E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné Bánki Mária jegyzői megbízott Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének január 15.-i ülésére készült. A Közgyűlés a határozati javaslatokat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Szálka Község Önkormányzatának természetesen a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 8. függelékének módosításáról nem kell döntenie. Kérem, hogy ennek figyelembe vételével szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. Szekszárd, január 16. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Határozati javaslat 1. Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló évi CCIX. Törvény 7. -ára tekintettel a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő elküldéséről. Határidő: január 31. Felelős: Pálfi János polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2 AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK január 15 i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELŐADÓ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

3 Minősített szótöbbség Tisztelt Közgyűlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 200/2012. (XII.12.) szekszárdi öh. számú határozatával döntött arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szálka Község Önkormányzatával. Az Mötv. december 12-én hatályos szabályai szerint a Polgármesteri Hivatal elnevezése Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult. A Közgyűlés a december 12-i ülésén jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást, és a hivatal alapító okiratát. Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló évi CCIX. törvény azonban január 1-jei hatállyal módosította az Mötv. polgármesteri hivatalok illetve közös önkormányzati hivatalok elnevezésére vonatkozó rendelkezéseit. A módosított Mötv. 84. (5) bekezdésének d) pontja értelmében a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése megyei jogú város polgármesteri hivatala esetén (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Erre tekintettel a szekszárdi közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése január 1-jétől Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Az Mötv. fenti módosítására tekintettel a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát, valamint Szálka Község Önkormányzatával kötött közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást is módosítani szükséges. Az alapító okirat módosítása (1. számú melléklet), a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (2. számú melléklet), valamint Szálka Község Önkormányzatával kötendő megállapodás (3. számú melléklet) az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, január 8. Amreinné dr. Gál Klaudia Jegyző

4 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló évi CCIX. törvény 7. -ára tekintettel a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Közgyűlés a Szálka Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő elküldéséről. 5. A Közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) rendeletének 8. függelékét hatályon kívül helyezi, és helyébe az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okirat lép. Határidő: január és 4. pont tekintetében: január 23. Felelős: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5 1. számú melléklet Ikt. szám: IV../2013. ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, valamint Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló évi CCIX. törvény 7. -a alapján a IV /2012. számú Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítják: 1. Az alapító okirat 1. pontjában a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg helyébe Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szöveg lép. 2. Az alapító okirat 9. pontjában a c) pont helyébe az alábbi c) pont lép: c) Az első fokú építésügyi hatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. Szekszárd, január. Horváth István polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pálfi János polgármester Szálka Község Önkormányzata Záradék Jelen alapító okirat módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a./2013. (..) szekszárdi öh. határozatával, Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a /2013. (.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá, amely a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Ellenjegyzem: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6 2. számú melléklet Ikt. szám: IV../2013. ALAPÍTÓ OKIRAT Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2000. (IV. 17.) rendelet 8. függeléke Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, valamint Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Közös Önkormányzati közös önkormányzati hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint határozzák meg: 1. A költségvetési szerv neve: Szekszárdi Közös Önkormányzati Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1.1.Az alapítás éve: Törzskönyvi azonosító szám: KSH statisztikai számjel: Számlavezető pénzintézet, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér A költségvetési szerv kirendeltsége és telephelyei: 3.1. A költségvetési szerv kirendeltsége: 7121 Szálka, Petőfi S. u A költségvetési szerv telephelyei: 7100 Szekszárd, Bezerédj u Szekszárd, Vörösmarty u A költségvetési szerv alaptevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Mötv. 85. (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Szálka Község Önkormányzatával. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. -a alapján biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

7 A költségvetési szerv ellátja az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (1. Számú Óvoda Kindergarten, Gyermeklánc Óvoda, 2. Számú Óvoda és Bölcsőde, Városi Bölcsőde, Egészségügyi Gondnokság, Szociális Központ, Humánszolgáltató Központ) tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. -ában meghatározott gazdasági szervezet feladatait Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 4.2. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Információ-technológiai szolgáltatás Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Takarítás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Statisztikai tevékenység Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Vízügy helyi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

8 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Építésügy területi igazgatása és szabályozása Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása Földügy helyi igazgatása és szabályozása Építésügy helyi igazgatása és szabályozása Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Igazgatásrendészet A polgári védelem ágazati feladatai Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 4.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja az Mötv. 84. (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat, valamint az Mötv. 13. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatokat. 6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló irányító szervének neve, székhelye: Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 7100 Szekszárd, Petőfi S. u Szálka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenőrzési jogot gyakorol a közös önkormányzati hivatal működtetésére kapott állami támogatás felhasználása tekintetében a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

9 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, valamint a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt az Mötv. 82. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre a polgármester nevezi ki. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a Kttv. szerinti közszolgálati jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkajogviszony, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszony vonatkozik. 9. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területe; b) Szálka Község közigazgatási területe a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás alapján; c) Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt Szekszárd építésügyi körzetközponthoz tartozó településekre terjed ki. Az első fokú építésügyi hatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. d) A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatokat a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területen látja el. Szekszárd, január Horváth István polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pálfi János polgármester Szálka Község Önkormányzata Záradék Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal IV /2012. számú december 15. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a./2013. (..) szekszárdi öh. határozatával, Szálka Község Képviselő-testülete a./2013. (..) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Ellenjegyzem: Amreinné dr. Gál Klaudia Jegyző

10 Ikt.szám: IV../2013. MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: , számlaszám: , törzskönyvi azonosító szám: ) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község Önkormányzata (székhely: 7121 Szálka, Petőfi S. u. 2., adószám: , számlaszám: , törzskönyvi azonosító szám: ) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Általános rendelkezések 1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. 2. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a Mötv. 84. (5) bekezdés d) pontja szerint: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3. A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltsége Cím: 7121 Szálka, Petőfi S. u Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a felek az Mötv. 85. (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek. II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései 1. A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. -ában meghatározott jogok és kötelezettségek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését illetik meg, illetve terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel. 2. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését, létszámát, munka és ügyfélfogadási rendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: Ügyrend) állapítja meg. A Kirendeltség működését érintő kérdésekben Szálka Község Önkormányzatát javaslattételi és véleményezési jog illeti meg.

11 3. A közös önkormányzati hivatal Szálkán állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére az Ügyrend rendelkezései irányadóak. 4. A Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület és nemzetiségi önkormányzat(ok) tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását. 5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen is történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását az ügyrend tartalmazza. 6. Szálka Község Önkormányzatának és a szálkai nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodási feladatainak ellátása a Szálkai Kirendeltségen történik. 7. Szálka Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, bizottsági ülésein, a nemzetiségi önkormányzat(ok) ülésein a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik. 8. A közös önkormányzati hivatalt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője vezeti. A jegyzőt az aljegyző(k) helyettesíti(k). 9. A jegyző ellátja az Mötv. 81. (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik. 10. A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény szerint (Továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző(k) helyettesíti(k), akit a polgármester a jegyző javaslatára nevez ki. 11. A jegyző és az aljegyző(k) felett Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere az Mötv. 83. c) pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző(k) felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazáshoz Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének egyetértése szükséges. A Szálkai Kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Szálka Község polgármesterének egyetértése szükséges. 13. A jegyző és az aljegyző Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyrendjében szabályozott módon és időben a székhely település hivatalában fogadja az ügyfeleket. 14. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig beszámol a közös önkormányzati hivatal működéséről. III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása 1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott

12 feladatokkal arányban finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra elkülönített számlára folyósít. 2. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi személyi juttatás, járulékaival és az éves képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések. Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben tervezik. 3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: a) Szálka Község Önkormányzata a Szálkai Kirendeltségnél állományban lévő 2 fő köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségtérítését, cafeteria juttatását továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat saját költségvetésének terhére finanszírozza, b) 1 fő Szálkai Kirendeltségnél állományban lévő köztisztviselő illetményét és járulékait a mindenkori költségvetési törvény közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából fedezik az Önkormányzatok, c) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az a)-b) ponton felüli munkavállalók bérét és járulékait, utazási költségtérítését, cafeteria juttatását, utazási költségtérítését, továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat egyrészről a mindenkori költségvetési törvény közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészről saját forrásból finanszírozza, d) Szálka Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és egyéb működési költségeit saját költségvetéséből finanszírozza. 4. Szálka Község Önkormányzata vállalja, hogy az összeget költségvetésébe betervezi, és az összeget havonta, tárgyhó 15. napjáig átutalja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. 5. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást az alábbiak szerint állapítják meg: a) Amennyiben Szálka Község Önkormányzata a költségeket határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere két ízben, ajánlott levélben 8 napos fizetési határidővel hívja fel. A második fizetési felszólítás eredménytelensége esetén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult Szálka Község Önkormányzatának számlavezető pénzintézete irányába. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén 15 napon belül ismételten sor kerül beszedési megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az esetben Szálka Község Önkormányzatát kamatfizetési kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások terhelik. b) Szálka Község Önkormányzata ellenőrizheti Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a működésre fordított kiadásait, illetve, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges hozzájárulást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata befizette-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem fizette meg a költségeket, úgy Szálka Község polgármestere jogosult a fentiekben szabályozott módon az eljárást megindítani.

13 6. A székhely és a társult önkormányzat közös önkormányzati hivatal feladatainak ellátására használt ingók és ingatlanok tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az ingósokat térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik. IV. Átmeneti és záró rendelkezések 1. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény. 58 -a, valamint az Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét annak egyetértésével a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja. 2. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Kttv a, valamint az Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzőjét annak egyetértésével és Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzőjének javaslatára a közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja. 3. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a polgármesterek aláírását követően, január 1-jén lép hatályba. 4. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a IV. 626/2012. iktatószámú, december 15-én kelt megállapodás. 5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Jelen megállapodást a felek átolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Szekszárd, Horváth István polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pálfi János polgármester Szálka Község Önkormányzata

14 Záradék: Jelen megállapodást Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2013. (.) önkormányzati határozatával, valamint Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a./2013. (..) szekszárdi öh. számú határozatával hagyott jóvá. Szekszárd, Amreinné dr. Gál Klaudia Jegyző

15 melléklet. a hitelintézet neve és címe Felhatalmazás A Szekszárdon, év.. hó. napján kelt, közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás III./5. pontja alapján. Önkormányzata (..,.. u. sz., képviseli: polgármester) felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszám: , képviseli: Horváth István polgármester) mint jogosultat, hogy a megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)...-nál/-nél vezetett. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és az beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. Kelt:,. év. hó nap.. a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője Záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.. a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el.

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102-4/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. május 17-én (kedden) 15 óra

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés!

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés! 14253461 S algó Vagyon Kft. S algótarján S V / 6 9 3 12016. Javaslat a 6902 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó m egállapodás

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Tervezési szerződés tervezet

Tervezési szerződés tervezet Tervezési szerződés tervezet amely létrejött egyrészről Budafok Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. adószáma: 15735856-2-43 bankszámlaszáma: 11784009-15522001-00000000

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 250. MELLÉKLET:. db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására E L Ő T E R J E S

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. MELLÉKLET: 3 db. TÁRGY: Javaslat az Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat megvalósításához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben