Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu TKSZSZ (Paul Meixner) tájékoztatója az új telep építésérıl, régi telep felszámolásáról 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésérıl: köztemetés elrendelése 3. Tájékoztató Szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Napirend: 1. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 2. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. AQUA Kft. törzstıke emelése 2. Temetı konténer ügye 3. Kerékpártúhoz állami terület ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 4. Önkormányzat és az LBE közötti közfeladat ellátási szerzıdés és a Sváb Ház üzemeltetésére 5. Általános Iskolák szakmai elemzése, mőködtetése (Bezenye, Hegyeshalom, Levél) 6. Sportegyesület kérelme tornacsarnok ingyenes használatára 7. SZMSZ módosítása, polgármester nyugdíjazása, fıállású jogviszonya átalakítása, társadalmi megbízatásúra, tiszteletdíja megállapítása 8. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására 9. Óvodába a Családok Átmeneti Otthonából gyermekek fogadása 10. KEOP energetikai pályázathoz önrész biztosítására fejlesztési hitel felvétele 11. Kerék Fogadó és Korona Panzió szennyvízhálózatra történı csatlakozás ügye 12. Rendezési terv módosítási kérelem (Kanavoszné Szalka Mária) 13. Energetikai felújítás vállalkozási szerzıdésének módosítása 14. Iskola támogatási kérelme táborozáshoz és sakk szakkör mőködéséhez 3. Tájékoztatók 3. GYÖK pályázatáról (Olasz út) 4. Kötelezı iskolai testnevelés biztosítása 5. Önkormányzat által nyújtott támogatások jogi szabályainak értelmezése 6. Mosonmagyaróvári Vízitársulat felajánlása (földutak javítása gréderezéssel)

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 13-án órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık, Domonkos Sándor a NNÖ elnöke, Dr. Bartalos Gábor, Morvainé Hipszki Erika a szociális bizottság tagjai, Weiszdorn László gazdasági bizottság tagja, valamint a jelenléti ív szerint. Papp Zoltán: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. A minısített többséget igénylı döntéshez és az egyszerő szótöbbséget igénylı döntéshez is 4 igen szavazat szükséges. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Ankhelyi Istvánné és Gyırfi Zoltán képviselıket javasolja. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Papp Zoltán: javaslatot tett a napirendre. Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu TKSZSZ (Paul Meixner) tájékoztatója az új telep építésérıl, régi telep felszámolásáról 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésérıl: köztemetés elrendelése 3. Tájékoztató Szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Napirend: 1. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 2. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. AQUA Kft. törzstıke emelése 2. Temetı konténer ügye 3. Kerékpártúhoz állami terület ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 4. Önkormányzat és az LBE közötti közfeladat ellátási szerzıdés és a Sváb Ház üzemeltetésére 5. Általános Iskolák szakmai elemzése, mőködtetése (Bezenye, Hegyeshalom, Levél) 6. Sportegyesület kérelme tornacsarnok ingyenes használatára 7. SZMSZ módosítása, polgármester nyugdíjazása, fıállású jogviszonya átalakítása, társadalmi megbízatásúra, tiszteletdíja megállapítása 8. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására 9. Óvodába a Családok Átmeneti Otthonából gyermekek fogadása 10. KEOP energetikai pályázathoz önrész biztosítására fejlesztési hitel felvétele 11. Kerék Fogadó és Korona Panzió szennyvízhálózatra történı csatlakozás ügye 12. Rendezési terv módosítási kérelem (Kanavoszné Szalka Mária) 13. Energetikai felújítás vállalkozási szerzıdésének módosítása 14. Iskola támogatási kérelme táborozáshoz és sakk szakkör mőködéséhez 3. Tájékoztatók 1. GYÖK pályázatáról (Olasz út) 2. Kötelezı iskolai testnevelés biztosítása 3. Önkormányzat által nyújtott támogatások jogi szabályainak értelmezése 4. Mosonmagyaróvári Vízitársulat felajánlása (földutak javítása gréderezéssel) A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

3 Napirend elıtt: 3 1. Nyugati Kapu TKSZSZ (Paul Meixner) tájékoztatója az új telep építésérıl, régi telep felszámolásáról Papp Zoltán: köszöntöm az ülésen Paul Meixnert a Nyugati Kapu TKSZSZ elnökét, kérem tájékoztassa a testületet az új telep építésérıl, régi telep. Paul Meixner: kb. másfél évvel ezelıtt kezdıdött meg az építkezés, két héttel ezelıtt a szarvasmarha állományt áttelepítettük az új telephelyre, a régi telephelyen még néhány borjúnövendék maradt tavaszára teljes állattartást a faluban megszüntetjük és csak az új telephelyen, (kb db tehén) lesz a tevékenység, így a területrendezés után megkezdıdhet a telkek kialakítása, építkezés. Az új telephely engedélyezési eljárás is megtörtént, tehát hivatalos akadály sincs. A régi telephely felszámolásával az Önkormányzat segítségére is szükség lesz a rendezési terv és egyéb eljárások mielıbbi lebonyolítására. Nagy befektetés, milliárdos költség és sajnos a gazdasági válság miatt egyre nehezebb a telkeket is értékesíteni. Papp Zoltán: megköszönöm a tájékoztatást, kérem a képviselık észrevételeit, kérdéseit. Kiss Béla: a lakosságot érinti, hogy mikorra várható a telep felszámolása, most erre választ kaptunk. Rajna István: korábban már volt egy megbeszélés a mezıgazdasági utak rendbetételével kapcsolatosan, akkor tájékoztatta a testületet, hogy a régi telephelyen lévı épületek bontásából származó törmelék bedarálásra kerül és az utak feljavítására lesz hasznosítva. Továbbra is fennáll ez a lehetıség? Illetve talajcsere várható-e a területen. Paul Meixner: a területen kialakuló lakópark úthálózatának alapjához is felhasználható lesz. Az új telephelyrıl jó minıségő föld került depózásra, a régi telephelyen, hogy az alkalmas legyen az építkezésre, kb. 5 méter mélyen át kell dolgozni a talajt és jó minıségő föld kerül rá. Szakál Gyula: én már jártam az új telephelyen, az ország legnagyobb fejıháza, egyszerre 80 tehén fejésére alkalmas. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb kérdés, észrevétel megköszönöm Paul Meixnernek a tájékoztatást. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésérıl: köztemetés elrendelése Papp Zoltán: augusztus 23-án kérelemmel fordult hivatalunkhoz Kovács Miklós Levél, Erzsébet u. 6. sz. alatti lakos azzal, hogy anyósa Bánok Éva eltemettetése nagy anyagi megterhelés számára, ezért köztemetést kér, melynek költségét három részletben megtéríti az Önkormányzatnak december 15-ig. Kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 3. Tájékoztató Szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Papp Zoltán: megkérem a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet, majd kérem az észrevételeket. Ankhelyi Istvánné: a bizottság augusztus 22-i ülésén átmeneti segélyt 5 fı részére Ft, beiskolázási segélyt 8 fı részére Ft, és temetési segélyt 4 fı részére Ft, azaz összesen Ft-ot ítélt old. A mai szeptember 13-i ülésen rendkívüli gyermekvédelmi támogatást beiskolázásra 3 fı részére Ft, átmeneti segélyt 2 fı részére Ft, 1 fı részére méltányossági ápolási díjat állapított meg. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.

4 Napirend: 4 1. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl (beszámoló és rendelet tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a gazdasági bizottsági ülésen tételesen végigmentünk a táblázatokon, illetve a pénzügyi fımunkatárs ismertette az írásos elıterjesztésben foglaltakat. Költségvetésünk az eredeti elıirányzathoz képest 219 millió forinttal módosult. A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Társulás a pályázati önrészt még nem kérték le, ez a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem biztos, hogy ez évben aktuális lesz, kis könnyedség lehet a nehéz anyagi helyzetünkben, de az idei költségvetésben elköteleztük magunkat még a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak itt a pályázati önrészre fizetési halasztást kértünk. A felhalmozási bevételek nem teljesültek a vártnak megfelelıen, hiszen a Fı utca Önkormányzati ingatlanának értékesítése még nem sikerült. A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót, valamint a rendelet módosítását. Papp Zoltán: a bevételek, kiadások idıarányosnak mondhatóak. Ha nincs egyéb észrevétel, kérem szavazzunk. 79/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Papp Zoltán Papp Zoltán: szavazzunk a évi költségvetési rendelet módosításáról. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a 20/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. AQUA Kft. törzstıke emelése (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselı-testület tagjai megkapták az elıterjesztést. A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás annak érdekében, hogy a kb. 3 milliárd forintos beruházás számláinak Áfa tartalmát vissza tudja igényelni, tagként be kell lépnie az AQUA Kftbe, így az AQUA Kft. a törzstıkéjét megemeli. Így mint tagoknak, nekünk is hozzá kell járulni a törzstıke emeléshez. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá az AQUA Kft törzstıke emeléséhez, valamint mondjon le azon jogáról, hogy az üzletrészt az AQUA Kft tagjaként jegyezze. Járuljon hozzá, hogy az üzletrészt Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás jegyezze és az üzletrész tulajdonosaként taggá váljon az AQUA Kft-ben. 80/2012. (IX. 13.) határozat

5 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az AQUA Szolgáltató Kft törzstıkéje Ft névértékő üzletrésszel megemelésre kerüljön. Az Önkormányzat lemond azon jogáról, hogy ezt az üzletrészt az AQUA Szolgáltató Kft tagjaként jegyezze, és hozzájárul ahhoz, hogy az üzletrészt Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás jegyezze és az üzletrész tulajdonosaként taggá váljon az AQUA Szolgáltató Kft-ben. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tıkeemelésnek a cégjegyzékben bejegyzése érdekében elkészülı valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására. A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulati ülésén a tıkeemelés és az AQUA Szolgáltató Kft-ben taggá válás érdekében szükséges határozatok meghozatala mellett szavazzon. Határidı: azonnal, ill. folyamatos 2. Temetı konténer ügye (ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: a temetı konténereink tönkre mentek, felújítani nem lehet. Ezért kértünk árajánlatot a Rekultív Kft-tıl 1 db 5m3 konténer bérletére, ez havi Ft+Áfa lenne, megvásárolva pedig Ft. Javasolom a bérlést, melynek elınye, hogy a karbantartás, csere, javítás költsége a bérbeadóé. A kultúrház és az óvoda konténere pedig nagy, azokat is kisebbre lehetne cserélni, ennek a lehetıségét is meg kell majd vizsgálni. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Rekultív Kft-tıl az ajánlatban foglaltak alapján konténert béreljen a temetıi zöldhulladék tárolására. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli a temetıben keletkezett zöldhulladék tárolására a Rekultív Kft-tıl 5m3-es konténert, melynek bérleti díját Ft+Áfa/hó a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 3. Kerékpártúhoz állami terület ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Közlekedési Koordinációs Központ kifogásolta, hogy a régi 2009-es határozatunkban a levéli 079/1 hrsz teljes területét kértük önkormányzati tulajdonba adni, holott a megosztási vázrajz szerint nem teljes terület, csak részek kerültek a kerékpárúthoz, emiatt kérik, hogy a korábbi határozatunkat módosítsuk. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság megvitatta a napirendet, javasolja a Képviselı-testületnek a 32/2009.(IV.14.) határozatában a 079/1 hrsz. kerékpárúthoz kapcsolódó ingyenes átruházással kapcsolatban foglaltak - Közlekedési Koordinációs Központ által felvetett észrevételét szerinti javítását. 5

6 A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2012. (IX. 13.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 32/2009. (IV. 14.) határozata 1., 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a jogszabályok adta lehetıségnek megfelelıen az Ötv. 8. (4) bekezdésére és a helyi önkormányzat kerékpárút létesítésére vonatkozó pályázatának benyújtásáról szóló 59/2008. (VI. 30.) sz. határozatára hivatkozással Levél község Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonában lévı a.) levéli 079/1 hrsz. alatti kivett országos közút elnevezéső m 2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 079/5 hrsz 1508 m 2, 079/6 hrsz 1804 m 2, 079/7 hrsz 8 m 2 és 079/8 hrsz 2543 m 2 területő, b.) a levéli 087 hrsz alatti erdı elnevezéső m2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 087/1 hrsz 8629 m 2 területő, c.) a levéli 0101 hrsz. alatti fásított terület elnevezéső 26 m2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 0101/1 hrsz 8 m2 területő ingatlanok, amelyek a Levél község közigazgatási területén létesítendı kerékpárút építéséhez szükségesek ingyenes átruházását igényelje, és azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-nél kezdeményezze. Határidı: azonnal 2. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a a.) levéli 079/1 hrsz. alatti kivett országos közút elnevezéső m 2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 079/5 hrsz 1508 m 2, 079/6 hrsz 1804 m 2, 079/7 hrsz 8 m 2 és 079/8 hrsz 2543 m 2 területő b.) a levéli 087 hrsz alatti erdı elnevezéső m2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 087/1 hrsz 8629 m 2 területő c.) a levéli 0101 hrsz. alatti fásított terület elnevezéső 26 m2 területő ingatlanból a megosztás után kikerülı 0101/1 hrsz 8 m2 területő ingatlanok ingyenes tulajdonba adása érdekében felmerülı költségeket, illetve a mővelési ág szükséges megváltoztatásának költségét vállalja, a pénzügyi fedezetet a Levél község Önkormányzatának évi költségvetésében a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidı: a felmerülı költségek idıpontjában 3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Levél község Önkormányzata nevében az 1. és 2. bekezdések a.) - c.) pontjaiban részletezett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerzıdést a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselıivel aláírja. Határidı: az átadást követı aktuális idıpont 4. Önkormányzat és az LBE közötti közfeladat ellátási szerzıdés és a Sváb Ház üzemeltetésére (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a szerzıdés tervezetet, a tervezethez képes változás, hogy az 1. pontban a szerzıdés tárgya konkrétabban lett megfogalmazva, valamint az 1. sz. mellékletben pontosításra került, hogy a Fı utca frontjától az udvari kerítésig szól a megállapodás. A megállapodás 2. sz. melléklete a vagyontárgyak listáját tartalmazza, ehhez elıször pontos leltárt kell készíteni, melyeket a házzal együtt az önkormányzat megvásárolt. 6

7 Amennyiben az LBE pályázni akar az Önkormányzat támogatásával, akkor a pályázatnak feltétele, hogy feladat-ellátási szerzıdés legyen, mőködjön. Az ingatlant az Önkormányzat adja, a víz, villany megosztásának (almérı felszerelés) kérdése is megoldásra vár, hiszen az Önkormányzat telephelye szintén a telken található. A költségvetésbe be kell majd tervezni a fenntartási, mőködési feladatokra a támogatást. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Rajna István: a bizottsági ülésen beszéltünk a költségmegosztásról pl. víz, villanyhasználat, milyen megoldás lehetséges? Azért volt szükség leginkább a szerzıdésre, mivel így a pályázati lehetıségek is sokkal kedvezıbbek. Papp Zoltán: abban maradtunk, hogy a vízórát és villanyórát október 01-tıl LBE nevére átíratjuk, tavasszal pedig almérıket szereltetünk fel. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Levél Barátainak Egyesületével a Sváb Ház mőködésére és üzemeltetésérıl szóló közfeladat ellátási szerzıdés jóváhagyását. 83/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1. a Levél, Fı u. 2. szám alatti Sváb Ház helytörténeti győjtemény és kiállító terem szakszerő mőködtetésével és üzemeltetésével október 01-tıl határozatlan idıtartamra megbízza Levél Barátainak Egyesületét (székhelye: 9221 Levél, Fı u. 30., képviseli: Máté Tamásné, adószám: , bírósági bejegyzés száma: Gy-M-S Megyei Bíróság Pk.T 60933/1992/4, bankszámla száma: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: ) 2. jóváhagyja a határozat mellékletét képezı, Levél Községi Önkormányzat és Levél Barátainak Egyesülete között létrejövı közfeladat ellátási szerzıdést, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidı: azonnal 5. Általános Iskolák szakmai elemzése, mőködtetése (Bezenye. Hegyeshalom, Levél) Papp Zoltán: a tanulmányt a képviselık ben megkapták, tanulmányozhatták szeptember 30-ig kell szándéknyilatkozatot tenni az Önkormányzatnak az iskola további sorsáról, október 30-ig pedig dönteni A Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet tanulmánya olyan célzattal készült, hogy iskolafenntartó társulás létrehozásakor hol, milyen feltételek biztosítottak. Az elemzés felveti, hogy más helyzetben van Hegyeshalom és más helyzetben Levél, de olyan feltételekkel rendelkezünk, ami megfelel az új köznevelési törvényben foglaltaknak. A közösen társult intézménynek elınye és hátránya is lenne, de ez is egy lehetıség. Sajnos a születések száma most csökkenı tendenciát mutat, a szakmai elemzésben még a korábbi évek emelkedı létszámát vették figyelembe, ezért szerintem kicsit optimálisabb az elemzés, mint a jelenlegi tények január 1-jétıl az Intézményfenntartó Központ a Nkt. 83. (2) bekezdésének a.) pontja szerint törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítésérıl, gazdálkodási jogkörérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról. Lakosságszámunk miatt január elsejétıl a törvény szabályozása alapján mindenképpen valamilyen döntést kell hoznunk. Amennyiben úgy döntünk, hogy az állam finanszírozza, akkor átveszi a mőködtetést, vagy dönthetünk úgy hogy köznevelési szerzıdés keretében visszaigényelhetjük a mőködtetést, azzal vállaljuk, hogy a pedagógusok illetményén felül az összes mőködési költséget saját forrásból biztosítjuk. Elıre nem látjuk, hogy képesek leszünk-e a 7

8 mőködési költséget biztosítani, nem tudjuk mennyi elvonás lesz (szja, adók stb.). A megyei tanévnyitón sem tudtak még semmi konkrétumokat mondani. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Rajna István: az iskola megtartása a cél, támogatom, hogy csak a kötelezıen átadandó feladatok kerüljenek ténylegesen az Állami Intézményfenntartó Központ irányításába. Kiss Béla: a Gazdasági bizottság megvitatta a napirendet, javasolja a Képviselı-testületnek, hogy elızetes ismeretei, tudása alapján önállóságunk megtartása céllal, szándékát fejezze ki arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a saját és átengedett bevételeibıl vállalja a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola mőködtetését. Fenyvesi Gyöngyi: intézményeink korszerőek, felújítottak, energiatakarékosak, eszközkészletünk is megfelelı az elıírásoknak, helyben kell tartani az iskolát. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 84/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - kinyilvánítja azon szándékát, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére 2013.január 01-tıl az Nkt. szabályozásának megfelelıen mőködteti a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskolát (9221 Levél, Fı u. 10.) OM azonosító: felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot küldje meg az Állami Intézményfenntartó Központ részére. Határidı: szeptember Sportegyesület kérelme tornacsarnok ingyenes használatára (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a Községi Sportegyesület kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a Bozsik Program keretében a levéli foci utánpótlás edzéseinek idejére október végétıl márciusig a tornacsarnokot ingyenesen biztosítsuk részükre. Korábban volt már ilyen jellegő kérés, akkor úgy döntöttünk, hogy ilyen formában nem adunk rá lehetıséget, hanem azt támogatásként megkapja az iskola. Kérdés, hogy hozzájárulunk-e, de akkor ezekben az idıpontokban az iskola nem tudja bérbe adni a csarnokot. A helyi fiatalok sportolását eddig is támogattuk azzal, hogy ingyen igénybe vehették a csarnokot. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság megvitatta a kérést, javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Községi Sportegyesület Bozsik Programban résztvevı utánpótlás csapatainak októberétıl márciusig a felkészülési idejére tornacsarnok ingyenes használatát biztosítsa. 85/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Sportegyesület Bozsik Programban résztvevı utánpótlás csapatainak októbertıl márciusig - felkészülése idejére a tornacsarnok ingyenes használatát biztosítja. Felhívja Fenyvesi Gyöngyi igazgatóasszonyt, hogy a tornacsarnok bérbeadásánál legyen figyelemmel a Sportegyesület által kért idıpontokra. Határidı: október 01-tıl március SZMSZ módosítása, polgármester nyugdíjazása, fıállású jogviszonya átalakítása, társadalmi megbízatásúra, tiszteletdíja megállapítása (elıterjesztés mellékelve) 8

9 9 Papp Zoltán: november 27-én betöltöm a 62. életévemet, megfelelı szolgálati idıvel is rendelkezem, így öregségi nyugdíjra leszek jogosult. A ciklust végig szeretném vinni, tekintettel a bizonytalan nyugdíjszabályozásokra, élnék az öregségi nyugdíjjogosultsággal és november 28-tól nyugdíj mellett társadalmi megbízatásban tiszteletdíjért látnám el a polgármesteri teendıket. Mivel a nyugdíjba vonulásomhoz az kell, hogy ne álljak biztosítási jogviszonyban, ezért a tiszteletdíjam nem lehet magasabb, mint a minimálbér 30%-a. Kérem ezt figyelembe venni és úgy megállapítani a tiszteletdíjamat és költségtérítésemet. Szakál Gyula: az Ügyrendi, Jogi és Személyügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra az a Polgármester foglalkozási jogviszonyának november 27. napjával közös megegyezéssel történı megszüntetését, valamint a tiszteletdíj összegének november 28. napjától kezdıdıen Ft-ban történı megállapítását. A polgármester bejelentette érintettségét és nem kíván szavazni. A Képviselı-testület a polgármester bejelentését egyhangú szavazással elfogadta, és ezzel a szavazásra jogosultak száma 6-ra változott. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete: 1. Papp Zoltán polgármester egyetértésével a polgármesteri tisztség betöltésének módját fıállásról társadalmi megbízatásban betöltöttre változtatja november 28. napjával. 2. Papp Zoltán polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyát az évi LXIV. Törvény 2. (3) bekezdés b) pontja alapján közös megegyezéssel november 27. napján megszünteti. 3. A polgármester kérésére tiszteletdíját november 28-tól Ft/hó összegben állapítja meg, költségátalányt nem állapít meg számára. Határidı: 1. és 3. pont: november 28. napjától folyamatos, 2. pont:2012. november 27. Felelıs: Nagy István jegyzı Papp Zoltán: a testületi tagok megkapták az elıterjesztést, az önkormányzat Képviselı-testület és Szervei Szabályzatát módosítani szükséges, azt a törzskönyvi nyilvántartásban lévı adatokhoz igazítjuk. Változtak az elnevezések lásd 1. valamint a 2. -ban a pecsétfeliratok. Az SZMSZ 3. a polgármesteri tisztség fıállásúból tisztségben történı ellátását társadalmi tisztségben történı ellátásra módosítjuk. Az Ötv. 37. (2) bekezdése szerint a 3000 fı alatti lakosságszámú településeken a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselı-testület a megbízatás idıtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével változtathatja meg. Szakál Gyula: Az Ügyrendi, Jogi és Személyügyi Bizottság megvitatta a napirendet, javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra az Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szabályzatának módosítását. A polgármester ismét részt vesz a szavazásban, így az érvényes szavazatok száma ismét 7. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a 21/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Képviselıtestülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló. 8/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 8. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására

10 Papp Zoltán: szeptember 10-én a hegyeshalmi polgármester itt volt, szeptember 12-én Hegyeshalomban Bezenye polgármesterével együtt tárgyaltunk a közös hivatal létrehozásáról. Szeretnénk, hogy határidıre elı legyen minden készítve és január 01-tıl számított 60 napon belül létre tudjuk hozni a közös hivatalt. Úgy tőnik Hegyeshalommal a társulásnak nincs akadálya és ehhez csatlakozna Bezenye Önkormányzata is. Egyeztettük az állománytáblákat, mik azok a feladatok, melyek megmaradnak. Elsı körben csak szándéknyilatkozatban rögzítenénk, hogy január 01-tıl társulunk. Október 31-ig az együttmőködési megállapodás részleteit is kidolgozzuk és a testületek közös ülése elé kell terjeszteni és megvitatni. Sok nyitott kérdés van még pl. az építési társulási forma a továbbiakban, hogy fog mőködni, a pénzügyi finanszírozás feladatalapú vagy lakosságarányos. Mindhárom településen vannak, akik nyugdíjba vonulnak 2013-ban, az üres álláshelyeket pedig addig helyettesítéssel oldják meg. Szeretnénk, ha helyben egy ügyfélszolgálatot mindenképpen megtarthatnánk. A megállapodás alapján már lehetıség lesz jegyzı és aljegyzı személyére pályázatot kiírni. Kérem az észrevételeket. Kiss Béla: évben már az irányvonalat meghatároztuk, most a lebonyolítását kell. A megállapodásban már rögzíteni kell a személyi feltételeket, szakfeladatokat is. 87/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ezúton kinyilvánítja szándékát a szomszédos Bezenye Község és Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzataival történı közigazgatási együttmőködésrıl. Az együttmőködés keretében az Önkormányzatok január 1-tıl közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre Hegyeshalom székhellyel, valamint Bezenye és Levél Községekben állandó jelleggel mőködı kirendeltségekkel. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat fent nevezett Önkormányzatokkal az együttmőködésrıl valamint a közös hivatal létrehozásáról. Megbízza továbbá a Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a tárgyalások során kidolgozott Önkormányzatok közötti Együttmőködési Megállapodás tervezetét október 31-ig terjessze elfogadásra a Képviselıtestületek együttes ülése elé., Nagy István jegyzı Határidı: október Óvodába a Családok Átmeneti Otthonából gyermekek fogadása Papp Zoltán: Husvéth Tibornét két hete kereste meg a családok átmeneti otthonának vezetıje, akik alapítványként mőködve lakhatást biztosítanak rászoruló gyermekes családoknak. Kérése, hogy a mosonmagyaróvári óvodák telitettsége miatt 6 hátrányos helyzető gyermek óvodai ellátását vállaljuk, mivel az nem megoldott. A gyerekek utaztatása busszal történne, kéri az intézményvezetı, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá ehhez a költséghez. Természetesen egészségügyi feltételeknek meg kell felelniük, eddigi tudomásunk szerint egyéni fejlesztésre egyik sem szorul. Az elızı évekhez képes óvodánkban lecsökkent a létszám, és ez a jövıre nézve az elırejelzések szerint még csökkenni is fog. Az elmondottak ismeretében kérem Képviselı-testületet, hogy engedélyezze a 6 kisgyermek felvételét az óvodába. Az étkezés ingyenes részükre, mivel hátrányos helyzetőek. A kiszállításukról nekik kell gondoskodniuk, kísérıt is ık biztosítanak. Kérdésként merült fel a Gazdasági Bizottság ülésén, hogy az Önkormányzat hozzá tudna-e járulni a szállítási költségekhez. Ígéretet erre vonatkozóan nem tettünk, a gyermekek felvételét az intézménybe támogattuk. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Egyenlıre fogadjuk a gyerekeket, az utaztatást próbálják megoldani. Késıbbiekben az alapítványuk részére támogatásként lehetne egy összeget átutalni, melyet aztán az utaztatásra 10

11 tudnának fordítani. Az elsı hónapban a Máltai Szeretetszolgálat kisbusza szállítja a gyerekeket. Beszéltem a mosonmagyaróvári polgármester úrral, nem tudott érdemben hozzászólni, kérte, hogy késıbb térjünk vissza a lehetıségekre. Rajna István: mi biztosítjuk az óvodai helyet, ık pedig gondoskodjanak az utaztatásról. Kiss Béla: elsısorban Mosonmagyaróvár feladata a szállítás megoldása, tekintettel arra, hogy hátrányos helyzető gyerekekrıl van szó, a buszköltséghez javasoltam a hozzájárulást. A Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy biztosítsa a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthonából óvodás gyermekek felvételét, ellátását a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvodába. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lehetıség Családoknak 2005 Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 29.) intézmény kérelmére hozzájárul, hogy az óvodás korú gyermekek a levéli Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvodába (9221 Levél, Fı u. 15.) beiratkozzanak. A gyermekek utaztatása, ehhez kísérı biztosítása a kérelmezı intézmény feladata. Határidı: azonnal ill. folyamatos 10. KEOP energetikai pályázathoz önrész biztosítására fejlesztési hitel felvétele (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: az év elején a költségvetés készítésénél már tárgyaltunk róla, akkor nem tudtuk felvenni a hitelt, mivel nagy volt a hitelállományunk, mindenképpen szükséges a fejlesztés önrészéhez a hitelfelvétel. A hitel fedezeteként a Fı u.2. és 25.sz. ingatlanunkat ajánljuk fel. Kérem az észrevételeket, véleményeket. Ankhelyi Istvánné: amennyiben a Fı u. 2. sz. épületre bejegyzik a jelzálogot, akkor nem tudunk pályázatokon részt venni. Papp Zoltán: 18 milliós értéken van nyilvántartva a Fı u. 2. ezért ezt fogadták el értékbecslés nélkül fedezetként. Amennyiben szükséges, akkor szerzıdésmódosítással más ingatlant lehet szükség szerint fedezetként biztosítani. 89/2012. (IX. 13.) határozat 1./ Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete éven túli beruházási hitel (célhitel) igénybevételét rendeli el. A hitel célja: EU-támogatott épületenergetikai fejlesztési (KEOP-4.9.0/ ) saját forrásának biztosítása A hitel összege: Ft A hitel futamideje: 10 év Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehetı költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történı engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában 11

12 álló, forgalomképes, 60 hrsz-ú (Fı u. 2.) és 226 hrsz-ú (Fı u. 25.) levéli, belterületi ingatlanokat. A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a évi CXCIV. Tv. 10. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Határidı: azonnal 11. Kerék Fogadó és Korona Panzió szennyvízhálózatra történı csatlakozás ügye Papp Zoltán: már többször foglalkoztunk a témával, az AQUA Kft. kérésünkre újra felülvizsgálta a csatlakozási lehetıségeket. A Kerék Fogadónál nem tudták csökkenteni a bekerülési költséget, mivel ott átemelıt is szükséges építeni. Így a júniusi ülésünk határozatában foglaltakat tehát a BT által korábban befizetett Ft, valamint a nettó bekerülési költség 10%-a Ft, összesen Ft, melyet végelegesen átadott fejlesztési forrásként a környezetvédelmi alapból javasolom biztosítani. Az Aqua szerint a területükön lévı családi házat is rá kellene kötni A Korona Panziónál telekhatárig építenék ki így csak 95 folyóméter lesz, ez Ft+Áfa lenne, telken belül pedig a tulajdonos oldja meg a rácsatlakozást. A korábbi határozatunk alapján az általuk befizetett Ft, valamint a nettó bekerülési költség 10%-a a környezetvédelmi alapból, így a teljes összeget nekünk kellene biztosítani. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Niczki Korona Kft. szennyvízcsatorna rákötés hozzájárulásáról szóló 57/2012. (VI. 14.) határozatot az AQUA Kft. ajánlatában foglaltaknak megfelelıen módosítani. 90/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 57/2012. (VI. 14.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Niczki Korona Kft. (Levél, József A. u.31.) Panzió ingatlan csatornára való rákötését telekhatárig az AQUA Kft. által ajánlott mőszaki tartalom illetve költség Ft+Áfa - figyelembe vételével megrendeli. A beruházás költségét a Kft. által korábban közmőfejlesztésre befizetett Ft, illetve a fennmaradó részt a környezetvédelmi alapból biztosítja. Határidı: megrendelésre azonnal, illetve folyamatos 91/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 58/2012. (VI. 14.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kerék Fogadó Bt. (Levél, Diófa u. 13.) fogadó ingatlan csatornára való rákötéséhez az AQUA Kft. által ajánlott mőszaki tartalom illetve költség figyelembe vételével hozzájárul. A hozzájárulás a Bt által korábban befizetett Ft, valamint a nettó bekerülési 12

13 költség 10%-a Ft-, összesen Ft, amelyet véglegesen átadott fejlesztési forrásként, a környezetvédelmi alapból biztosít. A beruházás kivitelezését a Kerék Fogadó Bt. rendeli meg. Határidı: folyamatos 12. Rendezési terv módosítási kérelem (Kanavoszné Szalka Mária kérelme) (tervezési ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: június 14-én tárgyaltuk a napirendet és döntöttünk, hogy a kérelmezı tulajdonában lévı 1401/39 hrsz, valamint az 1401/13 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolás módosítását támogatjuk és szükséges dokumentáció elkészítését megrendeljük a Tér-Háló Kftnél. Azóta az ügyben nem történt semmi. Most szeretnék módosítani kérelmüket a Camping területén lévı területre is, ott is az övezeti besorolást szeretnék megváltoztatni. Az új ajánlatban szereplı tervezési díj, összesen: Ft+27%Áfa, melyet a kérelmezı visel, ez most a kért módosításra is vonatkozik már. Kanavoszék jelezték, hogy vállalják a költséget. Háromoldalú megállapodásban kell rögzítni, az Önkormányzat a megrendelı, a tervezı elkészíti a tervet, a kérelmezı pedig fizeti a költséget. A folyamat több hónapig tart. Amennyiben a testület hozzájárul, úgy a 64/2012. (VI. 14.) határozatunkat kiegészíteni és módosítani szükséges. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. 92/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 64/2012.(VI.14.) határozatot az alábbiak szerint javítja, egészíti ki: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Kanavoszné Szalka Mária és Kanavosz József 9221 Levél, József A. u. 25. sz. alatti lakosok kérelmére a tulajdonukban lévı 1401/39 hrsz-ú, 1401/13 hrsz-ú, 021/14 hrsz-ú és 021/15 hrsz-ú ingatlanok övezeti paramétereinek módosítását támogatja. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı felet terhelik. Határidı: azonnal ill. folyamatos 13. Energetikai felújítás vállalkozási szerzıdésének módosítása (tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottságot is tájékoztatom, hogy az 50%-os készültségnél benyújtott résszámlát még nem fizettük ki. A kivitelezı konzorcium augusztus végén kezdeményezte a vállalkozási szerzıdés módosítását, a tornacsarnok kopolit üveg tartószerkezete vasszerkezete stb. miatt. Önhibájukon kívül csúszásba kerültek. A befejezés végsı határideje október 1. az ünnepélyes átadó október 4. és ezután nyújthatják be a végszámlát. A szerzıdés módosítását a közbeszerzési szakértı készítette elı. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a beruházás finanszírozási részét mennyiben érinti a módosítás? Papp Zoltán: addig nem tudnak számlát benyújtani, amíg az átadás nem történik meg. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazással az alábbi határozatot hozta: 93/2012. (IX. 13.) határozat 13

14 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél, Fı u. 10. sz. alatti Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola és Tornacsarnok épületenergetikai felújítása vállalkozói szerzıdésének módosítását a mellékelt elıterjesztés szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal 14. Iskola támogatási kérelme táborozáshoz és sakk szakkör mőködéséhez (kérelmek mellékelve) Papp Zoltán: az iskola kettı kérelmet nyújtott be a Szociális Bizottság felé, mivel a kérelemben foglaltak nem a szociális bizottság hatáskörébe tartoznak, ezért most napirendként terjesztem a testület elé. Az egyik kérelem a felsı tagozatos tanulók táborozásával kapcsolatos, melyben a pályázati pénz kiegészítését kérik. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Ankhelyi Istvánné: nem egyértelmő a kérelem, ezért is kértük az igazgató helyettest, hogy tájékoztasson most bennünket. Weisz Szilvia: a táborozás és ellátás szinte teljesen ingyenes, az útiköltséget kell elıteremteni. A gyerekek befizetéseibıl Ft-ot tudunk erre biztosítani, de a legolcsóbb buszköltség Ft, így a hiányzó Ft-ot szeretnénk támogatásként az Önkormányzattól kérni. Fenyvesi Gyöngyi: az iskolai alapítványunk számláján van pénz. Sajnos idıközben az egyik aláírási joggal rendelkezı alapítványi tagunk elhunyt, így nem tudunk a számláról levenni. Papp Zoltán: a másik kérelem a diák sakk oktatónak az illetménye Ft. A legegyszerőbb megoldás lenne a bérmegtakarításokból megbízási szerzıdéssel kifizetni. Török Attila: késıbbiekben tantárgyként is felvetıdhetne és akár a testnevelés órát is ki lehetne váltani vele. Fenyvesi Gyöngyi: egyenlıre a korábbihoz hasonlóan délutáni elfoglaltság, szakkör keretében folyna az oktatás szeptemberétıl lehetne tantárgyként felvenni. Kiss Béla: én tájékoztattam Török Attilát, hogy az önkormányzat anyagi lehetıségei szőkösek, de tényleg évek óta szívvel-lélekkel, szakértelemmel végzik munkájukat, ezért is a magam részérıl támogatom a kérést. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 94/2012. (IX. 13.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány részére az Erzsébet program keretében megvalósuló szeptember 17-szeptetember 20-i kirándulás útiköltségéhez Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. A támogatás a támogatási szerzıdéssel, elszámolási kötelezettséggel kerül átadásra. Felhasználási és egyéb feltételek a szerzıdésben kerülnek rögzítésre. Határidı: azonnal ill. támogatási szerzıdés függvényében A Képviselı-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül támogatja a sakkoktató megbízását, bérét a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola bérmegtakarításának terhére megbízási szerzıdéssel javasol kifizetni. 3./ Tájékoztatók 1. GYÖK pályázatáról (Olasz út) Papp Zoltán: köszöntöm a gyermekönkormányzat tagjait, felnıtt segítıjét. Megkérem Radák Tamást tájékoztassa testületet. 14

15 Radák Tamás: januárban döntött a testület, hogy támogatja a Levéli Gyermekönkormányzat részvételét a C.I.A.K. elnevezéső projektben. Ez egy olasz-magyar-török pályázat, melynek alapvetı célja, hogy az egyes országokban az ifjúsági érdekképviselet hogyan mőködik. A három ország fiataljai több hónapon keresztül foglalkoznak a dologgal, megosztják egymással tapasztalataikat, ötleteiket. Mindegyik országból 2 fiatal és egy felnıtt találkozik Olaszországban, ahol megbeszélik a további teendıket. Ez szeptember között lesz Nápoly melletti három kisvárosban, ezzel zárul le az elıkészítı szakasz. Októbertıl mindenki a saját településén végzi az érdemi munkát. Zárásként márciusban lesz szintén Olaszországban, de már nagyobb volumenő találkozó, ahol több felnıtt és több gyerek vesz részt mindhárom országból, az kb. 1 hetes idıszak lesz. A záró szakaszban pedig beszámolót kell készíteni a tapasztalatokról. A Képviselı-testület tagjai felé most annyi a kérésünk, hogy 1-2 fı a pályázattal kapcsolatosan a gyermekönkormányzat tagjaival tartsa a kapcsolatot és segítségükre legyen. Papp Zoltán: köszönjük a tájékoztatást, van-e önként jelentkezı, aki a fiatalok munkájában szívesen részt venne és segítené azt? Ankhelyi Istvánné és Kiss Béla képviselık vállalják a segítést. Papp Zoltán: kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület a tájékozatót tudomásul vette. 2. Kötelezı iskolai testnevelés biztosítása Papp Zoltán: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kereste meg a polgármestereket azzal, hogy az új köznevelési törvényben elıírt mindennapos testnevelési óra kötelezettségére hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy az elıírások betartását megfelelı rendszerességgel ellenırizzük, ellenıriztessük. Fenyvesi Gyöngyi: iskolánkban biztosított az 1., 5., évfolyam napi testnevelése. Papp Zoltán: kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület a tájékozatót tudomásul vette. 3. Önkormányzat által nyújtott támogatások jogi szabályainak értelmezése Papp Zoltán: a Megyei Kormányhivataltól érkezett tájékoztatás a helyi önkormányzatok által nyújtott költségvetési támogatások jogi szabályozásával kapcsolatosan. Az érintett és nem kizárt közjogi tisztségviselı a helyi önkormányzat képviselı-testületének, mint döntést hozónak az ülésen jelen lehet, azonban a döntés meghozatalában nem vehet részt. Erre a közeljövıben oda kell figyelni döntéshozatalainknál. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület a tájékozatót tudomásul vette. 4. Mosonmagyaróvári Vízitársulat felajánlása (földutak javítása gréderezéssel) Papp Zoltán: a Mosonmagyaróvári Vízitársulat munkatervébe betervezett egy önjáró gréder beszerzését. Így a társulás tagjai részére fel tud ajánlani évente egy alkalommal, maximum 2 nap munkavégzést pl. földutak feljavítása stb. Ellenszolgáltatás fejében természetesen nagyobb volumenő munkát is vállalnak. Kérik, hogy jelöljünk ki olyan személyt, akivel adott esetben a munkát gyorsan és zökkenımentesen tudják egyeztetni, én Tompa Lajosra gondoltam. Örülünk a lehetıségnek. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület a tájékozatót tudomásul vette, a javaslattal egyetért. 15

16 16 5. Tőzoltószertár felújítására érkezett árajánlatok Papp Zoltán: a gazdasági bizottsági ülésen kerültek az ajánlatok felbontásra, ott derült ki, hogy csak a tetı bontása és új tetı építése nem került bele az ajánlatba. Beszéltem a tervezıvel, Schopf Mártonnal ezt pótolják, és a kiegészített költségvetési kiírást újra megküldöm a két ajánlattevınek. Amint beérkezett a kiegészítéssel a pályázat újratárgyaljuk. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület a tájékozatót tudomásul vette. Papp Zoltán: Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést órakor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán Ankhelyi Istvánné Gyırfi Zoltán polgármester jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben