéb járandóságok közterhe: Ft - hóközi kifizetés közteher jóváírás:4 000 Ft től tagdíj befizetés Internethálózat eladásából származó felosztandó vagyon 8

20 3. A Megállapodás 3. melléklete Települések i lakosságszám GVOP-hálózat eladásából szárma bevétel felosztása lakosságszám arányosan Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Óbarok Szár Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Összesen

21 10. melléklet Vértes TKÖT i bankszámla egyenleg végleges felosztása Települések i től Pénzmaradvány Összesen lakosságszám befizetett tagdíj felosztása 8 utalandó Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Felcsút Gánt Óbarok Összesen

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a. az ujpatacsi lakótelkek eladásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a. az ujpatacsi lakótelkek eladásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a az ujpatacsi lakótelkek eladásáról A Közgyűlés elfogadja a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság előterjesztését

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2013.(VI.27.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 192/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére Tárgy: Kunadacsi Kábeltelevíziós rendszer értékesítése, és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL amely létrejött egyrészről: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32. Képviseli: Major

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-16/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklet A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Mhötv.)

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szám: 2-11/2011. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-11/2011. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-11/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 112/2011. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Magyarországi Német

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító i Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: 1. Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben