J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 26-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő képviselő, Jégl Zoltán külföldön tartózkodik, Molnár Zoltánné beteg, Hegedüs Norbert később érkezik. Az ülést 15 óra 02 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és digitális formában készül jegyzőkönyv. Polics József elmondta, hogy a Gesztenyési részönkormányzatnál elismerések átadására került sor. Hoppa Máté a Gesztenyési részönkormányzat tagja ajándékkal és virággal köszöntötte a Gesztenyési Asszonyklub vezetőjét munkája elismeréseként. A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 1. sz. napirend Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Polics József polgármester Dr. Barbarics Ildikó kérte, hogy jobban informálják a lakosságot az Európai Mobilitási héttel kapcsolatosan. A program lebonyolításáról kért bővebb felvilágosítást. A Pannon Volán veszteség kimutatásáról érdeklődött. Az ebrendészeti telep dolgozói létszámáról kért tájékoztatást. Mátyás János kérdezte az alpolgármester úrtól, hogy a KBSK játékosai kaptak-e valamilyen támogatást. Tasnádi László kérdezte, hogy az itt lévő játékosok rendelkeztek-e játékengedéllyel. Milyen pénzből fizetik a játékosokat? Távozásukkor a szálláson történt-e valamilyen kár? Milyen megállapodás született és milyen munkálatok kezdődnek a salakos futópályán? Schalpha Anett megemlítette a munkanélküliségi ráta jelentős csökkenését és az iskolákban átadott tálalókonyhákat. Úgy vélte, erről is beszélni kell.

2 2 Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vendégjátékosoknak a sporttelep biztosította és fizette a szállást. Volt olyan bérlemény, ahol a sportolók saját jövedelmükből fizették a rezsit és bérleti díjat. A KBSK fizette az ellátásukat is. A nyolc főből egy játékos volt, akinek nem érkezett meg a játékengedélye, ezért nem is játszhatott. Jelenleg mindenki rendelkezik játékengedéllyel. Elmondta, hogy a KBSK anyagi helyzete nagyon nehéz. A játékosokat a bevételekből fizetik. A VG Zrtnél például diákmunkában is voltak játékosok. Későbbiekben pontosabb tájékoztatást fog kapni a képviselő-testület. Bogyai László felvilágosítást adott a Start munkaprogram dolgozóiról. A teljes létszámból 76-an voltak táppénzen, de ez nem azt jelenti, hogy fél éven keresztül mindenki egyszerre volt táppénzen. Polics József elmondta, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság feladata volt az autómentes nap lebonyolítása. Programok, műsorok, szórakozási lehetőségek voltak. A belső ellenőrzés tavasszal az első tárgyaláskor elkezdődött a Pannon Volánnál. Fülöp Márta cégét bízták meg az ellenőrzéssel. A júniusi másodfokú döntés után, a vagyonkezelővel történt egyeztetés alapján ezt a munkát folytatják. A bírósági ítélet is arról szól, hogy a jogos árbevétellel nem fedezett költségeket az önkormányzatnak meg kell téríteni. Az eddig elvégzett vizsgálatok érdekes megvilágításba teszik a Pannon Volán elszámolási kérdéseit. Ezt az anyagot a Nemzeti Vagyonkezelő rendelkezésére bocsájtották szeptember közepén, e hónap 30-ára ígértek erre vonatkozóan választ. A másodfokú döntés után tovább egyeztetnek. Sporttelep felújítására nagyon sok programot készítenek elő, atlétika pályára, biztonsági rendszerre vonatkozóan is. Van egy komplex felújítási elképzelés, mely hosszútávon lehetővé tenné az atlétika folytatását. Az önkormányzatnak több forrása nincs erre a célra. A munkanélküliségi adatoknak külön örült. A Komlói Napok indító rendezvényeként adták át az iskolákban a tálalókonyhákat. Sok komlói vállalkozó segített a felújításokban. Kispál László véleménye szerint a munkanélküliségi statisztikában azok az emberek nem szerepelnek, akik külföldön vállaltak munkát. Jó lenne, ha a Start programban dolgozók több bérért dolgoznának. Reményei szerint a KBSK átalakítása majd a megfelelő irányba tereli a sporttelep jövőjét és a futópálya nem fog megszűnni. A közvélemény szerint mélyre süllyedt a KBSK helyzete. A sport mélyszinten van. Indítanak-e belső ellenőrzést annak érdekében, hogy kiderüljön hová folyt el a pénz, és miért kellett csődeljárás elől kimenteni a sportkört? Mikor tesz végre rendet a sportbizottság?

3 3 Kupás Tamás Levente elmondta, hogy mindennap azon dolgoznak, hogy a rendszert működtessék. Kikéri a maga és az ott dolgozók nevében is ezt a hozzászólást. Jelenleg a KBSK vezetése társadalmi munkában látja el a vezetést. Fele, vagy harmad annyi pénzből gazdálkodnak, mint az elődök. Képviselő úr velük beszélgessen el. Ez a hozzászólás kritikán aluli. Ebben a rendszerben mindenki együtt tud működni, pedig nehéz a helyzet. Götzerné Páva Mária a komlói munkanélküliségi ráta számításának módját ismertette. A közfoglalkoztatás valóban nem oldja meg a gazdasági problémákat. Az a cél, hogy mindenki az elsődleges munkaerőpiacon tudjon dolgozni. Jelenleg 635 főre szerződtek közfoglalkoztatásban és ez csak a Start foglalkoztatás. Ezen felül még sok más közfoglalkoztatási programban is dolgoznak az emberek Komlón. Ez az úgynevezett hosszú távú közfoglalkoztatás. Szeptember 1-től plusz 150 főt vett fel a városüzemeltetési gondnokság. Van olyan közfoglalkoztatás, amely nem a Start munkaprogram része, tehát minimum 1000 főre van szerződésük. Valóban igaz, hogy hosszú távon nem erre kell berendezkedni. Ez év augusztusában 40 főnek oldották meg az elsődleges munkaerőpiacon a foglalkoztatását. Ha minden hónapban ez a fő, ezekkel a támogatásokkal dolgozni tud, akkor ez nem kevés. Jelenleg vannak olyan cégek, melyek szinte felszívják a munkavállalókat a munkaerőpiacon nemcsak Komlón, hanem Pécsett is. Szívesen készít majd egy részletes kimutatást arról, hogy támogatásokkal és anélkül, hogyan alakul a munkanélküliségi helyzet Komlón. Ezeket az eredményeket nem érték volna el kizárólag közfoglalkoztatással. A külföldön dolgozók száma havonta fő. Ha tudomásukra jut, hogy külföldön dolgoznak, akkor törlik a munkavállalót a rendszerből. Mátyás János javasolta, hogy jó lenne, ha a szakemberek nem a vita lezárást közvetlen megelőzően tájékoztatnának, hanem a hozzászólásoknál. Így lenne esély hozzászólni, vagy kérdezni. Polics József elmondta, hogy a közfoglalkoztatott embereket vissza szeretnék juttatni a munka világába. Éppen ezért 810 képzést indítanak más programok kapcsán. Jelenleg vannak hegesztő, mezőgazdasági, háztartási, eladói stb. képzések. Sajnos még nagyon sokáig szükség lesz a startra, a közcélúra és a diákmunkára. Jelenleg a sport ilyen formában hosszútávon nem tud fennmaradni. A sporttámogatás az előző időszak egy éves felhasználását sem éri el. Önkormányzati forrásból kell biztosítani a kiadásokat, mert a TAHO kevésnek bizonyul. Az MB3-at a jövő érdekében vállalták. A teljes koncepció tartalmazza az atlétika pálya lehetőségét egy másik helyen. Ha belső ellenőrzést akarnak indítani bármilyen formában, annak állnak elébe. Több kérdés, hozzászólás nem volt.

4 4 A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselőtestület 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 132/2013. (IX.26.). sz. határozat A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület tudomásul veszi: az önkormányzat peres ügyeinek állásáról szóló beszámolót, a közfoglalkoztatásról szóló beszámolót, a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. Határidő: október 15. Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 2. sz. napirend Közterület-elnevezések változása Előadó: Molnár Zoltánné bizottsági elnök A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Szarka Elemér ismertette a bizottság javaslatát. Három alkalommal üléseztek az utcanév változtatással kapcsolatban. Egy korábbi rendeletet betartva zajlott az utcanevek megválasztása a lakosság bevonásával. A Sallai utca lakosai a Jó szerencsét utcanevet választották. A Fürst Sándor utca Bányász utca, a Ságvári Endre utca pedig a Vájáriskola utca nevet kapta. A lakosságot tájékoztatták az utcanév változtatással kapcsolatban. Polics József megköszönte az ad-hoc bizottság munkáját. Köszöntötte Dr. Mácsai Mártát az Okmányiroda vezetőjét. Sok feladatuk lesz az utcanév változtatásnak köszönhetően.

5 5 Mátyás János véleménye, hogy fel kellett volna vállalni a múlt részeként a régi utcaneveket. Úgy gondolja az emberek számára a régi utcanevek nem jelentettek semmit. A lakcímváltozás nagy utánjárást igényel a lakosságtól. Kispál László elmondta, hogy a Pécsi út elnevezést még nagyszüleink adták az utcának. Javaslata, hogy az utca legyen elejétől a végéig Pécsi út. Schalpha Anett figyelmeztette a jelenlévőket, hogy az ott lakók véleménye tiszteletben lett tartva. Dr. Barbarics Ildikó feltételezi, hogy egy lakó sem jelezte, hogy a régi utcanév nem tetszik neki. Ezt a dolgot nem a lakók kezdeményezték. Mátyás János szerint teljesen felesleges volt az utcanevek változtatása. Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy magánszemélyeknek ingyenes a lakcímváltozással járó ügyintézés, de csak személyesen lehet a folyamatát elintézni. Egy törvény értelmében kellett ezt végrehajtani. Az ad-hoc bizottság a lakosság javaslatát terjesztette a képviselő-testület elé. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester Kispál László javaslatát szavazásra bocsátotta, melyet a képviselőtestület 2 igen, 9 nem szavazattal elutasított. Majd az eredeti határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 133/2013. (IX.26.). sz. határozat A képviselő-testület az ad-hoc bizottság elnökének javaslatára, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján megtárgyalta a közterület-elnevezések változása tárgyú előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve. 1) október 1. napjának hatályával a Fürst Sándor utca elnevezése Bányász utca elnevezésre, a Ságvári Endre utca elnevezése Vájáriskola utca elnevezésre, a Sallai Imre utca elnevezése Jó szerencsét elnevezésre változik. 2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési címnyilvántartáson vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési

6 6 közszolgáltatókat, szolgáltatókat, pénzintézeteket, a Magyar Posta Nyrt.-t, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, valamint hirdetmény közzétételével a város lakosságát. 3) A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a változással érintett közterületeken a közterületnév-táblák kihelyezéséről Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 8. -ában foglaltak alapján gondoskodjon. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Bogyay László intézményvezető 3. sz. napirend A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polics József polgármester A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. Dr. Barbarics Ildikó megkérdezte, hogy miért a kormányhivatal dönt ebben az ügyben? Dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy a filmforgatások alkalmával egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, aminek a közigazgatási részei a katasztrófavédelemtől a tűzoltóságon keresztül a közlekedésigazgatásig terjedő feladatok elvégzése, ez önkormányzati szakemberekkel nem megoldható. A kormányhivatalnak vannak olyan szakemberei, akik ezeket az egyéb szempontokat is mérlegelni tudják. A közterület használat kvázi egy hatósági tulajdonosi engedély, amit megkérnek egy ilyen eljárás során. A döntés ebben a tekintetben itt van, mert ha a polgármester nem adja meg az engedélyt, akkor a kormányhivatal nem engedélyezheti a filmforgatást. Mátyás János távozott az ülésről. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

7 7 26/2013. (IX.27.) sz. rendelet A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. alcímének-, valamint 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok 13. (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) esetén a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A filmforgatás célú közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet közterület-használati díjra és a közterület-használati engedélyre vonatkozó rendelkezései. (2) A filmforgatás célú közterület-használat forgatásonként nem haladhatja meg: a) turisztikailag kiemelt területen június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a 15 napot, egyéb időszakban a 30 napot, b) egyéb közterületen bármely időszakban a 30 napot. (3) Filmforgatás célú közterület-használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, ha a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben. (4) Ha a filmforgatás célú közterület-használatra létrejött hatósági szerződés jóváhagyását követően a közterület igénybevétele a kérelmezőnek fel nem róható okból meghiúsul, a forgatást akadályozó körülmény vagy rendkívüli természeti esemény miatt, úgy a közterület használatát az akadályozó körülmény elhárulását követő 10 napon belül újra biztosítani kell.

8 8 (5) Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás-, továbbá a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat. (6) A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés jóváhagyásának vagy annak megtagadásának a kérdésében a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (7) A filmforgatás célú közterület-használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvényben meghatározott díj mindenkori legmagasabb összegével. (8) E alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterület: Komló Város Önkormányzat és 14. szabályozási tervlapjai szerint a Sikondához lehatárolt közterületek. 2. Hatályát veszti a Rendelet 3. 8) pontja, 1. számú melléklet 8) pontja. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Komló, szeptember 26. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester 4. sz. napirend Védőnői körzetek átszervezése Előadó: Polics József polgármester Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Dr. Barbarics Ildikó kérdezte, hogy milyen lehetősége van annak a két védőnőnek, akiknek a körzete meg fog szűnni. Ők jelenleg kisgyermekkel vannak otthon. Polics József azt válaszolta, hogy jogszabályi keretek között fognak eljárni, meg kell nézni a gyereklétszámot. Ebben a formában nem tudják működtetni és fenntartani a rendszert. Amikor ők visszajönnének dolgozni, akkor a legkisebb sérülés elve alapján megpróbálnak segíteni nekik elhelyezkedni.

9 9 Tasnádi László véleménye, hogy nyilván meg kell felelni a jogszabályoknak, de az emberi oldalát ő sem tudja elfogadni. Érdeklődött, hogy milyen lehetőségük van a védőnőknek, és nem kapott ezzel kapcsolatban bíztatást. Polics József elmondta, hogy az önkormányzati intézményrendszeren belül fognak megoldást keresni erre a problémára. Valószínűleg a családsegítőnél tudják majd őket alkalmazni. Hegedüs Norbert megérkezett. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselőtestület 9 igen, 3 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 134/2013. (IX.26.). sz. határozat A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében az Egészségügyi és szociális bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a védőnői körzetek átszervezéséről szóló előterjesztést. 1.) A Képviselő-testület a területi védőnői körzetek számát 10 körzetről az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 7 körzetre csökkenti, 3 fő védőnői álláshely megszűntetése mellett napjától. 2.) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel Sándorfiné Mühlbert Mária közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel november 30. napjával megszűnteti. 3.) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel felmenti Szabó Zsuzsannát és Csizmadia Évikét a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 65. (3) pontban foglalt időtartam lejártát követő napon. 4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a védőnői ellátás működési engedélyének módosítását kérelmezze a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél. A Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98.. (1) bekezdésében biztosított fellebbezési jogáról lemond. 5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a szükséges dokumentumokat küldje meg. Felelős: Határidő: Polics József polgármester értelem szerint

10 10 5. sz. napirend Intézmények alapító okirata módosítása Előadó: Polics József polgármester Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem volt. Dr. Barbarics Ildikó kiment a teremből. Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratok módosítására azért van szükség, mert az utcanévváltozást ez esetben is át kell vezetni. A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselőtestület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 135/2013. (IX.26.). sz. határozat A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével az alapító okiratok módosítását megtárgyalta. 1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet telephelyei Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma esetében a címet az alábbiak szerint állapítja meg Komló, Vájáriskola u. 1. továbbá a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola esetében a címet az alábbiak szerint állapítja meg Komló, Bányász u ) A Képviselő-testület az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő Komló Városi Óvoda alapító okiratában illetve módosító okiratában a 1181 hrsz-ú ingatlan esetében a címet az alábbiak szerint állapítja meg Komló, Jó szerencsét u ) A Képviselő-testület az előterjesztés 1-6. sz. mellékletekben szereplő módosított alapító okiratokat, valamint módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 5.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

11 11 (V.27.) önkormányzati rendelet II/A. függelékében az önkormányzat szakfeladat rendjében bekövetkezett változásokat vezesse át. Határidő: Felelős: értelem szerint Polics József polgármester dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Intézményvezetők

12 12 1.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1.1. Rövidített neve: Komló Város Önkormányzat GESZ 2. Székhelye: 7300 Komló, Városház tér Telephely(ek): Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1 u. 13. Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u.4. Kökönyösi Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u.2. Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Vájáriskola u. 1. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, Bányász u Közfeladata: Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai gazdasági pénzügyi ellátást biztosító költségvetési szerv 5. Az intézmény alaptevékenysége: Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő tevékenysége, valamint számviteli tevékenység biztosítása.

13 13 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (841116) 7. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Támogatási célú finanszírozási műveletek A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények látják el, a szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülő tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége Óvodai nevelés, ellátás Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Befogadó színházak tevékenysége Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 8. Illetékessége, működési köre: Komló város közigazgatási területe 9. Irányító szerv neve, székhelye: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait ellátja:

14 14 1.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 7300 Komló, Városház tér 1. 2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 1. 3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) bekezdése alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó az illetékességi területén lévő - a szakképző iskola kivételével - az összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmény működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja. Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 13. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. 15. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet az állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozó használati és vagyonkezelési szerződések végrehajtása során - különösen a használatba/vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében - az önkormányzat nevében és helyett jár el. Ennek keretében könyveiben nyilvántartja a vagyont, beleértve a kezelésre átadott vagyonelemeket is. E felhatalmazás kiterjed valamennyi mérlegtétel átadás-átvételére. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester

15 15 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet április 24-én kelt 58/2013. (IV.24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 135/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. Komló, szeptember 26. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester

16 16 M Ó D O S Í T Ó O K I R AT Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti költségvetési szerv április 24. napján 58/2013. (IV. 24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Telephely(ek): Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola helyébe Kökönyösi Szakközépiskola lép. 3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Telephely(ek): Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma 7300 Komló, Ságvári u. 1. helyébe Kökönyösi Szakközépiskolája Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Vájáriskola u. 1. kerül. 4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Telephely(ek): Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, Fürst S. u. 1. helyébe Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, Bányász utca 1. kerül. 5. Az alapító okirat 7.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 6. Az alapító okirat 7.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: Támogatási célú finanszírozási műveletek 7. Az alapító okirat 10.pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. A záradék végén felvezetésre kerül:

17 17 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet április 24-én kelt 58/2013. (IV.24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az /2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. K o m l ó, szeptember 26. Polics József Polgármester

18 18 2.sz. melléklet ALAPITÓ OKIRAT Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2. Székhelye: 7300 Komló, Tompa M. u Telephelyei neve, címe: Piac- és Vásárcsarnok 7300 Komló, Berek u. 14. Gyermeküdülő 8647 Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7. Komló, Ifjúság u. 37. Üdülő 8638 Balatonlelle, Vasúti sétány Baja, Harmat u Közfeladata: város és községgazdálkodási szolgáltató 5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Város és községgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató tevékenység biztosítása. 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása (841218) 7. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Lakó-és nem lakó épület építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi-ellátás Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú finanszírozási bevételek

19 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető-fenntartás és működtetés 8. Irányító szerve megnevezése, székhelye:komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér Illetékessége, működési köre: Komló város közigazgatási területe 10. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 11. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg határozatlan időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. 12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 13. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester

20 20 Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság május 30-án kelt 78/2013. (V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 135/2013. (IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. Komló, szeptember 26. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester

21 21 M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12. szám alatti költségvetési szerv 78/2013. (V.30.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra kerül. A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 2. Az alapító okirat 3.pontja az alábbi új telephellyel egészül ki: 6500 Baja, Harmat u Az alapító okirat 7.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 4. Az alapító okirat 7.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: Támogatási célú finanszírozási műveletek 5. Az alapító okirat 14.pontja törlésre kerül. A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság május 30-án kelt 78/2013. (V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2013. (IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester

22 22 3.sz. melléklet ALAPITÓ OKIRAT Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 2. Székhelye: 7300 Komló, 48-as tér Rövidített neve: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 4. Telephelye neve, címe: Színház- és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér Közfeladata: közművelődési tevékenység az évi CXL. tv. alapján 6. Az intézmény alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése, étkeztetések lebonyolítása az intézmény tevékenysége. 7. Államháztartási szakágazati besorolása: Előadó-művészet Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: Sportolók edzőtábori étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Nemzetközi kulturális együttműködés Kulturális képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozást elősegítő képzések

23 Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzései támogatások Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek Komplex térségi integrációt segítő programok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Befogadó színházak tevékenysége Zeneművészeti tevékenység Táncművészeti tevékenység Egyéb előadó-művészeti tevékenység Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Alkotóművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 9. Illetékessége, működési köre: Komló város közigazgatási területe 10. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 12. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 14. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza.

24 A vagyon felett rendelkező: a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 135/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. Komló, szeptember 26. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester

25 25 M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 1. szám alatti költségvetési szerv 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra kerül. A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 2. Az alapító okirat 5.pontja az alábbiak szerint módosul: Közfeladata: közművelődési tevékenység az évi CXL. tv. alapján 3. Az alapító okirat 6.pontja az alábbiak szerint módosításra kerül: Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése, étkeztetések lebonyolítása az intézmény tevékenysége. 4. Az alapító okiratból az alábbi rész törlésre kerül: Színház- és Hangversenyterem: Közösségek Háza intézményegysége: Neve: Színház- és Hangversenyterem Székhelye: 7300 Komló, 48-as tér 5. Az intézmény kapacitása: 338 fő 5. Az alapító okirat 9.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 6. Az alapító okirat 9.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: Támogatási célú finanszírozási műveletek 7. Az alapító okiratból az alábbi rész törlésre kerül: Az intézmény kapacitása: 175 fő 8. Az alapító okirat 15.pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó.

26 26 A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester

27 27 4.sz. melléklet ALAPITÓ OKIRAT Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2.Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 1. 3.Közfeladata: CXL. tv. alapján könyvtár és közgyűjtemény az 1997.évi 4. Az intézmény alaptevékenysége: Könyvtári szolgáltatás, múzeumi kiállítási tevékenység biztosítása. 5. Államháztartási szakágazati besorolása: Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 6. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Támogatási célú finanszírozási műveletek Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység városi rendezvények lebonyolítása 7. Illetékessége, működési köre: Komló város közigazgatási területe 8. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér 3.

28 28 9. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 10. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. 11. A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 12. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. 13. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. K o m l ó, szeptember 26. Polics József polgármester Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 135/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. Komló, szeptember 26. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester

29 29 M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 7300 Komló, Városház tér 1. szám alatti költségvetési szerv 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra kerül. A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 2. Az alapító okirat 3. pontjába az alábbi bejegyzés kerül: Közfeladata: könyvtár és közgyűjtemény az 1997.évi CXL. tv. alapján 3. Az alapító okirat 6.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 4. Az alapító okirat 6.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: Támogatási célú finanszírozási műveletek 5. Az alapító okirat 11.pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. K o m l ó, szeptember 26. Polics József Polgármester

30 30 5.sz. melléklet ALAPITÓ OKIRAT Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 1. Költségvetési szerv megnevezése: Komló Városi Óvoda 1.1. Idegen nyelvű megnevezése: Kindergarten der Stadt Komló 2. Székhelye: 7300 Komló, Tompa M. utca 2/1. 3. Tagóvodái neve, címe: 1.) Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 7300 Komló, Iskola utca ) Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Hunyadi utca ) Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség utca ) Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 7300 Komló, Május 1. utca ) Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7300 Komló, Templom tér 1. 6.) Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 7300 Komló, Rózsa utca 9. 7.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 7300 Komló Jó szerencsét u ) Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó utca Alapító, illetve fenntartó neve, címe: Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér Az intézmény típusa: óvoda 6. Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés 7. Alapfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján - óvodai nevelés,

31 31 - nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, - a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 8. OM azonosítója: Az intézmény alaptevékenysége: Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését Székhelyen lévő óvoda: Megnevezése: Komló Városi Óvoda Címe: Komló, Tompa M. utca 2/1. -német nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: - a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése Csoportok száma: 3 Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 9.2. Tagóvodák: sz. tagóvoda Megnevezése: Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten Címe: 7305 Mecsekjánosi, Iskola utca német nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: - a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése Csoportok száma: 1 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő sz. tagóvoda Megnevezése: Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája Címe: 7300 Komló, Hunyadi utca kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: - a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12- /2013. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

1. melléklet MÓDÓSÍTÓ OKIRAT MÓDÓSÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (1) b) pontjában biztosított jogkörben, a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. (4) bekezdés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. június 1-jén megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Dr. Fülöp Gyula Szalmási Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Városgondnokság és a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 15-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Városgondnokság alapító okiratának módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 23-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 5. napirendi pont Az Önkormányzat, valamint Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN NYÚJTHATÓ BÉRLETI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL (a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat 74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben