Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza települések részvételével

2 A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA egységes szerkezetben a június 28-i, november 29-i, a április 30-i, a augusztusi 27-i. a június 17-i, valamint a március 31-i módosítás szerint- A Dél-Békési Kistérség Önkormányzatai a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. tv. 1. (1) bekezdése, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Törvény (Tft), és az Államháztartásról szóló XXXVIII. tv 14 alapján abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján az alábbi többcélú társulási megállapodást kötik. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására. 2. A Társulás határozatlan időre jön létre. 3. A Társulás neve: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. 4. A Társulás székhelye 13 : 5800 Mezőkovácsháza Árpád u A Társulás tagjai, azok székhelye: 6. Almáskamarás Község Önkormányzata 5747 Almáskamarás Dózsa u 54. Battonya Város Önkormányzata Képviselőtestülete 5830 Battonya Fő u. 91. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 5836 Dombegyház Felszabadulás u. 5. Dombiratos Község Önkormányzata 5745 Dombiratos Széchenyi u. 42. Képviselő testülete Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő Kaszaper szent Gellért tér Módosítva a Tanács 55/2011(III.31.) számú tanácsi határozata szerint, Hatályos június 30-tól 1 3 Módosítva a Tanács 96/2010(VI.17.)számú tanácsi határozata szerint,

3 testülete Kevermes Község Önkormányzata Kisdombegyház Község Önkormányzata Kunágota Község Önkormányzata Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Magyardombegyház Község Önkormányzata Képviselő testülete Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő testülete Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő testülete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő testülete Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő testülete Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő testülete Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete 5744 Kevermes Jókai u Kisdombegyház Kossuth u Kunágota Rákóczi u Magyarbánhegyes Jókai u Magyardombegyház Zalka u Medgyesbodzás Széchenyi u Medgyesegyháza Kossuth tér Mezőhegyes Kozma F. u Mezőkovácsháza Árpád u Nagybánhegyes Kossuth u Nagykamarás Kossuth u Pusztaottlaka Felszabadulás u Végegyháza Széchenyi u 2. A kistérség lakosságszáma és a társult települések lakosságszáma az adott évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján kerül megállapításra, melyet jelen megállapodás 1 számú melléklete tartalmazza A Társulás működési területe: a 5. pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe. 7. A Társulás jogi személy A Társulás alapító, fenntartó és felügyeleti szervei: a Társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei. 9. A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

4 10. A Társulás bélyegzője: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 11. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettese látja el. 12. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti. 13. A Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik 14. A Társulás tagsági nyilvántartása: A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás felfektetése és vezetése a Társulás munkaszervezetének feladata. 15. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei döntése alapján a Társulás vállalja a Kistérségi Fejlesztési Tanács évi XXI. tv. 10/C (2)-ben foglalt feladatainak ellátását. 16. A Társulás, mely a évi CVII. tv. 1. (1) bekezdése alapján alakult át többcélú kistérségi társulássá általánosan, minden tekintetben jogutódja a december 21-én Dél-Békési Kistérség Területfejlesztési Társulása elnevezéssel megalakult kistérségi társulásnak. II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze, látják el a társult önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit a 2. pontban és a IX. fejezetben (Átmeneti rendelkezések) foglaltak figyelembevételével: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) Területfejlesztés Egészségügyi ellátás Szociális ellátás Közoktatás (alap- középfokú oktatás-nevelés) Család-, gyermek-és ifjúságvédelem Közművelődés, közgyűjteményi tevékenység Helyi közlekedés, helyi közútfenntartás Ingatlan-, és vagyongazdálkodás

5 i.) j.) k.) l.) m.) n.) o.) p.) q.) r.) s.) Ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz elvezetés Kommunális szolgáltatások és energiaellátás, Környezet és természetvédelem, valamint hulladékkezelés Szennyvíztisztítás és elvezetés, Területrendezés, Esélyegyenlőségi program megvalósítása, Foglalkoztatás Gazdaságfejlesztés Sport, turisztika, idegenforgalom Állat-és növényegészségügy Belső ellenőrzés A felsorolt feladatok közös ellátásában az érintett önkormányzatok szabad akaratukból, képviselő-testületeik egybehangzó határozata alapján vesznek részt A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 3. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során - szakmai és komplex program-előkészítő, - javaslattevő, - programmenedzselő, - koordináló, - döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. 4. A Társulás funkciói: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatás - államigazgatási feladat- és hatáskör ellátás - térségfejlesztés 5. A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a Társulás útján láthatják el, egyes hatásköreiket a Társulásra ruházhatják, Társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 1 Módosítva a Tanács 42/2008. (IV.30.)számú tanácsi határozata szerint

6 6. A Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített önkormányzati feladat- és hatásköröket. (kötelező feladatellátás) 7. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. 8. Az általa létrehozott költségvetési intézmény, gazdasági társaság vezetője vonatkozásában a kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el A feladatellátásról a társult önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, illetve az érintett önkormányzat képviselő-testületeivel külön megállapodást kötnek. 10. A feladatellátás rendszere: A társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár. - Törvényi kötelező feladatellátás (Törvény által a kistérséghez telepített feladat- és hatáskör ellátás) - Térségi feladatellátás (Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően) - Ágazati feladatellátás: (A Társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása) 11. A Társulás feladatait többféle módon láthatja el: - társulás útján (többcélú társulási megállapodás, külön társulási megállapodás keretében), - saját intézménnyel, - térségközponti intézménnyel, - társulási tagok intézményei útján, - ellátási szerződéssel, - feladat-ellátási szerződéssel, - közszolgáltatási szerződéssel, - vállalkozási szerződéssel, - térségközpont polgármesteri hivatala útján, - tagok polgármesteri hivatala útján, - valamint egyéb módon. 1 7

7 III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 1. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: - milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, - milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, - fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, - vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, - a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni, - a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 2. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: - figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), - gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, - a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 3. A Társulás koordináló feladatkörében a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: - komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, - a végrehajtás tapasztalatai alapján a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.

8 III/B. Ágazati feladatok Területfejlesztés A Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. 2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 3. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 4. A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel. 5. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására. 6. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 7. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 8. Forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 9. Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben. 10.Koordinálja a kistérségben működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 11.Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 12 Megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. 15.Véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban. 16. Szakmai munkaszervezetet működtethet. 17.A 8. és 12. pontokban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

9 Egészségügyi ellátás 2 A Dél-Békési kistérségben a háziorvosi ellátás folyamatosságát biztosító ügyeleti szolgáltatás két ellátási formában működik Az ügyeleti szolgálatok lefedik a kistérség teljes közigazgatási területét, és ellátják a kistérségben élő összes lakost. 18 Mezőhegyes Város Önkormányzata önállóan, összevont orvosi ügyeletet működtet. Központi orvosi ügyelet működik Mezőkovácsháza központtal Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Végegyháza Község Önkormányzata, Nagybánhegyes Község Önkormányzata, valamint Battonya Város Önkormányzata 19 mikrotérségi társulásban. Központi orvosi ügyelet működik Kunágota központtal Almáskamarás Község Önkormányzata, Dombiratos Község Önkormányzata, Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Község Önkormányzata, Kisdombegyház Község Önkormányzata, Kunágota Község Önkormányzata, Magyarbánhegyes Község Önkormányzata, Magyardombegyház Község Önkormányzata, Medgyesbodzás Község Önkormányzata, Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata, Nagykamarás Község Önkormányzata, valamint Pusztaottlaka Község Önkormányzata mikro-térségi társulásában, ezen belül Medgyesegyházán sürgősségi ellátó hely működik Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka ellátási területtel. Ezen felül a Társulás a Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselőtestületinek kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott határozatai alapján a Társulási Tanács döntésével: 1. A kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet hozhat létre, illetve működtethet. 2. A kistérségben egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezhet. 3. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 4. Igény szerint ellátja közös ellenőrzési terv alapján a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 2 Módosítva a Tanács 69/2007(VI.28)számú tanácsi határozata szerint

10 Szociális ellátás 3 A Társulás a Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületinek kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott határozatai alapján a Társulási Tanács döntésével: 1. Kidolgozza a kistérségre kiterjedő szociális szolgáltatás-szervezési koncepciót, alapul véve a települési szociális szolgáltatás-szervezési koncepciókat, illetve összehangolja a települési szociális szolgáltatás-szervezési koncepciókat. 2. Kistérségi szinten szeptember 1-től koordinálja a támogató szolgáltatást az alábbi mikro térségekben: a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának gesztorságával, Kunágota, Végegyháza, Mezőhegyes, Dombegyháza, Kisdombegyháza, Magyardombegyháza, Battonya társult önkormányzatok részvételével. b) Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának gesztorságával, Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagykamarás, Nagybánhegyes és Pusztaottlaka 20 társult önkormányzatok részvételével Működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valamennyi társult önkormányzat részvételével. 21 Kistérségi szinten megvalósítja a szenvedélybetegek közösségi alapellátását szeptember 1-től Battonya központtal Dombegyháza, Kaszaper, Kisdombegyháza, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Végegyháza és Kevermes 22 társult önkormányzatok részvételével A megyei és regionális szakmai Módszertani Központokkal együttműködve kistérségi szintű továbbképzéseket szervezhet. 6. Szakmai napokat, szakmai konferenciákat szervezhet. 7. Igény szerint ellátja a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 3 Módosítva a Tanács 134/2007(XI.29.)számú tanácsi határozata szerint Módosítva a Tanács 66/2009(VIII.27.) számú tanácsi határozata szerint

11 Közoktatás A Társulás a Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületinek kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott határozatai alapján a Társulási Tanács döntésével elláthatja az alábbi feladatokat: 1. A Társulás gondoskodik a kistérségben résztvevő önkormányzatok közoktatási intézményei (Kt. 20. (1)a, b,) óvoda, iskola hatékonyabb működésének szervezéséről, valamint az ezen intézményben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról. A kistérség szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási feladat ellátásban résztvevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő óvodák és általános iskolák tanuló létszáma megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 1.1 A továbbiakban a jogszabályokban foglaltaknak érvényt szerezve biztosítják az önkormányzatok az óvodáik, iskoláik létszámfeltételeit. Amennyiben a társuláshoz tartozó bármely település az általa fenntartott óvodában és általános iskolában nem tudja biztosítani a Közoktatási törvény 3. sz. mellékletében meghatározott átlaglétszám teljesülését 36/2005. (III.1.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint a 2007/2008-as tanévtől intézményét saját döntésén alapuló formában: közös intézményfenntartás, mikrotársulás, másik település önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodás keretében fogja működtetni. A mikro-körzeti társulás célját és feladatát véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási rendszer része. Amennyiben a társult tagok közül bárki szabad elhatározásából intézményfenntartó társulásban, vagy szolgáltatásra irányuló megállapodással kívánja közoktatási feladatait ellátni a társulás felkérés esetén- vállalja a szervező és egyeztető fórum szerepét A társult tagok egyetértenek abban, hogy az óvodás korú gyermekek és az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek bármelyik oktatás szervezési forma esetén elsősorban a lakóhelyükön részesüljenek ellátásban A társulásban az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.

12 1.4. Az Intézményfenntartó társulás támogatási összege évente a költségvetési törvényben meghatározottak szerint változik. Követelmény az átlaglétszámra előírt feltétel teljesítése. Ha az intézményfenntartó társulásban az átlaglétszám nem teljesül, az önkormányzatokat a többcélú kistérségi társulás tagjaként figyelembe lehet venni, de az intézmény után közoktatási feladatokra támogatás nem igényelhető A társulás közös fenntartású intézménnyel nem rendelkezik. A Társulási tanács minősített többséggel meghozott döntésével kezdeményezheti az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében közös fenntartású intézmény létrehozását. 2. A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartóiirányítási feladataival összefüggésben a) előkészíti a közoktatási megállapodásokat, b) A feladatellátás érdekében a Közoktatási törvény. 89/A. (5) a többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra a törvény 85. -ának (4) bekezdése szerint önálló Intézkedési tervet készít, mely tartalmazza a kistérség döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervet. Az Intézkedési terv figyelembe veszi a megyei fejlesztési tervet és a résztvevő települések intézkedési tervét A kistérségi intézkedési terv tartalmazza, hogy az önkormányzatok a kötelező feladataikat milyen módon látják el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kívánnak ellátni önállóan vagy közösen mikro-térségi társulásban vagy kistérségi társulásban. Tartalmazza továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. 3. Szakszolgálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen: 3.1 Nevelési tanácsadást a Kistérség 18 településre kiterjedően Mezőkovácsháza központtal A szakszolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátását a társulás saját intézmény fenntartásával, vagy a szolgáltatásra irányuló megállapodással valósíthatja meg. 3.2 Logopédiai ellátást A kistérség önkormányzatai vagy a kistérségi társulás az önkormányzatok felhatalmazása alapján szolgáltatási megállapodást kötnek/köt a szakszolgálatot fenntartó önkormányzatokkal. Több szolgáltatási megállapodás is köthető, ha az ellátás

13 decentrumokban biztosítható A kistérség a megállapodásban résztvevő önkormányzatok részére a szolgáltatási óradíjakhoz hozzájárul. Forrása a kistérség általános feladatok támogatására kapott összeg. A támogatás mértéke a megállapodásokban rögzített és vállalt szolgáltatások körébe tartozói óradíj 25%-a, melyet a szolgáltatási megállapodásban résztvevő szolgáltatást végző intézmény részére utólagos elszámolás és kimutatás alapján utal át. A szakszolgálati feladatellátás támogatásának mértékéről a Társulási tanács évente dönt a költségvetés ismeretében. Ha a szolgáltató intézmény megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek az ellátottak után járó kistérségi állami támogatást is megkapja a szolgáltató intézményt fenntartó önkormányzat. A szolgáltatási óradíj fennmaradó részét és azon szolgáltatásokat, melyeket a kistérség financiálisan nem támogat a decentrumokkal kötött megállapodásokban, a decentrum szolgáltatás igénybe vevő önkormányzat számla ellenében közvetlenül fizetik meg a feladatot ellátó szakszolgálati intézmény (decentrum) részére Egyéb feladatok: 4.1 Kistérségi közoktatási-nevelési intézményi adatbázis 24 létrehozása. Információs hálózat működtetése, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 4.2 Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, egyéb szakmai munkaközösséget. 4.3 A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében segíti az intézmények minimális taneszközeinek beszerzését közös pályázat útján. 4.4 Szakmai konferenciákat, szakmai napokat szervez. 4.5 Kistérségi versenynaptárat készít évente, melynek alapján tanulmányi és sportversenyeket szervez. 4.6 Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, stb.) művészeti szakmai munkaközösségeket alapít. 4.7 Felkérésre szervezi a Társulás tagjai részére intézményeik szakmai tevékenységének értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít le Módosítva a Tanács 69/2007(VI.28)számú tanácsi határozata szerint

14 4.8 Közreműködik a nemzetiségi, kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében. Összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. 4.9 Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében Felkérésre koordinálja és szakértő közreműködésével segíti az intézményfenntartó társulással összefüggő önkormányzati, tanügy-igazgatási feladatokat, s az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat. A társulás a 4. pontban foglalt feladatokat azok megvalósíthatóságától függően, fokozatosan vezeti be, s a teljességre törekszik a társulás pénzügyi támogatásától függően. A Társulási tanács a közoktatási feladatellátásra nyújtandó támogatásáról évente dönt a többcélú kistérségi társulás általános feladataira kapott támogatása függvényében. 5. A Társulás a kistérség új szemléletű együttműködését, a közoktatás területén a szakmai munka minőségi változását, az intézményhálózat költséghatékony működtetését célozza. Belső ellenőrzés: A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat valamennyi társult önkormányzat részvételével látja el, a feladat ellátásáról külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. 25 Mozgókönyvtári feladatellátás: A Társulás biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat szeptember 1-től 26 Almáskamarás, Dombiratos, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes és Pusztaottlaka társult önkormányzatoknak az alábbiak szerint: A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános könyvtártól ( Mezőkovácsháza Városi Könyvtár Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.) (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat, Könyvtárellátási Szerződés keretében. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval. 2. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és Módosítva a Tanács 66/2009(VIII.27.)számú tanácsi határozata szerint

15 ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 5 Közművelődési feladatellátás Az évi CXL. törvény megvalósulását szolgálva a Társulás támogatja, hogy a társult települések közművelődési feladatainak ellátását végző közművelődési intézmények vezetői szakmai műhelyet hozzanak létre Mezőkovácsháza Művelődési Központ szakmai vezetésével és irányításával. A szakmai műhely a kistérség lakossága számára kulturális, közösségi, képzési és információs szolgáltatások megvalósulását segítse az alábbiak szerint: gyermek-ifjúsági és felnőtt szervezetek közösségi, kulturális és szabadidős programjainak közös szervezése, támogatása. Tudományos, közéleti programok szervezése, hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok, kulturális egyesületek, hobbikörök fellépéseinek szervezése, menedzselése; felnőtt és gyermek színházi előadás, hangverseny szervezése; kistérségi civil szervezetek tevékenységének segítése; a kistérség településeinek környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a befogadás elősegítése; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, különböző kultúrák közötti és határon átnyúló kapcsolatépítés, közös pályázatok készítése Módosítva a Tanács 134/2007(XI.29.)számú tanácsi határozata szerint

16 IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE A tagsági jogviszony keletkezése 1. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületi kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. Testületi határozatban kell kimondani, hogy mely feladat és hatáskör, illetve közszolgáltatás ellátása történik a társulás keretében. 2. A Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják. 3. A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást annak aláírásától számított 15 napon belül megküldi a Békés Megyei Kormányhivatalnak. 4. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületi a Társulási Megállapodást kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott határozattal módosíthatják. 5. A Társulásban résztvevő önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. A tagsági jogviszony megszűnése, a Társulás megszűnése 1. A Társulásból a Társulásban résztvevő bármely települési önkormányzat képviselőtestülete kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott határozata alapján a naptári év végével kiléphet. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás tagjainak írásban bejelenteni. 2. A Társulás tagjainak több mint fele kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. Fontos oknak minősül: - A települési önkormányzat képviselő-testülete a pénzügyi hozzájárulást 2 alkalommal felszólítás ellenére sem fizeti meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

17 3. A Társulási tagság megszűnik továbbá, - ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, - ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja és azt a társult települési önkormányzatok képviselő testületei kizárólagos hatáskörükben hozott minősített többségű határozatukkal megerősítik, - a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, az e jogcímen történő tagsági viszony megszüntetéséhez az összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazat szükséges. A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg. 4. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, kivéve, ha a tag a visszafizetés biztosítására a Társulás részére megegyezés szerint megfelelő biztosítékot nyújt. 5. A Társulás megszűnik, ha: - annak megszűnését valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete kizárólagos hatáskörében hozott minősített többséggel hozott határozattal kimondja, - ha a Társulásban a tagok száma a jogszabályban meghatározott szám alá csökken, illetve ha az összlakosságszám nem éri el a jogszabályban meghatározott lakosságszám mértéket. - bíróság jogerős döntése alapján. 6. A Társulásból történő kilépés, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A bevitt vagyon kiadására a Társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását. ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 7. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagoknak a társulás alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. A Társulás megszűnése esetén a Társulásból kilépett, kizárt taggal is el kell számolni, abban az esetben, ha a tag bevitt vagyonát azért nem kapta meg, mert annak kiadása veszélyeztette volna a Társulás feladatellátását. 8. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, ahol figyelemmel kell lenni a kilépett, kizárt Társulási tag ki nem adott vagyonának és a kilépésig, kizárásig ezen vagyon vagyongyarapodásának kiadására. 9. A felosztás elvei a következők:

18 - Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). - Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 10. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 11. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 12. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. A Társulás tagnyilvántartása 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának alapja is. 2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: - a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, - a belépés, a csatlakozás időpontját, - a tagság megszűnésének időpontját, - a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, - a szavazati jogosultságot és mértékét, - a pénzügyi hozzájárulást. A Társulás szervei 1. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Elnökhelyettesei, a Társulás Bizottságai, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját elősegítő Jegyzői Kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete. 2. A Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa egyben a Kistérségi Fejlesztési Tanács szerveként is működik.

19 A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben foglaltakat alkalmazandók. Társulási Tanács A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén a képviseletről az Önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 9. -ra tekintettel a képviselő testület dönt. A helyettesként eljáró személy jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 4. Az alapítói jogok gyakorolására vonatkozó részletes rendelkezések: a.) Az alapító Társulási Tanács hatáskörébe tartozik: - az alapító okirat tartalmának meghatározása, - az intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, - intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, illetményének megállapítása. b.) Az alapítói jogon kívül a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik: -az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének, házirendjének, szakmai programjának, szükség szerint egyéb belső szabályzatának jóváhagyása; - intézményvezetők béremelése, jutalmazásához keret biztosítása, c.) A Társulási Tanács elnökének hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása keretében: - az intézményvezető képzésének, továbbképzésének engedélyezése, - kiküldetés engedélyezése, - intézményvezetők munkaköri leírásának jóváhagyása, - intézményvezetők jutalmazása 5. A Tárulási Tanács feladati ellátásához az alábbi közös fenntartású intézményt alapította: Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája. A Kistérségi Iroda költségvetési szerv, a Tárulás munkaszervezete, melynek feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása. 28 Társulás Elnöke Az Elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére, titkos szavazással választják meg. Az Elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához a Társulás tagjainak szavazati számához viszonyított többség szükséges. A Társulási Tanács Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, külön meghatalmazás nélkül a Társulás Elnök által kijelölt Elnökhelyettese látja el. 2 8

20 Az Elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Társulás Elnökhelyettese A Társulási Tanács a saját tagjai sorából kettő Elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás Elnökhelyettesének megválasztásához a Társulás tagjainak szavazatai számához viszonyított többség szükséges. Jegyzői Kollégium 1. A Jegyzői Kollégium tagjai: a Társulás minden önkormányzatának jegyzője. 2. A Jegyzői Kollégium munkáját a Társulás Elnökének székhelye szerinti település önkormányzatának jegyzője koordinálja és szervezi. 3. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként felkéréssel bevonhatja a Kollégiumot. Bizottságok 1. A Tanács 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül. A Pénzügyi Bizottság feladata: a Társulás tevékenységének, a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 2. A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat létre. Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Eseti Munkabizottság elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és többi tagját írásban tájékoztatja.

21 Társulás Munkaszervezete 1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács költségvetési szervként elkülönült munkaszervezete, a Dél-Békési Kistérségi Iroda (a továbbiakban: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát és kinevezi a Munkaszervezet vezetőjét. Felette a munkáltatói jogkört az Elnök látja el. 29 1/A A munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja A munkaszervezet feladata különösen: a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, feladatainak végrehajtása, b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, d) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat. e) Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása. f.) ellátja az adminisztrációs faladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés), g.) figyeli a pályázati lehetőségeket, h.) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a települések saját pályázati dokumentációk elkészítéséhez, i.) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, j.) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását stb., k.)elkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési és mérlegjelentés, számlavezetés, pénzügyi tervkészítés, költségvetési határozat előkészítése, végrehajtása, l.) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 2/A A munkaszervezet vezetőjének feladatai: - munkaszervezet irányítása, - munkaprogram kidolgozása, - a végzett munkáról beszámoló készítése, a Társulási Tanács elé terjesztése, - pályázatokon való részvétel, - a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, betartása,

22 - a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállai felett, 31 - amit az elnök határkörébe utal 3. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. V. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE A Társulási Tanács ülései 1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 2. A Társulási Tanács üléseit évente szükség szerint, de legalább az éves munkatervben meghatározott számú ülést tart. A Tanács üléseit a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti a napirend megjelölésével a tagok negyede, melynek alapján az Elnök azt köteles összehívni 15 napon belül. 4. Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését 15 napon belül összehívni a Békés Megyei Kormányhivatal Vezetőjének kezdeményezésére. 5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 6. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 7. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha Tagjainak több mint fele az ülésen jelen van, figyelemmel a évi CVII. tv. 8. (1) bekezdésében foglaltakra. 8. A Társulási Tanács üléseiről az Ötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt Társulási Tanács tag írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 3 1

23 9. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra vonatkozóan az évi CVII. tv. rendelkezései irányadóak. A Társulási Tanács döntései 1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza. 2. A határozat elfogadásához a jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges, figyelemmel a évi CVII. tv. 6. (1) és a évi CVII. Tv 8. (1) bekezdésében foglaltakra. 3. A jelenlévő tagok legalább kétharmadának igen szavazata (minősített többség) figyelemmel a évi CVII. tv. 8. (3) bekezdésében foglaltakra szükséges: - kistérség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, - a évi CVII. Tv. 7. (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, - a hatáskörbe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és - abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz - a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához. - Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához, - a kistérség területfejlesztési koncepció kidolgozásához és elfogadásához, illetve ennek figyelembevételével területfejlesztési program elkészítéséhez, a megvalósítás ellenőrzéséhez, - pénzügyi terv készítéséhez a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, - megállapodás kötéséhez a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, - a költségvetés megállapításához, végrehajtásához, valamint a fejlesztési források hatékony figyelemmel kíséréséhez és elősegítéséhez, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználásához Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újratárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi vagy többségi 3 2

24 blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. A tagok szavazatainak száma A Társulási Tanácsban a tagoknak egy és egyenlő szavazata van. A Társulás más szerveinek ülései 1. A Jegyzői Kollégium, Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseik javaslatok, melyeket a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hoz meg. 2. A felsorolt szervek üléseit Elnökük hívja össze. Összehívását a szervek bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 3. A Társulás működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. A Társulás tagja: VI. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A Társulás tagjának jogai 1. Részt vehet a Társulás ülésén, tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 2. Választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 3. Teljes joggal képviseli az önkormányzata érdekeit. 4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 5. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 8. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely tagságának megfelelő kérdésben. 9. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30

25 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 10. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. A társulás tagjainak kötelességei 1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 2. Rendszeres részvétel a Társulás szerveinek ülésén, munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 5. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 7. A befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. VII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA A Társulás pénzügyi forrásai 1. A települési önkormányzatok által a Társulásnak megállapodással átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások. 2. Saját bevétel (tagdíj). 3. Központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás, - állami költségvetési hozzájárulás. 4. Egyéb bevételek. /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./ 5. A Társulási Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működésének és fejlesztésének elősegítésére.

26 6. Egyéb pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatinak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére a lakosságszám arányában történik, vagy ha ez nem lehetséges, külön megállapodás szerint. A lakosságszám megállapítása az adott évben hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik január 1-től a tagdíj mértéke 60Ft/Fő/év. A Társulási Tanács a fizetendő tagdíj mértékét évente felülvizsgálja. A hozzájárulás megfizetése évente egy alkalommal a tárgy év június 30. napjáig esedékes a Társulás számlájára történő átutalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó. Amennyiben a tagönkormányzat a vállalt pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti a Társulás azonnali beszedési megbízással élhet A Társulás működéséhez és a feladatellátáshoz költségvetési/kormányzati hozzájárulást igényelhet. A Társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő normatív támogatást igényelhet. Költségvetés 1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik. A Társulás költségvetése magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott intézmények költségvetését. 2. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII tv és , valamint a ainak helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az Áht. 65. (6) bekezdése szerint. 7 Vagyoni viszonyok 1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek hozadéka a Társulást illeti meg. 2. A Társulás vagyonának köre: - a feladatellátáshoz átadott vagyon, - a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, mely a társulás közös tulajdonát képezi, 6 7 Módosítva a Tanács 134/2007(XI.29.)számú tanácsi határozata szerint Módosítva a Tanács 69/2007(VI.28)számú tanácsi határozata szerint

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG

DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG 2007 - TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...4 2. HELYZETELEMZÉS...9 2.1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése...9

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV MEZŐKOVÁCSHÁZAI KISTÉRSÉG 2007-2013 1. B E V E Z E T Ő...3 1. 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGALAKULÁSA...3 1.2 A TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító i Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: 1. Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete. a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a helyi közművelődésről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben