J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága május 22-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külső bizottsági tag Bíró Csaba István külső bizottsági tag Szeverényi György Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemmérnökség-vezető Uhrmann Károly Békés Megyei Vízművek Zrt. gazd. vezérigazgató-helyettes Gémes Tibor Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgató Tóthné Svecz Valéria Városfejlesztési Kft. ügyvezető Szabóné Kocziha Tünde képviselő Dr. Kiss Gyula aljegyző Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály osztályvezető Dr. Tőgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály osztályvezető Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály osztályvezető Makszin András Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat csoportvezető Dr. Deák Zoltán Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezető Túriné Kovács Márta Oktatási,Közművelődési és Sport Osztály osztályvezető Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettes Dr. Marosvölgyi Emese Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettes Kis Béla Városépítészeti Csoport városrendező Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető-helyettes Távolmaradását előzetesen jelezte: Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés: 1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítésről szóló beszámoló 3. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához 4. Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése 5. Tájékoztató a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolójáról

2 2 6. Alapítói döntés: Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások felújítása 8. A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújításához szükséges fejlesztési hitel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára 9. Tájékoztató az Agóra és a Belváros rehabilitáció című projektekről 10. Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram önrészének biztosítása 11. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak visszahívása 12. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása 13. Beszámoló a mezei őrszolgálat évi munkájáról 14. A 43/2012. (II.24.) közgy. határozat végrehajtása, a BÉKSZI Kós Károly Tagintézményének telephely áthelyezése 15. Döntés a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításáról 16. Döntés a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 17. Településrendezési Eszközök módosítása 18. A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása 19. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása 20. Pályázat benyújtása az Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívásra 21. Kerékpárutak által elfoglalt területrész tulajdonba vétele, üzemeltetési, fenntartási feladatok vállalása 22. Javaslat a kommunális előirányzatok közötti átcsoportosításra 23. Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére 24. Javaslat az energia céltartalék felhasználására 25. A Mazán László u. 18. sz. alatti 6679/49. hrsz-ú ingatlan értékesítése 26. Az Északi Ipartelep közelében lévő 0620/33. hrsz.-ú ingatlan résztulajdonának megvétele 27. A 88/2012. (III. 27.) PGVB. határozat módosítása (Békéscsaba Doboz Sarkad Méhkeréki határátkelő Nagyszalonta nyomvonalon kerékpárút-hálózat fejlesztésével kapcsolatos adásvétel, kisajátítás, 01258/14 hrsz.) 28. Javaslat az intézmények saját kivitelezésű karbantartásainak támogatására 29. Tájékoztató az adóhátralékkal rendelkezők adatairól 30. Bejelentések 1. napirendi pont Tárgy: A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 154/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

3 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt május 30-ai közgyűlésén a Zrt. előterjesztéseinek tárgyalásakor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jelen előterjesztésben foglaltak és az önkormányzat érdekei figyelembe vételével képviselje. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 30. Tímár Ella bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 7 fő. 2. napirendi pont Tárgy: A Körös Volán Zrt évi teljesítésről szóló beszámoló Strifler Attila bizottsági tag: A Ft veszteség miből lesz kiegyenlítve? Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Volán Zrt.-nek ez az üzleti évének a zárásakénti hiánya, mínusz saldos lett a társaság. Meg lehet nézni a táblázatokban, az utasszámcsökkenés, a jegyvásárlás-csökkenés továbbra is tendencia. Miklós Attila bizottsági tag: A szerződés december 31-én jár le. Mikor fogunk elkezdeni ezzel foglalkozni, mert fél év múlva lejár a szerződés. A Volán eddigi munkájával meg lehetünk elégedve. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Volán költségvetése meghaladja azt a szintet, amikor nem lehet közbeszerzési eljárás nélkül kijelölni a szolgáltatót. Meghaladja azt a közösségi szintet. Az előző közgyűlésen tárgyaltuk azt a menetrend-módosítást, ami a pályázat alapja lesz, ez alapján írjuk ki. A következő hónapra be kell hozni, hiszen ezt a pályázati felhívást meg kell jelentetni nemcsak Magyarországon, hanem az európai közösség honlapján is. Legkésőbb a júniusi ülésre be kell hozni, mert egyébként időhátrányba kerülnénk. Hamar lejár ez a szerződés, elő is kell készíteni, hogy zökkenőmentes és folyamatos legyen a szolgáltatás. A júniusi bizottsági ülésre és a közgyűlésre a hirdetmény szövegét és a tervezetét be kell hozni és még el is kell majd bírálni az év során. Miklós Attila bizottság tag: A vezérigazgató-helyettes úrtól kérdezem: lehet hallani a Volán társaságok régiósításáról. Lehet erről valami konkrétumot tudni? Gémes Tibor Körös Volán Zrt.: Kevés konkrétum van a dologban, még várni kell a konkrét információra. 155/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. által Békéscsabán, december 20-án megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május napirendi pont Tárgy: Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához 156/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból a évben nettó ,- Ft-ot, a évben (a gazdálkodási évre vonatkozóan) nettó ,- Ft biztosított a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. részére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.- vel december 20-án kötött, január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közösségi közlekedés ellátását január 1-től december 31-ig folyamatosan biztosítja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetésére vonatkozóan az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 17. (5) bek. alapján pályázati eljárás nélkül kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Kezdetben 5 évre kötöttünk szerződést, azóta évenként van a szerződéskötés, az elvégzett munka után kapott a vállalkozó pénzt. Látva a téli felfordulásokat és feladatteljesítési hatékonyságot, nem feltétlenül jó az évenkénti üzemeltetés. A határozati javaslat 3 éves szerződésről szól, évben egyéb szolgáltatási szerződések is lejárnak és akkor össze lehetne fésülni ezeket a szerződéseket.

5 5 Tavaly októberben a bizottság elé került egy részletes előterjesztés, milyen gépi és anyagszükségletet igényelne, ha saját céggel próbálnánk a feladatot megoldani. Körülbelül 160 millió Ft-os gépi beruházást és évi 60 millió Ft költséget jelentene. A harmadik probléma pedig a rendelkezésre állásnak a kérdése volt. A vállalkozónak óriási kockázatot jelentett, mert ha volt hideg, ha nem, ha volt hó, ha nem, ki kellett állítani a gépeket, embereket és anyagot. Ezért a javaslat arról szólt, hogy bontsuk meg ezt vállalkozási díjat és ebben legyen egy alapdíj és teljesítménydíj. 760 ezer m2 téli és 84 ezer m2 kisgépi és kézi takarítási felület van Békéscsabán. Rögzíteni szeretném, hogy színvonalemelés is a cél. A javaslat arról is szól, hogy egy korrekt díjmegállapítás mellett szeretnénk, ha korrekt és magasabb minőségű munkát kapnánk. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 157/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése tárgyú előterjesztésben foglaltakat megismerte és a pályázat feltételrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: a feladatellátás időtartama 3 év, az eljárás keretében egy vállalkozó kap megbízást a gépi és a kézi, kisgépi feladatok teljes körű elvégzésére; a munka elszámolása alapdíjjal és teljesítménydíjjal történjen. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó pályázati kiírás véleményezésére és jóváhagyására a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot. A Közgyűlés a pályázati kiírásban meghatározott téli útüzemeltetési feladatok fedezetét - amelynek várható költsége évente bruttó 50 M Ft - a szerződés időtartama alatt a tárgyévi költségvetésében biztosítja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: november 15. Miklós Attila bizottsági tag: A téli útüzemeltetés kapcsán a bizottság támogatta, hogy több évre írjunk ki ellátási feladatot. Azt gondolom, hogy egyéb területeken is jó lenne több évre kiírni feladatellátást, ami biztosítja egyrészt a vállalkozónak azt, hogy tudjon hosszabb távra tervezni, másrészt az önkormányzat számára egy tervezhető kiadást jelent. Gondolhatunk itt a szúnyoggyérítésre. Ha jól tudom tavaly is egy évre kötöttünk szerződést a gyérítést végző vállalkozóval. Azt javaslom, ahogy ebben az évben, ugyanúgy, ahogy a téli útüzemeltetés kapcsán, próbáljuk meg összehangolni ezzel a munkával ezt a feladatot is. Ha van még ilyen feladat, akkor próbáljuk meg ezeket a hároméves intervallumot tartva, egyszerre lejárva, egyszerre megkötve akár 3-5 évre a következőkben. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Teljesen egyetértek ezzel a felvetéssel. Az, aki tavaly elrendelte a szúnyoggyérítést, tavaly a 6 millió Ft-os költséget túl kevésnek tartotta, mert szerinte annyiból nem lehet elvégezni. Most 1 millió Ft-tal olcsóbb ajánlat jött be, amely szerint elvégezhető ennyiből. Meg szeretném kérni Csiaki Tamás főmérnök urat, hogy a szúnyoggyérítést elrendelők körét kicsit bővítsük, mert volt olyan visszajelzés tavaly, hogy nem fogjuk elrendelni nem mi, hanem aki ezért felel -, mert nem tartjuk indokoltnak.

6 6 Szeretném, ha az elrendelő nem egy személy lenne, hanem ha van mód és lehetőség bővíteni, vagy növelni az osztály felügyeleti jogát. Az elrendelés fokozását szeretném kérni a főmérnök úrtól, valamint az osztály ellenőrzési jogát. Kérem, hogy készüljön előterjesztés a későbbiekben. 5. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolójáról Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Vagyonkezelő Zrt. taggyűlése és felügyelőbizottsága tárgyalta a beszámolókat. A FEB ülésen is elmondtam, hogy túl a kegyeleti és emberi mivoltán a temetkezés egy üzleti vállalkozás. Elfogadhatatlan, hogy a mai világban 3,5 millió Ft veszteséget hozzon össze egy temetkezési vállalat. Nem a Vagyonkezelő Zrt. alatt, hanem a korábbi, önálló mivolta alatt. Lehetett volna dinamikusabb üzleti tevékenységet folytatni és nem piacot veszíteni, és 3,5 millió Ft veszteséget összehozni. Kozma János vezérigazgató úr lett megbízva a múlt alkalommal ideiglenesen, legkésőbb december 31-éig ennek cégnek a vezetésével. Tett is lépéseket különböző irányba, hiszen egyéb problémák is felvetődtek. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra külön pontonként. Városfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot hozta: 158/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Békés Megyei Temetkezési Kft. taggyűlése a évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta, valamint a mérleg szerinti eredmény összegét az eredménytartaléka terhére számolta el. Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 7 igen egyhangú szavazattal támogatja: 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Békéscsaba 1912 Előre Kft. taggyűlése a évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével és 796 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) elfogadta, valamint a mérleg szerinti eredmény összegét az eredménytartalék javára számolta el. Felelős: Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke Határidő: május napirendi pont Tárgy: Alapítói döntés: Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára

7 7 159/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez, maximum 1 éves futamidővel. A folyószámlahitel fedezete a részvénytársasághoz befolyó bérleti díjak, a parkolóautomaták bevétele és a társaság tulajdonát képező beépítetlen telek, biztosítéka a beépítetlen telekre bejegyzésre kerülő jelzálogjog. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke a határozat végrehajtásáért Határidő: június 25. a határozat közlésére augusztus 31. a határozat végrehajtására 7. napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások felújítása 160/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Vécsey u. 12. III/9. sz. lakásban a felújítási munkálatok elvégzését. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Tolnai u. 4/C. 2/3. sz. lakásba a vízóra felszerelését.

8 8 A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Bartók B. út 37/A. VII/26. szám alatti lakásban a radiátorszelep kicserélését és a csőtörés elhárítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatti öt lakás tetőtéri tűzfala mentén a bádogszegély és a cserepezés felújításának elvégzését. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 32. -a és 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u szám alatti épület bejárati portálszerkezetének felújítását, nettó ,- Ft értékig. A felújításra a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. műszaki ellenőre még legalább két vállalkozótól kérjen ellenajánlatot. A legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 32. -a és 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Vécsey u. 8. fsz/1. szám alatti lakás felújítását nettó ,- Ft + áfa értékig. A legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: augusztus Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 32. -a és 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Tulipán u. 10. IV/14. szám alatti lakás felújítását nettó ,- Ft + áfa értékig. A legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti.

9 9 Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: augusztus Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 32. -a és 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u C. I/5. szám alatti lakás felújítását nettó ,- Ft + áfa értékig. A legfeljebb nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: augusztus napirendi pont Tárgy: A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújításához szükséges fejlesztési hitel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A FEB ülésen a könyvvizsgáló úr felvette, hogy a cég üzleti tervében ezt tervezte. A cég üzleti tervében 1 nagy fejlesztés van beállítva, ez a Szent István tér 10.. Az amortizációs költségekből, illetve a tervezett nyereségből a cégnek elvileg, a könyvvizsgáló úr szerint, nem kellene hitelt felvennie ahhoz, hogy ezt a beruházást megvalósítsa. Ő úgy látta, hogy a cég gazdálkodása egy olyan stabilitást biztosít, amiből 182 millió Ft-ot elő tud állítani a cég két év alatt. Ez pénzforgalmi szemlélettel valóban esetlegesen megfontolandó dolog lehet. Vezérigazgató úr viszont nagyon fontos szempontokat mondott el, és én ezt akceptálom. Az egyik az, hogy minden terv olyan, ahogy végre lehet hajtani a későbbiek során, azért terv, mert egy iránycélt kijelöl. Minden feltételezés. Nagyon fontos szempont, hogy mielőtt közbeszerzést folytat le valaki, addig biztosítania kell azt a pénzt, ami a közbeszerzés tárgya. Olyan nincs, hogy 200 millió Ft-ra folytatok közbeszerzést és nem tudom, hogy van-e pénzem, vagy nincs. Ezek az üzleti tervek az év zárásakor derülnek ki, hogy mennyire voltak pontosan tervezve. Szempont még az is, hogy a Vagyonkezelő Zrt. hiába írja le az üzleti tervében, hogy 1 fejlesztést szeretne, ha időközben felmerülnek egyéb fejlesztési igények, feladatok, amit finanszíroznia kell lehet ez a Csabapark, vagy piacfejlesztés is. Mereven ragaszkodni az üzleti tervhez, én inkább egy kapaszkodónak tartok egy üzleti tervet. A FEB többsége elfogadta, hogy az előterjesztés szerinti pénzügyi technikával oldjuk meg a Szent István tér 10. a helyreállítását, hiszen nem támogatott, de kötelező elemként szerepel Békéscsaba belváros revitalizációs pályázatában, végre kell hajtani. Nem tudjuk, mivel műemlék épületről van szó, hogy a felújítás során mik buknak ki. A Vagyonkezelő Zrt. már közel 10 millió Ft-ot költött a tervezésre, 2,5 millió Ftot szakértői díjra. Ezért van az, hogy az előterjesztés így szerepel előttünk. Kozma János vezérigazgató: Ez egy valós vita volt a FEB ülésen. Szeretném pontosítani, a könyvvizsgáló úr nem azt mondta, hogy nem kell hitelt felvenni, hanem azt, hogy lényegesen kevesebb hitelt kellene felvennünk, mert a Vagyonkezelő Zrt.-nek 2012-ben képződhet 47 millió Ft fejlesztési forrása az amortizációval. Ő abból indult ki, hogy egy fillért sem költünk más fejlesztésre, csak erre az egyre, ami benne volt a cég üzleti tervében. Holott már most 7 millió Ft-nál tartunk a fejlesztésekben és összeszámolva, mindennel együtt millió Ft az a fejlesztés, amit ebben az évben meg kell valósítanunk, ami egyébként az üzleti tervben nem szerepel. Volt igazság abban, amit ő mondott, az üzleti tervünkbe bele kellett volna tenni egyéb fejlesztést is, amit nem láttunk előre. Nem tudtuk az Árpád Fürdő, a vásárcsarnok fejlesztését és az ezzel kapcsolatos tervezési és szakértői díjat se számoltuk bele. Én azt

10 10 mondtam, hogy ennek a beruházásnak el kell tartania saját magát, és ezért ez fejlesztési hitelből kerüljön megvalósításra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Szent István tér 10. földszintjén üzletek, az emeleten irodák kerülnek kialakításra. A FEB-en még az is elhangzott komoly érdeklődés mutatkozik ezekre, tehát megalapozott az a terv, hogy a befektetés 10 év alatt megtérül. Amennyiben nincs több kérdés, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 161/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba, Szent István tér 10. szám alatti műemlék ingatlan felújításához Ft fejlesztési támogatást nyújt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére az alábbi bontásban: évben legfeljebb Ft, évben a fennmaradó Ft nagyságrendben. A támogatás forrása: évben a évi önkormányzati fejlesztési kiadások között tervezett fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések előkészítésének előirányzata, a évi támogatás összegét a évi költségvetési rendeletben tervezni szükséges. 2. A fejlesztéshez szükséges további forrás biztosítása érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. legfeljebb Ft összegű fejlesztési hitel felvételéhez, maximum 10 éves futamidővel, mely hitel költségei nem lehetnek magasabbak a számlavezető bank indikatív ajánlatának kondícióinál. A hitelfelvételt a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó eljárása keretében kell lebonyolítani. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Ft éven túli hitelfelvételéhez a hitel teljes összegére vonatkozóan készfizető kezességet vállal. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos készfizető kezesség vállalásáról szóló szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke Határidő: június 25. a határozat közlésére augusztus 31. a határozat végrehajtására 9. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató az Agóra és a Belváros rehabilitáció című projektekről

11 11 162/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az Agóra és a Belváros rehabilitáció című projektekről szóló tájékoztató megismerte és elfogadja. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: május napirendi pont Tárgy: Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram önrészének biztosítása 163/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Békés megyei Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogramban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként részt vegyen. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békés megyei Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram megvalósítása érdekében az 5 fő 4 hónapra, napi 8 óra munkaidőben történő alkalmazásához szükséges ,- Ft önrészt az önkormányzat évi költségvetésében a közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) előirányzat terhére biztosítja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 1. Kutyej Pál bizottsági tag elhagyta az üléstermet. A bizottság létszáma 6 fő. 11. napirendi pont Tárgy: A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak visszahívása Miklós Attila bizottsági tag: Mint tudjuk a következő hónapokban fog bonyolódni az átadásátvételi procedúra. Erre az átmeneti időszakra felügyelőbizottságunkat bízzuk meg arra, hogy az átadás-átvétel procedúrájában vegyen részt.

12 12 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A felügyelőbizottság mandátuma április 30-ával megszűnt. Miklós Attila bizottsági tag: Akkor az átadás-átvételt végző szakemberek munkáját - a felügyelőbizottság nyilván több információval rendelkezik, mint egy pénzügyi bizottság - segítse. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Részemről ennek semmi akadálya, gondolom az eljáró hivatal, a jegyző asszonytól kezdve az osztályvezető asszonyig, igénybe veheti a munkájukat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: Az átadás-átvétel folyamata szabályozva lett. Az egy adminisztratív rész, amelyet a hivatal osztályainak dolgozói végeznek folyamatosan. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javasoljuk, ha kérdés, vagy valamilyen tisztázandó dolog lép fel, akkor dr. Kerekes Attilát, illetve a FEB korábbi tagjait kérdezzék meg. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 164/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjait április 30. napjával visszahívja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak köszönetét fejezi ki eddigi munkájukért. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 25. Kutyej Pál bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 7 fő. 12. napirendi pont Tárgy: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Dr. Burai Mihály osztályvezető: 2011 decemberében lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, amely előírta valamennyi települési önkormányzat számára, hogy a helyi rendeletekben korábban közzétett szabálysértési tényállásokat kötelező hatályon kívül helyezni. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati törvény arról is rendelkezett, hogy az egyes önkormányzatok tiltott közösségellenes magatartásokat állapítsanak meg. Az előkészítők az elmúlt időszakban valamennyi hatályban lévő önkormányzati rendeletet átnéztek és összesen 11 ilyen helyi rendeletet találtak, amelyek szabálysértési tényállásokat tartalmaznak. Ezeket a szabálysértési tényállásokat abból a szempontból is gyűjteni kellett, hogy a központi jogszabályok nem tartalmaznak-e azzal azonos, vagy hasonló normákat, hiszen az új szabálysértési törvény, illetve az önkormányzati törvény értelmében a párhuzamosságot el kell kerülni. A 11

13 13 önkormányzati rendeletből számos olyan tényállást tettünk át, amely a helyi közösség békés egymás mellett élése érdekében tiltott közösségellenes magatartásként definiálható, ezeket a rendelettervezetben tételesen megjelenítettünk. Nagyon fontos, hogy a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőivel szemben 50 ezer Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 150 ezer Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely a jövőre nézve az önkormányzat saját bevételeként fog megjelenni. Ha a pénzügyi adatokra koncentrálunk, fontos megemlíteni, hogy évig átnézve az önkormányzati rendeletekbe ütköző szabálysértések miatti szankcionálás összegét, akkor átlagban 2-2,5 millió Ft helyszíni bírságot szabtunk ki. Ez az összeg a tiltott közösségellenes magatartások vonatkozásában a jövőre nézve akár megháromszorozódhat, vagy megnégyszereződhet számításaink szerint. Tehát kötelező helyi rendelet megalkotásáról van szó, nagyrészt készen átvett, korábban szabálysértésként definiált magatartási elemek válnak tiltott közösségellenes magatartássá. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Bejelentem, hogy a lakossági fórumon a Corvin u. 8. szám alatti lótartással kapcsolatosan probléma támadt, kérem, hogy ezt vizsgálják meg. Strifler Attila bizottsági tag: A rendelettervezethez módosító javaslattal szeretnék élni, és kiegészítéseket szeretnék tenni a 10. -ba a következők szerint: - aki közterületen azonos nemű személyek kapcsolatát népszerűsítő rendezvényeket tart, hasonló jellegű kiadványokat terjeszt; - aki a belváros területén, a belvárosi övezetben hiányos ruházatban tartózkodik közterületen; - aki közterületen guberál, vagy kukázik; - aki lakóövezetben vasárnap és ünnepnapokon 8 óra előtt és 18 óra után zajjal járó tevékenységet folytat, ami zavarja az ott élőket. Dr. Burai Mihály osztályvezető: A Strifler képviselő úr által elmondottak első blokkja a közerkölcsbe ütköző szabálysértések körébe tartozik. Mint említettem a párhuzamosságot kellett elkerülni, ezért tiltott közösségellenes magatartásként nem jelenik meg a rendelettervezetben. A guberálással kapcsolatban hozott jogszabályt az Alkotmánybíróság alkotmánysértőnek minősítette, ezért ki is került a központi jogszabályból. Zajjal kapcsolatos kérdéskör esetében első hallásra úgy érzem, hogy a csendháborítás tényállásába belehúzható. Tehát nem definiálható ebben a helyi rendelettervezetben. Miklós Attila bizottság tag: A 10. c) pontja szerint, aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt, az tiltott közösségellenes magatartást követ el. Én, mint politikai párt képviselője és, mint elnöke mondom azt, hogy nyilván a kampányon kívül, amire külön szabályok vonatkoznak, ezenkívül is vannak politikai pártok, akik szórólapokkal tájékoztatják a közvéleményt arról, hogy milyen tevékenységet folytatnak éppen. Ehhez plusz engedélyt eddig nem volt szükséges kérni. Ez a pont azt jelenti, hogy innentől kezdve minden egyes szervezet menjen a jegyzőhöz és kérjen engedélyt a saját szórólapjának terjesztéséhez? Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Jobbikot kérdezem, hogy a közgyűlésen le kívánják-e vetetni a napirendi pont megtárgyalását, mert akkor a további tárgyalását nem javaslom. Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Nem kívánjuk. Dr. Burai Mihály osztályvezető: Miklós Attila bizottsági tag kérdésére a válaszom a következő: a jelenleg még hatályban lévő rendeletünk szabálysértési rendelkezéseiben is szerepel.

14 14 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel a rendelettervezetet közgyűlés elé terjesztésre, elfogadásra ajánlom. Aki elfogadja, az kérem igennel szavazzon. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 165/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotását támogatja. 13. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a mezei őrszolgálat évi munkájáról Makszin András csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 166/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Mezei Őrszolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Határidő: május napirendi pont Tárgy: A 43/2012. (II.24.) közgy. határozat végrehajtása, a BÉKSZI Kós Károly Tagintézményének telephely áthelyezése Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 167/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

15 15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Békéscsaba, Baross utca 1-3. szám alatt található feladatellátási helyével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: - a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Békéscsaba, Baross utca 1-3. szám alatt található feladatellátási helyét július 15. napjával kivonja az oktatási ágazatból; - a Békéscsaba, Kazinczy u. 8. szám alatti iskolaépületet július 15. napjával átadja a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája részére; július 15. napjától a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy u. 8. szám alatti telephelyéről az általános iskolás tanulók az intézmény Békéscsaba, Irányi utca 14. szám alatti székhelyén kerülnek elhelyezésre. Felelős: Kiss Tibor alpolgármester Határidő: május napirendi pont Tárgy: Döntés a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításáról 168/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: - a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben ismételten bevezetésre kerül a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés az általános iskolai körzeti feladatellátás megtartása mellett, - a négyosztályos gimnáziumi képzés kifutó rendszerben megszűnik, a 2015/16-os tanévtől kezdődően nem történik beiskolázás a 9. évfolyamra. Felelős: Kiss Tibor alpolgármester Határidő: május napirendi pont Tárgy: Döntés a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

16 16 169/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg: Óvoda Óvoda épületkapacitás (csoport) Indított csoportok száma 2011/2012 Indítható csoportok száma 2012/2013 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Ltp-i és Dr. Becsey O.Utcai Óvoda Szent L. U. Ált. Isk. Hajnal óvodája Szent L. U. Ált. Isk. Lenkey óvodája Kertvárosi/Szegfű Kertvárosi/Mezőmegyer Kertvárosi/Tompa Mackó-Kuckó I Mackó-Kuckó II Lencsési Óvoda Lencsési/Napsugár Lencsési/Kőmíves Lencsési Ltp/József Gerla ÁMK óvodája Összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése befogadó óvodának a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Hajnal utcai telephelyét jelöli ki. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önk. rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva:

17 17 1. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. 7. pontja alapján a 2012/2013 tanévben valamennyi általa fenntartott óvodai csoportja, osztálya esetében engedélyezi a maximális létszám legfeljebb 20 %-kal történő túllépését, 2. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. 8. pontja alapján az alábbiak szerint engedélyezi a maximális létszám túllépését: Gerlai ÁMK óvodája Csoport Kis-középsőcsoport Nagy-középső csoport Számított létszám Mackó-Kuckó Óvoda II. számú telephely óvodája Csoport Süni nagycsoport Számított létszám Felelős: Köles István bizottsági elnök Határidő: május 22. Engedélyezett létszám Engedélyezett létszám Miklós Attila bizottsági tag elhagyta az üléstermet. A bizottság létszáma 6 fő. 17. napirendi pont Tárgy: Településrendezési Eszközök módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Telefonon bejelentést kaptam Juhász Károlynétól, a Mester utca végén lévő telek tulajdonosától, hogy az utcaszélesítés miatt a telek értékesíthetetlenné vált és kisajátítást, kártalanítást kér. Azt szeretném kérni az illetékes osztálytól, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön előterjesztés az üggyel kapcsolatban. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 170/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Településrendezési Eszközök módosításának előkészítéséhez az alábbiak szerint: 1. Az Attila utca szabályozási terven szereplő szabályozási szélessége csökkenjen le a tényleges használati szélességre úgy, hogy ne érintse a 1707/69, 1707/81, 1707/82, 1707/83 és 1707/84 hrsz.-ú ingatlanokat. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május A szabályozási tervre kerüljenek feltüntetésre a különszintű közlekedési kereszteződések.

18 18 Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május A Kétegyházi úti volt hulladéklerakó rekultivációjának végrehajtása érdekében a Lencsési utat és Építők útját összekötő tervezett út nyomvonala a szabályozási szélesség megtartásával rendeződjön át a városi körtöltés felé úgy, hogy a tervezett út melletti Nádas lecsapoló csatorna is az út része legyen. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május A Fényesi utcát és a Györkei utcát összekötő tervezett utca nyomvonala változzon meg úgy, hogy az csak a hrsz.-ú ingatlant vegye igénybe. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május A Csabai Raktárszövetkezet tulajdonát képező 0961/48 és 0967/11/a hrsz.-ú földrészletek a jelenlegi Má-1 (mezőgazdasági terület-nádas, gyep, szántő) övezetből kerüljenek Gipe-4 (gazdasági, egyéb ipari terület - mezőgazdasági üzem) övezetbe. A 0961/17 hrsz.-ú magánút szabályozási terven szereplő tervezett 16,00 m-es szabályozási szélességét, valamint a városi úthálózatban betöltött szerepét felül kell vizsgálni. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május A Helyi Építési Szabályzat 17. -át, amely a mezőgazdasági területeken végezhető tevékenységekről és az építési előírásokról rendelkezik, valamint a HÉSZ 3. számú mellékletét, amely az egyes építési övezetekben elhelyezhető épületek körét határozza meg, ki kell egészíteni úgy, hogy a mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítése a termőföldön is biztosítható legyen. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május napirendi pont Tárgy: A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 171/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Települészerkezeti Tervet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. Dobozi úti központi telephely fejlesztése, és környezetének rendezése, a Gyulai utat és a Dobozi utat összekötő út nyomvonalának, szabályozási szélességének újraszabályozása, valamint a 1415/2. hrsz-ú meglévő utca nyomvonal korrekciója kerüljön átvezetésre a Településszerkezeti Terven. 2. A József Attila utcát át kell minősíteni települési gyűjtőúttá. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június 25.

19 19 Miklós Attila bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 7 fő. 19. napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A rendeletmódosítást teszem fel szavazásra. 172/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítását támogatja. 20. napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása az Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívásra Tímár Ella bizottsági tag: A pályázatban 18 óvoda lesz benne. Milyen témában? Wittmann László osztályvezető: Három témacsoport van. Képzések, továbbképzések, programok szervezése. Különös hangsúlyt kívánunk fektetni a teheséggondozó képzésre minden óvodapedagógus számára, a magyar néptánc-oktatásra. 30 % fordítható maximálisan felszerelésekre, a hangsúlyt a kültéri játszóeszközök pótlására fektetnénk. Dr. Ferenczi Attila bizottság elnök: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat legalább 5 évig fenntartja a projekt befejezését követően. Megéri ez nekünk? Tarné Stuber Éva osztályvezető: Én azt gondolom, hogy igen, a támogatás mértéke 100 %. Az óvodák önkormányzati fenntartásúak maradnak az önkormányzati törvény szerint. Bízunk abban, hogy a fenntartás nem ötszörös többletköltséget jelent majd, hanem belső szervezési intézkedésekkel megoldható. 173/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

20 20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés című, TÁMOP /2 kódszámú pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Óvodafejlesztés című, TÁMOP /2 kódszámú pályázatra, amelyben az önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátási helyeinek fejlesztését valósítja meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén mint pályázó vállalja 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető, valamint 1 fő pénzügyi vezető pályázatban előírtak szerinti alkalmazását. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a projekt fizikai befejezését követő 5 éven keresztül a működtetését, valamint a pályázat eredményeinek fenntartását. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a projekt keretében kötött szerződések, nyilatkozatok aláírására. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, illetve a hivatal munkaszervezetébe tartozó köztisztviselőket és munkatársakat, hogy a projektben elláthassanak a projekt végrehajtásával kapcsolatban minden olyan feladatot, amelyre az Önkormányzat más szervezettel nem köt szerződést (projektmenedzsment, közbeszerzések lebonyolítása, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok stb.). Felelős : Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Kerékpárutak által elfoglalt területrész tulajdonba vétele, üzemeltetési, fenntartási feladatok vállalása 174/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békési, Szarvasi és Orosházi úton megépült kerékpárutak által elfoglalt, az országos közút 4344/2, 5583, 6106, 6116 hrsz-ú ingatlanainak az 5584, 6105, 6170 hrsz-ú közterületi ingatlanokhoz csatolt területét, valamint az újonnan kialakított 0954/1, 9862/1, 10528/6 hrsz-ú ingatlanokat ingyenesen tulajdonba veszi. Az önkormányzat vállalja a megépült kerékpárút kezelését, üzemeltetését, fenntartását, működtetését. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy megkösse a szükséges szerződéseket a tulajdonba vétel érdekében. Felelős: Vantara Gyula polgármester

21 Határidő: december napirendi pont Tárgy: Javaslat a kommunális előirányzatok közötti átcsoportosításra 175/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva a évi parkolóépítési célelőirányzatot az alábbiak szerint csoportosítja át: megnevezés eredeti előirányzat (eft) módosított előirányzat (eft) Kórház utcában 43 db parkoló építése Gőzmalom téren 3 db autóbusz parkoló létesítése Kölcsey u. 15. sz. alatti óvoda előtt 10 db parkoló építése és útszélesítés Lipták András utcában a temető bejáratánál 2 db akadálymentes parkoló létesítése és útpadka rendezése Fel nem osztott parkolóépítési célelőirányzat Parkolóépítési célelőirányzat összesen Az előirányzat-változással a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős (a költségvetési átcsoportosításokért): Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: júniusi közgyűlés 23. napirendi pont Tárgy: Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére Strifler Attila bizottsági tag: Egy észrevételem lenne a hibaelhárítási feladatok megnevezésénél. Véleményem szerint nem minden hibaelhárítás a felsorolt feladatok között. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Nem lehetne-e az előirányzatot kettébontani, hibaelhárítási és műszaki forma lehetne. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Valóban az idei költségvetésben és vélhetően a jövő éviben is nem nagyon lesz fel nem osztott felújítási előirányzat, ezért egyéb forrás nem lévén az összes szükségest innen kell megvalósítani. Meg kell majd nézni a közgyűlés SZMSZ-ét, mert ott a bizottsági hatáskörben, ha az szó szerepel, hogy hibaelhárítási tartalék, akkor olyan nevet

22 22 kell találni, ami miatt nem kell majd az SZMSZ-t módosítani. Próbáljuk megkeresni a megfelelő megnevezést a legközelebbi bizottsági ülésre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A tevékenységhez kapcsolódó, üzemeltetési hibaelhárítási tartalék lehetne a megnevezés. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 176/2012. (V. 22.) Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva a évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbiakban megjelölt feladatoknál az előirányzat felhasználását jóváhagyja: Sorszám Intézmény megnevezése 1. Gerlai Általános Művelődési Központ 2. Gerlai Általános Művelődési Központ Hibaelhárítási feladat megnevezése Faluház, tornaterem, oktatási épület közti térvilágítás kiépítéséhez támogatás (becsült költség: ,- Ft, Üzemeltető által vállalt költség: 5.000,- Ft, igényelt támogatás: ,- Ft). Iskola és Óvodaépület szennyvízhálózatának kiépítéséhez, zsírfogó beépítéséhez és a városi hálózatra való rácsatlakozáshoz támogatás (tervezési költség: ,- Ft, becsült építési költség: ,- Ft,igényelt támogatás: ,- Ft). 3. Kertvárosi Óvoda Szegfű utca 11. szám alatti óvoda, mosdó és öltözőhelység balesetveszélyes burkolatának cseréjéhez, vizesedés megszüntetéséhez támogatás (becsült költség: ~ ,- Ft, igényelt támogatás: ,- Ft). 4. Szigligeti Utcai és Kazinczy lakó-telepi Óvoda 5. Szigligeti Utcai és Kazinczy lakó-telepi Óvoda 6. Szigligeti Utcai és Kazinczy lakó-telepi Óvoda Kazinczy-lakótelepi óvoda kony-hai mosogatómedence és csepegtetőtálca kilyukadt, (HACCP előírásai szerinti) cseréjéhez támogatás (becsült költség: ,- Ft, Üzemeltető által vállalt költség: ,- Ft, igényelt támogatás: ,- Ft). Kazinczy-lakótelepi óvoda épület tűzjelző rendszer kiépítéséhez támogatás (régi épületrész ¾ és az új épületrész ¼ alaprajzi arányban megosztva) (becsült költség: ,- Ft, igényelt támogatás: ,- Ft). Szigligeti u 3. szám alatti óvoda tornaszoba lapostető beázás megszüntetéséhez és a vízszigetelés javításához támogatás (becsült költség: ,- Ft, igényelt Készültség Előkészítve Javasolt támogatás E Ft 45 Tervezés előkészítve Építés előkészítés alatt Elkészítés alatt Előkészítve Előkészítve Előkészítve

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. január 20-ai rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. január 20-ai rendkívüli üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2/2015. VFKB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen volt: Távol volt: Meghívottak: a Városfejlesztési

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. PB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

Részletesebben