Városfejlesztési Bizottságának április 19-én megtartott ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl."

Átírás

1 Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné Bizottsági tag Csere Andrea Bizottsági tag valamint Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı Kalász Zoltán alpolgármester Csonka Ágota Pénzügyi vezetı Velner János Hatósági irodavezetı Gáspár László referens Ila Istvánné jegyzıkönyvvezetı a Polgármesteri Hivatal részérıl, Szalai Tünde a Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetıje, Koós Mariann a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıje, Pongrácz Ilona a Lukács Károly Városi Könyvtár vezetıje, Hujber Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetıje, Dr. Balázs Lajos a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ vezetıje. Távol maradt: Vadasfalvi János és Szabó Zoltán bizottsági tagok igazoltan. Varga Kálmán a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes mivel azon 3 bizottsági tag megjelent az ülést megnyitja. Javaslatára a Bizottság az írásos meghívó szerint tárgyalja a napirendeket, mellyel a Bizottság egyhangú (3 igen) szavazattal egyetért az alábbiak szerint: 1) évi költségvetési rendelet módosítása 2) Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról 3) Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (02.14) önkormányzati rendelet módosítása 4) Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésrıl szóló rendelet módosítása 5) Rendeletalkotás a víziállások létesítésének helyi szabályairól 6) Beszámoló a gazdálkodás átmeneti vitelérıl szóló rendelet végrehajtásáról

2 7) Tájékoztató a város anyagi helyzetérıl, kintlévıségeirıl, kifizetetlen számláiról 8) évi belsı ellenırzési tapasztalatokról beszámoló 9) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 10) Szociális bérlakások állapotfelmérése 11) Balatonlelle és Környéke Mentı Alapítvány támogatási kérelme 12) Beszámoló a Közterület-fenntartó Szervezet tevékenységérıl. Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Nyári ügyeleti rendszer megszervezése 13) Felkészülés a turisztikai szezonra 14) Varba Béla Városi Kulturális Központ évi nyári programjai 15) Balatonboglár fennállásának 800 éves ünnepségsorozatának programterve 16) Elıvásárlási jog gyakorlása BAHART részvények tekintetében 17) Elıkert használatra kérelem ( 5-ös üzletház ) 18) Közterület-használati kérelem dinnyeárusításra 19) Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló 20) Pályázat energiatakarékossági beruházásra 21) Kérelem kerti csap elhelyezésére a temetıben 22) MÁV Zrt. közmunka és felújítási programjában önkormányzati együttmőködés lehetısége 23) A város forgalomtechnikai szabályozásának felülvizsgálata 24) Jókai sétány szennyvízhálózat integrálása a városi szennyvízhálózatba 1) évi költségvetési rendelet módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet Jegyzı 65/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata 1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyetért azzal, hogy a Képviselı-testület a 291/2010. (X.21.) Kt. sz. határozatában módosítsa a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ célellenırzését. 2) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület kérje fel a polgármestert, járjon el a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Hivatalánál, hogy a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központnál a belsı ellenır végezze el évben célellenırzésként a évi pénzmaradvány felülvizsgálatát, elszámolását, felhasználását. 3) A Bizottság a évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 2

3 66/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (II.15.) Kt. sz. rendelet-módosítással egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 2) Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Bors Miklósné bizottsági tag A maga részérıl javasolja elfogadni a zárszámadási rendeletet, viszont szeretné felhívni a figyelmet melyet már tavaly is elmondott ennek kapcsán -, hogy sokkal pontosabban kell tervezni, mert az nem igaz, hogy az önkormányzati alapilletményt nem lehet forint pontossággal kiszámolni. Megjegyezni kívánja, hogy az önkormányzati képviselık illetménye 19 millió forintban van meghatározva, itt viszont 14 millió forint körül van a felhasználás. 67/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a költségvetés évi végrehajtásáról készített írásos elıterjesztéssel egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 3) Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (02.14.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 3

4 Varga Kálmán a Bizottság elnöke Az elıterjesztés arról szól, hogy az Ügyrendi Bizottság kezdeményezte az SZMSZ módosítást oly módon, hogy elızetes bizottsági tárgyalás nélkül nem vehetı fel rendkívüli ülés napirendjére elızetes bizottsági tárgyalást igénylı elıterjesztés. Ezzel kapcsolatban tudni szeretné, ki fogja megmondani, melyik az az ügy, amelyiket fel kell venni, és melyiket nem kell. A másik, hogy két héttel korábban kell kiértesíteni az érintett külsı bizottsági tagokat. Amennyiben idıközben bejön egy ügy, akkor az már nyilván 2 héttel tolódni fog. És a rendkívüli testületi ülést a szakági bizottság elızetes ülésének kell lennie. Az a véleménye, hogy a polgármesternek legyen joga rendkívüli ülést összehívni ebben az esetben és a város érdekeit bármily módon érinti. Ne kelljen ilyen fajta megkötést hozni. Eddig minden jól mőködött. Mészáros Miklós polgármester Az élet nyilván hoz olyan szituációt, amikor össze kell hívni a Képviselı-testületet, azonban ez nem kötelez a döntésre. Tehát ha a testület akkor úgy gondolja, hogy nincs a megfelelı információk birtokában, akkor nem dönt. Tehát így is a testület kezében van a döntést joga. Nem okozott semmiféle sérülést az eddig gyakorlat a demokráciában eddig sem. İ sem tartja szerencsésnek elıre bonyolítani a dolgokat. Kalász Zoltán alpolgármester Szerinte a javaslat pont arról szól, ha nagyon fontos döntésrıl van szó, akkor elıtte a szakági bizottság tárgyalja meg, véleménye szerint a rossz döntések mindig az elsietett dolgokból születtek. Szerinte nem korlátozásról van szó, lehet, hogy 3 évig nem is lesz ilyen. Mészáros Miklós polgármester Javasolja, hogy aznap legyen meg a rendkívüli Képviselı-testületi ülés elıtt a szakági bizottság ülése. Varga Kálmán a Bizottság elnöke Ezzel így egyet tud érteni. Egy órával elıtte az illetékes bizottság tárgyalja meg az adott napirendet, majd utána a rendkívüli Képviselı-testület tagjai. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot 68/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (02.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításával egyetért azzal a módosító indítvánnyal, mely szerint adott esetben a rendkívüli ülés napirendjét az érintett szakági bizottság elızetesen tárgyalja meg és javaslatát terjessze a bizottsági ülést követı rendkívüli Képviselı-testület elé. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 4

5 4) Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésrıl szóló rendelet módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 69/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésrıl szóló 9/2007. (IV.06.) sz. rendelet módosításával egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 5) Rendeletalkotás a víziállások létesítésének helyi szabályairól Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 70/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a víziállások létesítésének helyi szabályairól szóló rendelettervezettel egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 6) Beszámoló a gazdálkodás átmeneti vitelérıl szóló rendelet végrehajtásáról Elıadó: Mészáros Miklós Polgármester 5

6 71/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a gazdálkodás átmeneti vitelérıl szóló rendelet végrehajtásáról készült beszámolóval egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 7) Tájékoztató a város anyagi helyzetérıl, kintlévıségeirıl, kifizetetlen számláiról Elıadó: Csonka Ágota Pénzügyi és Költségvetési Irodavezetı 72/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a város anyagi helyzetérıl, kintlévıségeirıl, kifizetetlen számláiról készített írásos tájékoztatót tudomásul veszi, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 8) évi belsı ellenırzési tapasztalatokról beszámoló Elıadó: Csonka Ágota Pénzügyi és Költségvetési Irodavezetı 6

7 73/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a évi belsı ellenırzési tapasztalatokról készített írásos elıterjesztés tartalmával egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 9) Közbeszerzési Szabályzat módosítása Gáspár László Elmondja, hogy a szabályzat módosítására azért volt szükség, mivel utoljára évben történt ez meg és azóta a Közbeszerzési Törvény is változott. Az elıterjesztés tartalma ennek megfelelıen készült el. Ezen kívül Dr. Dancs Csilla átnézte a már kiadott tervezetet és az alábbiakban javasolja a változások átvezetését: 5. (2) bekezdésében a 125. (2) bekezdés c) pontnál a zárójelben lévı t javasolja törölni; 15/B. -t 15/A. -ra kell módosítani; 14. oldalon 20. (4) bekezdés a statisztikai összegzések mintáiról szóló meghatározott minta szerint kell elkészíteni ez a meghatározott minta jelenleg az 5/2009. (03.31.) INM rendelet illetve a október 30. napját követı közbeszerzésekre a 14/2010. (X.29.) MFM. Rendelettel egészülne ki; 20. (13) bekezdésében az illetmény kötelezı ellenjegyzésére vonatkozó utolsó bekezdést javasolja törölni, mivel ez már nem kötelezı; a 14. -ban az utolsó mondatban rendeletre kell hivatkozni; 24/B. -t át kell nevezni 24/A. -ra; 19. -ban törölni kell a (2)-(3) bekezdéseket, mert ez most ellentétes a jelenlegi törvénnyel;??? 25. (2)-(4)-(5) bekezdést törölni kell; 26. (1) bek. 24/B. 24/A. -ra kell javítani; 31/B. -t javítani 31/A. -ra 33. -ban felsoroltaknál a tárgyalást és eljárást követıen kiegészül azzal, hogy továbbá verseny párbeszéd szövegrésszel 38. -ban a (2)-(3) bekezdésben az írásbeli összegzés megküldés határideje legkésıbb 2 munkanapon belül helyett: az eredményhirdetés napján szövegrészre változik; 42. -nál kimaradt a következı szövegrész: a 41. 2) pontjában ugyanis rövidebb határidıt is meg lehet határozni 44/B. -t javítani kell 44/A. -ra 45. -ban az utolsó sorban a Kbt.125. (2) (4) bekezdése helyett 125. marad, a bekezdések nélkül; 47. kiegészítésre kerül az utolsó elıtti sorban, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás megkezdése napján az ajánlatkérı köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz telefaxon, elektronikus úton, vagy közvetlenül az ajánlattételei felhívást, továbbá. (székhelyérıl, lakhelyérıl), valamint a beszerzés becsült értékérıl, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrıl szóló tájékoztatást. 7

8 48/B. helyett 48/A. lesz; Ugyanígy az 53/B. helyett az 53/A. lesz; 53/A. -ban a felsorolásnál Ha az árubeszerzés, vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot a szolgáltatás szót törölni kell. a mellékleteknél történt még néhány jogszabály módosulás, a felsorolások közül az évi 145.tv. helyett évi V. törvény lép életbe; az évi 144.tv. gazdasági társaságokról helyett, a cégnyilvánosságról, a bíróságok cégeljárásáról és a végelszámolásokról ; az évi LVIII.tv. a gazdasági reklámtevékenységek helyett a évi IV.tv., Tehát ennyi változás történt, amelyet természetesen elektronikus úton közzé fognak tenni. 74/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága Közbeszerzési Szabályzat módosításával a jegyzıkönyvbe foglalt részletezés szerint egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 10) Szociális bérlakások állapotfelmérése Varga Kálmán a Bizottság elnöke Az elıterjesztés mellé a bérlakásokról fényképek is mellékelve lettek. Sajnos van köztük olyan állapotban lévı, hogy el kell gondolkodni azon, az ilyen bérlıknek továbbra is megmaradjon-e a szerzıdése. Szeretné megkérdezni, milyen lehetıségek állnak az önkormányzat rendelkezésére, hogy megszüntesse ezeket az állapotokat. (pl. Hlavina Ernıné Dózsa Gy.u.51, Kórház u.17.) Javasolja a megemlítettekkel kapcsolatban valamilyen szankciók alkalmazását. Bors Miklósné bizottsági tag Vannak olyan bérlık, akiknek a lakbérhátraléka jelentıs összeget tesz ki. Gáspár László Felülvizsgálták, hogy melyek azok az önkormányzati bérlakások, melyek azonnali beavatkozást igényelnek. Elsıként a Dózsa Gy.u.51.sz. alatti szerepel, amely nagyon rossz állapotban van. Javasolja a Dózsa Gy. utcában lévı melléképület (amely egy belsı udvarban van), valamint az Árpád u.2. sz. alatti bérlakások közeljövıben történı lebontását, azok nagyon rossz állapota miatt többe kerülne a felújításuk, mint amennyit érnek. A bontás miatt a lakót át lehetne költöztetni talán az Árpád u.21.sz. alatti bérlakásba, azonban elıtte azon is van bıven javítanivaló. Az elıterjesztés nem tartalmazza, de Szılıskislakon az Epres utcában van beépíthetı telek. 8

9 75/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata 1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a szociális lakások állapotfelmérésérıl készített írásos fényképekkel ellátott tájékoztatójával egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u.51.sz. alatti rossz állapotban lévı bérlakás lebontását javasolja, az ott lakó bérlı Árpád u.21.sz. alatti bérlakásba történı áthelyezésével. 2) A többi szintén rossz állapotban lévı bérlakások esetében a Bizottság javasolja állapotfelmérés készítését, állagmegóvásuk érdekében történı összeg meghatározásával. 11) Balatonlelle és Környéke Mentı Alapítvány támogatási kérelme Elıadó: Nagyné Keller Izabella Vezetı tanácsos Csonka Ágota pénzügyi vezetı Szeretné elmondani, hogy a határozati javaslatban az általános tartalék terhére történı támogatás került megjelölésre, azonban az általános tartalék feladattal terhelt, tehát az elıirányzat megnevezése nem jó. Véleménye szerint a szándékot kellene megjelölni, nem tudni, milyen összegrıl van szó, mert az nem került megjelölésre. Varga Kálmán a Bizottság elnöke Mindenképpen jó lenne az Alapítványt támogatni, csak az a kérdés, hogyan. Pozitívan álljanak hozzá ehhez a témához, mivel közérdekrıl van szó. Mészáros Miklósné a Tourinform Iroda vezetıje Úgy tudja, hogy június 3-án, vagy 4-én lesz egy Mentıs Nap az Urányiban, javasolja, meg kellene várni, hogy ott mennyi pénz győlik össze az Alapítvány részére. Csere Andrea bizottsági tag Azt kellene megtudni, hogy az Urányi Kft. részére fizetnek-e a rendezvényért, mekkora összegben. Javasolja, az Önkormányzat támogassa azzal, hogy kevesebb bérleti díjat kérjen az Urányi Kft., vagy egyáltalán ne kérjen ezért semmit, ezzel az összeggel támogassák a Mentı Alapítványt. 9

10 76/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Balatonlelle és Környéke Mentıalapítvány részére új mentı vásárlásához történı támogatással egyetért, az Önkormányzat a lehetıségeihez mérten a jegyzıkönyvbe foglalt javaslatok figyelembe vételével. 12) Beszámoló a Közterület-fenntartó Szervezet tevékenységérıl felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Nyári ügyeleti rendszer megszervezése Elıadó: Hujber Lászlóné Közterület-fenntartó Szervezet vezetıje Varga Kálmán a Bizottság elnöke A napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy a Vörösmarty téren lévı szökıkutat alakítsák át egy mutatós sziklakertté, amely véleménye szerint szép, mutatós színfoltja lenne a térnek. Szeretné, ha ez bekerülne az elvégzendı feladatok közé. Emlékezete szerint a zsidó temetı rendbetételére az önkormányzat biztosított Ft-ot. A munkák már folynak, ezt is szorgalmazza. 77/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata 1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága Közterület-fenntartó Szervezet tevékenységérıl készült írásos beszámolóval a jegyzıkönyvbe foglaltak figyelembe vételével egyetért, a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja. 2) A Bizottság a nyári idegenforgalmi szezonra történı felkészülésrıl készített beszámolót jónak tartja, a Képviselı-testületnek javasolja elfogadásra. 3) A Bizottság a nyári ügyeleti rendszer megszervezésérıl készített tájékoztatóval egyetért elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Felelıs: Hujber Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetıje 10

11 13) Felkészülés a turisztikai szezonra Elıadó: Mészáros Miklósné Tourinform Iroda vezetıje Csere Andrea bizottsági tag A Tourinform Iroda a közelmúltban részt vett egy kiállításon, szeretné, ha errıl fényképek is megjelennének. 78/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a turisztikai szezonra történı felkészülésrıl készített írásos tájékoztatót tudomásul veszi, jónak tartja a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a jegyzıkönyvben rögzített kiegészítéssel. Felelıs: Mészáros Miklósné a Tourinform Iroda vezetıje 14) Varga Béla Városi Kulturális Központ évi nyári programjai Elıadó: Szalai Tünde Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetıje 79/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megköszönve a Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetıjének, dolgozóinak munkáját a kultúrház évi nyári programjaival egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Felelıs: Szalai Tünde a Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetıje 11

12 15) Balatonboglár fennállásának 800 éves ünnepségsorozatának programterve Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Megérkezik az ülésre Szabó Zoltán bizottsági tag a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság létszáma 4 fı. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot 80/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Balatonboglár fennállásának 800 éves ünnepségsorozatának programtervével egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 16) Elıvásárlási jog gyakorlása BAHART részvények tekintetében Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot 80/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a BAHART részvények tekintetében elıvásárlási jog gyakorlásáról készített írásos elıterjesztés határozati javaslatával egyetért, melyben a Képviselı-testület a szindikátusi szerzıdés alapján biztosított elıvásárlási jogával nem kíván élni és nem kívánja megvásárolni Szántód Község Önkormányzata által felajánlott részvényeket. Határidı: május

13 17) Elıkert használatra kérelem ( 5-ös üzletház ) Pór Péter városi fıépítész Elmondja, hogy a szóban forgó térnek nagyon jó adottságai vannak, a tárgyi ügyben ezért készített egy A és egy B változatot, melyrıl részletes tájékoztatást ad a Bizottság tagjainak. Varga Kálmán a Bizottság elnöke A következıket szeretné elmondani: tudni szeretné, hogy a Rocky büfé tulajdonosa miért nem fizetett eddig közterület használati díjat, hogy lehet az, hogy évek óta ezt nem tette meg. Javasolja, hogy ennek az évnek a kezdetétıl a Korzó büfés, a fagylalt árus és a Rocky büfé tulajdonosától egységes áron a hivatal állapítsa meg a közterület-használati díjat és fizettesse be. Továbbá amennyiben a most bemutatott tervek megvalósulásra kerültek, javasolja, ha az engedélyek megvannak, a terv alapján kell megépíteni, továbbá mindegyik tulajdonosnak meg kell váltani a parkolóit. Büfét úgy nem lehet üzemeltetni, hogy nincs parkolója. Ennek érdekében javasolja az érintett tulajdonosokkal történı egyeztetést. Csere Andrea bizottsági tag egyéb elfoglaltsága miatt távozik az ülésrıl, a Bizottság létszáma: 3 fı. Kalász Zoltán alpolgármester Tekintettel arra, hogy csak a szezonban tudják használni a terasz részt a vendégek, javasolja, hogy arra az idıszakra egységesen állapítsa meg az önkormányzat a díjat. A helyi parkolóra vonatkozó helyi rendelet módosítása szükséges. 81/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az 5-ös üzletház területbérleti kérelmeire vonatkozó írásos elıterjesztéssel a városi fıépítész által bemutatott B változat jóváhagyásával egyetért a jegyzıkönyvben rögzítettek figyelembe vételével. Nevezetesen, hogy a tér felıli oldalon létrejövı teraszoknak, elıkerteknek egységes anyagúnak és kialakításuknak kell lennie (elızetes fıépítészi és bérlıi egyeztetés), továbbá az üzlettér növekedése miatt elıálló többlet parkoló igény vonatkozásában azt a helyi parkoló megváltásra vonatkozó rendelet alapján bérlıknek meg kell váltani, vagy építeni. Az épület Ny-i oldalára vonatkozó elıkert és parkoló igényeket nem támogatja, továbbá fel kell szólítani az 5-ös üzletház tulajdonosait a bejárati lépcsı, illetve mozgás sérült feljáró kisebb méretőre történı átépítésére, valamint a mozgássérült feljáró kisebb dılés szögőre alakítására. 13

14 18) Közterület-használati kérelem dinnyeárusításra 82/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Vass Zsanett kérelmének adjon helyt a Platán soron június 01-augusztus 21. közötti idıszakra zöldség, gyümölcs, dinnye árusítására, melynek összegéül Ft+ÁFA/szezon összeg kerüljön meghatározásra. 83/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Györgyi Zsolt Dózsa Gy.u. és Tőzoltó utca sarkán a Dózsa Gy.u.78.sz. elıtti (40 m2 es) közterületre - zöldség-gyümölcs árusításra vonatkozó kérelmét támogatja június 17-augusztus 27. közötti idıszakra. A közterület-használati díjat Ft+ÁFA/szezon összegben javasolja a Képviselı-testületnek meghatározni. 19) Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı 14

15 83/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól készült írásos elıterjesztéssel egyetért, a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 20) Pályázat energiatakarékossági beruházásra Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı Varga Kálmán a Bizottság elnöke Az ügyvezetı által leírt energiahordozók kiváltására vonatkozó pályázattal kapcsolatban javasolja, hogy a pályázatot Gáspár László, illetıleg Jelenka György készítsék el, akik véleménye szerint alkalmasak ennek benyújtására. A pályázathoz személy szerint ı is felajánlja a projekthez a segítségét. Ezzel a pályázatírás költségét meg lehet takarítani. Elmondja, hogy a napelemek elhelyezésének lehetıségét is meg kell vizsgálni. Másrészt a tetı tájolása sem túl szerencsés, a D-i oldalon történı elhelyezését javasolja. 84/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata 1) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Urányi János Sport és Szabadidı Központ energiatakarékossági beruházás pályázat benyújtásáról készült írásos elıterjesztéssel egyetért az építményeinek energiatakarékossági, valamint megújuló energia felhasználás beruházására, a KEPO 4.2.0/B, vagy a KEOP 4.9. pályázatnak megfelelıen. 2) A Bizottság javasolja, hogy az energiatakarékossági pályázat elkészítésével Gáspár László t, valamint Jelenka Györgyöt bízza meg a Képviselı-testület a jegyzıkönyv tartalmát figyelembe véve. 21) Kérelem kerti csap elhelyezésére a temetıben 15

16 85/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Légli Attila fazekas által a balatonboglári köztemetıben való elhelyezésre felajánlott kerámia kerti csap elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. Határidı: azonnal 22) MÁV Zrt. közmunka és felújítási programjában önkormányzati együttmőködés lehetısége 86/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a MÁV Zrt. közmunka és felújítási programjában önkormányzati együttmőködés lehetıségérıl készült elıterjesztés tartalmával egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 23) A város forgalomtechnikai szabályozásának felülvizsgálata 87/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a város forgalomtechnikai szabályozásának felülvizsgálatáról készült elıterjesztéssel egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 16

17 24) Jókai sétány szennyvízhálózat integrálása a városi szennyvízhálózatba 88/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Jókai sétány szennyvízhálózat integrálása a városi szennyvízhálózatba címő elıterjesztés tartalmával egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 25) Garriot Kft. szerzıdés-tervezete 89/2011. (IV.19.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozata A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Garriot Kft. és az Önkormányzat között létrejövı telekhatár rendezésrıl és ingatlan tulajdonba adásáról készített írásos szerzıdés-tervezettel egyetért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Varga Kálmán a Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. Kmf. Varga Kálmán a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 17

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 3/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. május 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 4. TARTALOMJEGYZÉK 4/2009.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-11/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. augusztus 17-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én 17 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 54,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben