J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK július 16-án (szerda) órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl

2 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének július 16-án (szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. JELEN VANNAK: A Képviselı-testület 12 fıvel: Dr. Bognár András polgármester, Michels Gábor alpolgármester, Sági György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király Endre, Kollár Tamás, Dr. Sal Béla, Szabó József, Székely Csaba, Tollner József, Zsarnóczay István képviselık. Hiányzik: Porkoláb József és Soós István képviselık Önkormányzat részérıl: Bánsághy Balázs mb.jegyzı Polgármesteri Hivatal részérıl: Báldogi Éva jkv.vezetı Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Szantner Ernı Mőszaki Irodavezetı Ülés elıtt kiosztott pótnapirendek: 0. Milton SI Fejlesztıvel kötendı Településfejlesztési Együttmőködési Szerzıdés 31. Nagy Anna kérelme 32. Tulajdonosi hozzájárulás a Páty, Pincehegy fölötti területek vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárásához 33. Páty, Jenei dőlı I.-ben kiépített csatornahálózat átvétele 34. Bocskai Iskola bontott anyagairól döntés 35. Kastély jobb szárnyának bérbeadása hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 37. Kastély épületek energia ellátása alternatív energiaforrásból Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést; ismerteti a pótnapirendi pontokat, melyek ülés elıtt kerültek kiosztásra, továbbá a jegyzı úr javaslatára a meghívó szerinti 28. BTT Területfejlesztési Koncepciója és Programja c. elıterjesztést levételre javasolja okafogyottság miatt. A napirendi pontokkal kapcsolatban további észrevétel nem érkezett, az így összeállt megtárgyalandó napirendi pontokat szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 289/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a július 16-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 2

3 0. Milton SI Fejlesztıvel kötendı Településfejlesztési Együttmőködési Szerzıdés 1. Településfejlesztési Megállapodás tervezet (Curlington-Páty Kft.) 2. Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szerkezeti terve 3. Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szabályozási terve 4. Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szerkezeti terve 5. Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szabályozási terve 6. Páty, Hóvirág utca Töki út Határ út belterületi határ által határolt terület (Zsámbéki kanyar) Szabályozási terve 7. Páty, Kossuth Lajos utca 1301 hrsz. út 1281 hrsz. út Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér) Szabályozási terve 8. Páty, Dózsa György utca Sziklai utca Cseresznyés utca Ady Endre utca 691/115 hrsz. utca által határolt terület (Dózsa György utca) Szabályozási terve 9. Páty, Somogyi Béla utca Liget utca Fazekas Mihály utca Bánya utca által határolt terület (Dobogó, Lke-6/a övezet) Szabályozási terv módosítása 10. Különleges intézmények HÉSZ módosítás 11. Mobilkommunikáció HÉSZ módosítás 12. HÉSZ 35. módosítása 13. Darvas és Sipos Kft. Megbízási szerzıdés módosítás csatornaépítés mőszaki ellenırzésére + Utak karbantartása c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére megbízás 14. Pályázat szennyvíztelep bıvítésére 15. Rekreációs program + Hegyi dőlı szerkezeti terv változás és szabályozási terv megrendelése 16. Fıút program 17. Balogh Gizella kérelme hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat 20. Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének fejlesztésére árajánlat 21. Gyógyszertár épület bérbeadása 22. Református Egyház kérelme 23. Elıirányzat átcsoportosítás 24. Torbágyi úti partfal 25. Iskola bıvítés pótmunkái - közbeszerzés 26. Beszámoló kistérségi tanácskozásról 27. Diós Emlékpark - elszámolás 28. Iskolai csoport szám meghatározása 29. Bocskai István Általános Iskola igazgató választás (ZÁRT ÜLÉS) 30. Nagy Anna kérelme 31. Tulajdonosi hozzájárulás a Páty, Pincehegy fölötti területek vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárásához 32. Páty, Jenei dőlı I.-ben kiépített csatornahálózat átvétele 33. Bocskai Iskola bontott anyagairól döntés 34. Kastély jobb szárnyának bérbeadása hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 36. Kastély épületek energia ellátása alternatív energiaforrásból 3

4 A jelenlévıkre való tekintettel Dr. Bognár András polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére, melyet szavazásra tesz fel. A Képviselı-testület a sorrendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 290/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a július 16-i ülésén a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja. 1. Milton SI Fejlesztıvel kötendı településfejlesztési együttmőködési szerzıdés 2. Balogh Gizella kérelme hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 4. Településfejlesztési Megállapodás tervezet (Curlington-Páty Kft.) 5. Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szerkezeti terve 6. Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szabályozási terve 7. Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szerkezeti terve 8. Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szabályozási terve 9. Páty, Hóvirág utca Töki út Határ út belterületi határ által határolt terület (Zsámbéki kanyar) Szabályozási terve 10. Páty, Kossuth Lajos utca 1301 hrsz. út 1281 hrsz. út Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér) Szabályozási terve 11. Páty, Dózsa György utca Sziklai utca Cseresznyés utca Ady Endre utca 691/115 hrsz. utca által határolt terület (Dózsa György utca) Szabályozási terve 12. Páty, Somogyi Béla utca Liget utca Fazekas Mihály utca Bánya utca által határolt terület (Dobogó, Lke-6/a övezet) Szabályozási terv módosítása 13. Különleges intézmények HÉSZ módosítás 14. Mobilkommunikáció HÉSZ módosítás 15. HÉSZ 35. módosítása 16. Pályázat szennyvíztelep bıvítésére 17. Darvas és Sipos Kft. Megbízási szerzıdés módosítás csatornaépítés mőszaki ellenırzésére + Utak karbantartása c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére megbízás 18. Rekreációs program + Hegyi dőlı szerkezeti terv változás és szabályozási terv megrendelése 19. Fıút program hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat 22. Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének fejlesztésére árajánlat 23. Gyógyszertár épület bérbeadása 24. Református Egyház kérelme 25. Elıirányzat átcsoportosítás 26. Torbágyi úti partfal 27. Iskola bıvítés pótmunkái - közbeszerzés 28. Beszámoló kistérségi tanácskozásról 4

5 29. Diós Emlékpark - elszámolás 30. Iskolai csoport szám meghatározása 31. Nagy Anna kérelme 32. Tulajdonosi hozzájárulás a Páty, Pincehegy fölötti területek vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárásához 33. Páty, Jenei dőlı I.-ben kiépített csatornahálózat átvétele 34. Bocskai Iskola bontott anyagairól döntés 35. Kastély épületek energia ellátása alternatív energiaforrásból 36. Kastély jobb szárnyának bérbeadása 37. Bocskai István Általános Iskola igazgató választás (ZÁRT ÜLÉS) NAPIREND ELİTT Dr. Bognár András polgármester köszönti Fehérvári Károlyt, a Pátyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Parancsnokát születésnapjának 70. évfordulója alkalmából és átadja a Képviselı-testület ajándékát. ** Tollner József képviselı elmondja, mivel az iskola igazgatóválasztást stratégiai fontosságúnak tartja, javasolja, ne a meghívó szerinti 37. napirendi pontként tárgyalják, hanem elsı napirendként. Javaslatát kéri megszavaztatni. Kérdése továbbá, miért zárt ülésen tárgyalják az elıterjesztést: Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elıterjesztést azért tárgyalják zárt ülésen, mert az egyik érintett, Junek Mariann képviselı kérte. A sorrendre vonatkozó javaslatát nem tudja elfogadni, mivel a sorrendiséget már megszavazták. Junek Mariann képviselı megerısíti a polgármester által elmondottakat és ismételten bejelenti, hogy zárt ülést kér. ** Tollner József képviselı elmondja még, március óta folyamatosan kéri, hogy az önkormányzat szüntesse meg, hogy a jegenyés melletti lovarda területén lévı tavat a Füzes patakból töltsék. Kérdése, mi történt az ügyben: Bánsághy Balázs mb. jegyzı válaszában elmondja, a kérdéses terület, a patak meder nincs önkormányzati tulajdonban, annak fenntartása és kezelése a Pomázi Vízügyi Társulást illeti meg. ** 5

6 Sági György alpolgármester elmondja, hogy másnap délelıtt 10 órai kezdettel tárgyalást tartanak a térfigyelı rendszerrel kapcsolatban, kéri, hogy amelyik képviselı társát érdekli, vegyen részt rajta. Kérdezi továbbá a jegyzıtıl, történt-e intézkedés parlagmentesítéssel kapcsolatban? Bánsághy Balázs mb. jegyzı válaszában elmondja, a határozatokat már elpostázták, Ft-tól Ft-ig bírságoltak, területtıl függıen, továbbá a főkaszálás meg van rendelve. ** Zsarnóczay István képviselı az alábbiakról tájékoztatja a Testületet (szó szerint): A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) nevében együttmőködést ajánlva szakmai alapon elkészítettem egy pályázatot a Környezetvédelmi Minisztérium felé, mely az Önkormányzat nevében került beadásra. A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi minisztere aláírásával az alábbi levél érkezett Páty Község Önkormányzatához. A környezet és természetvédelem területén végzett eddigi tevékenységét elismerve értesítem, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai címmel meghirdetett, évi pályázati felhívásra benyújtott Közterületek illegális hulladékoktól történı megtisztítása és utógondozása a turisztikai vonzerı fokozása érdekében címő pályázatukat Ft vissza nem térítendı támogatásban részesítem. Tájékoztatásul közlöm, hogy a teljes belekerülési összeg az önrésszel megközelítıleg 2 millió Ft. Ebbıl több mint 300 m3 az önkormányzat tulajdonában lévı közterületen illegálisan lerakott hulladéktól tudjuk megtisztítani településünket. 1. napirendi pont Tárgy: Milton SI Fejlesztıvel kötendı településfejlesztési együttmőködési szerzıdés Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mervó József, az IPP Kft-tıl. Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elsı körben megtörtént településfejlesztés eredményeként tudták megvalósítani az új óvodát, a mostani együttmőködés által további elınyökhöz jutna a falu; utal itt az elkerülı út megépítésének fontosságára. Sági György alpolgármester emlékeztet, hogy a település fejlesztéssel kapcsolatban a Képviselı-testület szándéka már a költségvetés megszavazásakor kialakult; elmondja továbbá, hogy az elızetes tárgyalások alkalmával körvonalazódtak a külföldi befektetıvel történı együttmőködés területei, formái; a fejlesztı képviselıi az elızetes tárgyalásokon jelezték, hogy készek nagyobb összeggel támogatni a település útfejlesztését, vagy effektív pénztámogatással, vagy útépítési munkák elvégzésével; rámutat arra, hogy az elkerülı út és lehajtó út megépítése a Telki határában kialakítandó lakópark megépülésével egyre sürgısebbé válik, mivel a megépülı utak fogják majd tehermentesíteni Páty belsı forgalmát. Elmondja még, most a koncepcióról kell döntést hozni, melyhez kéri a Testület támogatását; a 6

7 részletek kidolgozása természetesen az önkormányzat jogi képviselıjével történik. Végezetül hozzáfőzi, bizottsági ülésen már tárgyaltak az elıterjesztést, melyet a bizottságok támogattak. Király Endre képviselı elmondja, évek óta ez Páty tervezési iránya, támogatja, és ı is kéri a Testület támogatását. Mervó József (IPP Kft.) elmondja, elindult egy program, egy folyamat; közös munka lesz, mely sok helyen még módosulhat; a program az önkormányzattal együtt kell, hogy éljen, a település érdekében. Székely Csaba képviselı elmondja, megállapodást addig nem javasol, amíg nincsenek konkrétumok. Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a konkrét együttmőködés még nincs kidolgozva, a szükséges pénzügyi és garanciális feltételek kidolgozása még további elıkészítést igényel. Michels Gábor alpolgármester véleménye szerint hozzanak most egy szándéknyilatkozatot, a Településfejlesztési szerzıdés fı pontjai elvei (Milton Páty) anyaggal kapcsolatban, ezzel elkezdıdik egy tervezıi munka, melynek a végén fognak részleteket tudni. Bánsághy Balázs mb. jegyzı felolvassa az elhangzottak alapján módosított határozati javaslatot, hozzáfőzi, az alpolgármester úr által említett Településfejlesztési szerzıdés fı pontjai elvei (Milton Páty) címő anyag a határozat szerves része. Dr. Bognár András polgármester a módosított határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. JEGYZİKÖNYVI KIVONAT A július 16-án megtartott Képviselı-testületi ülésen készült jegyzıkönyvbıl Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 291/2008. (VII. 16.) határozata 1.) Páty Község Önkormányzata felhatalmazza Dr. Bognár András polgármestert és Dr Fister Mihály ügyvédet, hogy Milton 2006 Sociedad Limitada fejlesztıvel (székhely: Valencia /Spanyolország/ C / Ruzafa 659, képviseli: Kovács Bence János, hogy Páty település út és közmő hálózatának érdekében az e határozatban foglalt és meghatározott feltételek alapján szándék nyilatkozatot adjon ki, hogy abban kerüljenek rögzítésre a szerzıdéskötés közös feltételei. I.) A szerzıdések közıs feltételei 7

8 I.1.) Szerzıdés megnevezése: Településfejlesztési együttmőködési szerzıdés., I.2.) Szerzıdést megkötı felek: egyrészrıl: Páty Község Önkormányzata, másrészrıl: Milton S.L. fejlesztı. I.3.) Szerzıdés célja: Felek településfejlesztés érdekében egymás irányában vállat kötelezettségeinek részletes meghatározása által, a fejlesztések mielıbbi megvalósulásának biztosítása. I.4.) Szerzıdés hatálya :Megkötéstıl, konkrét célok és kötelezettségek megvalósulásáig, teljesüléséig. I.5.) Területi hatály: Malomi dőlı, Láposi - Nagygurgyal dőlı iparterületek (belterületi hrsz.- ek ), Golf területek: 020/4, 020/5, 020/40, 020/41, 020/42, 020/43, 020/44, 020/45, 020/46, 020/47, 020/48, 020/49, 020/50, 020/51, 020/52, 020/53, 021/2, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 024, 025/15, 025/16, 025/17, 025/18, 025/20, 025/21, 025/22, 025/23, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9.,Lakó területek: (020/31, 022/5-21, 690 hrsz -ek.) I.6.) Együttmőködéssel érintett fejlesztések megnevezése: I./ projekt - Iparterület fejlesztés, II./ projekt - Golf fejlesztés, III./ projekt - Lakófejlesztés. I.7.) Együttmőködés területei: a.) Útépítés, útfejlesztés, b.) Közmő fejlesztés, c.) Szabályozási terv alkotás, d.) Fejlesztési koncepciók összehangolása, e.) Helyi adóbevételek növelése. f.) Verseny szabályozás, g.) Humán infrastruktúrák közös tervezése (golf) I.8.) Fejlesztı Milton SL 10 millió Euro-t biztosít (pénzben illetve szolgáltatás útépítésformájában) település útfejlesztési céljainak megvalósításához. A közösen meghatározott fejlesztések megvalósulása után, költségkeret esetlegesen megmaradó maradvány részét, a Fejlesztı és az Önkormányzat közös döntéssel a település fejlesztésére fordítja. I.9.) Adóbevétel növelés Önkormányzat megvizsgálja a helyi iparőzési adó általános csökkentésének feltételeit, de a csökkentésre garanciát nem vállal. A fejlesztı út beruházó cége Pátyon adózik A fejlesztı vállalja, hogy a fejlesztésben résztvevı kivitelezı cégeknek elıírja a Pátyon történı telephely létesítését, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó iparőzési adó helyben fizetését. I.10) Fejlesztések összehangolása Önkormányzat úthálózati fejlesztéseket a fejlesztı igényeihez igazítja Felek fejlesztési szándékaikat, elképzeléseiket közlik és egyeztetik egymással. Az I.1.) I.10.) pontok alatt felsorolt feltételek mellet az együttmőködéssel érintett fejlesztésekként,.darab külön szerzıdés kerül megkötésre. II.) Az iparterület fejlesztésével kapcsolatos megállapodás fıbb feltételei: II.1.) Útfejlesztés az iparterületen: Az útfejlesztés tartalma: Autópály kihajtó építése Kapcsolódó Páty D-Nyi. körgyőrő építése az elkészült..számú terveknek megfelelıen). II.2.) Önkormányzat vállalásai:szükséges építési területek kisajátítása, kialakítása illetve már saját tulajdonú területeibıl az utak területeinek megfelelı biztosítása. Utak terveztetése, engedélyeztetése. Tervek és engedélyek felhasználásának engedélyezése fejlesztı részére. Pályázaton való részvétel a költségek részbeni elıteremtése érdekében. II.3.) Fejlesztı vállalásai: Az útterület kialakításához szükséges kisajátítás költségeinek biztosítása annak esedékességekor. Mőszaki igények elvárások közlése egyeztetése. Tervezés 8

9 finanszírozása. Az utak megépítése saját beruházásában a következı feltételek mellett:. Fejlesztés megkezdésének esedékessége: terület tulajdonilag rendezve, jogerıs építési engedély meghozatalát követı 6 hónapon belül. II.4.) Víz- csatorna, közmőfejlesztés az iparterületen: Víz- csatorna, közmőfejlesztés tartalma: a fejlesztési területek belsı közmővesítése, kapcsolódva az útfejlesztésekhez.a fejlesztések megvalósulása érdekében: II.5.) Önkormányzat vállalja: Közmőkontingens, és csatlakozás biztosítása: Az Önkormányzat a fejlesztési területhez kedvezményes közmőkontingens vásárlási lehetıséget biztosít amennyiben a fejlesztı elıre és egy összegben fizet. II.6.) Fejlesztı vállalja A fejlesztı saját beruházásban építi meg a belsı közmőveket. Esedékesség: Várhatóan az útfejlesztésekkel párhuzamosan. II.7.) Versenyszabályozás - Közös teherviselés elvének érvényre juttatása: Az Önkormányzat az autópálya és a település közötti GKSZ fejlesztésre kijelölt területeken nem alkot új szabályozást addig, amíg a már szabályozott malomi/láposi/"aranyháromszög" területek fejlesztése be nem fejezıdik. Amennyiben az önkormányzat végzi az út és közmőberuházásokat beruházást, a közmővesítési költségeit, a fejlesztéssel érintett területek vonatkozásában a tulajdonosokra hárítja,a közös-egyenlı teherviselés elve figyelembevételével, a évi LXXVIII. törvény 28. (2) szerint. III.) A Golf- terület fejlesztésével kapcsolatos megállapodás fıbb feltételei: III.1.) Szabályozási terv alkotás a Golf területen a.) Önkormányzat vállalásai: Önkormányzat megrendel, elkészített és megtárgyal egy olyan szabályozási terv javaslatot amely megfelel a fejlesztınek. Garanciális elemként a szabályozási terv tartalmazza, hogy: lakófejlesztésre csak a belsı közmő és út beruházások megvalósulása után, adható ki építési/használatbavételi engedély. b.) Fejlesztı vállalja: A fejlesztı vállalja a fejlesztési területek szabályozási tervének finanszírozását A fejlesztı a következı rendes testületi üléséig (2008. augusztus) egyezteti új szabályozási igényeit a fejlesztési területekre vonatkozóan. III.2.) Útfejlesztés a Golf területen: Útfejlesztés tartalma:páty elkerülı út (Telki és Páty közigazgatási határán). a.) Önkormányzat vállalásai : szükséges építési területek kisajátítása, kialakítása illetve már saját tulajdonú területeibıl az utak területeinek megfelelı biztosítása. Utak terveztetése, engedélyeztetése. Tervek és engedélyek felhasználásának engedélyezése fejlesztı részére. Pályázaton való részvétel a költségek részbeni elıteremtése érdekében. b.) Fejlesztı vállalásai: A kisajátítás, tervezés költségeinek biztosítása annak esedékességekor, A fejlesztı saját beruházásban építi meg a szabályozási tervben a területre elıírt kiszolgáló utakat. Mőszaki igények elvárások közlése. Finanszírozása: A fejlsztı finanszírozást nyújt a település úthálózatának fejlesztéséhez a Finanszírozási Program szerint maximum 10 millió értékben. Finanszírozás formája: Az útépítés, kivitelezés munkáit fejlesztı végzi, saját finanszírozásában, e célra létrehozott céltársasággal el, a kivitelezés tartalmára határidejére szerzıdést köt Önkormányzattal. III.3.) Víz, csatorna érdekében, közmőfejlesztés a Golf területen: a fejlesztések megvalósulása 9

10 a.) Önkormányzat vállalja: Közmőkontingens, és csatlakozás biztosítása: Az Önkormányzat a fejlesztési területhez kedvezményes közmőkontingens vásárlási lehetıséget biztosít amennyiben a fejlesztı elıre és egy összegben fizet. b.) Fejlesztı vállalja A fejlesztı saját beruházásban építi meg a szabályozási tervben a területre elıírt belsı kiszolgáló közmőveket. Ennek esedékessége: a fejlesztésekkel folyamatosan IV.) A Lakó- terület fejlesztésével kapcsolatos megállapodás fıbb feltételei: IV.1.) Szabályozási terv alkotása Lakó területre: a.) Önkormányzat vállalásai: Önkormányzat megrendel, elkészített, megtárgyal egy olyan szabályozási terv javaslatot amely megfelel a fejlesztınek. Garanciális elemként a szabályozási terv tartalmazza, hogy: lakófejlesztésre csak a belsı közmő és út beruházások megvalósulása után, adható ki építési/használatbavételi engedély. b.) A fejlesztı vállalja a fejlesztési területek szabályozási tervének finanszírozását. A fejlesztı a következı rendes testületi üléséig (2008. augusztus) egyezteti új szabályozási igényeit a fejlesztési területkre vonatkozóan. IV.2.) Útfejlesztés a Lakó területen. Útfejlesztés tartalma:páty belsı elkerülı út(zsámbéki-gumi út) megépítése. a) Önkormányzat vállalásai: szükséges építési területek kisajátítása, kialakítása illetve már saját tulajdonú területeibıl az utak területeinek megfelelı biztosítása. Utak terveztetése, engedélyeztetése. Tervek és engedélyek felhasználásának engedélyezése fejlesztı részére. Pályázaton való részvétel a költségek részbeni elıteremtése érdekében. b) Fejlesztı vállalásai: A kisajátítás, tervezés költségeinek biztosítása annak esedékességekor, A fejlesztı saját beruházásban építi meg a szabályozási tervben a területre elıírt kiszolgáló utakat. Mőszaki igények elvárások közlése. Finanszírozása: A fejlesztı finanszírozást nyújt a település úthálózatának fejlesztéséhez a Finanszírozási Program szerint maximum 10 millió értékben. Finanszírozás formája: Az útépítés, kivitelezés munkáit fejlesztı végzi, saját finanszírozásában, e célra létrehozott céltársasággal el, a kivitelezés tartalmára határidejére szerzıdést köt Önkormányzattal. IV.3.) Víz, csatorna közmőfejlesztés a Lakó területen: a fejlesztések megvalósulása érdekében, a) Önkormányzat Vállalásai: Az Önkormányzat a fejlesztési területhez kedvezményes közmőkontingens vásárlási lehetıséget biztosít amennyiben a fejlesztı elıre és egy összegben fizet. b) Fejlesztı vállalásai: A fejlesztı saját beruházásban építi meg a szabályozási tervben a területre elıírt belsı kiszolgáló közmőveket. Ennek esedékessége: a fejlesztésekkel folyamatosan. 2.) Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szükséges pénzügyi és garanciális feltételek kidolgozására felhatalmazza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, valamint a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságot. Határidı: augusztus 31. Felelıs: polgármester, ügyvéd, PÜB elnök, TGB elnök Melléklet: Településfejlesztési szerzıdés fı pontjai elvei (Milton Páty), mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 10

11 2. napirendi pont Tárgy: Balogh Gizella kérelme Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, bizottsági ülésen tárgyalták és támogatták az elıterjesztést. Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 292/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Balogh Gizella és családja részére határozatlan idıre, 3 havi felmondási idıvel bérbe adja a Kossuth Lajos u. 79. szám alatti 2. számú önkormányzati bérlakást. A bérleti díj a 13/2006. (IV. 14.) Kt. rendelettel módosított 17/1997. (IX. 17.) Kt. rendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a bérleti szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester, ügyvéd 3. napirendi pont Tárgy: 661 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés Elıterjesztı: Sági György alpolgármester Sági György alpolgármester elmondja, a vevı elállt vásárlási szándékától, amennyiben az önkormányzatnak nincs szüksége a területre, a maga részérıl élni kíván elıvásárlási szándékával. Dr. Fister Mihály ügyvéd a második határozati javaslatot javasolja ennek megfelelıen javasolja kiegészíteni. További érdemi hozzászólás nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület mindkét határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 293/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty Község Önkormányzat 705/1543-ad arányú tehermentes tulajdonát képezı a Budakörnyéki Földhivatal pátyi ingatlan-nyilvántartásban 661 hrsz. alatt felvett 1543 m2 alapterülető kivett vendéglı megjelöléső, természetben 2071 Páty, Rákóczi út 39. szám alatt található belterületi 11

12 ingatlanának tulajdoni részébıl 320/1543-ad tulajdoni hányadot elcseréli a 2/4-ed részben Vázsonyi András, ¼-ed részben Vázsonyi Mónika és ¼-ed részben Vázsonyi Berndett tulajdonát képezı Páty, 662 hrsz-ú kivett lakóház és udvar megjelöléső ingatlan 4/100-ad tulajdoni részére. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, valamint dr. Fister Mihály ügyvédet az ingatlan csereszerzıdés elkészítésére, aláírására. Felelıs: Polgármester, Jegyzı, Ügyvéd Határidı: augusztus 31. ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 294/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 261/2008. (VI.11.) Kt. határozatát visszavonja, és a 213/2005. (VI. 08.) Kt. határozat alapján bruttó Ft/m2 áron a 661 hrsz-ú ingatlan 352/154 tulajdoni hányadot (352 m2) Sági és Társa Bt. részére értékesíti. Felelıs: Polgármester, Jegyzı Határidı: augusztus napirendi pont Tárgy: Településfejlesztési Megállapodás Tervezet (Curlington-Páty Kft. Önkormányzat) Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Curlington-Páty Kft. tulajdonosa és jogi képviselıi. Dr. Sal Béla képviselı elmondja, az önkormányzat és a beruházó közötti alku eredménye tükrözıdik a megállapodásban; támogatja, mivel a település érdeke, hogy a beruházás megvalósuljon. Sági György alpolgármester elmondja, több képviselı társával részt vett az elıkészítésben, mindkét fél részérıl történtek módosítások; kérdezi az önkormányzat jogi képviselıjétıl, vannak-e még kérdéses részek? Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a rendeletet két lépcsıben kell hatályba helyezni; az elsı ütemre vonatkozóan (48 lakás tömb) a kihirdetés napján, - kihirdetni csak a feltételek teljesülése esetén -; a második ütemre vonatkozóan (28 lakás tömb) január 10. napjával. Útfejlesztéssel kapcsolatos megállapodások 2./b. pontban a határidı július 15-re módosul; parkoló kialakításával kapcsolatban III. 6./ pontban a költség 3 millió Ft + ÁFA összeggel megjelölve; parkoló tulajdonba adásának kérdését rendezni kell. Bánsághy Balázs mb. jegyzı kifejti, az elsı tömbre vonatkozó szabályozási terv hatályba léptetésének feltétele, hogy fejlesztı az együttmőködési megállapodásban rögzített közmőfejlesztési hozzájárulást hiánytalanul ügyvédi letétbe helyezi. Ahogy az ügyvédnél 12

13 megjelenik az összeg, akkor léptethetı hatályba az elsı tömbre vonatkozó szabályozási terv, továbbá a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen közjegyzıi okirat készüljön a teljesítés garanciáinak biztosítására. Michels Gábor alpolgármester felveti, korábbi megállapodás szerint a csatorna nyomvonalát az önkormányzat a tömbhatárig viszi, onnan a fejlesztı viszi a telkekre a saját útján; amennyiben az önkormányzat a telkekig építi ki a csatornát, szavazást kér róla. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel az alpolgármester javaslatát. A Képviselı-testület 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 295/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 673/1,2,3,4,5,6 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 48 lakás építésére szánt területen a fejlesztı által az együttmőködési megállapodásban rögzítendı és befizetésre kerülı közmőfejlesztési hozzájárulás terhére a csatorna és vízhálózat kiépítését vállalja. ** Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a helyrajzi számokkal kiegészített határozati javaslatot. A Képviselı-testület a határozati javaslatot 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 296/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty belterület 673/1, Páty belterület 673/2, Páty belterület 673/3, Páty belterület 673/4, Páty belterület 673/5, Páty belterület 673/6, Páty belterület 671/6, Páty belterület 635/1, Páty belterület 635/2, Páty belterület 641/2 helyrajzi számú területekre vonatkozó, CURLINGTON-PÁTY Ingatlanfejlesztési Kft-vel (1088 Budapest, József krt. 17. III/6.) kötendı Településfejlesztési Megállapodást elfogadja. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a Megállapodás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: polgármester, ügyvéd 13

14 5. napirendi pont Tárgy: Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szerkezeti terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 297/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (un. volt TSZ) szerkezeti terv módosítását. Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal Soós István képviselı megérkezett, a Testület létszáma 13 fı. 6. napirendi pont Tárgy: Erkel u. (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület (volt TSZ) Szabályozási terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület a rendelet tervezetet 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2008. (.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Erkel utca (670 hrsz.) 666 hrsz. út Erkel utca (641/2 hrsz.) Füzes-patak (633 hrsz.) belterületi határ 4380 hrsz. út által határolt terület szabályozási terve 14

15 7. napirendi pont Tárgy: Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzespatak által határolt terület (un. Strand terület) Szerkezeti terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 298/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Páty belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szerkezeti terv módosítását. Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal 8. napirendi pont Tárgy: Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzes patak által határolt terület (un. Strand terület) Szabályozási terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Király Endre képviselı elmondja, a bizottság álláspontja az volt, hogy a szabályozási tervet azzal a kikötéssel fogadják el, hogy a területen elsıdlegesen a strandot kell megépíteni. Ennek megfelelıen a rendeletnek tükröznie kell, hogy elıször a strandot kell megvalósítani és a strand használatba vételi engedély kiadása után lehet csak lakóház építési engedélyt kiadni. Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja, hogy az elıterjesztést utalják vissza a bizottságnak, további elıkészítésre. A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 299/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, belterületi határ Erkel utca Rákóczi út Füzespatak által határolt terület (un. Strand terület) Szabályozási terve c. elıterjesztést (rendelet tervezetet) visszautalja a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságnak azzal, hogy augusztus 31-ig döntést kell hozni a rendelettel kapcsolatban. 15

16 9. napirendi pont Tárgy: Páty, Hóvirág utca Töki út Határ út belterületi határ által határolt terület (Zsámbéki kanyar) Szabályozási terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty, Hóvirág utca Töki út Határ út belterületi határ által határolt terület szabályozási terve 10. napirendi pont Tárgy: Páty, - Kossuth Lajos utca 1301 hrsz. út 1281 hrsz. út Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér) Szabályozási terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty, Kossuth Lajos utca hrsz. számú út hrsz. út- Mélyárok utca által határolt terület szabályozási terve 11. napirendi pont Tárgy: Páty, Dózsa György utca Sziklai utca Cseresznyés utca Ady Endre utca 691/115 hrsz. utca által határolt terület (Dózsa György utca) Szabályozási terve Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Székely Csaba képviselı kérdezi, tudnak-e az érintettek az átsorolásról? 16

17 Dr. Bognár András polgármester válaszában elmondja, a területre vonatkozó szabályozási terv a HÉSZ módosítások csomagban került államigazgatási eljárásra, melynek keretein belül megtörtént a rendelet tervezetek kihirdetése kifüggesztés útján. Király Endre képviselı hozzáfőzi, egy évvel korábban már elfogadta a Testület, megtörtént a tervek egyeztetése az összes, arra illetékes szakhatósággal, ezért került most ide. További érdemi hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról A Dózsa György utca Sziklai utca Cseresznyés utca Ady Endre utca 691/115 hrsz. utca által határolt terület szabályozási terve 12. napirendi pont Tárgy: Páty, Somogyi Béla utca Liget utca Fazekas Mihály utca Bánya utca által határolt terület (Dobogó, Lke-6/a övezet) Szabályozási terv módosítás Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Király Endre képviselı elmondja, ugyanaz a HÉSZ módosítási csomag része a rendelet tervezet. Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty, Somogyi Béla utca Liget utca Fazekas Mihály utca Bánya utca által határolt terület szabályozási terv módosítása 17

18 13. napirendi pont Tárgy: Különleges intézmények (HÉSZ módosítás) Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Michels Gábor alpolgármester elmondja, élı probléma, hogy építési engedély kiadása csak a teljes közmő kiépítése után adható ki; felveti, egyedi elbírálás lehetséges-e? megoldást kellene találni. Hegyi Zoltán (Epsylon-Natura Kft.) elmondja, részleges közmőre az OTÉK megengedi az építési engedély kiadását, helyi rendelkezés szigoríthat. Javasolja a rendelet tervezet (4) pontjának módosítását oly módon, hogy egészüljön ki az alábbi szöveggel: kivéve ott, ahol a szabályozási terv másképp nem rendelkezik. További érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a rendelet tervezetet a javasolt módosítással szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a módosított rendeletet tervezetet egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2008.(VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty teljes közigazgatási területén helyi közutak és közmővek lejegyzésére vonatkozóan 14. napirendi pont Tárgy: Mobilkommunikáció HÉSZ módosítás Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2008.(VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Átjátszó antennák létesítésének szabályozásáról 18

19 15. napirendi pont Tárgy: HÉSZ 35. módosítása Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról Páty teljes közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályok szerint alsó küszöbértékő vagy felsı küszöbértékőnek minısülı üzemek létesítésének tiltására vonatkozóan 16. napirendi pont Tárgy: Pályázat szennyvíztelep bıvítésére Elıterjesztı: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Hinterland Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetıje. Sági György alpolgármester emlékeztet, a Testület döntött a szennyvíztelep bıvítésérıl; a beérkezett árajánlatok közül a Hinterland Mérnöki Iroda Kft. ajánlata a legkedvezıbb, az ajánlat a jelenlegi telep korszerősítését és az iszapkezelést is tartalmazza; javasolja, indítsák el a tervezést; támogatja a pályázaton való indulást. Michels Gábor alpolgármester kérdezi, az ajánlat lefedi-e az engedélyezési szintő tanulmánytervet? A Hinterland Kft. ügyvezetıje válaszában elmondja, lefedi, a pályázathoz beadható mint tanulmányterv, utána elegendı egy fedılapcsere, mert egyben engedélyezési terv is. Több érdemi hozzászólás nem volt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 300/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja a KEOP pályázaton való részvételre a település szennyvíztisztítójának rekonstrukciója és bıvítése céljából. A pályázati anyag elkészítésére árajánlatokat kér be. 19

20 Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 301/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Páty szennyvíztisztítójának rekonstrukciójára és bıvítésére vonatkozó engedélyezési terv szintő tanulmányterv elkészítésére érkezett ajánlatok közül a HINTERLAND Mérnöki Iroda Kft. (1163 Bp. Kövirózsa u. 5.) Ft + ÁFA összegő árajánlatát fogadja el. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Felelıs: Határidı: Forrás: polgármestert, ügyvéd azonnal közmőfejlesztési alap többletbevétele 17. napirendi pont Tárgy: Darvas és Sipos Kft. Megbízási szerzıdés módosítás csatornaépítés mőszaki ellenırzésére + Utak karbantartása c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére megbízás Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Sági György alpolgármester elmondja, a Hivatal által megadott mőszaki mennyiségre érkezett az árajánlat, ami késıbb változott; ez indokolja a módosítást (1. határozati javaslat). Az utak karbantartásával kapcsolatban pedig még nem készült szerzıdés, arról szól a második határozati javaslat. Több hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. A Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 302/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Darvas és Sipos Mélyépítı és Szolgáltató Tanácsadó Kft. a közmő és közterület fejlesztés beruházásainak mőszaki ellenırzésére adott többletmunkák vonatkozásában (Bem u., Bem u. házibekötések, Pincehegy fölötti terület (Ma2) külsı vízellátása, Pincehegy fölötti terület (Ma2) külsı csatornázása, Erkel F. u.) a plusz Ft + ÁFA összegő árajánlatát elfogadja és a megbízási szerzıdést az összmegbízási díj mértékének megfelelıen (nettó Ft + ÁFA (bruttó Ft) módosítja. 20

21 A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, a szerzıdés módosítás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Felelıs: Határidı: Forrás: polgármester, ügyvéd azonnal tartalékkeret ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 303/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Utak karbantartása c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésére a Darvas és Sipos Mélyépítı és Szolgáltató Tanácsadó Kft-vel megbízási szerzıdést köt az árajánlatukban adott Ft + ÁFA (bruttó Ft) összegben. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Felelıs: Határidı: Forrás: polgármester, ügyvéd azonnal tartalékkeret 18. napirendi pont Tárgy: Rekreációs program + Hegyi dőlı szerkezeti terv változás és szabályozási terv megrendelése Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Porkoláb József képviselı Sági György alpolgármester elmondja, a Testület döntött a Pincehegy feletti területen a rekreációs program megvalósításáról. Porkoláb József képviselı társával utánajártak, referenciát kértek; kérdése, elinduljanak-e ebbe az irányba? Konkrétumok még nincsenek, keresik a cégeket, akik vállalnák a beruházást. Király Endre képviselı hozzáfőzi, bizottsági ülésen tárgyalták az elıterjesztést, támogatták, és a határozati javaslatok már tükrözik a bizottság szándékát is. További érdemi hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 304/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását adja a Páty, Pincehegy feletti területen (Hegyi dőlı) rekreációs program keretében megvalósítandó élmény-termál-gyógyfürdı kialakításához. Ennek érdekében felkéri a jegyzıt a vízjogi engedélyezési eljárás elindítására, valamint design and build konstrukcióban tervpályázat kiírására. 21

22 Határidı: Felelıs: azonnal jegyzı ** Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 305/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, Pincehegy feletti terület (Hegyi dőlı) szerkezeti terv módosítását elfogadja és a Szabályozási tervét megrendeli az Epsylon-Natura Kft-tıl. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a megbízási szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester, ügyvéd 19. napirendi pont Tárgy: Fıút program Elıterjesztı: Sági György alpolgármester, Porkoláb József képviselı Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 306/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fıút program megvalósítása keretében a tervezésre beérkezett árajánlatok közöl a REFORMÚT Mérnöki, Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, IV. u. 32.) Ft + ÁFA összegő árajánlatát fogadja el. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy rendelje meg a tervezıi munkát, felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a tervezıi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: Felelıs: Forrás: azonnal jegyzı, polgármester, ügyvéd elıirányzat + tartalékkeret 22

23 20. napirendi pont Tárgy: 1047/2 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 307/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, Guyon Richárd utcában lévı 1047/2 hrsz-ú ingatlant Prohászka Rajmund, 1145 Budapest, Columbus u. 64. I/3. sz. alatti lakos részére értékbecsült, bruttó Ft áron értékesíti. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester, ügyvéd 21. napirendi pont Tárgy: 2067 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 308/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Páty, 2067 hrsz-ú, Rét utcában található ingatlant Szőcs Milán Ákos 1094 Budapest, Viola u. 48. IV/63. szám alatti lakos részére értékesíti értékbecsült, bruttó Ft áron. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet az adásvételi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester, ügyvéd Porkoláb József képviselı megérkezett, a Testület létszáma teljes, 14 fı. 23

24 22. napirendi pont Tárgy: Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerének fejlesztésére árajánlat Elıterjesztı: jegyzı Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı elmondja, elkészült a Hivatal számítógépes rendszerének felmérése, melybıl kiderültek a hiányosságok, továbbá nem megoldott az adatok folyamatosa automatikus biztonságos mentése és tőzbiztos helyen tárolása sem. Dr. Sal Béla képviselı elmondja, a rendszergazdával megbízási szerzıdése van az önkormányzatnak, véleménye szerint az a célszerő, ha ı végzi a fejlesztést, ajánlata korrekt, nem javasolja további árajánlat bekérését. Király Endre képviselı lényegesnek tartaná a Tanácsteremben a pc csatlakozás kiépítését is. Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı felhívja a figyelmet, nem lesz elegendı a határozati javaslatban megjelölt összeg, javasolja 1,3 millió forintra emelni. Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot. A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 309/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számítógép parkja egy részének és a szervergép lecserélésére, a jog tiszta szoftverek, a biztonságos mentéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök megvásárlására a költségvetésben betervezett összeghez 1,3 millió Ft pótelıirányzatot biztosít a tartalék keret terhére. A Képviselı-testület a beérkezett árajánlatok közül az INFO-SUPPORT Bt. ajánlatát fogadja el. Felelıs: Határidı: jegyzı azonnal 23. napirendi pont Tárgy: Gyógyszertár épületének bérbeadása Elıterjesztı: jegyzı Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, további adatok szükségesek a szerzıdéskötéshez (cégnév, bérleti feltételek kikötése, stb.), ezért javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja újra az elıterjesztést. 24

25 Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 310/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Gyógyszertár épületének bérbeadása címő elıterjesztést visszautalja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak további elıkészítésre. 24. napirendi pont Tárgy: Református Egyház kérelme Elıterjesztı: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, a templom 225 éves fennállásának évfordulóját, és az emlékpark átadását ünnepélyes keretek között kívánják megtartani; vállalkozói adományból és a kölcsönbıl az Egyház a megkezdett munkákat be tudná fejezni; kéri a Testület támogatását. Érdemi vita nem volt, a Képviselı-testület egyhangúan, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 311/2008. (VII. 16.) határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Pátyi Református Egyházközösség részére a parókia épületének befejezéséhez 3 millió forint kölcsönt nyújt. A kölcsön visszafizetésének vonatkozásában a Testület úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletben elıirányzott (az Ma2 terület értékesítésébıl befolyt összegbıl) 8 millió forint fejlesztési támogatás átadását követı 5 napon belül a Református Egyház az önkormányzat részére a kölcsönt visszafizeti. A Képviselı-testület felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet a kölcsönszerzıdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. Felelıs: Határidı: polgármester azonnal 25

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. december 02-án 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. június 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. november 11-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel megtartott Képviselı-testületi ülésérıl 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. január 30-án 16.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVIII. évf. 3. szám 2009. március Fotó: Czajlik Zoltán 2 PÁTYI KURÍR 2009. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2009. február Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Õszi papírgyûjtés az iskolában

Õszi papírgyûjtés az iskolában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVI. évf. 11. szám 2007. november Õszi papírgyûjtés az iskolában Fotó: Máj Jakab 2 PÁTYI KURÍR 2007. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember 2 PÁTYI KURÍR 2008. szeptember PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 6. szám 2004. június Ovisok játék közben Május 1-jén a Széchenyi téren Páty a Mézeshegyrõl 2 PÁTYI KURÍR 2004. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

- j e l e n tkezés sorrendjében -

- j e l e n tkezés sorrendjében - Vác Város Önkormányzata p ályázatot ír k i a v áros k özpontjában épülı mélygarázs térszintjén Köszönıház építésére, hasznosítására - j e l e n tkezés sorrendjében - Az Önkormányzat pályázatot hirdet a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 30-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben