Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata"

Átírás

1 A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának. melléklet szerinti módosítását nem hagyja jóvá. 2. az alábbi 4 feladatot önállóan, költségvetési szerve útján kívánja ellátni a működési engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napjától: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői ellátás anyatejgyűjtéssel) Ifjúság-egészségügyi gondozás január 0-től valamennyi szociális, gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint egészségügyi feladatot önállóan, költségvetési szerve útján kívánja ellátni. 4. a Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontját az. és 2. pontnak megfelelően módosítja. 5. felkéri a Társulás Elnökét, hogy az ÉAOP-4..3/A számú, a szociális és gyermekjóléti feladatok szakmai irányításának megszervezésére című pályázat fenntarthatóságának érdekében kezdeményezze a támogatási szerződés az irányú módosítását a Közreműködő Szervezetnél és az Irányító Hatóságnál, hogy a jelenlegi tagönkormányzatok a jövőben konzorciumi együttműködés keretében kívánják teljesíteni a pályázatban vállalt feltételeket. 6. felkéri a Társulás Elnökét, hogy a pályázatban vállalt feltételek teljesítésére vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint a szerződés módosításához szükséges egyéb dokumentumokat, döntéseket haladéktalanul készítse elő és terjessze a Tanács elé. II.. hozzájárul, hogy a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak közös tulajdonában lévő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

2 Nyírbátori tagintézménye használatában lévő LOB-882 forgalmi rendszámú gépjármű üzembentartójaként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori tagintézménye bejegyzésre kerüljön. K.m.f. Máté Antal s.k. polgármester Pappné dr. Fülöp Enikő s.k. jegyző

3 . melléklet az 52/205.(V.27.) számú önkormányzati határozathoz MEGÁLLAPODÁS NYÍRBÁTOR ÉS VONZÁSKÖRZETE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 évi CLXXXIX törvény IV. fejezetének 87. -a alapján hatáskörükben eljárva 205 július -i hatállyal a Társulási tagok külön-külön minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozataival az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Társulás neve: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). 2. A Társulás székhelye: 436 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám 3. A Társulás lakosságszáma: 4445fő 4. A Társulás alapításának éve: A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe. 6. A Társulás időtartama: határozatlan. 7. A Társulás bélyegzője: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 8. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma (204. január. állapot szerint) Nyírbátor Város Önkormányzata Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviselője: Máté Antal polgármester Lakosságszáma: 2587fő Bátorliget Község Önkormányzata Székhelye: 4343 Bátorliget, Szabadság tér. Képviselője: Antal Mihály polgármester Lakosságszáma: 645fő

4 Encsencs Község Önkormányzata Székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 3. Képviselője: Szedlár János polgármester Lakosságszáma: 2062fő Kisléta Község Önkormányzata Székhelye: 4325 Kisléta, Debreceni u. 2. Képviselője: Madácsi Imre polgármester Lakosságszáma: 829fő Máriapócs Város Önkormányzata Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér. Képviselője: Papp Bertalan polgármester Lakosságszáma: 268fő Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 7. Képviselője: Bagdi Sándor polgármester Lakosságszáma: 299fő Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 436 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. Képviselője: dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester Lakosságszáma: 37fő Nyírcsászári Község Önkormányzata Székhelye: 433 Nyírcsászári, Rákóczi telep 6. Képviselője: Zichar János polgármester Lakosságszáma: 265fő Nyírderzs Község Önkormányzata Székhelye: 4332 Nyírderzs, Bátori u. 5. Képviselője: Kozma Zsolt polgármester Lakosságszáma: 635fő Nyírgelse Község Önkormányzata Székhelye: 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2. Képviselője: Görög László Zsolt polgármester Lakosságszáma: 48fő Nyírgyulaj Község Önkormányzata Székhelye: 43 Nyírgyulaj, Kossuth tér. Képviselője: Becsei György polgármester Lakosságszáma: 2042fő Nyírlugos Város Önkormányzata Székhelye: 437 Nyírlugos, Szabadság tér. Képviselője: Hovánszki György polgármester Lakosságszáma: 2675fő

5 Nyírmihálydi Község Önkormányzata Székhelye: 4363 Nyírmihálydi, Postakör út 2. Képviselője: Dr. Vincze István polgármester Lakosságszáma: 27fő Nyírpilis Község Önkormányzata Székhelye: 4376 Nyírpilis, Fő u. 22. Képviselője: Beri Róbert polgármester Lakosságszáma: 9fő Nyírvasvári Község Önkormányzata Székhelye: 434 Nyírvasvári, Bátori u. 4. Képviselője: Szép Szabolcs Attila polgármester Lakosságszáma: 2066fő Ömböly Község Önkormányzata Székhelye: 4373 Ömböly, Szabadság tér 0. Képviselője: Trefán Gábor polgármester Lakosságszáma: 473fő Penészlek Község Önkormányzata Székhelye: 4367 Penészlek, Szabadság tér 5. Képviselője: Klenik Sándorné polgármester Lakosságszáma: 025fő Piricse Község Önkormányzata Székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u.. Képviselője: Orosz László polgármester Lakosságszáma: 876fő Pócspetri Község Önkormányzata Székhelye: 4327 Pócspetri, Iskola u. 3. Képviselője: Tamás György polgármester Lakosságszáma: 757 fő Terem Község Önkormányzata Székhelye: 4342 Terem, Fő u. 0. Képviselője: Csák István polgármester Lakosságszáma: 648 fő 9. A Társulás jogi személy. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 0. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulás mindenkori alelnöke(i), külön megbízás alapján.. A Társulás célja: II. fejezet A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

6 a) a közszolgáltatások gazdaságosabb és magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása b) a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása 2. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás államháztartási szakágazati besorolása: 8405 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenységei: 0440 Területfejlesztés igazgatása 0722 Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági-egészségügyi gondozás Otthoni (egészségügyi) szakápolás 0202 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0703 Hajléktalanok átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás 0705 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés 0222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek r. 043 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 3. A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök: Területfejlesztési feladatok A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 996. évi XXI. törvény 0. () bekezdésében foglaltaknak megfelelően a térséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzeszközök előteremtése. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

7 Koordinálja a kistérségben működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. Vállalja, hogy a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. Vállalja, hogy a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a Nyírbátori statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével ellátják. Szociális feladatok a) Az 993. évi III. tv ban szabályozott szociális alapfeladatok: étkeztetés: Nyírbátor házi segítségnyújtás: Bátorliget, Encsencs, Nyírbátor, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Piricse, Terem, Ömböly, Máriapócs, családsegítés: Bátorliget, Encsencs, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Penészlek, Piricse, Terem, Ömböly, Máriapócs, Pócspetri jelzőrendszeres házi gondozás: a társulás valamennyi települése közösségi ellátás: a társulás valamennyi települése, támogató szolgáltatás: a társulás valamennyi települése, nappali ellátási területek: Encsencs, Máriapócs, Nyírvasvári, Penészlek, Piricse, Nyírbátor b) A feladatellátás a Társulás saját költségvetési szerve által a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján történik. Az intézmény ellátási körzete a működési engedélyben foglaltak szerint. c) Az a- b pontban nem szereplő szociális feladatok ellátása a településekkel kötött együttműködési megállapodások alapján történik. d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának rendeletben történő megállapítására, kijelöli a Társulás székhely települését, Nyírbátor Város Önkormányzatát. A Társulási Tanács a rendeletalkotást megelőzően javaslatot tesz az ellátottak által fizetendő térítési díjak összegének megállapítására. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 997. évi XXXI. törvény 5.. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

8 Az intézmény ellátási területe: Nyírbátor, Bátorliget, Encsencs, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírpilis, Nyírvasvári, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Nyírmihálydi, Ömböly, Máriapócs és Nyírbogát települések. A feladatellátás a társulás saját költségvetési szerve a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján történik. Biztosítja továbbá: A gyermek- és ifjúságvédelmi munka és a fejlesztések összehangolását. A máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezését. Gyermekvédelmi pályázatok benyújtását. Szakmai tanácskozások szervezését a gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberek számára. Egészségügyi feladatok Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 20. évi CLXXXIX törvény, valamint a 997. évi CLIV. törvény 52.. c, pontjában meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok közös ellátása, (a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése) 2 telephellyel (Nyírbátor, Nyírbéltek). A többcélú kistérségi társulás a térségben a járó beteg szakellátás tárgyi és személyi feltételeihez támogatást biztosíthat. A hétközi orvosi ügyelet telephelye, szolgáltatási körzetei: Nyírbátor - Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem. A hétvégi orvosi ügyelet telephelyei, szolgáltatási körzetei: Nyírbátor - Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Piricse, Pócspetri, Terem. Nyírbéltek - Nyírbéltek, Ömböly, Penészlek. Pénzügyi - gazdasági ellenőrzési feladatok Az államháztartásról szóló 20. évi. CLXXXXV. Törvény 6.. és 70. és valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/20 (XII.3) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzés megszervezése a társulás 9 településére kiterjed, ahol a feladatellátást vállalkozás útján, külön megállapodás keretében látja el. A feladat ellátási területe: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbogát, Nyírbéltek, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri és Terem települések. III. fejezet MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE A Társulás szervezete, működése, a Társulási Tanács. A társulás szervei: a. A Társulási Tanács, b. A Pénzügyi Bizottság, c. A Kistérségi Fejlesztési Bizottság,

9 2. A Többcélú Kistérségi Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. Társulási Tanácsot, a Társulás tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált településenként fő - tagok alkotják. A képviselő helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 3. A Társulási Tanács az általános önkormányzati választásokat követő 6. hónapon belül tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnökö(kt)t választ. 4. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök(ök) személyére az Elnök tesz javaslatot. 5. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 6. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatásnak minősül a 30 napot meghaladó tartós távollét. 7. A társulási tanács ülését össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, b) e Társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben, c) a Társulás tagjai egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, d) a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül. 8. A társulási tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A társulási tanács zárt ülést tart: a) összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén. b)zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor c)zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 9. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő 5 napon belül feltölti az NJT Nemzeti Jogszabálytár portáljára. Az elkészített jegyzőkönyvet fel kell tölteni a Társulás honlapjára is. 0. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén, a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.. A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

10 2. Minősített többség szükséges a törvényben foglaltakon kívül: A kistérség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához A 8/b.) pont esetében A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és Abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 3. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 4. A társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő- testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről. 5. A Társulási Tanács főbb feladatai: Meghatározza a társulás szervezetét, Megválasztja a társulás elnökét, alelnökét a Pénzügyi Bizottság tagjait, Meghatározza a társulás szervezeti és működési szabályzatát, Dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló elfogadásáról, Munkáltatói jogok gyakorlása A Pénzügyi Bizottság 6. A Pénzügyi Bizottság tagjainak személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet, létszáma 5 fő, akit a Társulás Tagjai közül kell választani. 7. A bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést tart, melyben értékeli a társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait. A társulás munkaszervezeti feladatai 8. A társulási tanács munkaszervezeti feladatainak ellátását, döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulás tanács mindenkori elnöki tisztségét betöltő személyt delegáló önkormányzat székhelyén működő polgármesteri hivatal látja el. 9.A Társulási Tanács szervezetére (elnök, alelnökök), a pénzügyi bizottságra vonatkozó részletes szabályokat a Társulási Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. IV. fejezet A TÁRSULÁS ÁLTAL MŰKÖDTETETT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ. A Társulás a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi feladatok ellátására a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központot működteti. 2. Az Alapító Okirat kiadása, a Szakmai Program, a Szervezeti és működési szabályzatának

11 jóváhagyása, átalakítása és működtetése a Társulási Tanács faladata. 3. A költségvetési szerv maga dolgozza ki működési rendjét, melyet a tanács határozattal fogad el. 4. A költségvetési szerv vezetőjének tekintetében a kinevezéssel, felmentéssel, anyagi és fegyelmi felelősséggel kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. 5. A Társulási Tanács joga, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodást figyelemmel kísérje, a végrehajtás, illetve a közfeladat meg nem valósításának veszélye esetén köteles a szükséges intézkedések meghozatalára. 6. A szervet a Társulási Tanács jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti. 7. A Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Iroda látja el. 8. A Társulási Tanács jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Iroda 9. A Társulás a központi orvosi ügyeleti ellátás szervezésére, a Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatainak, valamint a pályázatok koordinálási feladatainak ellátására a Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Irodát működteti. 0. Az Alapító Okirat kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és működtetése a Társulási Tanács faladata.. A költségvetési szerv maga dolgozza ki működési rendjét, melyet a tanács határozattal fogad el. 2. A költségvetési szerv vezetőjének tekintetében a kinevezéssel, felmentéssel, anyagi és fegyelmi felelősséggel kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. 3. A Társulási Tanács joga, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodást figyelemmel kísérje, a végrehajtás, illetve a közfeladat meg nem valósításának veszélye esetén köteles a szükséges intézkedések meghozatalára. 4. A szervet a Társulási Tanács jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti. 5. A Társulási Tanács jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. V. fejezet A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról a Nyírbátori Kistérségi Koordináció Iroda útján gondoskodik.. A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez a társulás tagjai a következőképpen járulnak hozzá: A. A társulás tagja köteles a 2. számú mellékletben meghatározott tagdíjat, valamint ügyeleti hozzájárulás díját megfizetni. B. A további feladatokhoz a fizetendő társulási hozzájárulás mértékét és arányát a Társulási tanács minden évben a központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően állapítja meg. A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke, a gazdálkodás biztonságáért a Tanács a felelős.

12 2. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését, pénzeszközeit az OTP. Bank Nyrt. a számú számláján és alszámláin kezeli. 3/A. Bevételei: a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az évi hozzájárulás mértéke az éves költségvetésben kerül megállapításra. Ezt minden évben 4 részletben, negyedévet követően kell befizetni a 2. pontban meghatározott számlára. b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. c) Önkormányzati és állami költségvetési támogatások. d) Pályázatok során elnyert támogatások. e) Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni. 3/B. Az önkormányzatok a pénzügyi hozzájárulásuk nem teljesítése esetén irányadó eljárás a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás. 4. Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési és egyéb kiadások. 5. A Társulás azon tagja, mely a költségviselést nem teljesítette a V. fejezet 5. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. A kizárást megelőzően a Társulási Tanács legalább két alkalommal, határidő közlésével felhívja az érintett képviselőtestületet a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza. 6. A megállapított társulási hozzájárulást nem teljesítő tag a Társulás Tanácsban annak teljesítéséig nem szavazhat, a Társulás a nem fizető tag részére - a kötelezően ellátandó feladat kivételével szolgáltatást nem teljesíthet. 7. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 8. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 9. A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban a pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására. Az ellenőrzés rendje 0. Belső ellenőrzés: A Pénzügyi Bizottság feladata a társulás működésének belső ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a társulás költségvetését, a társulás működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását.

13 . A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 2. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 3. A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a többcélú kistérségi társulások által ellátott közszolgáltatások, közigazgatási ügyintézési feladatok esetén a Belügyminisztérium; a kistérségi fejlesztési projektek támogatása esetében jogszabályban illetve megállapodásban erre feljogosított szervezet ellenőrzi. 4. A Társulás köteles a támogatás felhasználását naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. A társulás vagyona 5. A Társulás vagyonának köre: feladatellátáshoz átadott vagyon, a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi, pályázati úton megszerzett vagyon, és szaporulata a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon, és szaporulata egyéb vagyontárgyak. 6. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon - az aktiválást követően a Támogatási Szerződésben vállalt fenntartási időig nem idegeníthető el, kivéve ha a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül. 7. A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási Tanácsot illetik meg. 8. A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy a vállalt fenntartási időn belül elidegenítik, b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használják fel. 9. Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása a fenntartási időn belül megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az

14 adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 20. Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/20( XII.3.) kormányrendelet szerint számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani. 2. A Társulás megszűnése esetén az elszámolás, a közös vagyon kiadásának, megosztásának szabályai: A Társulás működése során szerzett vagyont, a közös beruházások, fejlesztések révén létrejött vagyont és szaporulatát, a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyont, valamint a pályázati úton megszerzett vagyont a lakosságszám arányában kell megosztani, a feladatellátáshoz átadott vagyont a bevitt, átadott vagyon arányában kell megosztani. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy a közfeladatok és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A közös tulajdon elszámolásáig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló tagnak a használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlásának átengedése feltételeiben a tagok külön megállapodnak. A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani, ha annak természetben történő kiadása a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 22. Amennyiben valamely tag kiválása, vagy kizárása miatt a Társulásnak a támogatást nyújtóval szemben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a kivált, illetve kizárt tag köteles teljesíteni. Több ilyen tag esetén függetlenül attól, hogy kiválással vagy kizárással szűnt meg a tagsága- a visszafizetést a lakosságszámarányban kell teljesítenie. VI. fejezet A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE. A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 2. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 3. A Társulásból való kizárás: A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A Társulás a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. Nem szüntethető meg a tagsági jogviszony mindaddig, amíg a tag valamely visszatérítendő támogatásban részesült és a visszafizetési kötelezettségét nem

15 teljesítette, illetve elszámolási kötelezettségét a megvalósítás alatt lévő projekttel kapcsolatban nem teljesítette. 4. A Társulás megszűnik: a) a társulás tagjai a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése alapján, b) a törvény erejénél fogva; c) a bíróság jogerős döntése alapján. 5. A tagönkormányzat a feladat visszavétele esetén az adott feladattal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségét köteles a kilépés előtt teljesíteni. VII. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK. A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn a Megyei Közgyűléssel, a területfejlesztésben már közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal. 2. A társulási tanács tagjai kijelentik, hogy jelen társulási megállapodással általános jogfolytonosság áll fenn a június 25-én, az 997. évi CXXXV. Tv. (A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről) az 990. évi LXV. Tv. (Ötv.) alapján létrejött átalakulás előtti, a évi CVII. Tv. (A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról) alapján létrejött átalakulás utáni, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetének 87. alapján létrejött önkéntes többcélú kistérségi társulás között. Záradék: Jelen megállapodás 205. július. napján lép hatályba. Nyírbátor, 205. május Résztvevő önkormányzatok polgármestereinek aláírása: - Bátorliget Község Önkormányzata:. - Encsencs Község Önkormányzata:. - Kisléta Község Önkormányzata:. - Máriapócs Város Önkormányzata:. - Nyírbátor Város Önkormányzata:. - Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata:. - Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata:. - Nyírcsászári Község Önkormányzata:. - Nyírderzs Község Önkormányzata:. - Nyírgelse Község Önkormányzata:. - Nyírgyulaj Község Önkormányzata:. - Nyírlugos Város Önkormányzata:. - Nyírmihálydi Község Önkormányzata:.

16 - Nyírpilis Község Önkormányzata:. - Nyírvasvári Község Önkormányzata:. - Ömböly Község Önkormányzata:. - Penészlek Község Önkormányzata:. - Piricse Község Önkormányzata:. - Pócspetri Község Önkormányzata:. - Terem Község Önkormányzata:

17 . melléklet TELEPÜLÉS LAKOSSÁGSZÁM SZAVAZAT Bátorliget 645 Encsencs 2062 Kisléta 829 Máriapócs 268 Nyírbátor 2587 Nyírbéltek 299 Nyírbogát 37 Nyírcsászári 265 Nyírderzs 635 Nyírgelse 48 Nyírgyulaj 2042 Nyírlugos 2675 Nyírmihálydi 27 Nyírpilis 9 Nyírvasvári 2066 Ömböly 473 Penészlek 025 Piricse 876 Pócspetri 757 Terem 648 Összesen: polgármester jegyző

18 2. melléklet TELEPÜLÉS LAKOSSÁGSZÁM TAGDÍJ (00 Ft/lakos) Ügyeleti hozzájárulás (300 Ft/lakos) Bátorliget Encsencs Kisléta Máriapócs Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírlugos Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári Ömböly Penészlek Piricse Pócspetri Terem Összesen:

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 137/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével létrejövő a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklet A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Mhötv.)

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2b. ELŐTERJESZTÉS a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 9-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei ülésén hozott határozataiból: 380/2013. (XI. 29.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei ülésén hozott határozataiból: 380/2013. (XI. 29. 380/2013. (XI. 29.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei, Település Cím Irányító szám Ásványráró

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító i Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: 1. Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben