2013. évi 18. szám október 15. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2013. évi 18. szám október 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról OKTÓBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (Jelen rendelet kötelező szabályozási elemei az alábbiak: ) i) feltöltendő terület, j) elővásárlási joggal terhelt terület, (2) A R. 3. (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: (Jelen rendelet kötelező szabályozási elemei az alábbiak: ) k) kisajátítással terhelt terület. 2. A R a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: (15) A turisztikai területen [K/tu] a (6) bekezdésben felsoroltakon túl elhelyezhető: a) szálláshely szolgáltató épület, b) kemping és létesítményei, c) vendéglátó épület, d) mezőgazdasági terménytárolás építményei, valamint e) az elhelyezhető létesítményeket kiszolgáló építmény. 3. (1) A R. 29. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Zöldterület övezetében a vonatkozó előírások megtartásával a magasabb szintű jogszabályban szereplő építményeken túl az alábbi építmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, vízmedence, szökőkút, lugas, pihenés, játék és szórakozás céljait szolgáló műtárgy), valamint c) pihenőpark, játszótér és sportfelület kerti berendezése. (2) A R a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Zöldterület övezetében az (1) bekezdésben megfogalmazottakon túl elhelyezhető: a) kerti szabadlépcső és lejtő, b) gyalogút, sétány, c) kerékpárút, valamint d) vízfelület. 4. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. (1) A Kossuth téri közpark övezetben a köztárgyak, utcabútorok elhelyezését, a kertépítészeti kialakítást beleértve a zöldfelületek és gyalogosfelületek kialakítását, burkolathatárait, anyagokat stb. a zöldterület legalább egybefüggő területére vonatkozó engedélyezési tervben kell meghatározni. (2) A Z/4 övezetben a 29. (1) és (1a) bekezdésben megfogalmazottakon túl elhelyezhető: a) vendéglátó épület, b) csónakázó tó kiszolgáló épülete, c) gépjárműút, valamint d) a létesítményekhez szükséges parkoló terület. 5. A R. 42. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az övezet területén elhelyezhető: a) az árvízvédelem létesítményei és műtárgyai, b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő vízi létesítmények, c) hídpillér, valamint d) kerékpározásra alkalmas üzemi út. 6. A R. a következő 42/A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Horgászati és sportolási célú vízgazdálkodási területek [V/1*] 42/A. (1) Az övezet területén a 42. (1) pontban részletezetteken túl elhelyezhetők: a) horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltató építmények, b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek,

3 c) a tulajdonos, a személyzet számára szolgáló önálló lakóépületek, d) sporteszköz raktár, e) vízgazdálkodási eszköz tároló, f) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal, vagy a horgászsporttal összefüggő további építmények, valamint g) horgászstégek. (2) A területen csak külön jogszabály szerint lehet építményt elhelyezni. 7. A R. a következő 44/A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Rekreációs célú vízgazdálkodási területek [V/re] 44/A. (1) Az övezet területén elhelyezhető: a) kerékpáros kalandpálya építményei, b) hídpillér, c) kilátó, d) mezőgazdasági épületek, e) megújuló energia-gazdálkodási célú építmények, f) műszaki-technológiai létesítmény, valamint g) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb kiszolgáló építmények. (2) Az áramlási viszonyokat jelentősen befolyásoló építmények (épület, kerítés stb.) elhelyezésére elsősorban az áramlási holttérben (a vasútvonal mentén) fekvő területrészeket kell igénybe venni. (3) Az övezet területén a nagyvízi mederre vonatkozó előírások az irányadóak. 8. (1) A R. 51. (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (Valamennyi területfelhasználási egységen hacsak az előírások nem tiltják elhelyezhetők:) g) geodéziai jelek; h) nyilvános illemhelyek; valamint (2) A R. 51. (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (Valamennyi területfelhasználási egységen hacsak az előírások nem tiltják elhelyezhetők:) i) vízfelületek. 9. A R. 57. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet: a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények létesítése, c) kerékpárút, gyalogút és kapcsolódó építmények létesítése, d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése, e) szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése, f) közművek felépítményei, telefonfülke elhelyezése, g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), h) építőanyag-tárolás, i) zöldfelületek, fasorok kialakítása, j) vízfelület kialakítása, k) egyéb, a vonatkozó önkormányzati rendeletben engedélyezett funkciók. 10. (1) A R 1/a. mellékletének jelmagyarázata, valamint a 07., 08., 12., 13., 18., 19. és 24. számú tervlapjai helyébe az 1. melléklet szerinti jelmagyarázat, és 07., 08., 12., 13., 18., 19. és 24. számú tervlapok lépnek. (2) A R 1/b. mellékletének jelmagyarázata, valamint a IV., V., VIII., IX. és XI. számú tervlapjai helyébe a 2. melléklet szerinti jelmagyarázat, és IV., V., VIII., IX. és XI. számú tervlapok lépnek. 11. (1) A R. 1/A. mellékletének Építési övezetek című táblázata alatti magyarázat helyébe az alábbi magyarázat lép: [SZ = szabadonálló beépítési mód Z = zártsorú beépítési mód HZ = hézagosan zártsorú beépítési mód O = oldalhatáron álló beépítési mód IKR = ikres beépítési mód Kap autóbusz-pályaudvar területe Ker egészségügyi rekreációs terület Khk hulladékkezelő területe Kmg mezőgazdasági üzemi terület Kng Nagygombosi major területe Ksp sportterület Kst strandterület Kszk szabadidőközpont területe

4 Kszv szennyvíztisztító területe Kte temető területe Kto tűzoltóság területe Ktu turisztikai terület Kvü városüzemeltetési terület] (2) A R. 1/A. mellékletének Övezetek című táblázata alatti magyarázat helyébe az alábbi magyarázat lép: [Z/1 közpark Z/2 Kossuth téri közpark Z/3 fásított köztér Z/4 Népkert V/1 folyó- és állóvizek medre, parti sávja és árvízvédelmi töltése V/1* horgászati és sportolási célú vízgazdálkodási terület V/2 közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja V/3 vízművek, vízbeszerzési területek V/re rekreációs célú vízgazdálkodási terület Kk-b beépítésre nem szánt bányaterület Kk-k beépítésre nem szánt kertészeti terület Kk-t beépítésre nem szánt temetőterület Kk-vű beépítésre nem szánt városüzemeltetési terület] (3) A R. 1/A. melléklet Építési övezetek című táblázata a következő 90/a sorral egészül ki: A B C D E F 1 Az építési telekre meghatározott Az épületre Az építési legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 2 beépítés övezet jele beépítettség telekterület zöldfelület ép.magasság módja 3 % m 2 % m 90/a Ktu SZ 40 K 40 10,5 (4) A R. 1/A. melléklet Övezetek című táblázata a következő 6/a., 14/a. és 16/a sorokkal egészül ki: A B C D E F 1 Az építési telekre meghatározott Az épületre Az építési legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 2 beépítés övezet jele beépítettség telekterület zöldfelület ép.magasság módja 3 % m 2 % m 6/a. Z/4-5 (2 1 ) - - 4,5 14/a V/1* ,5 16/a V/re ,5 (5) A R. 2/c. Kisajátítással érintett ingatlanok című mellékletének Kisajátítással érintett további területek című táblázata a következő 10. sorral egészül ki: A B C 1 CÍM HRSZ CÉL 10 Szúnyog-sziget 2649/2, 2650, 2652, 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657, 2658, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 2662/4, 2662/5, 2663, 2664, 2665, 2666, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682 turisztikai célú fejlesztés 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti a R. a) 78. (4) bekezdése, és b) 5. melléklet Települési úthálózat című táblázatának 37. sora. Hatvan, október 14. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester (Az 50/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)

5 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 687/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési tervének a Zagyva menti kerékpáros turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról 2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató megválasztásáról 3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 4. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara között létrejövő felsőoktatási képzésre vonatkozó szándéknyilatkozatról 6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának módosításáról 7. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 8. Előterjesztés a KISZI Közös Igazgatású Baptista Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája intézményi tanácsába delegált személyről 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó pályázatról 10. Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel megkötendő előszerződés módosításáról 11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közötti évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepciójának módosításáról 12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 13. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ kódszámú pályázat keretén belül benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról 14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról 15. Előterjesztés az Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat keretén belül pályázat benyújtásáról 16. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 17. Előterjesztés egyes, a MÁV Zrt. tulajdonában álló épületek bérbevételéről 18. Előterjesztés a Viola utca felújítása során felmerült kiegészítő munkák megrendeléséről 19. Előterjesztés a évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról Előterjesztő, előadó az napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester : 688/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja: 1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10000); 2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása; 3. melléklet: Változások bemutatása (M=1:10000), leírása; 4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása. : azonnal : Hatvan város polgármestere a főépítész útján (A 688/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) : 689/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 31. (2) bekezdése alapján Decsi Ferenc vezérigazgató (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) e tisztségre vonatkozó lemondását október 31. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 64. (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Decsi Ferenc határozatlan időtartamra fennálló munkaviszonyának 2013.

6 október 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. : november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján MEGÁLLAPODÁS munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről amely létrejött egyrészről Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye : 3000 Hatvan, Szepesi B. u. 2. cg.száma : adószáma : képviseli : Szabó Zsolt Hatvan Város Polgármestere mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / másrészről : Decsi Ferenc szül.idő : Hatvan, anyja neve : Farkas Mária Rózsa adóazonosító jele : lakcím : 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / továbbiakban együtt: szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, április 28. napján kelt munkaszerződéssel létesített munkaviszonyt a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. (1) bek. a) pontja értelmében közös megegyezéssel október 31. napi hatállyal megszüntetik. 2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét, tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon megfizeti. 3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja. Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni. 4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően amennyiben a jelen okirat 2./ pontjában meghatározottak megfizetésre kerülnek a munkavállaló részére, úgy munkavállaló további igényt a munkáltatóval szemben nem érvényesít. 5./ Munkáltató tájékoztatta munkavállalót arról, hogy a munkaviszony megszüntetését követően sem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonya fennállása alatt tudomására jutott üzemi, üzleti titkot, valamint a munkáltató gazdasági tevékenységére vonatozó egyéb információkat megőrzi, azokat harmadik személyekkel nem közli. Munkavállaló nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy amennyiben ezen kötelezettségeit megszegi, úgy munkáltató részére kártérítési felelősséggel tartozik. 6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Munkavállaló elismeri, hogy jelen okirat aláírása előtt őt a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkaviszony megszüntetésére vonatozó szabályokról, mely tájékoztatást a munkavállaló megértett és jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vett. 7./Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. Jelen munkaviszonyt megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal minden egyezőt tanuk előtt, sajátkezűleg, jóváhagyólag írták alá. Hatvan, október 31.

7 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. képviseli: Szabó Zsolt polgármester Munkáltató Decsi Ferenc munkavállaló Előttünk, mint tanuk előtt : 1./ 2./ : 690/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 231. (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának november 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Szabó Ottó (anyja neve: Rádóczi Mária, született: Eger, ) 3000 Hatvan, Tabán út /19. szám alatti lakost. A vezérigazgató munkaviszony keretében látja el tevékenységét, november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó ,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. : november 1. (okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján M u n k a s z e r z ő d és Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság - székhelye : 3000 Hatvan, Szepesi B. u cg.száma : adószáma : képviseli : Szabó Zsolt Hatvan Város Polgármestere mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / másrészről : Szabó Ottó - szül.idő : Eger, anyja neve : Rádóczi Mária - adóazonosító jele : lakcím : 3000 Hatvan, Tabán út /19. - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / között az alábbi feltételek mellett: 1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót november 1. napjától kezdődően határozatlan időre munkaviszony keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép. Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltatója vezetője, így jelen jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) aiban szabályozott rendelkezések irányadóak. 2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: Munkavállaló munkaköre: vezérigazgató - Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok: Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a

8 Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el. Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. - Munkáltató személyi alapbére: - bruttó ,- Ft/hó, azaz Ötszázötvenezer Forint/hó 3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 (4) bekezdése, valamint a 179 -a szerint tartozik felelősséggel. 9./ A jelen határozatlan időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban bármikor felmondható. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. 12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett

9 követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti. Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltatónak. 15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. Hatvan, november 1. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. munkáltató képviseli : Szabó Zsolt polgármester tulajdonos képviselője Szabó Ottó Munkavállaló : 691/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve, a gazdasági társaság alapítója akként dönt, hogy a táraság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság vezérigazgatója: név: Szabó Ottó anyja neve: Rádóczi Mária született: Eger, lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út /19. A vezérigazgató megbízatása november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. : november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján Alapító okiratot módosító okirat Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát október 14. napjával az alábbiak szerint módosítja: A társaság vezérigazgatója: név: Szabó Ottó anyja neve: Rádóczi Mária született: Eger, lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út /19. A vezérigazgató megbízatása november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól. Jelen alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

10 Az alapító okiratot módosító okirat tartalmát Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 691/2013. (X. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. Hatvan, október 14. Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: Hatvan, október 14. Hatvan Város Önkormányzata Képviseli: Szabó Zsolt polgármester Alapító : 692/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve ezennel felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját, hogy a képviselő-testület novemberi munkaterv szerinti ülésére készítse el a Zrt. strukturális átszervezésével kapcsolatos okiratokat, az azokat alátámasztó működési szabályzatokat és azokat terjessze jóváhagyás érdekében az alapító elé. : november 28. (az okiratok képviselő-testület elé terjesztésére) : a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója : 693/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. 1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvviteli, számviteli, pénzügyi és adminisztratív működési költségeinek az egyszerűsítése és költséghatékony működtetése céljából a jelen határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja. A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének október hó 14. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, , anyja neve: Szabó Margit) 3012 Nagykökényes, Rákóczi u. 2/B szám alatti lakos választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának a október hó 14. napjától év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. száma: ; adószáma: ; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: , a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: ]), a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak pedig október hó 14. napjától október 14. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 1./ Marján János (sz.: Újfehértó, március 23. anyja neve: Majercsik Mária) 3000 Hatvan, István király utca 2. szám alatti lakos; 2./ Nagy Sándor György (sz.: Salgótarján, anyja neve: Dr. Kacimbari Sztamatia) 3000 Hatvan, Kosztolányi utca 27. szám alatti lakos; 3./ Podonyi János (sz.: Hatvan, anyja neve: Kovács Julianna) 3000 Hatvan, Görgey utca 28. szám alatti lakos; A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó: ,- Ft/hó összegben, a könyvvizsgáló havi díjazását ,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg, a felügyelőbizottság tagjai pedig díjazásban nem részesülnek. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja. 2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak: cégneve: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. jegyzett tőke: ,- Ft készpénz

11 ügyvezető: Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, , anyja neve: Szabó Margit) 3012 Nagykökényes, Rákóczi u. 2/B szám alatti lakos Főtevékenység: Egyéb tevékenységek: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletvezetés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Összetett adminisztratív szolgáltatás fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje. 4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjét ,- Ft összegben, valamint a cégbejegyzési eljárás illetékét ,- Ft összegben az önkormányzat többlet bevétele (Albert Schweitzer Kórház által visszautalt pénzeszköz) terhére biztosítja. : november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere (A 693/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat 1. sz. melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: M u n k a s z e r z ő d és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - székhelye : 3000 Hatvan, Szepesi B. u képviseli : Hatvan Város Önkormányzata,mint alapító képviseletében : Szabó Zsolt polgármester - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / másrészről : Nagy Ferenc Születési hely és idő: Hatvan, Anyja születési neve: Szabó Margit Lakcím: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B. Adóazonosító jele: mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / között az alábbi feltételek mellett: 1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót október 14. napjától kezdődően határozatlan időre munkaviszony keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép. Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltatója vezetője, így jelen jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) aiban szabályozott rendelkezések irányadóak. 2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: Munkavállaló munkaköre: ügyvezető - Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

12 Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el. Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó ,-Ft/hó, azaz Ötszázötvenezer forint 3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 (4) bekezdése, valamint a a szerint tartozik felelősséggel. 9./ A jelen határozatlan időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban bármikor felmondható. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy rendkívüli felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

13 12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti. Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltatónak. 15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. Hatvan, október 14. Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. munkáltató képviseli: Szabó Zsolt polgármester Nagy Ferenc munkavállaló : 694/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát november 1. napjától 110 fő köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 59 fő közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 179 fő álláshellyel hagyja jóvá. : november 1. : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője : 695/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát a felsőoktatási képzés Hatvan városába történő integrálására. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával való szándéknyilatkozat aláírására, a TÁMOP /F számú pályázatban való közreműködésre, valamint arra, hogy a pályázat sikere esetén, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett további tárgyalásokat folytasson az egyetem képviselőivel. A polgármester a pályázat sikertelensége esetén is felhatalmazást kap a felsőoktatási képzésre vonatkozó további tárgyalások lebonyolítására. : október 31. (szándéknyilatkozat aláírása) : Hatvan város polgármestere : 696/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 90/2013. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát október 14. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. : október 14. (az alapító okirat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

14 Alapító Okiratot módosító okirat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 696/2013. (X. 14.) sz. határozata alapján a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) alapító okiratát az alaptevékenységi körök bővítése következtében október 14. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat II. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: II. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Könyvtári tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenysége: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 9105 Közművelődési tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 581 Kiadói tevékenység Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 2. Az alapító okirat VIII. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: VIII. Hatályba lépés: Jelen okirat október 14-én lép hatályba. 1. Az alapító okirat IX. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: IX. Záró rendelkezések: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 747/2011. (XII. 15.) sz. határozatával jóváhagyott, a 120/2012. (III. 5.) sz. képviselő-testületi határozattal, a 90/2013. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal és a 696/2013. (X. 14.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat október 14. napjától hatályos. Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. H a t v a n, október 14. DR. SZIKSZAI MÁRTA jegyző SZABÓ ZSOLT polgármester (A 696/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat 2. sz. melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 697/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 823/2012. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát október 14. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. : október 14. (az alapító okirat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

15 Alapító okiratot módosító okirat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 697/2013. (X. 14.) sz. határozata alapján az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) alapító okiratát az alaptevékenységi körök bővítése következtében október 14. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat II. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: II. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Könyvtári, levéltári tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenysége: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 9105 Közművelődési tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 581 Kiadói tevékenység Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 2. Az alapító okirat VIII. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: VIII. Hatályba lépés: Jelen okirat október 14-én lép hatályba. 2. Az alapító okirat IX. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: IX. Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 691/2010. (XII. 16.) sz. határozatával adta ki és 823/2012. (XII. 13.) sz. határozatával, valamint a 697/2013. (X. 14.) sz. határozatával módosította. Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. H a t v a n, október 14. DR. SZIKSZAI MÁRTA jegyző SZABÓ ZSOLT polgármester (A 697/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat 2. sz. melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 698/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KISZI Közös Igazgatású Baptista Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatban (székhely: 3000 Hatvan, Csaba utca 6.) a nemzeti

16 köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei András képviselőt delegálja. : október 14. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 699/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 658/2013. (IX. 26.) számú határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolájában (székhely: 3000 Hatvan, Csaba utca 6.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei András képviselőt delegálja. : október 14. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 700/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő iskolai és intézményi büfék és konyha bérletére ismét pályázati eljárást indít a határozat melléklete szerinti tartalommal. : október 15. (a pályázati felhívás megjelentetésére) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (A 700/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 701/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 632/2013. (IX. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. : azonnal (átvezetésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 702/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jelen határozat mellékletét képező Dóbiás Ferenc földmérő mérnök által 2013/36. munkaszámon elkészített változási vázrajzok szerint kialakítandó és a MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó előszerződést az önkormányzat nevében teljes jogkörrel aláírja. : október 31. : Hatvan város polgármestere ELŐSZERZŐDÉS amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: MÁTRA CUKOR Mátravidéki Cukorgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( rövidített cégneve : MÁTRA CUKOR Zrt. ) - székhelye : 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. - cg.száma : adószáma : KSH száma: számlaszám : UNICREDIT BANK Zrt. - képviseli : Kovács Gergely vezérigazgató - mint eladó / a továbbiakban, eladó / másrészről:

17 Hatvan Város Önkormányzata - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - KSH stat. számjel: adószám: törzsszáma: bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: képviseli: Szabó Zsolt polgármester - mint vevő /a továbbiakban vevő/ között az alábbi feltételek mellett: Előzmények : Szerződő felek megállapítják, hogy a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 5331/7, 5331/13, 5331/15, 5331/16, 5331/17 hrsz-ú ingatlanra Dóbiás Ferenc földmérő mérnök 2013/36 munkaszámon változási vázrajzot készített földrészlet határrendezése és megosztása céljából. A változási vázrajzok záradékolása, valamint a vázrajzok hatósági jóváhagyását követően a telekalakítás eredményeképpen kialakításra kerülnek többek között a hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú teher, per és igénymentes ingatlanok, melyek kizárólagosan a MÁTRA CUKOR Zrt. tulajdonába kerülnek. Ezen előzmények alapján felek a jelen okirat keretében az alábbi előszerződést kötik: 1./ Eladó eladja, vevő pedig megvásárolja a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatalnál kezdeményezett telekalakítási eljárás során kialakításra kerülő alábbi ingatlanokat: - hatvani 5331/23 hrsz. alatt felvett, út művelési ágú, 3568 m2 nagyságú területtel, - hatvani 5331/24 hrsz. alatt felvett, irodaház és udvar művelési ágú, 5476 m2 nagyságú területtel -hatvani 5331/26 hrsz. alatt felvett, ipartelep művelési ágú, 2 ha 0745 m2 nagyságú területtel, -hatvani 5331/27 hrsz. alatt felvett, út művelési ágú, 3679 m2 nagyságú területtel, és felek vállalják, hogy a telekalakítási engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül megkötik a végleges adásvételi szerződést. Hatvan Város Önkormányzata, mint vevő a fenti ingatlanokat azok valamennyi természetes és jogi alkotórészeivel és tartozékaival együtt kívánja megvásárolni. 2./ Szerződő felek az ingatlanok vételárát közösen és kölcsönösen Ft.+ Áfa, azaz Egyszázharmincmillió forint +Áfa összegben határozzák meg. Szerződő felek a vételár megfizetésében az alábbiak szerint állapodnak meg : 3. / Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanok teljes vételárát a végleges adásvételi szerződés aláírásakor egyösszegben fizeti meg eladó részére az eladó által kibocsátásra kerülő átutalásos számla alapján. 4./ Eladó az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanokat a vételár hiánytalan felvétele napján adja vevő, mint tulajdonos részére birtokába, - a megtekintéskori műszaki -, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - így ezen időponttól kezdődően vevő viseli a kárveszélyt, az ingatlanok terheit, és jogosultak annak hasznaira. Felek a birtokbaadás időpontjában jegyzőkönyv keretében rögzítik az ingatlanokban található közmű órák állásait. 5./ Eladó tájékoztatja vevőt, hogy a vétel tárgyát képező ingatlanok részben bérbeadás útján hasznosítottak. Vevő nyilatkozza, hogy megismerte a vonatkozó bérleti szerződések tartalmát, mely okiratokat és annak rendelkezéseit a tulajdonosváltozást követően magára nézve kötelezőnek elismer ( - Nap-Fó Termelő és Szolgáltató Kft., TRENK WALDER Személyzeti Szolgáltató Kft., Swietelsky Magyarország Kft., TKD Spirit Egyesület ). Eladó kötelezi magát arra, hogy kellő időben tájékoztatja a bérlőket a tulajdonos változás tényéről, illetve arról, hogy az új tulajdonos változatlan feltételek mellett biztosítja az ingatlan bérleti alapon történő használatát, vagy a bérleti szerződésben meghatározottak szerint a jogviszonyt felmondja. 6./ Eladó részletesen tájékoztatta vevőt az ingatlanokra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tényekről és jogokról. Ennek keretében tájékoztatta vevőt, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan a NEFMI rendelete alapján műemléki védettséggel bír. Vevő kijelenti, hogy a műemléki védettségre vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi, és ennek ismeretében is meg kívánja vásárolni az ingatlanokat.

18 Eladó fentieken túlmenően szavatolja az adásvétel tárgyát képező ingatlanok teher-, per- és igénymentességét. Amennyiben fentieken túlmenően bármely, a tehermentességet érintő tartozás felmerül, úgy azt eladó köteles viselni valamennyi költségvonzatával együtt. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személyeknek nincsen semmilyen a vétel tárgyát képező ingatlant terhelő olyan joga, mely vevő korlátozásmentes tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná. 7.a./ Felek megállapodnak abban, hogy a végleges adásvételi szerződés aláírásakor felek külön okiratban megállapodnak abban, egyben vevő kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi és a jövőre nézve a Hatvany Lajos Múzeumon keresztül működteti a cukorgyári múzeumot. 7.b./ Vevő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy eladó részére egyedi döntéssel megállapított bérleti díj ellenében három helyiségből álló iroda bérletét biztosítja. 7.c./ Vevő kötelezettséget vállal arra is, hogy a végleges adásvételi szerződés létrejötte esetén átvállalja a megszerzett ingatlanokon lévő környezetvédelmi monitoring kutak üzemeltetését, a monitoring tevékenység lezárásáig. 7.d./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a végleges adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanok megosztásával felmerülő költségeket viseli. Felek megállapodnak abban, hogy a telekalakítási eljárás lefolytatását a földhivatalnál eladó kéri. 8./ Szerződő felek közösen és kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen okirat alapján megkötendő végleges adásvételi szerződés létrehozásához az alábbi feltételek együttes megléte szükséges : a./ a Dóbiás Ferenc földmérő mérnök által 36/2013. munkaszámon elkészített földrészlet határrendezése és megosztása tárgyú változási vázrajz Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala által történő záradékolása; b./ a területrendezés tárgyában megindult telekalakítási hatósági eljárás lezárásaképpen kiadásra kerülő jogerős hatósági határozat megléte; c./ jelen előszerződés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyása, és a polgármester felhatalmazása az okirat aláírására; d./ a MÁTRA CUKOR Zrt. többségi tulajdonosának a NORDZUCKER AG Igazgatósága által adott írásbeli hozzájárulás; e./ a telekalakítási eljárás során kialakítandó hatvani 5331/21 hrsz. alatti, MÁTRA CUKOR Zrt. és a vevő gazdasági táraság között megkötésre kerülő adásvételi szerződés teljesülése, tekintettel arra, hogy az eladó többségi tulajdonosa NORDZUCKER AG erre vonatkozó kifejezett döntése alapján a hatvani 5331/23,24,26,27 hrsz alatti ingatlanok valamint a hatvani 5331/21 hrsz. alatti ingatlan egy birtoktestként történő értékesítéséhez adta előzetes hozzájárulását; f./ a hatvani 5331/13, hatvani 5331/15 hrsz alatt felvett ingatlanok vonatkozásában megkötött közös tulajdont megszüntető szerződés teljesülése. Amennyiben a fenti konjunktív feltételek közül akár egy nem teljesül, úgy felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezetten és kölcsönösen megállapodnak abban, hogy közöttük a végleges adásvétel érvényesen nem jöhet létre, és kötelezik magukat a jelen előszerződés tekintetében az eredeti állapot visszaállítására, amennyiben a hatvani 5331/13. és hatvani 5331/15. hrsz-ú ingatlanok egyéb tulajdonosai a végleges adásvételi szerződés megkötésének meghiúsulása után a Mátra Cukor Zrt. írásbeli felhívására 15 napon belül az eredeti állapot visszaállítása elfogadásáról írásban nyilatkoznak. 9./ Okiratszerkesztő ügyvéd tájékoztatja feleket az előszerződés jogintézményéről: amennyiben valamelyik fél az 1.) pont szerinti határidőben nem hajlandó megkötni az végleges adásvételi szerződést, a másik fél választása szerint a Ptk (3) bekezdése alapján bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, vagy a jelen előszerződéstől az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat, és követelheti az előszerződés megszegéséből eredő kárainak megtérítését. 10.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján megkötendő szerződésnek a jelen szerződésben nem szabályozott tartalmi elemeit egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevételével és a szerződés céljának szem előtt tartásával, kölcsönösen együttműködve fogják meghatározni. Amennyiben valamely nem lényeges tartalmi elemben nem jutnak megállapodásra, úgy a Ptk.-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályait fogják alkalmazni. 11.) A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az előszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

19 12./ A MÁTRA CUKOR Zrt. az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, a vevő a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező helyi önkormányzat. Jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az eladó gazdasági társaság cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya. Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. 13./ Szerződő felek nyilatkozzák, hogy tulajdonátruházási és szerzési képességeikben nem korlátozottak. Szerződő felek között vitás kérdés nincs. 14./ A jelen előszerződésből eredő netáni per esetére felek kikötik az ingatlan fekvése szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg alávetik magukat. 15./ Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem kívántak foglalni. 16./ Jelen előszerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt saját kezűleg, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 17./ Hatvan város polgármesterének képviseleti jogosultságát a 702/2013. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat biztosítja. Hatvan, október.. MÁTRA CUKOR Zrt. képv : Kovács Gergely vezérigazgató Hatvan Város Önkormányzata képv : Szabó Zsolt polgármester vevő Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: Hatvan, október. : 703/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesületet (székhely: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b) kiemelt sportegyesületnek nyilvánítja és a Magyar Úszó Szövetség ranglistáján szereplő tagjai számára a Markovits Kálmán Városi Uszodában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2.) kedvezményes uszodahasználatot biztosít. A képviselő-testület 701/2010. (XII. 16.) sz. határozattal elfogadott Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója című dokumentumát október 14. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. A támogatás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a. mellékletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. : október 14. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (A 703/2013. (X. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 704/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV Sporttelep) között létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában szereplő ,- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatási összeg október 15. napjával ,- Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatási összegre módosuljon. A évi pénzügyi többlettámogatás Hatvan város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a. mellékletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A többlettámogatás átadása október, november, december hónapokra egyenlő részletekben történik. : október 15. (a megállapodás módosítására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 705/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.

20 : október 15. (a szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Amely létrejött egyrészről Együttműködési megállapodás Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt ; képviseli: Szabó Zsolt polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi úti MÁV Sporttelep; bejegyző végzés száma: Pk /1991/6.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: Kiss György elnök; továbbiakban: Egyesület) (továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy az egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék ( fair play ) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a sportolók elé. E célok érdekében figyelemmel a sportról szóló évi I. törvény ára is a Felek az alábbiakban állapodtak meg: Előzmények: Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2013. (II. 28.) számú határozatban döntött arról, hogy a Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV Sporttelep) részére évre ,- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt. Felek között a támogatás nyújtásáról március 4-én együttműködési megállapodás jött létre. A képviselő-testület a Lokomotív Sport Egyesület részére a évi működési kiadások fedezetére további ,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást állapított meg. Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a következők szerint módosítják: 1. Felek a közöttük létrejött támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást közös megegyezéssel október 15-i hatállyal módosítják. 2. Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9. pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 9. A támogatás éves összege ,- Ft, azaz Kilencszázezer forint. 3. Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 4. Jelen együttműködési megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, október 15. Az Önkormányzat képviseletében Szabó Zsolt polgármester Az Egyesület képviseletében Kiss György elnök : 706/2013. (X. 14.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. A képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon 9. Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezúton igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében ismeri és elfogadja. : október 31. : Hatvan város polgármestere

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról

Részletesebben

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

2016. évi 1. szám 2016. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2016. évi 1. szám 2016. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2016. évi 1. szám 2016. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT. Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására 89-2/2015/222 Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó gazdasági társaság alapítására Tisztelt Közgyűlés! A 2014-2020-as

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati felhívás tárgya : Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló Hatvan, Grassalkovich

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben