Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - Balatonvilágos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása, a évi költségvetés I. féléves teljesítésének értékelése, előirányzatok biztosítása - SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda (Egységes Óvoda-Bölcsőde) kérelme - Boda Pálné kérelme - Kapos-Projekt-Vill Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Hét vezér u. 503/1 hrsz villamos csatlakozókábel létesítéséhez. - SZAVELEKTRO Villamosipari Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Hunyadi u. kisfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezési munkálataihoz - SIÓ-HIDRO Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Zrínyi u. 59. szám alatti ingatlan szennyvíz elvezetési munkálataihoz - Balatonfenyves polgármestere kezdeményezése Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás létrehozására - Ladics Tamásné Balatonvilágos, Rózsa utcai közvilágítás felülvizsgálatára vonatkozó kérelme - Balatonvilágos 748 hrsz-ú ingatlan megosztásának jóváhagyása - Restné Szabó Rita közoktatás-vezetői továbbképzése - Balogh Ilona kérelme - Iskola működtetés - Tájékoztatás az iskolába bejáró gyermekek szállítási igényével kapcsolatban - Sas Tamás kérelme - dr. Baranyi Judit, Kecskeméti László kérelme - Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjának megbízása - Csepi Imre egyéni vállalkozó kérelme - SZÉL-VÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. befogadói nyilatkozat kérése a Balatonvilágos 054/ hrsz-ú Logisztikai park csapadékvíz elvezetés tervezési munkáihoz - Matyikó Tibor kérelme - Kormányos János beadványa - ChronoMoto Kft. kérelme - Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. nevelési évről szóló beszámolója - Aligai Fürdőegyesület beadványa - ATM áthelyezés - POS Services kérelme - Tájékoztatás 1

2 15 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Távol maradt: Koloti Béla Viszt Attila alpolgármester képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Pernecker Antalné tagiskola vezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Németh Balázs Fehér-partok Turisztikai Egyesület Elnöke Restné Szabó Rita kérelmező Balogh Ilona védőnő Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Koloti Béla alpolgármester úr és Viszt Attila képviselő úr jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Tamás és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Tamás és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendekkel kapcsolatban javasolom, hogy először a Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyaljuk, mert az Elnök Úrnak egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend javasolt sorrendben történő tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 2

3 1. napirend: Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm Németh Balázs urat a Fehér-partok Turisztikai Egyesület Elnökét. Kérdezem, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni? Németh Balázs elnök: Elküldtük írásban egyrészről a Tourinform Irodának a szakmai beszámolóját, illetve a Turisztikai Egyesület évi költségvetését. Egyéb kiegészítést nem fűznék hozzá, kérdés esetén, szívesen válaszolok. Fekete Barnabás polgármester: Átadom a szót a képviselőknek kérdéseik megtételére. Kovács Béla képviselő: A beszámolóban van a számszaki résznél egy olyan sor, hogy állami támogatások. Kérdésem, hogy az összeg azért nulla, mert nem lehetett pályázni? Németh Balázs elnök: Sajnos azokra a TDM pályázatokra, amiket kiírtak, csak konzorciumban tudtunk volna pályázni Balatonkenesével. Ott nem voltak adottak a közös pályázatnak a feltételei. Én úgy gondolom, hogy a nagyobb egyesületeknek volt lehetőségük ezeknek a pályázati támogatásoknak az elnyerésére. Bízunk abban, hogy a elején kiírandó TDM pályázatok már a mi kis egyesületünknek is lehetővé teszik az önálló indulást. Itt szeretném megköszönni az önkormányzati támogatást, amit nyújt az Egyesületünknek. Fekete Barnabás polgármester: Megköszönöm az egyesület munkáját, az önkormányzati rendezvényekhez nyújtott támogatást, az önálló, színvonalas rendezvények megszervezését. Németh Balázs elnök: Amennyiben a képviselő-testület lehetővé teszi, mi mennénk ezen az úton tovább, és próbáljuk a helyi rendezvényeket megszervezni, a helyi turisztikai vállalkozásokat összefogni. Reméljük lesz erre lehetőség. Fekete Barnabás polgármester: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatatást. Annyi kérésem lenne az egyesület felé, hogy a rendezvényeiket, azok nyitottságát jobban kellene propagálni a falu felé. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Nekünk meg, meg kellene fontolnunk, hogy a Falunap rendezvényt nem vinnénk-e le a Club Aliga területére, mert évek óta úgy járunk, hogy hiába vannak napközben programok, viszonylag kevesen vannak, mert lent strandolnak az emberek. Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm a megjelenést. Javasolom a képviselő-testületnek a Fehér-partok Turisztikai Egyesület évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 343/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fehér-partok 3

4 Turisztikai Egyesület évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről az egyesület tájékoztatására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: szeptember 30. Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: Augusztusban volt a 20 éves Zoboraljai és a Kelet-Balatoni Kistérség találkozója, melyen én is, és a Világosi Dalkör is részt vett. Ülést hívott össze a Balatoni Szövetség a Balatoni Hajózási Zrt. tőkeemelésének fizetésével kapcsolatban, hogy alakítsunk ki álláspontot. Végül erre nem került sor. A Kormányrendelet értelmében a befizetési határidő 2017-re módosult. Azon megy a polemizálás, hogy utánam a vízözön, hagyjuk a évre, vagy legyen öt éves rendszeres fizetés. Én remélem, hogy az öt éves részletfizetés kerül jóváhagyásra az együttműködő konzorciumban. A Településrendezési Eszközök Szerkezeti Terv Tervtanács ülése lesz szeptember 27-én 10 órakor a Kultúrházban. Kérem, aki tud, jöjjön el. Az Erdészeti Igazgatóságtól kértük az átminősítést, hogy a Kultúrházzal szembeni területen a gazdasági erdőként nyilvántartott terület legyen parkerdő. Ez jobban megfelelne a céljainknak. A strandépület tervei megérkeztek, a tulajdoni lap másolatot megkértük. A megérkezést követően benyújtjuk az építési engedély iránti kérelmet. Dr. Megyery Tamás ügyvéd úr elküldte Balatonkenese felé a fizetési felszólítást 15 napos fizetési határidővel. Ha a határidőre nem történik meg a pénzügyi teljesítés, peres úton érvényesítjük a követelésünket. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban azokra térek ki, melyeknél az előterjesztés készítését követően változás történt, illetve amelyikhez kérdés, észrevétel lesz. A 229/2012.(V.21.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos, Csokonai, Kisfaludy és Fürdő utcákban kialakított 40 db parkolóhely használatával kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett a Balatonvilágos 1392 hrsz-ú, Üdülőszálló Világos Panzió üzemeltetőjével, a Humán Jövő 2000 Kft-vel. A képviselő-testület megállapította, hogy az üzemeltető a használt területért 2009, 2010, és évekre nem fizetett területhasználati díjat. A 40 db parkolóhely után fizetendő, meg nem fizetett területhasználat díj: évre Ft, évre Ft, évre Ft, összesen Ft, mely összeg befizetésének határidejét július 15. napjában határozata meg. Egyben felkérte az üzemeltetőt a nyilatkozattételre a parkolóhelyek évi használatára vonatkozóan. Az elmaradt területhasználati díj megfizetésére, a évi parkolóhely igény benyújtására az előterjesztés készítéséig nem került sor. Lehet, hogy itt is az ügyvéd urat kell felkérni, hogy küldjön egy fizetési felszólítást az elmaradt területhasználati díj megfizetésére. 4

5 Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Az nem állna meg. Ki kellett volna mennünk, és ellenőrizni, hogy kizárólagosan csak abban az üdülőben nyaralók veszik igénybe a parkolókat, és fel kellett volna szólítani őket. Ha nem jön létre a felek között megállapodás, akkor nincs mire felszólítást foganatosítani, fizetési meghagyást kibocsáttatni. Véleményem szerint ezt már csak a jövő évtől tudjuk foganatosítani. Fekete Barnabás polgármester: Ki van írva, hogy parkolás csak a vendégek részére. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Ha elismeri, akkor lehet ez, de ezt különben nem tudjuk bizonyítani, mert a KRESZ nem tiltja a parkolást. Fekete Barnabás polgármester: A táblákat lefényképezzük. A 265/2012.(VI.25.) számú határozatával a képviselő-testület a POLARI 2008 Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást adott a Balatonvilágos, Zrínyi utca 66. számú (1287/2 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátási munkáihoz. A munkálatok során aszfaltbontás nem történt, az út átfúrásával megtudták oldani a kivitelezést. A 270/2012.(VI.25.) számú határozatával a képviselő-testület Fetter György szervező részére a július 7. szombat reggel 8 órától vasárnap reggel 8 óráig megrendezésre kerülő Spirit of Balaton 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra Balatonvilágos települést érintő útvonalára a közterületek használatát biztosította. Továbbá hozzájárult a közterületen pecsételő-állomás 24 órás működtetéséhez. Itt köszönöm meg minden egyesületnek, aki munkájával elősegítette a pecsételő állomás zavarmentes működtetését. A 274/2012.(VI.25.) számú határozatával a képviselő-testület az önkormányzatokról szóló törvény előírásainak alapulvételével kezdeményezte Balatonvilágos és Balatonfőkajár községek együttműködését egy közös önkormányzati hivatal létrehozására. Ennek megfelelően jövő hét szerdán fogunk találkozni Balatonfőkajár és Küngös polgármesterével, hogy megbeszéljük a részleteket. Van egy kidolgozott megállapodás tervezetünk. Azt képviselnénk, hogy amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy maradunk Veszprém megyében, akkor Balatonvilágos legyen a székhelytelepülés, amennyiben a megyeváltást elfogadja az Országgyűlés, úgy Balatonfőkajár legyen a székhelytelepülés. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ezt a vegyes ügyek keretében meg kellene, hogy beszéljük. Szerintem nincsen jelentősége ebben a megyeváltásnak, és nem szabad erre helyezni a főhangsúlyt. Ugyanis a megyeváltásra vonatkozó döntés -amennyiben Somogy megyéhez tartozunk-, az is a következő általános önkormányzati választásokat követően hatályosul, és a jogszabályok szerint a közös hivatalból a választásokat követő 60 napon belül lehet kilépni, tehát irreleváns az ügyben az Országgyűlés döntése. Viszt Attila képviselő úr 16,30 órakor megérkezett a testületi ülésre. Fekete Barnabás polgármester: A 284/2012.(VI.25.) számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonvilágos 303/11 hrsz-ú ingatlan ügyében a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságánál járjon el. Ebben nagyon nagy elmaradásom van. Amikor megkerestem az igazgatóságot, szabadságon voltak, azóta meg nem kerestem őket. Ebben a hónapban megteszem az egyeztetést a Múzeumok Igazgatóságával. A 286/2012.(VI.25.) számú határozatával a képviselő-testület a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-vel január 20-án megkötött Településrendezési Szerződés 1. számú módosítása ( ) kapcsán, a szerződés 5.7 pontjában a Településrendezési eszközök elfogadásának további feltételéül szabott, a PRO-MOT által tervezett 5

6 projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződéskötésre meghatározott június 30-ai határidőt módosította szeptember 30. napjára. A döntésről szóló határozat a Kft. részére a megküldésre került. A múlt héten azt is közöltem a Kft-vel, hogy a szerződés tervezetből több melléklet hiányzik, és amíg azok nem állnak rendelkezésre, addig érdemben nem tudjuk tárgyalni. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Nem módosítja a határidőt a képviselő-testület, mivel látszik, hogy a szeptember 30-ai határidő nem fog teljesülni? A közbenső rendezési terv mikorra tud hatályosulni? Fekete Barnabás polgármester: A következő testületi ülésre remélhetőleg tudjuk hozni. A mai anyagba tájékoztatásként kiment a levél, amiben a főépítész a záró véleményében még hiánypótlást kért. A választ rá megadta mind a tervező, mind a települési főépítész. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Abban kérném a testület segítségét, hogy olyan határidőt kellene meghatározni az infrastrukturális beruházással kapcsolatban kötendő megállapodás vonatkozásában, hogy legyen kihirdetve, hatályos legyen a partvonal szabályozást tartalmazó rendelet, valamint van egy tematika a helyi védelem alá helyezés kapcsán, ami alapján, el kell járjunk. Azt gondolom, hogy a Pro-mottal mindenképpen tárgyalnunk kell a nagyon régen beígért MNV Zrt-hez való tárgyalás szempontjából. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak az alku folyamatára igen erős befolyása lehet, hogy valamit aláír-e, vagy azt megelőzően tárgyal. Nekem az a véleményem, hogy minél nagyobb közterületet meg kell próbálni önkormányzati tulajdonba megszerezni. Amit nem tudunk, ott helyi védelem alá helyezni, hogy a plusz 20 m-es sáv is meglegyen. Utána a falu szempontjából már teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos. Fekete Barnabás polgármester: Amennyiben hatályba lép a módosított HÉSZ, ami tartalmazza a szabad-parti sávot, utána kezdeményezni kell az MNV Zrt-vel a kapcsolatfelvételt. Molnár János képviselő: A jegyző asszony által említett tematika mikorra valósul meg? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Én a december 31-ei határidőt javasolom. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-vel január 20-án megkötött Településrendezési Szerződés 1. számú módosítása ( ) kapcsán, a szerződés 5.7 pontjában a Településrendezési eszközök elfogadásának további feltételéül szabott, a PRO-MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződéskötésre a 286/2012.(VI.25.) számú határozatában meghatározott szeptember 30-ai határidő módosítását december 31. napjára. Továbbá a beruházótól kérjük meg a PRO-MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében, a szerződés tervezetben hivatkozott, önkormányzatnak meg nem küldött mellékleteket. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 6

7 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 344/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-vel január 20-án megkötött Településrendezési Szerződés 1. számú módosítása ( ) kapcsán, a szerződés 5.7 pontjában a Településrendezési eszközök elfogadásának további feltételéül szabott, a PRO-MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződéskötésre a 286/2012.(VI.25.) számú határozatában meghatározott szeptember 30-ai határidőt módosítja december 31. napjára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló határozat Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. részére történő megküldésre. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határidő módosítás érdekében a vonatkozó szerződés 5.7. pontjának módosítását tartalmazó szerződés aláírására. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a PRO-MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében, a szerződés tervezetben hivatkozott, önkormányzatnak meg nem küldött mellékleteket a beruházótól kérje meg. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: A 317/2012.(VIII.06.) számú határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírás feltételeinek megfelelő Kárpát-medencei őshonos állat- és növényfajokat bemutató park létesítésére irányuló pályázat összeállítását és benyújtását. A pályázatot nem az önkormányzat, hanem egy alapítvány fogja benyújtani. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A határozatot így hagyjuk, mivel nem mi nyújtjuk be a pályázatot, hanem támogatjuk a pályázat benyújtását? Fekete Barnabás polgármester: Maradhat így. A 322/2012.(VIII.06.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának határozott időre, négy év időtartamra megbízta Bitera Lajos 8171 Balatonvilágos, Révai u. 15/B. szám alatti lakost. Bitera úr a közalapítvány kuratóriumi tagságát vállalta, javasolom a határozat visszavonását. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 345/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 322/2012.(VIII.06.) számú határozatát, melyben a Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának határozott időre, négy év időtartamra megbízta Bitera Lajos 8171 Balatonvilágos, Révai u. 15/B. szám alatti lakost. 7

8 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: szeptember 30. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 346/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés végrehajtásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: szeptember napirend: Balatonvilágos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása, a évi költségvetés I. féléves teljesítésének értékelése, előirányzatok biztosítása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a könyvvizsgáló asszonyt. Kérdezem, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kiegészítése, észrevétele, javaslata. Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló: Kiegészítésem nincs, az anyag megfelel a jogszabályi előírásoknak. Fekete Barnabás polgármester: Átadom a szót a képviselőknek kérdéseik, hozzászólásaik megtételére. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javasolom a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, és ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, és ezer Ft tartalékkal a főösszegek megállapítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 15/2012.(X.02.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 8

9 Koloti Béla alpolgármester úr 16,50 órakor megérkezett a testületi ülésre. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a évi költségvetés I. féléves teljesítését elfogadni az önkormányzat nettósított költségvetése tekintetében e Ft bevételi, és e Ft kiadási főösszeggel, a Polgármesteri Hivatal költségvetése teljesítését e Ft saját bevételi, e Ft finanszírozási bevételi, és e Ft kiadási főösszeggel, a Közétkeztetési Intézmény költségvetésének I. féléves teljesítését e Ft saját bevételi, e Ft finanszírozási bevételi, és e Ft kiadási főösszeggel, valamint a Településüzemeltetési Intézmény évi költségvetése I. félévi teljesítését e Ft saját bevételi, e Ft finanszírozási bevételi, és e Ft kiadási főösszeggel. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 347/2012.(IX.17.) számú határozat 1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos Község Önkormányzata nettósított költségvetése I. félévi teljesítését e Ft bevételi e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 2. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetése I. félévi teljesítését e Ft saját bevételi e Ft finanszírozási bevételi e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos Község Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye költségvetése I. félévi teljesítését e Ft saját bevételi e Ft finanszírozási bevételi e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 4. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos Község Önkormányzata Településüzemeltetési Intézmény költségvetése I. félévi teljesítését e Ft saját bevételi e Ft finanszírozási bevételi e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: szeptember 30. 9

10 Fekete Barnabás polgármester: Felkérem a pénzügyi csoportvezető asszonyt, ismertesse az előirányzat igényeket. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az I. félév teljesítési adatait ismerve a polgármester úr felkérésére teszek javaslatot az alábbi előirányzatok módosítására, hogy azok a III. negyedévi beszámolóban, összhangban legyenek a teljesítés adataival. A Magyar utca és környéke szennyvízelvezetése tervei elkészítésére, és ezzel kapcsolatos egyéb költségekre a korábbi ülésen már biztosított 593 ezer Ft-hoz kérem még 27 ezer Ft pótelőirányzat biztosítását. A Harmat u. ívó-vízhálózat kiépítésére kérem a 750 ezer Ft befolyt bevétel terhére a pótelőirányzat biztosítását. Itt maximum 200 ezer Ft marad, mely valószínű a Településüzemeltetési Intézmény kiadásaira nem is lesz elég. A Lídó kialakításának műszaki ellenőrzésére nem biztosított a testület előirányzatot. A számla itt van, ezért kérem 229 ezer Ft előirányzat biztosítását. A tanyagondnoki szolgálatnál fejlesztési előirányzatként kérnék az üzembe helyezés költségére 144 ezer Ft előirányzatot. Szeretnénk vásárolni üléshuzatot a megóvás érdekében, ennek költsége 60 ezer Ft, melyre kérem az előirányzat biztosítását. Ezek voltak a fejlesztési kiadásokat érintő előirányzat biztosítások. A működési kiadások módosítására vonatkozik a Falunapi rendezvény kiadásának módosítása. Az elszámolás szerint az összes kiadás 1156 ezer Ft. A szükséges pótelőirányzat 266 ezer Ft. A testvértelepülési kapcsolatokra 655 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges. A fogorvosi alapellátásra 105 ezer Ft pótelőirányzat szükséges. Viszt Attila képviselő: Kérem, hogy a fogorvossal vegyük fel a kapcsolatot, és kérjük meg, hogy a jövőben, amennyiben szabadságra megy, arról értesítse a települést. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A Víziközmű Társulattól átvállalt hitel törlesztésére nem nyújtott fedezetet a befolyt érdekeltségi hozzájárulás, annak kiegészítése vált szükségessé, melynek összege 600 ezer Ft. Kérem a pótelőirányzat biztosítását. Előirányzat átcsoportosításra kérek hozzájárulást az alábbiaknál: A védőnői szolgálatnál beszerzésre került egy elektromos kerékpár. Itt kérném a hozzájárulást, hogy a személyi juttatásból 18 ezer Ft a beruházás költséghelyre átcsoportosításra kerülhessen. A Településüzemeltetési Intézménynél az árokásó adapter többe került, mint a biztosított előirányzat, ezért kérem a dologi kiadásokból 38 ezer Ft átcsoportosítását a beruházás költséghelyre. A közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges előirányzat az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre, viszont a felhasználás a Településüzemeltetési Intézménynél jelentkezik. Ez szükségessé teszi a ezer Ft előirányzat átadását az önkormányzattól a Településüzemeltetési Intézményhez. A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata tervezésekor a közterület-használat a hivatalhoz került megtervezésre. Bevételként az önkormányzatnál kell elszámolni, ezért a hivatal bevételi előirányzatának csökkentése, és az önkormányzathoz az 1450 ezer Ft átcsoportosítása szükséges. 10

11 Elkészítettem a tartalék kimutatást a mai ülésig bezárólag. Az előbb felsorolt előirányzat igényeket, módosításokat nem tartalmazza a kimutatás. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A Harmat utca ivóvízhálózat kiépítése kapcsán javasolom a képviselő-testületnek, hogy határozza meg a közműfejlesztési hozzájárulás összegét. Fekete Barnabás polgármester: Az utólagos szennyvízbekötés közműfejlesztési díjára kérek javaslatot. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Polgármester úr, te hozzáértő vagy, tegyél javaslatot az összegre. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a közműrendszerhez csatlakozás költségére, az utólagos rákötésre fizetendő közműfejlesztési hozzájárulást a víz esetében Ft/ingatlan, a szennyvíz esetében Ft/ingatlan összegben határozzuk meg, mely az önkormányzatnak fizetendő. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 348/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közműrendszerhez csatlakozás, utólagos rákötés önkormányzatnak közműfejlesztési hozzájárulásként fizetendő költségét az alábbiakban határozza meg: Ivóvíz Ft/ingatlan, Szennyvízcsatorna Ft/ingatlan. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utólagos rákötésekkor a közműfejlesztési hozzájárulás önkormányzat részére történő megfizetésére a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: folyamatos Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az alábbi előirányzatok biztosítását: A Magyar utca és környéke szennyvízelvezetése költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzat biztosítását a működési tartalék terhére. A Harmat utca ívó-vízhálózat kiépítés költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzat biztosítását a befolyt bevétel terhére. A Lídó kialakítás költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzat biztosítását a működési tartalék terhére. 11

12 A tanyagondnoki szolgálat részére az üzembe helyezés költségére Ft pótelőirányzatot, az üléshuzat beszerzésére Ft előirányzatot a Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladatra a működési tartalék terhére. A Falunapi rendezvény költségére Ft pótelőirányzat biztosítása a Közművelődési intézmények, közösségi terek működtetése szakfeladatra a működési tartalék terhére. A testvér-települési kapcsolatok finanszírozására Ft pótelőirányzat biztosítása Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai szakfeladatra a működési tartalék terhére. A fogorvosi alapellátás önkormányzati feladat, költségére Ft pótelőirányzat biztosítása a Fogorvosi alapellátás szakfeladatra a működési tartalék terhére. A Víziközmű Társulattól átvállalt hitel törlesztésére Ft pótelőirányzat biztosítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladatra a működési tartalék terhére. Továbbá javasolom a képviselő-testületnek a hozzájárulást az alábbi előirányzatok átcsoportosításához: A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton belül a személyi juttatás költséghelyről Ft előirányzat átcsoportosítás beruházás költséghelyre. A Településüzemeltetési Intézménynél a Zöldterület kezelés szakfeladaton belül a dologi kiadások költséghelyről Ft előirányzat átcsoportosítása a beruházás költséghelyre. Az önkormányzat BPJ juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására szakfeladatról Ft előirányzat átcsoportosítása a Településüzemeltetési Intézmény BPJ juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatására szakfeladatra. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége szakfeladatról Ft átcsoportosítása az Önkormányzat Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladatra. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 349/2012.(IX.17.) számú határozat 1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi előirányzatokat biztosítja: a.) A Magyar utca és környéke szennyvízelvezetése költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzatot biztosít a működési tartalék terhére. b.)a Harmat utca ívó-vízhálózat kiépítés költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzatot biztosít a befolyt bevétel terhére. c.) A Lídó kialakítás költségére a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladatra Ft pótelőirányzatot biztosít a működési tartalék terhére. d.) A tanyagondnoki szolgálat részére az üzembe helyezés költségére Ft pótelőirányzatot, az üléshuzat beszerzésére Ft előirányzatot biztosít a Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladatra a működési tartalék terhére. e.) A Falunapi rendezvény költségére Ft pótelőirányzat biztosít a Közművelődési intézmények, közösségi terek működtetése szakfeladatra a működési tartalék terhére. 12

13 f.) A testvér-települési kapcsolatok finanszírozására Ft pótelőirányzatot biztosít a Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai szakfeladatra a működési tartalék terhére. g.) A fogorvosi alapellátás költségére Ft pótelőirányzatot biztosít a Fogorvosi alapellátás szakfeladatra a működési tartalék terhére. h.) A Víziközmű Társulattól átvállalt hitel törlesztésére Ft pótelőirányzatot biztosít a Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladatra a működési tartalék terhére. 2. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzatok átcsoportosításához: a.) A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton belül a személyi juttatás költséghelyről Ft előirányzat átcsoportosítás beruházás költséghelyre. b.) A Településüzemeltetési Intézménynél a Zöldterület kezelés szakfeladaton belül a dologi kiadások költséghelyről Ft előirányzat átcsoportosítása a beruházás költséghelyre. c.) Az Önkormányzat BPJ juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatására szakfeladatról Ft előirányzat átcsoportosítása a Településüzemeltetési Intézmény BPJ juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatására szakfeladatra. d.) A Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége szakfeladatról Ft átcsoportosítása az Önkormányzat Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladatra. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportvezetőt a döntésnek megfelelően az előirányzatok költségvetésben történő átvezetésére. Felelős: Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: október napirend: Vegyes ügyek SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda (Egységes Óvoda-Bölcsőde) kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A tagóvoda-vezető a képviselő-testület hozzájárulását kéri, hogy a kisgyermek gondozó éves szabadsága idejére, a helyettesítésére Molnárné Sági Mária kerülhessen alkalmazásra. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Azt javasolom, hogy a képviselő-testület csak az előirányzat biztosításáról döntsön, a személyről ne, mert az munkáltatói hatáskör. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Létszámot kell biztosítani a helyettesítés idejére. Az előirányzat a tagintézmény költségvetésében rendelkezésre áll. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda (Egységes Óvoda-Bölcsőde) intézményében a kisgyermek gondozó szabadsága idejére augusztus 22-től október 10-ig-, a helyettesítésére plusz egy fő alkalmazásához. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 13

14 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 350/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda (Egységes Óvoda-Bölcsőde) intézményében a kisgyermek gondozó szabadsága idejére augusztus 22-től október 10-ig-, a helyettesítésére plusz egy fő kerüljön alkalmazásra. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat az intézmény évi költségvetésében rendelkezésre áll. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat megküldésére a Siófoki Integrált Oktatási Központ főigazgatója részére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Boda Pálné kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Kérelmező október 4-ei kezdéssel kézimunka szakkört indítana. A foglalkozásokat kéthetente csütörtöki napon, 16 órától 19 óráig tartanák. A képviselő-testület hozzájárulását kéri, hogy a foglalkozások helyszínéül az iskola épületében, egy termet használhassanak. Kérdezem a tagintézmény-vezető asszonyt, hogy tudja biztosítani a kért időpontokban egy terem használatát? Pernecker Antalné tagintézmény-vezető: Igen. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A terem igénybevételének lehetőségét a tagintézményvezető ajánlotta fel. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá a október 4-ei kezdéssel szervezett kézimunka szakkör foglalkozásainak-csütörtöki napon 16 órától 19 óráig- helyszínéül az iskola épületében, a tagintézmény-vezető asszony által kijelölt terem használatához. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 351/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Boda Pálné (8171 Balatonvilágos, Balaton u. 4.) által október 4-től, kéthetente, csütörtöki napokon, 16-tól 19. óráig szervezett kézimunkaszakkör helyszínéül az iskolaépületében, a tagintézményvezető által kijelölt terem használatához. 14

15 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező, a SIOK, és a tagintézmény-vezető tájékoztatására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Kapos-Projekt-Vill Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Hét vezér u. 503/1 hrsz villamos csatlakozókábel létesítéséhez. Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Kapos-Projekt-Vill Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Hét vezér u. 52, és a 503/1 hrsz-ú ingatlan villamos csatlakozókábel létesítési munkálataihoz. Javasolom a képviselő-testületnek a KPV-2012/CS-88 rajzszámon bemutatott helyszínrajz alapján, a Balatonvilágos, Hét vezér utca 503/1 hrsz-ú ingatlan villamos csatlakozókábel létesítési munkáihoz, a Balatonvilágos, Hét vezér utca 504/4; 504/5 hrsz-ú közterületek használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás nem történhet. A munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. A csatlakozó kábel létesítésének kivitelezési munkálatai július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 352/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapos-Projekt-Vill Kft. (7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 5.) részére a KPV-2012/CS-88 rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Hét vezér utca 503/1 hrsz-ú ingatlan villamos csatlakozókábel létesítési munkáihoz, a Balatonvilágos, Hét vezér utca 504/4; 504/5 hrsz-ú közterületek használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - aszfaltbontás nem történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a munkával érintett területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulásunk Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. 15

16 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására, a tervegyeztetési jegyzőkönyv aláírására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul SZAVELEKTRO Villamosipari Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Hunyadi u. kisfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezési munkálataihoz Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A SZAVELEKTRO Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Hunyadi utca kisfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezési munkálataihoz. Javasolom a képviselő-testületnek az SZV-31/2012 rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Hunyadi utca kisfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezési munkáihoz, a Balatonvilágos, Hunyadi utca 216 hrsz-ú, és a Szélső utca 290 hrsz-ú közterületek használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás nem történhet. A munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. A kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban nem végezhetők. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 353/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SZAVELEKTRO Villamosipari Kft. (8372 Cserszegtomaj, Majori út 61.) részére az SZV-31/2012 rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Hunyadi utca kisfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezési munkáihoz, a Balatonvilágos, Hunyadi utca 216 hrsz, és a Szélső utca 290 hrsz közterületek használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - aszfaltbontás nem történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a munkával érintett területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulásunk Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. 16

17 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására, a tervegyeztetési jegyzőkönyv aláírására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul SIÓ-HIDRO Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Zrínyi u. 59. szám alatti ingatlan szennyvíz elvezetési munkálataihoz Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A SIÓ-HIDRO Bt. tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Zrínyi utca 59. (1281 hrsz) szám alatti ingatlan szennyvíz bekötés áthelyezési munkálataihoz. Az ingatlanok szennyvízelvezetése a gyakorlatban úgy van megoldva, hogy 4-5 telek van összefogva, és egy kisátemelővel van megoldva a szennyvíz befolyás a fővezetékbe. A jelenlegi tulajdonos jelentkezett azzal, hogy ezt az átemelőt szeretné kihelyezni a közterületre. Amennyiben minden költséget -mely nem kevés összeg- vállalja, akkor véleményem szerint nincs akadálya az áthelyezésnek. A vízelvezető árokban van egy 20kV-os villamosvezeték, erre mindenképpen felhívjuk a figyelmét. Kovács Béla képviselő: Ez mibe kerül nekünk? Semmiféle költséget ne vállaljunk fel! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Cziráki József tervező által készített, ei dátumú, 2. rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Zrínyi utca 59. (1281 hrsz-ú) szám alatti ingatlan szennyvíz bekötés áthelyezési munkáihoz, a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1417 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, egy 1,20x1,20 belméretű beton akna (szerelvények és vezérlés) elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás oly módon történhet, hogy az érintett szakaszon, illetve az érintett szakasz előtt 5 méterrel, és mögötte 5 méterrel az utca útburkolatát a burkolat teljes szélességében aszfaltborítással kell helyreállítani, a munkaárkot CKT anyaggal kell visszatölteni. A kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban nem végezhetők. A szennyvízbekötés áthelyezési munkáival összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásával kapcsolatban Balatonvilágos Község Önkormányzatát nem terheli kötelezettség. Továbbá tájékoztatjuk kérelmezőt, hogy a Zrínyi utca vasúti pálya felé eső oldalán lévő csapadékvíz elvezető árokban 20kV-os vezeték húzódik. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 354/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SIÓ-HIDRO Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (8600 Siófok, Wesselényi u. 38.) részére Cziráki József tervező által készített, ei dátumú, 2. rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Zrínyi utca 59. (1281 hrsz-ú) szám alatti ingatlan szennyvíz bekötés áthelyezési munkáihoz, a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1417 hrsz-ú 17

18 közterület használatához, a vezeték ezen közterületen történő átvezetéséhez, egy 1,20x1,20 belméretű beton akna (szerelvények és vezérlés) elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - aszfaltbontás oly módon történhet, hogy az érintett szakaszon, illetve az érintett szakasz előtt 5 méterrel, és mögötte 5 méterrel az utca útburkolatát a burkolat teljes szélességében aszfaltborítással kell helyreállítani, - a munkaárok visszatöltése CKT anyaggal történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet a fenti feltételeknek megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - a kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. A szennyvízbekötés áthelyezési munkáival összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásával kapcsolatban Balatonvilágos Község Önkormányzatát nem terheli kötelezettség. Tulajdonosi hozzájárulásunk Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Egyben felkéri, hogy tájékoztassa kérelmezőt, hogy a Zrínyi utca vasúti pálya felé eső oldalán lévő csapadékvíz elvezető árokban 20kV-os vezeték húzódik. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Balatonfenyves polgármestere kezdeményezése Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás létrehozására Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Balatonfenyves polgármestere kezdeményezte, hogy az ISPA/KA Projekt keretében kialakított hulladékkezelési rendszer üzemeltetése, a beszerzett eszközök és felépített létesítmények pénzügyi és jogi rendezését követően az északi terület szétválásával az önkormányzatok által alakított társulási formában kerüljön biztosításra. Ezzel összefüggésben kéri az önkormányzat nyilatkozatát, hogy a Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban részt kíván-e venni. A véleményem, hogy Balatonvilágos területéről a hulladékot a somi hulladéklerakóba szállítják, ezért nekünk nem kellene ezzel különösebben foglalkozni. 18

19 Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: dr. Balázs Árpád polgármester úr is kérte, hogy ebben ne foglaljunk állást. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, mivel Balatonvilágos Község Önkormányzata alapító tagja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, hogy nyilatkozzunk, hogy nem kívánunk a Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban részt venni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 355/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere által az ISPA/KA eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó kezdeményezésével kapcsolatban kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Nyugat-Balatoni Önkormányzati Társulás elnevezéssel létrehozandó társulásban nem kíván részt venni. A képviselő-testület felhatalmazza Fekete Barnabás polgármestert a döntést tartalmazó határozat megküldésére Balatonfenyves polgármesterének. Felelős: Fekete Barnabás Határidő: haladéktalanul Ladics Tamásné Balatonvilágos, Rózsa utcai közvilágítás felülvizsgálatára vonatkozó kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Ladics Tamásné Balatonvilágos, Rózsa utca 18. szám alatti lakos a Rózsa utca közvilágításának felülvizsgálatát, és a probléma megoldását kéri. Véleményem szerint jogos a kérése, de ha ezzel foglalkozunk, akkor az egész kerékpárút közvilágítását fel kellene mérni községhatártól községhatárig, mert nem csak ez az egy problémás hely van. Amennyiben pályázni lehet közvilágítási eszközökre, akkor megoldjuk a Szélső utca, és egyéb részek közvilágítását. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Intézményvezető úr támogatod polgármester úr javaslatát? Kovács Tamás intézményvezető: Igen. Fekete Barnabás polgármester: Kérünk ajánlatokat, hogy mennyiért terveznék meg. Nem lesz egy olcsó beruházás, ha csak a tavalyi 60 ezer Ft-ot számoljuk lámpatestenként. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Javaslom, előtte mérje már fel intézményvezető úr! Fekete Barnabás polgármester: A tervet mindenképpen meg kell csináltatni! 19

20 Molnár János képviselő: Én amondó vagyok, ha már felmérjük, akkor az egész településen fel kellene mérni a közvilágítást. A kerékpárút sok helyütt lakóterületen kívül megy, ott sincs kivilágítva, itt sem indokolja semmi a díszkivilágítást. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ez az út vegyes használatú út! Molnár János képviselő: Lehet, hogy itt a magaspart felöl nincs közvilágítás, de a többi útnál, az akkori normáknak megfelelően ki lett építve. Fenntartom az előbbi javaslatom, hogy ne csak a vegyes használatú út közvilágítását vizsgáljuk felül, hanem az egész faluét, hogy megfelelő-e a közvilágítás. Fekete Barnabás polgármester: A közvilágítási szabályok nem sokat változtak, tehát, amikor kiépítésre került, akkor megfelelt, így most is megfelelő. Molnár János képviselő: Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen költségvonzata van pluszba az db égő fogyasztásának. Fekete Barnabás polgármester: Ezért kell szakértőt felkérni a felülvizsgálatra, mert az intézményvezető úr csak megállapítja, hogy hol nincs közvilágítás, azzal meg nem vagyunk előbbre. Viszt Attila képviselő: De utána fel lehet kérni a tervezőt! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kérjük fel a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja felül a kerékpárút közvilágítását településhatártól településhatárig, és tegyen javaslatot (ajánlatokkal alátámasztva) a közvilágítás kibővítésére, a szükséges előirányzat igényre. Kérelmezőt pedig tájékoztatjuk a testületi döntésről. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 356/2012.(IX.17.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja felül a kerékpárút közvilágítását településhatártól településhatárig, és tegyen javaslatot (ajánlatokkal alátámasztva) a közvilágítás kibővítésére, a szükséges előirányzat igényre a október 15-ei ülésre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező tájékoztatására a testületi döntésről. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Kovács Tamás intézményvezető Határidő: október 6. Kovács Béla képviselő: Az intézményvezető úr értesítse a képviselőket a bejárás időpontjáról, és aki tud, menjen el. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - AQUA-SIÓ Kft. vállalkozási szerződésének tárgyalása - Balatoni

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 6-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben