BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését szeptember 12. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok évi I. féléves munkájáról Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 6. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı 7. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros évi munkájáról Elıadó: Báthory Péter parancsnok 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 9. Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Elıadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 10. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 11. Elıterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 126/2012. (IV. 25.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában. A Képviselı-testület döntésérıl a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményt értesítettük. Az intézmény a többletbevételét felhasználta a tankonyhához tartozó szárazanyagraktár nyílászáró cseréjére és berendezésének beszerzésére. 171/2012. (V. 31.) A Balmazújváros, Debreceni úti kerékpárút beruházás közmőkiváltási és egyéb pótmunka igények közbeszerzési eljárása tárgyában. A kerékpárút beruházás pótmunka tevékenységek elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, várhatóan szeptember elején szerzıdéskötésre kerül sor. 174/2012. (VI. 13.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által benyújtandó TÁMOP B-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. A Képviselı-testület június 13-án tartott ülésén döntött arról, hogy támogatja a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény TÁMOP B-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét. A pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendıket elvégeztük. 175/2012. (VI. 13.) Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület június 13-án tartott ülésén jóváhagyta az Alföld Szakképzı Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítását, amelyrıl szóló határozat a Társaság részére megküldésre került. 177/2012. (VI. 13.) Az ÉAOP-2.1.1/A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A bútor és mobilia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljár s2012. június 14. napján megindításra került. A Városgazdálkodási Kft. a közbeszerzési szabályzat alapján az eljárást lefolytatta és az összegezés elkészítésre és megküldésre került június 05. napján. A wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szintén június 14. napján megindításra került és az eljárás lefolytatását követıen július 05. napján az összegezés elkészítésre és megküldésre került.

4 178/2012. (VI. 13.) Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának megkötése tárgyában. A konzorciumi megállapodás aláírásra került június 26. napján. 180/2012. (VI. 13.) A Balmazújváros Város Önkormányzata és a BUKSI Egyesület között kötendı megállapodás tárgyában. Az Egyesület a határozatot megkapta. A tervezett projektek ütemterveinek elkészítése folyamatban van. Az Egyesület elnökének nyilatkozata szerint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság októberi soros ülésére benyújtja. 186/2012. (VI. 20.) A Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámolót, mely döntésrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 187/2012. (VI. 20.) Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztatót, melyrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 188/2012. (VI. 20.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat évi beszámolója elfogadásra került, melyrıl a Temetkezési Vállalat tájékoztatást kapott. 191/2012. (VI. 20.) A Hajdú Volán Zrt. kezdeményezett autóbusz helyi járat nyári menetrend módosítás tárgyában. A Hajdú Volán Zrt. nyári menetrendi javaslatát a Képviselı-testület határozattal elfogadta, melyet a nyári idıszak folyamán a közösségi közlekedés szolgáltatója július 01-tıl augusztus 31-ig alkalmazott. 200/2012. (VI. 20.) Külterületi tanya elnevezése tárgyában. A határozat a hatósági iroda részére átadásra került, ahol a további szükséges intézkedéseket megteszik. 201/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP számú pályázat tárgyában. Az ÉAOP számú pályázat tárgyában a Váti Kft. által elıírt többletmunkák elvégzésre kerültek. 202/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. Az orvostechnikai eszközök beszerzése tárgyában június 20. napján szerzıdés került megkötésre a Kimex E.N.S. Hungary Kft. társasággal. Az orvostechnikai eszközök beszerzése megtörtént. Az irodatechnikai és informatikai eszközök beszerzése tárgyában a Sol-Partners Kft. társasággal június 20. napján szerzıdés jött léte, az eszközök beszerzése megtörtént. 203/2012. (VI. 20.) A Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat építési kivitelezési közbeszerzési eljárása megindításának tárgyában. Az építési kivitelezési közbeszerzési eljárás megindult. Az eljárásban eredmény még nem született. 2

5 204/2012. (VI. 20.) Balmazújváros Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának módosítása tárgyában. A konzorciumi megállapodás módosítása aláírásra került. 206/2012. (VI. 20.) Balmazújváros belterületi utak fejlesztésével, győjtıutak átsorolásával kapcsolatos rendezési terv módosításához környezeti vizsgálat szükségességérıl nyilatkozat tárgyában. A belterületi győjtıúthálózat fejlesztésével kapcsolatos rendezési terv kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességérıl szóló nyilatkozatot az érdekeltek részére megküldtük. 215/2012. (VI. 29.) Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása tárgyában. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság részérıl július 20. napján aláírásra került, Balmazújváros Város Önkormányzata részérıl július 25. napján került aláírásra /2012. (VII. 03.) Az ÉAOP /A-2f jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A Komfort Kft. társasággal a bútor és mobília beszerzésére július 16. napján szerzıdést kötött a Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Kft. Kacsákné Csetényi Réka egyéni vállalkozóval a Wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzésére július 16. napján szerzıdés jött létre. 222/2012. (VII. 03.) A Polgármesteri Hivatal létszámának megemelése tárgyában. A Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fı pályázatíró álláshellyel megemelésre került, az álláshely betöltésre került. 224/2012. (VII. 03.) A Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása tárgyában. A Balmazújváros Sport Kft-vel a tárgyi eszközök üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 225/2012. (VII. 13.) A Balmazújvárosi Rendırkapitányság tulajdonába felajánlott eszközök átadása tárgyában. Az eszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírt példánya a Balmazújvárosi Rendırkapitányság részére megküldésre került. 226/2012. (VII. 13.) A évi közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat tárgyában. A Munkaügyi Központ és az irányító hatóság részére a közfoglalkoztatásra vonatkozó igényünk/pályázat határidıben megküldésre került. 227/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 12. II/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakás vételárának meghatározása tárgyában. A Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. II/7. szám alatti lakás vételárának megállapítása megtörtént, melyrıl a vevıként kijelölt bérlıt tájékoztattuk. 3

6 229/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházásához kapcsolódó közmővesítés tárgyában. A Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházáshoz kapcsolódó közmővek kiépítése megvalósult. 231/2012. (VII. 13.)Az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában. A II. fordulós dokumentáció benyújtásának elıkészítésére kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító cég, valamint megindult az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az Akcióterületi terv elkészítése tárgyában a napokban kerül sor a kiválasztásra a nyertes ajánlattevı tekintetében. 232/2012.(VII. 13.) A Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi körének bıvítése tárgyában július 23. napján a NAV felé elküldésre került a változás bejelentı lap. Ennek megfelelıen a Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi köre a határozatban szerelı tevékenységekkel bıvítésre került /2012. (VII. 31.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítása tárgyában. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratáénak kérelmezett módosítását megküldtük a Magyar Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár átvezette a változásokat a dokumentumban. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester 4

7 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 20/A. - ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján évben a pénzbeli támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft augusztus hónapban összesen 1565 kiskorú gyermek, valamint 142 fı fiatal felnıtt részére került kifizetésre a pénzbeli támogatás, mely összegszerően összesen ,- Ft. A pénzbeli támogatás összegét a központi költségvetés megtéríti. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint szeptember 5-tıl kezdıdıen szeptember 7-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft július-augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 8 kérelem érkezett, melybıl 7 esetben meg lehetett állapítani a jogosultságot és nyilvántartásba is vettük a családokat, illetve 1 esetben folyamatban van a kérelem elbírálása. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és szüneteltetésével, valamint a családi pótlék természetben történı nyújtásával, illetve az óvodáztatási támogatás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatás kötelezettségnek eleget tettünk, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé továbbítottuk. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelı feladata egy olyan program mőködtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Az Eszközkezelı a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés lehetıségét. E. program azoknak a hiteladósoknak nyújt segítséget, akik a leginkább rászorulók és teljesítik az egyéb törvényi feltételeket is. A szociális rászorultságot a jegyzınek igazolni kell, melyrıl a hatósági bizonyítványt három példányban kell kiadni. A szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha: - a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élı házastársa/élettársa jegyzı által 1

8 megállapított ápolási díjban részesül, vagy - legalább egy családi pótlékra jogosító gyermek nevelése mellett rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Veres Péter utcai Idısek otthona bıvítés mőszaki átadása július 13-án megtörtént, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárás elıtt áll. A Dózsa Gy. u szám alatti egészségügyi szakellátó központ rekonstrukciójának mőszaki átadása szintén megtörtént augusztus 14-i lezárással. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás van folyamatban, melyhez a szakhatósági engedélyeket megkértük. Ezek alapján az épületen belüli szakellátó rendelık elhelyezése és átköltözése biztosítható. A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása szeptember 10-i idıponttal illetve szerzıdéskötéssel zárul le. Ennek alapján a még hiányzó kerékpárút szakasz és a közmőkiváltások kivitelezése folytatható, a munkák befejezése várhatóan október végéig megvalósul. Lezárult július hónapban a Semsey kastély közbeszerzési eljárása, a kivitelezési fıvállalkozói szerzıdés aláírásra került, a kiviteli tervek elkészültek. Az elkészült kiviteli terveket határidıben átadtuk a megfelelı példányban a kivitelezınek. A munkaterület átadása július hónapban megtörtént, jelenleg a pince szigetelési munkák folytatódnak. Az Arany J. utcán az Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezését a fıvállalkozó szeptember 5-i határidıben készre jelentette. A mőszaki átadás-átvétel ezen napra lett kijelölve, s az eljárás folyamata megkezdıdött. Az eljárás lezárása várhatóan szeptember 15-ig valósul meg, s ezután a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz eljáró építési hatóság kijelölés kérése szükséges. Az ebösszeírás befejezése után folyamatban van a nyilvántartási adatok mintegy 4000 tételének a feldolgozása. Az ebrendészeti hozzájárulás a Képviselı-testület által elfogadott helyi rendelet szerint mintegy 3000 db egyedi határozattal történik, s ennek tértivevényes kézbesítését szeptember 30-ig kell végrehajtani a helyi rendelet szerint. Ez fokozott terhet ró az osztály érintett munkatársaira. Az osztály két munkatársa részt vesz a belvízrendezéssel és egyéb környezetvédelemmel összefüggı közhasznú munkák koordinálásában és irányításában. Környezetvédelemmel összefüggésben a nyári idıszakban folyamatos ellenırzéseket tartottunk a parlagfő megszüntetésével kapcsolatosan. Több ingatlan tulajdonos ellen a végrehajtással kapcsolatos eljárást kellett indítani. A gyógyfürdı melletti magán beruházású rendezvénycsarnokhoz szükséges rendezési terv módosításának eljárását bonyolította le az osztály építésügyi feladatokkal összefüggésben. Szintén ehhez kapcsolódóan több elıterjesztést készítettünk a beruházáshoz kapcsolódó ingatlan hasznosításokkal összefüggésben. Lezárás elıtt áll a győjtıutak átsorolásához kapcsolódó rendezési terv módosítás folyamata is, melyet szintén az osztály bonyolít le a megbízott fıépítésszel együttmőködve. A Nagyhegyes-Balmazújváros kerékpárút beruházásának elıkészítéséhez a kiviteli tervek elkészültek. Továbbra is folyamatban van a megvásárlásra kijelölt ingatlanrészek földhivatali eljárásai illetve adásvételi szerzıdései. 2

9 Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Csarnok épület építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló termálfürdı bıvítés és korszerősítés építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló extrém csúszda park építési engedélyezési eljárása Nádudvaron ötcsoportos óvoda és református általános iskola építési engedélyezési eljárása ÖKO bemutatóhely építési engedélyezése Hortobágy-Szettyényes épület állagvizsgálata Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújváros tehenészeti telep bıvítés-építés engedélyezése Fémmegmunkáló mőhely építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros, Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Balmazújváros sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Épület állagvizsgálata Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA Közlekedési igazgatás Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. 3

10 Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 280 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 208 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 21 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 21 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 217 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 140 db. - Adatváltozás miatt 402 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 332 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 15 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély 4 db került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény változása miatt a Hatóság a nyilvántartásban vételt követı 30 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. A hibásan és hiányosan érkezett egyéb ügytípusok tekintetében kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Mivel nincs papíralapú személyes ügyintézés. Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 53 db. Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 8 db. Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 18 db. Parkolási igazolvány: 16 db. Egyéni vállalkozói ügyek száma: 64 db. Rendezvénytartási engedélyezési ügyintézés: 1 db. Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás Állampolgársági eskütétel 2 alkalommal volt, amely során 9 fı vehette át a Honosítási okirat -ot. Új kérelmet 27 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 35 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 20 esetben került sor, névadóra pedig 9 alkalommal. 4

11 A vizsgált idıszakban 68 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 6 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 78 esetben került sor, 9 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 13 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 24/B. (2) bekezdése alapján az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a házas vagy bejegyzett élettárs, elvált vagy elvált bejegyzett élettárs, illetıleg özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 418 db. - Elvesztés miatti pótlás 31 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 17 db. - Megrongálódás miatti pótlás 4 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 15 db - Szig. adatok változása 33 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 89 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 29 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 103 db. - Elvesztés miatti csere 22 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 11 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 5 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: június 15. napjától szeptember 4. napjáig összesen 410 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u ) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 203 útlevél került kiadásra. A Pénzügyi Osztály jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak, melyekhez kapcsolódóan a nyári idıszakban pozitív eredménnyel 5

12 záródó adóellenırzés is zajlott. A Magyar Államkincstár részére benyújtott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó igényt elbírálták és önkormányzatunk támogatásban részesült. Elbírálásra került június 30-ig az ÖNHIKI pályázat I. ütemének keretében benyújtott igénylésünk 116 millió forint összegben, ami kedvezıen hatott önkormányzatunk pénzügyi helyzetére június 30-i nappal elkészült az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, amit határidıre továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé a jogszabályok szerinti formában és tartalommal. Ez a beszámoló kerül a Képviselıtestület elé is megtárgyalásra. Az eltelt idıszakban folyamatosan elláttuk a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött ltp. számlákkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézést a számlazárás közelgı eljövetele miatt, melynek idıpontja augusztus 31. Augusztus hónapban a tanévkezdéshez kapcsolódó, oktatási és szociális ágazati egyszeri támogatások kifizetését is el kellett végeznünk. A városi napok rendezvénysorozatához kapcsolható pénzügyi kifizetések jelentıs mértékő feladatnövekedést jelentettek augusztus hónapban. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése illetve csatolása. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés. Adócsoport Július hónapban a június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 860 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. A elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának 6

13 kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Július hónapban közel 160 db behajtási értesítı került postázásra, mely a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hátralékokat tartalmazta Hortobágy Község tekintetében.. Ezáltal megnövekedett az ezekkel kapcsolatos ügyfélforgalom, mind személyes megjelenés, mind telefonon történı egyeztetést tekintve. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni bírságok darabszáma elérte a 150-et az elmúlt 2 hónapban. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának június 7. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag három tanácsülése volt, június 27. napján, augusztus 3. napján és szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának június 27. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti intézményvezetıjévé 5 év határozott idıtartamra, július 1. napjától június 30. napjáig Dorcsák Máriát nevezi ki. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett Idegenforgalmi közfoglalkoztatási programra vonatkozó 65/2012. (V.17.) sz. határozat 1. b) pontját, a program teljes költségvetését módosítja. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának augusztus 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a fenntartó pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP /2 kódszámú, Óvodafejlesztés címő pályázatra, a Nyinikék Óvoda balmazújvárosi és hortobágyi telephelyek innovációjára és fejlesztésére vonatkozóan. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki telephelyén 1 fı közalkalmazott határozott idıre (2012. augusztus 6. napja és november 30. napjáig) történı foglalkoztatását engedélyezi. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi költségvetését módosítja. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi költségvetését módosítja. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 7

14 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi Nefelejcs Idısek otthona mőködési engedélyét módosítja, a mőködési engedély módosításának hatályba lépésétıl az ellátotti létszámot 50 fıre emeli és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a szakmai létszámot is megemeli. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló többször módosított - 27/2008. (II.19.) sz. határozat 1. számú mellékletét szeptember 4. napjának hatályával és 3. számú mellékletét október 1. hatályával módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2011/2012. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011/2012. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetésének módosítását. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját. A Kistérségi Osztály július, augusztus hónapban is ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: Az oktatási esélyegyenlıséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján elkészítettük az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan a Wekerle Sándor Alapkezelıvel kötött Együttmőködési Megállapodás Kiegészítéseket. A közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi modul elkészítését koordináltuk, majd elektronikus úton megküldtük a Közoktatási Információs Iroda részére. Jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda részére a pedagógus álláshelyek megszőnésérıl. A gyermek-, illetve tanulóbalesetekrıl készült jegyzıkönyveket jogszabályban foglaltaknak megfelelıen továbbítottuk az illetékes szervhez. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítását. A jóváhagyott intézményi alapító okirat módosítását megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumban. - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Pedagógiai Programjának módosítását, melyhez jogszabályban elıírt független közoktatási szakértıt kértünk fel véleményezésre. A programot a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is véleményeztettük. - önkormányzati esélyegyenlıségi program megalkotását 8

15 - a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának, helyetteseinek, valamint az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény óvodai intézményegység-vezetıinek órakedvezményét - a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény átszervezésének szándékáról szóló döntést - a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2005. (XII.10.) számú rendeletének módosítását augusztus 15-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályi változásokról, a várható feladatokról tájékoztattuk a vezetıket augusztus 23-án Országos Tanévindító Konferencián vettünk részt Budapesten, ahol az új nevelési év, tanév feladatairól, valamint a jogszabályváltozásokról esett szó augusztus 29-én Megyei Tanévnyitó Ünnepségen vettünk részt Berettyóújfaluban az intézmények vezetıivel, helyettesekkel. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Szakértıi Bizottsága által végzett vizsgálaton többszöri behívásra meg nem jelent tanulók szüleit jegyzıi határozatban szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére. Folyamatosan tanulmányozzuk a megjelent új jogszabályokat. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Veres Margit jegyzı 9

16 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló költségvetési beszámoló véleményezésérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata adatait összevontan tartalmazó év I. félévi költségvetési beszámolójának vizsgálatát. Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a év I. félév bevételek teljesítésének fıösszege e.ft. : I. Mőködési bevételek összesen eft II. Felhalmozási bevételek összesen eft III. Támogatási kölcsönök visszatérülés 197 eft IV. Támogatások összesen eft V. Maradvány felhasználás eft VII.. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek eft VIII. Nyitó pénzkészlet eft IX. Hiány eft Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a kiadások év I. féléve teljesítésének fıösszege e.ft. I. Mőködési célú kiadások összesen eft II. Felhalmozási kiadások összesen eft III. Támogatási kölcsönök 12 eft IV. Finanszírozási kiadások eft V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások eft VI. Záró pénzkészlet eft A beszámoló elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A Képviselı- testület felé a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának év elsı félévi helyzetérıl szeptember 15.-ig köteles tájékoztatást adni. A könyvvizsgáló felelıssége az elıterjesztés pénzügyi kimutatásai véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi dokumentumában közölt számviteli információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó, - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat

17 tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálatnak nem része az adójogszabályi elıírások betartásának ellenırzése. A könyvvizsgáló által kibocsátott vélemény nem minısül arra vonatkozó könyvvizsgálati nyilatkozatnak, hogy a év I. félévi költségvetési beszámoló mentes minden hibától. A könyvvizsgálói ellenırzés vizsgálatra / vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek - a költségvetési beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották - e - a beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek - e - a beszámoló számszaki adatai megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított. Vizsgált dokumentumok év I. félév Önkormányzati Féléves beszámoló - fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. A könyvvizsgálat kiterjedt - A év I. félév beszámolók táblái adatainak, továbbá - a fıkönyvi kivonata adatainak ellenırzésére. A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai - A vizsgálat során megállapításra került, hogy a év I. félévi költségvetési beszámolót a számvitelrıl szóló, módosított 2000 évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24) Korm. rendelet szerinti elıírásoknak megfelelı tartalommal állították össze.

18 - A vizsgált idıszakban eft-ra módosult költségvetési bevételi elıirányzathoz viszonyítva a bevételek 56,42% pénzügyi teljesítése meghaladja az idıarányos rész teljesítést. (a mőködési bevétel 60,49 %-ra, a felhalmozási bevétel 78,25%-ra teljesültek.) - Az idıszakban a költségvetési kiadások 50,89% pénzügyi teljesítése szintén meghaladta az idıarányos rész teljesítését. (a mőködési kiadás 51,7 %-ra, a felhalmozási kiadás 48,21%-ra teljesült. - Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetés I. féléves helyzetérıl szóló beszámoló alapján megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. A tervezett hiány mértéke az eredeti elıirányzat szerint a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve eft. A költségvetés végrehajtása során, a módosított elıirányzat alapján az elsı félév végére csökkent eft-ra. Teljesítése I. félévkor eft. Könyvvizsgálói figyelemfelhívás - A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorú továbbvitele az kiadások végett. - A költségvetési elıirányzat és teljesítése közötti összhang biztosításának folyamatos felülvizsgálata. Balmazújváros, szeptember 04. Szanyi Katalin Kamara tag könyvvizsgáló MKVK.:

19 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSE ÉVI ELSİ FÉLÉVES HELYZETÉRİL Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı elıirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel e Ft. Az elıirányzatok az elsı félév során nem módosultak, a teljesítésük során e Ft bevétel realizálódott Helyi adóbevételek Az építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012.évi adó várhatóan e Ft lesz, melybıl a beszámolási idıszakban e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem január 1. napjától megszőnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -52 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezésébıl adódik. 1

20 A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselı-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázsok esetén 25 % az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk, melybıl június 30-ig e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés elsı félévi végrehajtása során e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami e Ft szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentı tételekkel ami eredményezi a várható e Ft összeget. A beszámolási idıszakban e Ft bevétel teljesült Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg e Ft Ebrendészeti hozzájárulás A képviselı-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melybıl várhatóan e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31., így az elsı félévben nem realizálódott bevétel. 1.5.Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a évi Ft/ fı mértékrıl Ft/fı mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási idıszakban e Ft érkezett a számlánkra Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjármőadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termıföld bérbeadásából sz.adó 159 Összesen: A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem 2

21 az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében évre vonatkozóan e Ft bevétellel számoltunk, melybıl e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a évben kezdıdı válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami évre e Ft-ban tervezhetı, ami e Ft-ban teljesült. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebbıl 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az elızı évi tapasztalatok alapján, viszont az elsı félévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként e Ft-ra számítunk, melybıl a beszámolási idıszakban 381 e Ft realizálódott Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva, ami félévig e Ft-ban teljesült Egyéb sajátos bevételek A mezııri járulék befizetésbıl származó bevétel e Ft összegben került figyelembe vételre. Az elsı félév során e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében e Ft-ra teljesültek, ami 48,99 %-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi mőködési bevételek 2.1. Egyéb sajátos mőködési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk e Ft összegben, az elıirányzat teljesítése e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az elsı félévben e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselıtestület által január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként e Ft került betervezésre. A beszámolási idıszakban e Ft realizálódott Mőködési célú áfa bevételek A évi várható Áfa bevételek a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételek ÁFÁ-ja e Ft, felhalmozási bevételeké e Ft. A beszámolási idıszakban e Ft Áfa bevétel keletkezett. 3

22 2.3. Mőködési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési mőködési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 884 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevételek félévi teljesítése összesen az önkormányzatnál e Ft, a költségvetési szerveknél e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékő mőködési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az elızı évrıl áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási idıszakban 750 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fı, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit e Ft összegben Az elı félév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejő közfoglalkoztatásból összesen e Ft realizálódott. Az elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerzıdés alapján átvett e Ft összeget, melybıl e Ft bevétel érkezett meg.. Az intézményeknél a évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében a félév során e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az elızı évben nyert Idısbarát önkormányzati címhez kapcsolódó e Ft. - Európai uniós forrásból ( TIOP, TÁMOP) e Ft érkezett. - Mőködési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelılegezés stb e Ft támogatást kaptunk. - Az idıközi önkormányzati képviselı választáshoz 311 e Ft elıleg folyt be a számlánkra. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen e Ft, mely elıirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft. 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel elıirányzaton nem terveztünk bevételt, félévig e Ft igénybevételére került sor. 5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl címen nem terveztünk elıirányzatot. Államháztartáson kívülrıl e Ft bevétel realizálódott a beszámolási idıszakban, ami a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézménynél keletkezett. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett mőködési bevételek összege e Ft volt, mely elıirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft, ami 60,49 %-nak felel meg. 4

23 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által évben fizetendı kártérítés összege, ami e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésbıl az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképzı 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésbıl Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal hóig e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követıen (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmő hitel elıtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselı-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévı összeget szeptember 30-ig lekötésre került, félévig e Ft bevétel realizálódott ilyen címen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 3,9 %-os mértékőre KSH által közzétett inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 495 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek ( e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után. A június 30-ig átutalt üzemeltetési díj e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés évi törlesztı részlete 200 e Ft-ban várható, melybıl 150 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj e Ft + Áfa. A beszámolási idıszakban kifizetett összeg e Ft +Áfa. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés pedig e Ft, ami az alábbi bevételekbıl tevıdik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Startmunka program Idısek otthona Önkormányzati utak Rendelıintézet bıvítése

24 Ifjúsági és közösségi ház Kerékpárforgalmi hálózat Összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az elızı évi pénzmaradványból e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl A betervezett e Ft bevétel a fürdı és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretbıl még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 63 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege e Ft, a módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 78,25 %-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Ezen címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök évi törlesztı részletébıl. A június 30-ig teljesített összeg 197 e Ft. 3.Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény, a Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 9-ig megküldött normatívaigénylés felmérı adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megilletı támogatási összegek. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentıs munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhetı. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövı évi költségvetési évre a évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva ( Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. 6

25 Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények mőködése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplı normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a évihez képest e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megilletı normatív állami hozzájárulás összege e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási idıszakban, a teljesítése e Ft. 2. Központosított elıirányzatok A központosított támogatást eredeti elıirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az elsı félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés havi bérkompenzáció Felhalmozási célú támogatás Könyvtári érdekeltség növelı Nyári gyermekétkeztetés Lakossági közmő fejl.tám Összesen ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen nem változtak az elızı évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidıben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés Ft/fı összegrıl, Ft/fı összegre csökken, az osztályfınöki pótlék összege nem módosul ( Ft6/ı). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletbıl átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: Ft/fı/év b./ Informatikai feladatok támogatása: Ft/fı/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %-ban lesz támogatott évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítı támogatás jogcímen 7

26 kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely Ft/fı támogatási összegrıl Ft/fı összegre csökken. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be, a módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 57,09 %-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként e Ft bevétel érkezett, ami a évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTİL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtıl kapott támogatás elıirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködéséhez biztosított összege e Ft támogatást tartalmazza. A félévi finanszírozás e Ft. VI. ELİZİ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Elızı évi mőködési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés e Ft A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı elıirányzatok. A függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek egyenlege e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı. A nyitó pénzkészlet összege e Ft. 8

27 KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés évben is Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfınöki pótlék kiegészítése is évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása Ft/fıvel került tervezésre. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselıi törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselık részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. A október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám elıirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 9

28 2. Munkaadókat terhelı járulékok Munkaadókat terhelı járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelı járulékok évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a évi költségvetés eredeti elıirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján január 1-jétıl 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselı-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendı kamatkiadások szerepeltek, ami évre várhatóan e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztetı ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztetı ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tıketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: tervezett teljesített - kötvény kamata: e Ft e Ft - kötvény árfolyam különbözete: e Ft e Ft - viziközmő hitel kamata: e Ft e Ft - Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft 68 e Ft - fürdı fejlesztési hitel kamata: e Ft e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft 10

29 A dologi kiadások évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában mőködı önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kiadásainak fedezetére e Ft támogatást biztosít. A félévi finanszírozás e Ft. b. Támogatás értékő mőködési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft, ami e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft. c. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során e Ft pénzmaradvány átadására került sor. d. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az elıirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a évi szinten terveztünk, e Ft összegben, az elıirányzat e Ft-ra csökkent, teljesítése e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: elıirányzat teljesítés a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: e Ft e Ft b. TISZK nonprofit Kft.: e Ft 600 e Ft c. Alföld nonprofit Kft.: 97 e Ft 97 e Ft d. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását e Ft összegben terveztük, teljesítése e Ft - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft összegben került betervezésre, félévig e Ft-ot fizettünk ki. - Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk, melybıl e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása e Ft, melybıl kifizetésre nem került sor. - Tőzoltóság támogatására e Ft került betervezésre, melybıl e Ft került átutalásra. 11

30 e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, e Ft eredeti elıirányzat összegben. A módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés az elı félév során e Ft. 5. Tervezett tartalék elıirányzata Általános tartalék Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, a évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melybıl e Ft-ot a polgármester, e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása elsı félévben Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Összege(Ft) 1. Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 3. Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Fuvolaversenyen való részvételhez U13-as csapat utazásához Hagyományırzı est megrendezéséhez Építmény kialakításához KADARCS Hagyományırzı Gazdakör CD legyártásához TÚZOK Sportegyesület Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez 7. Nyugdíjas Klub Poroszlóra történı kirándulás 8. Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület Kézilabda Bajnokságon való részvételhez 9. Finish Line Sportiroda Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre I. félév összesen Céltartalék A évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegő céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerı fedezetére, felhasználásra nem került sor. 12

31 6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft. Az önkormányzat mőködési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat június 30-ig e Ft-ra módosult, teljesítés e Ft, ami 51,7 %-nak felel meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az elsı félév során testületi döntés alapján a sportcsarnok-öltözı felújításhoz szükséges önerıvel /2.198 e Ft/ módosult az elıirányzat, e Ft-ra. Intézményeinknél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az e Ft módosított elıirányzatából a félévben felhasznált e Ft-ot a tankonyha felújítására. A felújítási kiadások elsı félévi módosított elıirányzata e Ft, a teljesítés e Ft. 2. Intézményi beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított elıirányzata e Ft, elsı félévi pénzügyi teljesítése e Ft. Az intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı e Ft-ra módosított beruházási elıirányzatot. Fentiek miatt a városi beruházási módosított elıirányzat e Ft, városi szintő pénzügyi teljesítése e Ft. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezıi 2. rész számla szállítói támogatása, a mőszaki ellenıri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra e Ft értékben. A mőszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését / Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási idıszakban e Ft elıleg, a kivitelezıi 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, mőszaki ellenırzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban fejezıdik be. - Az Idısek Otthona bıvítésének kivitelezését a NYAK-ÉP kft végezete, az I félév során a feladatra e Ft került felhasználva, melybıl a kivitelezıi elıleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejezıdött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban. 13

32 - Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási idıszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfőrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzat e Ft a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen elıirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások elıirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékő felhalmozási kiadás címen e Ft került betervezésre a 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerzıdésben foglalt mőszaki tartalomhoz a beszámolási idıszakban nem volt szükség. d. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás elıirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során e Ft realizálódott. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzatot a 5. sz. melléklet részletezi e Ft összegben. Az elsı félévi testületi döntéseknek megfelelıen a fürdı kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján e Ft-ot biztosított a képviselı testület. Az Ovi foci sportpálya létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez e Ft forrás került elıirányzatosításra. Fentiek alapján a módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat június 30-ig e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft, ami 48,21 %-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen kifizetésre nem került sor. A félévben kifizetett 12 e Ft, a lakásalap számla számlavezetési díja. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult. 14

33 a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tıketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi elıirányzatok betervezése szükséges: - viziközmő hitel elıtörlesztése: e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tıketörlesztése: e Ft - fürdı fejlesztési tıketörlesztése: e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tıketörlesztése: e Ft Összesen: e Ft Az elsı félévben e Ft kifizetésére került sor a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztésére. b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmezı rendelkezései szerint: likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendı hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Ezen rendelkezés alapján az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt december 31. napjáig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási idıszak végén e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen e Ft került betervezésre, melybıl e Ft valósult meg a beszámolási idıszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A költségvetés végrehajtása során a hiány az elsı félév végére e Ft-ra csökkent. 15

34 H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 77. (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás alapján képzett zárolt óvadéki betétszámlán lévı Ft, és a szeptember 30-ig utalásra kerülı Ft-ot a szennyvízberuházáshoz felvett hitel elıtörlesztésére fordítja. Határidı: október 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, augusztus 27. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 16

35

36

37 Intézményi mőködési bevételek költségvetés Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen Bevétel megnevezése Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Önkormányzat 382 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény E Ft-ban Polgármesteri Hivatal Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 1. sz. táblázat Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj 0 Színház Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 1 1 Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen Összesen E Ft-ban

38 Személyi juttatás évi részletezés 3.sz. Táblázat e Ft Személyi jellegő kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye További szakképesítés után járó illetmény 0 Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések 0 Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás 0 Munkavállalók folyószámla térítése 0 Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 0 2% keresetkiegészítés 0 Megbízási díj Végkielégítés 0 Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintő nyelvoktatásért 0 Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom 0 Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok:

39 Dologi kiadások évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. 0 Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

40 1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

41 1/1. sz. Melléklet Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

42 1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 8

43 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1 2

44 1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

45 1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

46 1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 4 4 4

47 1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1

48 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként teljesítés 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

52 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

53 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai teljesítés Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

54 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 1 Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) 0 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 0 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány ( )

55 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. félévi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban I. félévi teljesítés Elıirányzat M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Tény F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C / Önerı: ,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı /2012.(IV.2.) hat. I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ /2008. önerı: ,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D /2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: ,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/2009.(I.21.) hat /2011.(VI.30.) hat: ,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft 171/ e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A ; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés //2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz ,-Ft - Térfigyelı rendszer kialakítása /2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP Helyi hı, főtési és villamos energia /2011.(VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz /2011(VIII.12.)hat e Ft, 133/2012: ,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése /2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/ Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program /2011.(X.26.) hat: e Ft - Rendezési terv módosítás /2012.(III.13.) Hat ,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat ÉAOP pályázat többletmunka /2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u ált.isk. - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A /2010. (VI.23.) határozat: ,- Ft vízjogi eng /2011.(I.19.)hat ,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ 0 - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP /A /2009. hat ,-Ft nettó 8/2010. hat ,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt /2011. (II.25.) hat ,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt /2010. (VIII.10.) hat ,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft /2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás /2011.(VIII.12.) hat: nettó e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /2012. (IV.13.) hat Önerı: ,-Ft és egyébre ,- Ft - Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése /2012. (IV.25.) hat. - Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

56 5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE I. FÉLÉVES TÉNY VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított I.félév tény F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 0 0 Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen 0 Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebbıl: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger Müller számláló II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

57 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Tény E ft-ban Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

58 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.680Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 2.880

59 Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Folyamatban Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Folyamatban Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C Folyamatban Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP /A /pénzeszköz átadás/ ÉAOP /A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN Folyamatban Folyamatban Folyamatban Befejezıdött

60 8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A TÁMOP / Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP Ö S S Z E S E N

61 Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete szeptember 12-én tartandó ülésére az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatást ad a Képviselı-testületnek. Az I. félévi tájékoztatóban leírt elıirányzat módosítások kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletben a i állapotának megfelelıen. Balmazújváros, augusztus 28. Dr. Tiba István polgármester

62 TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./2012. (IX...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat a munkaadókat terhelı járulékokat a dologi jellegő kiadásokat támogatás értékő mőködési kiadásokat elızı évi pénzmaradvány átadás mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások tervezett tartalékok ellátottak pénzbeni juttatásait

63 b./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -felújítások összegét intézményi beruházok összegét támogatás értékő felhalmozási kiadás elızı évi felhalmozási pénzmaradvány felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 500 összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg ezen belül: (e Ft-ban) -hosszú lejáratú hitel visszafizetése likviditási célú befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (3) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének sajátos bevételek és átengedett pénzeszközök összegét e Ft ezen belül: (e Ft-ban) - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 412 fıben hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének hiányát e Ft összegben hagyja jóvá.

64 Záró rendelkezések 2. E rendelet szeptember án lép hatályba. Balmazújváros, szeptember Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihírdetve szeptember.-án. Dr. Veres Margit jegyzı

65 1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 43 4

66 1/1. sz. Melléklet Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

67 1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 8

68 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1

69 1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

70 1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 4 4

71 1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1

72 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

75 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

76 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei 1 Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14 Záró pénzkészlet 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 17 Hiány ( )

77 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. félévi módosított elıirányzata ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Elıirányzat M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C / Önerı: ,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı /2012.(IV.2.) hat. Ezer forintban I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ /2008. önerı: ,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D /2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: ,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/2009.(I.21.) hat /2011.(VI.30.) hat: ,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft 171/ e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A ; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz ,-Ft Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg KEOP Helyi hı, főtési és villamos energia /2011.(VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz /2011(VIII.12.)hat e Ft, 133/2012: ,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése /2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/ Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: e Ft Rendezési terv módosítás /2012.(III.13.) Hat ,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat ÉAOP pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u ált.isk Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak 0 0 II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A /2010. (VI.23.) határozat: ,- Ft vízjogi eng /2011.(I.19.)hat ,-Ft pályázatírási díjhoz /2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP /A /2009. hat ,-Ft nettó 8/2010. hat ,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt /2011. (II.25.) hat ,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt /2010. (VIII.10.) hat ,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft /2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /2012. (IV.13.) hat Önerı: ,-Ft és egyébre ,- Ft - Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 0 125/2012. (IV.25.) hat Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı 0 0 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

78 5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA I. FÉLÉV VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 0 0 Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen 0 Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: 0 0 Ebbıl: Laptop beszerzés, programok 0 0 Polcrendszer 0 0 Víztisztító Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú 0 59 Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger Müller számláló II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

79 S ÖSSZESEN 5.1 sz. melléklet

80 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

81 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.680Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 2.880

82 Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Folyamatban Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Folyamatban Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C Folyamatban Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP /A /pénzeszköz átadás/ ÉAOP /A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN Folyamatban Folyamatban Folyamatban Befejezıdött

83 8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban I. félév tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A TÁMOP / Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP Ö S S Z E S E N

84 A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékő mőködési bevétel 311 Irányító szervtıl kapott támogatás Intézményi mőködési bevétel Összesen: Megnevezés Kiadás Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1997 Közfoglalkoztatás Összesen:

85 Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/1 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtıl kapott támogatás 0 6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

86 Polgármesteri Hivatal évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/2 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

87 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/3 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

88 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/4 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

89 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/5 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

90 Balmazújvárosi Általános Iskola évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/6 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

91 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 10/7 sz. Melléklet Bevételek Kiadások ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek 0 9. Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-9) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Kiadások Összesen (11-21)

92 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban I. Félév 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k ig I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény II. félév tıl - Vizi-közm ű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközm ű hitel kamat terhe /2005./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat ERSTE Banki elszámolás miatt Kamat: db ,- Ft Kamat: db ,78 CHF Nem realizált árfolyam veszteség Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h Kamat Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret: e Ft) Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: ,-Ft Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜL. ÖSSZEGE KAMAT, ÁRFOLYAMKÜLÖMBÖZET ÖSSZESEN: KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig B.újvárosi Városg.Kft:KITE Zrt /12/2012.(I.30.) hat/ Megjegyzés: a évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

93 12.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% év feletti, 100% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlık Bérleti díj 100% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 100% álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

94 a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami évben e Ft.

95 Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minısülnek és ezek alakulása a következı 3 évben az alábbiakban tervezhetı meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen ,00% A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztetı ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

96

97 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet ezer forintban Megnevezés Tervezett költségvetési összeg Zárolás Csökkentett összeg Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen

98 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft Balmazújváros, Vasút sor 1/a / , / Fax.: / Ikt.sz.: 658 / Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2012-évi munkatervének megfelelően Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi I. féléves munkájáról A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKFT) kötelességének megfelelően elkészítette a év első félévében végzett tevékenységéről a beszámolóját az alábbiak szerint. Az üzleti tervünk egyértelműen és világosan meghatározza a évben elvégzendő feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenőrizhető, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság év első félévében átlagosan 41 (az átlag már tartalmazza a fürdőüzem miatt hamarabb felvett létszámot is) fő állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és időszakaszokkal egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Emlékeztető adatok: a 2012-es Üzleti tervben e Ft szerepelt az általunk készített tervbe a kiadási oldalon és e Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke terv szinten e Ft, melyből e Ft-ot kaptunk évre. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG KFT év első félévében, az alábbi fő tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: Mindamellett, hogy az itt ténykedő állandó dolgozók továbbra is szinte folyamatos túlmunkát végeztek (hét közben és hétvégeken egyaránt), az önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretein belül segítséget tudott nyújtani az egyre növekvő feladatok ellátásában.

99 A folyamatos karbantartói munkákat a tervezettnek megfelelő mértékben sikerült elvégezni. Ez mind az élőunka, mind az anyagköltségekben tervezett mértékű ráfordítást jelentett az első félévben. A műfüves pálya az oktatási intézmények által a vártnak megfelelő leterheltséggel működik továbbra is. A bérbeadásából számított bevételek viszont továbbra is messze elmaradnak a remélt nagyságrendektől, ezért a VG Kft-re év közben kötelezettségként megállapított közel félmillió Ft havi bérleti díj kifizetésére továbbra sincs megfelelő fedezet. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) A működésünk év első félévében megváltozott. A kistérségi alapon történő működtetés és az Önkormányzat határozata alapján, miszerint a feladatot és a telephelyet átadta egy önkéntes alapokon dolgozó lakossági állatmentő csoportnak, e tevékenységünk erősen beszűkült. Már csak a kóbor állatok befogásában segítünk, amennyiben erre igény merül fel. (A jelenleg fennálló állapottal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy e tevékenység jövőbeni mikéntjéről Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. A telephely jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az előírásoknak. Az érvényes előírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elő a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévő kút megszüntetésére. Amióta az önkéntes állatvédők használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyűjtött állatok száma viszont drasztikusan megnőtt ( db-ra becsülhető). A telephelyen lévő összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményem szerint elég nehéz körülmények között. 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az első félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévő, de már elhasználódott járdalapos kialakítású járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. Az első félévben ezen keretek között volt lehetőségünk a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttműködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 2

100 működése érdekében. A VGKFT biztosított helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növő füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyűjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyűlő hasonló jellegű hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyűjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különböző pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyűjtők ürítése, stb. Továbbra is gondot jelentett, hogy nem volt kellő jármű-kapacitásunk a begyűjtött, nagymennyiségű hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjárműve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez nem volt elég. Sokszor ért vád bennünket, hogy otthagytuk a szemetet vagy az ároktakarításból kikerült hulladékot. Ez a fenti probléma miatt, a lakosság számára sajnos valóban úgy tűnik, de nem tudjuk hatékonyabban végezni a szállítást, mert a harmadik kisebb teherbírású járművünknek is folyamatosan volt egyéb feladata.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévő lakások száma 2012 első félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlők: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenű lakásfelújítást nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetőségeink szerint, továbbra is folyamatos volt. Főleg a gépészeti rendszerek (leginkább a fűtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlők többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közreműködéssel történik a behajtás. Jelenleg két lakás áll üresen. Mindegyik szociális lakás: Hímes utca 1. 65,00 m 2 összkomfortos, Debreceni u. 9. I. lph. III/6. 63,57m2, két szobás összkomfortos. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az első félévben továbbra is zökkenőmentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 100%-os kihasználtsággal működtek. Bérleti szerződés szinte minden helyre meg van kötve. Az iparpiacon az utolsó két évben visszaesés volt tapasztalható. Ebben a félévben viszont a területek 65%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. A forgalom visszaesése miatt az árusok nagy része nem jár továbbra sem rendszeresen, és nem is bérli az árusító helyeket. Erre vezethető vissza, A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 3

101 hogy ezen a területen egyre nagyobb feszültség tapasztalható az árusok viselkedésében. Napi gondot jelent az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Előfordult, hogy a rendőrség segítségét is kérni kellett a belső rend érdekében. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklődés mind az árusok, mind a vevők körében egyre inkább csökkenő irányt mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az első félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítés javítás, stb. Nagyobb volumenű beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani az elmúlt két és fél évben tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövő katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedő megelőző, védekező helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT szinte teljes fizikai állománya tevőlegesen részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelőtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelező, az ingatlana előtti csapadékvíz-elvezető árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörődömségből -az utóbbi időben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek során- veszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Javaslom, hogy találjunk megoldást az ilyetén hozzáállás minimálisra való csökkentésére, megszüntetésére akár szankciók bevezetése árán is, a közterület felügyelők bevonásával. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKFT továbbra is elvégzi a munkát.) Önkormányzatunk érvényes rendeletben szabályozza az ezzel kapcsolatos lakossági kötelezettségeket és ezek nem-betartása esetére a szankciókat. Javaslom, hogy e területen szigorúbb legyen a közterületi ellenőrzés. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szintén engedély nélküli, szakszerűtlenül elkészített kapubejárók kiépítése sajnos tovább súlyosbítja a helyzetet. A továbbra is prognosztizálható szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli időjárás miatt a belvízhálózat rendbentartása és zökkenőmentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetőségeit. A szokatlanul nagymennyiségű csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezető) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fő csapadékvíz elvezető csatornák A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 4

102 kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. A jelenlegi hálózat működtetése esetén célszerű lenne egy ún. puffer vízgyűjtő terület városon kívüli megépítésére, hogy a nagymennyiségű csapadékot ideiglenesen ki tudjuk vezetni a város alól. Ez azért szükséges többek között, mert az elvezető csatorna sem képes befogadni a rendkívüli mennyiségű csapadékot melyre úgy tűnik mostmár hosszútávon számítani kell. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezető hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán tűzoltó munka szerű javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók ( hidak ) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már-már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethető csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Itt szeretném azt is megjegyezni, hogy a hóeltakarítás és a síktalaníts is a lakosok és tulajdonosok feladata az ingatlanok előtti közterületen.) 8.) Települési hulladékkezelés A év első félévére tervezett összegből folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkező, továbbá a Keleti-főcsatorna két szakaszán lévő pihenőövezetben kialakuló kommunális hulladékot gyűjtjük be rendszeres munkával. A lakosság a kommunális hulladékon felül keletkező egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebből fakadóan állandó gondot jelentett a szemetüket a bezárt városi szeméttelepre kivivő, de azt elhelyezni nem tudó lakosok által a telepi út környékére vagy a városszéli erdőkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségű szemét összegyűjtése, elszállítása. Ennek begyűjtését és elszállíttatását a VGKFT a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentős részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyűlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerűen, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolandónak tartom, egy ideiglenes gyűjtőhely kialakítását ahol a lakosság a kisebb mennyiségű nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. (A VGKFT által éves szinten begyűjtött nagymennyiségű közterületi hulladék elhelyezése is csak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. területén történhet. Ennek 2012-re vetítve igen magas A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 5

103 költségigénye lesz. A fuvart nem tudjuk saját járművel elvégezni, mert a VGKFT nem szállíthat közúton hulladékot. Sem jogosultsága, sem erre alkalmas járműve nincs. ) 9.) Közutak járdák fenntartása 2011-ben a kezelésünkben lévő önkormányzati utak kátyúzását külön erre a célra biztosított pénzeszközből végezte a VGKFT első félévében ez a terven felüli pénzeszköz még nem állt rendelkezésünkre. Az év második felében viszont feltétlen forrást kell biztosítani, mert halaszthatatlan a kátyúzási munka elvégzése. (A kátyúzás elmaradásából eredő felelősséget jelenleg is a VGKFT viseli. Ennek kapcsán javaslom, hogy mielőbb történjen meg egy egyeztető tárgyalás az érintett felek között, a várható problémák megelőzésének, elkerülésének érdekében.) Továbbra is jelentős mennyiségben helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos vandalizmus folyamatosan határtalan és megdöbbentő mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselői jelzések alapján. Az eddig népszerű, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 10.) Intézmények karbantartása Az intézmények szintek folyamatos írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosainknak, villany és vízszerelőnknek az első félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegű munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelőn.) Többször fordult elő, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Kapcsolatunk az intézményvezetőkkel (véleményem szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenően el kellett végeznünk az első félévre tervezett (megrendelők nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fű- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetőségeink szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylő munkákat pedig a beszerzést követően azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelők teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgősségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. A teljesség igénye nélkül néhány megrendelt munka: Iroda bútorozások, új kapu készítése, beépített szekrény készítése, irodák, tantermek és egyéb helyiségek teljes festése, 600 m 2 új térburkolat készítése az összes járulékos munkáival, fa játékok felújítása, javítása, dugulás elhárítások, víz- szennyvízjavítási munkák, szállítási igények kielégítése rendezvényekhez vagy más egyéb okból. A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 6

104 11.) Köz- és egyéb foglalkoztatás Január hónapban még folyt az előző évről áthúzódó, közmunka programban dolgozó közmunkások foglalkoztatása. Ennek végeztével az első félévben már a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte 2012 első félévében. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. biztosította a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenőrzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a járműveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttműködve is végeztük az egyszerűsített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól működő kapcsolat alapján. Ennek ráeső költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Folyamatosan végeztük továbbá az ún. közérdekű munkára ítélt emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft I. félévi létszám alakulása év Állandó létszám Közfoglalkoztatás Összesen Január Február Március Április Május Június Egyszerűsített foglalkoztatás létszámának alakulása I. félévében év Létszám Január 0 Február 19 Március 18 Április 7 Május 7 Június 10 Összesen 61 A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 7

105 Közérdekű dolgozók I. félév Január 14 fő 302 munkaóra Február 20 fő 452 munkaóra Március 24 fő 458 munkaóra Április 23 fő 399 munkaóra Május 20 fő 534 munkaóra Június 23 fő 508 munkaóra Mindösszesen I. félév: 2653 munkaóra A fenti adatok alapján átlagosan havonta 21 fő dolgozott napi 6 órában. A ledolgozott munkanapok száma átlagosan 21 nap/ hó. 12.) Fürdő A 2012-es év első féléve a fürdő üzemeltetésben, a fürdőfejlesztés elhúzódása miatt, továbbra is különleges évnek számított. Az idén is csökkenteni kellett (előírás szerint) a napi egyidejű befogadóképességet 1120 főről 500 főre, mivel a régi zuhanyzó el lett bontva és emiatt, átmenetileg nem volt biztosítva minden üzemi feltétel. A különböző okok miatt elhúzódó fürdőberuházás nehéz feladatokkal állított szembe minket, melyeket a lehetőségeinkhez mérten próbáltunk megoldani. Gázkazán hiányában a meglévő öltöző fűtését és melegvíz-ellátását továbbra is egy teljesen átalakított ideiglenes, kényszer rendszerrel tudtuk biztosítani, ami nagyon költséges (többek közt üzemeltetés és karbantartás szempontjából) és a folyamatos műszaki technikai üzemeltetése nem kellően megbízható, akadozó volt. Az elbontott szociális épület miatt folyamatosan mobil-wc-k bérlésére kényszerülünk, ami további plusz költséget jelent. A dolgozóknak semmilyen szociális helyiségük nem volt, kénytelenek voltunk erre a célra a pénztárhelyiséget használni. A forgatott vizű medencék fűtése nem volt megoldható, így azok az időjárás viszontagságainak voltak kitéve. 1-1 esősebb, hűvösebb nap, 1-3 napra vetette vissza a forgalmat, hiszen a visszahűlt víz felmelegítése csak a napsütésre volt, bízva. Az építkezés területéről átszálló nagymennyiségű por lényegesen felgyorsította az idén is az algásodási és az elszennyeződési folyamatot, aminek következtében sűrűbben kellett volna a vizet cserélni. Sajnos az első félévben rendelkezésünkre álló termál- és hidegvizes kutak adott vízhozamával ez lehetetlen volt. A tavaszi időszak bevételkiesését az akadozó termálvízellátás, valamint a szauna folyamatos hiánya (elbontották) okozta, ami oly kedvelt szolgáltatás volt a téli hónapokban. A nyári nyitás előtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenű felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, és az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán jelentősen megrongálódtak. A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 8

106 A fürdő teljes üzemű nyitását június 15-re pozícionáltuk, ami az akkori időjárási viszonyokat figyelembe véve jó döntésnek bizonyult. Az első félévben átlagosan 7 fő álladó dolgozó volt alkalmazásban a fürdőben, a hiányzó létszámot diákmunkával kényszerülünk pótolni. Az első félév utolsó hónapjában már felvettük azokat a dolgozókat is, akik már az új alapokra helyezett fürdőüzemeltetésben állandó dolgozók lettek. A nehézségek ellenére a fürdőüzemet zökkenőmentesen tudtuk folytatni a vendégeink megértés melletti megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az első félévre), hogy a balmazújvárosi fürdő a megye egyik legtisztább fürdője. A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 9

107 Kimutatás a fürdő működéséről félév adatok Ft-ban hónap Bevétel Egyéb bevétel /Tanácsadó i tev./ Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér- és járulékok Vízkészlet járulék Egyéb költségek korrekciók Összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 10

108 13.) Központ A felhasználások az I. félévben megfelelnek a tervezett szintnek. Jelenleg pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 14.) Vállalkozási tevékenység Továbbra is folyamatosan végeztünk megrendelt járdaépítéseket és a megrendelt betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat, építőipari munkákat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idő, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. Megjegyzem a lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetőképesség hiánya miatt. 15.) Mezőgazdasági ágazat (volt Halomalja Kft.) év őszén megtörtént az őszi búza vetése, bérmunka igénybevételével. Január hónapban a vetésterv kialakítása, tervezése és a felvásárló piac felmérése, mely során megegyezésre került sor több felvásárlóval is, név szerint, Agrosprint Kft, Szakolyker Kft, Nagyhegyesi Takarmány Kft, Hajdú Gabona Zrt. Februárban az őszi búza műtrágyázása zajlott, 4 ha-os területen. Március hónapban elkezdődött a termőterület előkészítése, ami az ágyások kialakítását is magában foglalta, valamint a palánták megrendelése a KITE Zrt-től, egyéb input anyagok beszerzése is megtörtént. Áprilisban az ágyásokra kikerült a fekete talajtakaró fólia és a csepegtetőcső illetve, kialakításra került az öntöző berendezés. Áprilisban bérmunka igénybevételével történt a takarmány kukorica magvetése, 6 ha-os területen. A bérmunka igénybevétele szükséges volt az említett munkafolyamatok elvégzéséhez, mivel az ágazat nem rendelkezik speciális gépparkkal. Május hónapban 4 ha-os termőterületen Pritamin paprika palánta került kiültetésre. A takarmány kukorica és az őszi búza növényvédelme bérmunka igénybevételével lett elvégezve. Június hónapban a kiültetett kultúra folyamatos növényvédelme, öntözése és tápanyag utánpótlása zajlott. A mezőgazdasági ágazat mindemellett márciustól közreműködik az Elamen Kert mezőgazdasági munkaprogramban. A 3 ha-os területen elvégezte az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetőcső kihúzását. Elvégezte a palánták és egyéb input anyagok, növényvédőszerek, alapés fejtrágyák megrendelését a KITE Zrt-től. Közreműködött a palántázás folyamataiban és folyamatosan ellátja az öntözéssel, növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással kapcsolatos munkafolyamatokat. A termékek értékesítésben is részt vállalt az ágazat, Guthkeled Agro Szövetkezet, Szakolyker Kft megkeresésével. A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 11

109 16.) Diákszálló A szálló bemutatása: A diákszálló 15 perces sétára található a városközponttól. A júliusban átadott új épület csendes környezetben várja a pihenni vágyó vendégeket. Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 30 fő szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait a 2011.novemberétől életbe lépett 347/2011. (X.26.) számú önkormányzati határozat értelmében, a képviselő testület döntésének megfelelően alkalmazzuk. A legtöbbször igénybe vett díj a Ft / fő/ éjszaka, mely jelzi, hogy csoportos foglalásokra még ritkábban kerül sor. Működés: igény szerint, 0-24 óra 1 fő 8 órás 2 fő 4 órás Munkarendjük három havi bontásban történik, hisz előre nem lehet,,kiszámolni a vendégéjszakákat. Komfortérzet javítása: - szúnyoghálók, falvédők felszerelése - poharak, edények vásárlása - fásítás, virágosítás Vendégkör: A vendégek létszáma a tavasz kezdetétől folyamatosan emelkedik, hisz amíg februárban csak 20 fő igényelt szállást, addig június hónapban ez a szám megduplázódott. Leggyakoribb az 1-2 éjszakás vendég, itt az átutazó turistától, az áruterítéssel foglalkozó, vagy éppen,,alkalmi feladatot ellátó dolgozók -ról beszélhetünk. Mindenképpen pozitív visszajelzés, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is. Csoportos foglalások: Február: Érmihályfalva focicsapata 19 fő Március: Fotós tábor 12 fő Április: Veterán autósok 16 fő Május: Zöldág Kft.: 6 fő Június: lakodalmas vendégek 9 fő Terembérlés: 2 alkalom A tapasztalatok alapján leszögezhetjük: A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetően igazi pihenőhelynek számít. Egy tervezett fedett kerti-konyha, és egy terasz kialakításával, illetve kiadványok, önálló honlap és reklámtáblák elkészítésével még inkább javítható lesz a szálló kihasználtsága. Balmazújváros, augusztus 27. -o- Tisztelettel:.... Kalmár Zoltán ügyvezető A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 12

110 A Vg. Kft. beszámolója a I. féléves munkájáról oldal 13

111 Balmaz InterCOM Kft Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) Cégjegyzékszám év féléves gazdasági értékelés Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1170-el szemben 1155-ra alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1500 helyett A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 248 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 2011 végén-2012 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók ugyan csábítottak el tılünk mintegy 100 ügyfelet, de megfelelı propaganda munkával sikerült ezt a félév végére nagyrészt kompenzálni. Várhatóan év végére összességében elérjük a tervezett számokat. Telefon elıfizetık száma 43. Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon rendszer az elsı félév végén kereskedelmileg is beindult, ez azonban 2012 évben várthatóan nem hoz eredményt, az alacsony elıfizetıi szám mellett a bevétel mindössze 100eFt féléves szinten. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2012-ben nem jelentısen növekedtek, de térülésük sem kielégítı. A bírósági behajtás érdekében szükséges intézkedéseket elindítottuk, a végrehajtó megkezdte a munkát, de az év végén számíthatunk eredményre. A nem térülı bevételek veszteségként történı leírása a behajtási eljárás sikertelensége után az év végén lesz lehetséges.

112 Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, mivel az elsı félév során egyes tervezett tételek nem kerültek kifizetésre. Az E-on tartó díj, és nem térülı számlák, adók a második félévben fognak felmerülni. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is több millió mősor díj megtakarítással jár. Eredmény: A 2011 évi eredmény várhatóan a tervezett 5,6MFt körül fog alakulni éves szinten. A jelenlegi magas eredmény a nem idıarányos költség felhasználásból adódik, továbbá a kintlévıségek leírása is csökkenteni fogja azt. Balmazújváros 2012 augusztus 27. Hegedüs Tibor ügyvezetı

113 BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft I. félévi tevékenységrıl. Intézményünk épületének átalakítási munkálatai az év elsı napjaiban értek ahhoz a szakaszához, amikor a felújított épületszárny birtokba vehetı lett, illetve a második szakaszhoz szükséges lett a kiürítés. Technológiai okokból ezt a lépést, egy hétvége alatt kellett lebonyolítanunk a folyamatos betegellátás érdekében. Elsısorban az intézeti dolgozók önzetlen részvételével, szabadidejük terhére, jó szervezéssel a betegeket a hét elsı munkanapján már mindenki tudta fogadni. A lehetıségek keretein belül szükséges volt, hogy a szakrendelések, akik nem végleges helyükre kerültek úgy alkalmazkodjanak a helyzethez, hogy a betegek minden eddigi ellátást megkapjanak. Váltott idejő rendelések esetén egy rendelıbe összeköltözések is szükségessé váltak. Így folytatódhatott a második ütem, mely a nehézségeivel újabb erıpróbát kívánt mind a betegektıl, mind a személyzettıl. A röntgen átalakítása a technológia miatt nem történhetett meg máskint, mint a szakrendelés szüneteltetésével. A lehetı leghamarabb elvégzett és a minimális szükségletek kialakításakor azonnal újra beindult a felvételek készítése. Az építési munkálatok elıre haladtával enyhültek a nehézségek, a körülmények fokozatosan javultak. Betegforgalmi mutatóinkat összehasonlítva a 2011-es év azonos idıszakával arra a megállapításra juthatunk, hogy eltekintve a röntgen szakrendelés szünetelése által eredményezett csökkenéstıl, a betegforgalom nem változott. Írásos betegpanasz a járóbeteg szakellátás tekintetében 2012 elsı félévben sem volt. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva magasabb összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése miatt.

114 Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek június 30. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok e Ft nagyságrendet képviselnek a évi üzleti tervben, melyek e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 29 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, és kifizetés sem történt ilyen jogcímen.

115 Mellékletek Esetszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június Összesen Május Április 9329 Március Február Január

116 Beavatkozás szám Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Beavatkozás szám Augusztus Szeptember November December Összesen

117 Pontszám Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen Pontszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június Május Április Március Február Január Összesen

118 BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: MURÁK LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ

119 Balmazújváros Város Önkormányzata július 19-én megvásárolta a Bőcs Sport Kft üzletrészét, mely alapján a társaság új elnevezése Balmazújváros Sport Kft. A Kft működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a TV és egyéb jogdíjakból, pályázati támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki I. félévének bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Terv I. félévi tény Reklámtevékenység bevétele ,-Ft ,- Ft Belépőjegy bevétele ,- Ft Sportszolgáltatás bevétele ,- Ft TV és egyéb jogdíjak bevétele ,-Ft Önkormányzati támogatás ,-Ft ,- Ft Különféle egyéb bevételek (ker.különb.) 30,- Ft Pénzeszközök után kapott kamatok 3448,- Ft Véglegesen kapott TAO támogatás ,- Ft ÖSSZESEN ,- Ft ,- Ft A támogatásokon kívüli saját bevétel időarányosan tervezett ,- Ft összegéből ,-Ft teljesült. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2012. (IV.13.) számú határozata alapján megítélt ,- Ft összegű füves pálya létesítésére előirányzott összegből első félévig ,- Ft-ot vettünk igénybe. Az ehhez kapcsolódóan járulékos költségekre megítélt ,- Ft-ból pedig ,- Ft-ot. Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő. Pénzkészletünk az időszak végén Ft- pénztári, valamint ,- Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen ,- Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva vásárlási előlegként kifizetett ,- Ft összeg szerepel. A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki I. félévének kiadásai kiemelt költség-nemenként az alábbiak szerint alakultak:

120 Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN Összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 553,- Ft ,- Ft A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet. A évben folyósított, összességében ,- Ft támogatás, melyhez további ,- Ft érkezett, I. félévében került felhasználásra. A pályázatnak köszönhetően jelentős összeget, ,- Ft-ot fordíthattunk sportruházatra, sportfelszerelésre, mely 90%-ban pályázati finanszírozású volt. A Kft-nél 4 fő főállású foglalkoztatott van bejelentve. További öt esetben pedig megbízási szerződés született, Melyből négy személy juttatásait a fent említett támogatás 50%-ban, 1 személyét pedig 90%-ban fedezte. Szintén a pályázatból 70%-os támogatással, befejezetlen beruházásként kimutatva egy élőfüves labdarúgó pálya, és egy élőfüves edzőpálya kialakítása van folyamatban, melyek összértéke a félév végén ,- Ft volt. Szállítói tartozások között ,- Ft értékű számlatartozás, valamint ,- Ft összegű beruházási szállítói tartozás van kimutatva. Ez utóbbi a pályázati forrás késedelmes leutalásának az eredménye. Balmazújváros, Murák László ügyvezető

121 BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. félév A Sport Kft. NB II - es csapata január 05. hazai környezetben (napi két edzéssel) kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetıség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára azzal, hogy Február 6. és 16. közötti idıszakban, külföldi edzıtáborozáson a horvátországi Umag városában tudta folytatni a felkészülést. Az erıs széllel dacolva megfelelı füves, és mőfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát elsı osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erınket felkészülési mérkızések formájában. A körülmények kiválóak voltak a megfelelı erıgyőjtésre. Hazaérkezésünk után több hazai NB I - es csapattal is játszottunk felkészülési mérkızést, mint pl.: DVTK, DVSC melyek kiváló erıfelmérı mérkızéseknek bizonyultak, hogy hol is tartunk a felkészülésben. Játékoskeretünk létszáma maradt, három labdarúgó személye változott. A felkészülés részeként csapatunk teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon február 26-án kezdıdött, melyet négy gyızelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros NB II - es történetében a legjobb eredmény. A Sport Kft. utánpótlását tekintve az OTP - MOL Bozsik program versenyrendszerében szerepeltek ifjú játékosaink. Balmazújváros, szeptember 04. Murák László Ügyvezetı

122 BALMAZÚJVÁROS SPORT Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Balmazújvárosi labdarúgó csapata magasabb osztályba lépett 2011 nyarán, NBIII-ban második helyezett lett csapatunk, így a Bőcs csapatának indulási jogával felruházva kezdtünk neki a felkészülésnek július első hetében. Más célunk nem lehetett egy újonnan feljutó csapatnak, mint a bent maradás az NBII-ben. A keret életében más változás is történt, hiszen új vezető edző irányítja a teamet, Arany László A-licenses edző személyében. Az edzői stáb munkáját Pajkos János szakmai tanácsadóként segíti. A csapat magját az előző idény kerete adta, de a céljaink elérése érdekében a játékos állományunk erősítésre szorult. Számos próbajátékos megfordult a csapat háza táján az első két hétben, kisebb-nagyobb sikerekkel. Az alapozás második hetében Hajdúszoboszlón rendezett felkészülési tornán vettünk részt. Ez kitűnő alkalom volt a próbajátékosok tesztelésére, mindenki bizonyíthatta tudását. A torna lebonyolítása körmérkőzések formájában történt, így valamennyi játékos megfelelő játékidőhöz jutott a három meccs alatt. Ezután számos felkészülési mérkőzés alatt a megfelelő posztok kialakítása volt fő feladatunk. A már véglegesen kialakított labdarúgó keret én játszotta első mérkőzését a NESS Hungary NBII Keleti csoportjában, hazai pályán a Bp. Honvéd fiók csapata ellen. Az első akadályt sikeresen vette lelkes csapatunk, hiszen 1-0-ás győzelmet arattunk. Ez óriási lökést adott a fiúknak és zsinórban szállították a pontokat. Az őszi idényben nyolc győzelemmel, három döntetlennel, négy vereséggel, 29 rúgott és 18 kapott góllal a harmadik helyen mehettünk a téli pihenőre. A várakozáson felül teljesített gárdánk januárban kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetőség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára. Február 6-án indult csapatunk edzőtáborba, Horvátországba, Umag városába. Az erős széllel dacolva megfelelő füves, és műfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát első osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erőnket felkészülési mérkőzések formájában. A körülmények kiválóak voltak a megfelelő erőgyűjtésre. A felkészülés alatt több hazai NBI-es csapattal is játszottunk, mint pl.: DVTK, DVSC. Kiváló erőfelmérő mérkőzések voltak, hogy hol is tartunk. Keretünk egyben maradt három labdarúgó személye változott. A felkészülés részeként csapatunk teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon 2012 február 26-án kezdődött, melyet négy győzelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros történetében ez a legjobb eredmény. Balmazújváros, július 29.

123 BESZÁMOLÓ A Balmazújváros Sport Kft. U7-es csapata a 2012/2012-as év versenyidőszakában Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében a Bozsik OTP-MOL program futball tornáin vett részt. A program célja elsősorban a gyermeklabdarúgás fejlesztése, melynek keretein belül: - az egyesületi utánpótlás futballélet újraélesztése 7-13 éves korú gyerekek bevonása a szervezet egyesületi labdarúgásba - az igazolt játékosok számának növelése - a labdarúgó játék megszerettetése - a gyermekeknek örömet szerezni a játékkal - közösségi nevelés erősítése - a gyermekek testi és szellemi edzettségének fokozása - az egyesületekhez való kötődés növelése - a fair-play magatartásra nevelés. A mérkőzéseket jól előkészített pályákon bonyolították le. Érzékelhető volt, hogy a rendezők mindent megtesznek a Bozsik program futballtornáinak minél színvonalasabb lebonyolítása érdekében. Balmazúvjáros én és én, Nagyhegyes én adott otthont az ovisok focimeccseinek. A Balmazújváros Sport Kft. az óvodákkal való jó kapcsolatot jól megerősítendő jén a városi stadion füves pályáján nagyszabású ovis fesztivált rendezett, amelyen közel 100 óvodás mutathatta meg a fociban, labdaügyességben való jártasságát. Bízzunk benne, hogy hagyomány teremtődött. A Programban részt vevő gyerekek névsora: Turi Levente, Répási Áron, Nagy András, Répási Dominik, Pénzes Kristóf, Nagy Barnabás, Szatmári Sándor, Tóth Norbert, Pál Bence, Csörgő Benett, Vincze Ádám, Nyíri Koppány, Ármos Marcell. Tóth Gábor edző

124 Beszámoló A Balmazújvárosi Sport KFT U9-es korosztályának ( ) névsora: 1. Buri Attila Jakab Emília Lajter Marcell Tóth Milán András Hegedős Máté Harangi Norbert Kerekes Balázs Buglyó Máté Tóth Roland László Balog Szabolcs Szeifert Dániel Hegedős Imre Orosz Máté Gyırfi Balázs Zsupos Gábor Bagosi Sándor Kerekes Róbert Ivánka Zoltán Nagy Zoltán Marcell Salánczki Sándor Pipó Balázs Kapusi Dominik Gyırfi Levente Edzési idıpontok: kedd , csütörtök A csapat az alábbi Bozsik Tornákon vett részt: 1.forduló: Csütörtök, Balmazújváros 2.forduló: Csütörtök, Nagyhegyes 3. forduló: Csütörtök, Balmazújváros A tornákon nem hirdettek helyezetteket, csak különbözı címeket kaphattak a játékosok (pl. legjobb kapus, legtechnikásabb játékos stb.) Nagy Lajos edzı

125 Szakmai beszámoló Balmazújvárosi FC U-11 Az U-11 korosztályba ben született gyerekek sportolnak. A csapat létszáma 18 fı, 16 mezınyjátékos és 2 kapus. Ezeknek a gyerekeknek a versenyeztetése tornarendszerben történik. A Bozsik-program nagyon jó lehetıség az állandó versenyzésre. Tavasszal és ısszel 4-5 labdarúgó tornát rendeztek, amelyen összesített eredményben elsı helyen végeztünk. A jó kapcsolatoknak köszönhetıen megyei szinten is részt veszünk több közeli város foci kupáján pl.: Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás stb májusában Hajdúnánáson, nemzetközi tornán, a negyedik helyen végeztünk Ennek a korosztálynak a legfıbb célja a sportághoz és az egyesülethez kötés, a játék megszerettetése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Nagyon fontos a játék öröm és az alaptechnikai elemek elsajátítása. Ebben a korosztályban a folyamatos játék és közösség formálása az egyik legfontosabb feladat. Névsor:Árva Attila, Fige Zsombor, Péterszegi Balázs, Hüse László, Juhász Sándor, Szabó Gergı, Nagy Dániel, Ferenczi József, Juhász Dániel, Radócz István, Csige Dávid, Harangi Norbert, Gém Bence, Gerıczi Roland, Csibi Gergı, Tar János, Pénzes Gergı, Jókai Zsolt

126 Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

127 5BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 406/2011. (XII.14.) számú határozatával elfogadott évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntése értelmében a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója elkészítette az intézmény 2011/2012-es tanévi mőködésérıl szóló beszámolót, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Knt.) 83. (2) bekezdés e) pontja rendelkezik többek között arról is, hogy a fenntartó ellenırizheti a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét. E kötelezettségének a fenntartó a Knt. 85. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott, a közoktatási intézmény által készített beszámoló értékelésével tehet eleget. A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetıt arra, hogy az intézmény tevékenységérıl átfogó módon beszámoljon. Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ugyanezen törvény 85. (2)- (3) bekezdései alapján a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: szeptember 19. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

128

129 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészetoktatási feladatainak beszámolója 2011/2012-es tanév Készítette: Tóth János, intézményvezetı 1

130 I. Bevezetı A mővészi kifejezés gazdag változatossága azoknak az ideáknak a változatosságából ered, amelyeket az emberek a dolgok mibenlétérıl alkotnak, s a kettı végsı soron ugyanaz ban annak érdekében, hogy a mővészetoktatás, valamint a közmővelıdési feladatellátás ismét a régi fényében tündököljön, létrejött egy olyan fúzió, mely az elmúlt tizennégy évben bebizonyította, hogy kiválóan tud mőködni egy intézményi irányítással. A két funkció tökéletesen kiegészítette egymást gondoljunk csak a város különbözı rendezvényeire, amelyek megvalósításához mindenképp szükség volt a megfelelı, kulturális párbeszédre. Ez a párbeszéd ebben a formában országosan is egyedi volt. Ma már mőködnek ilyen funkciók összevonásával létrejött intézmények (Ajka, Gyır, Kaposvár, hogy csak nagyobb városokat említsek, ám ezek is idıben késıbb alakultak ki, valamint számos kistelepülésen, ahol az elmúlt idık intézményi integrációi hozták létre ezen formákat, számos esetben más egyéb funkcióval is megtöltve, könyvtár, tájház, stb.). A zenei oktatás tulajdonképpen 1981 óta töretlen. Ráadásul az 1998-as intézményi integrációval, és a mővészetoktatás kiszélesedı feladataival új lendületet vett tıl sikerült kiszélesíteni a tanszakok számát is, így ma a zenei képzés mellett táncmővészeti képzés, néptánc tanítás is van a tanszakok között. A növendékek, csoportok eddig elért sikerei, valamint a kiváló minısítés igazolják a szakfeladat létjogosultságát, megalapozzák a jövıbeli fejlesztéseket. A 2007-es minısítési eljárás során a népzene tanszakunk szüneteltetve lett. Ez nagy visszaesést jelentett az elızı évekhez képest nemcsak szakmai, de anyagi szinten is, hiszen a normatív támogatás így nem volt igényelhetı a kiesett tanulókra. A es tanévben egyeztetve a minısítı testülettel újraindítottuk a népzene tanszakot. A sikeres, kiegészítı normatív támogatásnak köszönhetıen több infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt években. Bıvült a hangszerparkunk (több, nagy költségigényő, hiányzó hangszert sikerült vásárolni, a meglévıeket felújítani), a néptáncosok számára a színpadi megjelenéshez elengedhetetlen kellékek beszerzésére került sor (különbözı viseletdarabok, kiegészítık). Úgy gondolom, hogy a pedagógusnak ki kell lépnie a pusztán kultúraközvetítı, kultúraszervezı funkcióból. Többre és másra kell vállalkoznia. İ az, aki sajátos szaktudása 1 GEERTZ, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, p. 2

131 révén képes a közösség-katalizálásra, ı az, akinek megvan hozzá a tudása és eléggé széles látóköre, hogy segítsen, közremőködjön az érdekek megfogalmazásában. İ az, aki munkája révén, napi kapcsolataiban sokféle embernek képes közvetíteni egy intézmény, egy ügy, a kultúra ügyének speciális lehetıségeit, a kulturális értékeket. Egy alapfokú mővészetoktatással foglalkozó intézménynek ma nem az a legkiemelkedıbb feladata, hogy minden növendékébıl, diákjából kimagasló teljesítményt nyújtó mővészt neveljen természetesen ez is feladat, felismerni és segíteni a tehetséget, gondozni azt, ám azt is látnunk kell, hogy az intézménybe járó gyerekek nem mindegyike képes ezt elérni hanem az, hogy akik hozzánk járnak, mővészeti értékeket szeretı és értı emberekké váljanak. Nem elhanyagolható az sem, hogy olyan közösségek teremtıdnek meg az intézmény kereti között, melyekben az egyén megtanulja tisztelni a másikat, és egy közös cél érdekében hajlandó is együttmőködni, közösen dolgozni társaival. Mindezek mellett olyan személyiségekké válhatnak, akik a környezetük változásaira kreatív, más irányú válaszokat is képesek adni. Így közösségük hasznos, teremtı egyéniségeivé válnak. A mővészet mővelése ezért sohasem öncélú tevékenység. Az elkövetkezı években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mővészetekbıl táplálkozó közösségi alkalmak. 2 Balmazújvároson ez egyre erısebb. Gondoljunk az elmúlt évek közösségi rendezvényeire, melyek ezen az alapon jöttek létre (Sárga lovam pányvára van kikötve - népzenei minısítı, Kadarcs Napforduló, mővészeti csoportjaink fellépései itthon és más településeken, Piócás Nap, Magyar Szürke Nap, a XIII. Kastélykerti Esték keretein belül megrendezett Ground, melyen több mővészeti- és amatır alkotó közösség is fellépett). Ez azért is van így, mert az alkotást a közösség tagjai hozzák létre, akiket helyben sokan ismernek. Az ilyen közösségeknek teremt hátteret az az intézményes forma, melyet ma a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képvisel. II. Helyzetértékelés II.a. Az intézmény mőködésének általános jellemzıi, mővészetoktatás helye az intézmény felépítésében Az intézményben a jelenleg engedélyezett státuszok száma: 22. Ebbıl: 2 Dr. Cs. Tóth János: Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach. Nyíregyháza

132 A mővészeti oktatásban: a közmővelıdési ágazatban: az intézmény egészét érintve: álláshellyel rendelkezünk. Szervezeti felépítése: 14 fı pedagógus, 1 fı takarító, 3 fı népmővelı, 1 fı takarító 1 fı portás, 1 fı gazdasági elıadó, 1 gondnok Igazgató felnıttképzésért felelıs vezetı Mővészetoktatás Igazgatóhelyettes 14 fı pedagógus (egy fı igazgatóhelyettes) + 7 fı óraadó (ebbıl 1 tanszakvezetı) Közmővelıdés, felnıttképzés, múzeumi feladatellátás Igazgatóhelyettes 3 fı népmővelı (egy fı igazgatóhelyettes, 2 fı felnıttképzési programlebonyolítást szervezı, 1 fı help desk szolgáltatásokat végzı, 1 fı felnıttképzési konzultációt végzı) + 5 fı szakkörvezetı + 1 fı részmunkaidıs gondnok (Veres Péter Emlékház) 1 gazdasági elıadó 1 gondnok 1 fı portás 1 takarító 1 takarító 4

133 II.b. Mővészeti iskolai hagyományaink A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönzı hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szeretı közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetıségeit figyelembe véve a következı hagyományokat kívánjuk megırizni és tovább ápolni: Október 1.: Havonta: a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk. Minden esetben kiemelkedı mővészi munkásságú elıadó fogadta el meghívásunkat megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak Tanszaki: koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról December: Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közremőködésével Január: Újévi Táncgála Március: Nınapi mősor az intézmény férfi tagjainak és fiú növendékeinek közremőködésével Április: hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különbözı karakterő mő elıadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek zsőriznek, s választják ki az elsı helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését. Május - szeptember: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók, rendhagyó órák tartása a város alapfokú oktatási intézményeiben Június: a bizonyítványosztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel Év Végi Néptánc és Népzenei Gálamősor Augusztus: Országos Trombitástábor szervezésében, megvalósításában való közremőködés, segítve a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány munkáját. Országos Kürtkurzus megvalósításában való tevékeny részvétel 5

134 A tavalyi tanévtıl elkezdtük, hogy szeptemberben amennyiben a létszámaink indokolják - pót-felvételiket tartunk, hiszen az iskolakezdéskor mindenki új lendülettel indul neki a tanévnek. Ebbıl következıen motiváltabbak is a gyerekek, valamint a szülık, hogy új dolgokkal is megismerkedjenek. A mővészetoktatás ebbıl a szempontból ráadásul több dolgot is tud kínálni. II.c. Személyi és tárgyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek adottak minden telephelyünkön ahhoz, hogy zavartalan lehessen a mőködés. Megfelelı számú tanteremmel, közösségi térrel és a feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközzel rendelkezünk (hangszerek száma, tanítási segédanyagok, viseletek, stb.). Tanulóinknak biztosítani tudjuk a jogszabályokban elıírt megjelenést, koncertezést. Ami azt illeti, ennél sokkal többet is. A meghatározott egyszeri megjelenéshez képest, mely jelen tanulói létszám szerint 305 megjelenés lenne, az elmúlt tanévben 99 alkalmon összesen 1307 tanulói megjelenést tarunk nyilván (részletezve lásd a mellékletekben), amely az elıírtnak több, mint négyszerese. Ez azt is jelenti egyben, hogy a településen magas az elismertsége az intézmény által végzett munkának, és az itt tanulókra, tanárokra bizton számítanak más intézmények is, mely úgy gondolom, hogy természetes, és az emberi együttmőködések által vezérelt jó intézményi együttmőködések mérıszáma. A pedagógusaink mindegyike megfelelı szakirányú, felsıfokú végzettséggel rendelkezik, illetve állami mővészeti díjas, és teljesítette az elıírt továbbképzési kötelezettségeket. Így a mőködése megfelel az elıírásoknak. A jövı év januárjától bevezetendı pedagógus minısítési rendszerrel átalakul a továbbképzés rendje is, melynek megfelelıen felkészültünk. A jelenlegi létszámú pedagógusunkkal a legoptimálisabban kihasználjuk a kereteket, ez azt is jelenti, hogy a tanulói létszám bıvítésére nincs lehetıség, hiszen a pénzügyi keretek adottak. Az a kevéssel több, mint háromszáz fı a reális tanulói létszám, amelyet biztonsággal el tudunk látni a pedagógusainkkal (az elızıekben bemutatott intézményi struktúrában részletezve). III. Oktatás, képzés Intézményünkben jelenleg két mővészeti ágon folyik az oktatás. A nagyobb hangsúlyt a zenemővészeti ág képviseli, kint az alapító mővészeti ág. A másik, fiatalnak mondható 6

135 mővészeti ág a tánc, azon belül is a néptánc, melynek tagjai az intézmény tanulói létszámának egynegyedét teszik ki. Az intézmény tanulóinak összlétszáma kismértékő változásokat mutat, mondhatjuk, hogy stagnál, úgy, hogy a pedagógusaink a maximális óraszámokban dolgoznak, illetve megbízási szerzıdés keretében két fı óraadó a táncmővészeti ágon. Így összességében a tanulói létszám a pedagóguslétszámhoz mérve maximális, tehát stagnál. Tanszakok, illetve hangszerek szerinti bontásban az elmúlt tanévben a következı képen alakultak a létszámaink: furulya 20 fuvola 27 gitár 34 harsona 3 hegedő 4 klarinét 1 kürt 4 népi hegedő 8 oboa 8 szaxofon 3 szintetizátor 34 tekerı 1 tenorkürt 11 trombita 9 tuba 2 ütı 25 zongora 21 néptánc 55 Összesen: 351 fı A létszám ebben az esetben megtévesztı, a 305-höz képest különbség abból adódik, hogy vannak második tanszakra is járó növendékeink. A tanév elejére teljesen megújítottuk és a megjelent új jogszabályokhoz igazítottuk mind a tantervünket, mind pedig a pedagógiai programunkat, így világosabbá áttekinthetıbbé vált a tartalmi mőködés, valamint a pedagógusaink beemelhették ebbe a saját elképzeléseiket, amely normalizálta is mind a tanítandó szakmai anyagot, mind pedig a számonkérhetıséget. Intézményünk biztosítja az utánpótlás-hátteret két karizmatikus együttesünk számára. A Himes Néptáncegyüttes, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar számára. Ennek a két együttesnek is fontos, hogy egy biztos hátteret adó intézményre tud támaszkodni, ahol megfelelı szakmai színvonalon zajlik az oktatás, az İ sikereiknek az intézményünk jó mőködése a záloga. 7

136 IV. Pályázatok Az állami normatív támogatást, és a feladatellátáshoz szükséges egyre növekvı önkormányzati kiegészítést eddig minden évben sikerült pótolnunk pályázati kiegészítı támogatásokkal, melyek lehetıséget adtak arra, hogy a hangszerparkunk, illetve az oktatás egyéb tárgyi feltételei mennél jobban javuljanak. Ezek során elsısorban arra fektettük a hangsúlyt, hogy azokat a hangszereket, melyek javítása már gazdaságtalan, lecseréljük jó minıségő újakra, illetve több nagy értékő hiányzó hangszert vásároljunk, mely a tanulók további szakmai fejlıdését szolgálja. Ez a pályázati lehetıség a tavalyi évben megszőnt. Ezért keresünk olyan forrásokat, amelyek bevonhatók ennek a támogatási formának a kiváltására. A további terveink között szerepel a mozgáskultúra terem fejlesztése, valamint a szolfézsoktatás körülményeinek a javítása. Mindkét terem igen terhelt, hiszen a gyerekek és a használóik csoportosan veszik igénybe, ezért az állaga gyorsabban romlik. Ezek legalább belsı megújítása szükséges és mindenképp keressük rá a pályázati lehetıségeket is. Az elmúlt tanévben, egy erre a feladatellátásra is irányuló pályázatot nyertünk, melynek célja inkább szakmai tartalmi fejlesztésben, mint anyagi, eszközök beszerzésében volt mérhetı. A TÁMOP / számú pályázatunk keretében támogatást nyertünk zenei tehetséggondozásra, mely alkalmas volt arra, hogy a kiemelkedı munkát végzı tehetségeinknek emelt óraszámban tudtunk zongorakíséretet biztosítani, mely elısegítette a versenyeken való eredményesebb részvételt. Emellett két tábor megvalósítását tudtuk finanszírozni, ahol kurzusszerően, kiemelve a szakmaiságot, készítettük fel csoportjainkat, a jelentkezı zenét tanulókat a következı év szakmai munkájára. Ez a két tábor néptánc és trombitástábor volt. Összesen így a tehetséggondozásra Ft-ot tudtunk fordítani a pályázati keretbıl. Évrıl évre egyre nagyobb arányú a pályázati finanszírozás. Ez a modell több nyugtalanító tényezıt tartalmaz, az egyik legaggasztóbb, hogy ezek a lehetıségek általában egyszeriek, vagy egy szők idıszakra vonatkoznak. A bennünket érintı feladatok, viszont folyamatosak, így a hangszerek karbantartása is. 8

137 V. Kapcsolatok Eddig sikerült a település alapfokú oktatási- nevelési intézményeivel a jó együttmőködést megtartani a tekintetben is, hogy a különbözı foglalkozások ne legyenek átfedésben, és hogy a hangszeres, vagy más mővészeti órákat olyan idıpontra tegyük, hogy az ne zavarja az általános képzést. Ezt a jövıben is mindig egy év eleji egyeztetéssel eszközölni fogjuk. A jövıre nézve azonban aggasztóak azok a hírek, amelyek nagyban érintik ezt az intézményi formát. Eddig is nehéz volt az egyeztetés azokkal az intézményekkel, ahol egésznapos oktatás folyik, a tekintetben, hogy a tanulókat esetleg a tanítási szünetekben engedjék el mővészeti órákra. Eddig megoldottuk, ám az új köznevelési törvény az egész-napos iskola bevezetését írja elı. Bízunk abban, hogy a közoktatási intézményekkel rugalmasan meg tudjuk oldani ezt a kérdést. El kell gondolkodnunk azon, hogy a törvény értelmében az mindennapos testnevelést ki lehet váltani egyéb mozgásformákkal, mint például a tánc. Ennek e részleteit meg kell ismernünk, és az oktatási intézményekkel ezzel kapcsolatban egyezetéseket folytatni, hiszen ezzel könnyen lehetne a kapacitásainkat növelni, tehetséges fiatal pedagógusoknak munkahelyet biztosítani. A helyi oktatási intézményeken kívül más települések intézményeivel bizalmas, jó kapcsolatot ápolunk, így nyílhatott lehetıség arra is, hogy a Debreceni Kodály Filharmónia, és a Kodály Kórus vendégszerepelt intézményünkben, mely szereplést közös akarat szerink sőríteni fogunk, megnyitva a lehetıséget Balmazújváros klasszikus zenét tanuló és fıleg kedvelı közönségének, hogy helyben alkalma is legyen ilyen koncerteken részt venni. VI. Eredményeink A szervezési nehézségek ellenére anyagiakról szerencsére nincs szó igen sikeres tanévet zárt a mővészetoktatásunk (a részletek a mellékletben). Külön kiemelném azt a tényt, hogy az intézményünk méretéhez, növendékeinek számához mérten országosan is igen jók az eredmények, hiszen hasonlóakkal, csak az ezres létszámú iskolák büszkélkedhetnek. Az eredményeink közül pedig külön megemlítem, hogy Kertész Lívia és Bristyán Jázmin fuvola tanszakos növendékeink a VII. Jeney Zoltán fuvolaverseny országos döntıjébe jutott (hivatalos tanulmányi verseny), felkészítıik Tóthné Silye Magdolna és Bekkerné Mudri Beáta voltak. Gál Miklós tuba tanszakos, Péterszegi László, Szeifert Péter tenorkürt tanszakos növendékeink a X. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntısei voltak, 9

138 ahol Szeifert Péter II. helyezést ért el, felkészítıjük Nagy Sándor volt. A II. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedın Kovács Kíra II. helyezést ért el, felkészítıje Kun Katalin volt. A IX. Vass Lajos Népzenei Versenyen Rácz Edit Vivien, Szabó Fanni, Száva Genovéva, Száva Julianna Erzsébet, Török Viktória citera tanszakos növendékeink Arany Fokozat-ot szereztek, felkészítıjük Kovácsné Kenyeres Márta volt. A Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenyén Tóth Attila Dániel ezüst minısítést szerzett, felkészítıje Zsákai László volt. A 2011/2012-es tanévben Molnár Zsanett szaxofon tanszakos növendékünk felvételt nyert a Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakiskolába, tanára Zsuposné Novák Mariann volt. Az, hogy a felsorolt eredmények megvalósulhassanak, nagyban szükség van a pedagógusaink legmesszemenıbb szakmai odaadására, és felkészültségére, áldozatkészségére, mely túlmutat a tanórai foglalkozásokon, és kötelezı feladatok ellátásán. Ha nem lennének kellı képen motiváltak, akkor nem tudnánk több mint ezer alkalommal a városban történı különbözı eseményeken részt venni, nem történne harminc felvételi meghallgatás a diákjainkkal, nem hoznánk el megyei, és regionális fórumok majd összes díját, és országos megméretéseken nem szerepelnénk ilyen nagy sikerrel. A szakmai eredményeinket tekintve mindenképp bízunk a jövıben, és e képzési forma létjogosultságában. Ezt a jövıbe vetett bizalmat igazolja az is, hogy a 2011/2012-es tanévtıl a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet is viselhetjük. Tóth János igazgató Balmazújváros, szeptember 6. 10

139 MELLÉKLETEK 11

140 A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok Tanulók teljes létszáma: B tagozatos növendék: 8 fı Zenemővészeti ág: 255 fı Táncmővészeti ág: 55 fı Bristyán Jázmin fuvola Dézsi Benedek tenorkürt Kétszakos tanulók: Kertész Lívia fuvola Zenemővészeti ág: 5 fı Kovács Kíra Vilma trombita Táncmővészeti ág: 8 fı Molnár Zsanett szaxofon Szabó Fanni népi hegedő Más mővészeti iskolába is jár: 0 fı Szeifert Péter tenorkürt Megoszlás iskola szerint: Tar László Óvoda (6 év feletti) 0 fı Kétszakos növendék: 13 fı Általános iskola 250 fı Középiskola 47 fı 1. szak 2. szak Fıiskola/egyetem 0 fı Csiha Linda néptánc szintetizátor Eszenyi Nikolett ütı néptánc népi hegedő 297 fı Eszenyi Titanilla klarinét zongora Fekete Vivien zongora néptánc Megoszlás életkor szerint: Györfi Levente ütı néptánc 18 év alatti tanulói jogviszony 295 fı Harangi Boglárka gitár néptánc év közötti tanulói jogviszony 2 fı Kovács Kíra Vilma trombita néptánc év közötti hallgatói szintetizáto 0 fı Nagy Lívia jogviszony r néptánc 22 év feletti 0 fı Nagy Noémi Zsófia gitár néptánc Radócz Zsombor trombita néptánc 297 fı Silling Dorottya szintetizáto r néptánc Szilágyi Fanni néptánc szintetizátor Normatívára jogosult létszám: Tar Gergı néptánc citera Zenemővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás 0 fı 250 fı Táncmővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás 0 fı 47 fı 12

141 Eredményeink Zenemővészeti középiskolába felvételt nyert tanuló Molnár Zsanett szaxofon Zsuposné Novák Marianna VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Területi válogató (Debrecen) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna országos döntıbe jutott Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta országos döntıbe jutott VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Országos döntı (Kaposvár) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenye Debrecen ( ) Juhász Panna Mihály Katalin Nemes Máté Mihály Katalin Tar Annamária Mihály Katalin Blága Andrea Zsákai László Tóth Attila Dániel Zsákai László Ezüst minısítés X. Országos Mélyrézfúvós Verseny Területi válogató (Debrecen) Dézsi Boglárka tenorkürt Vargáné Koroknai Vera Dézsi Benedek tenorkürt Kun Katalin Gál Miklós tuba Nagy Sándor országos döntıbe jutott Péterszegi Balázs tenorkürt Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott X. Országos Mélyrézfúvós Verseny Országos döntı (Kiskunfélegyháza) Gál Miklós tuba Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor 2. helyezett III. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedı Kovács Kíra - népi ének Kun Katalin 2. helyezett IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny regionális elıdöntı - Vésztı Földesi Lilla népi hegedő Kovácsné Kenyeres Márta Török Luca citera Kovácsné Kenyeres Márta Arany fokozat Rácz Edit Vivien citera Kovácsné Kenyeres Márta 13

142 Szabó Fanni citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Genovéva citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Julianna Erzsébet citera Kovácsné Kenyeres Márta Török Viktória citera Kovácsné Kenyeres Márta IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny középdöntı - Derecske Rácz Edit Vivien citera Kovácsné Kenyeres Márta Szabó Fanni citera Kovácsné Kenyeres Márta Száva Julianna Erzsébet citera Kovácsné Kenyeres Márta Török Viktória citera Kovácsné Kenyeres Márta Hangszeres tanulmányi verseny I. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Péterszegi Balázs tenorkürt Nagy Sándor II. helyezett Dobi Dóra furulya Kun Katalin III. helyezett Tar István Dávid trombita Kun Katalin II. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Kertész Lívia fuvola Tóthné Silye Magdolna II. helyezett Szarvas Norbert Tibor ütı Sós Tibor III. helyezett Nagy Boglárka fuvola Bekkerné Mudri Beáta III. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Bristyán Jázmin fuvola Bekkerné Mudri Beáta II. helyezett Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor III. helyezett Nagy Dániel ütı Sós Tibor IV. korcsoport Helyezés Név Hangszer Tanár I. helyezett Tar László ütı Sós Tibor II. helyezett Tar Boglárka Csilla fuvola Tóthné Silye Magdolna III. helyezett Tóth Magdolna cselló Zsákai László Kiemelt I. Bristyán Jázmin fuvola Bekkerné Mudri Beáta 14

143 Szám: 124/2012 Tárgy: évi beszámoló Hiv. szám: /2012. Ügyintéző: Báthory Péter pk. : 20/ Balmazújváros Város Jegyzője 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Dr. Veres Margit részére Tisztelt Jegyző Asszony! Mellékelten megküldöm a balmazújvárosi Tűzoltóság évi beszámolóját további szíves használatra. Balmazújváros, Báthory Péter parancsnok Készült: 2 példányban Egy pld: 4 oldal Melléklet: a Tűzoltóság évi beszámolója Kapja: 1. Balmazújváros Város Jegyzője ben, eredetiben 2. Irattár

144 Szám: 124/2012/melléklet A balmazújvárosi Tűzoltóság évi beszámolója. Az elmúlt év nehéz gazdasági helyzete a tűzoltóságra is rányomta bélyegét, ennek ellenére a Tűzoltóság a tőle elvárható módon, felelősséggel végezte Tűzoltási Műszaki Mentési tevékenységét. Személyi Állomány 2011.január 01-én, megbízott parancsnok irányításával, 16 fő tűzoltóval, 24/48 váltásos munkarendben, állandó rendkívüli készenléti szolgálat ellátással biztosítottuk a zavartalan működést februárjától 2 fő közfoglalkoztatottal gyarapodott állományunk Április 09-től változott a megbízott parancsnok személye ben 3 fő munkaviszony a szűnt meg, közös megegyezéssel, ezért 3 felvételére került sor. Az előírásoknak megfelelően minden dolgozó részt vett foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. A májusban megtartott közgyűlésen sor került az elnökség tagjainak tisztújítására, valamint 6 tag felvételére. A Debrecenben megrendezett Megyei Tűzoltónapon az állományból 5 fő részesült elismerésben. Képzés Az állomány képzését folyamatosan próbáljuk az előírásoknak megfelelő szinten tartani. A véges anyagi kereteken belül számos eredményesen elvégzett képzéssel zártuk az évet. 4 fő 40 órás alaptanfolyam, 1 fő külterületi fakitermelői, 1 fő belterületi fakitermelői, 3 fő 640 órás alapfokú tűzoltó, 5 fő tűzvédelmi szakvizsga követelményeit teljesítette eredményesen. Illetve 1 fő tűzvédelmi előadói képzésben vesz részt Augusztusától Tűzvédelmi Szakvizsga szervezői regisztrációval rendelkezünk, melynek köszönhetően több sikeres oktatást szervezhettünk. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott kiképzési tervnek megfelelően havi rendszerességgel helyismereti foglalkozást hajtottunk végre, soron kívül beiktatva a rengeteg veszélyt rejtő Balmazújváros-Lászlóházán található egykori működő veszélyes anyagtároló telepet, melyre hatósági kíséretet biztosított a szakmai felügyelet. Több alkalommal jártunk a TIG nagyháti telepén, ahol ellenőriztük a tűzoltás feltételeit, vízkivételi próbákat, szivattyúkezelői gyakorlatokat végeztünk. Gyakorlat tervünknek megfelelően negyedévente begyakorló gyakorlatot, és 2 alkalommal parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk a három szolgálati csoport összevonásával. A szakmai felügyelet által feltárt hiányosságokat minden esetben pótoltuk.

145 Tájékoztatás, felvilágosítás A tűzoltóság minden városi rendezvényen jelen volt, illetve képviseltette magát. Számos óvodai, iskolai bemutatót tartottunk, eleget tettünk civil felkéréseknek. A lakosság részére szezonális aktualitású sajtóközleményeket tettünk közzé a helyi havilapban, illetve a szintén ebben az évben elkészült weblapunkon, amely naprakész tájékoztatást tesz lehetővé. Baleset szimulációs mentési bemutatót szerveztünk a Rendőrség, Mentők, Magyar Vöröskereszt, Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat bevonásával. Háztartási tüzekre hívtuk fel a figyelmet konyhai tűz keletkezésének, oltásának bemutatásával. Hagyományosan megrendeztük a Tűzoltó Horgászversenyt és a Tűzoltóbált. Képviseltük városunkat a más tűzoltóságok által szervezett szakmai és sport versenyeken Komádiban, Debrecenben, Egyeken, Sápon, Hajdúszoboszlón ahol csapatunk eredményesen szerepelt. Technikai, felszereltség Felszerelésünket folyamatosan karbantartjuk, felülvizsgáltatjuk. Szerelési, javítási munkákat jórészt saját magunk végezzük, így az üzemképtelen napok számát és a költségeket minimalizáltuk. A tűzoltóság technikai állományába tartozó 2 éves Mercedes és a 22 éves IFA gépjárműfecskendő állapotának megóvására egyaránt odafigyelünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Augusztus 20. előtti napokban a hortobágyi rendezvénybiztosításra elkészült IFA teljes fényezése. Mindez, köszönhetően az állomány lelkes, hajnalokig tartó munkájának, anyagköltségen valósult meg. Járműveink számát gyarapította az év végén vásárolt utánfutó, melynek fontos szerepet szántunk a kocsi kiállítások, hagyományőrző versenyek alkalmával. Pályázatok 2011-ben lehetőségünk nyílt pályázat beadására, a városvezetés támogatásával. Élve a Hortobágy Leader közösség nyújtotta lehetőséggel a tűzoltóság Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás néven közel 15 mft összköltségű, 100%-ban támogatott pályázatot nyújtott be. Pozitív elbírálás esetén megvalósulhat a helyi múzeum udvarán található egykor helyben használt 3 db tűzoltókocsi, lőcsös szekér, hintó, katonai sterilizáló kocsi teljes restaurálása, amely majdani rendezvényünk alapja.

146 Tűzoltás, Műszaki Mentés év vonulási statisztikája havi, település szerinti bontásban Hónap Öss. Tűzeset Műszaki Mentés Téves Jelzés Vaklárma Összesen Hortobágy Segítséggel A beavatkozások 96,4 % önállóan oldottuk meg, amelyekből 11,71% Hortobágy közigazgatási területén történtek. Jelentősebb káreseteink: halálos kimenetelű vonatbaleset 2011 nyarán esőzés okozta hosszan tartó belvízvédekezés III. kiemelt tűzeset Balmazújváros, Báthory Péter parancsnok

147 Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros évi munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

148 B E S Z Á M O L Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 12-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRİL A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselıtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély, december 31-ig lakásfenntartási támogatás.

149 A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport dolgozói végzik 7 fıvel. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt években éves szinten db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben db, 2008-ban db, 2009-ben db, 2010-ben db, 2011-ben db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben a jogorvoslati kérelmek száma elenyészı, 2011-ben csak 2 fellebbezés érkezett. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Nyugdíjminimum változása nyugdíjminimum 2

150 1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer augusztus 31. napjával megszünt, s egyben módosult formában szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) 4. -a is újraszabályozásra került. A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft-ot). A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 260%-át nem haladja meg, valamint lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet. Mindkét támogatás esetében vizsgálni kell a háztartás vagyoni helyzetét, ezért a kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása kötelezı. A vagyonnyilatkozatokat családonként külön-külön kell kitölteni, a kérelemhez annyi nyilatkozat csatolása szükséges, ahány család a háztartásban együtt lakik. Vagyonnak minısül az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének harmincszorosát meghaladja vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A kérelmek elbírálása során az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége háztartásnak számít. A támogatások egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500,-Ft. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben) 1500 háztartás normatív helyi 3

151 A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben) háztartás Normatív Helyi Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) évben - normatív alapon 1146 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 557 háztartás ,- Ft, 2.) évben - normatív alapú támogatásban 1263 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 369 háztartás ,- Ft, 3.) évben - normatív támogatásban 1074 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 477 háztartás ,- Ft, 4.) évben - normatív támogatásban 1138 háztartás ,- Ft, - helyi támogatásban 485 háztartás ,- Ft. 5.) évben - normatív támogatás 1127 háztartás ,- Ft, - helyi támogatás 444 háztartás ,- Ft, 6.) évben - normatív támogatás 1466 háztartás ,- Ft, - helyi támogatás 395 háztartás ,- Ft összegben került megállapításra. Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján január1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb március 31-ig folyósítható. Ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának 4

152 megszüntetésérıl gondoskodni. Tekintettel arra, hogy szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. A lakásfenntartási támogatás megállapítása január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. 2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme. Átmeneti segélyezési esetek száma évenként esetek száma létszám A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A és évi évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztırészlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes 5

153 bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb évben 2860 fıt tudtunk vendégül látni. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti évben a legolcsóbb temetkezés költsége ,- Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetési rendeletében elfogadott évben 151 fı részére került megállapításra temetési segély összesen ,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása fı ) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe 6

154 vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (VI.21.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez) évben 91 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely ,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 7. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában évben 3 gyermek részesült. 7.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást január hónapban 658 fı, szeptember hónapban szintén 658 fı tanuló részére állapítottunk meg januárjában 721 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester 7

155 II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság szeptember 1-tıl augusztus 31-ig 203 határozatot hozott, melybıl 29 saját hatáskörben hozott döntés, és 174 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a PMK Bizottság hatáskörébe tartozik a eft nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvétele, cseréje, önkormányzati ingatlanok és helyiségek határozatlan és határozott idejő bérbeadása, kivéve a lakásingatlanokat és a mezıgazdasági hasznosítású ingatlanokat, az 500 eft feletti egyedi ingó vagyon adásvétele, a 200 eft feletti egyedi értékő ingó vagyon térítés nélküli átadása, továbbá a 100 eft alatti nettó értékő behajthatatlan követelés törlése. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Biztoság összesen: 203 határozatot hozott, ebbıl 29-et saját, 174-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére sövény- és fatelepítés támogatása tárgyában. A Halomalja Kft. haszonbérleti szerzıdésének módosítása tárgyában. A Veres Péter u. 1. szám alatti ingatlan elıtt lévı közterületbıl árusító pavilon területbérlete tárgyában. A évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók, valamint vízi növények irtására. Autóbuszgarázs bérlıjének kiválasztása tárgyában. Az emlék-erdı erdı felújítási kötelezettsége tárgyában. A Kossuth tér 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény bérbeadása tárgyában. A Debreceni u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévı bérlemények hasznosítása tárgyában Volt folyékony hulladék lerakó bérleti díj módosítása tárgyában 8

156 A Balmazújváros Sport Kft. kérelmei tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújvárosi Városi Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában. Javaslatot tett a városi piac díjszabása tárgyában. Javaslatot tett az Önkormányzat tulajdonában levı ingatlanok értékesítésével kapcsolatban. Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelet és a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. -a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, július hónaptól kezdıdıen Kis Csaba helyett Szabóné Sándor Judit segíti a Bizottság munkáját. Az SZMSZ 20. (10) bekezdése alapján Bizottságunk évi munkatervét - a Képviselı-testület évi munkatervére figyelemmel - a 9/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (2011. októbertıl kezdıdıen augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 13 alkalommal ülésezett és 111 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 101, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 10. Ez utóbbi határozatokat a bizottság az egyesületek és szervezetek támogatására kiírt pályázatok (a Képviselıtestület 7/2012. (I. 30.) számú határozatának megfelelıen), a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok odaítélése, valamint az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon kiutalt lakások cseréje tárgyában hozta. Önkormányzatunk évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Csak a tavalyi évben 104 pályázat érkezett, melybıl 103 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Egy pályázónak az elutasítására azért került sor, mert a képzési keretidıt túllépte, ezáltal nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 9

157 A saját hatáskörben hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Balmazújvárosi Általános Iskola, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl szóló beszámolójáról, a Balmazújvárosi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervérıl, az önkormányzat és intézményei évi költségvetése tárgyában, az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2012/2013. nevelési évre/tanévre vonatkozóan az óvodai és iskolai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 7) pontja szerint véleményezte az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában, valamint az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában készült elıterjesztéseket. 5.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosítása, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletének módosítása, az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X.28.) számú rendeletének módosítása, az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása, az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, szakember elhelyezés keretében bérbe adott lakás lejáró bérleti szerzıdésének meghosszabbítása tárgyában. elfogadásra javasolta: a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, 10

158 a polgárırség évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Szarvas Endre sk. bizottsági elnök Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében évben változás történt, Varga Jánosné képviselı helyett május 22-tıl Szarvas Endre segíti a Bizottság munkáját. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására, elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem, véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését, ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét, javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére, vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására, a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenırzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl, a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása, döntés a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2011. szeptember 14.) óta 22 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2011-ben 8 ülésen 45, 2012-ben 14 ülésen 49 határozatot hozott a bizottság. 11

159 A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában, a fürdı elnevezése tárgyában, az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 22 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény 10/A. rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottságvéleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, szeptember 07. Dr. Tiba István polgármester 12

160 Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat évben végzett eddigi munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen/ szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület segítségnyújtását, s egyben meghívni Önöket a szeptember napon megrendezésre kerülı,,sváb találkozó címmel szervezendı rendezvényünkre. Balmazújváros, szeptember 07. Tisztelettel: Kerekes Péter NNÖ elnöke

161 Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának évben végzett eddigi tevékenységérıl január 19-tıl Német Kisebbségi Önkormányzatunk elnevezését Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnevezésre változtattuk a égek jogairól szóló törvény hatálybalépése tárgyában a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 159. (1) bekben foglaltak alapján. - A 2/2012. ( ) NNÖ határozattal a évi költségvetést 555 e Ft fıösszeggel fogadtuk el. - Megrendezésre került a VI. sváb farsangi mulatság február 11-én, melynek bevételét közösségi házunk építésére fordítottuk. - Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot ebben az évben is a Debreceni és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal, de meghívásunk ellenére,,rendkívüli testületi ülésünkön nem jelentek meg. - Az iskola igazgatója Zsuposné Juhász Margit és a német,,tagozat szakmai irányítója Katona Mária pedagógus nyújtott tájékoztatást képviselı testületünknek februárban.,,a magyar - német két tannyelvő oktatás városunkban a 2008/2009-es tanévben indult be tehetséggondozó szándékkal, felmenı rendszerben. cél az volt, hogy minél több elsı osztályos gyerek, szülı számára, - hiszen ebben a korban még nem a diák választ nyelvet, - tegyük vonzóvá a német nyelvet. Ma már 108 tanuló heti 5 alapórában mondókákon, meséken, dalokon keresztül ismerkedik a nyelvvel. Ezen felül heti 1-1 órában ének-zenét, technikát, rajzot, késıbb környezetismeretet tanulnak németül. beszélgetés mellett képviselıinknek és vendégeinknek rendhagyó módon bemutatkoztak a 4.osztályos diákok is, akik verssel, énekkel bizonyították számunkra német nyelvő jártasságukat. Azt hiszem, hogy mi, felnıttek, akik már csak szófoszlányokat és a hagyományos étkek egy pici töredékét ismerjük, igazán fontosnak tartjuk a nyelvhasználat biztonságos elsajátítását, és irigykedve hallgattuk a diákok mősorát. - Az obersatufeni cserediák kapcsolat idıpontjául a Német Nemzetiségi Önkormányzat a július 26.- augusztus 1. közötti idıszakot fogadta el, alkalmazkodva a vendéglátók kéréséhez. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala és Polgármester úr a program finanszírozásához nagymértékben hozzájárult a diákok befizetései mellett. A éves korosztályú fiatal csapatunknak alkalma volt a tájak, városok, szokások megismerése mellett a nyelvhasználat gyakorlására is, hisz voltak közös programok a magyar német fiatalok részére. - Pozsonyi József nyugalmazott múzeumigazgató, genealógus több alkalommal tartott elıadást nyilvános és kihelyezett ülés keretében a németfalusiak betelepülése városunkba, s ezen családok 1800-as évekre visszamenı családfakutatásáról. Az ünnepi könyvhét alkalmából került bemutatásra az I. kötet, melynek költségeit Pozsonyi József és a német közösség tagjai magánadományokból finanszírozták. A 200 példányszámban megjelenı könyv kiadása az anyakönyvek megırzése az utókornak reményeink szerint nagyban segíti majd a további kutatásokat, erısíti az ıseiket meglelıkben a származástudatot, felélénkíti a balmazújvárosi gyülekezet és a testvérgyülekezetek (Soltvadkert, Svábolaszi, Újléta, Szemlak) ma élı leszármazottai közötti kapcsolatot, megkönnyíti a családkutatást és egyéb tudományos kutatásokat, és sokaknak nyújt majd örömet forgatása. Német Nemzetiségi Önkormányzatunk és a Németfalusiak Egyesületének mőködését, közösségi életét ezen tudományos munka mindenképpen elımozdítja, segíti. - Nemzetiségi Önkormányzatunk munkájában legnagyobb nehézséget az elnyert, - de természetesen, mint ahogyan az szokásos utófinanszírozásozott pályázat okozza. A Generál Magyarország Kft.-vel megkötött szerzıdés értelmében az építési munkák elsı ütemét a vállalkozás elvégezte, kiszámlázta, így július 14-én részére átutaltuk a Ft-ot. A kifizetést csak úgy tudta önkormányzatunk teljesíteni, hogy részünkre kamatmentesen biztosítottak velünk szimpatizáló, avagy közösségünkhöz tartozó magánemberek kölcsönt. Talán erınkön felül vállaltuk, hogy a kölcsönszerzıdések alapján még ebben az évben

162 ,,visszafizetjük részükre azt az összeget, melyet számunkra biztosítottak, hisz az elnyert pályázati összeg lehívásához, majd annak,,kifizetéséhez, avagy mondhatjuk visszaadásához csak ilyen módon juthatunk hozzá. Talán a tisztelt képviselı testület is megérti, hogy egy 16 millió forintos beruházást igen nehéz kivitelezni úgy, hogy csak mőködési bevétele van nemzetiségi önkormányzatunknak. A beruházáshoz szükséges önerıt (közel 6 millió Ft) és a közösségi ház megépítésére elnyert 10 millió Ft lehívását elıfinanszírozásként kell elıteremtenünk olyan gazdasági környezetben, ahol egyetlen bank sem ad hitelt,,nemzetiségi önkormányzatok részére. Ezt igen nehéz szívvel írom le Önöknek, akik telek tulajdon átadással segítették német közösségünket, de az utóbbi hónapok munkájának java részét, a pénzügyekkel kapcsolatos tárgyalásaink teszik ki. - A nemzetiségek jogairól szóló törvény a mi képviselıi munkánkban is megköveteli most már az elıterjesztések készítését, a jegyzıkönyvek megküldését felsıbb szerveknek. Be kell vallanom, hogy ezeket a Polgármesteri Hivatal jegyzıje és kollégáinak segítsége nélkül nem tudnám elvégezni. Ezért beszámolóm kapcsán is szeretném megköszönni segítségüket, hisz mindennemő kérdésünkkel, kérésünkkel fordulhatunk hozzájuk. Balmazújváros, szeptember 07. Kerekes Péter NKÖ elnöke

163 Határozati javaslat A Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István sk. polgármester

164 Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat év elsı félévében végzett munkájáról. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, szeptember 7. Tisztelettel: Rácz József RNÖ elnöke

165 Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elsı félévben végzett tevékenységérıl január 19. napján a nemzetiségi önkormányzat elfogadta a évi költségvetését, az általános mőködési támogatás ,- Ft összeggel került megállapításra. A korábbi évekhez képest a feladatalapú támogatás is megállapításra került, amely összege ,- Ft. A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a alapján évben önálló költségvetési szervvé vált, saját bankszámlával, adószámmal rendelkezik. A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata február 15. napján módosításra került. A március 20. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót július 7. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között együttmőködési megállapodás kerüljön megkötésre augusztusában a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat jótékonysági horgászversenyt rendezett a balmazújvárosi roma gyerekek részére, a rendezvény népszerőségére tekintettel a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat azt tervezi, hogy a jövıben minden évben megrendezi ezt a jótékonysági eseményt augusztus 30. napján Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı átdolgozott Pedagógiai Programjának módosítását. Balmazújváros, szeptember 7.. Rácz József RNÖ elnöke

166 Határozati javaslat A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

167

168

169 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének TERVEZET! /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete az alábbi 8/A. -sal egészül ki: Gyógyfürdıellátás támogatása 8/A. (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V.18.) EüM. rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képzı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetendı összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához. (6) A támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntéshozatalt követı 10 napon belül átutalja a Balmazaqua Kft. számlájára. (1) E rendelet október 1-én lép hatályba. Balmazújváros, szeptember 6. Záró rendelkezés 2. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

170 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/ FAX: Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott.. Születési név:... Születési hely: születési idı:..... Anyja neve: TAJ szám: 4060 Balmazújváros, szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám: Balmazújváros, 20. aláírás Szem.ig.szám:. Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem.

171 Balmazaqua Kft Balmazújváros, Iskola köz 18. I G A Z O L Á S Igazoljuk, hogy..(sz: (sz.hely, idı):..(anyja neve): Balmazújváros, szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés Egységár Felvett Összeg kezelés szám Medencefürdı..Ft db Ft Iszapkezelés..Ft db Ft Súlyfürdı..Ft db Ft Szénsavas fürdı..ft db Ft Villanykádfürdı..Ft db Ft Víz alatti vízsugármasszázs..ft db Ft Víz alatti gyógytorna..ft db Ft Gyógymasszázs..Ft db Ft Gyógyúszás..Ft db Ft Balmazújváros, 20 aláírásra jogosult

172 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A januárban elfogadott, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú helyi rendelet a magasabb szintő jogszabályok miatt módosításra szorul. Az államháztartásról szóló törvény változása miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adószáma, bankszámla száma külön vált, ezért a 4. (1) pontjában a Polgármesteri Hivatalának megjelölés helyett az Önkormányzata megjelölés a megfelelı. Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény 49. (5) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok képviselı-testületeinek, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. Ezért a rendelet preambulumában a hivatkozást is meg kell változtatni. A rendeletben meg kell bízni a Jegyzıt az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl, mivel arról a törvény nem rendelkezik. A 2. (2) pontja az elfogadott díjtételek miatt nem tartalmaz eltérést az (1) ponttól, így az törölhetı. Balmazújváros, szeptember 03. Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

173 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (..) számú rendelete az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1). bekezdésében, valamint az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló1998. évi XXVIII. tv. 49. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. A Rendelet 2. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyére: Az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl a Polgármesteri Hivatal Jegyzıje intézkedik. szövegfordulat lép. 2.. A Rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ebrendészeti hozzájárulást a kötelezett tárgyév október 30. napjáig köteles megfizetni Balmazújváros Város Önkormányzatának mindenkori számlaszámára, a kötelezett választása szerint készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással, a tárgyév szeptember 30-ig megküldött értesítés alapján. Záró rendelkezések 3.. Ez az önkormányzati rendelet szeptember 13. napján lép hatályba. Balmazújváros, Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetve: Dr. Veres Margit jegyzı

174 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 12-én tartandó ülésére likviditási terv elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetésének elfogadásakor az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a) pontja alapján elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzat felhasználási tervét. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 78. (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésérıl likviditási tervet kell készíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek ide értve az idıszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is alapul vételével havi bontásban tartalmazza a teljesíthetı kiadásokat. A likviditási tervet minden hónapban felül kell vizsgálni. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 155/2012. (V. 23.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek likviditási tervét, mely januártól április hónapokra vonatkozóan a teljesített adatokat tartalmazzák, a májustól december hónapokra vonatkozóan a várható adatok szerepeltek a tervben. Az azóta eltelt idıszakban ténylegesen teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével elkészítettük az aktualizált likviditási tervet, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Likviditási terv elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 78. (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek a likviditási tervét elfogadja. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

175 Balmazújváros Város Önkormányzat évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtıl kapott támogatás 0 7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

176 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 0 9. Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

177 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

178 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

179 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás 0 9. Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

180 Balmazújvárosi Általános Iskola évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

181 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi likviditási terv Bevételek ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 8. Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı, Átfutó, Kiegyenlítı Záró pénzkészlet Kiadások Összesen (12-23)

182 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 12-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 434/09/2012. ügyszámú határozatában a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Balmazújváros Strandfürdıbıl évben kibocsátott szennyvízzel okozott vízszennyezés miatt bírságot vetett ki. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti tervében a vízminıség védelmének megvalósítására forrás nem áll rendelkezésre. Ezért kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához. A Képviselı-testület az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 14/2009. (VI. 05.) számú rendeletének 3. (2) bekezdésére tekintettel a környezetvédelmi alap elkülönített számlán rendelkezésre álló összegbıl a rendelet 3. (4) c. pontja alapján ,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez a társaság részére megállapítani és átutalni szíveskedjen a Tisztelt Képviselı-testület. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla terhére ,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez forrást biztosít. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: szeptember 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, szeptember 05. Dr. Tiba István polgármester

183 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Igazgatója az elıterjesztés mellékletét képezı támogatási kérelemmel fordult Jegyzı Asszonyhoz, ezáltal a Tisztelt Képviselı-testülethez. Az intézmény a TÁMOP A-12/1 kódszámú Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére címmel kiírt pályázatra kíván programot benyújtani. A szakképzési törvény szeptember 1-jétıl az iskolai rendszerő képzésben kötelezıen elıírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati szakközépiskolai szakképzés bevezetését. A pályázati felhívás szerint jelen pályázati konstrukció A komponense keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatják, a 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetés elıkészítését vállaló, innovációra kész szakképzı intézmények részesülhetnek támogatásban (ebben az esetben a pályázatok benyújtása tól ig lehetséges), B komponens keretében az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetését támogatják (ebben az esetben a pályázatok benyújtása tıl ig lehetséges). A pályázat feltétele, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, hogy - a megjelentetett szakképzési tantervi ajánlásokból - mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában (a fenntartói nyilatkozat az elıterjesztés mellékletét képezi). A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl. A pályázat megvalósítása az Igazgató Úr által beterjesztett kérelem szerint az alábbiak alapján történik: I. A komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: ), kımőves és hidegburkoló (OKJ: ) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: ), eladó (OKJ: ) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: ) I. B komponens -3 osztályban, 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: ), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: ), szakács (OKJ: )

184 Amennyiben a Képviselı-testület, mint fenntartó támogatja az intézmény pályázaton történı részvételét, javasoljuk az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírásával az önkormányzat nevében eljáró polgármestert megbízni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét támogatja. Ezzel egyidejőleg a pályázat megvalósítását az alábbi szakképesítések vonatkozásában és osztályok számában engedi indítani: I. A komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: ), kımőves és hidegburkoló (OKJ: ) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: ), eladó (OKJ: ) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: ) II. B komponens -3 osztályban, - 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: ), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: ), szakács (OKJ: ) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírására. Határidı: szeptember 14. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

185 A FENNTARTÓ NYILATKOZATA A BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL Alulírott (név), mint a. (fenntartó szervezet megnevezése, székhelye, adószáma) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a TÁMOP A-12/1 számú Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázati kiírás keretében... (pályázó intézmény neve, székhelye) a.. című pályázat benyújtását és a projekt megvalósítását támogatom a...(intézmény neve) intézményre vonatkozóan. Továbbá nyilatkozom, hogy a következő új típusú szakképesítéseket indítja az intézmény a 2012/2013-as tanévben: Sorszám Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés/ részszakképesítés/szakképesítésráépülés megnevezése Szakmacsoport megnevezése Az új típusú szakképesítésekkel indított osztályok száma..darab. Kelt.:.,.. Fenntartói aláírás P.H.

186 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZİ H 4060 Balmazújváros, Batthyány u Tel: / , 52/ Fax: / Weboldal: Iktatószám: 40/2012. Hivatkozási szám: - Tárgy: Elıterjesztési kérelem Melléklet: - Ügyintézı: Novákné Faragó Anikó BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA dr. Veres Margit jegyzı részére Balmazújváros Kossuth tér TISZTELT JEGYZİ ASSZONY! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı benyújtja pályázatát a TÁMOP A-12/1 Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére címő pályázatra. A pályázat feltétele a pályázati útmutató B6 fejezete alapján -, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában. A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl sem a megvalósulási, sem a fenntartási idıszak alatt. A pályázat megvalósítása az alábbiak alapján történik: I. A komponens - 3 osztályban, - 5 szakképesítést érintve a) 1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: ), kımőves és hidegburkoló (OKJ: ) b) 1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: ), eladó (OKJ: ) c) 1/9. f. osztály: pincér (OKJ: ) II. B komponens - 3 osztályban, - 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: ), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: ), szakács (OKJ: )

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 1. szám (jan-febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről

T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről T Á J É K O Z T A T Ó a jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. (3)

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben