úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása 4. Javaslat bizottsági személycserére 5. A háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekről szóló 62/2005. (XII. 15.) rendelet módosítása Előterjesztő: Kiss Anita jegyző 6. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 7. A 497/ÖK/2011.(VII.22.) és 505/ÖK/2011.(VII.22.) határozatok megerősítése 8. Beruházási támogatás nyújtása a Magyar Hospice Alapítvány részére a 1032 Budapest, Kenyeres u szám alatti, hrsz-ú, 721 m2 alapterületű gondozóházon általa elvégeztetett értéknövelő beruházásainak részbeni megtérítésére 9. Hunyadi utcai intézményfejlesztés 10. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiadási előirányzat módosítása 11. A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete (CBE) III. kerületi Békásmegyeri Klubja módosítási kérelme

2 12. Civil szervezetek számára kiírt Fogadj örökbe egy zöldterületet pályázattal kapcsolatos elszámolás 13. Civil szervezetek számára kiírt nyári táborozási pályázattal kapcsolatos elszámolás 14. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011/2012-es tanévre vonatkozó Közoktatási intézkedési tervének jóváhagyása 15. Oktatási-nevelési intézmények 2011/2012. tanévi tantárgyfelosztása és az Aquincum Általános Iskola intézményi órakeretének fenntartó által biztosítható 5 %-os növekedése 16. A középfokú felvételi eljárás engedélyezése 17. Dr.Thomka György, a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. orvos-igazgatója I. féléves prémium feladatai teljesülésének elfogadása és a kifizetés engedélyezése, valamint a II. félévre kitűzött prémium feladatok elfogadása 18. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft I. féléves mérlegbeszámolója 19. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. I. féléves controlling beszámolója 20. Gépjárművek adományozása a BRFK részére 21. A Kolosy téri piac épületének felújítása műszaki tartalom módosítása a kiviteli tervben 22. Budapest III. Flórián téren Fogadalmi oltár visszaállítása 23. Kamattámogatások átcsoportosítása Előterjesztő: Szanyó Miklós képviselő 24. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi forduló 2

3 Előterjesztő: Menczer Erzsébet, az Oktatási és Sportbizottság elnöke 25. Szent Margit Rendelőintézet Kft. hosszúlejáratú kötelezettsége 26. A Röntgen gépek beszerzése, valamint a gépek üzembe helyezéséhez szükséges építészeti átalakítások kivitelezése szállítási szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés keretében tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítása 27. A 14735/1 hrsz-ú, 1037 Budapest, Bécsi út 74. szám alatti, m2 alapterületű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester 28. Nyugdíjas Expo évi költségvetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás a sokszorosítási anyagok biztosítására - Z á r t ü l é s Molnár Ferencné kérelme perköltség részletekben történő megfizetésére vonatkozóan Előterjesztő: Kiss Anita jegyző (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 31. Tatár András kérelme, a Budapest III /10 és 22164/11 hrsz-ú ingatlanokat terhelő szolgalmi jog törlésére vonatkozóan Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 32. Bozóky Péterné kérelme a Bp. III /2 hrsz-ú ingatlant terhelő szolgalmi jog megadására vonatkozóan Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 33. Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Előterjesztő: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) 3

4 592/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a meghívóban 9., 18. és 20. napirendként szereplő előterjesztéseket leveszi napirendjéről. Napirend 1. pontja: Alpolgármester megválasztása 593/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat alpolgármester választás lebonyolítása érdekében 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr.Simonka Csaba Mihalik Zoltán Sáringer Kálmán 594/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy Kelemen Viktóriát Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat alpolgármesterének megválasztja. (Szavazott 22 képviselő: 20 igen, 2 nem) Napirend 2. pontja: Alpolgármester illetményének megállapítása 595/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat Kelemen Viktória főállású alpolgármester illetményét megválasztásától, október 01-jétől havi Ft-ban határozza meg, valamint részére havi illetménye 20 %-ának megfelelő mértékű, összegszerűen havi Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: október 01. Napirend 3. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása 4

5 megalkotja 55/2011. rendeletét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselő: 20 igen, 2 tartózkodás) Napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági személycserére 596/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság tagjává Kelemen Viktória helyére Havadi Elzát választja. 597/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság tagjává Török Ferenc helyére Laukonidesz Lillát választja. 598/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnökévé Horváth Lászlót választja. 599/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy dr.simonka Csaba és Tolnai Zoltán Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági tagságát megszünteti. 600/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjává Czeglédy Gergőt és Kozma Jánost választja. 5

6 601/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az Oktatási és Sport Bizottság tagjává Török Ferencet és Hermann Zitát választja. 602/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjává Kelemen Viktória helyére Désiné Németh Évát választja. Napirend 5. pontja: A háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekről szóló 62/2005. (XII. 15.) rendelet módosítása Előterjesztő: Kiss Anita jegyző megalkotta 56/2011. rendeletét a háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekről szóló 62/2005.(XII.15.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 6. pontja: Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 603/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletének megfelelően egységes szerkezetben elfogadja. Napirend 7. pontja: A 497/ÖK/2011.(VII.22.) és 505/ÖK/2011.(VII.22.) határozatok megerősítése 604/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat 6

7 úgy határoz, hogy megerősíti 497/ÖK/2011.(VII.22.) és 505/ÖK/2011.(VII.22.) határozatait. en keresztül a jegyző Napirend 8. pontja: Beruházási támogatás nyújtása a Magyar Hospice Alapítvány részére a 1032 Budapest, Kenyeres u szám alatti, hrsz-ú, 721 m2 alapterületű gondozóházon általa elvégeztetett értéknövelő beruházásainak részbeni megtérítésére 605/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy: 1. a 381/ÖK/2011. (V. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. a Bérlő Magyar Hospice Alapítványnak az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásai figyelembe vehető költségeire tekintettel a december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ,- Ft kiszámlázandó bérleti díjától eltekint, valamint ,- Ft összegben beruházási költségeinek részbeni megtérítésére beruházási támogatást nyújt. A beruházási támogatás a havi bérleti díjaknál kerül beszámításra. Felelős: az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Napirend 9. pontja: Hunyadi utcai intézményfejlesztés 606/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a) benyújtja pályázatát a KMOP kódszámú Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése című kiírásra a Hunyadi utcai ingatlan (Hunyadi utca hrsz: 62820, 62821, számú) átalakításával. valamint: b) benyújtja pályázatát a KMOP kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázatra a Hunyadi utca (hrsz: 62820, 62821, számú) ingatlanra tervezett új építésű, 7(-8) csoportszobás óvoda terveivel, amelynek költségeit részben a hitelkeret biztosítja. c) Ezzel kapcsolatban módosítja a 449/ÖK/2011.(VI.30.) határozatot a következő képpen: 1. Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást ad a Kós Károly Egyesülés számára a Hunyadi utca alatt lévő, 62820, 62821, hrsz számú ingatlanon meglévő óvoda bölcsődévé való átalakítására, és 7

8 engedélyezési terveinek elkészítésére a 2011-es költségvetés tartalékkeretének terhére maximum bruttó ,- forint értékben. 2. Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízást ad a Kós Károly Egyesülés számára a Hunyadi utca alatt lévő, 62820, 62821, hrsz számú ingatlanon új óvoda építés engedélyezési terveinek elkészítésére a 2011-es költségvetés tartalékkeretének terhére maximum bruttó ,- forint értékben. d) a júniusi testületi ülés 450/ÖK/2011.(VI.30.) határozatot visszavonja. ( Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése kiírásra a Szérűskert utca 35. (hrsz 18910/143) szám alatti ingatlanon lévő bölcsőde épületének fejlesztése tárgyában, továbbá a szükséges önrészt biztosítja azzal a feltétellel, hogy a pályázat összköltsége nem haladja meg az Ft-ot. ) Napirend 10. pontja: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiadási előirányzat módosítása 607/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy engedélyezi az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára a Kft évi üzleti tervében szereplő kiadási előirányzatok módosítását az előterjesztésben szereplő javaslatok szerint. Napirend 11. pontja: A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete (CBE) III. kerületi Békásmegyeri Klubja módosítási kérelme 608/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy hozzájárul a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete (CBE) III. kerületi Békásmegyeri Klubja kérelmében szereplő, ,- Ft összegű, 3 db számla elfogadásához. Napirend 12. pontja: Civil szervezetek számára kiírt Fogadj örökbe egy zöldterületet pályázattal kapcsolatos elszámolás 609/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat 8

9 úgy határoz, hogy elfogadja a évi Fogadj örökbe egy zöldterületet pályázaton nyertes szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolóit. Napirend 13. pontja: Civil szervezetek számára kiírt nyári táborozási pályázattal kapcsolatos elszámolás 610/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, elfogadja a évi nyári tábor pályázaton nyertes szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolóit. Napirend 14. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011/2012-es tanévre vonatkozó Közoktatási intézkedési tervének jóváhagyása 611/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011/2012-es tanévre vonatkozó Közoktatási intézkedési tervét jóváhagyja. Napirend 15. pontja: Oktatási-nevelési intézmények 2011/2012. tanévi tantárgyfelosztása és az Aquincum Általános Iskola intézményi órakeretének fenntartó által biztosítható 5 %-os növekedése 612/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy 1. a 2011/2012. tanévre az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő 19 oktatási-nevelési intézmény és a két művészeti iskola tantárgyfelosztása alapján készült tájékoztatót elfogadja. 2. az Óbuda Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő 16 általános iskolában, 3 gimnáziumban, a mellékelt táblázatok (2. és 3.sz. melléklet) szerinti 9

10 979,6 pedagógus álláshelyet és a feladat ellátásához szükséges 20358,85 órát, és 326 túlórát a 2011/2012-es tanévre engedélyezi. 3. az Aelia Sabina Zene- és Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévre 67 pedagógus álláshelyet és a feladat ellátásához szükséges 1422 órát és 10 túlórát engedélyez. 4. az Óbudai Népzenei Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévre 12 pedagógus álláshelyet és a feladat ellátásához szükséges 254 órát és 24 túlórát engedélyez. 5. az Aquincum Általános Iskola órakeretének a fenntartó által biztosítható 5%-os növekedését szeptember 01-jétől engedélyezi. Napirend 16. pontja: A középfokú felvételi eljárás engedélyezése 613/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat hozzájárul, hogy a(z) 1. Óbudai Gimnázium a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra meghirdetett felvétel esetén (6 évfolyamos képzésre) központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát tartson. 2. Árpád Gimnázium a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra meghirdetett felvétel esetén (6 évfolyamos képzésre) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát tartson és azt követően szóbeli meghallgatásra is behívja a jelentkezőket. 3. Veres Péter Gimnázium a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra meghirdetett felvétel esetén (8 évfolyamos képzésre) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát tartson és azt követően szóbeli meghallgatásra is behívja a jelentkezőket. (Szavazott 22 képviselő: 20 igen, 2 tartózkodás) Napirend 17. pontja: Dr.Thomka György, a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. orvosigazgatója I. féléves prémium feladatai teljesülésének elfogadása és a 10

11 kifizetés engedélyezése, valamint a II. félévre kitűzött prémium feladatok elfogadása 614/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót - az előterjesztés mellékleteinek megfelelően - Dr. Thomka György orvosigazgató I. féléves prémium feladatainak teljesüléséről és engedélyezi a kifizetést, valamint elfogadja a II. félévre kitűzött prémium feladatokat azzal, hogy a II. félévre vonatkozó prémiumfeladatok közül az üzleti terv időarányos teljesülése törlésre kerül. Napirend 18. pontja: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft I. féléves mérlegbeszámolója 615/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy 1. az előterjesztéshez mellékelt dokumentumok alapján elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft I. féléves mérlegbeszámolóját. 2. elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. azon kérését, hogy az Intézet a medikai szoftver cserére előirányzott 10 millió Ft-ot informatikai eszközvásárlásra fordítsa. Napirend 19. pontja: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. I. féléves controlling beszámolója 616/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy - a mellékelt dokumentum alapján elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft I. féléves Controlling beszámolóját. Napirend 20. pontja: Gépjárművek adományozása a BRFK részére 11

12 617/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy 1. elfogadja az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. adományát, melynek tárgya az IGE-421 forgalmi rendszámú Opel Astra, az IGE-422 forgalmi rendszámú Opel Astra, valamint az LSR-123 forgalmi rendszámú Skoda Octavia. 2. az IGE-421 forgalmi rendszámú Opel Astra, az IGE-422 forgalmi rendszámú Opel Astra, valamint az LSR-123 forgalmi rendszámú Skoda Octavia személygépkocsikat a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak adományozza a tulajdonjog fenntartásával. Napirend 21. pontja: A Kolosy téri piac épületének felújítása műszaki tartalom módosítása a kiviteli tervben 618/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja a KMOP-5.2.2/B-09-2f Óbudai Promenád fejlesztése projekt keretén belül a Kolosy téri piac épület felújításának terveit az alábbiak szerint: 1. Függőfolyosó építése az első emeleti galérián, a Civil ház homlokzatán 2. Homlokzat felújítása a részleges hőszigetelés nélkül 3. Üvegtető fedés árnyékolása Felelős: Puskás Péter alpolgármester (Szavazott 21 képviselő: 21 igen, egyhangú) Napirend 22. pontja: Budapest III. Flórián téren Fogadalmi oltár visszaállítása 619/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a) támogatja Budapest III. ker. Flórián téren a szoborcsoport elhelyezését a megjelölt területen. b) biztosítja a Flórián szoborcsoport (Fogadalmi oltár) befejező munkálataihoz és felállításához szükséges Ft-ot a következő bontásban: Ft forrást a évi költségvetés terhére Ft forrást a évi költségvetés terhére. c) javasolja, a közterület rendezését május 4-ig legalább a C tervezet szerint. d) felkéri a Polgármestert Budapest Főváros Önkormányzata megkeresésére annak érdekében, hogy a Főváros is járuljon hozzá a szobor állítás tervezési és 12

13 kivitelezési költségeihez, valamint hogy a támogatásukkal az A tervezet szerinti területre vonatkozó tervek készüljenek el. (Szavazott 22 képviselő: 19 igen, 3 tartózkodás) Napirend 23. pontja: Kamattámogatások átcsoportosítása Előterjesztő: Szanyó Miklós képviselő 620/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a Kamattámogatások átcsoportosítása c. előterjesztést leveszi napirendjéről. Napirend 24. pontja: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi forduló Előterjesztő: Menczer Erzsébet, az Oktatási és Sportbizottság elnöke 621/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy 1./ hozzájárul a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozáshoz, s egyben felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. Határidő: / hozzájárul, hogy pályázat évi kerete 9 millió forint legyen (a felsőoktatási intézményekbe járó, vagy oda jelentkező Óbuda-Békásmegyer állandó lakosú, szociálisan hátrányos helyzetű fiataljai részére), amit a évi költségvetésében biztosít. Határidő: / felhatalmazza az Oktatási és Sport Bizottságot az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos előkészítési, bírálati és lebonyolítást illető teendők ellátására, valamint a évi pályázat elszámolásából visszautalt és megmaradt összeg felosztására. Az Oktatási és Sport Bizottság erről a Képviselő-testületet írásban tájékoztatja. Felelős: Oktatási és Sport Bizottság elnöke Határidő: (Szavazott 21 képviselő: 21 igen, egyhangú) Napirend 25. pontja: Szent Margit Rendelőintézet Kft. hosszúlejáratú kötelezettsége 622/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat 13

14 úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelőintézet Kft. könyvei között átvállalt, hosszúlejáratú kötelezettségként kell nyilvántartani a röntgen gépek és a felépítményre ténylegesen megvalósuló hiteleket és a hitel lejártáig az éves üzleti tervében szerepeltetnie kell a tőketörlesztéseket és a kamatokat. Az önkormányzat képviselőtestülete vállalja, hogy ameddig a Kft. önkormányzat egyszemélyes tulajdonában van, biztosítja ennek ellentételezésére az önkormányzati támogatást. A határozat hatályba lépéséhez a Szent Margit Rendelőintézet felügyelőbizottságának hozzájárulása szükséges. Határidő: A hitelfelvétel napja (Szavazott 21 képviselő: 21 igen, egyhangú) Napirend 26. pontja: A Röntgen gépek beszerzése, valamint a gépek üzembe helyezéséhez szükséges építészeti átalakítások kivitelezése szállítási szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés keretében tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítása 623/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a Röntgen gépek beszerzése valamint a gépek üzembe helyezéséhez szükséges építészeti átalakítások kivitelezése szállítási szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés keretében tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében javasolom a Képviselőtestületnek, hogy a hiányzó bruttó Ft-ot csoportosítsa át az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése célon belül az Épület bővítése sorról a Röntgengép vásárlásműszerbeszerzés sorra. Felelős: Puskás Péter alpolgármester (Szavazott 19 képviselő: 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) Napirend 27. pontja: A 14735/1 hrsz-ú, 1037 Budapest, Bécsi út 74. szám alatti, m2 alapterületű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester 624/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy a 14735/1 hrsz-ú, 1037 Budapest, Bécsi út 74. szám alatti, m 2 alapterületű ingatlan az ingatlanon lévő épület bérlőinek kiköltöztetését követő elidegeníthetősége céljából kijelöli értékesítésre. Felelős: az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Napirend 28. pontja: Nyugdíjas Expo /ÖK/2011.(IX.29.) Határozat 14

15 úgy határoz, hogy engedélyezi a kerületi rászoruló nyugdíjasok Nyugdíjas Expo 2011 rendezvényen való részvételének támogatása céljából az Önkormányzat költségvetésében a Szociális Szolgáltató Főosztály kiadásai között az egyéb szociális ellátásokon belüli külön soron szereplő keret terhére ,- Ft értékben 200 db kedvezményes belépőjegy megvásárlását. (Szavazott 21 képviselő: 21 igen, egyhangú) Napirend 29. pontja: évi költségvetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás a sokszorosítási anyagok biztosítására 626/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal sokszorosításhoz szükséges anyagainak beszerzésére bruttó 12 MFt-ot biztosít. Felelős: a polgármester Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására: azonnal (Szavazott 21 képviselő: 21 igen, egyhangú) Napirend 30. pontja: Molnár Ferencné kérelme perköltség részletekben történő megfizetésére vonatkozóan Előterjesztő: Kiss Anita jegyző (Rendes ülés 30. napirendi pontja) (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elfogadott 627/ÖK/2011.(IX.29.) határozatról külön I/8-9/2011. jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 2. pontja: Tatár András kérelme, a Budapest III /10 és 22164/11 hrsz-ú ingatlanokat terhelő szolgalmi jog törlésére vonatkozóan Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester (Rendes ülés 31. napirendi pontja) (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elfogadott 628/ÖK/2011.(IX.29.) határozatról külön I/8-9/2011. jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 3. pontja: Bozóky Péterné kérelme a Bp. III /2 hrsz-ú ingatlant terhelő szolgalmi jog megadására vonatkozóan Előterjesztő: dr.pappné dr.nagy Judit alpolgármester (Rendes ülés 32. napirendi pontja) 15

16 (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elfogadott 629/ÖK/2011.(IX.29.) határozatról külön I/8-9/2011. jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 4. pontja: Szociális ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Előterjesztő: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Rendes ülés 33. napirendi pontja) (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésről és az ülésen elfogadott /ÖK/2011.(IX.29.) határozatról külön I/8-9/2011. jegyzőkönyv és határozat kivonat készül.) 16

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-2/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. február 3. Jelen vannak: A bizottság részéről: elnök Tóth István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 190/2013. (10.09.) JÜK határozat 1 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el, hogy az október 09-ei bizottsági

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának 262/2015. (IX. 23.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredményéről szóló

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. évi munkaterve. A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. évi munkaterve. A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei Az ülések időpontja az adott hónap 2. keddje. Az állásfoglalások kialakításához

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

2016. április 20. soros. Pintér Ferenc polgármester. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság. nyílt. 2016. április 15.

2016. április 20. soros. Pintér Ferenc polgármester. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság. nyílt. 2016. április 15. J á s z k i s é r i P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 A napirend címe, tárgya: Előterjesztés Civil szervezetek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2012. március 7-ei rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2012. március 7-ei rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2012. március 7-ei rendkívüli nyílt üléséről 121/2012.(III.7.) Ökt. h. A képviselő-testület az elhangzott módosító javaslatok szerint 2012. március 7-ei rendkívüli

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J/~. szám ú előterjesztés

J/~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J/~. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai Fegyház és Börtönnek nyertes pályázat támogatási szerződésének

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben