KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Képviselő-testület november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend javaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről II. Zárt ülés: 2. Borbála Gyógyfürdő, B-68-OKK. sz. kút melléfúrásos felújítás beruházásának jog helyzetéről tájékoztatás II. Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, Gyevitur Kft. fürdővezető 3. Gyevitur Kft. ügyvezetőjének kérelme Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető Nyílt ülés: 4. Az Algyői Szivárvány Óvoda SZMSZ-ének módosítása 5. Az Algyői Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása 6. Az Algyői Szivárvány Óvoda éves önértékelési terve 7. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezése 8. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése 9. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények évi pályázati tevékenységéről 10. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának I-III. n. éves helyzetéről 11. Tájékoztató- Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági felülvizsgálata II. 12. Fásítás és erdőgazdálkodás Algyőn 13. Kéményseprő-ipari szolgáltatás Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető

2 14. Bontott járdalapok értékesítése 15. Gyevitur Kft. beszámolója az ÁKIR Kft által végzett Audit által tett észrevételek intézkedéseiről Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 16. Borbála Fürdő alternatív fűtési megoldásának vizsgálata 17. Gyevitur Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 18. Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 19. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata 20. DARKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 21. Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása 22. Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata Előterjesztő: Jegyző 23. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti díjának mértéke évben 24. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjának mértéke évben 25. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített költségvetési koncepciója 26. Közmeghallgatás évben II. 27. Algyői Értéktár 28. Dr. Kovács Ágnes fogorvos helyettesítő fogorvos személyének módosítása 29. Beszámoló a Déli Napfény Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatosan 30. Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről 31. Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 32. A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata Előterjesztő: Jegyző 33. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Al

3 34. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 35. Egyebek Zárt ülés 36. Szilágyi-Perjési Réka kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt Előterjesztő: Jegyző 37. Kovács Tamás kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt Előterjesztő: Jegyző 38. Gercsó Mihály és Gercsó Mihályné kérelme 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

4 ülésének könyvéből 427/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről II. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta Angyal Zsolt al Tájékoztató a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről II. tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről szóló tájékoztatót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Irattár

5 ülésének könyvéből 429/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft ügyvezetőjének kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft ügyvezetőjének kérelme tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ökrös Erika ügyvezető kérelmét nem fogadja el. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását. 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Gyevitur Kft. ügyvezető 4. Irattár

6 ülésének könyvéből 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda SZMSZ-ének módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyői Szivárvány Óvoda SZMSZ-ének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az Algyői Szivárvány Óvoda SZMSZ-ét a jelen határozat mellékletét képező szövegezéssel. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt házirendet a jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint hozza nyilvánosságra. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Algyői Szivárvány Óvoda) 4) Irattár

7 ülésének könyvéből 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyői Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az Algyői Szivárvány Óvoda házirendjét a jelen határozat mellékletét képező szövegezéssel. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt házirendet a jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint hozza nyilvánosságra. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Algyői Szivárvány Óvoda) 4) Irattár

8 ülésének könyvéből 432/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda éves önértékelési terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron A Szivárvány Óvoda éves önértékelési terve tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jóváhagyja az Algyői Szivárvány Óvoda éves önértékelési tervét a jelen határozat mellékletét képező szövegezéssel. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Algyői Szivárvány Óvoda) 4) Irattár

9 ülésének könyvéből 433/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Képviselő döntéshozatalból való kizárása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezése tárgyú előterjesztésre vonatkozó döntéshozatalból, személyes érintettségére tekintettel kizárja Dr. Gonda János képviselőt. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Gonda János képviselő 4) Irattár

10 ülésének könyvéből 434/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezése Molnár Áron az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatok véleményezése tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület, a szakmai szervezeteket döntésének figyelembevételével, véleményezni kívánja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatokat. 2. A véleményezés hatáskörét a Képviselő-testület átruházza a Polgármesterre. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a hatáskör átruházással kapcsolatos további teendők megtételére. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) PlesovszkinéUjfaluczki Judit KLIK Szegedi Tankerület 5) Irattár

11 ülésének könyvéből 435/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése a Jegyző Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy egyetlen általános iskola található a településen, amelynek felvételi körzete Algyő Nagyközség közigazgatási területére terjed ki, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felvételi körzetének változatlanul való fenntartására tesz javaslatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal részére. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Varga Ákos ügyintéző 4) Irattár

12 ülésének könyvéből 436/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és az intézmények évi pályázati tevékenységéről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Beszámoló az önkormányzat és az intézmények évi pályázati tevékenységéről tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat és az intézmények évi pályázati tevékenységéről készült beszámolót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Intézményvezetők 6) Irattár

13 ülésének könyvéből 437/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről a Polgármester Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának I.-III. n. évi helyzetéről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a évi költségvetési gazdálkodásának I.-III. negyedévi végrehajtását az előterjesztés szerint elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) Irattár

14 ülésének könyvéből 438/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató - Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági felülvizsgálata II. a Polgármester Tájékoztató - Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági felülvizsgálata II. tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági felülvizsgálat II. tárgyban készült tájékoztatót azzal, hogy új tempo 30 övezetek kialakítását nem támogatja. 2. A Képviselő-testület a felülvizsgálati jelentés alapján az alábbi intézkedések végrehajtását kéri évben: Tiszavirág utcai parkoló kialakítása az iskolánál a Kosárfonó-Hóvirág u. kereszteződésében elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezésének felülvizsgálata a Borbála fürdő mellett haladó kerékpárút bekötése a 47-es út mellett újonnan kialakított kerékpárútba a Bácska u. Kőfal u. személygépjármű forgalom megtartása a Bartók Béla u. Búvár u. sarkán lévő buszmegálló áthelyezése, gyalogátkelőhely kialakítása Búvár u. - Téglás u. - Géza utcai útkereszteződés felülvizsgálata (minikörforgalom építése) a Szeged felé vezető bekötő úton településkapu kialakítása, digitális sebességmérő készülék elhelyezésének vizsgálata(forgalomlassító sziget elhelyezése) a településen a KRESZ táblák láthatóvá tétele, takaró növényzet nyírása, eltávolítása (Gyeviép NKft. által) a Kastélykert u. - Téglás utcai útkereszteződés felülvizsgálata a Szőlő u. - Géza u. közötti szakaszon járdaépítése a Vásárhelyi u es út kereszteződésének felülvizsgálata a már meglévő helyzetnek megfelelően. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2. pont szerinti intézkedések költségeit vegye figyelembe a évi költségvetés tervezésekor. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Gyeviép NKft. 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

15

16 ülésének könyvéből 439/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Fásítás és erdőgazdálkodás Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Fásítás és erdőgazdálkodás Algyőn tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azelőterjesztés szerinti fásítás elvégzésével akként, hogy az előterjesztés szerinti B változat szerint kerüljön a fásítás elvégzésre, hárs- és kőrisfákkal, földlabdás, 5-10 centiméter átmérőjű, minimum 2,5 méter magasságú fák ültetésével. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy történjen felmérés a település fásítani kívánt közterületei vonatkozásában, majd a januári soros testületi ülésre készüljön költségeket is tartalmazó előterjesztés az ültetésre szánt fák fajtájának és darabszámának meghatározásával. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azelőterjesztés szerinti erdősítéselvégzésével és erdő besorolású területek megvásárlásával akként, hogy az erdősítésre szánt keretösszeg minden évben a költségvetés tárgyalása során kerüljön megállapításra, melyből az erdősítés elvégzése és erdősítéshez szükséges területek megvásárlása finanszírozható. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

17 ülésének könyvéből 440/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari tevékenység végzésének feltételeiről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyeviép NKft. ügyvezető Tájékoztatás a kéményseprő-ipari tevékenység végzésének feltételeiről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP NKft beszámolóját a kéményseprő-ipari tevékenység végzésének feltételeiről. 2. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető részvételével történjen meg a konkrét kéményseprő-ipari számlák felülvizsgálata. Határidő: januári Képviselő-testületi ülés 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 4) Gyeviép NKft. ügyvezető 5) Irattár

18 ülésének könyvéből 441/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Bontott járdalapok értékesítése a Polgármester Bontott járdalapok értékesítése tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerinti módon, a Gyeviép NKft. a rendelkezésre álló járdalapok 50%-át térítéssel értékesíthesse, továbbá egyetért azzal, hogy minden év november 30-ig az adott évben a telephelyre beszállított bontott járdalapok 50%-át térítéssel értékesíthesse bruttó 100,- Ft/darab áron. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fennmaradó 50 % mennyiségű járdalap térítés nélkül kerülhessen átadásra algyői lakosok részére a közterületi járdaszakaszok helyreállítására, csapadékvíz elvezető árok burkolására, illetve a saját felhasználásra kerülő szükséges mennyiséget a Gyeviép NKft. a készletből visszatarthassa. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép NKft. 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

19 ülésének könyvéből 442/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft beszámolója az ÁKIR Kft által elvégzett audit által tett észrevételek intézkedéséről a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft beszámolója az ÁKIR Kft által elvégzett audit által tett észrevételek intézkedéséről tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft beszámolóját és intézkedéseit az ÁKIR Kft által elvégzett audit észrevételei kapcsán. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Irattár

20 ülésének könyvéből 443/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő alternatív fűtési megoldásának vizsgálata a Polgármester Borbála fürdő alternatív fűtési megoldásának vizsgálata tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem ért egyet az előterjesztés szerinti tanulmányterv elkészíttetésével. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Irattár

21 ülésének könyvéből 444/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzata a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Irattár

22 ülésének könyvéből 445/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata Molnár Áron Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem kívánja emelni a közétkeztetés díjait évben. 2. A Képviselő testület a szerződések 6.3-as pontjainak módosítását kéri az alábbiak szerint: 6.3. Évenkénti áremelés Az 1. számú melléklet szerinti ár tartalmazza a Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költségét (szállítás, csomagolás, kirakodás). Szerződő felek megállapodnak, hogy a vállalkozási díj a beszerezni kívánt minőségi alapanyagok biztosítása érdekében minden év végén újratárgyalásra kerül. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Algyői Egyesített Szociális Intézmény és az Algyői Szivárvány Óvoda vezetőjét, valamint a Polgármestert, hogy az intézményük érdekeit képviselve írják alá a Gyevitur Kft-vel megkötendő szerződésmódosításokat az 1-es pontban meghatározott díjakkal és a 2-es pontban meghatározott módosítással. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Algyői Egyesített Szociális Intézmény Jankovicsné Veres Katalin 4) Algyői Szivárvány Óvoda Ozsváth Lászlóné 5) Algyő Fehér Ignác Általános Iskola Almásiné Császár Piroska 6) Gyevitur Kft. 7) Pénzügyi és Adócsoport 8) Irattár

23 ülésének könyvéből 446/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata Molnár Áron DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület egyetért a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kötendő megállapodással, miszerint az algyői munkavállalók Algyő-Szeged viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozói havi bérlet árának munkavállalót terhelő részét a bérlet 14 %-át megtéríti évben. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron t az előterjesztés mellékleteként csatolt megállapodás aláírására. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatás összegét a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) DAKK Zrt. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

24

25 ülésének könyvéből 447/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: DARKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása a Polgármester DARKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás elnöke által megküldött Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet elfogadja. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

26 ülésének könyvéből 448/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása a Polgármester Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása hatályos módosítását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Angyal Zsolt al 4) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása dr. Botka László 5) Irattár

27 ülésének könyvéből 449/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. által kidolgozott, Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő, évi belső ellenőrzési programot és időrendi táblázatot. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT Szeged Széchenyi tér 10. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

28 ülésének könyvéből 450/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti díjának mértéke évben Molnár Áron Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti díjának mértéke évben tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek haszonbérleti díját évre vonatkozóan nem kívánja emelni. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Bérlők 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

29 ülésének könyvéből 451/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának mértéke évben Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 19. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának mértéke évben tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díját évre vonatkozóan nem kívánja emelni. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Bérlők 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

30 ülésének könyvéből 452/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési koncepciója a Polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1.) A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: a) A Képviselő-testület évre nem tervezi gondozási díj bevezetését a bölcsődei ellátásnál. b) A térítési díjak emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő mértékben történhet. c) Az ingatlanok, az önkormányzati lakások, illetve nem lakás céljául szolgáló ingatlanok bérleti díjának emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő mértékben történhet. d) A személyi juttatások nem haladhatják meg a évi egyszeri kiadásokkal és szerkezeti változtatásokkal szintre hozásokkal korrigált bértömeget (kötelező soros előrelépések, jubileumi jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások). e) Cafetéria a költségvetési törvény alapján meghatározott összeggel tervezhető be a költségvetésbe. f) A cafetéria szabályzatban a munkáltatói kölcsön megvalósításának részleteit ki kell dolgozni, és a költségvetésben megfelelő összeget elkülöníteni. g) Az egyéb meghatározott juttatások tekintetében az előző évi nettó juttatás összege maximum nettó 5.000,-Ft-al emelhető. h) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményi rendszer átszervezését, fenntartói jogok átadását (társulás vagy egyház részére) nem tervezi a Képviselőtestület. i) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a évi előirányzat mértékén belül kell számolni. Indokolt általános működési tartalék képzése, oly módon, hogy az intézmények, valamint a Hivatal, dologi kiadásainak 5%-át, valamint az önkormányzat működési kiadásainak 10%-át zárolni kell. j) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél, évi költségvetési előirányzattal kell számolni a tervezés során. A Közpénzek átláthatóságának biztosítását a felsőbb jogszabályok változása miatt a helyi rendeletekben megfelelő módon szabályozni kell. k) Szociális kiadások terén a évben hatályos szabályoknak megfelelő ellátások tervezhetőek a évi előirányzatnak megfelelő szinten. l) A helyi gyermekvállalás támogatására kidolgozott programot a következő évben is folytatni kell, erre megfelelő összegű előirányzatot kell képezni.

31 m) Fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kidolgozott programra előirányzatot kell képezni. n) A helyi vállalkozások támogatására a költségvetésben az előző évhez hasonló nagyságrendű előirányzattal kell tervezni. Felelős: Határidő: folyamatos/2016. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja. 2.) A gazdasági társaságok működésének hatékonyság, és célszerűség szempontjából történő felülvizsgálata, valamint a kockázatos tevékenységek elkerülése, és csökkentése érdekében, külső szakértő igénybevételének lehetőségét meg kell vizsgálni, a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása érdekében, és a szakértői javaslatok a évi mérleg leadásáig kerüljenek kidolgozásra. 3.) A Képviselő-testület évben nem kíván új helyi adót bevezetni, és a meglévő adómértékeken nem kíván változtatást, eszközölni. 4.) Indokolt tartalékok képzése az alábbi jogcímeken, legalább a évi Költségvetési rendeletben szereplő nagyságrendben. Általános működési tartalék Adókockázati tartalék Fejlesztési tartalék Pályázati saját erő alapok Ingatlanforgalmazási Alap Beruházás előkészítési Alap Felelős: Határidő: folyamatos, / évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 5.) a) A fejlesztési kiadásokat az elnyert pályázatok esetében teljes összeggel, a benyújtott, de elbírálás alatt lévő pályázatok esetében csak önerő megképzésével indokolt tervezni. b) A fejlesztési koncepció által elfogadott, és szükségesnek látott beruházások, fontossági sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével. c) A beruházások jóváhagyásával egyidejűleg megtérülési számításokat és megvalósíthatósági tanulmányt kell végezni, illetve be kell mutatni az üzemeltetés becsült költségeit. Felelős: Határidő: folyamatos, / évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 6.) A Képviselő-testület, vagyontárgyak (ingatlanok, földterületek) évi értékesítését nem tervezi, kivéve a selejtezésre kerülő, önkormányzati feladatellátáshoz nem szükséges tárgyi eszközöket. Felelős: al

32 Határidő: folyamatos, / évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 7.) Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési és Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy dolgozzák ki a hasznosítás lehetőségeit, funkcióit, az alább felsorolt üres illetve részben üres ingatlanokra vonatkozóan. 1.) Fazekas u. 48. (volt Vízmű telep) 2.) Rákóczi telepi volt TSZ központ 3.) Kastélykert u. 59. (Fehér iskola) 4.) Kastélykert u. 60. (Sárga iskola) 5.) Kosárfonó u. 16. (Zöld Iskola) 6.) Beépítetlen területek pl. krumpliföldek, Dny-i lakóterület, Berekben lévő terület, temető melletti terület 7.) MOL-tól vásárolt terület hasznosítása 8.) Kikelet u. 4.sz. ingatlan (ingyenes állami vagyon átvétele miatti fenntartási kötelezettségek. Felelős: Gazdaságfejlesztési- és Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság Határidő: évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 1) Molnár Áron 2) Dr. Gubacsi Enikő al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 6) Intézményvezetők 7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 8) Irattár

33 ülésének könyvéből 453/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Közmeghallgatás évben II. a Jegyző Közmeghallgatás évben II. tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a II. félévi munkatervében szereplő közmeghallgatás megtartásáról az alábbiak szerint határoz: Téma: 1. Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági felülvizsgálat 2. Buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági észrevételek, a lakosság tájékoztatása Időpont: november 30. Meghívandó személyek: 1. DAKK Zrt. képviselője 2. Útterv 83 Mérnöki Iroda Bt. képviselője 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Csoportvezetők 4) Irattár

34 ülésének könyvéből 454/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Értéktár a Polgármester Algyői Értéktár tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Értéktárról szóló tájékoztatót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Bene Zoltán elnök 4) Irattár

35 ülésének könyvéből 455/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Dr. Kovács Ágnes fogorvos helyettesítő fogorvos személyének módosítása a Polgármester Dr. Kovács Ágnes fogorvos helyettesítő fogorvos személyének módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Dr. Kovács Ágnes fogorvos kérelmének megfelelően a helyettes fogorvos személyének módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: Új helyettes: Dr. Bandula Eszter szül: an: Kopasz Helén, lakcím: 6600 Szentes, Széchenyi I. u. 28., pecsétszám: A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a változás átvezetéséhez szükséges hatósági ügyintézésre. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Kovács Ágnes fogorvos 4) Horgos Nóra személyügyi előadó 5) Irattár

36 ülésének könyvéből 456/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Déli Napfény Nonprofit KFT. végelszámolásával kapcsolatosan a Polgármester Beszámoló a Déli Napfény Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatosan tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testület elfogadja a Déli Napfény Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban készült beszámolót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

37 ülésének könyvéből 457/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Ügyrendi szavazás a Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről tárgyú napirendben 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről tárgyú napirend esetében, a teljesítményértékelések összesítése során, a ki nem töltött értékelőlapokat nem veszi figyelembe. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti összesítés elvégzésének idejére felfüggeszti a napirend tárgyalását. 3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről című napirend tárgyalását követően hozza meg döntését a Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére tárgyú előterjesztésben. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

38 ülésének könyvéből 458/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata a Jegyző A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Gável Tünde Zita (szül.: Szeged, , a.n.: Tóth Irén, TAJ: , adószám: ) 6750 Algyő, Kosárfonó u. 61. szám alatti lakos újszülött gyermekek támogatására való jogosultságát elutasítja, mivel az nem felel meg a Rendelet 3. a.) pontjában foglalt azon feltételnek, hogy legalább az egyik szülő a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Algyő Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Dr. Varga Ákos ügyintéző 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

39 ülésének könyvéből 459/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata a Jegyző A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Molnár Csilla (szül.: Szeged, , a.n.: Horgosi Magdolna, TAJ: , adószám: ) 6750 Algyő, Kócsag u. 3. szám alatti lakos újszülött gyermekek támogatására való jogosultságát elutasítja, mivel az nem felel meg a Rendelet 3. a.) pontjában foglalt azon feltételnek, hogy legalább az egyik szülő a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Algyő Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Dr. Varga Ákos ügyintéző 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

40 ülésének könyvéből 460/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata a Jegyző A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Cserkóné Dudás Szilvia (szül.: Kiskunhalas, , a.n.: Berkó Aranka, TAJ: , adószám: ) 6750 Algyő, Bíró u. 23. szám alatti lakos újszülött gyermekek támogatására való jogosultságát elutasítja, mivel az nem felel meg a Rendelet 3. a.) pontjában foglalt azon feltételnek, hogy legalább az egyik szülő a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Algyő Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Dr. Varga Ákos ügyintéző 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

41 ülésének könyvéből 461/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata a Jegyző A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Sánta Csilla (szül.: Szeged, , a.n.: Rutai Katalin, TAJ: , adószám: ) 6750 Algyő, Ladik u. 13. szám alatti lakos újszülött gyermekek támogatására való jogosultságát elutasítja, mivel az nem felel meg a Rendelet 3. a.) pontjában foglalt azon feltételnek, hogy legalább az egyik szülő a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Algyő Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Dr. Varga Ákos ügyintéző 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

42 ülésének könyvéből 462/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata a Jegyző A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy a következő soros testületi ülésre tegyen javaslatot Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról szóló 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete módosítására. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 4) Dr. Varga Ákos ügyintéző 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

43 ülésének könyvéből 463/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete november 19.napján tartott ülésén megvitatta Angyal Zsolt al előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Irattár

44 ülésének könyvéből 464/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Ügyrendet érintő szavazás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja, hogy szeptember 17-i ülésén a Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről tárgyú napirend megtárgyalásra került, a testület szavazott és a tájékoztatót elfogadta azonban technikai okok miatt határozat nem került megszövegezésre és sorszámozásra sem. A határozat pótlása a szeptember 17-én előterjesztett határozati javaslattal és jelen határozat számát követő sorszámmal történik meg. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

45 ülésének könyvéből 465/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 17. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

46 ülésének könyvéből 466/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Molnár Áron Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

47 ülésének könyvéből 467/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről a Polgármester Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a intézményvezetőkkel és az ügyvezetőkkel személyesen ismertesse az teljesítményértékelés eredményét. 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy teljesítményértékelése alapján, az intézményvezetők egyhavi illetményüknek megfelelő összegű jutalomban részesülnek. 4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy teljesítményértékelése alapján, valamennyi ügyvezető egyhavi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesül. A Képviselő-testület kéri, hogy a jutalom kifizetése a gazdasági társaságok ügyvezetőinek esetében a társaságok költségvetésének terhére történjen. 5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 3., 4. pontokban foglaltakat vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 7. A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek évi teljesítményértékelésére vonatkozóan február havi testületi ülésre. 1. Molnár Áron 2. Dr. Varga Ildikó 3. Intézményvezetők 4. Gazdasági társaságok ügyvezetői 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Horgos Nóra személyügyi előadó 7. Irattár

48 ülésének könyvéből 468/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére Algyő Nagyközség Képviselő testülete november 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére tárgyú előterjesztését és az abban foglaltakkal egyetért. 1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete köszöni az Önkormányzat és az Intézmények dolgozóinak egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 2) A létszám és bértömeg arányában az alábbi bruttó összegek kerüljenek megképzésre a pénzmaradvány terhére: Algyői Faluház és Könyvtár: Algyői Egyesített Szociális Intézmény: Polgármesteri Hivatal: Algyő Nagyközség Önkormányzata: Algyői Szivárvány Óvoda: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az Intézményvezető, a hivatal dolgozói esetében a Jegyző, a Jegyző és a mezőőrök tekintetében a Polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 4) A differenciálás irányelvei, hogy minden dolgozó egyhavi bruttó bérének legalább 50%- át, legfeljebb 150 %-át kapja jutalomként, amennyiben már legalább 6 hónapja dolgozója az Önkormányzatnak. Figyelembe kell venni továbbá a dolgozó munkateljesítményét, és a munkaviszonyban töltött időt. 5) A Képviselő-testület felkéri ajegyzőt, hogy a 2-es pontban meghatározott összegeket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 6) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) Intézményvezetők 5) Irattár

49 ülésének könyvéből 469/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Polgármester jutalmazásának napirendre vétele Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság javaslata alapján, napirendjére veszi a Polgármester jutalmazásának ügyét. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár Dr. Gubacsi Enikősk. al

50 ülésének könyvéből 470/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: Polgármester jutalmazása a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság Polgármester jutalmazása tárgyú javaslatát és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, Molnár Áron nek, évi munkájának elismeréseként, egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 2. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában, a évi költségvetésben végezze el a szükséges módosításokat az Általános Tartalék terhére. 1) Molnár Áron 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) Horgos Nóra személyügyi előadó 5) Irattár Dr. Gubacsi Enikősk. al

51

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2016. (III.01.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 1. napján megtartott rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend javaslatát

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. szeptember 27-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2010. szeptember 27-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2010. szeptember 27-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 169/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdése,

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben