J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága január 21-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Uhljar Erik külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Szabóné Kocziha Tünde képviselő Szarvas Péter vezérigazgató Körös Volán Zrt. Gémes Tibor személyszállítási igazgató Körös Volán Zrt. Benyovszki Pál Márton pályázó Tomcsenkó József pályázó Brusznyiczki Erika pályázó Kozma János vezérigazgató Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. Belanka Csaba projektmenedzser Túriné Kovács Márta osztályvezető Wittmann László osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Soczóné Dömény Edit osztályvezető-helyettes Dr. Komán Ágnes csoportvezető Császár Judit városüzemeltető Koszecz Andrea társadalmi kapcsolatok referense Sztankó Ilona PIU vezető Kis Béla városépítész Vass Csaba fejlesztési ügyintéző Márton László vagyonkezelő Czigléczkiné Liszkai Edit vagyonkezelő Távolmaradását előzetesen jelezte: Bíró Csaba külső bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 8 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrendmódosítással (20. napirendi pont esetén). A módosításra tett javaslatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal támogatta. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

2 2 Nyilvános ülés: 1. A Körös Volán Zrt.-nek a helyi autóbuszközlekedés működtetése kapcsán felmerülő, a évi gazdálkodási évre vonatkozó többlettámogatási igénye 2. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum magasabb vezetői pályázatainak elbírálása 3. Alapítói döntés: Javaslat a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának személyére, díjazására 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások felújítása 5. Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért program 1.1. Testvérvárosok polgárainak találkozói alprogramra 6. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt állásáról 7. Szándéknyilvánítás a Gerlai Általános Művelődési Központ és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról 8. Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 22/1992. ( VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása 9. Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /B.) 10. A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /A.) 11. Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja című pályázat benyújtása a DAOP kódszámú felhívásra, az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése 12. Fejlesztési társulásokkal kapcsolatos döntések 13. Tájékoztatás a DAREH Önkormányzati Társulás által benyújtott pályázatról 14. Bányató bérbeadása 15. Földterület bérbeadása a Nádas soron 16. A békéscsabai 2951/1/A/24. hrsz. alatti ingatlan értékesítése (Munkácsy u. 11.) 17. Döntéshozatal A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése termálkutak felújítása, termálvízellátás komplex kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárásban 18. Döntéshozatal A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése épületgépészet és távvezeték építési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban 19. Döntéshozatal Békéscsabán, a Luther utca fejlesztése vállalkozási szerződés keretében tárgyú keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásban 20. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására 20. napirendi pont Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Tarné Stuber Éva osztályvezető: A évi költségvetés módosítása a lezárt költségvetési évhez kapcsolódik. A szöveges indoklásban kiemeltük, hogy néhány nagyon fontos tétel átvezetése történik meg azokon túlmenően, amelyek egyébként szokásosak egy rendeletmódosításban. Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó önerő pályázaton Békéscsaba önkormányzata ezer Ft támogatásban részesült. Év végén kormányhatározat alapján Békéscsaba is szerepelt azon önkormányzatok között, amelyek pótlólagos támogatásban részesültek ezer Ft összegben. Ezt az összeget is

3 es előirányzat-módosításként szerepeltetjük a rendeletmódosításban. Felhasználása és évek megosztásával fog megtörténni majd a költségvetésben és a beszámolóban. Az év elején működési hiányt terveztünk a színház átvétele kapcsán. Ez a működési hiány nagyságrendileg ledolgozódott majdnem decemberig, mert a színház, illetve az önkormányzat közösen póttámogatásokat ért el. Fennmaradt még ezer Ft-os tétel, amelyet ezen rendeletmódosítással rendezünk. Ezen rendeletmódosításban egy, pályázatokhoz kapcsolódóan előirányzat-csökkentéseket hajtunk végre, hiszen a pályázatok megvalósítása csúszik - így a szennyvízberuházás, Agora projekt, belváros projekt -. Ezen projektek kiadási és bevételi oldalán egyaránt csökkentjük az előirányzatot, ehhez megvalósítás nem lesz, ez átcsúszik a évre. A további tételek pedig az intézmények, a hivatal és önkormányzat egyes tételei közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazzák. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A rendeletmódosítást teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 1/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága a évi költségvetési rendelet módosítását támogatja. 1. napirendi pont Tárgy: A Körös Volán Zrt.-nek a helyi autóbuszközlekedés működtetése kapcsán felmerülő, a évi gazdálkodási évre vonatkozó többlettámogatási igénye Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Körös Volán Zrt. bemutatta a évre vonatkozó pótlólagos támogatási igényét. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok alapján az utaslétszám csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor figyelembe kellett venni, hogy áfát nem kell a pótlólagos összeg után fizetni, illetve októbertől menetrendváltozások következtek be. A Volán ezer Ft előző évre vonatkozó támogatási igénnyel fordult a városhoz. A lakosság részéről a járatokkal kapcsolatban a jaminai városrészben igények és észrevételek merültek fel. Szarvas Péter vezérigazgató: A Szent István tér lezárását követően majdnem mindegyik vonalon érdemlegesen változott a menetrend. Nemcsak olyan észrevételek, panaszok érkeztek, amelyek a Városházán, képviselőkön, bizottsági tagokon keresztül születtek, hanem az utasok közvetlenül hozzánk küldtek el. Gémes igazgató úr szakterülete ez, eddig is elemezte, vizsgálta azokat a javaslatokat, amelyek megszülettek. Úgy terveztük, hogy a tavaszi időszakban különösen azon módosítási javaslatok esetén, amelyek támogathatóak, sok pénzzel nem járnak, ezek inkább menetrendi kiigazításokat jelentenének - jönnénk az önkormányzathoz a szolgáltatási szerződés módosítási igényével. Azok az igények nehezebben teljesíthetőek, amelyek plusz járatot, plusz km teljesítményt igényelnek. Nem minden esetben állapítottuk meg azt, hogy ezek lényeges, nagy számot érintő kérdések lennének. Ha a város úgy dönt majd, hogy 1-1 járatot a menetrendbe be kell illeszteni, akkor

4 4 azzal kell számolni, hogy az a költségeket növelni fogja, a bevételeket csak nagyon picit növeli majd. Valószínű, hogy az adott évi veszteségtérítés összegét növelni fogja. Jamina városrészből van számos kérdés, módosítási javaslat hozzánk. Mezőmegyeri közlekedés kapcsán és a 8-as járat vonalán megszületett módosítások kapcsán is vannak kérdések. Ezek a legtöbbet előforduló igények. Tavaszi hónapban az április bizottsági és testületi ülésre készülünk egy összefoglaló igénylistával és akkor tud majd az önkormányzat is dönteni erről. Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: Módosító javaslattal élnék, amennyiben a Körös Volánnak is elfogadható. Az útlezárások, a járatok átszervezésével kapcsolatos tapasztalatok még nem teljesen állnak rendelkezésünkre, ebből következően a költségek sem 100 %-osak. Javaslom, hogy a évi működési hiány kompenzálására ,- Ft többlettámogatás kerüljön biztosításra a Körös Volán Zrt. részére. Természetesen a végleges számok és kimutatások, mérlegeredmények ismeretében újra tárgyaljuk. Minden szerződés, megállapodás kétoldalú, ezért megkérdezem vezérigazgató urat, hogy erre az évre vonatkozó és később pontosítandó módosítást el tudják-e fogadni? Szarvas Péter vezérigazgató: Érthető az indítvány, de arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy az 1. melléklet 2. oldala mutatja be a bevételek és a költségek alakulását. Ha az összes költséget megnézzük, az nemcsak a tervszámhoz, hanem a bázisévhez képest is takarékosabb működést mutat. A takarékosság egy része a futásteljesítmény kismértékű csökkentéséhez kapcsolódik. Szeretném, ha a bizottság ezt így látná. A bevételek kismértékben tervszint alatt maradtak, de ezek az utasszám visszaesésnek voltak köszönhetők. A Körös Volán hosszú ideje kiegyensúlyozott partnere az önkormányzatnak. Nemcsak a múltat kell nézni, hanem az előttünk álló éveket is, hiszen nem régen kötöttünk 5 évre szóló közszolgáltatási szerződést. Fontos ragaszkodni minden forinthoz, én azt szeretném kijelenteni, hogy tudomásul vesszük az elnök úr által tett indítványt, tehát a 27 millió forintos veszteségkiegyenlítést a magunk részéről tudomásul vesszük. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A későbbi időszakban, pontosan áttekintve az adatokat újra tárgyalásra kerül az igény. Köszönöm, hogy a vezérigazgató úr ebben is partner volt. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra azzal a módosítással, hogy a évi működési hiány kompenzálására ,- Ft többlettámogatás kerüljön biztosításra a Körös Volán Zrt. részére. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 2/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát az alábbi módosítással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában a helyi autóbusz-közlekedés működtetése kapcsán keletkező évi működési hiány kompenzálására ,- Ft többlettámogatást biztosít. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott többlet működési támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert.

5 Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február napirendi pont Tárgy: A Békéscsabai Intézményellátó Centrum magasabb vezetői pályázatainak elbírálása Uhljar Erik külső bizottsági tag a napirendi pont kapcsán bejelentette érintettségét, ezért a szavazásban nem vesz részt. A 2. napirendi pont esetében a bizottság szavazásban résztvevőinek száma 7 fő. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot írt ki a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetőjének magasabb vezetői megbízására. A kiírt pályázati felhívásra 4 pályázó adta be pályázatát. Dr. Komán Ágnes csoportvezető: Tájékoztatom a bizottságot, hogy mind a négy pályázat megfelelt a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A bizottság meghallgatta Brusznyiczki Erika, Tomcsenkó József, Benyovszki Pál Márton, valamint Uhljar Erik pályázókat. A pályázóknak lehetőségük nyílt arra, hogy szóban kiegészítsék írásban beadott pályázatukat. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Köszönjük mindannyiuknak a pályázat benyújtását. Kicsit több pályázót vártam. A beérkezett anyagok kielégítették azokat a szempontokat, amelyeket elvártunk. A pályázók szóbeli beszámolójának sorrendjében teszem fel a pályázatokat szavazásra: Brusznyiczki Erika 2 igen szavazat és 5 tartózkodás Tomcsenkó József 1 igen szavazat és 6 tartózkodás Benyovszki Pál Márton 2 igen szavazat és 5 tartózkodás Uhljar Erik 4 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A bizottság Uhljar Erik pályázatát ítélte a legjobbnak, ezért a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága őt javasolja megbízni a Békéscsabai Intézményellátó Centrum intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására. Városfejlesztési Bizottsága 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 3/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadni a Tisztelt Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott időtartamra, március 1. napjától február 28. napjáig megbízza

6 6 Uhljar Erik Róbert -et (szül. hely, idő: Békéscsaba, december 3., a. n.: Tiszai Lenke, lakcím: 5624 Doboz, Kiss Ernő utca 1. szám) a Békéscsabai Intézményellátó Centrum intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával, egyben határozatlan időre kinevezi a Békéscsabai Intézményellátó Centrum közalkalmazottjává. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február napirendi pont Tárgy: Alapítói döntés: Javaslat a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának személyére, díjazására Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 4/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával május 31-ig terjedő időtartamra bízza meg a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, cégjegyzékszáma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ). A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ). A díjazás mértéke Ft + áfa/hó. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások felújítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra.

7 7 Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2013. (I. 21.) PGVB 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Gorkij u. 55/1. sz. lakásban a felújítási munkálatok elvégzését. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a felújítás elvégzésére legalább három ajánlatot kérjen és a legalacsonyabb költségű ajánlattevővel végeztesse el a munkát. A nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út I/6. szám alatti lakás felújítási munkáinak elvégzését. A nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Mikszáth u. 21/2. szám alatti lakás konvektorcseréjét. A nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. I/2. szám alatti lakás felújítási munkáinak elvégzését. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a felújítás elvégzésére legalább három ajánlatot kérjen és a legalacsonyabb költségű ajánlattevővel végeztesse el a munkát. A legfeljebb nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

8 8 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. fsz/4. szám alatti lakásfelújítási munkáinak elvégzését. A nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Franklin u szám alatti lakás főzőberendezésének cseréjét. A nettó ,- Ft költséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u B. III. em. 23., 24., 25. és 26. szám alatti lakások felújításánál felmerült többlet költség elszámolását. A nettó ,- Ft többletköltséget a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: április napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért program 1.1. Testvérvárosok polgárainak találkozói alprogramra Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Európai Bizottság Európa a polgárokért program 1.1. Testvérvárosok polgárainak találkozója alprogramra, 100 %-os támogatással, maximum ,- euró összegben. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont

9 9 Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt állásáról Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 7/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 25. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a tájékoztatót, amit a bizottság a PIU szervezettől a novemberi bizottsági ülésen kért a februári bizottsági ülésre, azt a PIU szervezet az áprilisi bizottsági ülésre terjessze be. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal kéri, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt csatornázással érintett útjainak végleges helyreállítása, átadása, valamint a felmerült panaszok és azok kezelése vonatkozásában a novemberi bizottsági ülésen és a november 23-ai lakossági közmeghallgatáson felvetődött problémák megoldásával, kezelésével kapcsolatban az áprilisi ülésére kerüljön tájékoztató beterjesztésre. Felelős: Sztankó Ilona szennyvíz PIU vezető Határidő: április napirendi pont Tárgy: Szándéknyilvánítás a Gerlai Általános Művelődési Központ és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ha a fiókkönyvtárak átkerülnek a Megyei Könyvtárhoz, változik-e valami? A Pásztor utca 17. szám alatti fiókkönyvtár érdekel. Sokat gondolkoztunk azon annak idején, hogy hogyan működjön. Lesz-e valami változás a nyitva tartásával, fenntartásával kapcsolatban? Túriné Kovács Márta osztályvezető: Nem ebből a megközelítésből készítettük jelen előterjesztésünket, de természetesen ez is napirenden lesz, hiszen amellett, hogy folyamatos változásoknak volt kitéve a Lencsési fiókkönyvtár, a többi könyvtár ügye is. A Megyei Könyvtárral egy időben nem tudtunk megegyezni. Most január 1-jétől a miénk lett a Megyei Könyvtár, ezért vált logikussá, hogy a fiókkönyvtárakat ismét a Megyei Könyvtár szervezeti keretei között kell működtetni. Szándékaink szerint nem fog semmi változni. Ezt a

10 10 fiókkönyvtárat vegyesen üzemelteti a Lencsési Általános Iskola és a Gerlai ÁMK. A Lencsési Általános Iskola biztosít belőle 3 napot, a Gerlai ÁMK 2 napot. Ezt rendezni kell egyébként is, de ez nem függ össze az előterjesztés témájával. Ez azzal függ össze, hogy hogyan tudunk majd megállapodni a Klebelsberggel, illetőleg a BIC szerepét és feladatait is át kell gondolni ebben a dologban. Szándékaink szerint mind a három fiókkönyvtár jól működik, ebből legintenzívebben és legnagyobb forgalommal a Lencsési könyvtár működik. Több funkcióban is működnek, elsősorban a Lencsési fiókkönyvtár. Mindenképpen változatlanul szeretnénk hagyni a tevékenységét. Úgy tudom, hogy a szombati nyitva tartás is bevált. A két óvoda új szervezeti struktúrába történő szervezése amiatt szükséges, mert nem lett volna racionális, hogy a gerlai két csoportos óvoda külön óvodát képezzen. Ugyan a Szent László Óvoda több csoporttal működik, de így, ha ezt a kettőt integráljuk, nem kell felbolydítani az egész óvodai kialakult működési rendszert. Az ÁMK-t célszerű megtartani a gerlaiak érdekében és a Szent László nevet a Szent László Óvoda érdekében javasoljuk elfogadni. A szándéknyilvánítást követően véleményezési eljárásra bocsátjuk a törvény által meghatározottak szerint. Minden arra jogosult véleményezni fogja az önkormányzati szándékot. A februári közgyűlésen szeretnénk, ha már döntés tudna ebben hozni a Közgyűlés. Ezt követően kerülne kiírásra az új intézmény vezetői pályázata. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A döntés nemcsak arról szól, hogy létrehozunk egy Szent László ÁMK-t, hanem arról is szól, hogy egyúttal az eddig ott lévő fiókkönyvtár átkerül a Békés Megyei Könyvtárhoz. Tehát a döntés arról szól, hogy létrehozunk egy Szent László ÁMK-t és a három fiókkönyvtárat áthelyezzük Békés Megyei Könyvtárhoz. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 8/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szándékát nyilvánítja az alábbiak szerint: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése évben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 84. (3) bekezdésében átszervezésre meghatározott időszakban integrálja a Gerlai Általános Művelődési Központ óvodáját (Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.) és közművelődési intézményegységét (Békéscsaba, Csabai út 1.) a Szent László Óvodába (Békéscsaba, Lenkey J. u. 12.). - Az átalakított intézmény neve: Szent László Általános Művelődési Központ. - A feladatellátási helyek változatlanok maradnak, a kialakított intézmény Békéscsaba, Lenkey J. u. 12. sz. alatti székhellyel, és a Békéscsaba, Hajnal u. 12. sz. alatti, a Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. sz. alatti, valamint a Békéscsaba, Csabai út 1. alatti telephelyekkel működik. - Szervezeti formája a feladatok változatlan ellátása érdekében általános művelődési központ (ÁMK), amely a gerlai könyvtári és faluházi feladatok további folyamatos ellátását teszi lehetővé.

11 11 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratában szereplő, 3 telephelyen működő, Békéscsaba, Pásztor utca 17. sz. alatti, Békéscsaba (Mezőmegyer), VII. Kossuth u. 1. sz. alatti, Békéscsaba, Batsányi u. 7. sz. alatti fiókkönyvtári ellátást évben a Köznev. tv. 84. (3) bekezdésében átszervezésre meghatározott időszakban visszahelyezi a Békés Megyei Könyvtár ellátási kötelezettségébe. 3. Az óvodai intézményeket érintő fenntartói racionalizálási szándékról hozott döntéssel kapcsolatos a Köznev. tv a alapján kötelező véleményezési eljárást le kell folytatni, a szakvéleményeket be kell szerezni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az átalakítás miatti munkaszervezés következtében a pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát nem kívánja módosítani. Felelős: Kiss Tibor alpolgármester Határidő: augusztus napirendi pont Tárgy: Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 22/1992. ( VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A melléklet felsorolja a helyi védelem alatt álló építményeket. A H1 jel a teljes építményt, a H2 jel pedig az építmény egy részegységét veszi helyi védelem alá. Kutyej Pál bizottsági tag: Ha van egy törvény és van egy szabályzat, akkor a törvény az erősebb. Ha van egy műemléki védettségű építmény, akkor azt miért vesszük fel a helyi védelem alatt álló építmények jegyzékébe is? Kis Béla városépítész: Nincs a jegyzékben műemléki védettségű építmény. Tímár Ella bizottsági tag: Elég sok magánház is fel van sorolva a jegyzékben. Ez szigorítást jelent a tulajdonosok számára az épület felújítása esetén. Kis Béla városépítész: Ez elképzelhető. A beavatkozások engedélykötelessé válnak. Ennek az az értelme, hogy a városi értékeket nem tudják megszüntetni. Az építészeti örökségünk így jobban van védve. Kutyej Pál bizottsági tag: A magánházaknál ellehetetleníthetésre kerülhetnek a felújítások. A tulajdonosok véleménye meg lett kérdezve? Kis Béla városépítész: Minden tulajdonos részére megküldésre kerültek a határozatok. Volt fellebbezési lehetőségük, egyikőjük sem élt ezzel. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az előterjesztést én úgy értelmeztem, hogy a már jelenleg védettség alá vont épületeket rakjuk rendbe. Egyrészt ellátjuk a védelem fokával, másrészt ellátjuk a határozatszámmal. Ezek az épületek nem most kerültek ez alá a védelem alá. Néhány épület értékesítése nem problémamentes. A leánykollégiumtól már régóta szeretnénk megválni. Védettség alá vonjuk, nagy valószínűséggel még nehezebb lesz rá vevőt találni, mert a ráfordítás jóval többe fog kerülni, mint az épület eladási értéke. Ezeket kellene átgondolni, hogy érdemes-e védettség alatt tartani. Amennyiben nincs több kérdés, a rendeletmódosítást teszem fel szavazásra.

12 12 Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 9/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az építészeti értékek helyi védelméről szóló 22/1992. ( VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja. 9. napirendi pont Tárgy: Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /B.) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A sportcsarnok a Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében van. Ezt követően bérelné a Vagyonkezelő Zrt. a várostól a sportcsarnokot, a beruházást követően havi 600 ezer Ft + áfáért és az üzemeltetését továbbra is, és a pályázathoz szükséges 45 millió forint önerő biztosítását is vállalja. Kozma János vezérigazgató: Ahhoz, hogy a város nettó összeget tudjon pályázni, ahhoz adóköteles áfa - bevétele kell, hogy keletkezzen belőle, ezért van a konstrukciómódosítás. Azért kell a városnak pályáznia, mert az ő esetében 85 %-os a támogatottság, míg a VAK Zrt. esetében csak 60 %. Jelen pillanatban nálunk millió Ft az a költség, ami felmerül, ebből kb. 13 millió Ft takarítható meg, a fűtési energia 50 %-a, az 50 kw-os napkollektoros áramtermelő egységgel pedig az áramköltség majdnem a 80 %-a. Ilyen értelemben az évi millió Ft fedezetet nyújt arra, hogy a beruházási összeg viszonylag hamar megtérüljön és, hogy tudjuk az önerőt biztosítani. Ez 4 éves megtérülést jelent. A másik szempont pedig az, hogy fel tudjuk újítani a sportcsarnokot, amire saját erőből a városnak nem lenne lehetősége. Nyílászárók kicserélésére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, az épület hőszigetelésére kerül majd sor. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Vagyonkezelő Zrt. megtéríti a 45 millió Ft nagyságrendű saját erőt, amelyet a városi költségvetésben kell szerepeltetni. Egy összegben, vagy több részletben? Tarné Stuber Éva osztályvezető: Mindenképpen ütemezve lesz. Strifler Attila bizottsági tag: A határozati javaslat 1.7 pontjában az szerepel, hogy a saját forrás fejlesztési hitelből lenne biztosítva. A kérdésem az, hogy ez a fejlesztési hitel a korábban felvett hitel, vagy a jövőben tervezünk hitelt felvenni? Tudjuk, hogy ez a jövőben nagyon komoly nehézségek elé állítja az önkormányzatot. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: EU-s pályázat esetén nincs korlát. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Jelenleg egyeztetéseket folytatunk az OTP-vel és várjuk azt a választ, hogy a 2012-ben pályázatokhoz felvett hitelből, amit nem hitelként tudtunk igénybe

13 13 venni hiszen önerőalap támogatást kaptunk, tehát maradtak igénybe nem vett hitelelőirányzataink -, azok milyen eljárási móddal tehetők át más Európai Uniós pályázati hitelekre. Strifler Attila bizottsági tag: Ez olyan hitel, amit várhatóan átvállal az állam? Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az átvállalás már az eddigiekre vonatkozik. Ugyanúgy, ahogy tavaly volt az Európai Uniós pályázatok önerőalapjának pályázata, lehet, hogy minden évben megnyitják ezt a fajta lehetőséget. Az átvállalás évvel bezárólag vonatkozik. Azt mondták, hogy 2013-tól a Kormány engedélyével lehet felvenni hiteleket. Úgy emlékszem, hogy ez 100 millió Ft fölötti hitelekre vonatkozott. Strifler Attila bizottsági tag: Javaslom, hogy kérjünk március-áprilisban tájékoztatást, hogy hogyan alakult a pályázat, a hitel. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Kérünk tájékoztatást folyamatában a pályázatok alakulásáról érdemi változások esetén, vagy eredményeknél. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a KEOP /B pályázat benyújtását A Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése címmel egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására a következő adatokkal: 1.1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1385/ A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése A pályázati konstrukció száma: KEOP /B A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft Az önkormányzati saját erő számszerű összege: ,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: a évi és a évi költségvetésben a pályázatok és egyéb fejlesztések soron tervezni szükséges A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft.

14 14 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt ( ,- Ft) térítse meg az önkormányzat számára. III. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. között Békéscsabán, szeptember 26-án létrejött megbízási szerződést és annak mellékletét módosítja a jelen határozat mellékletének megfelelően, amennyiben a KEOP /B pályázati felhívásra A Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése címmel beadott pályázat támogatásban részesül, és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - amennyiben a KEOP /B pályázati felhívásra A Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése címmel beadott pályázat támogatásban részesül, és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül - a 1385/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést köt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel az alábbiak szerint: - a bérlet tárgya: 4,8359 ha kivett sporttelep, - a felek a bérleti jogviszonyt határozatlan időtartamra kötik, 3 hónapos felmondási idő kikötése mellett, - a bérleti díj: ,- Ft + áfa / hó, amelyet a bérlő előre, minden tárgyhónap 10-ig köteles megfizetni, a bérbeadó a bérleti díjat évente, a KSH által közölt fogyasztói árindex (infláció) mértékével azonos mértékkel növeli, - a bérleti díjon felül a bérlőt terheli a bérlemény valamennyi közüzemi és rezsiköltsége, - az ingatlanon található létesítményekkel kapcsolatos működési, üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása és annak költségei a bérlőt terhelik, - a bérlő köteles a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, - a sportcélú helyiségek és létesítmények továbbhasznosításánál a bérlő köteles figyelembe venni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése sportügyekkel foglalkozó bizottságának igényeit, továbbá a bérbeadót évi 40 nap időtartamban ingyenes használat illeti meg, - a bérlő köteles a létesítményeket a kijelölt szervezetek sporttevékenységének folytatásához rendelkezésre bocsátani, - a bérlőnek a létesítmény rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését és karbantartását a hasznosításból származó bevételeiből és az üzleti tervében jóváhagyott pénzügyi keretből kell biztosítania. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megbízási szerződés módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés, valamint a bérleti szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: december napirendi pont

15 15 Tárgy: A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /A.) Kozma János vezérigazgató: 50 millió Ft a maximálisan pályázható összeg. Ezen belül 15 % önerő itt is szükséges, 85 %-os támogatottságú a pályázat. Itt a klub vállalta, hogy az önrész felét megfinanszírozza. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az Előre Futball Klub kivált a Vagyonkezelő Zrt.-ből, önálló rt. lett. Az épület a városé. Kozma János vezérigazgató: Az épület belső részét az egyesület felújítja. A sportkoncepció alapján az egyesületek díjmentesen használhatják az épületeket. Akik nem tartoznak közéjük, azok üzleti alapon bérlik a pályákat. Az adózás miatt mi minden egyesülettől bérleti díjat kérünk, hogy adóköteles bevételünk keletkezzen. Az egyesület százezres nagyságrendű bérleti díjat fizet. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a KEOP /A pályázat benyújtását A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése címmel egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására a következő adatokkal: 1.1 A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Kórház utca, hrsz A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése. 1.4 A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 1.5 A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 1.6 A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 1.7 Az önkormányzati saját erő számszerű összege: ,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: a évi és a évi költségvetésben a pályázatok és egyéb fejlesztések soron tervezni szükséges. 1.8 A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft.

16 16 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t és a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt, ,- Ft-ot, %-os mértékben térítse meg az önkormányzat számára. III. 1..Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által Békéscsabán, szeptember 26-án megkötött megbízási szerződést és annak mellékletét módosítja a jelen határozat mellékletének megfelelően, amennyiben a KEOP /A pályázati felhívásra A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése címmel beadott pályázat támogatásban részesül, és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - amennyiben a KEOP /A pályázati felhívásra A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése címmel beadott pályázat támogatásban részesül és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül - a 820 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést köt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.- vel az alábbiak szerint: - a bérlet tárgya: 3,6490 ha kivett sporttelep, - a felek a bérleti jogviszonyt határozatlan időtartamra kötik, 3 hónapos felmondási idő kikötése mellett, - a bérleti díj: ,- Ft + áfa / hó, amelyet a bérlő előre, minden tárgyhónap 10-ig köteles megfizetni, a bérbeadó a bérleti díjat évente, a KSH által közölt fogyasztói árindex (infláció) mértékével azonos mértékkel növeli, - a bérleti díjon felül a bérlőt terheli a bérlemény valamennyi közüzemi és rezsiköltsége, - az ingatlanon található létesítményekkel kapcsolatos működési, üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása és annak költségei a bérlőt terhelik, - a bérlő köteles a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, - a sportcélú helyiségek és létesítmények továbbhasznosításánál a bérlő köteles figyelembe venni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése sportügyekkel foglalkozó bizottságának igényeit, továbbá a bérbeadót évi 40 nap időtartamban ingyenes használat illeti meg, - a bérlő köteles a létesítményeket a kijelölt szervezetek sporttevékenységének folytatásához rendelkezésre bocsátani, - a bérlőnek a létesítmény rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését és karbantartását a hasznosításból származó bevételeiből és az üzleti tervében jóváhagyott pénzügyi keretből kell biztosítania. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megbízási szerződés módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés, valamint a bérleti szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: december napirendi pont

17 17 Tárgy: Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja című pályázat benyújtása a DAOP kódszámú felhívásra, az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az IVS-t 2008-ban fogadta el a közgyűlés, de akkor a Berényi útra helyezte a hangsúlyt a szociális városrehabilitáció kapcsán. Célszerűnek látszik, hogy ezt a stratégiát megváltoztassuk és a jaminai városrészre helyezzük át, hiszen itt egy szociális bérlakás program keretében épült 40 lakásos egység is van, illetve olyan lakásvásárlási lehetőség, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik, valamint az orvosi rendelő környékén parkolók építésére van lehetőség. Az első kérdés, hogy áthelyezzüke Jaminára ezt a programot, illetve ha a válasz igen, akkor elfogadjuk-e azokat a programelemeket, amelyek fel vannak sorolva az előterjesztésben. 270 millió Ft-os költségről van szó. A cél, hogy felzárkóztassunk, egy integrációra alkalmasabb társadalmi viszonyt alakítsunk ki. Belanka Csaba projektmenedzser: Az előterjesztés összefoglalta a pályázat tervezett tartalmát. Vannak olyan városrészek Békéscsabán, ahol a fennálló problémák kezelésére ezen pályázati célkitűzések és támogatható költségek megoldást tudnak nyújtani. A Jaminával azonosított célkitűzések tekintetében három fő célkitűzés megoldását tudjuk ezen pályázat keretében megvalósítani. Egyrészt a szociális bérlakások felújítása, bővítése, mint rendkívül égető és aktuális célkitűzés. A második célkitűzés a közcélú épületek felújítása, bővítése, fejlesztése. Itt a közösségi házra gondolok, illetve az óvodai tornaszoba kialakítására. Harmadik célkitűzés a közterületi fejlesztés. Az azonosított problémák tekintetében az előkészítő csapat az előterjesztésben felsorolt 6 projektelemet tekintette egyeztetve a helyi képviselőkkel is és a társadalmi igényeket is figyelembe véve a legfontosabb megoldandó problémának. Kutyej Pál bizottsági tag: A Batsányi út 7. szám alatt volt eddig a polgárőrség irodája. Hova kerül átköltöztetésre az iroda? Belanka Csaba projektmenedzser: Projekt irodát kell fenntartani az utánkövetés időszakában, ami a közösségi házban kerül elhelyezésre. Itt lehet helye a polgárőrség irodájának is. Wittmann László osztályvezető: Bár nem a pályázathoz kapcsolódik, de érinti az IVS-t. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiának a bizottsági ülés elején kiosztott 2. melléklet szerinti anyaga az a komplett IVS-nek csak a módosítással érintett részeit tartalmazza. Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy megjelenés előtt van egy olyan pályázat, ami a városfejlesztési stratégia, illetve az IVS aktualizálására biztosít forrást, már figyelembe véve a as Európai Uniós költségvetési időszakot. Ha ez a szándék abba az irányba halad, hogy ha ez a pályázati kiírás kimondottan megyei jogú városokra vonatkozik, akkor a város ha a közgyűlés is jóváhagyja pályázni kívánna. Ennek a keretében a városfejlesztési stratégiának és az IVS-nek a komplett átdolgozása megvalósulhat. Tímár Ella bizottsági tag: A határozati javaslat II. pontja arról szól, hogy 3 ingatlant vásárolunk meg. Ha megvásároljuk az ingatlanokat a benne lakók el lesznek helyezve? Wittmann László osztályvezető: Egyik ingatlanban sem a tulajdonos lakik, hanem rokon, szívességi használó. 7 millió Ft-ért és 100 %-os támogatási intenzitással 7 új, illetve régi, de használható bérlakással gazdagodna a város. Az ingatlanban jelenleg lakók szempontjából nincs elhelyezési kötelezettségünk. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra.

18 18 Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program keretében a Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja című pályázathoz a DAOP kódszámú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációjának akcióterületi tervét. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja a 629/2008. (XI. 20.) közgy. határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítését az új akcióterülettel. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a pályázat költségvetését, amelynek megfelelően a projekt előkészítése és megvalósítása legfeljebb ,- Ft, a támogatási intenzitása 100 %, így a pályázathoz szükséges önerő 0,- Ft. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tesz az alábbi ingatlanokra, a mindenkori tulajdonosok részére: /A/1 hrsz. (53 m 2 ) bruttó ,- Ft összegben, /A/2 hrsz. (49 m 2 ) bruttó ,- Ft összegben, /A/3 hrsz. (50 m 2 ) bruttó ,- Ft összegben. A vevő az ingatlanok teljes vételárát letétbe helyezi a szerződést szerkesztő ügyvédnél, aki abból az ingatlanokat tehermentesíti, valamennyi fennálló tartozást és az azzal kapcsolatosan felmerülő költségeket levonja és a maradék vételárösszeget egy összegben megfizeti az eladóknak. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármester, hogy az adott ingatlanokra vonatkozóan adásvételi előszerződéseket kössön, majd amennyiben Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja című pályázat támogatásban részesül, úgy a végleges adásvételi szerződéseket kösse meg. Amennyiben a pályázat nem részesül támogatásban, úgy az előszerződések külön jognyilatkozat nélkül megszűnnek. A pályázat eredményéről a vevő köteles értesíteni az eladókat. Az ingatlanvásárlások fedezetét a évi költségvetésben az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadás fejlesztési előirányzatában tervezni szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember napirendi pont

19 19 Tárgy: Fejlesztési társulásokkal kapcsolatos döntések Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 13/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak évben fizetendő működési hozzájárulás mértéke 60,- Ft/állandó lakos/év összegben kerüljön meghatározásra, amely összeg Békéscsabára vonatkozóan: ,- Ft. A működési hozzájárulás összegét a évi költségvetésben tervezni kell. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulásnak évben fizetendő működési célú támogatás mértéke 40,- Ft/állandó lakos összegben kerüljön meghatározásra, amely összeg Békéscsabára vonatkozóan: ,- Ft. A működési célú támogatás összegét a évi költségvetésben tervezni kell. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére évben megalakított Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását megismerte és elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás módosított társulási megállapodásának aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgy: Tájékoztatás a DAREH Önkormányzati Társulás által benyújtott pályázatról Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amikor kiléptünk a társulásból nemcsak az volt a gondunk, hogy nem Békéscsaba érdekei szerint próbálkoztak. Egy örvendetes dolog van, hogy 7 milliárd 134 millió forintot nyert Békéscsaba, amiből 5 milliárd forintot a válógatómű tesz ki, de nagyon komoly fejlesztések és beruházások valósulnak meg. Egy kérdés maradt nyitva, a 150 millió forintos telekvásárlás, de ezt csak a társulás taggyűlése tudja eldönteni. Amíg nincs aláírt támogatási szerződés, addig nem tudnak dönteni benne. Első kérdés, a pályázattal kapcsolatos: a város kap-e majd folyamatos tájékoztatást a pályázat alakulásáról? Ezt ki fogja kontrollálni? Wittmann László osztályvezető: A Stratégiai-Fejlesztési Osztály tartja a kapcsolatot a DAREH-hal. A hulladékgazdálkodási kérdésekben a Városüzemeltetési Osztály.

20 20 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Van egy másik probléma a pályázattal kapcsolatosan: a szállítógépjárművek beszerzése nem megoldott. 35 járműre lenne szükség. A TAPPE-val hogyan fognak alakulni a dolgok, mert jelenleg a városnak nincs szállítójárműve, de más járműje sincs, amivel a hulladékszállítást meg tudná oldani. A szállító gépjárművek 1 milliárd 750 millió forintba kerülnének. Életbe lépett az a rendelkezés, hogy többségi önkormányzati tulajdonban kell lenni ezeknek a cégeknek. Ebben is majd lépni kell, mert a működési engedélyt úgy fogják kiadni, ha önkormányzati, vagy állami többségű társulásról van szó. A harmadik nagy kérdés, pedig, hogy óriási kintlévőség van a lakosságnál, ezzel mit kívánunk kezdeni? Ha 50 %-os tulajdonrészünk van, kivel kívánjuk ellátni a feladatot, mert a városnak nem lesz pénze gépjárműre. Erre van valamilyen elképzelés a DAREH részéről? Ki fogja üzemeltetni a válogatóművet? Milyen feltételekkel veszi át a hulladékot? Ha jól tudom a hulladék előbb a válogatóműbe megy be, és az onnan fogják átvinni a hulladékkezelőműbe. Milyen feltételekkel, válogatva, ömlesztve? A megmaradt hulladék után van a lerakási illeték, azt ki fogja fizetni? Milyen feltételekkel tudja a válogatómű átadni a hulladéklerakónak a szemetet, ami már nem hasznosítható? A kapacitását is mérlegelni kell, hogy mennyi hulladék képződik. Azért fontos a lerakandó hulladék mennyisége, mert most a II/B depó építése van napirenden. Van néhány kérdés Szeretném, ha a februári bizottsági ülésre meghívást kapna a DAREH vezetője, vagy kompetens személye, aki a feltett kérdésekre válaszolni tud. Az egész hulladékszállítással, kezeléssel kapcsolatosan vannak kérdéseim amelyet az előbb elmondtam, hogy milyen formában, hogyan, kivel a majd 140 milliós városi kintlévőséget hogyan kezeljük? Az elég méltánytalan lenne, hogy kifizetnénk csak úgy, és azok kerülnének hátrányba, aki rendesen fizettek. De mégis azt mondom, hogy az új cégnél tabula rasa-t kell csinálni. Tiszta viszonyokat kell teremteni, egyébként a városnak kell majd helyt állnia januárjától pedig az új tartozásokat a NAV szedi be, de az eddigi kintlévőséget a városnak kell kezelnie, adó módjára behajthatóként. Amennyiben nincs több kérdés, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2013. (I. 21.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága a DAREH Önkormányzati Társulás által benyújtott Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás területén tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/ kódszámon regisztrált pályázattal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: január 28. Városfejlesztési Bizottsága kéri, hogy a februári bizottsági ülésre kerüljön meghívásra a DAREH vezetője, vagy kompetens személye, aki a felvetődő kérdésekre választ, tájékoztatást tud adni a bizottság számára. 14. napirendi pont

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. április 21-ei munkaterv szerinti üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. április 21-ei munkaterv szerinti üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 6/2015. VFKB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen volt: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzdvK"jf; ;-;yi~~l'o~t~~)ü:1~~os x. KER fl LET T T 00 00 00 1.. fitb,;, 'H'!d

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 15/2010 Kt. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 15/2010 Kt. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 15/2010 Kt. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. június 21-én (hétfőn) 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben