TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről"

Átírás

1 AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK július 2-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Feri Blanka osztályvezető ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal 1

2 Egyszerű szótöbbség Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) a közterületek elnevezéséről I. Tárgy: A szekszárdi hrsz-ú utca elnevezése, kiterjesztve az 5765 hrsz-ú utca Óvoda utcával párhuzamos szakaszára - az 5792 hrsz-ú ingatlantól a 6201/3 hrsz-ú ingatlanig terjedően -, valamint a hrsz-ú út északi szakaszára, amely a hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart. A kiterjesztések indokai: - az 5765 hrsz. utca Óvoda utcával párhuzamos szakasza a hrsz-ú utca természetes folytatása; - a Szekszárdi Belterületi Szabályozási terv szerint a belterületbe csatolás a hrszú telek déli telekhatáráig tart majd. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fenti közterületet SZILAS UTCA megjelöléssel nevezi el. II. Tárgy: A szekszárdi 5765 hrsz-ú, a hrsz-ú útra merőleges szakaszának elnevezés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fenti közterületet a SZILAS KÖZ megnevezéssel nevezi el. A megosztási vázrajz a földhivatalhoz benyújtásra került, az engedélyezés folyamatban van. A Közgyűlés döntésének kivonata, valamint az azzal érintett ingatlanok felsorolása (feltüntetve a régi utcanevet és házszámot, valamint az új utcanevet és házszámot) az ügyfélszolgálat hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A közgyűlési döntés a szokásos módon elérhető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján is. A hirdetményen túl az érintett ingatlanok lakóinak értesítése (külön levélben) folyamatban van. A házszámok rendezése határidőre megtörtént. Az utca- és házszámtáblák legyártatásával és kihelyezésével kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. Az illetékes Okmányiroda, valamint a közüzemi szervek értesítése megtörtént. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2015.(IV.15.) áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Rendőrkapitányság részére május. 1 napjától az áldozatsegítési és bűnmegelőzési feladatok ellátására 2 fő munkavállaló 4 havi bruttó bérének megfelelő Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatási összeget az önkormányzat évi költségvetési rendeletének következő módosításakor építse be. A támogatási megállapodás aláírásra, a támogatás kifizetésre került. 2

3 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2015.(IV.29.) a város vízkorlátozási tervének felülvizsgálatáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a víziközműszolgáltató E.R.Ö.V. Zrt-t a város vízkorlátozási tervének felülvizsgálatára és a Közgyűlés elé terjesztésére. Az E.R.Ö.V Zrt. felkérésre került a vízkorlátozási terv felülvizsgálatának elvégzésére. A szolgáltató kéri a határidő meghosszabbítását augusztus 31-re. Lásd: határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 88/2015.(V.4.) gépjárműbeszerzésről a mezőőri szolgáltatás ellátásának technikai támogatására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján támogatás igénybevételét új gépjármű beszerzésére a mezőőrök bűnmegelőzési feladatainak ellátása érdekében. 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt finanszírozásához ,- Ft ,- Ft ÁFA összeget, mindösszesen ,- Ft-ot elkülönít a évi költségvetésében. 3. A Közgyűlés vállalja, hogy a gépjármű nettó vételárát terhelő ÁFA összegét ( ,- Ft) önerőként biztosítja. A pályázat benyújtásra és befogadásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 89/2015.(V.7.) évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyásáról és kiegészítő támogatás biztosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtását. 2. A Közgyűlés a évi nyári gyermekétkeztetés támogatására forint kiegészítő támogatást biztosít évi költségvetés Általános tartalék kerete terhére. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pontban szereplő módosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor építse be a rendelet tervezetbe. A pályázat benyújtásra került, a költségvetési rendelet módosítása során az összeg beépítésre kerül. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 91/2015.(V.18.) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi éves beszámolóját elfogadja és a Társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja. II. A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 3

4 III. A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés beszámoló alapján tudomásul veszi a mérleg E Ft főösszegét, és az adózott eredmény E Ft (veszteség) összegét és javasolja a taggyűlésnek annak elfogadását, továbbá a E Ft (veszteség) eredménytartalékba helyezését. V. A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi és javasolja a taggyűlésnek annak elfogadását. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 92/2015.(V.18.) a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft évi éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, üzleti jelentését) eft mérleg-főösszeggel, és eft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés jóváhagyja a eft mérleg szerinti eredmény (nyereség) eredménytartalékba helyezését. V. A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 93/2015.(V.18.) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:109. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft évi éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, üzleti jelentését) eft mérleg-főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi. V. A Közgyűlés jóváhagyja a eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. 4

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 94/2015.(V.18.) a Szekszárdi Ipari Park Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Ipari Park Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 95/2015.(V.18.) a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft évi éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, üzleti jelentését) eft mérleg-főösszeggel, és eft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi. V. A Közgyűlés jóváhagyja a eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 96/2015.(V.18.) a Szekszárdi Városfejlesztési Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Városfejlesztési Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, üzleti jelentését) eft mérleg-főösszeggel és -779 eft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés jóváhagyja a -779 eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 97/2015.(V.18.) a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:109. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft évi éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, 5

6 üzleti jelentését) eft mérleg-főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés jóváhagyja a eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 98/2015.(V.18.) a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját eft mérleg-főösszeggel, és eft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. II. A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. III. A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. IV. A Közgyűlés jóváhagyja a eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 99/2015.(V.18.) a KT-Dinamic Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a KT-Dinamic Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 100/2015.(V.18.) a Caminus Tüzeléstechnikai Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 101/2015.(V.18.) önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 6

7 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig az "AM-RI Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: , Cégj.szám: , Könyvvizsg.kamarai nyt.szám: ) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna, sz: Szekszárd, , lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK ) bízza meg. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig az "AM-RI Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: , Cégj.szám: , Könyvvizsg.kamarai nyt.szám: ) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna, sz: Szekszárd, , lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK ) bízza meg. 3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig az "AM-RI Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: , Cégj.szám: , Könyvvizsg.kamarai nyt.szám: ) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna, sz: Szekszárd, , lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK ) bízza meg. 4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig az "AM-RI Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: , Cégj.szám: , Könyvvizsg.kamarai nyt.szám: ) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna, sz: Szekszárd, , lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK ) bízza meg. 5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától 2016.május 31. napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146 Várdomb, Táncsics u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J. u. 6. III/4.) bízza meg. 6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146 Várdomb, Táncsics u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J. u. 6. III/4.) bízza meg. 7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapján mint az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a könyvvizsgálói feladatainak ellátásával június 1. napjától május 31. napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146 Várdomb, Táncsics u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J. u. 6. III/4.) bízza meg. 7

8 8. A Közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőket a megbízási szerződések módosításának aláírására, egyúttal felkéri az ügyvezetőket a változás cégnyilvántartásban történő átvezetésére. A határozat az érintett ügyvezető igazgatók részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 102/2015.(V.18.) a DDOP-3.1.3/G azonosítószámú Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon című pályázathoz önerő biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a DDOP-3.1.3/G azonosítószámú Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon című pályázat megvalósítását támogatja és a évi költségvetésében a megvalósításhoz szükséges Ft önerőt biztosítja a Felhalmozási Tartalék Keret terhére. A szerződés megkötésre került az önerő biztosításával. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 103/2015.(V.28.) tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola - kollégium) 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mint a köznevelési intézmény működtetője a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3)-(4) bekezdéseiben kapott jogával élve a határozat mellékletében megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kollégiumi tagintézménye vezetői megbízására benyújtott pályázatról, illetve a pályázó megbízásáról. 2. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és mellékletét küldje meg a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola igazgatójának. A határozat az igazgató részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 104/2015.(V.28.) tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről (Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Liszt Ferenc Zeneiskola) 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mint a köznevelési intézmény működtetője a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3)-(4) bekezdéseiben kapott jogával élve a határozat mellékletében megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői megbízására benyújtott pályázatról, illetve a pályázó megbízásáról. 2. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és mellékletét küldje meg az intézmény igazgatójának. A határozat az igazgató részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2015.(V.28.) óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés kötéséről a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 8

9 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (7) bekezdése alapján a Wunderland Óvoda (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.) fenntartói jogáról szóló köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére. A szerződés aláírásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 106/2015.(V.28.) a évben lefolytatott ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdésében meghatározottakra, a évben lefolytatott ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja. A határozat intézkedést nem igényelt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 107/2015.(V.28.) a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet tervezet I. fordulóra beterjesztett változatáról 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet tervezet I. fordulóra beterjesztett változatát elfogadja. 2.) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztés útján, valamint a honlapon 15 napig tegye közzé. 3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakosság és a megkeresett szervek véleményezését követően véglegesítse a rendelet-tervezetet és terjessze a Közgyűlés elé II. fordulóban történő megtárgyalásra. A rendelet-tervezet, annak lakossági véleményezése céljából 15 napig közzétételre került a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint az önkormányzat honlapján. A véleményezésre megadott határideig a lakosság, valamint a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány részéről több vélemény, javaslat érkezett. A beérkezett vélemények egy része szabályozási javaslat törvényességét (pl. ebek számbeli korlátozása, társasházakra vonatkozó előírások meghatározása) kifogásolta. Erre tekintettel a megfelelő jogi szabályozás kialakítása, illetve az esetleges jogszabálysértés elkerülése érdekében írásbeli állásfoglalást kértünk az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Tolna Megyei Kormányhivataltól. A rendelet-tervezet az állásfoglalás megérkezését követően kerülhet véglegesítésre, illetve II. fordulóban történő beterjesztésre. 9

10 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 108/2015.(V.28.) az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 109/2015.(V.28.) a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Közgyűlés megköszöni a Szolgálat eddig végzett munkáját. A határozat a Szolgálat vezetőjének megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 111/2015.(V.28.) a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján elfogadja a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi munkájáról szóló beszámolót. Az előterjesztés a tagönkormányzatok részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 112/2015.(V.28.) a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 1. számú módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását elfogadja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az alpolgármestert az Együttműködési megállapodás módosításnak aláírására. A megállapodás aláírásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/2015.(V.28.) a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját 10

11 elfogadja. 2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a társulásban érintett önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére. Az előterjesztés a tagönkormányzatok részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 116/2015.(V.28.) a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a társulásban érintett önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére. Az előterjesztés a tagönkormányzatok részére megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 117/2015.(V.28.) a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás 3. módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának, illetve a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak az aláírására, a jegyzőt pedig ezek ellenjegyzésére. 3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az iratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Az okiratok aláírást követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához benyújtására kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 118/2015.(V.28.) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló március 4-én kelt egységes szerkezetű társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulás évi zárszámadásáról és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja. Az előterjesztés a tagönkormányzatok részére megküldésre került. 11

12 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 121/2015.(V.28.) a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének évi tapasztalatairól szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. A határozat intézkedést nem igényelt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 123/2015.(V.28.) az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosításáról az iskolai nyári szünetben 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét A Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott családi napközik, illetve Comenius Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja, s felkéri a polgármestert az előterjesztés melléklete szerint készített megbízási szerződés aláírására. 2. A közgyűlés a évi költségvetés Intézményi tartalékából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 10/2015. (III.4.) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről, 10. melléklet Intézményi tartalék sor ,- Ft-ot (kettőmillió százhuszonegyezer-ötszáz forint) különít el a megbízott díjazására, s felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a szükséges összeget a szerződésben foglaltak szerint utalja. A megbízási szerződés aláírásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2015.(V.28.) a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá. 2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére. 3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Az okiratok aláírást követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához benyújtására kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 125/2015.(V.28.) a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosításáról 12

13 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2)-(3) bekezdése, 83. (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. (4) bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá. 2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére. 3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Az okiratok aláírást követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához benyújtására kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 126/2015.(V.28.) a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá. 2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére. 3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Az okiratok aláírást követően a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához benyújtására kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2015.(V.28.) köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 76. (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől továbbra is vállalja. 2. A közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntést a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet szükséges mellékletének csatolásával juttassa el a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához. A határozat és a szükséges mellékletek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére megküldésre kerültek. 13

14 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 128/2015.(V.28.) a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadásáról 1. pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és évi munkatervét. A határozat a múzeum igazgatójának megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 130/2015.(V.28.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal, július 1-jei hatállyal módosítja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alapító okiratok Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére történő megküldésére. 4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási feladatok ellátására, megosztására vonatkozó megállapodások tervezetét, valamint a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésén terjessze elő. A Polgármesteri Hivatal alapító okirata aláírásra került. A gazdálkodási feladatok ellátására, megosztására vonatkozó megállapodások tervezete, valamint a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó egyeztetés folyamatban van, szükséges a határidő meghosszabbítása. Lásd: határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 131/2015.(V.28.) Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát. A Közgyűlés Szekszárd város településrendezési terve helyi építési szabályzatának - a jogszabályi aktualizálás érdekében - tárgyalásos eljárásban történő módosítását megindítja. A helyi építési szabályzat tárgyalásos eljárásban történő módosítása megindult. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 132/2015.(V.28.) A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosításáról 14

15 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kosárlabda Sport Club Szekszárd egyesülettel kötött megállapodás tárgyát az alábbiak szerint módosítja: Városi Sportcsarnok eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjének Tao pályázat önerejeként a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tárgyában módosított támogatási megállapodás elkészítésére és további ügyintézésre. A támogatási megállapodás aláírása folyamatban van. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 137/2015.(V.28.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételről I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatok benyújtását az alábbiak szerint: 1. A Közgyűlés az ab) alcél alapján támogatja a Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai intézményének fejlesztésére, felújítására történő pályázat benyújtását, melynek összköltségvetése Ft, ebből az igényelt támogatás Ft és a Közgyűlés önerőként Ft-ot biztosít a évi költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére. 2. A Közgyűlés a b) alcél alapján támogatja a Szent István téri út felújítását célzó pályázat benyújtását, melynek összköltségvetése Ft, ebből az igényelt támogatás Ft, önerőként Ft-ot biztosít a évi költségvetésében az MFB infrastruktúra program terhére. 3. A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja a Városi Sportcsarnok termeinek felújítását célzó pályázat benyújtását, melynek összköltségvetése Ft, ebből az igényelt támogatás Ft, önerőként Ft-ot biztosít a évi költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére. II. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint a jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére. A pályázat benyújtásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 138/2015.(V.28.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 47/2015. (III.26.), 62/2015. (III.26.), 63-64/2015. (III.26.), 67-68/2015. (IV.15.), 70-71/2015. (IV.15.), 72-73/2015. (V.29.), 75-76/2015. (IV.29.), 78-87/2015. (IV.29.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi. A beszámolás ténye a határozat nyilvántartásban rögzítésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 139/2015.(V.28.) Élő bolygónk kezdeményezéshez történő csatlakozásról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja csatlakozási szándékát dr. Áder János köztársasági elnök által indított Élő bolygónk kezdeményezéshez. 15

16 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz és regisztrációhoz szükséges intézkedések megtételére. A csatlakozási nyilatkozat aláírásra került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 140/2015.(V.28.) Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet adományozásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet 15. -a és 16. -a alapján Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet adományoz a Szekszárdi Madrigálkórusban jubiláló alábbi tagok részére: Beier Matthiasné Kézdi Márta (35 év) Beier Matthias (35 év) Botos Jánosné Theisz Aranka (35 év) Koncz Beáta (20 év) 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a plakett és az oklevél beszerzésére, az elismerő cím átadásához szükséges intézkedések megtételére. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a plakett és az oklevél átadására. A kitüntetések átadásra kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 141/2015.(V.28.) Baranyainé dr. Bóvári Klára felmentési kérelméről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy Baranyainé dr. Bóvári Klára felnőtt háziorvos ügyeleti közreműködésére az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet 7. (2) bekezdés da) pontja alapján július 1-től nem tart igényt. Jelen határozatban foglalt ügyeleti felmentés a járványügyi indokból elrendelhető intézkedésekre nem vonatkozik. A határozat az Egészségügyi Gondnokság vezetőjének további intézkedés céljából megküldésre került. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 142/2015.(V.28.) Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata I. 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 103/A. (2) bekezdésben rögzített hatáskörében eljárva helybenhagyja a Vámosi István Sándorné (7761 Kozármisleny, Móra F. u. 43.) eladó és Schieber Markus Albert (6500 Baja, Zrínyi M. u ) vevő szerződő felek között a szekszárdi 031/148 hrsz-ú ingatlan 3000/53524-ed tulajdoni hányadának tárgyában létrejött adásvételi szerződés kapcsán helyi földbizottsági határkörben eljáró NAK Tolna Megyei Szervezete TOL /4/2015. számú állásfoglalásával szemben a Schieber Markus Albert vevő képviseletében eljáró Schieber- 16

17 Horváth Ügyvédi Iroda által benyújtott kifogást. A Közgyűlés megváltoztatva a NAK Tolna Megyei Szervezetének állásfoglalását - támogatja Schieber Markus Albert vevővel történő szerződéskötést is, tekintettel arra, hogy a köztudomású tények és a legjobb ismeretei szerint a vevővel szemben nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 24. (2) bekezdés a) és cb) pontjában rögzített szempontok. 2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntést közölje a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés döntéséről értesítette a NAK Tolna Megyei Szervezetét, a kifogás benyújtóját, valamint a Szekszárd Járási Hivatal Földhivatali Osztályát. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 143/2015.(V.28.) Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata II. 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 103/A. (2) bekezdésben rögzített hatáskörében eljárva helybenhagyja a Steiner István (7100 Szekszárd, Munkácsy u. 41/A.) eladó és Schieber Markus Albert (6500 Baja, Zrínyi M. u ) vevő szerződő felek között a szekszárdi 031/157 hrsz-ú ingatlan 3302/82717-ed tulajdoni hányadának tárgyában létrejött adásvételi szerződés kapcsán helyi földbizottsági hatáskörben eljáró NAK Tolna Megyei Szervezete TOL /4/2015. számú állásfoglalásával szemben a Schieber Markus Albert vevő képviseletében eljáró Schieber- Horváth Ügyvédi Iroda által benyújtott kifogást. A Közgyűlés megváltoztatva a NAK Tolna Megyei Szervezetének állásfoglalását - támogatja Schieber Markus Albert vevővel történő szerződéskötést is, tekintettel arra, hogy a köztudomású tények és a legjobb ismeretei szerint a vevővel szemben nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 24. (2) a) és cb) pontjában rögzített szempontok. 2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntést közölje a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés döntéséről értesítette a NAK Tolna Megyei Szervezetét, a kifogás benyújtóját, valamint a Szekszárd Járási Hivatal Földhivatali Osztályát. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 144/2015.(V.28.) tulajdonosi hozzájárulásról bérleti szerződés létesítéséhez 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. szám alatti székhelyén található 147 m2 alapterületű irodacsoportból álló irodaépületet június 1. napjától 5 éves határozott időtartamra bérbe adja az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. víziközmű-szolgáltatónak az előterjesztésben írt feltételekkel. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 17

18 II.) A Közgyűlés az 52/2015.(III.26.) határozatában döntött arról, hogy a DDOP-2.1.3/B jelű pályázati projekt sikeres végrehajtása és a pályázati utófinanszírozás átmeneti likviditási problémájának megoldása érdekében legkésőbb március 31-ig 15 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület részére azzal, hogy a támogatás visszafizetésének határidejét május 31. napjával határozta meg. A megállapodás aláírását követően a támogatás összege átutalásra került. Az egyesület elnökének kérelme alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a támogatás visszafizetésének határidejét november 30. napjára módosítsa. (határozati javaslat 3. pontja) Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására. Szekszárd, június 26. Ács Rezső polgármester 18

19 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 48/2015.(III.26.), 69/2015. (IV.15.), 74/2015. (IV.29.) 88/2015. (V.4.), 89/2015. (V.7.) határozat 1-3. pontjai, /2015.(V.18.), /2015. (V.28.), /2015. (V.28.), 114/2015. (V.28.), /2015. (V.28.), 121/2015. (V.28.), /2015. (V.28.), /2015. (V.28.), /2015. (V.28.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 2. A Közgyűlés a 74/2015.(IV.29.) határozat végrehajtásának határidejét augusztus 31. napjáig meghosszabbítja. 3. A Közgyűlés a 130/2015.(V.28.) határozat végrehajtásának határidejét 2015.szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. 4. A Közgyűlés az 52/2015.(III.26.) határozatának 1. pontjában a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület részére biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét november 30. napjára módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. Határidő: 1-2. pontok tekintetében: július pont tekintetében: július 31. Felelős: Ács Rezső polgármester dr. Varga Katalin jegyző 19

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat! Határidő: 2015. május 18. Felelős: Ács Rezső polgármester, Artim Andrásné ügyvezető igazgató

Kivonat! Határidő: 2015. május 18. Felelős: Ács Rezső polgármester, Artim Andrásné ügyvezető igazgató Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 91/2015.(V.18.) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Előterjesztés sorszáma: 277. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2016. június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 233. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Cím: Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 243. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. október 28. NAPI

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26. Jelenlegi

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben