I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Kanó József dr. Ágoston Sándor Földi Imre Séllei Zsigmond Balogh Zsigmond Erdős Csaba Távol maradt: Kiss Károly Kissné Varga Teréz Tanácskozási joggal részt vesz: Pap Tibor Balogh Csilla Szűcsné Horváth Margit Szarka Andrea Feke László bizottság elnöke bizottság tagja bizottság tagja bizottság tagja bizottsági kültag bizottsági kültag bizottság tagja bizottsági kültag polgármester jegyző gazdálkodási irodavezető igazgatási irodavezető műszaki irodavezető Meghívottak: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató Jegyzőkönyvvezető: Hermeczi Erika ügykezelő Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, Pap Tibor polgármestert, Balogh Csilla jegyzőt, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, Feke László műszaki irodavezetőt, Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatót, továbbá a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság megjelent tagjait. A bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen. A bizottság jelenlévő tagjainak száma 6 fő. Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 1. Dévaványa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 3. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humán szakreferens 1

2 4. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának véleményezése és elfogadására javaslat. Előadó: Pap Tibor polgármester 5. A köztemető további üzemeltetésére vonatkozóan állásfoglalás kialakítása. Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 6. DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására javaslat a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztése érdekében. Előadó: Ernyes Csilla pályázatíró referens 7. Virágos Magyarországért 2011 versenyben való részvételről állásfoglalás. Előadó: Pap Tibor polgármester 8. Többcélú sportlétesítmény létesítéséről állásfoglalás kialakítása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 9. Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat tevékenységi területén található elektromos berendezések villamos energiával történő ellátásának biztosítása érdekében érkezett ajánlat véleményezése. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 10. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Balogh Csilla jegyző 11. Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának a módosítása. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 12. Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 13. Magyar Horizont Kft. bányaszolgalmi jog alapítása iránti kérelmének megtárgyalása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további önálló napirendi pont megtárgyalására javaslata? Megállapítja, hogy önálló napirendi pont megtárgyalására javaslat nem hangzik el. Kéri a bizottság tagjait szavazásra, egyetértenek-e az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával? Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 136/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága a május 23.-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 2

3 1. Dévaványa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 3. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humán szakreferens 4. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának véleményezése és elfogadására javaslat. Előadó: Pap Tibor polgármester 5. A köztemető további üzemeltetésére vonatkozóan állásfoglalás kialakítása. Előadó: Gyuricza Máté műszaki ügyintéző 6. DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására javaslat a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztése érdekében. Előadó: Ernyes Csilla pályázatíró referens 7. Virágos Magyarországért 2011 versenyben való részvételről állásfoglalás. Előadó: Pap Tibor polgármester 8. Többcélú sportlétesítmény létesítéséről állásfoglalás kialakítása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 9. Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat tevékenységi területén található elektromos berendezések villamos energiával történő ellátásának biztosítása érdekében érkezett ajánlat véleményezése. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 10. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Balogh Csilla jegyző 11. Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának a módosítása. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 3

4 12. Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető 13. Magyar Horizont Kft. bányaszolgalmi jog alapítása iránti kérelmének megtárgyalása. Előadó: Feke László műszaki irodavezető 1. napirend: Dévaványa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása. Megkéri Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt az ismertetésre. Szűcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezető: Ismerteti, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évre szóló költségvetését az 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, fő összegét ezer forintban határozta meg. A bevételi oldal e. Ft. költségvetési hiányt mutatott. A működési hiány kezelésére működési célú hitelfelvétel biztosította a költségvetés egyensúlyát. Döntött arról is a Képviselő-testület, hogy a hitel mérséklésére nyújtsa be igényét az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. Döntött a Képviselő-testület, hogy támogatási igényét a következő támogatási igénylés időpontjában szeptember 10-ig nyújtja be a Magyar Államkincstár Békés Megyei területi szervéhez. A költségvetési rendelet módosítása tesznek javaslatot az előterjesztés mellékletét képező munkaanyagban részletezettek szerinti összegben és intézményi körben. A jelenlegi módosítási javaslat e. Ft., így a költségvetés fő összege e. Ft-ról e. Ft-ra változik. A költségvetési rendeletet érintő előirányzat módosítási javaslatok: a Képviselő-testület első negyedévben hozott döntéseiből, központi támogatások alakulásából, pályázaton elnyert pénzeszközök mértékéből, a évről képződött és jóváhagyott pénzmaradványból adódó változások költségvetési rendeletbe történő beépítésére irányulnak. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek a tájékoztatást. Megadja a szót Pap Tibor Polgármester Úr részére. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a évi költségvetésben a hitelfelvételt be kellett állítani. Tény, hogy a fejlesztési célú tartalék pénzeszközök, amely kötvényből származik, nem időarányosan került felhasználásra, vissza kell pótolni, hogy meglegyen az eredetileg tervezett fejlesztési önerő összeg. Tájékoztatja a Polgármester a bizottság tagjait, hogy az EMVA III. tengely turisztikai fejlesztések célú pályázati címre a fürdő kemping és ifjúsági tábor kialakítására benyújtott pályázat bírálása során 134 pontot ért el a pályázat, a minimális 90 pont helyett. Dönteni kell majd a Képviselő-testületnek arról, hogy visszamondja-e a pályázatot, vagy megvalósítja a fejlesztést és a beruházáshoz az önerőt biztosítja. 4

5 A támogatási döntésről még nem kapták meg a határozatot, így most még nem kell róla döntenie a testületnek. A fürdő kemping és ifjúsági tábor megvalósításának időtartama 24 hónap az ilyen típusú pályázatoknál. A polgármester véleménye, hogy lehet úgy is dönteni, hogy elfogadják a támogatást, keresik a forrást, és esetleg később mondják vissza a pályázati támogatást. Ugyanakkor a Vidékfejlesztési Egyesület ezt a támogatást elveszíti, ha a következő támogatási körben nem tudja kiajánlani, ezért nem kellene a döntést halogatni, amennyiben mégsem kérik a támogatást, a többi település esélyét ne vegyék el. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kérdése a Polgármester Úrtól, hogy a fürdő kemping és ifjúsági tábor megvalósítása pályázathoz mennyi az önerő összege? Pap Tibor polgármester: A fürdő kemping és ifjúsági tábor megvalósítására benyújtott pályázathoz 18 millió forint önerőt kellene az önkormányzatnak biztosítania. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a kerékpárút folytatására benyújtott pályázat, amennyiben nyertes lesz, szintén szükség lenne önkormányzati saját erő biztosítására, és vannak egyéb pályázatok, amelyekhez ha nyernek támogatást, szükség lenne további önerőre, melyre forrást kellene teremteni, kérdés viszont hogyan. A felvállalt feladatokat érdemes lenne megvalósítani, nem kellene lemondani egyes feladatokról, ugyanakkor a kiadások még tovább nőnek. A Képviselő-testületnek kell a feladatok rangsorolásáról dönteni, el kell gondolkodni mely fejlesztéseket valósítják meg. Felveti a bizottság elnöke, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintve el kell azon is gondolkodni, hogy fel tudnák-e vállalni a birkózó csarnok megépítését. A Képviselő-testület feladata lesz a fejlesztésekről dönteni. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. Kéri, aki a rendelet megalkotását javasolja a testületnek, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 137/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. (Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5

6 2. napirend: Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása. Megkéri Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt az ismertetésre. Szűcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletét a április 28-ai ülésén megalkotta. A rendelet 10. (1) bekezdésében, amely a rendelet hatálybalépés időpontját tartalmazza, az időpont tévesen került megjelölésre, amelyet módosítani szükséges. A téves bekezdés idézve: (1) E rendelet május 2-án lép hatályba. Módosítás után a hatálybalépés időpontja az alábbiak szerint alakul: (1) E rendelet május 2-én lép hatályba. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek az ismertetést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a évi zárszámadásról szóló rendelet módosításával kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a testületnek, hogy a évi zárszámadásról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. Kéri, aki a rendelet megalkotását javasolja a testületnek, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 138/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi zárszámadásról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. (Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi zárszámadásról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. napirend: A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. 6

7 Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezető részére. Szarka Andrea igazgatási irodavezető: Az előterjesztésben leírta, hogy az áprilisi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a májusi ülésen határozzák meg a 2011/2012. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számát az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében. Elmondja, hogy két levelet is kapott, egyiket Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus, tanulásában akadályozott pedagógiája szakos tanár küldte és a dévaványai általános iskolás korú értelmi fogyatékos tanulók érdekeiért szeretne szólni, valamint a szülőktől is érkezett egy levél (3. a és 3. b osztály szülői közösségétől), melyben a speciális tagozat indítását kérik. mindkét iratot az előterjesztéshez mellékelte. Elmondja az irodavezető, hogy egyrészt a speciális tagozat indításának kérdésében kell döntést hozni, a bizottságnak javaslatot tenni, másrészt az ecsegfalvai általános iskolai tagintézmény alsó évfolyamán az osztályok kialakításáról kell dönteni. Az előterjesztésben is leírta, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (1) bekezdése szabályozza, hogy a városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése meghatározza, hogy az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. A törvény 87. (1) bekezdés e) pontja értelmében a megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásáról, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. Átgondolásra javasolja a 2010/2011. tanév végével a speciális tagozat megszüntetését, mivel jelenleg egy tanulónak a felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján van kijelölve intézményünk, mint e célra létrehozott intézményben történő oktatásra, úgy gondolja egy tanuló miatt speciális tagozatot indítani indokolatlanul magas költségvonzattal jár. Az áprilisi testületi ülésen Kovács Mária Ecsegfalva Község Polgármester Asszonya kérte, hogy az ecsegfalvi tagintézményben az 1-4. évfolyamon kerüljenek visszaállításra az összevont évfolyamok a 2011/2012. tanévtől, melyet pedagógiai megközelítésből indokolt. Baloghné Berényi Erzsébettől az ÁMK Igazgató Asszonyától kapott tájékoztatás alapján elmondható, hogy az ecsegfalvai tagintézmény tervezett évfolyam visszaállításával, a kettő tervezett pedagógus éves munkabére járulékaival e. Ft. Ha az évfolyamok visszaállítása mellett dönt a testület, az alábbiak szerint alakulnak a tanulói létszámok: Évfolyam Létszám (fő) Tanulólétszámból 2 főnek számít Tanulólétszámból 3 főnek számít Számított létszám (fő) A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. Többcélú kistérségi társulások támogatásának Kiegészítő támogatása 2. pontja tartalmazza az oktatási ágazat kiegészítő normatív hozzájárulását. Dévaványa- Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásban látja el az oktatást. A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságától az alábbiakra kértünk választ: 7

8 Nem volt tisztázott, hogy a hivatkozott költségvetési törvény mellékletében szereplő átlaglétszámot hogyan kell számolni az intézményfenntartó társulás esetén és ez befolyásoljae a többcélú társulásban résztvevő települések támogatását (elveszítheti-e más település a többcélú társuláson belül a kiegészítő támogatást, ha Dévaványa-Ecsegfalva nem teljesíti az átlaglétszámot)? A kiegészítő szabály az iskolákban a a) pontja estén az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közoktatásról szóló törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának a 2011/2012. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75%-át Tájékoztat arról az igazgatási irodavezető, hogy a Magyar Államkincstár részéről Benkovics Ilona irodavezetőtől a többcélú kistérségi társulások támogatásával kapcsolatos kérdésre megérkezett a válasz, melyet ismertet a bizottság tagjai részére: 8. számú melléklet közoktatási intézményeket érintő egyes kiegészítő szabályainak pontjában előirt tanuló kapacitási feltételek, számításánál először a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott átlaglétszámnak kell venni 75%-át és annál 2 fővel kevesebb tanulólétszám megfelel a feltételnek. (Ez a szabály az általános iskolát intézményi társulásban fenntartókra vonatkozik, telefonos beszélgetésünk alapján úgy értettem, hogy a társulás marad, mert a kérdésben szereplő a) pont az önállóan fenntartott iskolákra vonatkozik.) Intézményfenntartó társulásoknál az intézmény egészére nézve kell az átlaglétszámokat teljesíteni, nem tagintézményenként. Egy intézményfenntartó társulás estében jelölni kell minden tagintézménynél a tanulók számát, azonban csak a székhely önkormányzat sorában kell kirészletezni az összes tanulólétszámot. Amennyiben egy TKT-n belül több intézményfenntartó társulás van és pl.: az egyik nem teljesíti az átlaglétszám feltételeket, attól még a másik intézményfenntartó társulás után a TKT jogosult a kiegészítő állami támogatásra. Ennyit kívánt az igazgatási irodavezető tájékoztatásként elmondani. Kéri a bizottság állásfoglalását a speciális tagozat indításának kérdésében, valamint az ecsegfalvai általános iskolai tagintézmény alsó évfolyamán az osztályok kialakításáról. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni az irodavezetőnek az ismertetést. Elmondja, hogy Ecsegfalva önkormányzatának kellene az ecsegfalvai tagintézményben az 1-4. évfolyamok visszaállításával a plusz költségeket megfinanszírozni. Kérdése, hogy speciális tagozat indítása esetén mekkora többletköltséggel kell számolni? Szarka Andrea igazgatási irodavezető: Elmondja, hogy speciális tagozat indítása esetén két pedagógus bérével és járulékával lehet számolni, kb. 5,5 millió forint többletkiadást jelent. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kérdése az intézmény igazgatójától, hogy a speciális tagozaton tanítók jelenleg is tanítanak-e? Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató: Az általános iskolában a speciális tagozat jelenleg még működik, szeptember 1-től kerülhetne megszüntetésre, így a tagozaton tanítók még az intézmény alkalmazottai. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Kérdése, hogy Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus, tanulásában akadályozott pedagógiája szakos tanár által írt megoldási javaslat mennyire járható, mekkora a költségkihatása? 8

9 Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató: Elmondja, hogy Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus, tanulásában akadályozott pedagógiája szakos tanár által írt megoldási javaslat a részintegráció. Elmondja az igazgató, hogy az intézményben az óraszámok kötöttek, a részintegrációt ebből az órakeretből nem tudják megvalósítani. Amennyiben plusz órakeretet biztosít a Képviselő-testület az intézmény részére, meg tudnák oldani részleges integrációval az enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatását. Pap Tibor polgármester: A évi költségvetésben eredetileg tervezve van a speciális tagozat az ÁMK intézmény költségvetésében, amennyiben nem indul a speciális tagozat, akkor lenne megtakarítás. Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató: Elmondja, hogy tervezték a speciális tagozatos osztály indítását, a évi költségvetésben 2 pedagógus bére és járulékainak költsége 4 hónapra beállításra került. Elmondja, hogy nemcsak az enyhe értelmi fogyatékos tanulót kellene nézni, mert több sajátos nevelési igényű tanuló van az intézményükben, illetve két 5. osztályos tanuló van, akik szintén enyhe értelmi fogyatékos tanulók. Elmondja az igazgatónő, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók sem tudnak lépést tartani a normál osztályban a tananyag elsajátításával, hiába kapnak differenciált foglalkoztatást, nem képesek felvenni az ütemet. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a speciális tagozat megszüntetésével az ÁMK intézménynek megtakarítása keletkezik, ezt a részintegráció bevezetésére tudnák fordítani. Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató: A polgármester felvetésére reagálva elmondja, hogy a részintegrációra így plusz forrás igény nincs, viszont plusz órakeretet igényel. dr. Ágoston Sándor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Egyetért Baloghné Berényi Erzsébet igazgatónő által elmondottakkal, a speciális tagozat megszüntetésével egyet lehet érteni, de a részintegráció kerüljön bevezetésre. Úgy véli ez a legjobb megoldás a sajátos nevelési igényű gyermekek részére, mert egyes területeken a gyermek képességének a fejlesztése biztosított lesz. A készség tantárgyak esetén külön tanulhatnak ezek a gyermekek. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Véleménye, hogy a speciális tagozat megszüntethető, és a részintegráció bevezetése elfogadható megoldás. Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus, tanulásában akadályozott pedagógia szakos tanár is ezt a megoldást javasolja, és szakmailag alátámasztja. A költségvetés oldaláról nézve megtakarítás keletkezik a speciális tagozat megszüntetésével, ezt a megtakarítást a részintegrációra lehet fordítani. Megkérdezi a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 2011/2012. tanévben speciális tagozat ne kerüljön indításra. Javasolják, hogy az ÁMK intézményegységében az enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére részintegrációban történő oktatás kerüljön bevezetésre. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 9

10 H a t á r o z a t 139/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 2011/2012. tanévben speciális tagozat ne kerüljön indításra. Javasolják, hogy az ÁMK intézményegységében az enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére részintegrációban történő oktatás kerüljön bevezetésre. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Az ecsegfalvai tagintézményben az 1-4. évfolyamok visszaállításával kapcsolatban elmondja, hogy az ecsegfalvai polgármester asszonnyal kellene megkezdeni a tárgyalásokat, amennyiben az évfolyamok visszaállításának költségét megfinanszírozzák, dönthetnek az évfolyamok visszaállításáról. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján kistérségi társulás szintjén az intézmény egészére nézve kell az átlaglétszámokat teljesíteni, a kiegészítő normatívát nem fogják elveszíteni, legalábbis az ben megküldött tájékoztató levél alapján. Reméli, hogy ellenőrzés során sem lesz gond. Kérdés viszont, hogy Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testülete felvállalja-e az alsó tagozatos évfolyamok visszaállításával járó plusz költségeket. Elmondja a Polgármester, hogy először Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testületének kell ebben a kérdésben dönteni, fel tudja-e vállalni a plusz költségeket. Megkéri az ecsegfalvai Polgármester Asszonyt, hogy csütörtökig, a testületi ülésig döntsenek az ecsegfalvai alsó tagozatos évfolyamok visszaállításának megfinanszírozása kérdésében. Az ecsegfalvai Képviselő-testület döntésétől függ, melyik alternatívát fogadják el. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri, hogy zárják le a napirendi pontot. Javasolják, hogy Polgármester Úr kérje meg az ecsegfalvai Polgármester Asszonyt, hogy döntsenek az ecsegfalvai alsó tagozatos évfolyamok visszaállításának megfinanszírozása kérdésében. A csütörtökön tartandó képviselő-testületi ülésen döntsenek az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységben a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számáról. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző megérkezik az ülésre. 4. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának véleményezése és elfogadására javaslat. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának véleményezése és elfogadására javaslat. Megkéri Pap Tibor polgármestert az ismertetésre. 10

11 Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának előkészítő munkáiban a jegyzőnő vett részt a társulási üléseken, megkéri az ismertetésre. Balogh Csilla jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa több körben tárgyalta és összeállította a Társulási Megállapodás tervezetét. A módosító javaslatok beépítésre kerültek a megállapodás tervezetébe. Kérik, hogy a társulás tagtelepüléseinek képviselő-testületei tűzzék napirendre és fogadják el a társulási megállapodást. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a jegyzőnőnek a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásával kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, aki javasolja elfogadásra a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodást a mellékelt tervezet szerint, kéri az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 140/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását a mellékelt tervezet szerint fogadja el. A képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a testület által hozott határozat egy példányát a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére küldje meg. (Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. napirend: A köztemető további üzemeltetésére vonatkozóan állásfoglalás kialakítása. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér az ötödik napirendi pontra, amely a köztemető további üzemeltetésére vonatkozóan állásfoglalás kialakítása. Megkéri Gyuricza Máté műszaki ügyintézőt az ismertetésre. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző: Ismerteti, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, 63/A értelmében a helyi közszolgáltatások körében a köztemető fenntartása és annak üzemeltetéséről való gondoskodása. A temető fenntartásáról Dévaványa Város Önkormányzata gondoskodik oly módon, hogy az üzemeltetés feltételeinek biztosításához működtetési támogatást nyújt a közszolgáltatási feladatot ellátó üzemeltető részére. A köztemető üzemeltetési feladatait augusztus 1.-től július 31.-ig a PIETAS 11

12 Egyházi Temetkezési Kft. látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok teljesítésével. Az előterjesztésben ismertette a PIETAS Kft. üzemeltetése során a bevételek és kiadások alakulását tájékoztatásképpen. Az előterjesztésben a további üzemeltetésre vonatkozóan két alternatívát mutatott be. Az önkormányzat dönthet úgy, hogy saját maga kiszervezett 100 %- os tulajdonú intézményi vagy gazdálkodó rendszerében szervezi meg az üzemeltetés ellátásának feltételeit vagy pályázati kiírás útján erre alkalmas üzemeltetőt kereshet. Amennyiben az önkormányzati tulajdonú szervezet üzemelteti a temetőt, bemutatta milyen feladatokat láthat el és hogyan alakulhatnak a költségek. A másik alternatíva, ha pályázat útján kerül kiválasztásra az üzemeltető. Ebben az esetben a vagyon hasznosítására vonatkozóan Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 14. (2) bekezdése továbbá e rendelet 5. számú mellékletében rendelt eljárási szabályok alapján kell eljárni. Ennyit kívánt a műszaki ügyintéző ismertetni a bizottság tagjai részére. Kéri a bizottság állásfoglalását és javaslatát a köztemető további üzemeltetésére vonatkozóan. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a műszaki ügyintézőnek a tájékoztatást. Elmondja, hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatban negatív visszajelzések az utóbbi időben nem fordultak elő. Pap Tibor polgármester: Megjegyzi, hogy a szemétgyűjtési akció során tapasztalták, hogy a temető mellett az árkokban jelentős mennyiségű szemetet találtak. Kérdés, hogy a PIETAS Kft. mennyi szemetet szállított el, ugyanis korábban, amikor az önkormányzat üzemeltette a köztemetőt, csak a szemétszállítás költsége 2,5 millió forint volt. A temető rendezett, de az önkormányzat folyamatosan adott támogatást a Kft. részére, később csökkent a támogatás összege. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző: Elmondja, hogy a PIETAS Kft. részére biztosított önkormányzati támogatás összege valóban csökkent az évek során, mert a Kft-nek a sírhely megváltás díjaiból nőtt a bevétele. Elmondja az ügyintéző, hogy kettéválik a temető üzemeltetés és a kegyeleti szolgáltatás. Amennyiben az üzemeltetés költségei növekednek, a kegyeleti szolgáltatás díjai megemelkednek. A kegyeleti szolgáltatást a településen csak a Kft. végzi, ezért lenne jó, ha legalább két szolgáltató lenne. A kiadások tekintetében viszont a temető üzemeltetésnek jelentős a kiadása. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megadja a szót Földi Imre bizottsági tag részére. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor kiírták a pályázati felhívást, véleménye szerint jól döntöttek azzal, hogy vállalkozásba adták. Minőségi javulás látható a temető üzemeltetésében. A sírhely megváltás jelenleg tart, de a következő évben jelentős bevétele már nem fog a Kft-nek keletkezni. Amennyiben önkormányzati tulajdonú szervezet üzemeltetné tovább a temetőt, minimum 5 fő alkalmazása lenne szükséges, melynek költsége 5-6 millió forint és további milliók szükségesek az épület karbantartására, a temető rendezésére. Véleménye szerint évi 10 millió forint nem elég a temető üzemeltetésére. Megítélése szerint, ami jól működik, azon nem kellene változtatni. Javasolja, hogy továbbra is vállalkozásban működjön a köztemető, kerüljön pályázat útján meghirdetésre. 12

13 Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Elmondja, hogy szerinte az is kérdés, hogy önkormányzati tulajdonú szervezetet létrehozzanak-e vagy sem. Felmerül a kérdés, hogy a testület megbízza-e a polgármestert, hogy önkormányzati tulajdonú szervezet létrehozásának kérdésében járjon el, vagy vessék el ezt a lehetőséget. Ebben a kérdésben is állást kell foglalni. Megadja a szót Balogh Zsigmond bizottsági kültag részére. Balogh Zsigmond Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kültagja: Amennyiben a köztemető további üzemeltetésére pályázat útján történő kiírásról döntenek, abban az esetben javasolja, hogy ne 5 évre történő szerződést kössenek, amennyiben meg lehet egyezni rövidebb időtartamban. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző: Tájékoztat arról, hogy törvényi előírásnak eleget kell tenni, és a törvény pontosan előírja a szerződés időtartamát, amely minimum 5 év maximum 10 éves időtartamot ír elő, csak határozott időre lehet a közszolgáltatási szerződést megkötni. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjainak állásfoglalását. Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére. dr. Ágoston Sándor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Támogatja az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatást végző szervezet létrehozását, mely több éve felmerült és visszatérő téma, javasolja, hogy lépjék meg és hozzák létre a szervezetet. Pap Tibor polgármester: Felveti, hogy az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatást végző szervezet létrehozásának jelentős a költsége, a működési feltételeket meg kell teremteni. Felmerült már korábban szervezet létrehozásának gondolata, de a működő tőke mellett gond volt, hogy olyan vezetőt sem találnának, aki a szervezetet jól működtetné. Nem egyszerű olyan személyt találni, aki a szervezet vezetésére megfelel, ezért nagyon kockázatos az önkormányzati tulajdonú szervezet működtetése. Gyomaendrődön és Bucsán hoztak létre önkormányzati tulajdonú szervezetet, de nem működik jól, Bucsán jelentős veszteséget halmoztak fel. Amennyiben Dévaványán is létrehoznának önkormányzati tulajdonú szervezetet, nem elegendő a köztemető üzemeltetése, folyamatosan feladattal kell ellátni, például a csapadékvíz-elvezetés következő ütemét végezhetné a szervezet, valamint a szennyvízberuházás esetén is elláthatna feladatot, de ehhez viszont eszközök is szükségesek, megfelelő gépek stb. beszerzése szükséges. Nem elegendő a szervezet létrehozása és a szakember ellátottság, akkor tud eredményt produkálni, ha eszközök is vannak, és feladatokat tudnak felvállalni. A szervezet létrehozásához kb. 35 millió forint szükséges, valamint legalább 5 millió forint szükséges eszközök beszerzésére. Korábban történt felmérés során az önkormányzat mellett partnerek is jelentkeztek, nekik is további kb. 40 millió forinttal kellett volna hozzájárulniuk a szervezet létrehozásához. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Felveti, hogy pelletáló létrehozása is régóta napirenden van, az önkormányzati tulajdonú szervezet feladata lehetne. Véleménye szerint a Polgármestert megbízhatják, hogy a szervezet létrehozását járja körül. Pap Tibor polgármester: Felveti, hogy tisztázni kell, csak önkormányzati tulajdonú szervezet létrehozásában gondolkodjanak, vagy vállalkozó partnereket is bevonjanak. 13

14 Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Véleménye szerint csak önkormányzati tulajdonú szervezet létrehozásában kell gondolkodni. Pap Tibor polgármester: Amennyiben Kft-t akarnak létrehozni, ahhoz szükség van működő tőkére, holott arról van szó, hogy van nyertes pályázata az önkormányzatnak, de ahhoz sem tudják az önerőt biztosítani. Az önkormányzat rendelkezik ugyan traktorral, betonkeverő géppel, kéziszerszámmal, de ez nagyon kevés a vállalkozás beindításához, továbbá nincs megfelelő személy sem a szervezet vezetésére. Elmondja, hogy a köztemető üzemeltetése maradhat a hivatal gazdálkodási körében és jövőre dönthetnek, kiírják-e a pályázatot vagy keresik a megoldást. Így egy év alatt szerezhetnek tapasztalatot, hogyan működik a hivatal gazdálkodási körében a köztemető. Elmondja, hogy önkormányzati tulajdonú szervezet létrehozása is hosszabb időt vesz igénybe. Földi Imre - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Elmondja, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatottakkal nem fog tudni a hivatal minőségi munkát ellátni. Csak 4 órás közfoglalkoztatottak vannak. Javasolja, hogy kerüljön pályázat kiírásra, hiszen jelenleg a köztemető üzemeltetésével nincs gond, jól működik. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kérdése, hogy egy évvel a jelenlegi közszolgáltatási szerződést nem lehet-e meghosszabbítani a PIETAS Kft-vel? Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a szerződést nem lehet meghosszabbítani az üzemeltetővel. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Javasolja, hogy zárják le az előterjesztés megvitatását. Megkérdezi a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, kerüljön pályázat kiírásra a köztemető üzemeltetésére vonatkozóan augusztus 1-től 5 évre. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a javaslatot 1 bizottsági tag támogatta. Ismételten szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy a köztemető üzemeltetésére ne kerüljön pályázat kiírásra, önkormányzati tulajdonú szervezet üzemeltesse a temetőt. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 141/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a közszolgáltatási szerződés lejártával augusztus 1.-től saját maga kiszervezett 100 %-os tulajdonú intézményi vagy gazdálkodó rendszerében szervezze meg a köztemető üzemeltetését. A Képviselő-testület utasítsa a polgármestert a szervezeti rendszer kialakítására. Gyuricza Máté műszaki ügyintéző távozik az ülésről. 14

15 6. napirend: DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására javaslat a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztése érdekében. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a hatodik napirendi pontra, amely DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására javaslat a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztése érdekében. Megkéri Feke László műszaki irodavezetőt az ismertetésre. Feke László műszaki irodavezető: Ismerteti, hogy lehetőség van a Kerékpárút hálózat III. ütemének fejlesztésére vonatkozóan pályázatot benyújtására. A Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírt Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázati felhívást tett közzé. Jelen pályázati konstrukció keretében pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak mentén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerékpártárolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére. Dévaványa Város Önkormányzata a projekt keretében az Árpád u. és a Villamosgép- Tekercselő Üzem között építendő kerékpárút fejlesztését illetve a városközpont északi oldalán lévő kerékpárút áthelyezését illetve a déli oldalon kerékpárút kialakítását valósítaná meg. A beruházás megvalósítását bemutató alaprajzok jelen előterjesztés mellékletét képezik. A projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke: A projekt elszámolható költségének minimum 85%-a, maximum 90 %-a lehet. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft. A projekt várható bekerülési összköltsége: millió Ft A pályázatok benyújtási határideje: július 28. A pályázati felhívásra történő projektbenyújtásra az önkormányzat 3 cégtől kért be ajánlatot. Az ajánlatok beérkezésére május 18-án 16 óráig volt lehetőség. A megadott határidőig mindhárom cég megküldte ajánlatát az alábbi tartalommal: MAPI Zrt. HappyBike Kft. Infinity Kft. Pályázatírási díj: 0 Ft Pályázatírási díj: Pályázatírási díj: Ft. Ft + Áfa = Ft Sikerdíj: 2 % Sikerdíj: 4 % Sikerdíj: 5% + Áfa Projektmenedzsmenti díj: 2 % Projektmenedzsmenti díj: Projektmenedzsmenti díj: Megbízási díj a pályázatírás és 1,5 % 2% az utógondozás együttes megrendelése esetén: 3,8 % + Áfa Javasolják, hogy a Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és annak határidőre történő benyújtásával a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt-t bízza meg sikeres pályázat esetén a pályázattal elnyert támogatási összeg bruttó 2 %-os sikerdíjért. 15

16 Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a műszaki irodavezetőnek a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjainak állásfoglalását. Megadja a szót Séllei Zsigmond bizottsági tag részére. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kérdése, hogy a városközpont északi oldalán lévő kerékpárút áthelyezését illetve a déli oldalon kerékpárút kialakítását mi alapozza meg? Feke László műszaki irodavezető: A déli oldalon kerékpárút kialakítását igazolja, hogy az északi részen található kerékpárúton a járda felé szorítják a kerékpáros forgalmat, besűrűsödik a forgalom. Továbbá a buszváró épülete, kerékpártorolók helyet foglalnak el. A Polgármesteri hivatal épülete, rendőrség, postahivatal, zöldséges üzlet is a déli oldalon található. Közlekedésbiztonság szempontjából nem megfelelő ennyire forgalmas belterületi úton, ha keresztül járnak a kerékpározók a közúton, mert csak az egyik oldalon található kerékpárút. Az autóbusz váró épülete környékén csak az időközben megépült gyalogátkelőhelyen tudnak átmenni az út déli oldalára a kerékpárosok. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a városközpont részletes rendezési tervének elkészítése hosszú tervezési folyamat volt. Az akkori képviselők meglehetősen sokat vitatkoztak a tervezésen. A hatóságok is véleményezték a tervet, közutas tervező cég lett felkérve a tervezésre, és volt koordinátorként is felkérve cég. Elmondja a Polgármester, hogy ha változtatni kíván a képviselő-testület a terven, akkor nem tudják beadni a pályázatot a határidő miatt. A kerékpárút pályázathoz a évi költségvetésben az önerő biztosított a kötvényből származó forrásból. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Javasolja, hogy zárják le az előterjesztés megtárgyalását. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztése érdekében történő pályázat benyújtásával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP /A-11 kódszámú pályázati felhívásra, melyben a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztését célozza meg. Kéri, aki a pályázat benyújtását javasolja a testületnek, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 142/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázati felhívásra, melyben a Kerékpárút-hálózat III. ütemének fejlesztését célozza meg (Árpád út és a Villamosgép-Tekercselő Üzem között építendő szakasz, illetve a városközpont észak oldalán lévő kerékpárút áthelyezése illetve a déli oldalon kerékpárút kialakítása). 16

17 A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és annak határidőre történő benyújtásával a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt-t (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) bízza meg sikeres pályázat esetén a pályázattal elnyert támogatási összeg bruttó 2%-a sikerdíjért. A képviselő-testület bízza meg a Polgármestert, hogy a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt-t a testület döntéséről értesítse. 7. napirend: Virágos Magyarországért 2011 versenyben való részvételről állásfoglalás. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a hetedik napirendi pontra, amely a Virágos Magyarországért 2011 versenyben való részvételről állásfoglalás. A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdette a évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A év kiemelt témája: a település főterének, főutcájának rendezettsége, virág- és növényi díszítése, harmóniája az épített környezettel, beleértve az ott található hivatali, kereskedelmi és vendéglátóhelyeket. Urbán Eszter ügyintéző előterjesztésében ismertette a bírálati szempontokat. A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve a Szervező Bizottság javaslata alapján - a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazza a legjobbakat. A bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy vegyenek részt a Virágos Magyarországért 2011 versenyen. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 143/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy vegyen részt a Virágos Magyarországért 2011 versenyen. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a Polgármestert, hogy a regisztrációról gondoskodjon. 8. napirend: Többcélú sportlétesítmény létesítéséről állásfoglalás kialakítása. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a nyolcadik napirendi pontra, amely a többcélú sportlétesítmény létesítéséről állásfoglalás kialakítása. Megkéri Feke László műszaki irodavezetőt az ismertetésre. 17

18 Feke László műszaki irodavezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az április 28-ai ülésen határozott arról a testület, hogy készüljenek vázlattervek a többcélú sportlétesítmény létesítésére vonatkozóan, a várható beruházási költségek bemutatásával. Elmondja az irodavezető, hogy két változatot készített, az egyik változat a sportöltőző épülete elé kerülhetne, az épülethez illő szerkezet- és anyagválasztással. A másik változat egy acélvázas szerkezetű, szendvicspanel térelhatárolással történő megoldás lenne, és javasolja, hogy egy kevésbé frekventáltabb helyre készüljön el. Elkészítette a vázlatterveket, melyeket a műszaki irodavezető kivetítőn részletesen bemutat a bizottság tagjai részére. (A vázlattervek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Gondolkodtak hol lehetne az acélvázas szerkezetű megoldás helye, és felmerült a Kisfaludy úton lévő Nyugdíjas Klub ingatlana, és az ingatlanon lévő épület lebontásra kerülhetne. A Nyugdíjas Klub pedig átkerülhetne a Tőkerészi iskola épületébe, az az épület sokkal jobb állapotban van, mint a jelenleg klubként működő épület. Az irodavezető elmondja, hogy az első változat esetében kb millió forintos költséggel lehet számolni. Az irodavezető véleménye, hogy célszerűbb lenne inkább a városi sportcsarnok létesítésén elgondolkodni. A második változat költsége kb. 25 millió forint. A Birkózó Szakosztály árajánlatot kért vázszerkezetre, amely 12 millió forint, amelyhez még több mint 12 millió forintot kellene biztosítani, hogy az a funkcióját betöltse. Az árat több tényező is befolyásolja. Elmondja, hogy folyamatosan felmerülnek újabb ötletek a sportlétesítményre vonatkozóan, amelyek befolyásolhatják az épületet és a kiadásokat. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a műszaki irodavezetőnek a tájékoztatást. Megadja a szót Pap Tibor polgármester részére. Pap Tibor polgármester: Tájékoztat arról, hogy pályázati lehetőség van a sportlétesítmény megvalósítására, ugyanakkor maximum 12 millió forintot lehet nyerni a támogatási keretből. Kéri ezt is figyelembe venni a döntésnél. Elmondja, hogy a második változatot, az acélvázas szerkezetű megoldást jónak tartja, és véleménye szerint nem lenne szükséges a Nyugdíjas Klub ingatlanának elbontása sem, igaz akkor nem marad elegendő hely a parkolónak. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjainak állásfoglalását. Megadja a szót Erdős Csaba bizottsági kültag részére. Erdős Csaba - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kültagja: Kérdése a polgármestertől, hogy a pályázattal történő támogatás elnyerésére mekkora esély van? Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a szeghalomi és bihari kistérségben összesen 23 millió forint keret áll rendelkezésre. A Dévaványai Sportegyesület nyújthat be pályázatot a támogatás iránt, a pályázati feltételeknek meg kell felelniük, és a lebonyolításban is segítségre kell lennie az önkormányzatnak. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a beruházás megvalósításához szükséges forrást nem tudja hogyan tudnák biztosítani, a birkózó szakosztály tudná-e a saját erőt finanszírozni. Az önkormányzat költségvetésében a fejlesztésekhez sincs elegendő forrás a évben. 18

19 Kéri, hogy foglaljanak állást abban, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy többcélú sportlétesítmény kerüljön létesítésre, és ha igen, melyik változatot javasolják megvalósításra. Véleménye, hogy a második változat (acélvázas szerkezetű, szendvicspanel térelhatárolással történő építmény létesítése) kerüljön megvalósításra, amennyiben a kérelmezők a pályázathoz szükséges saját forrást biztosítani tudják. A beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosítására nem lát lehetőséget. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése a többcélú sportlétesítmény létesítésével kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. Kéri, aki az ismertetett javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 144/2011. (V. 23.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága a többcélú sportlétesítmény megvalósításával egyetért, de a beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosítására nem lát lehetőséget. A Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság az acélvázas szerkezetű, szendvicspanel térelhatárolással történő építmény létesítését támogatja, amennyiben a kérelmezők a pályázathoz szükséges saját forrást biztosítani tudják. 9. napirend: Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat tevékenységi területén található elektromos berendezések villamos energiával történő ellátásának biztosítása érdekében érkezett ajánlat véleményezése. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Rátér a kilencedik napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat tevékenységi területén található elektromos berendezések villamos energiával történő ellátásának biztosítása érdekében érkezett ajánlat véleményezése. A bizottság elnöke megkéri a műszaki irodavezetőt az ismertetésre. Feke László műszaki irodavezető: Ismerteti, hogy az EC Multienergie Kft. ajánlattal kereste meg az önkormányzatot a Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat tevékenységi területén található elektromos berendezések villamos energiával történő ellátásának biztosítása érdekében. Az ajánlathoz mellékelték a tárgyalás alapján elkészített vállalkozási szerződés tervezetet. Ajánlatukban a Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat áramellátása tárgyában a jelenleg fizetett áramdíjból és között kwh-ként 6 Ft. + Áfa kedvezményt tudnak biztosítani. Elmondja, hogy a Kft. ajánlatából nem derül ki, ezért rákérdeztek a fogyasztás megtakarításra, és azt a választ kapták, hogy csak az áramköltségből tevődik össze az általuk számított megtakarítás, műszaki beavatkozást nem fognak elvégezni. Olcsóbban veszik meg az áramot, ezért olcsóbban adják. 19

20 Elmondja az irodavezető, hogy nem sikerült még annak utána járni, az E.on Zrt-vel kötött szerződést ha felmondják, az hogyan érinti az önkormányzatot, ez egy kardinális kérdés. Megjegyzi az irodavezető, hogy a dévaványai önkormányzat viszonylag kedvező áron vásárolja a villamos energiát az E.on Zrt-től. Felhívja arra a műszaki irodavezető a figyelmet, hogy az ajánlatot nem tudják elfogadni, mert a szolgáltatás helyi beszerzés alá esik, ezért legalább három szolgáltatótól kell ajánlatot kérniük, amely ajánlattevőket a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Amennyiben az önkormányzat intézményhálózatára közösen kérnének ajánlatot, akkor az már közbeszerzési eljárás lefolytatása alá esik. Említést tesz arról is az irodavezető, hogy a Békés Megyei Önkormányzattal közösen szerzik be a gázenergiát, és a nyertes ajánlattevő az EMFESZ Kft. egy év után csődöt jelentett. Vannak veszélyei is a szolgáltatások tekintetében a szabadpiacra történő kilépésnek. A műszaki irodavezető véleménye, hogy nem szabad elvetni az ajánlatot, érdemes lehet ajánlatokat kérni. Elmondja továbbá, hogy megtakarítani gondos odafigyeléssel is lehet a villamos energia fogyasztás terén. Javaslata a műszaki irodavezetőnek, hogy a Strandfürdő és Gyógyászatnál próbaképpen kérjenek ajánlatot, és látják érdemes-e a többi intézmény tekintetében is ajánlatot kérni a villamos-energia fogyasztás tekintetében. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni a műszaki irodavezetőnek a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjainak véleményét, állásfoglalását a Strandfürdő és Gyógyászat villamos energia ellátás biztosítása érdekében tett ajánlattal kapcsolatban. Megadja a szót Séllei Zsigmond bizottsági tag részére. Séllei Zsigmond - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Véleménye, hogy nagy a kockázat a szabadpiacra történő kilépéssel, nem támogatja, hogy az E.on Zrt-vel a villamos-energia fogyasztás tekintetében a szolgáltatási szerződést felmondják. Pap Tibor polgármester: Tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy felvetődött az EC Multienergie Kft. részéről a LED-es közvilágítási lámpatestek átcserélésére, ezért referencia jelleggel 6 közvilágítási lámpatestet lecserélnének, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, melyért nem kérnének hozzájárulást. Ezért kérték, hogy a gyalogátkelő helyeken lévő lámpatesteken engedjék meg a LED lámpatestekre történő átcserélést próbaképpen. Az E.on partnercéget megkeresik, akik a lámpatestek átcserélését végeznék. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke: Megköszöni Polgármester Úrnak a tájékoztatást. Javasolja, hogy zárják le a kérelem megtárgyalását. Megkérdezi a bizottság tagjait, javasolják-e a Képviselő-testületnek, hogy az E-on Zrt-től, az EC Multienergie Kft-től, valamint a L-Intéző Kft-től kérjenek ajánlatot a strandfürdő villamos energiával történő ellátásának biztosítására. Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 20

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 8-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz.

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz. I-1/6-16/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 27- én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz. I-1/5-14/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 3-án megtartott rendkívüli testületi ülésén, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény könyvtárában.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Ikt.szám: III. 1930-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben