A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA"

Átírás

1 A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozatával, a 209/2008. (XI. 19.) Kt. sz. határozatával, a 139/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával, a 202/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozatával, és az 1/2012. (I. 10.) Kt. sz. határozatával, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 10.) Kt. sz. határozatával, Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2007. (V. 21.) Kt. sz. határozatával, a 197/2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozatával, a 202/2008. (XI. 25.) Kt. sz. határozatával, a 106/2009. (VII. 27.) Kt. sz. határozatával, a 220/2011. (X. 24.) Kt. sz. határozatával és a 3/2012. (I. 11.) Kt. sz. határozatával, Pilisszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 11.) Kt. sz. határozatával, Pilisszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2007. (V. 16.) Kt. sz. határozatával, a 86/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozatával, a 75/2008. (XI. 25.) Kt. sz. határozatával, a 42/2009. (VI. 23.) Kt. sz. határozatával, a 93/2011. (X. 25.) Kt. sz. határozatával és az 1/2012. (I. 11.) Kt. sz. határozatával, Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 11..) Kt. sz. határozatával, Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2007. (VI. 18.) Kt. sz. határozatával, a 66/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozatával, a 83/2008. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával, az 50/2009. (VI. 29.) Kt. sz. határozatával és a 70/2011. (X. 24.) Kt. sz. határozatával, az 1/2012. (I. 12.) Kt. sz. határozatával, Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 12.) Kt. sz. határozatával, és Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 220/A/2011. (X. 26.) számú határozatával, és a 4/2012. (I.12.) Kt. sz. határozatával Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/A/2012. (I. 12.) Kt. sz. határozatával elfogadott, illetve módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítása) A társult tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) január 1. napjától hatályos 41. (3) bekezdésében és pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) , és , a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) , 65/F., 80. és az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (a továbbiakban NM rendelet) alapján gyermekjóléti- és szociális szolgáltatást, valamint egészségügyi ellátást biztosítanak. A feladatellátás közös megvalósítása érdekében intézményt működtetnek és tartanak fenn közösen az alábbi ellátási körben: a) a házi segítségnyújtás, b) szociális étkeztetés, c) nappali ellátást nyújtó idősek klubja, d) fogyatékosok nappali ellátása, e) családsegítés, f) gyermekjóléti szolgáltatás, g) helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása h) átmeneti ellátást nyújtó idősek gondozóháza, i) otthoni szakápolás. 1. A társulás neve, székhelye: Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 1

2 2. A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása: Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Gromon István polgármester) Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fő. tér 1. Pilisszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Pénzes Gábor polgármester) 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Csicsmanczai Tamásné) 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos utca 92. Pilisjászfalu Község Önkormányzata (képviseli: Bányai József) 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. Remeteszőlős Község Önkormányzata (képviseli: Szathmáry Gergely) 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca Jogállása: A társulás önálló jogi személy. 3. A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma január 1-i időpontban: - Pilisvörösvár fő - Pilisszántó fő - Pilisszentiván fő Pilisjászfalu fő Remeteszőlős 735 fő A lakosságszám-adatokat a tagok évente aktualizálják, mely nem jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását. 4. A társulás időtartama: 4.1. A jelen társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvény 146. (1) bekezdése alapján a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei átalakulással, a jelen társulási megállapodással, határozatlan időtartamra hozzák létre A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik, vagy ha a társulási tanács másként nem dönt A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a tagtelepülés képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell döntenie. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 5. A társulás szervezete: 5.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják A társulás tagjait a következő szavazatszámok illetik meg: - Pilisvörösvár fő 15 - Pilisszántó fő 3 - Pilisszentiván fő 5 Pilisjászfalu fő 2 Remeteszőlős 735 fő A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő van és legalább három tag jelen van. 2

3 5.5. A társulási tanács döntését határozattal hozza Döntéshozatal egyszerű többséggel: Ha a jelen társulási megállapodás, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, a javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok kiosztható szavazatainak több mint a felét Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok kiosztható szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges: a) a társulási megállapodás jóváhagyása b) a társulási megállapodás módosítása c) a társulás megszüntetése d) a társuláshoz való csatlakozás e) a társulásból történő kiválás f) a társulásból történő kizárás g) költségvetés elfogadása és módosítása h) zárszámadás elfogadása és módosítása i) minden vagyont érintő kérdés j) költségvetési szerv alapítása k) közbeszerzési eljárás megindítása, lezárása A társulást az elnök, távollétében, illetve az elnök meghatalmazásával az elnökhelyettes képviseli. 6. A társulás célja: 6.1. A társult önkormányzatok közös összefogással a Sztv. 62., 63., 64., 65/F. és 80. -aiban meghatározott szociális alap- és szakosított szolgáltatási, valamint a Gyvt és aiban meghatározott gyermekjóléti feladatait, továbbá az NM rendeletben foglalt otthoni szakápolási feladatokat magas szakmai- és ellátási színvonalon történő megvalósítása. A társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe Ugyanezen cél érdekében a társulás tagjai a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár fenntartásával látják el a házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, nappali ellátást nyújtó idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, átmeneti ellátást nyújtó idősek gondozóháza és az otthoni szakápolás szolgáltatási feladatokat A feladatok társulásban történő ellátása lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a társulás a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásához kiegészítő állami támogatásra válik jogosulttá A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt szerepük e szerződés elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira. A tehervállalás ellátotti létszámarányos, illetve ahol az állami normatíva lakosságarányos, ott lakosságarányos. 7. A társulás tevékenységi köre: 7.1. Házi segítségnyújtás keretében az Sztv a alapján a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, az alábbiak szerint: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniés körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 3

4 7.2. A családsegítés a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén, a Sztv a szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. meghatározottak alapján az alábbi feladatok megvalósítására terjed ki: 7.3. A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt aiban meghatározottak szerint olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek viszszahelyezését A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat szervezi és működteti a helyettes szülői hálózatot, folyamatosan segíti a helyettes szülőt feladatai ellátásában, illetve ellenőrzi tevékenységét A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a Sztv ában meghatározottak alapján az étkeztetés az alábbi feladatok ellátására terjed ki: a) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. b) A jogosultsági feltételek részletes szabályait az étkezést biztosító települési önkormányzat saját rendeletében határozza meg A Társulás a települési önkormányzatok ellátási területén a Sztv. 65/F. -ában meghatározottak alapján nappali ellátást biztosít, mely az alábbi feladatok ellátására terjed ki: a) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. b) Indokolt esetben a nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül A társult települési önkormányzatok a működési engedélyben meghatározott település ellátási területén a Sztv ában meghatározottak alapján az átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza alábbi feladatok ellátására terjed ki: a) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. b) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben, az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. c) Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni Az intézmény által biztosított szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Sztv. 92. (1) bekezdés b) pontja alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 4

5 7.9. A társult települési önkormányzatok társulása a működési engedélyben meghatározott település ellátási területén az otthoni szakápolás ellátásra az NM. rendeletben meghatározottak feladatok ellátására terjed ki A szolgálatok működése során folyamatosan biztosítani kell a működési engedélynek, valamint a hatályos jogszabályokban előírt működési, és szakmai képesítésre vonatkozó feltételeknek az érvényesítését. 8. A társulás intézménye: 8.1. A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására önállóan működő költségvetési szervet tart fenn, a Városi Napos Oldal Szociális Központot (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.), melynek telephelyei (az intézmény ügyfelek számára nyitva álló helyiségei): a) 2084 Pilisszentiván, Bányatelep 3., Generációk Háza b) 2095 Pilisszántó, Kossuth L. utca 92. c) 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca d) 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 2. Az intézmény éves költségvetéssel rendelkezik. Az intézmény költségvetését, munkatervét a társulás tanácsa határozattal hagyja jóvá Az intézmény alapító okiratát a társulási tanács fogadja el Az intézménynek otthont adó, Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, pilisvörösvári 1057/1 helyrajzi számú, természetben 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 5. szám alatti, 306 m 2 és 263 m 2 alapterületű, belterületi kivett irodaház ingatlannyilvántartási besorolású ingatlan, továbbá az intézmény által a feladata ellátásához használt KPK-762 forgalmi rendszámú Ford Transit gépkocsi és egyéb ingóságok (a továbbiakban: intézményi vagyon) a jelen megállapodás aláírását követően a társulás részére átadásra kerülnek. Az átvett intézményi vagyon kezelésére az intézményfenntartó társulás válik jogosulttá Az önkormányzatok a feladatok zavartalan ellátása érdekében a feladatellátás időtartamára a településükön a feladatellátás időtartamára legalább egy (nem kizárólagos használatú) helyiséget ingyenesen az intézmény használatába adnak, és erre az időszakra szükség szerint telefon, számítógép, fax, nyomtató használatot biztosítanak A társulási tanács az intézményvezetővel szemben az alábbi munkáltatói jogokat gyakorolja: a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása Az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja. 9. A társulás működése: 9.1. A társulási tanács tagjai közül minősített többséggel és titkos szavazással elnököt és egy alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti A tanács ülésein a társult települések képviselő-testületei által felhatalmazott képviselő, ennek hiányában a polgármester vesz részt A társulási tanács üléseire a Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 5

6 9.4. A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságot alakíthat. A társulási tanács és a bizottság működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A bizottság létrehozásához a tanács minősített többséggel meghozott határozata szükséges A társulási tanács ülései nyilvánosak. Zárt ülést tart a Mötv-ben meghatározott esetekben A társulási tanács döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javaslatára a társulási tanács dönt. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni A társulási tanács döntéseiről határozatot hoz. A tanács minősített többséggel határoz az Mötv-ben és jelen megállapodásban meghatározott esetekben A jelenlévő tagok több mint felének javaslata esetén az elnök név szerinti szavazást tart. Zárt ülés esetén az ülést levezető elnök titkos szavazást rendel el, ha a jelenlévő tagok több mint fele e szerint határoz A szavazás kézfeltartással történik Titkos szavazás kizárólag urnás szavazással történhet. Titkos szavazás Mötv. szerinti elrendelése esetén a tanács háromtagú SZSZB-t választ, aki lebonyolítja a titkos szavazást Az elnök jogosítványai a tanács két ülése közötti időszakban: - amennyiben a társulás éves költségvetése a kiadást nem tartalmazza, de a társulás működőképességéhez szükséges, előre nem tervezett kiadásokat teljesít, vagy megállapodást köt, ezt követően legalább negyedévente összesítve a költségvetés módosítására tesz javaslatot A tanács át nem ruházható hatásköreit magasabb szintű jogszabályok szabályozzák (intézményvezető-választás, költségvetés, zárszámadás, költségvetési szerv alapítása, közbeszerzési eljárás megindítása és az eljárást lezáró döntés). A társulási tanács a társulás elnökére a következő ügyekben hatáskörét átruházza: - tárgyalásokon, rendezvényeken külön felhatalmazás nélkül eljár és az éves költségvetésben biztosított előirányzat erejéig kötelezettséget vállalhat a társulási tanács nevében, - irányítja és felügyeli a munkaszervezet társulással kapcsolatos munkáját, Ft értékig dönt kötelezettségvállalásról, nincs tervezett előirányzata, - amennyiben a társulás éves költségvetésében előirányzat rendelkezésre áll, a közbeszerzési és kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezéseit betartva teljesíti a kiadásokat. Az elnök a tanács által átruházott hatáskörben, valamint a két ülés között tett tett intézkedéseiről a társulás soron következő ülésén beszámol A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek A társulási tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a munkacsoport, akit a napirendhez meghívtak A tanács határozatait Pilisvörösvár Város Önkormányzatának honlapján ( kell közzétenni. A társult települési önkormányzatok is kötelesek a tanács határozatait honlapjukon megjelentetni A tanács üléseiről hanganyag és jegyzőkönyv készül. 10. A társulás gazdálkodása, vagyona, költségviselés: A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (így különösen: döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása, normatívák, központi költségvetési hozzájárulások, támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok, a KIR rendszer működtetése, havi pénzforgalmi könyvelés, előirányzat nyilvántartás, könyvelés, 6

7 költségvetés, beszámolók, negyedéves pénzforgalmi, negyedéves mérlegjelentés készítés, pályázatok pénzügyi elszámolása) a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el A GESZ közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is A költségvetésen belül az intézmény vezetője bérgazdálkodási, utalványozási és kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. A pénzügyi ellenjegyzést a GESZ vezetője végzi A társulás az alapításkor saját vagyonnal nem rendelkezik A társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási tanács gyakorolja A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonának azon részét a társulás tagjának kell visszaadni, amelyet az adott tag bocsátott a társulás rendelkezésére. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg Amennyiben az állam által biztosított támogatások nem fedezik a törvényben előírt feladatellátás költségeit, ebbe beleértve a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségeit is, az intézmény feladatainak folyamatos ellátása érdekében külön támogatást nyújtanak a társult tagönkormányzatok, mely támogatást a társult tagönkormányzatok a feladatellátás arányában saját költségvetésükből biztosítják A Szerződő felek megállapítják, hogy a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár helyiségei, berendezései és tárgyi eszközei Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik, mely vagyont az Intézményfenntartó Társulás a megállapodás aláírásával a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező leltár szerinti értékben használatra átvesz. Az átvett vagyon szükség szerinti javításáról, pótlásáról a társulás köteles gondoskodni Az intézmény alapfelszerelését, berendezését külön megállapodás alapján az alapító Pilisvörösvár Város Önkormányzata biztosítja. z épület és az eszközök amortizációjából eredő költségek a társulást terhelik A társulás megszüntetése vagy megszűnése esetén a társulás létrehozásakor ismert vagyoni és tulajdoni állapot változatlanul, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában marad A társult önkormányzatoknak a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által a társulás érvényes működése érdekében a társult települések rendelkezésére bocsátott eszközöket illetve tárgyi berendezéseket az elhasználódás szokásos mértékét figyelembe vevő állapotban, vagy a könyvi amortizációnak megfelelő értékben kell visszaszolgáltatniuk A jelen társulási megállapodás alapján biztosított szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások biztosításához szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok az ellátotti feladatok arányában biztosítják az alábbiak szerint: a) Az adott évre becsült költségek alapján negyedéves hozzájárulást fizetnek, melyet a társult önkormányzatok előre, minden negyedév utolsó hónapjának 15-ig a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás számlájára utalnak át. b) A zárszámadást követően a tényleges költségek alapján a különbözetet egymással elszámolják úgy, hogy a településre jutó többletköltséget a társult önkormányzatok megfizetik. Ha a zárszámadáskor többletbefizetés keletkezik, annak felhasználásáról a társulás dönt, mely döntése alapján a feladatellátásra fordítja, vagy az ellátotti feladatok arányában a társult önkormányzatok részére visszautalja. 7

8 c) A támogatás nem teljesítése esetére a társulás tagjai a társulás részére a jelen társulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül pénzforgalmi szolgáltatójuknak jelen megállapodás melléklete szerinti beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó, írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához. d) A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár költségvetése és zárszámadása a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás éves költségvetésének része. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, illetve évközi módosításához a Társulási Tanács döntését követően a társult települések Képviselő-testülete mindegyikének elfogadó határozata szükséges. Az intézmény fölött a fenntartói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. e) A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait jelen Megállapodás alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézménye: a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. f) A társult önkormányzatok Képviselő-testületei a társulás működését évente értékelik. A polgármesterek a saját képviselő-testületüknek évente, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. g) A költségvetés elfogadása, módosítása és a zárszámadás elfogadása előtt az intézmény tételes kimutatást készít a kiadásokról és a bevételekről egyaránt, olyan formában, amilyen módon a támogatás érkezik (lakosságszám, ellátotti létszám). A költségvetésnek és a zárszámadásnak ki kell terjednie a településekre jutó pontos költségkimutatásokra és elszámolásra, valamint arra, hogy milyen költség milyen mértékben terheli a településeket. A társulási tanács az egyeztetéseket követően hozza meg döntését. h) A munkaszervezet a feladat ellátásról negyedévente állít ki számlát a települések önkormányzatai részére. A számla melléklete tételes kimutatást tartalmaz az ellátásról az ellátottak számáról. 11. Beszámolás, ellenőrzés: A társulás működéséről az intézményvezető évente legalább egy alkalommal beszámol a Tanács tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra A társulás működését a székhelytelepülés által megbízott belső ellenőr a társulási tanács által elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi, de bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek is ellenőrizhetik. 12. A társuláshoz történő csatlakozás: A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek: a) elfogadják a társulás céljait, b) vállalják a költségek többletköltségek viselésének jelen megállapodásban rögzített módját, c) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének csatlakozási szándéknyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanács részére kell megküldeni A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács dönt, melynek hatályosulásához a társult önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntése is szükséges. 13. A társulás tagsági jogviszonyának megszűnése: 8

9 13.1. A társulásból kiválni június 30-ával, vagy a naptári év utolsó napjával lehet. A társulási tanács ettől eltérő időpontot is meghatározhat azzal, hogy korábbi időpont esetén a kiválásról döntést hozó település önkormányzata vállalja az ezzel járó többletköltségeket, illetve az esetleges normatíva-elvonás költségeit. A kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell döntenie a Képviselő-testületnek, melyről a társulási tanácsot értesíteni kell A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról, vagy megszüntetéséről, melyhez a társult képviselő-testületek mindegyikének a minősített többséggel hozott támogató döntése szükséges A társulási tanács minősített többséggel dönt bármelyik társult település önkormányzatának a társulásból történő kiválásáról A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben, határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testület figyelmét kötelezettsége teljesítésére A feladatnövekedés miatti státuszbővítés illetve a társulásból való kiválás, a társulás megszüntetése vagy megszűnése miatti létszámleépítés teljes költségeit a kilépő önkormányzatok fedezik. Fontos oknak minősítik a tagok, ha: a) a képviselő-testület a társulási tanács által meghatározott költségvetési hozzájárulási kötelezettségét nem, vagy legalább három ízben késedelmesen teljesíti. b) a képviselő-testületek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési, kötelezettségüknek nem tesznek eleget, illetőleg azt a társulási tanáccsal nem egyeztetik. 14. A társulás megszűnése, megszüntetése: A társulás megszűnik: a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; b) ha a társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt elhatározzák; c) a törvény erejénél fogva; d) a bíróság jogerős döntése alapján A társulás megszüntetéséhez a társult önkormányzatok képviselő-testülete mindegyikének minősített többségű döntése szükséges. A társulás megszüntetése esetén a társulás megszüntetésének időpontjáról - a társult települések képviselő-testületeinek döntése figyelembe vételével a társulási tanács dönt. 15. Jogviták: A társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Pest megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt. 16. Jóváhagyás: Jelen társulási megállapodást - Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete 105/2013.(V.30.) Kt.sz. határozatával - Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 65/2013.(V.14.) Kt. sz. határozatával - Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 51/2013.(VI.18.) Kt. sz. határozatával - Pilisszentiván Község Önkormányzat Képviselőtestülete 121/2013(VI.24.) sz. határozatával - Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselőtestülete 32/2013.(V.28.)Kt.sz. határozatával minősített többséggel hagyta jóvá. 9

10 17. Egyebek: A jelen társulási megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A jelen társulási megállapodást a társult tagok polgármestereik által, mint akaratukkal egyezőt írják alá. Jelen társulási megállapodás 8 eredeti példányban készült, melyből 1-1 példányt a társult települések önkormányzatai kapnak. Keltezés: Pilisvörösvár, június 30. : 10

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész:... 3 1. Az Egyesület főbb adatai:... 3 2. Az Egyesület működésének

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától Hirdetmény E. melléklet: a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 1. napjától

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására:

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: A Kardos László Általános Iskola tankönyvellátása megszervezésének, a tankönyvtámogatás megállapításának, és a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP

XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP XXIV. Fejezet BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 210. (1) 1 A Bszt. 5. -a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. -a (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: biztosított

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2012. (IV. 25.) KT.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben